Kesalahan Nashibi Perihal Idraaj Dalam Hadis Aisyah Berlafaz Qaala

Kesalahan Nashibi Perihal Idraaj Dalam Hadis Aisyah Berlafaz Qaala

Kami membuat tulisan ini khusus untuk meluruskan penyimpangan ilmu hadis ala nashibi perihal idraaj dalam hadis Aisyah yaitu hadis-hadis Aisyah yang mengandung lafaz [qaala]. Pada kasus sebelumnya, nashibi berhujjah dengan riwayat Aisyah dalam Tarikh Ash Shaghiir Al Bukhariy Baca lebih lanjut

Benarkah Riwayat Sayyidah Fathimah Marah Kepada Abu Bakar Adalah Idraaj Az Zuhriy?

Benarkah Riwayat Sayyidah Fathimah Marah Kepada Abu Bakar Adalah Idraaj Az Zuhriy?

Tulisan ini kami buat sebagai bantahan bagi para nashibi yang tidak henti-hentinya menyelewengkan sejarah demi menjaga kesalahan sebagian sahabat. Sangat masyhur dalam kitab shahih dan sirah bahwa Sayyidah Fathimah marah kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar menolak tuntutannya atas warisan Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]. Disebutkan bahwa Sayyidah Fathimah tidak mau berbicara kepada Abu Bakar sampai Beliau wafat bahkan disebutkan pula Beliau berwasiat agar dimakamkan pada malam hari sehingga Abu Bakar tidak menshalatkannya. Baca lebih lanjut

Kisah Abdullah bin Saba’ Selain Riwayat Saif bin Umar

Kisah Abdullah bin Saba’ Selain Riwayat Saif bin Umar

Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Saba’?. Sosoknya sering dijadikan bahan celaan oleh nashibi untuk mengkafirkan Syiah. Menurut khayalan para nashibi, Abdullah bin Saba’ adalah pendiri Syiah, seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam dan menyebarkan keyakinan yang menyimpang dari Islam. Diantara keyakinan yang menyimpang tersebut adalah Baca lebih lanjut