Imam Ali Berselisih Dengan Abu Bakar Dalam Masalah Fadak

Ah maafkan kalau saya masih membahas ini. Sebenarnya sih saya jadi tertarik membahas ini setelah terprovokasi oleh seseorang membaca tulisan dari situs hakekat.com yang berujudul Imam Ali Bertaqlid Buta Kepada Abu Bakar As Shiddiq. Tulisan yang dengan terpaksa saya katakan keliru besar. Bukannya mau membela siapa-siapa, baik Syiah ataupun Sunni sebenarnya saya cuma mau melakukan koreksi terhadap tulisan yang mendistorsi sejarah karena terlalu nyata kebencian pada Syiah. Kalau menurut saya sih distorsi Ini adalah Sejarah Versi Salafy Wahabi.

Awalnya sih berkesan mau membantah Syiah dan membela Sunni tetapi sangat disayangkan sang penulis di situs itu tidak mendasarkan penulisannya pada Metode yang valid. jadi bahkan beliau malah membantah kabar shahih di sisi Sunni sendiri dengan dalih membantah Syiah. Salah kaprah dong Mas, dan untuk Mas Penulis saya katakan

Maaf tidak pantas anda mewakili nama Ahlus Sunnah jika anda tidak menghiraukan kabar yang Shahih dalam kitab hadis yang shahih. Jangan mengklaim sesuatu hanya berdasar pada prasangka dan dugaan semata. Ah yang terakhir maafkan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan.

Langsung saja ya, Mas penulis anda menuliskan

Bukannya ikut membela Fatimah -putri baginda Nabi SAW- Ali malah membela keputusan Abubakar yang dituduh syi’ah menzhalimi Fatimah, sebenarnya siapa yang zhalim? Abubakar yang melaksanakan wasiat Nabi SAW atau syi’ah yang menggugat imamnya yang maksum?

Masalah siapa yang zalim itu bukan urusan saya, tetapi pernyataan anda bahwa Imam Ali membela keputusan Abu Bakar jelas sekali tidak benar. Karena hadis yang shahih telah menjelaskan sebaliknya. nanti saya tuliskan hadisnya Mas……..yang sabar ya :mrgreen:

Kemudian Mas berkata

Sebuah pertanyaan penting, jika memang tanah Fadak itu adalah benar milik Fatimah, apakah kepemilikan itu gugur setelah Fatimah wafat? Tentunya tidak, artinya ahli waris dari Fatimah yaitu Ali, Hasan, Husein dan Ummi Kultsum tetap berhak mewarisi harta Fatimah. Begitu juga ahli waris Nabi bukan hanya Fatimah, melainkan juga Abbas pamannya.

Nah Mas saya acungkan jempol dengan anda, siiiip benar sekali Mas. Seandainya saja Mas tidak melanjutkan dengan kata-kata

Sejarah tidak pernah mencatat adanya upaya dari Abbas paman Nabi utnuk menuntut harta warisan seperti yang dilakukan oleh Fatimah. Selama ini syi’ah selalu melakukan black campaign terhadap Abubakar yang dituduh menghalangi Fatimah untuk mendapatkan warisannya.

Ah Mas sayang sekali, anda salah besar. Sayyidina Abbas telah menuntut hal yang sama seperti yang dilakukan Sayyidah Fatimah AS dalam masalah Fadak. Hal ini tercatat dengan jelas dalam kitab Shahih Bukhari, berikut saya kutip hadis tersebut dari Kitab Mukhtasar Shahih Bukhari oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani jilid 3 hal 608 dengan no hadis 1345 terbitan Pustaka Azzam Cetakan pertama 2007 dengan penerjemah :Muhammad Faisal dan Thahirin Suparta. Nah ini kitab Ringkasan Syaikh kita yang Mulia Syaikh Al Albani

Dari Aisyah, Ummul Mukminah RA, ia berkata “Sesungguhnya Fatimah AS binti Rasulullah SAW meminta kepada Abu Bakar sesudah wafat Rasulullah SAW supaya membagikan kepadanya harta warisan bagiannya dari harta yang ditinggalkan Rasulullah SAW dari harta fa’i yang dianugerahkan oleh Allah kepada Beliau.[Dalam riwayat lain :kamu meminta harta Nabi SAW yang berada di Madinah dan Fadak dan yang tersisa dari seperlima Khaibar 4/120] Abu Bakar lalu berkata kepadanya, [Dalam riwayat lain :Sesungguhnya Fatimah dan Abbas datang kepada Abu Bakar meminta dibagikan warisan untuk mereka berdua apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW, saat itu mereka berdua meminta dibagi tanah dari Fadak dan saham keduanya dari tanah (Khaibar) lalu pada keduanya berkata 7/3] Abu Bakar “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Harta Kami tidaklah diwarisi ,Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah [Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini, [maksudnya adalah harta Allah- Mereka tidak boleh menambah jatah makan] Abu Bakar berkata “Aku tidak akan biarkan satu urusan yang aku lihat Rasulullah SAW melakukannya kecuali aku akan melakukannya] Lalu Fatimah binti Rasulullah SAW marah kemudian ia senantiasa mendiamkan Abu Bakar [Ia tidak mau berbicara dengannya]. Pendiaman itu berlangsung hingga ia wafat dan ia hidup selama 6 bulan sesudah Rasulullah SAW. Ketika Fatimah meninggal dunia, suaminya Ali RA yang menguburkannya pada malam hari dan tidak memberitahukan kepada Abu Bakar. Kemudian Ia menshalatinya.

Subhanallah sungguh anda telah membuat kekeliruan yang besar dengan berkata Sejarah tidak pernah mencatat adanya upaya dari Abbas paman Nabi utnuk menuntut harta warisan seperti yang dilakukan oleh Fatimah. Shahih Bukhari ternyata luput dari pengamatan anda. Sangat disayangkan 😦

Mari kita teruskan perkataan Mas

Tetapi alangkah terkejutnya ketika kita membaca riwayat-riwayat dari kitab Syi’ah sendiri yang memuat pernyataan para imam syi’ah -yang tidak pernah keliru- yang setuju dengan keputusan Abubakar. Seakan-akan para imam syi’ah begitu saja bertaklid buta pada Abubakar As Shiddiq.

Ah Mungkin Mas memang pintar kalau bicara soal Syiah. Dalam hal ini saya cuma bilang abstain aja deh. Saya gak yakin deh kalau Mas yang bilang. Masalahnya soal hadis Sunni sendiri Mas bisa keliru apalagi soal hadis mahzab lain. Maaf Mas kalau saya terpaksa meragukan anda. Afwan, afwan 🙂 btw saya nggak terkejut lho

Ah Mas alangkah beraninya Mas berkata

Sampai hari ini syi’ah masih terus menangisi tragedi Fatimah yang dihalangi oleh Abubakar dari mengambil harta warisan, tapi ternyata Ali setuju dengan keputusan Abubakar. Apakah Ali setuju dengan keputusan Abubakar yang menyakiti Fatimah? Ataukah keputusan Abubakar adalah tepat karena didukung oleh pernyataan dari imam maksum? Karena Imam maksum tidak pernah salah.

Aduh Mas, lagi-lagi Mas keliru besar. imam Ali justru berselisih dengan Abu Bakar dalam masalah ini. Apakah ini juga bisa luput dari pandangan Mas. Ok lah saya kasih tahu, hal ini saya dapatkan dari kitab Shahih Bukhari, berikut saya kutip hadis tersebut yang merupakan lanjutan dari hadis sebelumnya yaitu dari Kitab Mukhtasar Shahih Bukhari oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani jilid 3 hal 608 dengan no hadis 1345 terbitan Pustaka Azzam Cetakan pertama 2007 dengan penerjemah :Muhammad Faisal dan Thahirin Suparta. Seperti yang saya katakan ini kitab Ringkasan Syaikh kita yang Mulia Syaikh Al Albani

Dan Ali masih terkenang dengan kehidupan Fatimah daripada kebanyakan manusia. Dia tidak terlalu memperhatikan orang-orang hingga ia tidak langsung berdamai dengan Abu Bakar dan lantas berbaiat. Ia tidak berbaiat pada bulan itu. Kemudian Ali mengirim utusannya kepada Abu Bakar dan mengatakan “hendaklah engkau datang kemari tanpa seorangpun yang menyertaimu”. Hal ini karena ia tidak suka Umar ikut hadir. Umar berkata “Tidak Demi Allah Aku tidak akan menyertaimu”. Lalu Abu Bakar menemui mereka. Kemudian Ali berkata “Aku telah mengetahui keutamaan dan apa yang telah Allah berikan kepadamu dan aku tidak hasut terhadap anugerah yang Allah berikan kepadamu. Namun kamu mempunyai pemikiran tersendiri terhadap suatu masalah padahal kami melihat ada bagian bagi kami karena kekerabatan kami dengan Rasulullah SAW. Hal ini membuat air mata Abu Bakar berlinang dan ketika Abu Bakar berkata “Demi Dzat yang jiwaku dalam genggaman tanganNya, Kerabat Rasulullah SAW lebih aku sukai untuk terjalin dibanding kerabatku sendiri. Adapun pertentangan yang terjadi antara aku dan kalian karena harta ini tidak ada tujuan lain kecuali kebaikan, bagiku sungguh aku tidak akan melihat sesuatu yang Rasulullah SAW melakukannya kecuali aku melakukannya. Lalu Ali berkata “Setelah matahari condong adalah waktumu utnuk dibaiat”.

Sungguh jelas bagi saya tetapi entah bagi anda wahai Mas Penulis, hadis diatas adalah bukti nyata bahwa sampai sayyidah Fatimah AS wafat Imam Ali tetap berpendirian berbeda dengan Abu Bakar RA. Pandangan Abu Bakar dinilai oleh Imam Ali sebagai pemikiran tersendiri yang berbeda dengan pandangan yang diyakini oleh Imam Ali, Sayyidah Fatimah AS, Sayyidina Abbas(kerabat Rasulullah SAW).

Sayang sekali saya justru tidak peduli dengan kata-kata anda

Salah seorang ulama syi’ah bernama Al Murtadho Alamul Huda –saudara kandung As Syarif Ar Radhiy, penyusun kitab Nahjul Balaghah- menyatakan: saat Ali menjabat khalifah, ada orang mengusulkan agar Ali mengambil kembali tanah fadak, lalu dia berkata: saya malu pada Allah untuk merubah apa yang diputuskan oleh Abubakar dan diteruskan oleh Umar. Bisa dilihat dalam kitab As Syafi hal 213.

Kitab As Syafi? ah apa pula itu saya tidak pernah baca. Apakah anda membacanya wahai Mas Penulis. Kalau iya tolong katakan pada saya apakah riwayat itu shahih. Anda tidakmencantumkan sanadnya dan dengan sangat menyesal riwayat itu belum bisa dipercaya jika belum ada sanadnya

Atau kata-kata anda yang cukup mengherankan saya

Ketika Abu Ja’far Muhammad bin Ali yang juga dijuluki Al Baqir -Imam Syi’ah yang kelima- saat ditanya oleh Katsir An Nawwal yang bertanya: semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu, apakah Abubakar dan Umar mengambil hak kalian? Tidak, demi Allah yang menurunkan Al Qur’an pada hambanya untuk menjadi peringatan bagi penjuru alam, mereka berdua tidak menzhalimi kami meskipun seberat biji sawi, Katsir bertanya lagi: semoga aku dijadikan tebusanmu, apakah aku harus mencintai mereka? Imam Al Baqir menjawab: iya, celakalah kamu, cintailah mereka di dunia dan akherat, dan apa yang terjadi padamu karena itu aalah menjadi tanggunganku.

Bisa dilihat di Syarah Nahjul Balaghah jilid 4 hal 84.

Ah lagi-lagi anda tidakmencantumkan sanadnya Mas. Sangat disayangkan Mas, lagipula bukankah Kitab Nahjul Balaghah berisi perkataan Imam Ali. Lalu mengapa anda bisa menukil perkataan Imam Baqir dalam kitab yang memuat perkataan Imam Ali. Sungguh saya yang bodoh ini tidak mengerti. Dan saya akan menghaturkan terimakasih jika Mas mau sedikit meluangkan waktunya untuk memberi wejangan kepada saya.

Kemudian Mas terus membuang-buang waktu dengan menulis

Begitu juga Majlisi yang biasanya bersikap keras terhadap sahabat Nabi terpaksa mengatakan: ketika Abubakar melihat kemarahan Fatimah dia mengatakan: aku tidak mengingkari keutamaanmu dan kedekatanmu pada Rasulullah SAW, aku melarangmu mengambil tanah fadak hanya karena melaksanakan perintah Rasulullah, sungguh Allah menjadi saksi bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda: kami para Nabi tidak mewarisi, kami hanya meninggalkan Al Qur’an, hikmah dan ilmu, aku memutuskan ini dengan kesepakatan kaum muslimin dan bukan keputusanku sendiri, jika kamu menginginkan harta maka ambillah hartaku sesukamu karena kamu adalah kesayangan ayahmu dan ibu yang baik bagi anak-anakmu, tidak ada yang bisa mengingkari keutamaanmu. Bisa dilihat dalam kitab Haqqul Yaqin, hal 201-202.

Wah saya yang polos ini baru tahu ada kitab Haqqul Yaqin, ya iyalah bagaimana saya bisa tahu kalau kitab itu adalah kitab Syiah. Tetapi lagi-lagi Mas tidak mencantumkan sanad riwayat tersebut dan Mas juga tidak menyebutkan apakah riwayat itu benar diakui shahih oleh Majlisi. Bukannya Mas sendiri yang bilang kalau kitab Syiah itu banyak hadis dhaifnya. Nah saya jadi ragu Mas jangan-jangan riwayat ini dhaif astaghfirullah saya berprasangka :mrgreen:

Mari kita lanjutkan, dan saya juga mulai capek

Abubakar mengatakan pada Fatimah: kamu akan mendapat bagian seperti ayahmu, Rasulullah SAW mengambil dari Fadak untuk kehidupan sehari-hari, dan membagikan lainnya serta mengambil untuk bekal berjihad, aku akan berbuat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Fatimah pun rela akan hal itu dan berjanji akan menerimanya.
Syarah Nahjul Balaghah, Ibnul Maitsam Al Bahrani jilid 5 hal 107, Cet. Teheran

Oooh rupanya Syarh Nahjul Balaghah Ibnul Maitsam, ah tumben yang ini disebutkan cetakannya. baca sendiri kan. Nah tolong kasih tahu saya riwayat itu shahih tidak. Masalahnya lagi-lagi Mas tidak mencantumkan sanadnya 😦

Sama seperti yang diriwayatkan oleh Ibnul Maitsam, Al Danbali dan Ibnu Abil Hadid:

Bahwa Abubakar mengambil hasil Fadak dan menyerahkannya pada ahlul bait secukup kehidupan mereka, begitu juga Umar, Utsman dan Ali
.
Bisa dilihat di kitab Syarah Nahjul Balaghah karangan Ibnu Maitsam dan Ibnu Abil Hadid, juga Durah An Najafiyah hal 332.

Iden aja deh, males saya mengulang-ngulang kata-kata yang sama :mrgreen:

Oh iya Mas kesimpulan Mas yang ini

Ternyata imam maksum mengakui keputusan Abubakar dalam amsalah fadak, walaupun demikian syi’ah tetap saja menangisi Fatimah yang konon dizhalimi oleh Abubakar. Tetapi yang aneh, imam Ali -yang konon maksum- bukannya ikut membantu Fatimah merebut harta miliknya tetapi malah menyetujui keputusan Abubakar.

Sudah jelas salah besar Mas. Justru dalam kitab Shahih Bukhari yang saya baca telah membuktikan kekeliruan Mas. Dan semua riwayat Syiah yang Mas katakan tidak ada artinya memangnya saya Syiah karena tidak ada sanadnya dan tidak jelas kedudukan hadisnya. Jadi terima yang shahih aja deh Mas :mrgreen:

Begitu juga dengan kata-kata Mas

Keputusan Abubakar yang dianggap syi’ah sebagai keputusan yang keliru dan kezhaliman malah didukung oleh imam maksum. Berarti imam maksum ikut berperan serta menzhalimi Fatimah. Tetapi syi’ah tidak pernah marah pada imam maksum, yang dijadikan objek kemarahan hanyalah Abubakar.

Abubakar benar dalam keputusannya, dengan bukti dukungan imam maksum atas keputusannya itu. Jika imam maksum melakukan kesalahan maka dia tidak maksum lagi.

Semuanya cuma asumsi semata dan yah asumsi tidak bisa mengalahkan hadis yang shahih, benar tidak Mas? Begitu yang telah diajarkan Syaikh-syaikh Kita Ahlul Hadis yang mulia :mrgreen:

Akhir kata Mas Penulis

Tetapi -seperti biasanya- kenyataan ini ditutup rapat-rapat oleh syi’ah, sehingga barangkali anda hanya bisa menemukannya di situs ini. Syi’ah selalu menuduh Bani Umayah memalsukan sejarah, padahal syi’ah selalu mengikuti jejak mereka yang dituduh memalsu sejarah.

Saya tidak tahu apa bani Umayyah atau Syiah yang memalsukan sejarah. Yang saya tahu Mas penulis sendiri telah memalsukan sejarah dengan kata-kata Sejarah tidak pernah mencatat adanya upaya dari Abbas paman Nabi utnuk menuntut harta warisan seperti yang dilakukan oleh Fatimah. Bukankah nyata sekali pemalsuan sejarah yang Mas lakukan. Hadis Shahih Mas dustakan hanya karena Syiahphobia. Wassalam

Salam Damai

Catatan : saran saya buat Mas Penulis, mari kita sama-sama belajar dan kalau mengutip riwayat Syiah lebih baik cantumkan sanadnya dan sertakan pendapat Ulama Syiah yang menshahihkan riwayat tersebut. Bukannya Mas sendiri yang bilang riwayat Syiah banyak yang dhaif. Saya mau belajar dari Mas tapi saya mau belajar yang shahih-shahih aja :mrgreen:

447 Tanggapan

 1. salamun’alaika

 2. Hakekat.com pasti gemes sama mas. Setiap cuap-cuap situs ini tentang syiah ngga pernah luput dari sentilan mas.

 3. @armand
  Beliaulah ksatria terkutuk !!!…….tapi hatinya manis loooo (sori saya sok tau ya). Mas sp keep on extreme mas, sile ja’

 4. @SP

  Catatan : saran saya buat Mas Penulis, mari kita sama-sama belajar dan kalau mengutip riwayat Syiah lebih baik cantumkan sanadnya dan sertakan pendapat Ulama Syiah yang menshahihkan riwayat tersebut.

  Jangan naif ahh..:), emang semua org yg bikin web site or blog punya tujuan yg sama dg SP?. Kan tdk sedikit yg tujuannya utk menyebarkan doktrin, apa yg diharapkan dr penyebaran doktrin?. Kalau cm berbeda pemikiran tp punya tujuan yg sama utk menemukan kebenaran tentu suatu saat akan ketemu di satu titik.

  Peace..peace..

 5. SP telah menelanjangi hakikat.com

 6. mas SP, kalau boleh tahu, berarti nahjul balaghah itu tidak cuma ada 1 ya? berarti banyak versinya? apakah ada yg dibelak-belokkan begitukah? thanks

 7. JASMERAH…….( JANGAN SEKALI KALI MELUPAKAN SEJARAH ) tapi sejarah yang benar ya mas…..cari.cari..cari.

 8. […] Imam Ali Berselisih Dengan Abu Bakar Dalam Masalah Fadak […]

 9. Orang2 terlalu melihat Tanah Fadak hanya sebagai persengketaan antara Sayidah Fatimah dengan Abu Bakar. Padahal hakekatnya adalah salah satu usaha kelompok Abu Bakar, Umar dll untuk mematikan ekonomi Ahlul Bait, sehingga Ahlul Bait tidak menjadi kekuatan yang bisa membahayakan kelompok Abu Bakar cs. yang telah merampas hak kekhalifahan Imam Ali.

 10. @Khalisa
  Inti-nya kalo analisa saya sih, Money Talks..dari dulu Money Talks..jangankan anak-nya Sahabat, orang anak sendiri aja atau saudara kandung sendiri aja bisa ribut gara2 duit (walaupun saya ngga muna..duit itu penting 🙂 )..

  Alhamdulillah Allah SWT dengan kuasa-nya sudah memberikan contoh orang2 yang tidak mengingini dunia, udah gitu contoh2nya maksum lagi…biar gak ada konflik maksudnya mungkin, tapi koq..ternyata,..masih ada yang ngga meyakini orang2 maksum juga’..

  Wallahualam bish shawab..

 11. salam..
  fatimah azzahra as meminta tanah fadak itu mrpkn hak beliau..knpa abu bakar tdk memenuhi prmntaan fatimah azzahra as?karna jika fatimah brhsl mndptkan hakx,maka stlh itu fatimah akan dgn mudah menuntut hak suamix kepada abu bakar untk mengembalikan kepemimpinan umat kepada amirul mukminin sejati,yaitu imam ali bin abi thalib as..tetapi kenyataan pahitlah yg ditrima fatimah azzahra as..itulah duka trbsr fatimah hingga akhr hayatx..bukankah fatimah adalah penghulu wanita surga?abu bakar tw itu,tp koq fatimah te2p disakiti dgn tdk mmbri fadak kepada beliau y?dan juga pd saat prstiwa idul ghadir yaitu pengangkatan imam ali as sbg pengganti rasulullah saw,smua shbt rasul hadir,tak trkecuali abu bakar dan umar..bukankah rasul brsbda bhwa ali adalah dariku,dan aku dr ali,siapa yg menyakiti ali brarti tlh menyakitiku?skrg imam ali as yg disakiti oleh abu bakar dan umar,dgn merampas hak imam ali as tsb..rasulullah saw pun menjelang ajalx disakiti oleh umar..ketika itu rasul meminta kertas dan pena,tetapi umar melarangx dan umar blg rasul sedang mengigau..apa itu adab yg baik trhdp ahlulbait?sy sndr brpkr,jika ada org menjelang ajalx,apa blh melarang org itu menitipkan wasiat?saya malu sekali jika hrs berbuat demikian..
  @mba hilda
  udah dpt buku dua pusaka nabi saw?

 12. kok di hakekat.com saya ga bisa kasih komentar kayak gini ya? biar enak diskusinya gitu. hehehe 😀

 13. coba di majelsi rasulullah pasti terjawab, gak peke blog blogkan , yang penting sopan he he he

 14. maksutnya majelisrasulullah he he he

 15. @reekoheek.
  kok di hakekat.com saya ga bisa kasih komentar kayak gini ya? biar enak diskusinya gitu. hehehe

  Ya iyalah,… Hakekat.com(BERAN) *maaf keterusan nulisnya,,,,* ga akan kasih ruang buat komentar. itu kan salah satu ciri2 kelompok PENAKUT, TUKANG FITNAH, dan PEMBENCI AHLUL BAIT.

  Semoga makin banyak saudara-saudara kita yang sadar, dan bisa berfikir mana yang terpercaya dan mana yang cuma situs PEMBOHONG !!!.

  @ SP,
  Jangan pernah bosen ngebantai Hakekat.com yah. saya ngedoain biar mas selalu sehat, butuh suplemen tambahan kah ??

  memang Syiahphobia tetap pada KETAKUTANnya. KETAKUTAN dari peristiwa Karbala,
  KETAKUTAN hingga mengarang riwayat yang lebih mirip dongeng untuk menutupi kebenaran, KETAKUTAN terbebas dari Doktrin,
  KETAKUTAN tidak bijaksana hingga selalu menilai semuanya baik, tapi malah cenderung menuduh yang benar itu Extreme !!!
  Hingga KETAKUTAN ngasih ruang komentar bagi blogsnya..

 16. Apakah akhirnya Ali yang kelak menjadi khalifah mengambil kembali tanah fadak untuk dibagikan pada ahli warisnya yang sah?

 17. Hidup Syiah..!!!

 18. Assalamu’alaikum,

  Perbedaan pendapat diantara orang-orang terdekat Rasulullah Shalallahu ‘Alihi Wasallam baik di kalangan sahabat maupun ahlul baitnya adalah hal yang wajar, hanya dalam perkara ijtihad, tidak sampai mereka saling benci dan bermusuhan seperti yang antum dan pengikut syi’ah gambarkan… buktinya adalah sangat nyata, kalau antum perhatikan anak-anak keturunan mereka, baik dari Pihak Ali + Fathimah ra dan Abu Bakar ra, keturunan mereka tetap saling menjalin hubungan yang baik bahkan sampai tahap menikahkan anak-anak mereka…

  Ana yakin antum semua tahu siapakah Imam Ja’far Ash Shadiq, siapakah ibu beliau? Ibu beliau adalah Farwah bintu Qasim bin Muhammad bin Abubakar Ash-Shiddiq. Sedangkan ibu dari Farwah adalah Asma bintu Abdurrahman bin Abubakar Ash-Shiddiq. Oleh karena itu, beliau (Al-Imam Ja’far Ash-Shodiq) pernah berkata, “Abubakar (Ash-Shiddiq) telah melahirkanku dua kali.” Mengapa imam Ja’far menyebut nama Abu Bakar, dan tidak menyebut Muhammad bin Abu Bakar? Memang, beliau terang-terangan menyebut nama Abu Bakar karena sebagian orang Syiah mengingkari keutamaan beliau. Sedang putra beliau Muhammad bin Abu Bakar, Syiah sepakat atas keutamaannya. Sekarang bagaimana menurut Antum, dengan siapa seorang Imam syiah berbangga? Beliau berbangga dengan seorang yang dituduh sebagai perampas Tanah Fadak milik leluhur beliau??? Bukalah mata kalian wahai saudaraku… apakah ini ahistories??? Kalau antum tidak percaya dengan kitab-kitab Ahlussunnah silahkan antum buka sendiri di kitab-kitab rujukan Syiah seperti “‘Umdatu ath-Thaalibiin”; hal. 95; edisi Dahran. Juga “Al Kaafi”; juz 1; hal. 472.

  Suatu hal yang nyata bahwa sepeninggal para Khulafa’ur Rasyidin, keluarga dan anak-anak keturunan mereka tetap menjalin hubungan baik, bahkan menjalin ikatan yang kuat diantara mereka yaitu berupa pernikahan, sehingga fakta mengatakan bahwa Imam Ja’far Ash Shadiq dan keturunannya disamping adalah keturunan dari Ali bin abi Thalib ra dari pihak ayah, juga sekaligus keturunan Abu Bakar ra dari pihak ibu… pertanyaannya adalah jika memang antara Abu Bakar ra dan Fathimah ra terjadi perselisihan (yang gambarannya di besar-besarkan oleh Syi’ah), mengapa keturunan mereka tetap melanjutkan hubungan baik? bahkan sampai ke jenjang pernikahan??…

  maka kesimpulannya adalah bahwa :
  1. Perselisihan diantara para shahabat itu adalah dalam perkara ijtihad dan tidak sampai kepada rasa saling benci dan permusuhan diantara mereka sebagaimana yang digambarkan oleh syi’ah…renungkanlah…
  2. Sebagian Imam yang 12 adalah juga tidak lepas dari darah keturunan Abu Bakar ra…

  Apakah antum akan menyelisihi Imam antum sendiri dalam menyikapi Abu Bakar Ash Shidiq ra?

  Wallahu A’lam

  Peace…

  Wassalamu’alaikum

 19. Jika kita tidak bisa memahami kemuliaan akhlak ahlul bayt, maka akan muncul pertanyaan2 yang bersumber dari kedangkalan akhlak kita sendiri. Ahlul Bayt bukan manusia2 pendendam, mereka bukan mencari kesenangan duniawi mereka. Coba saudara2 bayangkan mereka sebagai penerus Rasulullah dalam tauladan, penyampaian Risalah Rasulullah, tempat bertanya. Jika kita bisa memahami ini maka tidak akan muncul pertanyaan kenapa Imam Ali tidak mengambil alih hak tanah Fadaq. Akhlak beliau terlalu agung untuk melakukan itu (sehingga Muawiyah cs kehabisan akal untuk mencari kelemahan beliau, bayangkan jika Imam Ali mengambil tanah Fadaq pd saat beliau menjadi khalifah, maka Muawiyah akan dg mudah menyebarkan fitnah). Ahlul Bayt sudah selesai menyampaikan/menuntut hak2 mereka (terlalu berlebihan jika dilanjutkan oleh generasi selanjutnya). Sehingga semua diserahkan berpulang kepada umat apakah akan memberikan hak tersebut ataukah tetap ingkar.
  Sebagaimana Rasulullah yg diutus hanya memberi peringatan dan membawa berita gembira, maka ahlul bayt pun tidak berani melebihi yang menjadi kewajiban mereka. Sekali lagi janga berfikir dg akhlak kita yg masih dangkal. Kita berasumsi jika hak kita direbut maka kita tidak peduli dg kepentingan2 lain maka kita akan memperjuangkan dengan cara apapun.
  Saudara2 ku, jika ahlul bayt menyuarakan hak2 mereka, maka itu bukanlah hadir dari amarah dan keinginan untuk berkuasa. Allah dan Rasul menunjuka mereka sebagai penerus/emimpin setelah Rasul bukanlah dg tujuan sekedar memberi kekuasaan kepada mereka. Allah dan Rasul menentukan mereka sebagai pemimpin setelah Rasul adalah dg tujuan untuk kepentingan kita semua. Agar kita umat islam selamat. Sehingga sudahlah jelas ahlul bayt menyuarakan hak2 mereka dengan berat hati agar umat ini patuh/taat kepada Allah & Rasul sehingga selamat dunia akhirat.
  Dan ketika umat islam krn kedengkiannya memilih untuk ingkar, maka tidak banyak yang ahlul bayt lakukan kecuali mendo’akan kita semua agar mendapat petunjuk dan hidayah.
  Semoga bisa menjadi pertimbangan dalam mengenali pribadi ahlul bayt, sehingga tidak terjebak dalam cara pikir yg salah.

  Wassalam

 20. Takutlah keadilan ALLAH Ta’ala

  salam al-Mubaraq

 21. Salam..

  @ Bims
  “Apakah antum akan menyelisihi Imam antum sendiri dalam menyikapi Abu Bakar Ash Shidiq ra?”

  Baca al Kafi semua dan Bihar juga mas (semua)
  (males ngukang2 di blog)

  Cuma saran..
  PEACE

  Wassalam

 22. Salah ketik..

  Yg diatas mksdnya “males ngulang2 diblog”

  PEACE

 23. Assalamu’alaikum,

  @Bagir,

  Menurut pendapat ana, lahirnya Imam Ja’far Ash Shadiq dari keturunan Ali dan Abu Bakar Ra adalah bukti yang paling otentik yang pernah ada bahwa diantara keluarga mereka (Ali dan Abu Bakar ra) sudah tidak ada lagi permasalahan yang mengganjal…

  kalaupun ada perselisihan diantara mereka sebelumnya, maka itu sudah diselesaikan secara baik dan “case closed” sehingga kita sebagai pengikut ahlul bait yang terpisahkan dengan mereka lebih dari 1000 tahun tidak perlu lagi mengungkit-ungkit lagi….sebagaimana anak keturunan mereka saling menjalin hubungan dengan erat… apakah mungkin semisal Imam Ja’far akan menghujat kakek beliau sendiri?… renungkanlah wahai saudaraku…

  seandainya ada tulisan2 ulama yang menulis mengenai sikap ahlul bait yang berlawanan dengan bukti otentik tersebut, maka itulah yang patut dipertanyakan…

  Wallahu A’lam

  Peace…

  Wassalamu’alaikum

 24. Salam…

  @ bims
  Sesuai yg antum bilang :

  “Menurut pendapat ana, lahirnya Imam Ja’far Ash Shadiq dari keturunan Ali dan Abu Bakar Ra adalah bukti yang paling otentik yang pernah ada bahwa diantara keluarga mereka (Ali dan Abu Bakar ra) sudah tidak ada lagi permasalahan yang mengganjal…”

  ana jawab :

  Ya namanya juga PENDAPAT antum, ya ga pa2..

  “kalaupun ada perselisihan diantara mereka sebelumnya, maka itu sudah diselesaikan secara baik dan “case closed” sehingga kita sebagai pengikut ahlul bait yang terpisahkan dengan mereka lebih dari 1000 tahun tidak perlu lagi mengungkit-ungkit lagi…”

  Ana jawab :

  Yang ana tau dan ana baca sendiri juga, ucapan antum : “maka itu sudah diselesaikan secara baik dan “case closed” ….ana belum dapat buktinya telah diselesaikan dg baik…btw, antum sendiri jg mungkin tau masalah2 apa sih..

  terus :

  “apakah mungkin semisal Imam Ja’far akan menghujat kakek beliau sendiri?… renungkanlah wahai saudaraku…”

  terima kasih akhi..saya merenung dan saya ingat ucapan terakhir SAYYIDATUNISA’IL-ALAMIN FATHIMAH AZ ZAHRA as (yang keridhaannya adalah keridhaan Rasul saww dan murkanya adalah murka Rasul saww) yang tercatat dikitab2 sunni maupun syi’i…(mungkin antum jg uda tau ko apa yg diucap Fathimah as)

  Maaf mas sudah banyak dibahas hal diatas di sini..sekali lagi ana males ngulang2..tp terima kasih mengingatkan ana untuk merenung..ana jadi ingat ucapan Sayyidah Fathimah as..sukron..!

  Wassalam

 25. cuma tmbahn..

  yang jelas Syiah dan Suni ditempat ana ga ribet, yang bikin ribet yg ga tau apa2 dan wahabi2 yg suka nyebar benih kebencian tapi dari belakang, ga pernah berani didepan lgsng, dan ga ada taqiyah ditempat ana (maaf bilang ini, krn orang yg asal ngom sll bilang syiah bisa berbaur karena taqiyah yg oleh sebagian orang taqiyah disamakan dg kemunafikan)

  beda adl wajar asal ada bukti.

 26. Assalamu’alaikum

  @bagir,

  bagir wrote:
  Yang ana tau dan ana baca sendiri juga, ucapan antum : “maka itu sudah diselesaikan secara baik dan “case closed” ….ana belum dapat buktinya telah diselesaikan dg baik…btw, antum sendiri jg mungkin tau masalah2 apa sih..

  Bukti bahwa “case closed” adalah adanya Imam Ja’far di dunia ini yang terlahir dari dua keturunan Sahabat utama Nabi… pernikahan antara Imam Muhammad Al Baqir dan Ummu Farwah… nasab adalah bukti yang otentik ya akhi… orang mau bilang apa saja tentang 2 keluarga tersebut… pada kenyataannya akhirnya mereka bersatu dalam suatu mahligai pernikahan yang mulia dan melahirkan keturunan imam-imam berikutnya yang mulia…

  Marilah berfikir jernih ya akhi… ana yakin antum juga punya keluarga, jika sekarang ini antum belum berkeluarga dan akan dinikahkan dengan anak keturunan keluarga yang bermusuh bebuyutan dengan keluarga antum… pasti orang tua antum akan berfikir 1000 kali ya ga… tetapi jika sebaliknya maka pernikahan itu akan berjalan dengan penuh cinta kasih antara sesama keluarga…

  Mengenai kasus tanah fadak yang tertera di shahih bukhari, ana pun tidak mengingkarinya… tetapi yang menjadi masalah adalah interpretasi kita mengenai kasus tersebut… marah dalam bentuk apakah yang dilakukan oleh sayyidah Fatimah? karena Rasul pun pernah marah, Sahabat pun pernah marah, ada saatnya kan kemarahan seseorang akan redam? apalagi untuk seorang Fatimah Az Zahra…apalagi jika antum membaca Hakekat.com dan literatur2 yang lain, ternyata ada banyak interpretasi mengenai hadits ini… dan bahkan sebagaimana yang dikutip oleh yang mulia pemilik blog ini bahwa akhirnya walaupun sedikit ada saling berargumentasi antara Ali dan Abu Bakar… “case closed” nya ada pada baiat Ali ra kepada Abu Bakar ra dan dukungan beliau selama pemerintahan Abu Bakar Ash Shiddiq.

  Tetapi sekali lagi pendapat ana… bukti yang paling otentik persatuan dua keluarga sahabat tersebut saat ini adalah nasab Imam Ja’far Ash Shadiq yang sampai kepada Abu bakar Ash Shiddiq ra… yang hal tersebut sepakat antara syi’ah dan sunni.

  Justru dengan “positive tinking” yang kita kembangkan terhadap para pendahulu umat inilah yang akan membuat kita bersatu dan ga ribet diantara kita…

  Wallahu A’lam

  Peace…

  Wassalamu’alaikum

 27. Salam..

  @ Bims..

  ” nasab adalah bukti yang otentik ya akhi… orang mau “bilang apa saja tentang 2 keluarga tersebut… …….”

  Mas, antum coba cari tau siapa Muhammad bin Abu Bakar dan bgmna dia bersikap terhadap ayahnya..penentangan2nya atas kekhalifahannya, jadi antum jgn asal ngom ” Nasab adalah bukti otentik”…

  Contoh yang gampang ajah mas…Umar bin Abdul Aziz (dari dinasti Umayyah) nasab nya kacau, tp satu2nya yang bersikap adil teradap Ahlul Bait cm dia..! Tapi apakah itu berarti semua BANI Umayyah baik ke Ahlul Bait dan sebaliknya ..? jwbnya TIDAK .

  Terus antum bilang :

  “Mengenai kasus tanah fadak yang tertera di shahih bukhari, ana pun tidak mengingkarinya… tetapi yang menjadi masalah adalah interpretasi kita mengenai kasus tersebut… marah dalam bentuk apakah yang dilakukan oleh sayyidah Fatimah?

  ana jawab :

  Makanya antum cari tau dl sampai tuntas..dan kenapa juga Fathimah as marah karena “sebuah” Fadak…sepenting apakah itu..?

  Terus ucapan antum :

  “apalagi jika antum membaca Hakekat.com dan literatur2 yang lain, ternyata ada banyak interpretasi mengenai hadits ini… dan bahkan sebagaimana yang dikutip oleh yang mulia pemilik blog ini bahwa akhirnya walaupun sedikit ada saling berargumentasi antara Ali dan Abu Bakar… “case closed” nya ada pada baiat Ali ra kepada Abu Bakar ra dan dukungan beliau selama pemerintahan Abu Bakar Ash Shiddiq.”

  saya jawab :

  Waduh mas…ana baru tau ternyata ente sebagian (mgkin ambil / cari) di Hakekat.com…antum tanya ajah sama semua bloger disini bgmn Hakekat.com…ana bilang “KUNO MAS”… dan semuanya cuma mbulet ga karu2an.

  Antum kasi saran ana cari literatur (sy hargai bgt mas) dan ga ada slhnya ana jg ksi saran : baca Al KAfi (jgn nukil mas, pa lagi dari HAKEKAT…) baca Bihar Al Anwar, atau Al Amali, atau antum cari lgsung aja dr sumbernya…oke

  Antum bilang :

  “Tetapi sekali lagi pendapat ana… bukti yang paling otentik persatuan dua keluarga sahabat tersebut saat ini adalah nasab Imam Ja’far Ash Shadiq yang sampai kepada Abu bakar Ash Shiddiq ra… yang hal tersebut sepakat antara syi’ah dan sunni.”

  Ana jawab :

  Ana sdh bilang, pendapat antum, ya ga pa2..khan pendapat..iya khan..No Problemo buat ana . Hehe..

  Masalh “bukti otentik” krn Nasab…udah ana jawab diatas…sekali lagi antum cari tau Sejarah Muhammad bin Abubakar..dan bgmn dia sebagai SYIAH ALI..!

  ada pertanyaan : “APAKAH KESALAHAN ORANG TUA JUGA KESALAHAN ANAK..?”

  Atau : ”

  APAKAH KEADILAN ANAK JUGA KEADILAN ORANG TUANYA (atau sebaliknya)..??”

  (itu cm contoh, ga perlu dijawab…heheheh)

  Wassalam

 28. Imam Jaafar as-saddiq adalah keturunan Muhammad bin Abu Bakar. Yang as-Saddiq hanya Imam Jaafar…. Bukannya Abu Bakar.

 29. @ Bims
  Nasab tidak menjadi bukti otentik yag Mas bilang. Perbuatan seseorang tidak lantas itu mejadi kesalahan bagi keluarganya. hanya mereka yang berpikiran sederhana yang ikut-ikutan membawa keluarganya dalam perselisihan.
  Banyak sekali contohnya dimulai dari Qabil putra Nabi Adam AS, Istri Nabi Luth, Putra Nabi Nuh AS, Ayahnya Nabi Ibrhim AS dan apa anda tahu kalau ada putri Nabi Muhammaad SAW yang pernah menjadi istri orang kafir, dll

  Apa yang dilakukan Abu Bakar RA, itu tidak menjadi tanggung jawab anaknya, cucunya atau keturunannya karena yang namanya dosa atau kesalahan itu tidak diwariskan. Lagipula Ahlul Bait adalah manusia mulia yang bisa membedakan siapa yang sebenarnya salah dan siapa yang benar. Jadi Imam Ja’far sebagai keturunan Abu Bakar bukanlah bukti bahwa Abu bakar selalu benar. Dan perlu diingatkan baik-baik Mas kita tidak bicara soal benci-membenci tapi soal bersikap tentang kebenaran. Semoga anda bisa mengerti itu.

 30. Cuma tambhn :

  @ bims

  antum bilang :

  “Marilah berfikir jernih ya akhi… ana yakin antum juga punya keluarga, jika sekarang ini antum belum berkeluarga dan akan dinikahkan dengan anak keturunan keluarga yang bermusuh bebuyutan dengan keluarga antum… pasti orang tua antum akan berfikir 1000 kali ya ga… tetapi jika sebaliknya maka pernikahan itu akan berjalan dengan penuh cinta kasih antara sesama keluarga…”

  ana jawab :

  gmn ya..ko muter mas..? heheh… Ngapain juga keluarga ana harus mikir 1000 x sdgkan dia mau menikahkan ana dg anak keturunan musuh buyut ana..??? nah loh.. ya dari pada repot mikir ya ga usah ada niat nikahkan aja…heheheh

  lagian antum jangan spt “Pesulap” lah, pake ngeramal pikiran ortu ana…heheheh…kidding mas…

  dan lagi anda salah besar.. klrga ana ga mikir spt itu mas.

  ” Inna akromakum indallahi atqokum”

  sekali lagi mas…kesalahan bapak belum tentu kesalahan anak, dosa bapak belum tentu dosa anak, cucu, cicit, dst

  jadi ga ada urusan bapaknya bandit anaknya soleh atau solehah…pribadi yg dilihat….klo memang ternyata anak yg harus dinikahi adalah ank Solehah knp di tolak..??

 31. Asalamu’alaikum
  Syukron atas komen2 dr antum sekalian

  @bagir, J Algar, fatamorgana
  sebenarnya point yang ingin ana sampaikan adalah bahwa anak keturunan Ali maupun Abu Bakar sudah melebur jadi satu, sehingga dengan peleburan itu maka segala permasalahan yang mengganjal tentunya sudah terselesaikan diantara mereka… hal ini bisa dilihat di beberapa riwayat yang menunjukkan pembelaan Imam Ja’far terhadap kakeknya Abu Bakar terhadap celaan orang kepadanya…

  Pertanyaannya mengapa kita yang terpisahkan lebih dari 1000 tahun dengan para pelaku sejarah tersebut mengungkitnya lagi… sedangkan seperti permasalahan fadak tersebut sebenarnya sudah sangat jelas… hanya perbedaan ijtihad… Fatimah az-Zahrah r.a merasa berhak atas hak tanah fadak yang diberikan oleh Rasul, sedangkan Khalifah Abu Bakar tidak mau melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul sebelumnya yang telah diketahuinya secara pasti bahwa Beliau Saw tidak meninggalkan harta apapun kecuali untuk diserahkan kepada umatnya….(sehingga masalah benar atau salah diantara keduanya masih bisa dilihat dari berbagai sisi bukan hanya satu sisi saja) dan hal itupun juga terekam dalam shahih bukhari… dan endingnya pun juga terekam… sedangkan kita saat ini jadi saksi pun tidak… mengapa kita yang saat kejadian tsb tidak hadir, dengan pedenya ikut menjadi hakim diantara mereka (dengan segala interpretasi kita) …seberapa kapasitas kita dibandingkan mereka (orang-orang yang dipilih oleh Allah dekat dengan rasul-Nya) yang dampaknya adalah negative thinking tanpa ilmu terhadap salah satu diantara mereka (ini nyata… anda lihat komen2 mengenai Abu Bakar) parahnya lagi sebagian dari kita memasukkannya dalam keyakinan sehingga langsung memvonis bahwa yang ini benar, yang itu salah dan telah melakukan DOSA???…bahkan mengembangkannya lagi masalah tersebut ke conspiracy theory …

  Sekali lagi, peristiwa yang terjadi antara Khalifah Abu Bakar dengan Fatimah r.a, beberapa waktu sesudah wafatnya Rasul tidak bisa kita tinjau dari satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya, kita semua tahu siapa Fatimah az-Zahrah ra, menyakitinya sama halnya dengan menyakiti pribadi Muhammad Saw, duka Fatimah adalah duka Rasulullah. Beliau termasuk salah satu dari wanita-wanita mulia yang disebutkan oleh Nabi Saw berada dalam keanggunan syurga.

  Tapi kita juga tahu siapa Khalifah Abu Bakar, dia termasuk generasi awal yang menegakkan Islam bersama-sama dengan Nabi Muhammad Saw, merasakan pahit getirnya perjalanan Islam, berdua melakukan perjalanan dimalam Hijrah bersama sang Nabi, keluar dari kepungan para musuh yang berusaha membunuh mereka sampai digua Tsur. Satu-satunya pemimpin sholat seluruh sahabat yang ditunjuk langsung oleh Nabi disaat-saat menjelang wafatnya.

  Ingatlah.. selain Rasul, semua manusia adalah tidak ma’sum termasuk keluarga dan sahabat beliau…

  Mengapa kita tidak coba rubah mindset kita untuk berkhusnudzon (positive thinking) saja berdasar bukti yang ada bahwa mereka telah menyelesaikan masalah yang terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu dengan baik dan saling penuh pengertian?, jika seandainya kita salah dalam hal ini, kita telah berkhusnudzon dan ana kira lebih selamat… tetapi sebaliknya jika menghujat salah satu diantara keduanya dan ternyata salah… maka kita akan dimintai pertanggungjawaban di “sana” kelak. Terserah silahkan pilih yang mana…

  Wallahu A’lam

  Peace…

  Wassalamu’alaikum

 32. @semuanya
  kalau kawan-kawan semua jeli, terdapat landasan berpikir yang saling bertolak belakang antara secondprince dengan bims.

  Jika kedua landasan berpikir ini tidak dipertemukan terlebih dahulu untuk diverifikasi kebenarannya, maka selamanya diskusi ini ndak akan pernah ada ujung yang menggembirakan, yaitu terkuaknya kebenaran.

  Jadi inget ma tulisannya ustadz muhsin labib tentang Logika Mayor dan Logika Minor. Kita pakai Logika Mayor saja.

  http://muhsinlabib.wordpress.com/2008/02/01/jeruk/

 33. Salam..

  @ Bims

  “seberapa kapasitas kita dibandingkan mereka (orang-orang yang dipilih oleh Allah dekat dengan rasul-Nya) yang dampaknya adalah negative thinking tanpa ilmu terhadap salah satu diantara mereka (ini nyata… anda lihat komen2 mengenai Abu Bakar) parahnya lagi sebagian dari kita memasukkannya dalam keyakinan sehingga langsung memvonis bahwa yang ini benar, yang itu salah dan telah melakukan DOSA???

  ——–sampai : ” ingatlah.. selain Rasul, semua manusia adalah tidak ma’sum termasuk keluarga dan sahabat beliau…”

  —–…………………………………
  Maaf mas, saya bukan orang alim, tapi saya sarankan antum untuk mencari tau dari kitab2 kami (jgn cuma nukil)…dan justru kami berpositive thinking..klo kami ga berpositiv thinking akhirnya malah keblinger dg sejarah2 palsu…maaf biukan sok tau..tapi benran ana sarankan antum belajr lagi ttg syiah dan sunni, n kalo mau jg pelajari wahabi, antum bahkan tau semua…masa masalah maksum aja hrs diulang2..wah otak bisa cupet kalo cuma muter disitu mas..semua udh sering dibahas..ok

  maaf, bukan sok menggurui..

  tambahan..ttg pernytaan Imam Ja’far, saya sdh bilang baca Al KAfi dan Biahr mas, jgnn cuma nukil2, cr jg di Al Amali, atau apalah..

  Afwan
  wassalam

 34. @bims
  salam
  saya mau komentar
  bahwa ketika terjadi perselisihan antara sayidah fatimah as dgn khalifah abu bakar ttg fadak,fatimah as memperlihatkan kepada khalifah abu bakar dokumen yang ditulis lgsng oleh rasulullah saw,bhwa didlm dokumen itu,fadak adalah hak untk fatimah as dan kedua pemuda surga,imam hasan as dan imam husain as..
  ketika khaibar tlh ditaklukkan,rasul bersabda kpd imam ali :wahai ali,bangkit dan bawa panji ini! kemudian imam ali mmbw panji itu ke fadak,dan dgn org2 fadak,ia membuat prjanjian bahwa ia akan menjamin kslmtn mereka sbg ganti dari kebun2 mereka.dgn dmkian,kebun fadak menjadi khusus milik rasul saw. jibril kemudian mndatangi nabi dan berkata: Allah memerintahkanmu untk memberikan keluarga dekatmu hak-hak mereka. nabi bertanya, wahai jibril,siapakah keluarga dekatku dan apa hak mereka? jibril mnjwb, fatimah; oleh karna itu,beri ia kebun2 fadak dan segala isinya yg merupakan kepunyaan Allah dan rasulNya. rasul kemudian memanggil fatimah dan nabi menulis sebuah dokumen untk tujuan itu,yang fatimah bawa kepada khalifah Abu Bakar stlh wafatnya nabi..
  ketika imam mahdi afs muncul stlh lama gaib,imam mahdi afs akan mengambil alih fadak sepenuhnya dr kerajaan saud..
  salam

 35. Salam..

  Nah…mas Arif nongol..ana lupa mau tanya email antum…klo blh tau kasi ke ana yach…sp tau klo ada wktu ke jogja ana mampir..Thx yach

  Wassalam

 36. Assalamu’alaikum,

  @Ressay
  Thx infonya…

  @Bagir, Arif
  Terima kasih saran antum untuk mempelajari kitab-kitab syi’ah seperti Al-Kafi, Biharul Anwar dll…

  mas Bagir saya cukup lama mengamati dialog antara sunni dan syi’ah dengan segala argumentasi mereka yang sebenarnya adalah lagu lama… yang diperdebatkan ya itu-itu saja… tetapi ada beberapa perubahan akhir-akhir ini, contoh biasanya sunni menyerang keyakinan syi’ah mengenai keaslian Al-Qur’an dengan menggunakan kitab2 syiah sendiri (Sunni tidak ada yang percaya kitab syi’ah) spt Al-Kafi, Bihar dll, tetapi saat ini sebagian syi’ah utk membantah hal ini mengatakan bahwa Syi’ah mengakui keaslian Al-Qur’an yang ada sekarang ini dan mengatakan bahwa menurut ulama syi’ah sendiri kitab Al-Kafi tidak semuanya shahih isinya, bahkan ada yang mengatakan bahwa di syi’ah tidak ada kitab yang dianggap shahih selain Al-Qur’an berbeda dengan sunni yang menganggap bukhari – muslim adalah kitab shahih selain Al-Qur’an. ana tidak tahu apakah perkataan tersebut mewakili keseluruhan syi’ah atau tidak, ataukah hanya taqiyah saja.. dan biasanya syiah menyerang balik dengan menggunakan hadits2 sunni (yang tidak populer) mengenai tahrif Al-Qur’an (walaupun sebenarnya ternyata sebagian yang dinukil hanyalah perbedaan qira’ah belaka).

  Syi’ah pun tidak percaya terhadap hadits-hadits sunni, tetapi mereka biasa mengambil hadits-hadits sunni yang berkecocokan dengan paham mereka untuk menyerang sunni seperti : hadits tsaqolain, hadits wilayah, hadits fadak dll sedangkan yang lain mereka tidak akan percaya… tetapi bedanya, jika memang hadits yang dibawakan oleh syi’ah tsb adalah terbukti shahih, mereka (sunni) tidak akan mengatakan bahwa hadits tersebut dhaif atau palsu dan jika yang diambil dari shahih bukhari atau muslim, hal tsb tidak mengurangi kedudukan shahih bukhari atau muslim di mata sunni… paling-paling sunni akan membantah syiah mengenai interpretasi hadits tersebut berdasarkan hadits-hadits yang lain. (mungkin pemilik blog ini lebih tahu banyak tentang masalah hadits)

  Nah ana tidak tahu bagaimana keyakinan antum.. akhi Bagir dan Arif mengenai kitab Al-Kafi, Bihar, Amali dll…, kalau anda mengikuti pendapat sebagian ulama syi’ah bahwa kitab semisal Al-Kafi adalah berisi riwayat2 yang tidak shahih, bagaimana cara antum membangun keyakinan antum berdasarkan kitab tersebut dan kemudian menganggap bahwa sejarah telah dipalsukan?

  Semua hal di atas adalah kontroversi antar dua kelompok dari sejak zaman baheula dan menurut mas Ressay adalah logika-logika minor saja (maaf jika ana salah mengartikannya ya mas)

  Lepas dari kontroversi tersebut, yang ana sampaikan di atas mengenai silsilah Imam Ja’far adalah hal yang telah masyhur dan disepakati oleh sunni maupun syi’ah…mengapa ini yang tidak dijadikan landasan untuk menilai hubungan antara ahlul bait dan sahabat yang sebenarnya?

  Kemudian ada juga riwayat mengenai pernikahan Umar bin Khattab ra dengan Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib ra dan melahirkan anak yang bernama Zaid dan Ruqayyah, yang ternyata riwayat tersebut tercatat juga di kitab rujukan syi’ah, Nah, apakah mungkin seandainya memang Imam Ali ra dan keluarga bermusuhan dengan Umar ra, dia akan merelakan putrinya dinikahi oleh Umar ra?? Mengapa fakta-fakta sejarah seperti ini yang tidak kita jadikan landasan dalam menilai hubungan antara ahlul bait dan sahabat yang sebenarnya pada waktu itu?

  Wallahu A’lam

  Peace…

  Wassalamu’alaikum

 37. syi’ah kan banyak golongannya…. ahli sunnah wal jemaah pun banyak golongannya. ALLAH Yang Dituju.
  waSalam

 38. @bagir
  salam
  imel ana daox_marixo@yahoo.com..kynya ana yg prl bljr bnyk ahlulbait dr antum..btw kmntr antum ttg achmad aljufri ditopik lain diblog 2ndprince keras jg..karna memang setahu ana yg marganya aljufri y pengikut ahlulbait..ana kenal n tahu ahlulbait jg dr teman yg marganya aljufri..afwan, ana skrg udah g diyk,sudah blk ke cirebon..
  salam

 39. @bims
  sbnrnya bnyk yg bwt sy ykn ahlulbait..bbrp keyakinan saya didasarkan pada 1.sabda rasul saw:siapa yg menyakiti ali berarti menyakitiku,sabda yg sama jg ditujukan rasul saw untk fatimah,hasan n husein..pernah bbrp wkt saad bin abi waqqosh mencela imam ali,kemudian mndngr sabda rasul diatas,stlh kjdian itu saad tdk prnh mencela imam ali.. 2. ali pintu kota ilmu 3.pengangkatan ali di ghadir khum 4.karbala,syhdnya imam husein yg dibantai tentara yazid bin muawiyah laknatulah alaih 5.surat 33:33 6.dialog antara rabi yahudi dgn abu bakar,tp syngnya abu bakar g mampu jwb prtnyan rabi tsb,yahudi ini blg klo prtnyan tsb hny bs dijwb oleh washi (pemegang wasiat) rasul saw. untk menyelamatkan islam dr bahaya yahudi ini,kemudian salman al farisi memanggil imam ali untk menjawabnya,dan prtnyan yahudi td bs djwb smua oleh imam ali,dr prmslhn ini,yahudi b ilang kepada imam ali:”sesungguhnya anda benar2 washi rasul saw” n mengakui bahwa imam ali adalah benar2 washi rasul saw,n akhrnya yahudi ini menjadi seorang muslim 7.plat kapal nabi nuh as,dlm doa nabi nuh as di plat tsb untk kslmtn kapalnya,beliau bertawassul kepada rasul saw,imam ali as,sydh fatimah as,imam hasan as n imam husein as..n plat itu tersimpan di sebuah museum di rusia,klo sy pny ksmptn,sy akan kunjungi museum itu untk melihat doa nabi nuh as di plat tsb 8.perang siffin,dimana imam ali ada dlm kbnrn,muawiyah dlm kesesatan n msh bnyk lg..

 40. @bims
  salam
  ttg buku2 yg anda sebut diatas,sy blm prnh lht buku tsb,tp mgkn sy dpt sebagian isi buku tsb dr bbrp artikel di internet..mgkn trmsk dr blog ini..buku2 n kitab dr ahlulbait senantiasa dibakar n dimusnahkan oleh kerajaan bani umayyah n bani abbasiyah,sejarah tlh mengungkapkan keburukan 2 dinasti ini..tnyt propaganda 2 dinasti ini hebat untk mereduksi keutamaan ahlulbait nabi saw..terutama yg brhbngn dgn ahlulbait nabi yg bermuara pd imam ali,dinasti ini tdk mau kerajaannya hancur karna keutamaan ahlulbait,sehingga mereka berani membunuh imam ali,meracuni imam hasan,membantai imam husain,meracuni imam ali bin husain,imam al baqir,imam ash shadiq,imam al kadzim,imam arridha,imam jawad,imam al hadi,imam al askari n trakhr kelak mereka jg akan meracuni imam mahdi..kesemua itu mereka lakukan untk menghilangkan jejak ahlulbait yg lurus..bagaimanapun jg cahaya kebenaran tak akan prnh redup..bagai awan yg menghalangi matahari,namun cahaya matahari te2p bs menembus awan tsb..

 41. Salam
  @ Bims

  anda bilang :

  “….dan biasanya syiah menyerang balik dengan menggunakan hadits2 sunni (yang tidak populer) mengenai tahrif Al-Qur’an (walaupun sebenarnya ternyata sebagian yang dinukil hanyalah perbedaan qira’ah belaka).”

  ——

  Maaf mas mungkin ga populer buat antum, tapi ulama suni sendiri banyak yang mensahihkan…bukan maksud ga mau diskusi disini, sekali lagi hal tersebut LAGU LAMA.
  Mau lebih jelas silahkan klik :

  http://jakfari.wordpress.com/2008/05/01/tokoh-tokoh-ulama-ahlusunnah-yang-meyakini-terjadinya-tahrif-3/

  —————-

  Anda tulis :

  “Syi’ah pun tidak percaya terhadap hadits-hadits sunni, tetapi mereka biasa mengambil hadits-hadits sunni yang berkecocokan dengan paham mereka untuk menyerang sunni seperti : hadits tsaqolain, hadits wilayah, hadits fadak dll sedangkan yang lain mereka tidak akan percaya… tetapi bedanya, jika memang hadits yang dibawakan oleh syi’ah tsb adalah terbukti shahih, mereka (sunni) tidak akan mengatakan bahwa hadits tersebut dhaif atau palsu dan jika yang diambil dari shahih bukhari atau muslim, hal tsb tidak mengurangi kedudukan shahih bukhari atau muslim di mata sunni… paling-paling sunni akan membantah syiah mengenai interpretasi hadits tersebut berdasarkan hadits-hadits yang lain. (mungkin pemilik blog ini lebih tahu banyak tentang masalah hadits)”

  ——

  Tuduhan anda tidak berdasar sama sekali…
  Mas, akal yang sehat akan menrima jika berdiskusi harus menggunakan dalil yang disetuji oleh kedua pihak .

  Terus kenapa jika kami berargumen menggunakan Hadis Shahih dari kitabb sunni malah kadang disangkal..???

  dan lucunya sebagian dari “oknum” sunni tidak mau menerima hadis yang diriwayatkan oleh Syiah (maksud ana dari kitab2 syiah, dan ana bilang sebagian oknum suni)…

  Lebih2 wahabi yang bisa2nya mendaifkan sebagian hadis2 keutamaan Imam Ali..!

  Anda tulis :

  “Kemudian ada juga riwayat mengenai pernikahan Umar bin Khattab ra dengan Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib ra dan melahirkan anak yang bernama Zaid dan Ruqayyah, yang ternyata riwayat tersebut tercatat juga di kitab rujukan syi’ah, Nah, apakah mungkin seandainya memang Imam Ali ra dan keluarga bermusuhan dengan Umar ra, dia akan merelakan putrinya dinikahi oleh Umar ra?? Mengapa fakta-fakta sejarah seperti ini yang tidak kita jadikan landasan dalam menilai hubungan antara ahlul bait dan sahabat yang sebenarnya pada waktu itu?”

  —–

  Duh maaas, cuma wahabi yang brpgang dengan riwayat terebut… ! , kcuali memang anda mau sejalan dengan pikiraan mereka…ya monggo…INI JUGA LAGU LAMA MAS…LAMA BANGETSSS….

  silahkn anda download filenya, semua jelas disitu, tggal baca : (lihat kiri atas, ad 2 file, file pdf dan zip, download dua2nya klo mau lbh jelas)

  http://www.answering-ansar.org/answers/umme_kulthum/en/index.php

  wassalam

 42. @ Bims
  Tambahan mas, antum bilang :

  “…kalau anda mengikuti pendapat sebagian ulama syi’ah bahwa kitab semisal Al-Kafi adalah berisi riwayat2 yang tidak shahih..”

  —-

  Maaf mas, ga ada ulma syiah bilang Al KAfi BERISI riwayat2 dhaif..tetapi dibilang : TIDAK SEMUA RIWAYAT DALAM AL KAFI ADALAH SHAHIH…

  dan cuma sunni yang mengkalim shahih bukhari adalah palng shahih setelah al Qur’an, dan semua riwayatnya shahih..! (ini sebagian sunni jg lhooo yg ngom gitu…).

 43. Salam

  @ Arif

  Udah di cirebon toh, ana pikir antum asli Jogja..ya ga pa2lah..kpn2 Insya Allah bisa ketemu kalo ada waktu pas lewat cirebon..

  Thx emailnya ya mas…

  Wassalam

 44. @Bagir
  Salam
  Yup,asli cirebon..mungkin antum punya informasi ttg jamaah ahlulbait di cirebon,coz ana g tw ya2san ahlulbait di crbn…
  Klo bs antum krm imel ke ana dl y,mgkn bs tukar info lwt imel…
  Antum kenal dgn Aljufri yg di Wonosobo?tmen ana yg di wonosobo namanya abdurrahman aljufri,tp ayahnya ana g tahu namanya…pengasuh ponpes Al-Husein di wonosobo (klo g salah loh,afwan ana g tahu nama ponpes lengkapnya)
  Salam

 45. Salam

  @ Arif

  ntar lewat email aja ya mas..ntar klo disini bisa dijitakin SP…hehehehe…

 46. Sebenarnya saya sangat hormat dan kagum terhadap semua sahabat. Tapi setelah saya kaji dan bandingkan saya harus mengakui bahwa reputasi imam Ali jauh diatas rata rata sahabat lainnya termasuk dua sahabat terkemuka yaitu Abubakar dan Umar. Imam Ali mempunyai karya Nahjul Balaghoh yang sangat agung dan mencengangkan ungkapan ungkapannya. Dimanakah karya para sahabat termasuk Abubakar dan Umar meskipun mereka semua bersatu yang mampu menandingi Nahjul Balaghoh.
  Imam Ali adalah pendekar tak tertandingi di semua medan pertempuran, bahkan di laga perang Badar separo musuh tewas di tangan Imam Ali, termasuk Abu jahal dan umayyah. Lalu pernahkah Abubakar atau Umar yang katanya paling sangar itu membunuh kafir tidak usah banyak banyak satu kafir saja di medan perang mana ?
  Dg segala hormat saya minta teman teman yg mempunyai riwayat shohih bahwa Umar pernah membunuh seorang kafir, tolong sampaikan pada saya, supaya kepercayaan saya pada sahabat Umar bisa pulih seperti semula. Jangan cuma menyebar mitos Umar paling ditakuti tapi nol di medan perang yg sesungguhnya. salam

 47. Salam..

  Umar membunuh orang kafir..? yg jadi pertanyaan (nambahin Endang Bratajaya)..ada ga riwayat shahih yng mencatat Umar membunuh PAHLAWAN2 KAFIR..????

  Umar terkenal tukang gertak ..!

  Wassalam

 48. Assalamu’alaikum,

  mas SP, kok susah banget ya ane posting di sini? selalu discarded? why?

  Wassalamu’alaikum

 49. @bims
  wah nggak tahu ya
  kayaknya selama ini lancar-lancar aja 🙂
  Wa alaikum salam

 50. @bagir
  kirimin ke emailku juga yach.

  someoneku juga di cirebon. hehehehe…

 51. Salam

  @Bims
  Soalan ini hanya di tuju kepada Mas Bims shj..
  Mas Bims… Apa pandangan kamu tentang Abu Thalib bin Abd.Muthalib?
  Apakah kamu setuju…. Ada yang mengkhabarkan (hadis) bahawa seksa neraka yang paling ringan ditanggungi Abu Thalib adalah DIPAKAIKAN TEROMPAH DARI NERAKA?
  waSalam

 52. @fatamorgana

  Salam

  kalau ngikut perasaan sih sebenarnya ana ga tega kalau paman Nabi yg selalu membela Nabi akhirnya mendapat siksa di neraka walaupun yg paling ringan… demikian juga perasaan Nabi ketika mengetahui pamannya mati dalam keadaan su’ul khatimah…

  Tetapi jika ternyata hadits tersebut terbukti berdasar ilmu hadits memang bener shahih dari Nabi sendiri bahwa pamannya adalah masuk neraka, mau ga mau ya kita harus sami’na wa atho’na… iya ga? ya memang kebenaran itu kadang pahit…

  mestinya antum tanyakan ke mas SP mengenai hadits tsb… apakah hadits tsb shahih apa dhaif…silahkan dianalisis…

  Wasalam

 53. to Arif

  Salam

  Mengenai keutamaan Imam Ali pada dasarnya tdk ada yg mengingkari… Tentang hadits Ghadir Kum, banyak interpretasi mengenainya…tentang tragedi karbala, ada juga yang berpendapat bahwa pembunuh Imam Hussein adalah syi’ah kufah…. Di 33:33, ternyata yg dimaksud ahlul bait adlh istri-istri Nabi…

  Wallahu A’lam

 54. @bagir
  Salam

  anda wrote:
  Terus kenapa jika kami berargumen menggunakan Hadis Shahih dari kitabb sunni malah kadang disangkal..???
  Sebenarnya interpretasi kalian thd hadits2 tsb yg disangkal…

  terima kasih lingk-nya, ana sdh baca… setahu ana memang dibolehkan kalo kita meminang seorang gadis untuk melihat terlebih dahulu., dan itu bukan berarti merendahkan…
  lepas dari hal di atas, Ummu Kultsum dan Umar telah menikah dan mempunyai dua anak yg hal tsb tercatat di kitab sunni maupun syi’ah…
  pertanyaan, apakah Imam Ali yang terkenal keberaniannya bisa begitu lemah dihadapan Umar sehingga merelakan putrinya dinikahi oleh musuhnya? bukankah lebih baik dianggap sebaliknya… memang Umar dan Ali adalah 2 orang sahabat karib seiman dan seperjuangan… kalo antum baca riwayat mengenai Ummu Kultsum yang menolong seorang wanita yang melahirkan atas permintaan sumainya (Umar) maka akan terlihat begitu harmonisnya pasangan tersebut dan tidak ada kesan keterpaksaan dlm pernikahan mrk…

  anda mengatakan:
  Maaf mas, ga ada ulma syiah bilang Al KAfi BERISI riwayat2 dhaif..tetapi dibilang : TIDAK SEMUA RIWAYAT DALAM AL KAFI ADALAH SHAHIH…

  Lha terus bagaimana antum menentukan riwayat di Al Kafi bahwa yang ini shahih dan yang itu dhaif / maudhu’?

  @Endang Bratajaya
  Sahabat dan Ahlul Bait Nabi adalah bukan lakon seperti di dunia persilatan… mereka mempunyai andil masing2… mereka telah ditakdirkan oleh Allah menemani rasul-Nya untuk membesarkan agama-Nya… ibarat Islam adalah Pohon maka mereka adalah akarnya…(nyontek komen si soegi di blog sebelah 🙂 ) sehingga jika saat ini ada usaha pendiskreditan/pembunuhan karakter terhadap Ahlul Bait dan Shahabat Nabi, maka sebenarnya saat ini sedang ada usaha pencabutan Islam dari akar-nya… anda bisa bayangkan jika hal ini dibiarkan.. akan jadi bagaimanakah Islam ini nantinya…

  Wallahu A’lam

  Peace…

 55. salam
  @bims
  saya baru tahu ada syiah kufah..siapa mereka2 itu?mohon penjelasan anda mas..karena jika anda ngomong gt brarti anda punya data yg bisa dipercaya..

 56. @ Arif
  Salam

  Ana copaz in aja ya…

  Syiah Kufah pembunuh-pembunuh sebenar Imam Hussein.

  Apabila kelihatan dua kenyataan sejarah berkenaan dengan Yazid yang saling bercanggah, bagaimanakah cara untuk mengkompromikannya? Bagi Ahlus Sunnah Wal Jamaah sepatutnya tidak melupakan catatan sejarah di dalam kitab paling sahih di sisi mereka selepas Al-Quran di mana Imam Bukhari mengemukakan satu riwayat daripada Ibnu Abi Nu’min bahawa dia berkata, “Aku mendengar Ibnu Umar r.a. ditanya oleh seseorang (penduduk Iraq) tentang seorang yang memakai ihram lalu dia membunuh lalat (apakah dendanya)? Lantas Ibnu Umar r.a. menjawab, penduduk Iraq bertanyakan tentang (denda) membunuh lalat? Sedangkan mereka telah membunuh anak lelaki kepada anak perempuan (cucu) Rasulullah s.a.w.”. (Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib jilid 1 hal. 531).

  Bukankah jelas di dalam riwayat ini Ibnu Umar r.a. mengisyaratkan bahawa pembunuh cucu Rasulullah s.a.w. itu adalah penduduk Kufah? Jadi mana-mana riwayat yang bertepatan dengan isyarat di dalam riwayat sahih ini maka ia menjadi penguat kepada riwayat tersebut dan sebaliknya mana-mana riwayat yang bertentangan dengan riwayat yang sahih maka ia tidak boleh diterima lagi.

  Kerana itu ulama Ahlus Sunnah ada di antaranya dengan jelas mengatakan bahawa pembunuh Sayyidina Husain r.a. yang sebenarnya bukanlah Yazid. Antaranya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya’ Ulumiddin mengatakan, “Sesungguhnya tidak terbukti sama sekali bahawa Yazid yang membunuh Husain r.a. Kerana itu tidak harus untuk dikatakan bahawa beliaulah yang membunuh Husain r.a. ataupun yang memerintahkannya, apatah lagi untuk melaknatnya kerana tidak harus menisbahkan seseorang muslim kepada suatu dosa besar tanpa sebarang kepastian”. (Ihya’ Ulumiddin jilid 3 hal 134)
  Ibnus Solah mengatakan, “Tidak sahih di sisi kita bahawa Yazid telah memerintahkan supaya Husain r.a. dibunuh”. (Fatawa Wa Masaail Ibnus Solah jilid 1 hal 216).

  Ibnu Hajar sendiri selepas mengemukakan hadis berkenaan tentera yang mula-mula merentasi lautan berkata, “Imam Muhallab berkata, Hadis ini menunjukkan kedudukan yang mulia untuk Mu’awiyah r.a. kerana dialah orang yang mula-mula berperang merentasi lautan dan juga kedudukan mulia anaknya Yazid kerana dialah orang yang mula-mula memerangi Bandar Qaisar”. (Fathul Bari jilid 6 hal. 114)

  Bahkan Imam Ibnu Kathir selepas mengemukakan riwayat-riwayat sejarah tersebut telah membuat komentar dengan katanya,” Syi’ah Rafidhah telah melakukan banyak pembohongan dan membawa khabar-khabar yang tidak benar sama sekali di dalam cerita-cerita kesyahidan Husain r.a.. Kisah-kisah yang telah dikemukakan sudahpun memadai. Kalaulah tidak kerana imam-imam sejarah seperti Ibnu Jarir At-Thabari dan lain-lain menyebutkannya tentu sekali saya juga tidak akan mengemukakannya. Kebanyakannya adalah melalui riwayat Abu Mikhnaf Lut bin Yahya sedangkan dia adalah seorang Syi’ah dan dia adalah seorang yang lemah dalam periwayatan menurut tokoh-tokoh sejarah. (Al-Bidayah Wan Nihayah jilid 8 hal. 220)

  Bagi golongan Syi’ah pula sepatutnya tidak lupa untuk mengkaji catatan ulama-ulama muktabar di dalam kitab-kitab utama pegangan mereka. Umpamanya di dalam Al-Ihtijaj ‘Ala Ahlil Lajaj, Ahmad bin Ali bin Abi Talib At-Thabarsi menulis bahawa Imam Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain r.a. yang ikut serta dalam rombongan Husain r.a. ke Kufah telah berkata kepada penduduk Kufah, “Wahai manusia (orang-orang Kufah)! Dengan Nama Allah aku bersumpah untuk bertanya kamu, ceritakanlah! Tidakkah kamu sedar bahawasanya kamu mengutuskan surat kepada ayahku (menjemputnya datang), kemudian kamu menipunya? Bukankah kamu telah memberikan perjanjian taat setia kamu kepadanya? Kemudian kamu membunuhnya, membiarkannya dihina. Celakalah kamu kerana amalan buruk yang telah kamu lakukan untuk dirimu”.(Al-Ihtijaj juz 2 hal. 306)

  Pada halaman sebelumnya At-Thabarsi mengemukakan kata-kata Fatimah As-Shughra anak perempuan Sayyidina Husain r.a. kepada penduduk Kufah, “Wahai Penduduk Kufah, wahai pembelot dan pengkhianat! Kami adalah Ahlul Bait yang Allah Ta’ala menguji kami dengan kamu dan menguji kamu dengan kami,” seterusnya selepas memuji-muji kedudukan Ahlul Bait beliau berkata lagi, “Kamu telah membunuh kami dan merampas harta benda kami sebagaimana kamu telah membunuh datuk kami Ali r.a.. Pedang-pedang kamu sentiasa menitiskan darah-darah kami Ahlul Bait”.(Al-Ihtijaj juz 2 hal 302).

  Mulla Baqir Al-Majlisi yang diberikan gelaran Khatimatul Muhaddithin (penyudah kepada ahli-ahli hadis) di sisi Syi’ah menukilkan kata-kata Sayyidina Husain r.a. kepada Syi’ah Kufah yang telah bersiap untuk bertempur dengan beliau,”Wahai orang-orang Kufah! Semoga kamu dilaknat sebagaimana dilaknat maksud- maksud jahatmu. Wahai orang-orang yang curang, zalim dan pengkhianat! Kamu telah menjemput kami untuk membela kamu di waktu kesempitan tetapi bila kami datang untuk memimpin dan membela kamu dengan menaruh kepercayaan kepadamu maka sekarang kamu hunuskan pedang dendammu kepada kami dan kamu membantu musuh-musuh dalam menentang kami”.(Jilaau Al’ Uyun,hal 391).

  Di dalam kitab A’yanus Syi’ah pengarangnya Sayyid Muhsin Al-Amin mengatakan bahawa “seramai dua puluh ribu penduduk Iraq telah berbai’ah kepada Husain kemudian mereka mengkhianatinya lalu memberontak terhadapnya dalam keadaan bai’ah masih lagi berada di tengkuk-tengkuk mereka dan membunuhnya”.(A’yanus Syi’ah jilid 1 hal 34).

  Dan banyak lagi kitab-kitab Syi’ah menukilkan perkara yang sama seperti Al-Irsyad Syeikh Mufid hal. 234, I’lamul Wara hal. 242, Kasyful Ghummah jilid 2 hal 18 dan lain-lain lagi.

  Berdasarkan kepada segala fakta yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahawa segala cerita berkenaan kezaliman Yazid dan tenteranya tidak lebih daripada dongengan yang datangnya dari kilang-kilang Syi’ah terutamanya Abu Mikhnaf Lut bin Yahya. Kerana itulah tidak akan ditemui riwayat-riwayat tersebut di dalam mana-mana kitab bertaraf sahih di sisi Ahli Sunnah Wal Jamaah. Riwayat sahih yang ada sebagaimana yang telah dikemukakan sebelum ini begitu jelas bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab sejarah. Bahkan kalau dikaji apa yang terdapat di dalam kitab-kitab Syi’ah yang merupakan rujukan utama mereka seperti Al-Ihtijaj, Al-Irsyad dan lain-lain akan didapati perkara sebaliknya iaitu pembunuh Husain yang sebenar adalah penduduk Kufah yang terkenal sebagai golongan Syi’ah.

  Wallahu A’lam

 57. @Bims
  Salam
  Saya kutipkan pula tentang Imam Husain as ketika akan berangkat menuju Karbala dari artikel Kang Jalal :
  Ketika Imam Husain as bersiap-siap untuk berangkat, Ummu Salamah datang. Dengan airmata berlinang, ia memohon, “Janganlah engkau dukakan daku dengan kepergianmu ke Iraq. Aku telah mendengar kakekmu Rasulullah saw bersabda, “Anakku al-Husain akan terbunuh di bumi ke Iraq, di bumi yang dikenal dengan nama Karbala.” Masih kusimpan tanahmu dalam botol yang diberikan Nabi kepadaku.” Imam Husain berkata, “Ya ummah, aku tahu aku akan terbunuh, terbantai karena kezaliman dan permusuhan. Allah telah berkenan memperlihatkan kepadaku keluargaku dan sahabatku yang dihalau; anak-anakku yang disembelih, ditawan dan dibelenggu. Mereka minta pertolongan tetapi tidak mereka dapatkan pertolongan.”

  “Ajaib!Lalu mengapa engkau pergi padahal engkau akan terbunuh?,” ujar Ummu Salamah. Imam Husain menjawab, “Ya Ummah, jika aku tidak berangkat hari ini, aku akan berangkat esok. Jika tidak esok, esoknya lagi. Demi Allah, kematian tidak dapat dihindari. Sungguh, aku tahu hari ketika aku terbunuh, detik- detik ketika aku terbunuh, dan kuburan yang di situ aku dikebumikan. Aku mengetahuinya seperti mengetahuimu. Aku melihatnya seperti melihatmu. Jika engkau mau, akan kuperlihatkan padamu tempat pembaringanku dan tempat sahabat- sahabatku.” Ummu Salamah memohonnya. Ia memperlihatkan kepadanya turbah (tanah) sahabat-sahabatnya dan memberikan sebagian untuk Ummu Salamah. Dipesankannya agar ia menyimpannya dalam botol lagi. Bila ia melihatnya bersimbah darah, yakinlah bahwa Husain terbunuh. Pada hari kesepuluh Muharram, sesudah Zhuhur ia melihat kedua botol itu, dan keduanya telah berubah menjadi genangan darah.

  Peristiwa yang saya kutip dari Maqtal al-Husain, tulisan Abd al-Razzaq al-Musawi ini, diriwayatkan oleh banyak muhaddits. Tak seorang pun mempersoalkan keabsahannya.Tetapi banyak orang bertanya, seperti Ummul Mukminin ra, mengapa Imam Husain pergi juga padahal ia telah mengetahui bahwa ia akan terbunuh. Sebagian malah menolak hadis itu hanya dengan alasan: tidak mungkin Imam Husain menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Bukankah Tuhan berfirman,

  “Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan.” (Al-Baqarah 195)

  Izinkan saya bertanya: Apa yang dimaksud dengan kebinasaan? Apakah setiap kematian dianggap kebinasaan? Apakah setiap kehidupan keberuntungan? Ketika Nero membakar Roma, ia tertawa menyaksikan ratusan ribu orang yang terpanggang hangus. Apakah Nero beruntung dan rakyat yang mati semua binasa? Hitler bersenang-senang di istananya, ketika jutaan manusia dijebloskan ke kamar gas dan dibunuh dengan gas beracun. Apakah Hitler beruntung dan rakyat yang tertindas itu celaka? Vlad The Impaler, raja Kristen dari Rumania, melemparkan tawanan Turki yang Muslim ke sebuah lembah yang dipenuhi dengan tombak-tombak, yang bagian tajamnya diarahkan ke atas. Kaum Muslimin itu tertusuk puluhan tombak dan mati karena kehabisan darah. Apakah kaum Muslim itu binasa dan raja Rumania itu

  beruntung? Kejadian seperti itu berulang terus dalam sejarah umat manusia: Pengungsi Palestina yang dibunuh tentara Israel di Sabra dan Shatilla, Muslim Bosnia yang dibantai Kristen Serbia, pejuang Muslim Kasymir yang didrel serdadu Hindu dari India, Muslim Ambon yang dijagal oleh saudara-saudaranya yang berbeda agama.

  Bila kita mengukur kebinasaan dari kekalahan dalam pertempuran, kelemahan dalam perbekalan, atau kekurangan dalam dukungan, ucapkanlah salam perpisahan kepada Islam. Kebinasaan dan keberuntungan tidak terletak pada kematian dan kehidupan; tetapi pada tujuan yang menyertai keduanya. Imam Ali, yang digelari George Jordac sebagai Suara Keadilan Insani, memberikan kriteria tegas:

  AI-Hayat fi mawtikum qahirin; wal mawt.fi hayatikum maqhurin.

  Kehidupan itu dalam kematianmu yang menaklukkan dan kematian itu dalam kehidupanmu yang ditaklukkan. Dalam peribahasa melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai.

  Mati untuk menegakkan kalimah Allah adalah kebaikan yang di atasnya tidak ada yang lebih baik menyaksikan lagi. Hidup mewah dengan mencampakkan syariat adalah kehinaan yang di bawahnya tidak ada yang lebih hina lagi. Imam Husain berkata dalam khotbahnya, ” Aku tidak melihat kematian selain kebahagiaan; dan aku tidak melihat kehidupan bersama orang yang zalim selain kehinaan.” Ketika Allah SWT berfirman …” Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa.” Dia meletakkan kehormatan dan kemuliaan pada ketakwaan. Harta menjadi mulia bila berada di tangan orang yang beragama, yang memperoleh dan mengeluarkan harta itu sesuai dengan tuntunan syariat. Harta menjadi fitnah yang mencelakakan bila dipegang oleh orang yeng mencari dan membelanjakannya dengan cara yang haram. Kekuasaan menjadi mahkota yang mulia bila dipergunakan untuk menegakkan keadilan dan menumbangkan kezaliman. Kekuasaan menjadi godaan yang menjerumuskan bila dijalankan untuk menyengsarakan rakyat dan memperkaya diri dan golongan. (Rasululllah saw bersabda, Jika para penguasamu adalah orang-orang yang baik di antara kalian; jika orang-orang kayamu adalah orang-orang dermawan di antara kalian; jika urusanmu selalu dimusyawaratkan di antara kamu, maka punggung dunia lebih baik bagimu dari perutnya. Jika para penguasamu adalah orang-orang buruk di antara kamu; jika orang-orang kayamu orang-orang yang bakhil; dan urusan diserahkan pada isteri-isterimu, maka perut bumi lebih baik bagimu dari punggungnya.”

  Zaman buruk yang digambarkan Nabi adalah zaman Imam Husain. Pada masanya, Bani Umayyah menegakkan kekuasaan dengan mengalirkan darah orang yang tidak bersalah, menumpuk kekayaan dengan merampas hak orang-orang kecil, dan menyebarkan ideologi “Might is right” yang berkuasa adalah yang benar. la “membayar’ para ulama untuk melegitimasikan kekuasaannya dan menghamun-maki orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Agama diberi makna sesuai dengan kehendak penguasa. Lewat mesin propaganda waktu itu antara lain, khotbah-khotbah Jumat dan majlis- majlis pengajian ajaran keluarga Rasulullah saw (pasangan al-Qur’an) dianggap sebagai Islam yang sesat, dan fatwa keluarga Akilat al-Kabad, Hindun, sebagai Islam yang benar.

  Simaklah ucapan Imam Ali as. ketika ulah Bani Umayyah: “Ingatlah bahwa bencana yang buruk bagi Anda di mata saya ialah bencana Bani Umayyah, karena bencana itu buta dan menciptakan kegelapan pula. Melandanya umum tetapi akibat buruknya adalah bagi orang-orang tertentu. Orang yang tetap berpandangan cerah didalamnya akan tertimpa kesedihan, dan orang yang tetap buta didalamnya akan menjahui kesedihan itu. Demi Allah, Anda akan mendapatkan Bani Umayyah sesudah saya adalah orang yang terburuk bagi Anda, seperti unta betina tua pembangkang yang menggigit dengan mulutnya, memukul dengan kaki depannya, menendang dengan kaki belakangnya, dan menolak untuk diperahi susunya. Mereka akan tetap menguasai Anda sehingga mereka hanya akan meninggalkan di antara Anda orang-orang yang bermanfaat bagi mereka atau orang-orang yang tidak merugikan mereka. Petaka mereka akan berlanjut hingga permintaan tolong Anda pada mereka seperti permintaan tolong oleh budak pada tuannya atau pengikut pada pemimpinnya. Bencana mereka akan menimpa Anda seperti ketakutan bermata jahat dan perpecahan jahiliah di mana tak kan terlihat menara yang petunjuk atau suatu tanda (keselamatan). Kami Ahlul Bait bebas dari kejahatan dan kami tidak termasuk kalangan orang yang akan melahirkannnya.” (Puncak Kefasihan, Khotbah 92)

  Apa yang dikuatirkan Imam Ali betul-betul terjadi pada zaman Imam Husain. Muawiyyah mati meninggalkan Yazid sebagai penguasa.

  Dalam hadis ia mendapat julukan “bocah bodoh.” Abdullah bin Hanzhalah (yang jasadnya dimandikan para malaikat), melaporkan perilaku Yazid, ketika bersama delegasi Madinah kembali dari Syam: “Wahai manusia, kami baru saja kembali dari seorang lelaki yang meninggalkan shalat, minum minuman keras, menikahi ibu dan saudara kandung, bermain bersama monyet dan anjing. Jika kita tidak melepaskan baiat kepadanya, aku takut kita akan dilempari batu dari langit.” Ibnu Khaldun, sosiolog Islam itu, dengan tegas menyatakan bahwa para ulama Muslimin telah sepakat (ijmak) berkenaan dengan kefasikan dan kemaksiatan Yazid.

  Orang dengan kualitas seperti itu, yang mencemoohkan agama dengan syair-syairnya diangkat sebagai penguasa Islam. la memaksa semua orang untuk berbaiat kepadanya. Di Madinah, di kota Rasulullah yang mulia, Marwan bin al-Hakam memaksa Imam Husain untuk berbait kepadanya. Ia juga mengancam untuk membunuh cucu Nabi itu jika menolaknya. Imam Husain berkata, “Yazid manusia yang fasik, pendosa, pembunuh orang yang tidak bersalah, yang menyebarkan kefasikan dan kemakslatan. Orang sepertiku tidak mungkin berbaiat kepada orang seperti dia! Dan Imam Husain memilih kematian ketimbang tunduk kepada kezaliman. Dengan darahnya di Karbala, ia meletakkan tonggak sebuah mazhab yang meletakkan kehormatan, bukan pada kekuatan fisik dan kekuasaan, tetapi pada pengorbanan untuk agama yang memihak keadilan. Baginya, kemenangan sejati diperoleh ketika benih kemaslahatan umat tumbuh subur dari siraman darah dan air matanya. Bila Yesus, menurut pandangan Kristiani, mati untuk menebus dosa umat manusia, Imam Husain gugur untuk meletakkan nilai kemanusiaan di atas nilai-nilai kekuasaan, keturunan, kekayaan dan kepandaian.

  Kematiannya menghidupkan kembali Islam Muhammadi yang asli, yang memasukkan Salman orang Persl dalam kelompok Ahli Bait karena ketakwaannya dan mengeluarkan Abu Lahab, keluarga dekat Nabi, dari kelompok Ahli Bait karena keingkarannya.

  Ketika ia meninggalkan Madinah, ia menulis surat wasiat kepada saudaranya Muhammad bin Hanafiyyah: ” Aku keluar bukan karena kesombongan dan kepongahan, bukan juga untuk berbuat kerusuhan dan kezaliman. Aku keluar untuk menimbulkan perbaikan dalam tubuh umat kakekku Muhammad saw. Aku ingin melakukan amar makruf nahi mungkar. Aku ingin mengikuti perjalanan hidup kakekku dan ayahku Ali bin Abi Thalib. Jika orang menerimaku dengan penerimaan kebenaran maka Allah lebih utama untuk dipatuhi kebenaman- Nya. Barangsiapa yang menolakku, aku akan bersabar sampai Allah memutuskan kebenaran antara aku dan mereka. Dialah sebaik-baiknya hakim.”

  Lebih dari seribu tahun sesudah itu, seorang perempuan tua dan peneliti yang tekun berbicara di depan para pejabat Jerman, termasuk presiden dan anggota parlemen di sebuah istana di Berlin, memperingatkan para penguasa Dunia Barat untuk tidak mengajari orang Islam memperjuangkan hak asasi manusla. Sejarah Islam adalah perjuangan panjang untuk menentang tirani dan otokrasi. Dengan suara yang serak karena ketuaan, ia menglsahkan pengorbanan Imam Husain di Karbala. Inilah contoh utama pengorbanan besar untuk menegakkan pemerintahan yang adil dan beradab.

  Perempuan itu namanya Annemarie Schimmel.

  Jauh di sebelah timur, di bumi Indonesia, kita menangis pada hari Asyura, bukan karena menyesali nasib. Kita menangis untuk memasukkan arwah kita dalam barisan Imam Husain. Kata Imam Hasan al-Askari, “Bukan golongan kami yang tidak menderita karena derita kami dan tidak bergembira karena kegembiraan kami” Kita menangis duka karena para imam yang berduka. Dan mereka hanya berduka karena redupnya cahaya kebenaran dan berkobamya api penindasan. Duhai, alangkah bahagianya bila kami bergabung bersamamu, ya Aba Abdillah.

  Kami penuhi panggilanmu, labbaik wahai Penyeru Allah. Jika badan dan lidah kami tidak dapat memenuhi panggilanmu ketika engkau mencari pertolongan, hati kami, pendengaran kami dan penglihatan kami telah menjawab seruanmu.

  Salam

 58. @bims
  Salam
  Bani Umayyah menegakkan kekuasaan dengan mengalirkan darah orang yang tidak bersalah, menumpuk kekayaan dengan merampas hak orang-orang kecil, dan menyebarkan ideologi “Might is right” yang berkuasa adalah yang benar. Perlu digarisbawahi disini
  Yang menjadi pertanyaan, pada saat itu yang memegang kekuasaan adalah Yazid dari Bani Umayyah…Bukankah sudah hal yang umum bahwa setiap orang yang berkuasa adalah orang yang selalu benar saat memegang kekuasaannya? Setelah kejatuhannya, baru ketahuan kejelekan2 penguasa itu (berdasarkan kesaksian orang2 yang pernah dizaliminya diwaktu mereka berkuasa)…
  Btw hanya Umar bin Abdul Aziz dari bani Umayyah yang mencintai Ahlulbait,dizaman kekuasaannya beliau menghapuskan pelaknatan thdp Imam Ali bin Abi Thalib as dan mengembalikan tanah Fadak kepada ahlulbait, diwakilkan oleh Imam ke-5 Imam Muhammad Al-Baqir…
  Sedangkan dizaman Bani Abbasiyyah hanya Al-Muntasir yang menghormati Ahlulbait..beliau menggantikan ayahandanya sejak 248 H. Dia merupakan salah seorang penguasa yang sangat memusuhi kebejatan ayahnya (al-Mutawakkil). dan sangat menghormati Ahlul Bait Rasulullah saww. Walau hanya berkuasa selama 6 bulan. Beliau telah banyak berlaku baik dan lemah lembut kepada Bani Hasyim serta tidak pernah meneror apalagi membunuhnya, bahkan tanah Fadak dikembalikan kepada Ahlul Bait sebagai pemilik yang sah. Enam bulan setelah berkuasa, beliau wafat dan digantikan oleh al-Musta’in yang bejat.
  salam…

 59. Salam,
  Afwan, ada yang kurang….
  yang digarisbawahi disini adalah Might is Right

 60. Salam..
  @ Bims

  antum bilang
  “Sebenarnya interpretasi kalian thd hadits2 tsb yg
  disangkal…”

  ====

  Ana ga ngerti mksd antum.

  trs antum bilang :

  “setahu ana memang dibolehkan kalo kita meminang seorang gadis untuk melihat terlebih dahulu., dan itu bukan berarti merendahkan…”

  ana jawab :

  yang bilang ga blh mlht siapa ? ana ga bilang gitu, dan setau ana, ana ga ngebahas itu dech…apa mungkin ana lupa ya,,? tlng kasi tau mas kalo ana prnh bilang itu.

  Tapiii..Kalo antum baca artikelnya antum bakal tau GA ADA RASA HORMAT SAMA SEKALI DLM RIWAYAT2 TSB..!

  saran saya mas, baca dl artikel nya dan PAHAMI.

  antum bilang :

  “lepas dari hal di atas, Ummu Kultsum dan Umar telah menikah dan mempunyai dua anak yg hal tsb tercatat di kitab sunni maupun syi’ah…”

  ana jawab :

  antum belum baca artikel trsbt yg ana sarankan utk antum download…baca sampai selesai mas..karena semua udah terjawab disitu, DAN JELAS BANGET.

  salam.

 61. @ bims

  anda bilang ke arif:

  Mengenai keutamaan Imam Ali pada dasarnya tdk ada yg mengingkari… Tentang hadits Ghadir Kum, banyak interpretasi mengenainya…

  anda kbyakan bilang “byk interpetasinya”…lucu bgt apalagi Hadis Ghadir Khum..perawinya aja bukan satu dua orang…

  antum bilang :

  tentang tragedi karbala, ada juga yang berpendapat bahwa pembunuh Imam Hussein adalah syi’ah kufah….
  —-
  Syiah kufah..? hehehe…pendapat wahabi ..

  ana sarankan juga antum pelajri Tragedi tsb sampai dg pemberontakan Al Mukhtar..!

  —–

  Di 33:33, ternyata yg dimaksud ahlul bait adlh istri-istri Nabi…

  Contoh yg gampang jika pgn tau hadis itu lemah apa tidak, salah satunya (dr cnth ayat 33:33 diatas), ada riwayat mjlskn Ahlul Bait adl isytri2 Nabi..kalo antum pelajari HADIS KISA ,dimana Ayat itu trn, dirmh siapa, ada siapa saja, trs apa yg dikatakan Nabi ketika Istrinya mau masuk Kisa dan dijawab ” ttplah ditempatmu…dll”, siapa saksi kuncinya..dll yg semua ada dikitab SUNI sendiri , apalagi kitab Syiah..!

  —-

  Jujur ya mas, ana males dialog sesuatu yg udah sering dibahas..apalagi diblog2 sprti ini ud byk jwbnya..cm muter2..bolak-balik doang.

  wassalam.

 62. Dan tambahan mas,,,

  “Aku mendengar Ibnu Umar r.a. ditanya oleh seseorang (penduduk Iraq) tentang seorang yang memakai ihram lalu dia membunuh lalat (apakah dendanya)? Lantas Ibnu Umar r.a. menjawab, penduduk Iraq bertanyakan tentang (denda) membunuh lalat? Sedangkan mereka telah membunuh anak lelaki kepada anak perempuan (cucu) Rasulullah s.a.w.”.

  —–

  Mana ada kata “syiah Kufah”..?

  jadi kalo org kufah semua Syiah Ali (Ahlul Bait)..??

  trs pengikutnya Yazid disbt apa..?

  Pembunuh Imam Ali, Ibn Muljam, disebut apa..??

  Pengkhianat Hadis Ghadir Khum yg bilang… “selamat…selamat..anda pemimpin kami………” tp kedepannya mengkianati disbt apa..??

  Muawiyah sama Yazid ko dibela maaas…mas….ente mau ikut pikiran Syaikhul MUNAFIKUN IBN TAIMIYAH..?

 63. Kalau yang dimaksud penduduk Kuffah adalah Gubernur Kuffah saat itu, yaitu Ubaidillah Ibnu Ziyad bersama para kaki tangannya : Syimr bin Dzil Jausyan, Umar bin Saad bin Abi Waqash, dll., maka benar seperti kata Ibnu Umar : merekalah yang membunuh cucu Rasulullah.

  Kalau Yazid ? Dia mah Mbahnya pembunuh !!!

 64. @Arif
  salam

  Yang jelas mengenai siapa pembunuh Imam Hussain ternyata masih dalam perdebatan dan saya sudah bawakan artikel berdasarkan riwayatnya, baik yang tercatat di kitab rujukan sunni maupun syi’ah… sehingga lebih bijak jika dianalisis terlebih dahulu sebelum kita menuduh atau melaknat tokoh-tokoh tertentu… iya kalau benar… kalau ternyata salah? kita akan gigit jari ntar di “sana”.

  dan di atas itu baru sebagian saja lho yang saya nukilkan… ada lagi yang lainnya…

  Maka pelurusan sejarah umat ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak… karena sejarah yang telah terdistorsi kenyataannya telah banyak memakan korban… he.. he.. he.. bener ga?
  ——–

  @Bagir

  Salam

  Saya sudah download artikel tsb, intinya mereka menafikan riwayat pernikahan Umar dan Ummu Kultsum binti Ali… tetapi satu point yang saya pegang bahwa hal tsb telah tercantum baik di kitab sunni maupun syi’ah, walaupun sebagian dari kalangan syi’ah menafikannya, tetapi sebagian yang lain telah menetapkannya… so 2:1 lebih kuat yang menetapkan saya kira daripada yang menafikan riwayat2 tersebut silahkan dianalisis kembali…
  ———

  Antum wrote :
  anda kbyakan bilang “byk interpetasinya”…lucu bgt apalagi Hadis Ghadir Khum..perawinya aja bukan satu dua orang…

  Iya memang banyak thuruq-nya… setahu saya interpretasi sunni terhadap hadits tersebut berbeda dengan syi’ah, bahwa hadits tsb: “Man Kuntu Maulahu Fa Aliyyun Maulahu”. Itu tidak ada hubungannya dengan penunjukan Imam Ali sebagai Khalifah sesudah Rasulullah wafat. Tapi sebagai pemimpin rombongan ke Yaman yang harus dicintai dan ditaati semua perintahnya.
  ———

  Anda mengatakan:
  tentang tragedi karbala, ada juga yang berpendapat bahwa pembunuh Imam Hussein adalah syi’ah kufah….
  —-
  Syiah kufah..? hehehe…pendapat wahabi ..

  Itu baru satu pendapat lho mas mengenai Tragedi Karbala… bahkan ada yang berpendapat (bukan wahabi kyknya) bahwa tragedi karbala adalah fiktif…yang sebenarnya Imam Hussain di bunuh di kediaman beliau di Kufah, karena sebenarnya beliau adalah Gubernur Kufah waktu itu… tentunya pendapat ini dengan seonggok dalil juga… he he he pusing kan… tapi artikel yang di atas itu harap dianalisis dulu… ingat pesan mas SP : “Ambillah Hikmah Yang Ada Di Dalamnya Tanpa Perlu Melihat Apa Dan Siapa Pemilik Pendapat Tersebut” eh bukan dink ” Pemilik Blog Ini” 🙂
  ——–

  Anda Wrote:
  Contoh yg gampang jika pgn tau hadis itu lemah apa tidak, salah satunya (dr cnth ayat 33:33 diatas), ada riwayat mjlskn Ahlul Bait adl isytri2 Nabi..kalo antum pelajari HADIS KISA ,dimana Ayat itu trn, dirmh siapa, ada siapa saja, trs apa yg dikatakan Nabi ketika Istrinya mau masuk Kisa dan dijawab ” ttplah ditempatmu…dll”, siapa saksi kuncinya..dll yg semua ada dikitab SUNI sendiri , apalagi kitab Syiah..!

  Sebenarnya dah pernah dimuat masalah ini oleh SP, tapi mungkin saya agak berbeda dg beliau, pertama bahwa yang dibicarakan ayat 33:33 tsb memang istri-istri Nabi jelas sekali konteksnya… bukan hanya sekedar urutan yang tidak berhubungan, tetapi sebaliknya sangat berhubungan sekali… yang pada awal ayat dibuka dengan kalimat:
  يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ…….
  Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain.… (al-Ahzaab: 32)
  Kemudian diakhiri pada ayat berikutnya dengan kalimat:
  إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الأحزاب: 32-33الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
  Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (al-Ahzaab: 33)

  Kedua mengenai hadits Kisa’, disebutkan dalam Tuhfatul Ahwazi Syarh Jami’ Tirmidzi bahwasanya tidak dimasukkannya Ummu Salamah dalam selimut bersama mereka, karena adanya Ali bin Abi Thalib (dan beliau bukan mahramnya), bukan berarti dia tidak termasuk ahlul bait. (Tuhfatul Ahwazi Syarh Jami’ Tirmidzi, Juz 9 hal. 48), antum bayangin aja orang yang bukan mahramnya dimasukkan ke dalam satu selimut…ya ga boleh lah…
  ——–

  Bagir wrote:
  Muawiyah sama Yazid ko dibela maaas…mas….ente mau ikut pikiran Syaikhul MUNAFIKUN IBN TAIMIYAH..?

  He… he… bukan membela… tetapi meluruskan… takutnya kita sudah menuduh dan melaknat seseorang, eh ternyata tuduhan kita salah kan berabe… iya ga? Makanya ini gunanya blog ini “Analisis Pencari Kebenaran” maklum terlalu banyak korban akibat penipuan sejarah 🙂
  ——–

  Kian Santang Wrote:
  Kalau yang dimaksud penduduk Kuffah adalah Gubernur Kuffah saat itu, yaitu Ubaidillah Ibnu Ziyad bersama para kaki tangannya : Syimr bin Dzil Jausyan, Umar bin Saad bin Abi Waqash, dll., maka benar seperti kata Ibnu Umar : merekalah yang membunuh cucu Rasulullah.
  Kalau Yazid ? Dia mah Mbahnya pembunuh !!!

  Jelas sekali, yang dimaksud penduduk/syi’ah Kuffah adalah orang-orang yang mengaku syi’ah/pendukung Imam Hussain, yang sebelumnya mereka telah mengirim ribuan surat kepada Imam Hussain agar beliau mau datang ke Kuffah untuk dibai’at dan ternyata sampai di sana beliau malah dikhianati dan di bunuh… mohon dibaca lagi artikel di atas…

  Wallahu A’lam

  Peace…

 65. Salam

  @ bims

  Antum bilang :
  “Saya sudah download artikel tsb, intinya mereka menafikan riwayat pernikahan Umar dan Ummu Kultsum binti Ali… tetapi satu point yang saya pegang bahwa hal tsb telah tercantum baik di kitab sunni maupun syi’ah, walaupun sebagian dari kalangan syi’ah menafikannya, tetapi sebagian yang lain telah menetapkannya… so 2:1 lebih kuat yang menetapkan saya kira daripada yang menafikan riwayat2 tersebut silahkan dianalisis kembali…”
  ——
  Antum sdh download tp ga baca mas, kalo antum baca semua antum tau semuanya.
  O iya mas, Yg antum pegang dari kitab suni dan syiah yg mana , sebutkan ya, ana tunggu,..
  O iya jgn lupa siapa ulama syiah yg MENETAPKANNYA (spt yg antum bilang) dan besrta teksnya dg refnya yach…khan pegangan antum kt nya..

  Antum bilang :
  ”Iya memang banyak thuruq-nya… setahu saya interpretasi sunni terhadap hadits tersebut berbeda dengan syi’ah, bahwa hadits tsb: “Man Kuntu Maulahu Fa Aliyyun Maulahu”. Itu tidak ada hubungannya dengan penunjukan Imam Ali sebagai Khalifah sesudah Rasulullah wafat. Tapi sebagai pemimpin rombongan ke Yaman yang harus dicintai dan ditaati semua perintahnya.”
  ———
  Ooo jadi maslh ”Man kuntu…” tho…heheheh,….makanya belajar lagi mas..(hehe, mulai terbuka kedoknya…kedok apa ya..? kidding mas)
  Dari pada ana tls2 ulang hal kuno yg udah dibahas ulama2 yg lbh pinter, mending antum pelajari dibawah ini :
  http://musadiqmarhaban.wordpress.com/2007/07/16/ahlulbait-dalam-al-qu%E2%80%99an/
  atau buat tambahan :
  https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%E2%80%99far-tentang-imamah-hadis-al-ghadir/

  Anda mengatakan:
  tentang tragedi karbala, ada juga yang berpendapat bahwa pembunuh Imam Hussein adalah syi’ah kufah….
  —-
  Ana jawab :
  Syiah kufah..? hehehe…pendapat wahabi ..
  Trs antum jwb :
  Itu baru satu pendapat lho mas mengenai Tragedi Karbala… bahkan ada yang berpendapat (bukan wahabi kyknya) bahwa tragedi karbala adalah fiktif…yang sebenarnya Imam Hussain di bunuh di kediaman beliau di Kufah, karena sebenarnya beliau adalah Gubernur Kufah waktu itu… tentunya pendapat ini dengan seonggok dalil juga… he he he pusing kan… tapi artikel yang di atas itu harap dianalisis dulu… ingat pesan mas SP : “Ambillah Hikmah Yang Ada Di Dalamnya Tanpa Perlu Melihat Apa Dan Siapa Pemilik Pendapat Tersebut” eh bukan dink ” Pemilik Blog Ini”
  ——–
  Ana jwb lg yach :
  Makanya ana bilng khan pendapat, faktanya udah ada…hehehe… tertulis disemua kitab2 suni dan syi’i maknaya klo mo ikut pendapat wahabi ya monggo,..
  ”….bahkan ada yang berpendapat (bukan wahabi kyknya) bahwa tragedi karbala adalah fiktif…”
  Hehehe…ketawa aja ah sama pendapat yg ini…hehehehhe..kbykn pendapat mas, ga ada dalilnya…hehehehe…
  —–
  Antum bilang :
  Sebenarnya dah pernah dimuat masalah ini oleh SP, tapi mungkin saya agak berbeda dg beliau, pertama bahwa yang dibicarakan ayat 33:33 tsb memang istri-istri Nabi jelas sekali konteksnya… bukan hanya sekedar urutan yang tidak berhubungan, tetapi sebaliknya sangat berhubungan sekali… yang pada awal ayat dibuka dengan kalimat:
  يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ…….
  Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain.… (al-Ahzaab: 32)
  Kemudian diakhiri pada ayat berikutnya dengan kalimat:
  الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.الأحزاب: 32-33إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
  Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (al-Ahzaab: 33)
  Kedua mengenai hadits Kisa’, disebutkan dalam Tuhfatul Ahwazi Syarh Jami’ Tirmidzi bahwasanya tidak dimasukkannya Ummu Salamah dalam selimut bersama mereka, karena adanya Ali bin Abi Thalib (dan beliau bukan mahramnya), bukan berarti dia tidak termasuk ahlul bait. (Tuhfatul Ahwazi Syarh Jami’ Tirmidzi, Juz 9 hal. 48), antum bayangin aja orang yang bukan mahramnya dimasukkan ke dalam satu selimut…ya ga boleh lah…
  ——–

  Wah..wah krn bukan mahramnya..? lucu banget alesannya..mas..cm masuk bukan ngapa2in didlmnya mas, cm diselimuti mas…!
  “….Kemudian beliau mengerudungi mereka dengan kain seraya beliau berdoa : “Ya Allah mereka ini ahlulbaitku maka hilangkanlah dari mereka keraguan dan sucikan mereka sesuci-sucinya”. Ummu Salamah berkata: “Dan aku BERSAMA mereka wahai Nabi Allah?” Beliau bersabda: “Engkau tetap di tempatmu, engkau dalam kebaikan”. (Al-Turmudzi 2:209, 308 ; Musykilu l`Atsar 1:335; Usudu l`Ghabah 2:12; Tafsir Ibni Jarir Al-Thabari 22: 6-7).”
  Setelah Nabi bilang dan berdoa ”…mereka Ahlul Baitku……..(smp sls).” Ummu salamah tanya ” Aku bersama mereka…….?”
  Jadi mksdnya apa beliau termasuk Ahlul Bait…itu jelas bgt..!
  Antum peljari dari link diatas aja lbh jls..

  Dari ana bilang :
  Muawiyah sama Yazid ko dibela maaas…mas….ente mau ikut pikiran Syaikhul MUNAFIKUN IBN TAIMIYAH..?
  Antum jawab :
  He… he… bukan membela… tetapi meluruskan… takutnya kita sudah menuduh dan melaknat seseorang, eh ternyata tuduhan kita salah kan berabe… iya ga? Makanya ini gunanya blog ini “Analisis Pencari Kebenaran” maklum terlalu banyak korban akibat penipuan sejarah
  ——–
  Ana jwb lg nih mas :
  Hehehe..mas…mas..lucu ajah…yg udah lurus ga usah dibenggkokkan lagi mas…hihihi..
  Yang udah lurus dibengkokkan sama Ibn Tai-Miyah lwt “Fadho’il Muawiyah wa Yazid” (Keutamaan Muawiyah dan Yazid)…hehehe…
  Cb baca nukilan dibwah ini :
  Padahal, Dzahabi menukil pendapat Ahmad bin Hanbal yang mengatakan “Tiada satupun riwayat yang berkaitan dengan keutamaan Muawiyah masuk kategori riwayat sahih”.
  An Nasa’i penulis As Sunan yang termasuk dari enam buku standar Ahlusunnah datang ke kota Damaskus, ibu kota kerajaan Dinasti Umayyah. Ketika itu, penduduk Damaskus meminta darinya riwayat-riwayat tentang keutamaan Muawiyah. Mendengar permintaan tersebut an-Nasa’i mengatakan:
  “Saya tidak mengetahui keutamaannya, kecuali ada satu riwayat dari Rasulullah saww tentang dia, beliau bersabda: “Semoga Allah tidak akan pernah mengenyangkan perutmu”.
  Selain itu Hasan al-Basri pernah mengatakan:
  “Ada beberapa hal yang terdapat pada diri Muawiyah, dimana setiap satu dari sekian hal tersebut menyebabkan ia disiksa; meng-ghoshob (merampas) kekhalifahan dengan kekerasan dan pedang, mengangkat anaknya (Yazid) sang pemabuk sebagai pengganti dirinya dalam menduduki kursi kekhilafahan, memakai baju sutera, menari, Ziyad dianggap sebagai anak, sedang Hijr bin ‘Adi dan pengikutnya dizalimi hingga mati”.

  Cm contoh…masih banyak..ntar ana tulis sdri aja sm rujukannya (maklum nie smbl kerja…jd wktunya ga luas..heheh) Ulama2 yg sepakat yazid dn bapknya pantasnya dilaknat..!, KECUALI Ibn Taimiyah n CS nya yg getol bgt belain Muawiyah n Yazid…heheheh…mau ikut mereka mas..? monggo..

 66. O iya mas cm tambahan :

  Anas bin Malik berkata: “Rasulullah saw pernah melewati pintu rumah Fatimah as SELAMA ENAM BULAN, apabila beliau hendak keluar untuk shalat subuh, beliau berkata, ‘Salat wahai Ahlulbait! Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan keraguan darimu wahai Ahlulbait dan mensucikanmu sesuci-sucinya“. ( Al-Turmudzi 2:29).

  ketinggalan..hehehe…bc mas…” RUMAH FATHIMAH”…jls khan siapa yg didlm rumah Fathimah…hehehe..

 67. “Abu Umar narrates on the authority of Zubayr Bakri, ‘Umar asked for the hand of Ali’s daughter, who replied that she was too young. ‘Umar asked twice more. ‘Ali said ‘I shall send the girl to you, if you like her than say ‘I accept”. ‘Ali then sent the girl with a cloth and told her to say [to ‘Umar] ‘This is the scarf that I was talking about’. She conveyed these words to ‘Umar, who said ‘Tell your father that I accept’. Umar then touched the girl’s calf. She exclaimed ‘You have done this to me? If it hadn’t been for the fact that you are Khalifa of the Muslims I would have broken your nose’. The girl went home and repeated the episode to her father, stating ‘You sent me to a foul man’, with that ‘Ali said ‘He is your husband’.”

  arabnya di :


  —–

  We read in Zakhair Al-Aqba, Page 169

  “Umar asked ‘Ali that he be permitted to marry Umme Kalthum binte Fatima (as), to which Ali replied that he had to consult some people before giving Umar an answer. ‘Ali gathered his and Fatima’s children and told them about it (the proposal). They all agreed. ‘Ali (as) asked that Umme Kalthum, who was still a milk fed baby, go to Umar and tell him that the request had been granted. When Umme Kalthum went to Umar and delivered the message, he grabbed her, hugged her and said, ‘I had asked her father for consent to marry you and he has agreed”.

  Tanggapin mas… apa perlu dipreteli disin, ayo bahas sama saya mas..ok..

 68. Salam…
  Ibnu Taimyah buat buku tentang Keutamaan Muawiyah dan Yazid?Saya belum baca nih…Pasti kalau saya baca yang ada cuma ngakak doank, g ada yang lain…coz smua isinya palsu,hehehe…Inget lagi Might is Right, yang berkuasa yang benar, pastilah saat kekuasaan Muawiyah dan Yazid mereka yang paling benar…RAsul saw bersabda: Semoga Allah tidak akan mengenyangkan perutnya (Muawiyah)…

 69. Salam
  Saya jadi ingat,setelah Imam Husain as dipenggal kepalanya, Yazid bin Muawiyah sujud syukur…Kalau dari logika saya, orang yang sujud syukur berarti telah puas dan bersyukur dengan apa yang telah dicapainya…Yazid sujud syukur atas syahidnya imam Husain as…Ibnu Taimiyah jelas2 pembenci Imam Ali as, keutamaan Imam Ali as dilecehkan ataupun dikaburkan oleh Ibnu Taimiyah…Seperti yang Mas Bagir kutip: “Tidak akan mencintai Ali kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci Ali kecuali orang munafik” saya setuju sepenuhnya…Ijinkan saya untuk melaknat siapa2 yang telah merampas hak Ahlulbait Nabi dari yang pertama sampai yang terakhir…

 70. Tapi sblmnya kita preteli disini artikel tsb dr awal smpai akhir ttg tulisan antum :

  “…tetapi satu point yang saya pegang bahwa hal tsb telah tercantum baik di kitab sunni maupun syi’ah, walaupun sebagian dari kalangan syi’ah menafikannya, tetapi sebagian yang lain telah menetapkannya…”

  —-
  Yg ana minta siapa yg MENETAPKAN (menetapkan dg mensahihkan sm ga ya, klo menetpakan sbg sahih br lain lg… )…beserta rujukan lgkap teksnya..ok..

  Jadi yg dibhs ga muter2..ana ingt tulisan Dhea Navy, “mslh satu blm sls ditambh lg..klo jls mengingakri..” ana jg agak lp..intinya itulah…hehehe…dan antum kbykn nukil yg ga jls…hehehe…cm pendapat mas…hihihi

  Ud ah, mau krja dl…klo ntar komentr ana lama berarti ana libur..! hehehehe…puyeng kerja mulu..

  Wassalam semuanya..!

 71. @Bagir & Arif
  Terima kasih tanggapannya…

  Saran saya “open your mind” jangan terkunci pada satu sisi saja… yang kita bicarakan adalah peristiwa2 yang terjadi 1000 tahunan yg lalu… sangat jauh jaraknya dengan kita saat ini… jangankan yang 1000 tahun, yg berjarak 50 tahunan dengan generasi kita saat ini saja seperti sejarah orba dengan Soehartonya bisa terdistorsi… contoh sejarah supersemar, serangan umum 1 Maret 1949 dll.. yg masih menjadi polemik… so janganlah kita jadi korban sejarah yang terdistorsi…

  Itu dulu aja tanggapan sementara saya… mau kerja juga nich…. 🙂

  Wallahu A’lam

  Peace…

 72. @Bims

  “Saran saya “open your mind” jangan terkunci pada satu sisi saja…”
  —-
  Thax mas….tapi bukannya antum yg pertama menitikberatkan pada Nasab..?? lalu melebar kemana2..??hehehe…

  makanya satu2 ms…ayo kita bahas ucapan antum :
  “….intinya mereka menafikan riwayat pernikahan Umar dan Ummu Kultsum binti Ali… tetapi satu point yang saya pegang bahwa hal tsb telah tercantum baik di kitab sunni maupun syi’ah, walaupun sebagian dari kalangan syi’ah menafikannya, tetapi sebagian yang lain telah menetapkannya…”


  Naaah…Makanya ana blang (ana minta) :
  “siapa yg MENETAPKAN (menetapkan dg mensahihkan sm ga ya, klo menetpakan sbg sahih br lain lg… )…beserta rujukan lgkap teksnya..ok.. ”

  ——

  “contoh sejarah supersemar, serangan umum 1 Maret 1949 dll.. yg masih menjadi polemik…”
  —-
  Hanifa prnh bilg itu ya karena catatan2 sejarah yg dipaparkan..tp ga nyambung..hehehe…knp?

  Mas sejarah Islam bukan sejarah Pak Harto…yang mencatat dan mensyarah tulisan sejarah Pak harto (khususnya Supersemar) siapa..? Umat Islam..?? Penyusun Bukhari..? Penyusun Syarh Nahjul Balaghah..? atau ulama siapa ajah lah yg nyusun2 riwayat2 Islam tsb..


  “…so janganlah kita jadi korban sejarah yang terdistorsi…”

  —–
  So pasti dunk…khan saya udah bilang :
  “…yg udah lurus jgn dibengkokan lg…” hehehehe

 73. Salam wa rahmah,
  Terus terang saya agak pusing juga dengan diskusi yang sedang berjalan.

  Banyak tema yang dibahas sehingga pembahasan tidak fokus. Belum selesai permasalahan pertama, ditambah lagi permasalahan yang kedua.

  Saya akui kalian semua pintarlah sehingga mampu berdiskusi dengan banyak tema sekaligus. Tapi bagi saya yang awam ini, terus terang, sangat bingung mengikutinya.

  Saran saya sebagai orang awam ini, mbok ya diskusi dengan fokus dan menggunakan bahasa yang santun.

  Jangan seperti saya yang ndak bisa bahasa santun. Maklum karena awam, jadi bahasanya belum tertata dengan baik.

  Semoga Allah merahmati Anda semua.

  wassalam.

 74. Salam
  @ Ressay

  Ana aja mumet ngikutin mas Bims..yg dibahas kesana-kesini ga fokus (cm awal krn nasab) smp ana bilang :

  “Jadi yg dibhs ga muter2..ana ingt tulisan Dhea Navy, “mslh satu blm sls ditambh lg..klo jls mengingakri..”

  Sblm antum ngerasa muter2, ana udah ngerasa ga fokus sm skli dlm dialog..

  antum bilang ..

  “Saran saya sebagai orang awam ini, mbok ya diskusi dengan fokus dan menggunakan bahasa yang santun.”


  Mas, makanya waktu antum tanya ke ana knp ga bikin Blog, ana jwb ga mampu, ya ini slh satunya..Ana bukan org yg santun, ajuh dr semua..Maaf..maaf..maaf..

  Bihaqqi Muhammad wa Alihi Thohirin

  wassalam

 75. @bagir

  Salam

  Antum wrote:
  O iya mas, Yg antum pegang dari kitab suni dan syiah yg mana , sebutkan ya, ana tunggu,..
  O iya jgn lupa siapa ulama syiah yg MENETAPKANNYA (spt yg antum bilang) dan besrta teksnya dg refnya yach…khan pegangan antum kt nya..

  Saya Jawab :
  Bukhari telah memberitakan dari Tsa’labah bin Abu Malik ra. bahwa Umar bin Al-Khatthab ra. telah membagi-bagikan kain antara kaum wanita, dan ada sisa sepotong kain yang agak baik sedikit, maka berkata orang-orang yang di sisi Khalifah Umar ra.: Wahai Amirul Mukminin! Kain potong yang lebih ini berikanlah kepada cucunda Rasulullah SAW yang menjadi isterimu – maksudnya Ummu Kultsum binti Ali ra. Tetapi mereka dijawab oleh Khalifah Umar ra.: Ummu Sulaith lebih berhak darinya (Ummu Kultsum), dan Ummu Sulaith seorang wanita Anshar, di antara yang membaiat Rasulullah SAW. Tambah Umar ra. lagi: Karena dia pernah memberi kita minum pada hari peperangan Uhud. (Kanzul Ummal 7:97)

  Kalau membaca bantahan Answering Ansar terhadap riwayat di atas sungguh terlalu dipaksakan, kalau orang yang dekat dengan Umar dari cucu perempuan Rasul adalah bukan istri Umar, terus apanya Umar donk? Masa Umar bisa dekat atau akrab dengan seorang perempuan yang bukan mahram? Terus bagaimana mereka bisa mengharuskan bahwa kata “undh” adalah tidak boleh diartikan istri? Sekali lagi maaf, usaha mereka untuk menafikan hadits di atas terlalu dipaksakan…

  Dari referensi Syi’ah selain yang telah disebutkan oleh situs tsb:
  Imam Shafiyuddin Muhammad bin Tajuddin (yang dikenal dengan Ibnu ath-Thaqthaqi Al Hasani; wafat 709 H) bergelar pakar sejarah dan imam. Di dalam kitabnya yang dihadiahkan kepada Ashiluddin Hasan bin Nashiruddin ath-Thusi, teman dekat si “Hulagu”, Ia memberi nama kitab tersebut dengan namanya. Di dalamnya menjelaskan putri-putri Amirul Mukminin Ali ra. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan: “Dan Ummu Kultsum, ibunya adalah Fathimah binti Rasulullah. Ia dinikahi Umar bin Khathab dan melahirkan putra bernama Zaid. Sepeninggal Umar Ummu Kultsum menikah dengan Abdullah bin Ja’far (pada halaman 58).”

  ———
  Antum wrote :
  Ooo jadi maslh ”Man kuntu…” tho…heheheh,….makanya belajar lagi mas..

  Saya Jawab:
  Mengenai “Man Kuntu Maulahu Fa Aliyyun Maulahu”, sekali lagi banyak interpretasi yang beredar mas… jadi bukan yang itu saja… masih bisa didiskusikan kok…

  ———
  Antum wrote:
  Makanya ana bilng khan pendapat, faktanya udah ada…hehehe… tertulis disemua kitab2 suni dan syi’i maknaya klo mo ikut pendapat wahabi ya monggo,..

  Saya Jawab:
  Silahkan di cek lagi artikel di atas… sudahkah mas baca informasi2 mengenai siapa pembunuh2 Imam Hussein sebenarnya menurut kitab mu’tabar sunni dan syi’ah pada artikel di atas… menurut antum gimana? Apakah masih berkeras jg bahwa itu pendapat wahabi…

  ——–
  Antum wrote :
  Wah..wah krn bukan mahramnya..? lucu banget alesannya..mas..cm masuk bukan ngapa2in didlmnya mas, cm diselimuti mas…!

  Saya Jawab:
  Bagi antum mungkin lucu tetapi bagi Rasul itu adalah bukan hal yang lucu, kalau anda pernah tinggal di negara-negara Arab yang menerapkan syari’at, anda akan lihat di bus umum saja ada tempat khusus bagi wanita untuk menghindari ikhtilat..
  Coba antum baca hadits2 Kisa’ berkali-kali, mudah2an antum akan mengerti… dan o iya ayat tersebut turun di rumah Ummu Salamah lho mas menurut hadits riwayat Tirmizi…

  ——
  Antum wrote:
  Hehehe..mas…mas..lucu ajah…yg udah lurus ga usah dibenggkokkan lagi mas…hihihi..
  Yang udah lurus dibengkokkan sama Ibn Tai-Miyah lwt “Fadho’il Muawiyah wa Yazid” (Keutamaan Muawiyah dan Yazid)…hehehe…

  Saya Jawab:
  Artikel yg saya nukilkan di atas adalah mengenai siapakah pembunuh Imam Hussain sebenarnya bukan membahas keutamaan Mu’awiyah wa Yazid mas… mengetahui pembunuh sebenarnya sang imam bukan berarti membela si tertuduh lho mas, tapi utk mendapatkan kebenaran… kyknya yang melebarkan pembahasan bukan saya aja lho…masalah keutamaan mrk bisa kita bahas nanti, kalo mas mau…dan coba mas cek lagi artikel di atas, apakah ada nama Ibnu Taimiyah disebut-sebut di sana? Kalo ga ada… wah berarti mas terlalu apriori dg beliau nich… memang ada masalah apa mas dengan beliau? 

  ——
  Antum wrote:
  Anas bin Malik berkata: “Rasulullah saw pernah melewati pintu rumah Fatimah as SELAMA ENAM BULAN, apabila beliau hendak keluar untuk shalat subuh, beliau berkata, ‘Salat wahai Ahlulbait! Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan keraguan darimu wahai Ahlulbait dan mensucikanmu sesuci-sucinya“. ( Al-Turmudzi 2:29).
  ketinggalan..hehehe…bc mas…” RUMAH FATHIMAH”…jls khan siapa yg didlm rumah Fathimah…hehehe..

  Saya Jawab:
  Imam Muslim meriwayatkan bahawa Zaid bin Arqam di tanya,
  “Adakah isteri-isterinya (Rasulullah s.a.w.) termasuk Ahlul Bait ?” Zaid menjawab: “isteri-isterinya adalah termasuk Ahlul Bait…”

  Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah s.a.w. pergi ke bilik Aisyah lalu memberi salam:
  “Assalammu’alaikum Ahlul baiti wa rahmatullah”

  Kalau anda berkeluarga siapakah yang menjadi ahlul bait anda mas?

  ——
  Mengenai Pinangan Umar ra kepada Ummu Kultsum, apanya yang perlu ditanggapi mas? Mengenai riwayat 1 yg anda bawakan, sekali lagi, melihat betis, leher, kepala gadis yang dipinang adalah dibolehkan dan hal itu bukanlah penghinaan atau tidak hormat kepada si gadis… kalaupun Ummu Kultsum bicara agak kasar kepada Umar, hal itu bisa jadi karena usianya yang masih muda dan baru pertama kali dipinang…justru pertanyaannya mengapa Imam Ali seorang yang dikenal seorang pemberani begitu saja merelakan anak gadisnya untuk dinikahi Umar? riwayat 2 saya tidak tahu status kesahihannya demikian juga riwayat 1, apakah anda bisa menerangkannya kepada saya mas?…

  Wallahu A’lam

  Peace…

 76. @Arif

  Salam

  Antum wrote:
  Ibnu Taimyah buat buku tentang Keutamaan Muawiyah dan Yazid?Saya belum baca nih…Pasti kalau saya baca yang ada cuma ngakak doank, g ada yang lain…coz smua isinya palsu,hehehe

  Saya Jawab:
  Silahkan cek lagi artikel yang saya bawakan di atas, apakah menyebut-nyebut nama Ibnu Taimiyah?

  ——–
  Antum wrote:
  Saya jadi ingat,setelah Imam Husain as dipenggal kepalanya, Yazid bin Muawiyah sujud syukur…

  Saya Jawab:
  Mohon disebutkan riwayatnya mas?

  @ressay
  syukron, nasehatnya

  Peace…

  Wassalam.

 77. Salam Eid al-Mubaraq

  Andai Abu Thalib diberi syafaat. Maka, syafaatnya diterima ALLAH Ta’ala.
  Pembela NAbi s.a.w.w. Benar-benar yang sanggup mati dari mereka yang berdua yang telah ditinggalkan oleh Nabi sa.w.w.

  waSalam

 78. Salam
  @ Bims,

  Minal Aidzin Wal Faizin…

  Anda menulis :

  Bukhari telah memberitakan dari Tsa’labah bin Abu Malik ra. bahwa Umar bin Al-Khatthab ra. telah membagi-bagikan kain antara kaum wanita, dan ada sisa sepotong kain yang agak baik sedikit, maka berkata orang-orang yang di sisi Khalifah Umar ra.: Wahai Amirul Mukminin! Kain potong yang lebih ini berikanlah kepada cucunda Rasulullah SAW yang menjadi isterimu – maksudnya Ummu Kultsum binti Ali ra. Tetapi mereka dijawab oleh Khalifah Umar ra.: Ummu Sulaith lebih berhak darinya (Ummu Kultsum), dan Ummu Sulaith seorang wanita Anshar, di antara yang membaiat Rasulullah SAW. Tambah Umar ra. lagi: Karena dia pernah memberi kita minum pada hari peperangan Uhud. (Kanzul Ummal 7:97)

  Jawab :

  Tulisan (riwayat) diatas banyak ditemukan disitus2 (hampir semuanya sama , mgkin yg punya blog pada copas2an…hehehe) , salah satunya (tapi ga tau juga sih anda baca lgsg atau copas) dr :
  http://azharjaafar.blogspot.com/2008/08/sahabiyah-dalam-medan-jihad.html
  atau yg lainnya….

  Anda tulis :

  Kalau membaca bantahan Answering Ansar terhadap riwayat di atas sungguh terlalu dipaksakan, kalau orang yang dekat dengan Umar dari cucu perempuan Rasul adalah bukan istri Umar, terus apanya Umar donk? Masa Umar bisa dekat atau akrab dengan seorang perempuan yang bukan mahram? Terus bagaimana mereka bisa mengharuskan bahwa kata “undh” adalah tidak boleh diartikan istri? Sekali lagi maaf, usaha mereka untuk menafikan hadits di atas terlalu dipaksakan…
  Jawab : ga ada yg dipaksakan mas..

  Bgtu juga anda anda tulis :

  Imam Shafiyuddin Muhammad bin Tajuddin (yang dikenal dengan Ibnu ath-Thaqthaqi Al Hasani; wafat 709 H) bergelar pakar sejarah dan imam. Di dalam kitabnya yang dihadiahkan kepada Ashiluddin Hasan bin Nashiruddin ath-Thusi, teman dekat si “Hulagu”, Ia memberi nama kitab tersebut dengan namanya. Di dalamnya menjelaskan putri-putri Amirul Mukminin Ali ra. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan: “Dan Ummu Kultsum, ibunya adalah Fathimah binti Rasulullah. Ia dinikahi Umar bin Khathab dan melahirkan putra bernama Zaid. Sepeninggal Umar Ummu Kultsum menikah dengan Abdullah bin Ja’far (pada halaman 58).”

  anda mgkin copas dari blog wahabi dibwh ini :

  http://ainuamri.wordpress.com/2007/12/03/saling-berkasih-sayang-antara-ahlul-bayt-nabi-saw-dengan-segenap-sahabat-radhiyallahu-anhum/
  tapi ntar juga kebuka semua ko mas, jwbnnya jg ada, tp sabar mas, satu2..ok

  Malah saya kaget anda tulis ini :

  Mengenai Pinangan Umar ra kepada Ummu Kultsum, apanya yang perlu ditanggapi mas? Mengenai riwayat 1 yg anda bawakan, sekali lagi, melihat betis, leher, kepala gadis yang dipinang adalah dibolehkan dan hal itu bukanlah penghinaan atau tidak hormat kepada si gadis… (wah..wah…hebat ya mas) kalaupun Ummu Kultsum bicara agak kasar kepada Umar, hal itu bisa jadi karena usianya yang masih muda dan baru pertama kali dipinang…

  jawab :

  Ooo jadi bgtu ya cara nya, blh ya melihat betis perempuan bukan muhrim,memeluk, mencium??.itu MENURUT ANDA…

  Mas.. riwayatnya mereka BELUM NIKAH ketika umar menjamah betisnya..!

  Anda jg tulis :

  “….justru pertanyaannya mengapa Imam Ali seorang yang dikenal seorang pemberani begitu saja merelakan anak gadisnya untuk dinikahi Umar?…dst..” (lihat bgmn proses pernikahannya mnrt riwayat tsb mas)

  Jawab :

  Jika riwayat PROSES pernkahannya aja ga Sahaih (bahkan ga masuk akal sama sekali dan sangat2 dekil) bgmn orang bisa mempercayai pernikahan itu ada..??
  Maas SP saya minta maaf, agar lebih jelas saya tuliskan disini poin2nya aja, apa yg ada dalam Artikel tsb….maaf…

  (dari artikel tsb)

  Narasi Pertama :

  Abu Umar meriwayatkan menurut Zubayr Bakri, Umar meminta persetujuan (melamar) putri Ali, yang dijawab olehnya bahwa dia terlalu muda. Umar memintanya lebih dari dua kali. ‘Ali berkata ”’Aku akan mengutus anak perempuan kepada anda, jika anda suka pdnya katakan ‘Aku menerima”. ‘Ali lalu mengutus anak perempuannya dengan sebuah kain (syal) dan mengatakan kepadanya untuk berkata (kepada Umar) ”Ini adalah selendang / syal yang telah aku bicarakan tentangnya. Dia menyampaikan kata-kata tsb kpd Umar, lalu (umar) berkata ‘Katakan kepada ayahmu bahwa aku menerimanya’. Umar lalu menjamah betis anak perempuan itu. Dia berseru ‘Apa yang kau lakukan kepada saya? Jika bukan karena kau Khalifah Muslim aku pasti akan mematahkan hidungmu.!” Anak perempuan itu kembali kerumahnya dan mengatakan kejadian (yg ia alami) kepada Ayahnya, ”Anda mengutus aku kepada seorang manusia yag licik”, Ali berkata ”Ia adalah suami anda.”

  Dalam Al Isaba Vlme 4 halamn 492, ada perbedaaan sedikit :

  ”Jika bukan karena kau Khalifah dari Muslim aku pasti akan meludahi wajahmu.!”

  ”Ila Shaykh Suw’” yang berarti ”anda mengutus aku kepada seorang Suw’”.
  Di Dalam bahasa Arab kata ”Suw” adalah suatu perkataan yg bersifat menghina. The Hans Wehr Dictionary Modern Written Arabic (edisi ketiga) halaman 436 tercatat “Suw” berarti :

  “buruk, Jahat (iblis), licik, jahat” hal tersebut diterapkan dalam konteks dimana anak perempuan yang masih kecil dijamah oleh Umar, teks tsb menyatakan bahwa Ummi Kulthum memandang Umar sebagai seorang yg sesat, paedophile atau penganiaya anak-anak (kalau menurut saya “ tukang cabul terhadap anak dibawah umur” kalo melihat riwayat tsb lho..)

  Narasi Kedua :

  Al Istiab Volume 4 page 467 :

  ” Umar meminta persetujuan Ali untuk Ummi Kalthum. ‘Ali menjawab bahwa dia terlalu muda. ‘Umar berkata ‘Nikahkan dia kepadaku dan lakukan sebagaimana yang aku katakan karena aku ingin mencapai kedudukkan tersebut yang tidak ada orang lain telah mencapainya. ‘Ali lalu berkata, ‘Aku akan mengutus Ummi Kulthum kepada anda. Jika kau suka kepadanya aku akan menikahkannya kepadamu.’ Ali lalu mengutus anak perempuan dengan ssebuah kain dan mengatakan kepada nya untuk berkata (kepada Umar) ‘Ini adalah selendang (syal) yang aku bicarakan tentangnya’. Dia menyampaikan kata-kata ini kepada Umar, yang (lalu) berkata ‘Katakan kepada ayah mu bahwa aku menerima’. Umar lalu menjamah betis anak perempuan itu. Dia berseru, ‘Kau lakukan hal ini kepada saya (mksdnya menjamah betisnya..!) ? Jika bukan karena kau adalah Khalifah Muslim aku pasti telah mematahkan hidungmu!’. Anak perempuan itu kembali kerumah dan menceritakan peristiwa itu kepada ayah nya, dan (ia) berkata ‘Anda mengutus aku kepada seorang manusia yang jahat (licik)’, dengan (pernyataan itu) Ali berkata ‘Ia adalah suami anda’. Umar lalu menghadiri suatu pertemuan Muhajirin dan berkata ‘Beri aku selamat ‘. Mereka berkata ‘Mengapa?’ Ia berkata ‘Aku telah menikah dengan Ummi Kalthum binti Ali’.

  Narasi Ketiga :

  Dalam Zakhair Al-Aqba, hal 169

  “Umar bertanya kepada Ali apakah ia diizinkan untuk menikahi Ummi Kulthum binti Fatimah (as), kepadanya Ali menjawab bahwa ia harus membicarakannya kepada beberapa orang sebelum memberi Umar sebuah jawaban. Ali berkumpul bersama anak-anak Fatima dan mengatakan kepada mereka tentang hal tersebut (lamaran). Mereka semua menyetujui. Ali (as) meminta agar Ummi Kulthum, yang masih menyusu, pergi ke Umar dan mengatakan kepadanya bahwa permintaannya dikabulkan. Ketika Ummi Kulthum pergi ke Umar dan membawa pesan (mksdnya dr ayahnya) ia menariknya, memluknya dan berkata, ‘Aku telah minta kpd ayahnya untuk diizinkan menikahimu dan ia telah menyetujuinya”.

  Beginikah cara ulama “Ahlul Sunnah” memberikan rasa hormat kepada putri agung Rasulullah (saww) ?? Apakah anak perempuan Abu Bakar, Umar atau Utsman menikah dengan cara seperti ini ?? Apakah dg cara ini wanita-wanita dari keluarga Afriki ( atau anda juga) mendapatkan jodoh utk anaknya?? Ahlul bayt (as) adalah pancaraan cahaya dari kesucian, dg sikap kesederhanaan dan menggunakan tirai (penutup/hijab), lalu (apakah) mereka mengutus putri2 mereka tanpa pengantar kepada seorang calon suami yang dapat melakukan apapun juga utk menyenangkan diri mereka sendiri…??

  Apakah seorang ayah yang terhormat memperlakukan putrinya seperti sebuah produk yang mana seorang peminang (mkdnya penawar, jika itu sebuah produk) dapat menjamahnya (menyentuhnya), menguji, mengembalikan dan lalu membuat suatu keputusan (beli apa ga ya…hehehe)?

  Apakah dg cara itu Imam Ali (as) akan menikahkan putrinya? Di dalam pernikahan hanya dengan persetujuan thd sebuah lamaran tidaklah mencukupi, upacara Nikah (mksdnya khutbah nikah jg ada dan prose lainnya) perlu dibaca dan kedua pihak itu harus menerima satu sama lain, tidak dilaksanakan dengan mengirim anak putrinya kepada calon pengantin laki-laki yang lalu tanpa nikah memeluk anak gadis ts…! (bahkan menjamah betisnya…! )

  Narasi Ke 4 :

  Tarikh Khamis Volume 2 hal 384 ‘Dhikr” Umm Kalthum’ dan Zakhair Al-Aqba, hal 168 :

  “Umar bertanya kpd Ali untuk meminang putrinya, Ummi Kulthum untuk dinikahi. ‘Ali menjawab bahwa dia belum cukup usianya (dari kedewasaan). Umar menjawab, ‘Demi Allah, Ini tidak benar. Anda tidak menghendaki untuk menikahkan aku. Jika dia dibawah umur, utus dia kepada saya’. Dengan demikian Ali memberi putrinya Ummi Kulthum sebuah pakaian dan menyuruhnya pergi kepada Umar dan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya ingin tahu untuk apa pakaian itu. Ketika dia datang kepda Umar dan memberinya pesan, ia merebut (mengambil) tangannya dan secara paksa menarik ke arahnya. Ummi Kulthum meminta agr tangnnya dilpeaskan, atas yg Umar lakukan, dan (umar) berkata, ‘Kau adalah seorang dewasa dengan akhlak yang bagus. Pergi dan katakan kepada ayahmu bahwa kau sangat cantik dan kau bukanlah seperti yg ia katakan (mksdnya msh kcl). Dengan itu Ali menikahkan dengan Ummi Kulthum kepada Umar.”

  Kisah berikutnya adalah riwayat yang sama luar biasa dekilnya (tidak dpt dipercaya).

  Narasi Ke 5 :

  Dalam Tarikh Baghdad Volume 6 Halaman 182 :

  ”Umar meminta putri Ali (agar dinikahkan ke umar mksdnya). Ali memerintahkannya (putrinya) untuk mengurus dirinya. Ia mengutusnya ke Umar, orang yang telah menjamah betisnya, menciuminya, dan berkata ‘katakan kepada ayahmu bahwa aku bahagia.’ Sampai ia kembali, dia berkata kepada ayahnya, ‘Ia mencium aku, menjamah betisku dan mengatakan kepadaku untuk menyampaikan kepada anda bahwa ia telah bahagia’”

  Tanggapan :

  Allah (swt) Maha Tahu niat2 kita. Kita telah dipaksa untuk mengutip ”kotoran” ini oleh para Nasibi. Kami tidaklah bangga dg pencatatan dongeng-dongeng yang dekil. Tetapi kita ingin menunjuk kenyataan yang sebenarnya kepada musuh kami yang telah menuduh Syiah adalah ”makhluk Saba’tis” (sebuah fitnah yang dibuat yaitu Syiah dibentuk oleh seorang Yahudi Abdullah bin Saba) dan mereka sebenarnya adalah orang2 yg tidak menghormati Ahlul Bayt (as). Ini adalah dongeng-dongeng yang dekil, yang jelas dibuat-buat,catatan dari pena2 ulama2 dari Ahlul Sunnah waal Jamaah. Ini kisah-kisah yang sesat yang melukiskan ‘Umar sebagai seorang paedophile (“penganiaya” anak dibawah umur) membuktikan bahwa ulama2 Nasibi berdusta dg mulut mereka sendiri sebagaimana kepercayaan mereka bahwa syiah dibentuk oleh seorang yg disebut Abdullah bin Saba sama halnya kisah yang dibuat tentang sebuah nafsu seorang paedophile yang telah dikutip di atas. Sebagai tambahan mereka membuktikan (bahwa) keberadaan dari sebuah riwayat tsb sangat berkaitan dengan kebencian yang hina dlm islam “suni” terhadap Ahlul Bait. Bentuk kebencian yang hina ini ditemukan di dalam seperempat Wahabi didunia islam. Orang-orang suni yang mempunyai harga diri akan sangat dikejutkan oleh ketidakhormatan yang ditunjukkan Nasibi Wahabi kepada Ahlul Bait (as). Kebetulan, mereka juga mempunyai, dan mungkin tanpa disadari, dengan menunjukkan Umar sebagai seorang paedophile (Penganiaya/cabul thd anak2)

  Secara berurutan riwayat2 seperti itu mungkin telah dibuat kedua-duanya untuk mencemarkan nama baik kehormatan Ahlul Bait, dan untuk membenarkan paedophilia (yg mana itu menjadi bagian dari “Sunnah Umar” ) sebagai islam tertentu dr kelompok Nasibi yg telah mengizinkannya untuk para pengikut mereka menuruti sejarah. Pada jaman ini hal itu lebih terkenal termasuk para anggota keluarga Kerajaan Saudi, namun juga telah mencakup para Nasibi lainnya didalam sejarah.

  —-

  Ini hanyalah bagian kecil dari hasil cetakan yang dibaca yang mana Afriki “pinjamkan” kepada kita. Jika kita menerima riwayat ini , lalu kita akan membenarkan bahwa Imam Ali (as) dengan senang hati mengirimkan putrinya yg masih muda, yang belum menikah ke rumah seorang manusia yang lebih tua yang memutuskan untuk menganiayanya (mengingat dalam riwayat tersebut banyak perbuatan2 cabul dilakukan umar. pen). Orang ini adalah Umar, orang sesat pertama menurut riwayat-riwayat Nasibi ini.

  Ya, ada orang sesat didalam jawatan yang tinggi dibanyak Negara, skandal sex memalukan dibuat dan menjadi berita setiap saat..apakah kita percaya bahwa kesesatan seperti itu sedang berlangsung dan jg dilakukan oleh Khalifah Umar?

  sejarah mengajarkan kpd kita betapa busuknya para politikus-politikus, dugaan ini mungkin telah menjadi berharga jika tidak untuk fakta anak perempuan yang sangat muda yg sampai ayahnya mengatkan dia belum cukup usia untuk menikah .
  Bagaimana sebuah lamaran pernikahan diselenggarakan?

  Dapatkah Afriki ( orang yang disanggah oleh Answering Ansar) mengatakan kepada kita tentang orang tua islam akan mengizinkan [membiarkan) seorang peminang yang potensial (calon suami) untuk ”berbuat ramah” terhadap putri mereka di dalam cara tsb?
  (namun) Di sini seorang Ayah muslim menurut dugaannya mengrim (mengutus) anak gadisnya ke rumah seorang peminang yang mana (peminang tsb) mencium dan menjamah betisnyanya (Istiab) dan menarik lengannyanya (Khamees / Baghdad)..!! Kedua tindakan Umar tersebut adalah HARAM selama ia (ummi Kulstum) belum dinikahi olehnya..!!

  Mengapa ayahnya, (yaitu) Imam Ali (as), tidak menemani putrinya? Apakah ini tidak diperkenalkan (diajarkan) dan dipraktekkan dlm hukum Islam..?? Dan setelah perlakuan jorok dari si peminang, (yaitu) Umar, masih diterimakah oleh (calon) ayah mertua utk bisa menjadi suami putri nya..??

  Kita mungkin yakin tidak menjadi masalah jika kemerosotan itu terjadi pada keluarga muslim, tidak ada yang mau bertahan pada laporan yang dekil sejenis ini – namun Ulama Marwani Nasibi ini menujukan ”kekotoran” ini (menimpa) kepada cucu perempuan Rasulullah (saww)..! Kebencian dari mereka thd Ahlul Bait benar-benar merupakan sejenis penyakit. Itu menunjukkan hal yang besar, dalam kenyataannya, mengenai pikiran mereka yang benar2 sakit dan sesat.

  (pada artikel Tsb, ditulis jg kutipan dri Sawaiqh al Muhriqa hal 280 dan Asaaf al Ghaniin hal 162 dg sdkt perbedaan)

  Selagi mengisahkan “kotoran” ini yang kami mohon maaf kepada Sayyidah Fatimah as, tetapi para Nasibi ini telah meninggalkan(memberikan) kepada kita tanpa adanya pilihan yang lain untuk mengutip sampah ini dari buku mereka…acuan-acuan (referensi) yang ditempatkan untuk menurunkan kedudukan empat khalifah mereka sebagai pemimpin yang telah mereka tetapkan.

  Nasibi ini mengutip acuan-acuan tersebut sebagai bukti dari “kebaikan-kebaikan” Umar yang pada kenyataannya kebanyakan semua itu malah menghancurkannya (umar), mempresentasikan dia (umar) sebagai orang tua yang sakit dan sesat. Tindakan-tindakan yang ia dakwakan dilakukan yang tidak pantas dilakukan seorangpun demi kesenangannya. Namun inilah “penghormatan” mereka kepada putri Imam Ali (as). Kita yakin bahwa Yahudi tidak pernah melakukan jenis kepalsuan (kebohongan) seperti ini kepada ibu Musa (as) ataupun dilakukan orang-orang Kristen yang berhubungan dengan Hadhrat Maryam (as).! Namun riwayat-riwayat yang sakit tersebut telah ditunjukkan oleh mereka yang disebut Ansar (penolong) Agama (mengingat artikel tsb adalah jawaban untuk http://www.Ansar.org yg mengutip riwayat-riwayat tersebut. ). Kebohongan-kebohongan ini bukanlah bagian dari sebagian orang “menyiapkan” komplotan Yahudi tidak pula mereka yg menulis Ibn Saba yang fiktif.

  Ini adalah tulisan ”Ahlul Sunnah” yang mengklaim (mengatakan) Imam itu Ali (as) mempersiapkan putrinya dan lalu mengutusnya sendirian kepada Umar yaitu orang yang telah menempatkan anak perempuan tersebut dalam pangkuannya dan menciuminya..! Apakah syariah mengizinkan seorang manusia untuk menempatkan seorang anak perempuan yang bukan muhrimnya ataupun yang telah mencapai masa puber dalam pangkuannya dan lalu menciumnya?

  Apakah “Ahlul Sunnah” siap untuk menerima bahwa Khalifah yang dipandang Islam Suni telah memeluk dan menciumi seorang anak perempuan non-muhrim..? Apakah perilaku figur yang oleh Ahlul Sunnah dianggap sebagai Khalifah sudah pantas pada tempatnya sebagai seorang pemimpin..? atau itu adalah contoh dari seorang yang fasiq / khalifah yang membelot ? Tanggung jawab itu ada pada para Nasibi untuk membela Umar. Itulah mereka yang menerima pernikahan ini terjadi. (Dan) Inilah kami yang menolaknya sebagaimana halnya sejauh ini kami mensifati riwayat-riwayat tersebut dibuat oleh ”kekeruhan” Nasibi untuk menghina (melecehkan) islam yang benar.

  Narasi Ke 6

  Tabaqat, ibn Sa’d Volm 8 hal 464 “Dhikr” Umm Kalthum :

  Umar meminta persetujuan Imam Ali untuk menikahi Ummi Kulthum (as), kepadanya Ali menjawab, “Hai amirul mukminin, dia (Ummi Kulthum) anak yang masih menyusu. Kepadanya Umar menjawab, “Demi Allah! (itu) tidak benar. Anda sedang mencari-cari untuk menghindari aku”. Dengan sebab itu Ali memerintahkan agar Ummi Kulthum mandi dan lalu memakai sehelai selendang. Ali mengatakan kepadanya untuk pergi kepada Khalifah, “Salamku untuknya dan tanyalah kepadanya jika ia menyukai selendang ini, ia dapat menyimpannya, jika tidak, ia harus mengembalikannya”. Ketika dia datang kepada Umar, ia berkata, “Semoga Allah memberkati anda dan ayah anda, aku suka”. Karenanya Ummi Kulthum kembali kepada ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa Umar tidak membuka selendang hanya melihat aku. Ali menikahkannya dengan Umar dan mereka telah memiliki seorang anak bernama Zayd.

  Lagi-lagi, apakah seorang ayah menikahkan anaknya dengan cara seperti ini. Memakaikan pakaian (supaya membuat tampilannya menarik) dan lalu mengutusnya ke rumah calon suaminya? Beginikah “Mulllah-mullah” Nasibi menikahkan putri-putri atau saudari-saudari mereka? Jika demikian, mungkin Mullah Umar telah mengutus salah satu putrinya untuk melihat ‘Usama bin Ladin yang menikah dengannya! Dalam hal ini, ‘Usama bin Ladin juga salah satu orang yang sesat. Kami perlu menekankan kepada Nasibi ini tindakan mengirim para putrid mereka kepada kandidat calon suami adalah Sunnah dari Umar bukan Sunnah dari Ahlul bayt (as) !. (nie Answering Ansar yg ngomong lhoooo….)

  Sahih Bukhari, Volume 5, Hadis Nomor 352 bab Nikah : (riwayat bgmn proses pernikahan Hafsa)

  ” Umar bin Al-Khattab berkata, ‘Ketika Hafsa binti ‘Umar menjadi seorang janda setelah kematian (suaminya) Khunais bin Hudhafa As-Sahmi yang tadinya adalah salah satu [dari] sahabat Nabi, dan ia meninggal di Madinah. Aku pergi ke Uthman bin Affan dan memperkenalkan Hafsa (untuk dinikahkan) kepada nya. Ia berkata, ‘Aku akan memikirkan kembali.’ Aku menantikan beberapa hari, dan lalu ia menemui aku dan berkata, ‘Tampaknya tidaklah mungkin untukku menikah sekarang.’ ‘Umar lebih lanjut berkata, ‘Aku menjumpai Abu Bakar As-Siddiq dan berkata kepadanya, ‘Jika kau mau, aku akan menikahkan putriku Hafsa kepadamu.’ Abu Bakar diam dan tidak mengatakan apapun dengan sebuah jawaban kepada saya. Aku menjadi lebih marah dengannya dibanding dengan Uthman. Aku menantikan beberapa hari dan lalu Rasul Allah meminta peresetujuannya (“….I waited for a few days and then Allah’s Apostle asked for her hand… and I gave her in marriage to him” ,maksudnya adalah bahwa Rasul saww meminta persetujuan Hafsa. pen), dan aku menikahkan (Hafsa) kepadanya (Rasul)’. “

  BAWA PULANG PESAN INI KEPADA PARA NASIBI (kata artikel tsb):

  Jika anda yakin bahwa ummi kulthum (as) binti Ali (as ) menikah dengan Umar kau harus menerima bahwa umar juga seorang yang sesat. Tidak ada “jika” atau “tapi” dalam hal ini. Inilah riwayat-riwayat yang kalian kutip untuk menjadi dasar kepercayaan anda didalam pernikahan dan juga mengkatagorikan sebuah metode dalam hal meminang, berkomitmen bahwa tindakan umar tersebut mencap dia sebagai seorang yang sesat..! Kami Tidak percaya pernikahan tersebut pernah terjadi. (ada lanjutannya mgenai sanggahan riwayat2 suni tsb…sabaaar…)

  Insya Allah berlanjut dg bab2 lain artikel tsb, jika yg lain mengizinkan, terutama pemilik blog ini…sementara ini dl.

  Mohon maaf kpd Mas Sp dan yang lainnya krn kepanjangan.. Maaf..maaf..

  wassalam

 79. @bagir
  Minal Aidzin wal faidzin

  Antum wrote:
  Tulisan (riwayat) diatas banyak ditemukan disitus2 (hampir semuanya sama , mgkin yg punya blog pada copas2an…hehehe) , salah satunya (tapi ga tau juga sih anda baca lgsg atau copas) dr :

  saya jawab:
  He he lha kalau boleh tau anda di atas itu lg ngapain? walaupun bukan copas tetapi anda nerjemahin plek dari satu situs… ya sami mawon tho mas…

  Silahkan anda teruskan menterjemahkan tulisan answering ansar (kalau perlu semua), terus terang saja bantahan dr situs tsb hanya akal-akalan yg justru terlihat terlalu dipaksakan dlam upaya mereka untuk menafikan peristiwa pernikahan Umar dan Ummu Kultsum binti Ali yang tercatat baik di referensi sunni dan di referensi syi’ah (bahkan tercatat di kutubul arba’ah) tapi saya cukup menunjukkan saja respon/bantahan tuntas thd answering ansar di bawah ini dan juga pengakuan ulama syi’ah mengenai pernikahan Umar dan Ummu Kultsum binti Ali :
  http://www.ahlelbayt.com/articles/sahabah/rebuttal

  http://www.ahlelbayt.com/mistaken-identity

  http://www.al-islam.org/Organizations/Aalimnetwork/msg00166.html

  silahkan dibaca-baca selagi ada 🙂 kalo ada waktu mau sih nerjemahin… tapi maaf kyknya utk saat ini waktu blm memungkinkan…

  Peace…

 80. @ Bims
  He he lha kalau boleh tau anda di atas itu lg ngapain? walaupun bukan copas tetapi anda nerjemahin plek dari satu situs… ya sami mawon tho mas…

  ana jawab ;

  khan ud ana bilang ana terjemahin biar semua baca, lagian ana terjemahin dr situs yag ada link kitabnya…heheheh

  anda tulis :

  terus terang saja bantahan dr situs tsb hanya akal-akalan yg justru terlihat terlalu dipaksakan dlam upaya mereka untuk menafikan peristiwa pernikahan Umar dan Ummu Kultsum binti Ali yang tercatat baik di referensi sunni dan di referensi syi’ah (bahkan tercatat di kutubul arba’ah)

  Ana jawab..:
  Akal-akalan..?? hehehe..mas…ga usah asal ngom yg jelas begitu adanya..dan anada tinggal pake akal anda…tp akal sehat…jd bisa nerima..yg jls semua tgl baca n tgl pk akal masing2…gitu aja ko repot…heheheh

 81. saudara bagir,
  teruskan usaha anda
  saya mendapat manfaat darinya
  syukron

 82. Salam
  @ Zalu

  Bihaqqi Muhammad Wa aalihi Thohirin.

  Insya Allah..

  Wassalam

 83. Ass. Wr. Wb.

  Kpd sahabat yg ada di forum diskusi ini, sy ingin menambahkan bahwa nasab atau hubungan kekerabatan tidak bisa dihubungkan dengan ahlak seseorang. Banyak fenomena didlm Al-Qur’an dan Hadist diantaranya: seorang Fir’aun mempunyai istri Asyiah yg dlm hadist termasuk bidadari surga, Seruan Nabi Nuh As kpd anak dan istrinya yg tidak dipatuhi, kisah Nabi Yusuf As yg dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, yg menjadi musuh Rasulullah Saw banyak diantaranya spt Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab dll msh ada hub kekerabatan dgn Rasul Saw. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena yg semisal dng itu. Jadi kita hrs menyikapinya setiap perbedaan tidak berdasarkan mahzab/golongan saja, tapi berdasarkan Al Qur’an dan Hadist. Fungsi Al Qur’an adalah pembeda antara yg hak dgn yg batil, ini berlaku dlm setiap zaman, dari mulai diturunkannya Al Qur’an sampai sekarang ini. Tidak semua sahabat itu adil, ini dapat dibuktikan oleh ayat-ayat Al Qur’an : ada ayat munafikun, kafirun, fasikun dan ….

  Wass. Wr. Wb.

 84. @atasku

  Logika anda bisa dibalik kok, antum yakin ga kalau Rasulullah itu ma’sum? yakin ga kalau beliau selalu dijaga oleh Allah dalam segala tindakannya… apakah mungkin beliau keliru mengambil sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dll? bahkan beliau menjalin hubungan kekerabatan dengan mereka, 2 org diantaranya adalah mertua beliau dan satu adalah menantu beliau… demikian juga ahlul bait yg diyakini oleh satu golongan adalah ma’sum, apakah mgkin mrk salah dalam menjalin kekerabatan? logika anda di atas bisa dijalankan, tetapi tidak untuk semua kasus kan? tidak bisa digeneralisir, jd hrs case by case… spt abu lahab, abu jahal dll sebelum beliau diangkat mjd Rasul-pun mrk adalah kerabat beliau… tetapi di sini kasusnya lain… dalam kasus ini beliau yg punya hak untuk menentukan menjalin kekerabatan dengan seseorang (dan saat itu beliau sudah diangkat menjadi Rasul), beliau meminang Aisyah dan Hafshah yg mrpkan anak dari Abu Bakar dan Umar, jika memang dua orang tsb bukan mrpkan orang2 yg baik & utama tentu beliau tidak memilih anak2 dr mrk dan beliau berhak utk memilih yg lainnya, demikian jg dlm hal memilih menantu, bahkan beliau menikahkan dua putri beliau kepada Utsman… nah jika anda menuduh Rasulullah bahwa beliau salah dalam mengambil keputusan… trs dimana letak kema’suman beliau? hal ini berlaku juga terhadap Ahlul Bait. Ali berhak utk menolak pinangan Umar dg tegas jika memang Umar adalah bukan pribadi yg baik… apalagi Imam Ali terkenal akan keberanian dan ketegasannya… coba antum renungkan…

  Antum wrote:
  Jadi kita hrs menyikapinya setiap perbedaan tidak berdasarkan mahzab/golongan saja, tapi berdasarkan Al Qur’an dan Hadist. Fungsi Al Qur’an adalah pembeda antara yg hak dgn yg batil, ini berlaku dlm setiap zaman, dari mulai diturunkannya Al Qur’an sampai sekarang ini. Tidak semua sahabat itu adil, ini dapat dibuktikan oleh ayat-ayat Al Qur’an : ada ayat munafikun, kafirun, fasikun dan ….

  Saya Jawab:
  saya setuju dg antum, justru dari Al-Qur’an lah kita mendapatkan ayat2 tentang persaksian keutamaan generasi awal Islam tsb, begitu byk dech… sedangkan antum hrs tau definisi sahabat… kalo munafikun, kafirun dan fasikun ya jelas dan pasti bukan termasuk sahabat Rasul…

  Peace…

 85. @bims

  Ass. Wb. Wb.

  Jelas Rasul Saw maksum, berarti mengenai hadist Gadhir Khum ngga mungkin salah dong, krn diperkuat oleh QS Al Maidah : 67 dan sebelumnya QS Al Maidah : 3, yg hadir waktu itu 100rb orang lebih termasuk para sahabat. Yg intinya pengangkatan Imam Ali As sebagai maula/khalifah kaum muslimin. Setelah Rasul Saw wafat, para sahabat dan bbrp kaum Ansor dan Muhajirin tanpa dihadiri oleh Ahlul Bayt Nabi Saw, mengadakan pemilihan dgn sistim syuro, dgn mengabaikan nas Al Qur’an dan Hadist tsb. Nah disinilah orang klo sdh mengabaikan nas-nas tsb, orang itu dpt dikatakan spt apa yg Al Qur’an katakan : munafikun, kafirun, fasikun, musyrikun. Klo mengenai perjodohan itu rahasia Allah Swt dan Rasul Saw tdk mengetahui bahwa stlh wafat, para sahabat dan kerabatnya banyak yg berpaling, bahkan istrinya sendiri memerangi Imam Ali As, yg dlm hadist dikatakan gudangnya ilmu dan banyak lagi keutamaan-keutamaan Imam Ali As. Demikian yg sy maksudkan dlm Al Qur’an banyak fenomena sejarah para Nabi dikhianati oleh kerabatnya sendiri dan para pengikutnya, bahkan ada yg dibunuh. Hal tsb sy katakan berlaku dalam setiap zaman tanpa memandang sahabat dan kerabat.

  Wass. Wr. Wb.

 86. @atasku

  Salam

  Hadits Gadhir Kum memang tidak salah, ayat2 Al-Qur’an pun tidak ada satupun yang salah, tetapi yg perlu dicek kembali adalah interpretasi kita thd hadits & ayat2 tsb… apakah memang spt itu? dan kejadian lbh dr 1000 th yang lalu di Saqifah pun perlu kita cek kembali, jika memang Abu Bakar, Umar dan Utsman telah melanggar Al-Qur’an dan Hadits dalam hal khilafah, tentu Imam Ali yg dikenal tegas dlm membela agama ini tidak akan tinggal diam, tetapi kenapa justru beliau malah akhirnya turut membaiat dan mendukung 3 pemimpin tsb dlm masing2 masa pemerintahan mrk… sedangkan Imam Ali dalam kitab2 yg sahih tidak pernah memvonis mereka adalah munafikun, kafirun, fasikun ato musyrikun… mengapa kita yg terpisahkan lebih dr 1000 th dr peristiwa tsb begitu Pedhenya menjadi hakim antar mereka dan menjatuhkan vonis seperti itu?? mohon direnungkan kembali…

  Apakah anggapan spt ini bukan berarti menzerokan dakwah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam sebagai seorang Murabbi yang agung? bahwa usaha beliau telah gagal total? padahal di dalam Al-Qur’an Allah telah menjanjikan kekhilafahan thd kaum muslimin (An-Nur:55) dan janji tsb telah terwujud di Jaman mereka para sahabat… dan hal tsb telah tercatat di tinta emas sejarah…terus terang saya ga habis pikir dg mindset orang2 yg berusaha menghilangkan masa keemasan yg begitu nyata dg begitu saja…

  Wassalam

 87. @bims

  Logika anda bisa dibalik kok, antum yakin ga kalau Rasulullah itu ma’sum? yakin ga kalau beliau selalu dijaga oleh Allah dalam segala tindakannya… apakah mungkin beliau keliru mengambil sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dll?

  Kayaknya nggak pas Mas, Kema’suman Rasulullah SAW tidak berimplikasi lantas semua sahabatnya juga ma’sum. Aneh sekali kalau beranggapan karena seseorang ma’sum maka beliau tidak akan salah memilih sahabat. Sema’sum apapun orang maka ia tidak bisa memaksakan orang lain harus seperti apa. Sema’sum apapun orang maka itu tidak berarti bahwa ia harus mengambil sahabat orang yang ma’sum saja. Tidak ada syarat yang begitu. Apa yang dilakukan orang lain maka itu adalah urusan orang tersebut sepenuhnya. Contohnya nih
  Nabi Ya’qub memiliki banyak anak, dan mereka justru mencelakakan Nabi Yusuf saudara mereka sendiri. Apakah dengan logika Mas, maka Nabi Ya’qub menjadi tidak ma’sum karena tidak bisa mendidik anak. Jadi sangat tidak tepat menurut saya Mas

  demikian juga ahlul bait yg diyakini oleh satu golongan adalah ma’sum, apakah mgkin mrk salah dalam menjalin kekerabatan?

  Dalam menjalin kekerabatan maka tidak ada syarat bahwa orang tersebut harus selalu benar atau tidak ada cacatnya sama sekali. Kalau memang begitu maka hanya orang ma’sum saja yang pantas menjadi kerabat Ahlul Bait. Jadi kata-kata salah menjalin kekerabatan itu perlu didefiniskan dengan jelas.

  dalam kasus ini beliau yg punya hak untuk menentukan menjalin kekerabatan dengan seseorang (dan saat itu beliau sudah diangkat menjadi Rasul), beliau meminang Aisyah dan Hafshah yg mrpkan anak dari Abu Bakar dan Umar, jika memang dua orang tsb bukan mrpkan orang2 yg baik & utama tentu beliau tidak memilih anak2 dr mrk

  Mereka memang baik, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan selalu benar. Sama seperti kebanyakan manusia lainnya, Aisyah Hafsah Abu Bakar dan Umar juga bisa melakukan kesalahan

  dan beliau berhak utk memilih yg lainnya, demikian jg dlm hal memilih menantu, bahkan beliau menikahkan dua putri beliau kepada Utsman… nah

  Siapa yang anda maksud yang lainnya? apakah ada orang yang selalu baik dan benar untuk dipilih sehingga orang tersebut tidak membuat Rasul salah menjalin kekerabatan. Rasanya terlalu memaksa kalau Mas beranggapan bahwa siapapun yang Rasul SAW jalin kekrabatannya maka ia tidak mungkin bisa berbuat salah. Menurut saya terlalu naif jika orang yang dijalin kekerabatannya oleh Rasul SAW melakukan suatu kesalahan atau keburukan maka anda mengatakan Rasul SAW salah mengambil kerabat.

  Ali berhak utk menolak pinangan Umar dg tegas jika memang Umar adalah bukan pribadi yg baik

  Tentu Umar adalah pribadi yang baik tetapi beliau bukan berarti tidak bisa melakukan kesalahan atau keburukan Mas.

  saya setuju dg antum, justru dari Al-Qur’an lah kita mendapatkan ayat2 tentang persaksian keutamaan generasi awal Islam tsb, begitu byk dech

  Ada banyak memang tetapi anehnya sebagian orang justru memperluas dalil tersebut kemana-mana. Contohnya nih, ayat Al Qur’an menyebutkan keutamaan mereka tetapi tidak menyebutkan bahwa mereka akan selalu benar dan tidak bisa salah. Tetapi sebagian orang berdalil seolah-olah dengan dalil tersebut maka para Sahabat itu suci dari salah dan dosa.

  sedangkan antum hrs tau definisi sahabat… kalo munafikun, kafirun dan fasikun ya jelas dan pasti bukan termasuk sahabat Rasul…

  Masalahnya Mas ayat-ayat Al Quran yang anda maksud itu apa memang sesuai dengan definisi sahabat yang anda maksud. Saya mau tanya nih, siapa yang pertama kali mendefinisikan Sahabat. Apakah definisi itu muncul dari zaman Rasulullah SAW ketika ayat2 Al Quran tersebut diturunkan atau justru setelah itu. Mengenai orang kafir maka itu jelas tetapi kalau orang fasiq dan munafik, apa benar Mas tahu semuanya atau apa benar Ulama yang datang setelah zaman Rasul SAW mengetahui semua orang munafik yang ada pada zaman Rasul SAW sehingga dengan itu mereka bisa memilah-milah yang ini yang munafik dan yang ini Sahabat Nabi SAW.
  Salam

 88. @bims

  Ass. Wr. Wb.

  Diantaranya terkena ayat munafikun, kafirun, musyrikin, fasikun. Itu kata Al Qur’an, bukan menurut sy. Apabila ada orang mengabaikan Al Qur’an dan Hadist tinggal memilih aja terkena ayat yg mana? krn perkembangan Islam waktu itu masih sangatlah muda, sehingga Imam Ali As berdiam diri, sedangkan pergerakan umat sdh terlanjur memilih khalifah Abubakar Ra, jadi Imam Ali As berdiam diri karena untuk menjaga ukhuwah Islam, jangan sampai terjadi perpecahan yg menjadikan Islam menjadi lemah kembali, sementara dilingkungan sekitarnya banyak pihak yg siap meruntuhkan Islam : Yahudi, Nasrani, kaum munafikin, musyrikin dll. Klo dilihat pada jaman sekarang ini negara mana yg konsisten menjaga Syariat Islam utk melawan musuh-musuh Islam tsb, walaupun telah dipisahkan 1000 thn lebih, tetapi perjuangan mereka berlandaskan perang Badar, syahidnya Imam Husein As di Karbala, walaupun minoritas tetapi mereka berpegang teguh kpd hadist Ghadir Khum dan Tsaqalain, tidak kebarat maupun ketimur, tidak terpengaruh oleh berubahnya jaman, sedangkan yg mayoritas ?

  Wass. Wr. Wb.

 89. Salam-alaikum

  Khutbah Rasul saww di Ghadir Khum (reffrensisunni syiah) tersebutkan nama2 pemimpin yg diperintahkan untuk diikuti.

  http://islamalternatif.net/iph/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=142

  Silahkan klik link dibawah ini juga (download file word tanggapan Muh Anis):

  melayu.husayniya.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8&Itemid=43 –
  ada juga tanggapan Imam Ali ttg Hak2nya.

  kita baca dirumah masing2 biar jelas.

  wassalam

 90. Copy link dibawah ini di menu browser anda, mgkin sebagian yg disini sudah membacanya :

  melayu.husayniya.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8&Itemid=43 –

 91. Ass. Wr. Wb.

  Trmaksh kpd mas Bagir yg meberi info mengenai hadist Ghadir Khum, sy telah selesai membacanya, semoga Allah Swt dan RasulNya melipatgandakan amalnya, amin.

  Wass. Wr. Wb.

 92. @SP
  Salam wa rahmah

  Waduh suatu kehormatan nich buat saya, pemilik blog berkenan menanggapi langsung komentar saya…

  Antum wrote:
  Contohnya nih
  Nabi Ya’qub memiliki banyak anak, dan mereka justru mencelakakan Nabi Yusuf saudara mereka sendiri. Apakah dengan logika Mas, maka Nabi Ya’qub menjadi tidak ma’sum karena tidak bisa mendidik anak. Jadi sangat tidak tepat menurut saya Mas

  Saya jawab:
  Sebenarnya pada prinsipnya saya setuju bahwa hubungan kekeluargaan dg Nabi tidaklah menjamin mereka adl baik spt Nabi dan tentunya bukan berarti nabi tidak ma’sum jika didikan / dakwahnya pada keluarga / kerabatnya tdk berhasil (berarti ini juga berlaku kpd ahlul bait Nabi, bahwa mereka adl manusia biasa dan tdk ma’sum krn mrk bukan Nabi) tetapi kan tidak bisa digeneralisir tho mas, case by case lah…bahkan spt anak Nabi Zakaria yaitu Nabi Yahya adlh seorang Nabi juga, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW juga baik2 kok…dan di forum ini ada yg secara tdk lgsung menuduh sahabat utama spt Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah termasuk dlm ayat Kafirun, Fasikun dan Munafikun… ini adalah tuduhan yg sgt serius & ekstrim sy kira, yg jelas mrk tidak bisa disamakan dg anak2 Nabi Ya’qub, ato dg abu Lahab cs…krn terlalu banyak ayat Al-Qur’an maupun hadits yg menyebut keutamaan mrk…ingatlah generasi awal itu sebenarnya satu umat yg bersatu, kalo ga, Islam tdk akan bisa menguasai dunia saat itu… justru sy sgt sedih dg adanya dikotomi Ahlul Bait dan Sahabat spt saat ini…maaf kalo sy katakan ini adl dikotomi yg tidak sehat warisan musuh2 yg membenci generasi awal Islam yg berusaha memecah belah umat Islam…

  Baiklah saya ingatkan kembali bahwa bahasan kita di thread ini berhubungan dg sahabat Nabi yg utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali (yg termasuk ahlul bait), yg kebetulan (eh sengaja dink) mrk saling menjalin kekerabatan dengan Nabi dan Ahlul Bait beliau, yg hal itu merupakan bukti akan harmonisnya hubungan mrk sebenarnya, tentunya bukan berarti tanpa ada perbedaan pendapat diantara mrk, yg hal tsb adl hal yg sgt wajar, dan tdk menjadikan mrk saling benci ato bermusuhan, nah yang saya sorot adl kita skrg ini yg hidup terpisahkan dg mrk lebih dr 1000 th mencoba membesar-besarkan perbedaan pendapat diantara mrk dan mengarahkannya ke dlm bentuk permusuhan yg abadi… kmdn diantara kita ada yg mencoba mjd hakim perselisihan dintara mrk para leluhur kita dg alasan mengkritisi dsb… pdhal apa yg kita lakukan belum tentu benar bahkan inilah yg menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam saat ini…

  Antum wrote:
  Mereka memang baik, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan selalu benar. Sama seperti kebanyakan manusia lainnya, Aisyah Hafsah Abu Bakar dan Umar juga bisa melakukan kesalahan

  Saya jawab:
  Saya setuju mas, saya pun tdk pernah menganggap para sahabat secara individu tdk pernah berbuat salah, sy kira sunni jg berkeyakinan demikian, dan tentunya hal ini berlaku jg utk ahlul bait… walaupun ada ayat 33:33 (terlepas dr definisi ahlul bait itu sndri yg msh berpolemik), tetapi di ayat tsb tdk menunjukkan kema’suman ahlul bait justru mrk dituntut utk beramal agar mrk bisa dibersihkan oleh Allah sebersih-bersihnya. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah “Beramallah wahai Fatimah, kerana aku tidak dapat berbuat apapun di sisi Allah bagi pihak diri kamu” Sedangkan Ijma’ umat di masa sahabat dan ahlul bait (krn sy berpandangan mrk sebenarnya adlah satu umat tdk terpecah spt gambaran kita saat ini) bisa dijadikan hujjah, mengapa? Krn mrk prnh hidup bersama Nabi dan Nabi pun pernah bersabda “Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan” yg sy tangkap adl umat Islam di masa itu.

  Antum wrote:
  Ada banyak memang tetapi anehnya sebagian orang justru memperluas dalil tersebut kemana-mana. Contohnya nih, ayat Al Qur’an menyebutkan keutamaan mereka tetapi tidak menyebutkan bahwa mereka akan selalu benar dan tidak bisa salah. Tetapi sebagian orang berdalil seolah-olah dengan dalil tersebut maka para Sahabat itu suci dari salah dan dosa.

  Saya jawab:
  Sekali lg prinsip saya selain Rasul itu tidaklah ma’sum, sahabat maupun ahlul bait bisa berbuat salah. Dan mengenai dalil2 ttg keutamaan sahabat maupun ahlul bait tdklah menyebabkan mrk seolah-olah suci dari salah dan dosa, tetapi tentunya kita umat akhir zaman ini perlu bercermin terlebih dulu sblm memposisikan diri mjd hakim diantara mrk saya kira…

  Antum wrote:
  Masalahnya Mas ayat-ayat Al Quran yang anda maksud itu apa memang sesuai dengan definisi sahabat yang anda maksud. Saya mau tanya nih, siapa yang pertama kali mendefinisikan Sahabat. Apakah definisi itu muncul dari zaman Rasulullah SAW ketika ayat2 Al Quran tersebut diturunkan atau justru setelah itu.

  Saya jawab:
  Al-Qur’an lah yg pertama kali mendefinikan mengenai sahabat spt : Al-Fath:29, Al-Hasyr:9, At-Taubah:100 dll dan jelas sekali berbeda ketika Al-Qur’an berbicara tentang kafirun, munafikun, musyrikun dan fasikun…dan ingat yg dibicarakan al-Qur’an mengenai sahabat yg mendapat ampunan dan ridha dr Allah adlh kumpulan besar dari kalangan muhajirin dan anshar bukan hanya segelintir orang… nah jika ada yg menganggap sepeninggal Rasul hampir seluruh sahabat telah menjadi kafir, munafik, fasik dan musyrik kecuali segelintir orang saja, apakah Allah telah salah memberi keridhaan-Nya kepada mereka? Atau apa seharusnya ayat2 tsb dinasakh saja? Demikian juga disebutkan dlm hadits tentang sahabat2 Nabi.

  Sedangkan ulama2 selanjutnya mendefinisikan sahabat berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.

  Antum wrote:
  Mengenai orang kafir maka itu jelas tetapi kalau orang fasiq dan munafik, apa benar Mas tahu semuanya atau apa benar Ulama yang datang setelah zaman Rasul SAW mengetahui semua orang munafik yang ada pada zaman Rasul SAW sehingga dengan itu mereka bisa memilah-milah yang ini yang munafik dan yang ini Sahabat Nabi SAW.

  Saya jawab:
  Baik, karena yg kita bicarakan saat ini adl Abu Bakar, Umar, dan Utsman, jika mrk termasuk munafikun atau fasikun apakah Allah tidak memberitahukan kepada beliau tentang mereka? Bukankah pada masa itu orang munafik telah diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah mengetahui siapa2 yg munafik dan siapa yg bukan…terus bgmana dg hadits 10 org yg dikhabarkan Nabi masuk syurga? Bukankah nama2 di atas adalah diantaranya? jika contoh semacam Abu Bakar adalah seorang munafik yg menyembunyikan kekafirannya, mengapa Nabi menyuruh Abu Bakar memimpin shalat ketika beliau sakit, menemani beliau berduaan saja ketika berhijrah, padahal jika memang Abu Bakar adl seorang munafik maka itu adalah saat yg tepat buat dia utk membunuh Nabi…

  Mohon perhatikan firman Allah berikut ini:
  Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu’min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). (QS. 48:18)

  Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 48:19)

  Ayat di atas membahas para sahabat yang bersama Nabi dalam peristiwa baiat di hudaibiyah, jumlah mereka sekitar 1500 orang. Allah telah ridha pada mereka padahal mereka masih hidup di dunia. (ingat Abu Bakar dan Umar termasuk mereka yang berbaiat) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, Mereka para sahabat yang dianggap “gembel” oleh raja persia, dan akhirnya kerajaan persia dikubur oleh para sahabat untuk selamanya, ternyata diridhai oleh Rabb mereka.

  Justru dg ketidaktahuan kita, seharusnya kita tidak melemparkan ayat munafikun dan fasikun begitu saja ke mereka…

  Wallahu A’lam

  Peace…

 93. @asep

  Salam

  Antum wrote:
  Diantaranya terkena ayat munafikun, kafirun, musyrikin, fasikun. Itu kata Al Qur’an, bukan menurut sy. Apabila ada orang mengabaikan Al Qur’an dan Hadist tinggal memilih aja terkena ayat yg mana?

  Saya jawab:
  Iya itu memang menurut Al-Qur’an, tetapi interpretasinya menurut anda… mohon dibaca lagi dech Al-Qur’annya tetapi jgn lupa baca ayat yg lain juga ya…

  Antum wrote:
  krn perkembangan Islam waktu itu masih sangatlah muda, sehingga Imam Ali As berdiam diri, sedangkan pergerakan umat sdh terlanjur memilih khalifah Abubakar Ra, jadi Imam Ali As berdiam diri karena untuk menjaga ukhuwah Islam, jangan sampai terjadi perpecahan yg menjadikan Islam menjadi lemah kembali, sementara dilingkungan sekitarnya banyak pihak yg siap meruntuhkan Islam : Yahudi, Nasrani, kaum munafikin, musyrikin dll.

  Saya jawab:
  Anda dapat darimana keterangan tsb? Bisa dinukilkan ga? Atau itu menurut anda saja? Kalaupun memang demikian mengapa di masa pemerintahan Umar dan selanjutnya Utsman beliau juga tetap bersikap demikian? Mengapa antum ga mengikuti saja apa yang telah ditauladani oleh Imam Ali untuk menjaga persatuan umat?

  Wasalam

 94. @bims

  (berarti ini juga berlaku kpd ahlul bait Nabi, bahwa mereka adl manusia biasa dan tdk ma’sum krn mrk bukan Nabi) tetapi kan tidak bisa digeneralisir tho mas, case by case lah…

  Kesan saya ketika memahami komentar Mas, Mas berkesan menggeneralisir bahwa setiap sahabat yang menjadi kerabat Nabi maka mereka akan selalu baik. Tapi mungkin kesan saya saja ya. Saya setuju case by case tapi itu buat para Sahabat Nabi SAW. Kalau Ahlul Bait, bagi saya Ahlul Bait dalam Hadis Tsaqalain dan Al Ahzab 33 sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman kebenaran bagi umat islam. Jadi dalam hal ini Allah SWT melalui Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa manusia tidakakan tersesat jika berpegang pada Al Quran dan Ahlul Bait 🙂

  justru sy sgt sedih dg adanya dikotomi Ahlul Bait dan Sahabat spt saat ini…maaf kalo sy katakan ini adl dikotomi yg tidak sehat warisan musuh2 yg membenci generasi awal Islam yg berusaha memecah belah umat Islam…

  Silakan kalau Mas mau berpendapat begitu. IMHO dikotomi ini justru berasal dari Rasulullah SAW sendiri. Beliau telah berpesan kepada umat islam termasuk shabat Nabi agar berpegang teguh pada Ahlul Bait 🙂

  Baiklah saya ingatkan kembali bahwa bahasan kita di thread ini berhubungan dg sahabat Nabi yg utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali (yg termasuk ahlul bait), yg kebetulan (eh sengaja dink) mrk saling menjalin kekerabatan dengan Nabi dan Ahlul Bait beliau, yg hal itu merupakan bukti akan harmonisnya hubungan mrk sebenarnya, tentunya bukan berarti tanpa ada perbedaan pendapat diantara mrk, yg hal tsb adl hal yg sgt wajar, dan tdk menjadikan mrk saling benci ato bermusuhan,

  Tulisan saya secara pribadi tidak membahas apapun soal permusuhan tapi membahas siapa yang benar dalam masalah Fadak. Dalam hal ini saya katakan Ahlul Bait berbeda dengan sahabat dalam masalah Fadak. Dan dalam hal ini saya berpegang bahwa kebenaran ada pada ahlul bait. Oh iya Mas komentar saya sebelumnya tidak mengkhususkan pada sahabat siapa tetapi sahabat Nabi secara umum.

  nah yang saya sorot adl kita skrg ini yg hidup terpisahkan dg mrk lebih dr 1000 th mencoba membesar-besarkan perbedaan pendapat diantara mrk dan mengarahkannya ke dlm bentuk permusuhan yg abadi… kmdn diantara kita ada yg mencoba mjd hakim perselisihan dintara mrk para leluhur kita dg alasan mengkritisi dsb… pdhal apa yg kita lakukan belum tentu benar bahkan inilah yg menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam saat ini…

  Tepatnya inilah yang saya maksud, Mas berkata bahwa Mas meyakini bahwa para shabat tidak ma’sum tetapi ketika ada yang mengatakan bahwa sahabat salah atau keliru maka Mas berkeras untuk menolak. Hal ini yang saya tangkap seolah-olah mensucikan sahabat sehingga mereka tidak bisa berbuat salah. Tidak perlu mendramatisir dengan kata-kata permusuhan abadi, jangan terlalu meluas kemana-mana. Intinya Jika sahabat menyelisihi Ahlul Bait maka saya tidak ragu untuk mengatakannya salah atau keliru karena Ahlul Bait seharusnya menjadi pedoman bagi para sahabat dan untuk itu para sahabat tidak berhak menyelisihinya. saya tidak akan mengklaim bahwa saya pasti benar tapi selalu saya katakan bahwa apa pandangan saya selalu ada dasarnya dan itulah yang benar bagi saya . Jika memang ada yang menyatakan saya keliru maka sudah selayaknya orang tersebut menunjukkan kekeliruan dalam argumen2 saya dan menunjukkan argumen yang benar. Itulah gunanya diskusi yang baik. Semoga Saya dan semua yang ada disini tidak cuma pamer perasaan semata, oleh karena itu mari kita bahas dalil-dalilnya dengan baik.

  walaupun ada ayat 33:33 (terlepas dr definisi ahlul bait itu sndri yg msh berpolemik), tetapi di ayat tsb tdk menunjukkan kema’suman ahlul bait justru mrk dituntut utk beramal agar mrk bisa dibersihkan oleh Allah

  Pahamilah baik-baik bahwa segala sesuatunya bisa saja dibuat polemik bahkan untuk sesuatu yang sifatnya sangat jelas sekalipun. Dalam hal ini saya berbeda pendapat dengan Mas, Al Ahzab ayat 33 terkhusus untuk Ahlul Bait yang telah dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW. Saya sudah membahas sendiri dalam postingan khusus dan silakan kalau anda mau membahasnya. Dalam ayat tersebut tidak ada yang Mas maksud beramal agar mrk bisa dibersihkan oleh Allah. Silakan cek kembali 🙂

  “Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan” yg sy tangkap adl umat Islam di masa itu.

  bagi saya hadis ini justru berarti bahwa diantara umat islam akan selalu ada yang berpegang teguh kepada kebenarandan itu tidak terkhusus bagi zaman shabat saja, hal ini untuk semua umat islam sepanjang masa 🙂

  Dan mengenai dalil2 ttg keutamaan sahabat maupun ahlul bait tdklah menyebabkan mrk seolah-olah suci dari salah dan dosa, tetapi tentunya kita umat akhir zaman ini perlu bercermin terlebih dulu sblm memposisikan diri mjd hakim diantara mrk saya kira…

  Ada orang yang memang terbiasa berbicara dengan dalil2 yang umum dan menarik kesimpulan yang umum pula. Saya mengakui keutamaan sahabat dan Ahlul Bait. setelah saya memahami dalil2 keutamaan mereka maka ada perbedaan besar di antara keduanya. keutamaan sahabat tidak pernah membuat mereka sebagai hujjah akan kebenaran dalam arti mereka tidak selalu benar sedangkan keutamaan ahlul bait justru membuat mereka sebagai hujjah kebenaran karena Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan para sahabatnya untuk berpegang teguh pada ahlul bait. Dalam hal ini posisi Ahlul Bait di atas sahabat Nabi SAW. ketika sahabat Nabi SAW menyelisihi Ahlul Bait maka ketika itulah mereka salah. Dan saya tidak menjadi hakim apapun soal ini karena sudah jelas ketetapan Allah dan RasulNya bahwa Ahlul Bait adalah pedoman bagi umat islam termasuk para sahabat.

  Al-Qur’an lah yg pertama kali mendefinikan mengenai sahabat spt : Al-Fath:29, Al-Hasyr:9,At-Taubah:100

  Anehnya saya tidak menemukan kata-kata sahabat dalam ayat tersebut.
  Al fath 29 bunyinya seperti ini

  Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda meraka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

  tidak ada disana disebutkan kata-kata sahabat Nabi, yang ada itu yaitu orang2 bersama Nabi SAW dan mereka mendapat keutamaan oleh Allah SWT bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ada bedanya itu Mas kata sahabat dengan orang bersamanya. Sahabat itu kata yang umum karena para ulama juga memasukkan mereka yang islam setelah peristiwa fathul makkah sebagai sahabat sedangkan kata2 orang yang bersamanya dan keras terhadap orang kafir bersifat khusus yaitu yang bersama Nabi SAW dalam berjuang melawan orang kafir yang memerangi Nabi SAW.
  Al Hasyr ayat 9 bunyinya begini

  Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung

  Keutamaan mereka disini adalah kaum muhajirin yang berhijrah dan kaum anshar di madinah yang menyambut mereka. Tidak ada penggunaan kata sahabat. Ayat ini tidaklah mencakup sahabat yang bukan muhajrin dan bukan pula anshar. keutamaan mereka yang disebutkan dalam ayat di atas adalah keutamaan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tersebut tidak ada pernyataan bahwa mereka yang disebutkan itu akan selalu benar atau tersuci dari dosa, tidak ada ketetapan seperti itu dalam ayat yang Mas sebutkan.
  At Taubah ayat 100 bunyinya

  Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.

  tidak ada disini kata-kata sahabat, yang ada itu yaitu orang2 yang lebih dahulu masuk islam di antara muhajirin dan anshar serta yang mengikuti mereka dengan baik. bagaimana dengan mereka yang bukan muhajirin dan anshar yang dan yang masuk islam pada masa-masa akhir?. sekali lagi ayat tersebut tidak membuat mereka yang disebutkan itu sebagai orang yang selalu benar. Mereka utama tapi tidak berhak untuk menyelisihi Ahlul bait. 🙂

  Baik, karena yg kita bicarakan saat ini adl Abu Bakar, Umar, dan Utsman, jika mrk termasuk munafikun atau fasikun apakah Allah tidak memberitahukan kepada beliau tentang mereka?

  Saya membicarakan sahabat secara umum dan saya tidak pernah mengatakan kalau mereka yang anda sebutkan itu kafir atau munafik. bagi saya mereka tetap bukanlah orang yang selalu benar dan saya tidak akan menyatakan mereka keliru kecuali dengan dalil-dalil yang kuat dari Rasulullah SAW.

  Bukankah pada masa itu orang munafik telah diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah mengetahui siapa2 yg munafik dan siapa yg bukan

  yang ini juga bisa dibahas, tapi poin saya cuma kalau memang begitu adakah Rasulullah SAW telah menyampaikan siapa yang munafik dan fasik itu sehingga Mas atau Ulama bisa menggeneralisir bahwa semua sahabat yang dimaksud itu bukan munafik. saya ingin tahu riwayat yang dimaksud

  terus bgmana dg hadits 10 org yg dikhabarkan Nabi masuk syurga? Bukankah nama2 di atas adalah diantaranya?

  yah kalau begitu ada 10 kan, nah sahabat itu saya rasa jumlahnya lebih dari 10. Bicara soal hadis, pernah dengar tidak hadis shahih bukhari dan muslim bahwa banyak para sahabat yang diusir dari Haudh karena telah mengada2kan hal yang baru setelah Nabi SAW wafat. Kalau hadis ini yang bilang itu sahabat adalah Sang Nabi SAW sendiri 🙂
  ah ini dulu kayaknya
  Salam

 95. Ass. Wr. Wb.

  Sebagai contoh marilah kita lihat kisah Nabi Yakub As dan anak-anaknya. Suatu hari mereka datang kpd ayahandanya dgn menangis sambil mengatakan: “Wahai ayahanda, kami berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf didekat barang-barang kami, lalu ia dimakan serigala. Dan ayahanda pasti tidak akan percaya pada kami, walaupun Kami orang-orang yg benar” (QS Yusuf : 16). Lantas apa tindakan nabi Yakub As ? Nabi yg mulia ini ternyata menerima kebohongan cerita mereka seraya memohon kesabaran kpd Allah Swt, krn beliau tahu bahwa mereka itu berdusta ” Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolonganNya terhadap apa yang kamu ceritakan ” (QS Yusuf : 18). Nabi Yakub As faham, bahwa ia sedang menghadapi orang-orang yang bersepakat dlm kebohongan. Apakah Nabi Yakub As lantas membongkar kebohongan mereka dan memberikan ganjaran hukuman yg setimpal? ternyata tidak, krn Nabi Yakub As adalah Nabi pilhan Allah Swt dgn segudang ilmu kebijaksanaan ” Sesungguhnya Yakub memiliki pengetahuan, karena Kami telah mengajarkan kepadanya ” ( QS Yusuf : 68 ). Beliau hanya berpaling, seraya berkata : ” Aduhai duka citaku pada Yusuf dan kedua matanya menjadi putih, karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarah terhadap anak-anaknya ” ( QS Yusuf : 84 ).

  Dari kisah Nabi Yakub As tsb diatas, dapat diambil hikmah bahwa sikap ‘ diam ‘ dalam situasi tertentu sangatlah dianjurkan, dimana jika menentangnya justru akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan, demi memelihara umat manusia. Kalau kita meneliti sejarah hidup Nabi Saw, akan ditemukan bahwa Nabi Saw bersikap ‘diam’ dalam situasi-situasi dimana kepentingan umat Islam lebih utama, seperti pada perjanjian Hudaibiyah. Setelah Nabi Saw wafat, demikian juga Imam Ali As dlm menghadapi pergerakan kaum muslimin semasa tiga kekhalifahan tsb ‘hanya untuk menjaga ukhuwah Islamiah’.

  Wass. Wr. Wb.

 96. Ma’af tulisan tsb buat mas bims, lupa ngetik. Oh iya, sy ingin menambahkan mengenai ayat : munafikun, kafirun, fasikun, musyrikun. Interpretasinya bisa dihubungkan dgn memahami dan merenungkan tulisan tsb diatas.

  Wass. Wr. Wb.

 97. Salam

  sahabat ada 3 :

  1. Golongan sahabat yang beriman kepada Allah Swt, Nabi saww, dan mengorbankan seluruh diri mereka demi kepentingan Islam. Mereka adalah golongan paling utama.
  2. Golongan sahabat (mereka adalah orang2 islam) tetapi perbuatan mereka tidak sungguh-sungguh.
  3. Golongan ketiga adalah meraka( sahabat) yang mengingkari Islam setelah wafatnya Nabi saww, tidak mengutamakan Nabi saww, tetapi berusaha menyusup ke dalam islam agar dimasukkan kedalam golongan kaum muslimin.

  Penggolongan ini tidak asal2an, (silahkan cari arti sahabat menurut sunni maupun syi’i) karena memang pada kenyataannya banyak sahabat yang tidak beriman, apalagi munafik.

  —-
  Cm nambahin keterangan SP :

  Al Fath 29 :

  “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan Ridha-Nya, tanda-tanda meraka tampak pada muka mereka dari bekas sujud (shalat). Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menguatkannya, lalu menjadi lebat (besar) dan tegak lurus di atas batangnya (pokoknya); tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.”


  “Allah menjanjikan kepada ORANG-ORANG DIANTARA MEREKA yang beriman dan beramal saleh ampunan dan pahala yang besar …
  Perhatikan kata, “…orang-orang diantara mereka…”

  Mengapa Allah tidak mengatakan “…Allah telah menjanjikan kepada SEMUA orang dari mereka…” ?

  Karena tidak semua orang beriman.

  —-

  asyrah mubassyarin bil jannah…???

  Telah disangkal kesahihannya oleh para ulama :

  Dalam Tahdzib AlTahdzib 3/40, pertama hadis tersebut sanadnya kembali kepada Humaid bin Abdurrahman bin Auf, Humaid menukil hadis tersebut dari ayahnya, Abdurrahman. Padahal sewaktu ayahnya meninggal, Humaid masih kecil.

  Dalam Dzu’afaa AlKabir 2/267, alKamil fi adz-Dzu’afaa 4/223, Tahdzib Al Tahdzib 5/236 , Sanad kedua kembali kepada Abdullah bin Dzalim yg oleh Ahlussunah sendiri disebutkan bahwa Abdullah bin Dzalim memiliki kepribadian yang ditentang oleh Ibn Adi, Aqili, Bukhari dll.

  Nabi saww berkata : Langit tidak menaungi dan bumi tidak memikul seorang yang lebih teguh selain Abu Dzar. Ia berjalan dimuka bumi ini dengan sikap tidak peduli pada dunia seperti halnya Nabi Isa putra Maryam. (Shahih Tirmidzi j.5 hlmn 334, Hds.3889, Musanad Ahmad bin Hanbal, Hds.6519,6630, 7078, Mustadrak, jld 3 hlm 342, Tabaqat ; ibn Sa’d jld 4 bab1 hlm 167-168)

  Nabi saww berkata kepada Amar bin Yasir dan orang tuannya :
  “ Wahai keluarga Yasir ! bersabarlah, karena tempat kembali kalian adalah surga” (Shahih Tirmidzi jl. 5 hal. 233)

  Nabi juga berkata kepada Amar : “ Amar, bergembiralah karena kelompok orang2 kafir akan membunuhmu” (Shahih Muslim (versi Inggris jld 4 hal hadis 6968)

  Dalam catatan kaki penerjemah ke bhsa Inggris (jld 4 hal. 1508) mengatakan riwayat ini merupakan petunjuk jelas bahwa pertempuran Imam Ali dengan musuhnya, Imam Ali pada pihak yang benar karena Amar bin Yasir terbunuh pada perang Shiffin berada dipihak Imam Ali (melawan Muawiyah)

  Jadi aneh kalo masih ada yg memandang Muawiyah sebgai orang mukmin..!


  Nabi saww berkata : “Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang, Ia memebreitahuku bahwa Ia mencintai mereka.” Orang-orang bertanya tentang siapa mereka. Nabi berkata : “Ali adalah salah satu dari mereka ((ia mngulangnya 3 kali) dan Abu Dzar, Salman, serta Miqdad” (ibn Majah jld 1 hds 149)

  Nabi saww berkata “ Surga merindukan 3 orang, Ali, Amar dan Salman” (Shahih Tirmidzi jl.5 hal 332)

  mengenai Ibn Abbas Nabi saww berkata : “Ya Allah, aku memohon pada Mu agar Engkau mengajarinya ilmu dan menjadikannya memahami agama dan masukkanlah ia kedalam golongan orang-orang beriman” (Al Hakim dlm Al Mustadrak jl.3 hal.536)

  —-

  Cm saran, baca baik2 khubah Syiqsyiqiyah oleh Imam Ali as , bukan berarti beliau tdk menentang kekhalifahan tsb,dan tgl diam…bahkan beliau berkata ttg Abu Bakar “…yg mengangkat didrinya sdri sbg khalifah..” .. Dan khutbah itu bukan karangan Sayyid Radhi, ulama2 Sunni sebelum sayyid radhi telah memiliki teks2nya dan mengakui bahwa itu ucapan Imam Ali, salah satunya Ibnu al-Atsir al-Jazari dll.

  Wassalam

 98. Ass. Wr. Wb.

  @Bagir

  Tolong dijelaskan khutbah Syiqsyiqiyah oleh Imam Ali As, krn sy belum mengetahuinya. Garis besarnya saja, tmksh sebelumnya.

  Wass. Wr. Wb.

 99. @SP

  Antum wrote:
  bagi saya Ahlul Bait dalam Hadis Tsaqalain dan Al Ahzab 33 sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman kebenaran bagi umat islam. Jadi dalam hal ini Allah SWT melalui Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa manusia tidakakan tersesat jika berpegang pada Al Quran dan Ahlul Bait

  Saya jawab:
  Saya setuju mas dengan hadits tsb… dan saya juga setuju dengan hadits yg berbunyi berpegang terhadap Al-Qur’an dan Sunnah, dan saya pun setuju dengan berpegang dengan Al-Qur’an dan Sunnah dan Khulafaur Rasyidin atau mengikuti pemahaman sahabat… karena bagi saya ajaran mereka sebenarnya sama saja… lha wong mereka satu umat kok… dan mengambilnya sama2 dari sumber yang sama yaitu Rasulullah… makanya saya bilang sedih dg adanya dikotomi ahlul bait dan sahabat…

  Antum wrote:
  Tulisan saya secara pribadi tidak membahas apapun soal permusuhan tapi membahas siapa yang benar dalam masalah Fadak. Dalam hal ini saya katakan Ahlul Bait berbeda dengan sahabat dalam masalah Fadak. Dan dalam hal ini saya berpegang bahwa kebenaran ada pada ahlul bait. Oh iya Mas komentar saya sebelumnya tidak mengkhususkan pada sahabat siapa tetapi sahabat Nabi secara umum.

  Saya jawab:
  Menurut saya tentang masalah Fadak adalah perbedaan ijtihad saja diantara kedua belah pihak dan masing2 punya dasar dan kasusnya pun sudah selesai ndak perlu diperpanjang lagi… kalau mas berpendapat yg benar adalah ahlul bait ya monggo, kalau saya mending bersikap diam saja ttg hal itu dan selalu mendoakan mereka…
  Sebaliknya ketika mas menanggapi komentar saya, saya sedang menanggapi seseorang yg berkomentar mengenai sahabat utama…

  Antum wrote:
  Tepatnya inilah yang saya maksud, Mas berkata bahwa Mas meyakini bahwa para shabat tidak ma’sum tetapi ketika ada yang mengatakan bahwa sahabat salah atau keliru maka Mas berkeras untuk menolak. Hal ini yang saya tangkap seolah-olah mensucikan sahabat sehingga mereka tidak bisa berbuat salah. Tidak perlu mendramatisir dengan kata-kata permusuhan abadi, jangan terlalu meluas kemana-mana.

  Saya jawab:
  Koment saya di atas hanya menunjukkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan pendapat diantara mereka…

  Antum wrote:
  Intinya Jika sahabat menyelisihi Ahlul Bait maka saya tidak ragu untuk mengatakannya salah atau keliru karena Ahlul Bait seharusnya menjadi pedoman bagi para sahabat dan untuk itu para sahabat tidak berhak menyelisihinya. saya tidak akan mengklaim bahwa saya pasti benar tapi selalu saya katakan bahwa apa pandangan saya selalu ada dasarnya dan itulah yang benar bagi saya . Jika memang ada yang menyatakan saya keliru maka sudah selayaknya orang tersebut menunjukkan kekeliruan dalam argumen2 saya dan menunjukkan argumen yang benar. Itulah gunanya diskusi yang baik.

  Saya jawab:
  Tepatnya inilah yang juga saya maksud sok menjadi hakim karena langsung memvonis bahwa salah satu diantara mereka yg berselisih adalah salah/keliru…
  Bukankah kita saat ini sedang saling berargumen mas? Mengenai pandangan mas ya monggo, sayapun tidak memaksakan pandangan saya kok, cuman terima kasih mas telah membikin blog dan memberi kesempatan orang lain utk mengkritisi pandangan mas.

  Bukankah mereka yg berselisih masing2 punya argumen mas, bagaimana jika ternyata ahlul bait yg menyelisihi Rasulullah misal di dalam kasus Fadak tersebut? Sedangkan sahabat hanya ittiba’ terhadap Rasul, apakah ahlul bait berhak menyelisihi Rasul?

  Antum wrote:
  Pahamilah baik-baik bahwa segala sesuatunya bisa saja dibuat polemik bahkan untuk sesuatu yang sifatnya sangat jelas sekalipun. Dalam hal ini saya berbeda pendapat dengan Mas, Al Ahzab ayat 33 terkhusus untuk Ahlul Bait yang telah dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW.

  Saya jawab:
  Memang benar kita berbeda dlm hal ini, justru yg saya lihat jelas adalah konteks ayat tsb berkenaan dg istri2 nabi dan ditambah dg keluarga Ali berdasarkan hadits beliau SAW dan inipun begitu jelasnya.

  hadis riwayat Tirmizi daripada Ummu Salamah r.a., katanya: Ayat ini turun di rumahku. Selepas turun ayat ini Rasulullah s.a.w. memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husein, lalu Rasulullah s.a.w. masuk bersama mereka ke dalam kain (kisa) Khaibar dan berkata “mereka ini adalah Ahli Bait Aku”. Rasulullah s.a.w. membaca ayat (at-Tahhir) dan bcrdoa:
  “Ya Allah hapuskanlah daripada mereka kekejian dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya.”

  Ummu Salamah berkata maksudnya: “Ya Rasullullah tidakkah aku daripada Ahli kamu?” Jawab Rasulullah s.a.w. maksudnya: Kamu di tempat kamu, kamu telah berada dalam kebaikan”. Riwayat yang lain menyebutkan: Aku (Ummu Salamah) berkata: “Ya Rasulullah, tidakkah aku daripada Ahli kamu?” Rasulullah menjawab: ( balaa ) ‘ya’.

  Dan alasan mengapa Ummu Salamah dicegah untuk masuk kisa, sdh sy sampaikan di komen saya terdahulu, yaitu krn ada Ali yg bukan mahramnya Ummu Salamah.

  Ketika mengulas hadis ini, Shah Abdul Aziz al-Dahlawi berkata: “Hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa ayat ini turun pada hak isteri-isteri Rasulllllah s.a.w. saja. Rasulullah s.a.w. telah memasukkan mereka berempat r.a. dalam kelebihan ini dengan doanya yang berkat. Sekiranya ayat ini turun pada mereka (Ali, Fatimah, Hasan dan Husin r.a., maka tentulah doa tidak perlu; karena Rasulullah tidak melakukan sesuatu yang telah berhasil (tahsilul Hasil) Pemahaman ini didukung oleh hadis sahih riwayat Imam Baihaqi bahwa Rasulullah berbuat demikian juga terhadap al-Abbas dan anak-anaknya (Lihat at-Tuhfah al-Ithna ‘Asyariah”, lkhtisar Syed Mahmud Syukri al-Alusi”, hlm. 151)

  Antum wrote:
  Dalam ayat tersebut tidak ada yang Mas maksud beramal agar mrk bisa dibersihkan oleh Allah. Silakan cek kembali.

  Saya jawab:
  Ayat “wayuthahhirukum tathiiraa” bukanlah merupakan khabar yang memberitahu bahwa Ahlul Bait telah bersih daripada kekejian dan dosa: malah ayat ini mengandung perintah kepada mereka untuk mengerjakan amalan yang boleh membawa kepada hilangnya kekejian dan pembersihan. Ayat ini seperti juga ayat-ayat dalam Surat Al-Maidah:6 dan Surat An-Nisa:26.

  Bukti yang lain adlh ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang mengandung perintah dan larangan (baca Al-Ahzab 30-34). Urutan dan konteksnya jelas menunjukkan bahwa ayat tsb adalah perintah dan larangan; dan bahwa isteri-isteri Nabi s.a.w adalah termasuk Ahlul Bait karena ayat ini ditunjukkan kepada mereka.” (Ad-Dzahabi dlm Al-Muntaqa)

  Kalau mas konsisten sbgmana mas menggunakan hadits dalam mendefinisikan ahlul bait di ayat 33:33, mestinya demikian juga dalam menjelaskan makna “wayuthahhirukum tathiiraa”

  Anas bin Malik berkata: “Rasulullah saw pernah melewati pintu rumah Fatimah ra selama enam bulan, apabila beliau hendak keluar untuk shalat subuh, beliau berkata, ‘Salat wahai Ahlulbait! Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan keraguan darimu wahai Ahlulbait dan mensucikanmu sesuci-sucinya“. (HR Tirmidzi 2:29, Hadis ini juga diriwayatkan oleh kitah- kitab Syiah. Lihat al-Majlisi, “Bihar al- Anwar”).
  Hadis di atas jelas menunjukkan hubungan ayat al-Thahhir dengan amalan.

  Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda memperingatkan kaum Bani Hashim:
  “Wahai Bani Hashim, janganlah nanti manusia lain datang kepadaku dengan amalan, sedangkan kamu datang dengan keturunan”. (HR Tabrani)

  Antum wrote:
  Ada orang yang memang terbiasa berbicara dengan dalil2 yang umum dan menarik kesimpulan yang umum pula. Saya mengakui keutamaan sahabat dan Ahlul Bait. setelah saya memahami dalil2 keutamaan mereka maka ada perbedaan besar di antara keduanya. keutamaan sahabat tidak pernah membuat mereka sebagai hujjah akan kebenaran dalam arti mereka tidak selalu benar sedangkan keutamaan ahlul bait justru membuat mereka sebagai hujjah kebenaran karena Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan para sahabatnya untuk berpegang teguh pada ahlul bait. Dalam hal ini posisi Ahlul Bait di atas sahabat Nabi SAW. ketika sahabat Nabi SAW menyelisihi Ahlul Bait maka ketika itulah mereka salah. Dan saya tidak menjadi hakim apapun soal ini karena sudah jelas ketetapan Allah dan RasulNya bahwa Ahlul Bait adalah pedoman bagi umat islam termasuk para sahabat.

  Saya jawab:
  Disinilah letak perbedaan kita mas, bagi saya yang bisa dijadikan hujjah bukan hanya ahlul bait saja tetapi juga sahabat, karena kalau kita lihat dlm definisi sunni ahlul bait juga masuk definisi sahabat, contoh Ali bin abi thalib ra, dia adalah sahabat dan sekaligus ahlul bait Rasulullah, jadi tidak ada pemisahan/dikotomi tetapi bukan berarti menafikan keutamaan sebagai ahlul bait itu sendiri, sedangkan ahlul bait sendiri ternyata bukan hanya keluarga Ali, tetapi juga keluarga Abbas, keluarga Aqil, keluarga Ja’far dan istri-istri Nabi yang mereka masuk dalam definisi sahabat juga. Dan kita tahu sunni juga mengambil riwayat dari mereka. Hadits yang paling shahih mengenai tsaqolain adalah hadits Zaid bin Arqam, dalam redaksinya mengenai ahlul bait Rasul bersabda: “Aku ingatkan kalian tentang ahlul baitku” di sini banyak interpretasi mengenainya mas. Kemudian juga kita berbeda mengenai kema’suman ahlul bait, bagi saya ahlul bait pun juga tidak ma’sum sebagaimana sahabat, mereka memang lebih utama dalam hal kedudukan mrk sebagai ahlul bait Nabi tetapi bukan berarti mrk ma’sum, demikian juga sahabat walau mrk mpy kedudukan tersendiri di sisi Nabi tetapi mrk pun juga tdk ma’sum.

  Tetapi ada satu yg membedakan anda dg yg lain dan saya salut akan hal itu adalah anda menulis di atas “Saya mengakui keutamaan sahabat dan Ahlul Bait”

  Antum wrote:
  tidak ada disana disebutkan kata-kata sahabat Nabi, yang ada itu yaitu orang2 bersama Nabi SAW

  Saya jawab:
  Ya silahkan saja kalau mas mau ngasih istilah lain, misalnya orang2 yg bersama Nabi
  atau apapun yang jelas ya mereka itulah yg dimaksud sahabat Nabi… 🙂 he he bener juga perkataan mas “Pahamilah baik-baik bahwa segala sesuatunya bisa saja dibuat polemik bahkan untuk sesuatu yang sifatnya sangat jelas sekalipun”

  Ini aja dulu ya mas… InsyaAllah bersambung…maklum habis lebaran kerjaan lg numpuk.

  Wassalam

 100. Ternyata masih sama saja. Ndak berubah-berubah alur diskusi ini. Masih gak jelas. Mau diskusi sahabat atau Ahlulbayt? Mau diskusi Fadak ataukah mau diskusi tentang Surat Al-Ahzab itu turun untuk siap?

  Saya senantiasa menyimak diskusi yang ndak karuan ini.

  Ingin rasanya saya menanggapi beberapa komentar yang sudah ada. Namun biarlah, saya tidak akan mengganggung jalannya diskusi ndak jelas ini.

  silakan lanjutnya. maaf…hanya sekedar menorehkan keresahan saja.

  Kalau boleh usul, silakan tentukan tema yang akan didiskusikan.

  selesaikan dulu tema itu, baru beranjak ke tema yang lain. Tapi itu sih hanya usul. Semua tergantung sama tuan-tuan semuanya.

 101. @bims

  antum wrote

  Saya jawab

  Wassalam

 102. Salam :

  @ Asep

  Antum copy link :

  melayu.husayniya.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8&Itemid=43 –
  pada menu browser anda saja, jika anda baca Khutbah tersebut akan lebih jelas.

  —-

  Dan…
  Bagi yang mengutip tulisan Wan Zahidi Wan Teh seorang yg mengatakan Al Alamah Baqir Majlisi sbg orang yg jahil dlm bhsa arab, sebaiknya membaca tulisan SP menegenai pejelasan Ayat 33 al Ahzab pd :

  https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/

  dan kalu mau copy jg link diatas, untuk membaca tafsir ayat 33 tsb.

  Wassalam

 103. @bims

  Saya setuju mas dengan hadits tsb… dan saya juga setuju dengan hadits yg berbunyi berpegang terhadap Al-Qur’an dan Sunnah

  Silakan Mas, saya cuma mau mengkritisi ada perbedaan besar antara keduanya. Hadis Tsaqalain adalah hadis yang shahih secara sanad dan lebih banyak sanadnya. Hadis tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan telah meninggalkan dua hal yang jadi pegangan agar tidak sesat yaitu Kitab Allah dan Ahlul Bait. Sedangkan hadis yang berbunyi

  berpegang terhadap Al Quran dan Sunnah

  tidak saya temukan sanadnya yang shahih, dan saya juga telah menulis khusus tentang hadis ini dalam pembahasan khusus
  Analisis Hadis “Kitab Allah dan Sunah Rasul”
  Silakan kalau Mas mau dibahas disana

  dan saya pun setuju dengan berpegang dengan Al-Qur’an dan Sunnah dan Khulafaur Rasyidin atau mengikuti pemahaman sahabat…

  Saya setuju dengan anda masalah berpegang dengan Al Quran dan Sunnah, dan semoga anda mengerti bahwa saya setuju karena anda tidak menyebutkan dengan kata-kata hadis yang berbunyi berpegang teguh pada Al Quran dan Sunnah. Saya pun setuju dengan Sunnah Khulafaur Rasydin, tapi pengertian saya tentang Khulafaur Rasydin itu berbeda. Sedikit pembahasan tentang hadis tersebut telah saya singgung pula disini
  Hadis Sunah Khulafaur Rasyidin

  Semoga dalam waktu dekat saya dapat menulis hal ini lebih lanjut. Sedikit masukan, hadis tersebut mengatakan untuk taat kepada Sunnah Khulafaur Rasyidin, sehingga konsekeunsinya sunnah khulafaur Rasyidin itu adalah sumber hukum yang juga harus dipegang teguh. Dengan dasar ini maka seyogianya yang namanya Khulafaur Rasydin itu adalah orang yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya. Seandainya yang namanya Khulafaur Rasydin itu diserahkan urusannya kepada orang banyak maka bukankah tidak ada jaminan bahwa apa yang ditetapkan oleh para Khalifah itu adalah Sunnah yang juga harus dipegang teguh, bukankah yang memilih itu manusia yang bisa saja salah. Jadi orang yang mereka pilih juga tidak ada jaminan benar dari Allah dan RasulNya. Saya pribadi sudah jauh2 hari menyinggung masalah ini, oleh karena itulah saya menulis tulisan ini
  Khalifah Umat Islam Adalah Ahlul Bait

  Rasulullah SAW yang telah menetapkan khulafaur Rasydin yang dimaksud dan harus dipegang teguh sunnahnya. Tapi yah itu pandangan saya

  Kemudian kata-kata Mas mengikuti pemahaman sahabat adalah kata-kata umum yang tidak bernilai hujjah(bagi saya). Karena

  1. Tidak ada hadis yang menyatakan bahwa para Sahabat itu harus dipegang teguh supaya tidak tersesat. saya pun sudah sedikit membahasnya disini
  Berpegang Teguh Pada Ahlul Bait Atau Sahabat Nabi
  2. Menurut hasil telaah saya, para Sahabat ternyata tidak selalu sama pemahaman mereka sehingga bisa kita jadikan hujjah. Terkadang malah saling bertolak belakang, anda bisa saja menyebutnya ijtihad atau apa, tapi masalahnya yang benar itu siapa, apakah yang bertolak belakang itu keduanya benar sehingga kita bebas memilih. Salah satu contoh masalah ini pun telah saya berikan disini
  Abu Bakar, Umar dan Usman Yang Melarang Haji Tamattu
  Silakan direnungkan

  karena bagi saya ajaran mereka sebenarnya sama saja… lha wong mereka satu umat kok

  Saya tidak tahu apa makna kalimat Mas satu ini, kenyataannya tidak semuanya selalu sama, pada kenyataannya ada yang namanya perbedaan di antara para Sahabat Nabi, ada contoh lain disini
  Meluruskan Muawiyah
  Lagipula Mas, saya dan anda sepertinya satu umat yang sama, tapi kok rasanya kita juga tidak sama ya :mrgreen:

  dan mengambilnya sama2 dari sumber yang sama yaitu Rasulullah…

  Saya sepakat dengan ini tapi sepertinya Allah dan RasulNya tahu bahwa kemampuan para sahabat itu macam2 dan mereka tidak selalu benar. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan pemecahannya dengan menyatakan berpegang teguhlah pada dua hal agar tidak tersesat yaitu Al Quran dan Ithrati Ahalul BaitKu.

  makanya saya bilang sedih dg adanya dikotomi ahlul bait dan sahabat…

  Saya turut prihatin atas kesedihan Mas, walau saya tidak begitu mengerti 😦

  Menurut saya tentang masalah Fadak adalah perbedaan ijtihad saja diantara kedua belah pihak

  Ah beda dengan saya dong, saya menganggap yang sahabat mungkin sedang berijtihad atau keliru dalam memahami hadis. Kalau Ahlul Bait sudah jelas mereka adalah sumber syariat seperti yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam hadis Tsaqalain.

  dan masing2 punya dasar

  yah dasar selalu ada tapi masalahnya yang benar itu yang mana

  dan kasusnya pun sudah selesai ndak perlu diperpanjang lagi…

  Memang sudah selesai dan sangat jelas yang benar itu siapa, saya cuma menulis sejarah lama dan mengoreksi distorsi2 yang dibuat untuk menutupi perselisihan ini

  kalau mas berpendapat yg benar adalah ahlul bait ya monggo, kalau saya mending bersikap diam saja ttg hal itu dan selalu mendoakan mereka…

  Silakan, mari kita sama-sama untuk teguh pada pendirian

  Sebaliknya ketika mas menanggapi komentar saya, saya sedang menanggapi seseorang yg berkomentar mengenai sahabat utama…

  Ah ya memang begitu, seandainya Mas kurang berkenan jika saya menyela maka Mas tinggal bilang dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya cuma berpikir ada sesuatu yang bisa saya tanggapi dan yah siapa tahu saya bisa belajar juga dari Mas, Just it.

  Koment saya di atas hanya menunjukkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan pendapat diantara mereka…

  Sama dong Mas, saya pun cuma menunjukkan bahwa sikap yang baik adalah jika Ahlul bait dan sahabat berselisih maka berpeganglah pada Ahlul Bait karena begitulah pesan Rasulullah SAW.

  Tepatnya inilah yang juga saya maksud sok menjadi hakim karena langsung memvonis bahwa salah satu diantara mereka yg berselisih adalah salah/keliru…

  Kayaknya saya tidak sepakat, yang namanya hakim itu
  1. Selain menentukan mana yang salah dan benar, ia juga menetapkan hukuman.
  2. Keputusannya tidak bisa diganggu gugat

  Saya tidak seperti itu
  1. saya memaparkan pandangan saya soal yang mana yang benar dan yang salah, tapi saya tidak menghukum siapa2. Itu bukan urusan Saya :mrgreen:
  2. Saya berbeda karena pendapat saya bukan suatu ketetapan tetapi pandangan yang bisa dikritisi atau digugat oleh siapa saja
  3. Saya menerima setiap masukan dan saya nilai dan menanggapi hal-hal yang tidak memuaskan :mrgreen:

  Mengapa saya menilai dalam masalah Fadak ini ada yang keliru, maka itu adalah prinsip rasionalitas yang sederhana dalam cara berpikir manusia. Yaitu Hukum nonkontradiktif. Jika ada dua hal yang kontradiktif maka tidak mungkin keduanya benar

  Bukankah kita saat ini sedang saling berargumen mas?

  Benar sekali, tapi kan saya yang terlebih dahulu menulis baru kemudian Mas menanggapi. Tapi sepertinya kita membicarakan banyak hal sekaligus

  Mengenai pandangan mas ya monggo, sayapun tidak memaksakan pandangan saya kok

  Yang ini kita sama, silakan

  cuman terima kasih mas telah membikin blog dan memberi kesempatan orang lain utk mengkritisi pandangan mas.

  Terimaksih juga telah memberikan apresiasi

  Bukankah mereka yg berselisih masing2 punya argumen mas

  Masalahnya kan bukan punya atau tidak, tapi yang benar itu ya yang mana

  bagaimana jika ternyata ahlul bait yg menyelisihi Rasulullah misal di dalam kasus Fadak tersebut?

  ini jawaban saya
  1. Ahlul Bait tidak menyelisihi Rasul SAW, karena anda yang pertama bilang begitu maka akan lebih baik kalau anda menampilkan apakah benar mereka menyelisihi Rasul SAW.
  2. Pertanyaan itu bagi saya sama seperti bagaimana Jika Rasul Menyelisihi Rasul atau jika Rasul menyelisihi Allah?. Maksudnya begini, anda mungkin merujuk pada hadis yang dibawakan Abu Bakar RA dan dengan dasar itu maka anda bisa menyatakan Ahlul Bait menyelisihi Rasul. Tapi Rasul sendiri bilang bahwa Ahlul Bait beliau dalah pedoman bagi para sahabat, ini yang saya maksud Rasul menyelisihi Rasul. Hadis Abu Bakar RA sendiri telah menyelisihi apa yang termaktub dalam Kitab Allah tentang waris mewarisi, jadi ini yang saya maksud Rasul Menyelisihi Allah, nah dengan logika anda itu maka semuanya berujung pada permasalahan yang seharusnya dianalisis dengan baik.

  Untuk lebih jelas maka anda dapat melihat tulisan saya soal Fadak yang lain, ada banyak dan ini salah satunya
  Analisis Riwayat Fadak Antara Sayyidah Fatimah AS dan Abu Bakar RA

  Sedangkan sahabat hanya ittiba’ terhadap Rasul, apakah ahlul bait berhak menyelisihi Rasul?

  Saya sudah sampaikan intinya di atas, dan tambahannya adalah Sahabat itu ternyata bisa juga keliru lho dalam meriwayatkan hadis, tetapi kekeliruan itu hanya dinyatakan jika bertentangan dengan hadis Shahih yang lain atau Al Quranul Karim, semoga tidak salah paham dengan maksud saya

 104. @bims

  Memang benar kita berbeda dlm hal ini, justru yg saya lihat jelas adalah konteks ayat tsb berkenaan dg istri2 nabi dan ditambah dg keluarga Ali berdasarkan hadits beliau SAW dan inipun begitu jelasnya.

  Bagi saya Mas keliru disini, itu bukan soal konteks tapi soal urutan ayat, jika bicara konteks maka seharusnya anda menelaah asbabun nuzulnya sehingga mengetahui apa latar belakang peristiwa yang menjadi konteks ayat tersebut. Ayat tersebut turun sendiri dan berbeda dengan ayat sebelum ataupun sesudahnya, ini yang tampak jelas dari Hadis Sunan Tirmidzi. Ketika ayat tersebut turun, ayat itu tidak sedang membicarakan istri Nabi, oleh karena itulah Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW? jika memang ayat tersebut turun beriringan maka Ummu Salamah tentu tahu bahwa Beliau yang dimasukkan dalam ayat tersebut. Hadis-hadis Nabi SAW yang shahih telah menjelaskan bahwa Ahlul Bait yang dimaksud dalam surat Al Ahzab itu adalah Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan AS dan Imam Husain AS. Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan bahwa istri2 Nabi yang dimaksud dalam ayat tersebut.

  Riwayat yang lain menyebutkan: Aku (Ummu Salamah) berkata: “Ya Rasulullah, tidakkah aku daripada Ahli kamu?” Rasulullah menjawab: ( balaa ) ‘ya’.

  Maaf anda cuma menulis Riwayat Tirmidzi dan saya tahu kalau hadis itu shahih, tetapi riwayat lain ini tidak ada dalam Sunan Tirmidzi, bisa tolong disebutkan sumbernya dan bagaimana kedudukan hadis tersebut.

  Dan alasan mengapa Ummu Salamah dicegah untuk masuk kisa, sdh sy sampaikan di komen saya terdahulu, yaitu krn ada Ali yg bukan mahramnya Ummu Salamah.

  Saya rasa anda cuma mengulang Syarh Al Mubarakfuri mengenai hadis ini. Ini catatan saya
  1. Yang jadi masalah utama bukan mengenai masuk kisa’ atau tidak, tapi apakah Ummu Salamah memang Ahlul Bait, kalau memang begitu kan Rasul SAW tinggal bilang kamu memang ahlulbaitKu.
  2. saya tanya nih kalau Imam Ali yang bukan muhrim datang ke rumah Ummu Salamah atau berada bersama dalam satu ruangan boleh tidak? Karena pada saat itu Imam Ali AS sudah bersama Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah AS, Imam Hasan AS, Imam Husain AS dan Ummu Salamah RA di dalam satu ruangan. Kalau memang alasannya seperti yang Mas katakan soal muhrim itu maka tinggal selimuti saja dulu Ahlul Bait kemudian pisahkan Imam Ali. Setelah itu Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah AS, Imam Hasan AS, Imam Husain AS bersama Ummu Salamah RA masuk kembali ke dalam kisa’. Tapi bukan itu yang terjadi sepertinya. Dengan kata lain, tidak ada satupun hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyelimuti istri-istri Beliau sebagai tanda bahwa merekalah Ahlul Bait yang dimaksud dalam ayat tersebut.
  Jika Al Mubarakfuri bisa berandai-andai maka apa alasannya hingga perandaiannya itu lebih baik dari perandaian yang lain.

  Ketika mengulas hadis ini, Shah Abdul Aziz al-Dahlawi berkata: “Hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa ayat ini turun pada hak isteri-isteri Rasulllllah s.a.w. saja.

  Saya sudah membahas ini, ada beberapa alasan mengapa istri2 Nabi SAW tidak termasuk dalam ayat ini
  Al Quran dan Hadis Menyatakan Ahlul Bait Selalu Dalam Kebenaran
  Atau bisa juga disini
  Ahlul Bait Dalam Ayat Tathir Bukan Istri-istri Nabi SAW
  Inilah Ahlul Bait Dalam Ayat Tathiir
  Kerancuan Tafsir Ibnu Katsir Tentang Ahlul Bait
  Silakan ini dibahas disana jika Mas berkenan

  Sekiranya ayat ini turun pada mereka (Ali, Fatimah, Hasan dan Husin r.a., maka tentulah doa tidak perlu; karena Rasulullah tidak melakukan sesuatu yang telah berhasil (tahsilul Hasil)

  Jawabannya
  1. Ada hadis riwayat Al Hakim dalam Mustadrak As Shahihain yang justru menyatakan bahwa doa itu dilakukan terlebih dahulu baru ayat tersebut turun.
  2. Doa tersebut adalah sebuah penegasan bahwa merekalah Ahlul Bait yang dimaksud, karena dengan begitu maka yang menyaksikan akan bersaksi dengan jelas bahwa Merekalah yang sedang dituju dalam ayat tersebut :). Oleh karena itu tidak jadi masalah mau doa dulu kemudian turun ayat atau sebaliknya.

  Pemahaman ini didukung oleh hadis sahih riwayat Imam Baihaqi bahwa Rasulullah berbuat demikian juga terhadap al-Abbas dan anak-anaknya

  Oh pernah sih baca hadis ini, tetapi apa benar sanadnya shahih? bukannya dhaif ya :mrgreen: ntar saya cek lagi

  Ayat “wayuthahhirukum tathiiraa” bukanlah merupakan khabar yang memberitahu bahwa Ahlul Bait telah bersih daripada kekejian dan dosa

  Setahu saya arti kata itu adalah dan menyucikanmu sesuci-sucinya, kata itu tidak memuat apapun soal amal yang harus dilakukan. Kata itu justru menunjukkan penyucian tersebut begitu tingginya. Jika dikaitkan dengan kata Iradah dan Innama sebelumnya maka jelas penyucian tersebut bersifat penetapan atau kehendak takwiniyah. Kata Innama bermakna hashr yaitu pembatasan. Jadi Kehendak penyucian itu terbatas bagi mereka yang tertuju saja :).

  malah ayat ini mengandung perintah kepada mereka untuk mengerjakan amalan yang boleh membawa kepada hilangnya kekejian dan pembersihan.

  Hmmm kira-kira aamalan apa ya itu Mas, kok tidak disebutkan dalam ayat tersebut.

  Ayat ini seperti juga ayat-ayat dalam Surat Al-Maidah:6 dan Surat An-Nisa:26.

  Oh silakan itu pendapat Mas, bagi saya ayat tathir mirip dengan Al Maidah ayat 3 :mrgreen:

  Bukti yang lain adlh ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang mengandung perintah dan larangan (baca Al-Ahzab 30-34). Urutan dan konteksnya jelas menunjukkan bahwa ayat tsb adalah perintah dan larangan; dan bahwa isteri-isteri Nabi s.a.w adalah termasuk Ahlul Bait karena ayat ini ditunjukkan kepada mereka.” (Ad-Dzahabi dlm Al-Muntaqa)

  Lho intinya kan kalau ayat tersebut memang turun beriringan atau bersamaan. Kalau nggak ya nggak dong, jangan dipaksa lho Mas. Perintah dan larangan yang anda maskud itu berlaku khusus untuk istri2 Nabi SAW terus bagaimana dengan Imam Ali AS, Imam Hasan AS dan Imam Husain AS. Apakah mereka juga harus tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. Kalau memang dipaksa ayat tersebut turun berurutan maka perintah itu tidaklah tepat ditujukan pada Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Tetapi bukankah hadis shahih telah menetapkan kalau mereka adalah Ahlul Bait dalam ayat tersebut, Agak sedikit rancu kalau menurut saya.

  Kalau mas konsisten sbgmana mas menggunakan hadits dalam mendefinisikan ahlul bait di ayat 33:33, mestinya demikian juga dalam menjelaskan makna “wayuthahhirukum tathiiraa”

  Sudah saya jelaskan dan menurut saya, saya sudah konsisten, silakan dinilai

  Anas bin Malik berkata: “Rasulullah saw pernah melewati pintu rumah Fatimah ra selama enam bulan, apabila beliau hendak keluar untuk shalat subuh, beliau berkata, ‘Salat wahai Ahlulbait! Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan keraguan darimu wahai Ahlulbait dan mensucikanmu sesuci-sucinya“. (HR Tirmidzi 2:29, Hadis ini juga diriwayatkan oleh kitah- kitab Syiah. Lihat al-Majlisi, “Bihar al- Anwar”).
  Hadis di atas jelas menunjukkan hubungan ayat al-Thahhir dengan amalan.

  Kalau begitu perintah tersebut adalah Shalat ya, nah lantas mengapa ayat tersebut bermakna hashr atau pembatasan. Bukankah shalat adalah amalan seluruh umat islam dan tentu jika memang iradah itu berkaitan dengan amalan Shalat maka mengapa hanya dikhususkan untuk Ahlul Bait.
  Saya pribadi, menilai hadis ini justru dengan pasti menyatakan bahwa ayat yang dimaksud memang tertuju pada Ahlul Kisa’ saja karena tidak ada satupun hadis yang menyatakan Rasulullah SAW mengetuk pintu para Istri-istrinya seperti yang Beliau SAW lakukan pada Ahlul Kisa’. Jadi ajakan shalat itu bukanlah sebagai konsekuensi yang harus dilakukan Ahlul Bait setelah turunnya ayat Tathir. Itu adalah kewajiban semua umat islam tanpa terkecuali termasuk Ahlul bait bahkan sebelum ayat tathir turun. Jika memang amalan Shalat terkait dengan ayat tathir maka mengapa kita tidak mendengar hadis ajakan Rasulullah SAW kepada Ahlul Bait sambil mengucapkan ayat tathir pada Shalat2 selain shalat Subuh.

  “Wahai Bani Hashim, janganlah nanti manusia lain datang kepadaku dengan amalan, sedangkan kamu datang dengan keturunan”. (HR Tabrani)

  Apakah riwayat ini shahih? mohon saya diberi wejangan
  Hubungan Keturunan Rasul SAW itu tetap ada pada hari kiamat, dalilnya dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW bersabda “Setiap sabab dan nasab akan putus pada hari kiamat kecuali sabab dan nasabKu”. Hadis ini shahih dalam Silsilah Al Hadis As Shahihah Syaikh Al Albani hadis no 2036. Perlu dipahami hadis ini memang tidak mengartikan bahwa keturunan Nabi SAW hanya mengandalkan hubungan kekerabatan saja.
  Lagipula Mas, hadis tersebut bersifat umum untuk semua bani hasym. Ahlul Bait Mereka orang-orang yang terbaik baik dalam amalan, ilmu maupun ketakwaan karena hal ini terkait dengan hadis Tsaqalain dan kesucian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Ayat Tathir.

  Disinilah letak perbedaan kita mas, bagi saya yang bisa dijadikan hujjah bukan hanya ahlul bait saja tetapi juga sahabat

  Silakan kalau Mas berpandangan demikian, tapi tentunya dalam diskusi kita membutuhkan argumen tertentu yang dijadikan dasar. Bolehkah saya tahu mengapa sahabat bisa sebagai hujjah?. Yang jadi Hujjah itu ya Rasulullah dan Ahlul Bait, Sahabat itu Muqallid

  karena kalau kita lihat dlm definisi sunni ahlul bait juga masuk definisi sahabat, contoh Ali bin abi thalib ra, dia adalah sahabat dan sekaligus ahlul bait Rasulullah

  ya terserah sih kalau maunya begitu. Tetapi tetap diingat bukan berarti lantas semuanya bisa sama dipukul rata, tetap saja Ahlul Bait yang menurut Mas adalah sahabat juga telah ditetapkan sebagai pedoman bagi sahabat-sahabat lain.

  jadi tidak ada pemisahan/dikotomi tetapi bukan berarti menafikan keutamaan sebagai ahlul bait itu sendiri

  Sudah saya katakan Rasul SAW sendiri yang membuat dikotomi itu.
  1. Ahlul Bait dikatakan oleh Rasul SAW sebagai pedoman bagi para Sahabat.
  2. Para Sahabat diperingatkan oleh Rasulullah SAW untuk berpegang teguh pada Ahlul Bait.
  Nah masih bisa bilang sama saja, ya silakan

  sedangkan ahlul bait sendiri ternyata bukan hanya keluarga Ali, tetapi juga keluarga Abbas, keluarga Aqil, keluarga Ja’far dan istri-istri Nabi yang mereka masuk dalam definisi sahabat juga. Dan kita tahu sunni juga mengambil riwayat dari mereka.

  Oooh boleh saya tidak menolak terminologi ini tetapi tetap Ahlul Bait dalam hadis Tsaqalain dan Ahlul Bait dalam ayat Tathir jelas bukan istri-istri Nabi SAW.

  Hadits yang paling shahih mengenai tsaqolain adalah hadits Zaid bin Arqam

  Ada banyak kok hadisnya, bukan hanya dalam Shahih Muslim saja yang shahih. Lantas bagaimana anda menyikapi hadis Tsaqalain lainnya yang juga shahih. Bukankah yang paling dalam membahas suatu hadis adalah kita mengumpulkan jalan-jalannya.

  dalam redaksinya mengenai ahlul bait Rasul bersabda: “Aku ingatkan kalian tentang ahlul baitku” di sini banyak interpretasi mengenainya mas.

  Ini juga sudah saya bahas. Interpretasi selalu bisa dibuat dan oleh karena itu setiap interpretasi selalu bisa dinilai. Lihat tulisan saya yang ini, justru hadis-hadis lain yang menggunakan kata berpegang teguh adalah penjelasan yang pasti bahwa itulah peringatan yang dimaksud.
  Kritik Terhadap Distorsi Hadis Tsaqalain
  Kekeliruan Penafsiran Hadis Tsaqalain

  Kemudian juga kita berbeda mengenai kema’suman ahlul bait, bagi saya ahlul bait pun juga tidak ma’sum

  Bagi saya Ahlul Bait selalu benar karena itu konsekuensi logis Hadis Tsaqalain. Umat Islam tidak akan berpedoman pada sesuatu yang bisa salah. Umat islam disuruh berpegang teguh pada Ahlul bait karena mereka selalu benar. Seandainya mereka bisa salah, maka sudah jelas kesalahan itu akan dijadikan sebagai pedoman oleh umat Islam dan tersesatlah mereka. Ini berarti bertentangan dengan hadisnya. Soal kata ma’sum, saya sih tak terlalu peduli dengan kata itu

  sebagaimana sahabat, mereka memang lebih utama dalam hal kedudukan mrk sebagai ahlul bait Nabi

  Sepakat, dan ditambahkan Ahlul bait lebih utama karena Mereka adalah tempat para Sahabat merujuk sepeninggal Rasulullah SAW.

  Tetapi ada satu yg membedakan anda dg yg lain dan saya salut akan hal itu adalah anda menulis di atas “Saya mengakui keutamaan sahabat dan Ahlul Bait”

  Dari dulu saya sudah berpandangan begitu, ah ya saya tidak terlalu kenal yang lain yang anda maksud

  Ya silahkan saja kalau mas mau ngasih istilah lain, misalnya orang2 yg bersama Nabi

  Wah wah pahamilah baik-baik Mas, yang membuat istilah baru kan anda, saya cuma mengulang persis kata-kata dalam ayat tersebut

  atau apapun yang jelas ya mereka itulah yg dimaksud sahabat Nabi…

  Ya bisa kok, penjelasan saya yang panjang lebar itu agar Mas bisa menempatkan dalil itu semestinya. Sahabat itu kata yang umum dan mencakup bermacam-macam orang. Apa benar ayat tersebut ditujukan untuk semua yang disebutkan sebagai Sahabat. Nyatanya tidak, ayat tersebut sepertinya menggunakan frase bersyarat dan penjelas yang membatasi keumuman kata Sahabat. Semoga tidak salah paham dengan apa yang saya maksud.

  he he bener juga perkataan mas “Pahamilah baik-baik bahwa segala sesuatunya bisa saja dibuat polemik bahkan untuk sesuatu yang sifatnya sangat jelas sekalipun”

  Benar sekali, oleh karena itu bersikap terbuka dan memahami dengan baik setiap pembahasan jelas sangat diperlukan

  Ini aja dulu ya mas… InsyaAllah bersambung…maklum habis lebaran kerjaan lg numpuk.

  silakan, semoga kerjaannya dimudahkan

  Eh iya ini sedikit catatan buat Mas
  kalau menquote tulisan, caranya dengan menulis
  <blockquote>tulisan yang mau anda quote</blockquote>

  Maafkan kalau komentar saya banyak memakai link, karena sepertinya akan jauh lebih baik kalau bagian-bagian tersebut dibahas di bagian khusus.
  Salam

 105. @ressay

  Kalau boleh usul, silakan tentukan tema yang akan didiskusikan.

  selesaikan dulu tema itu, baru beranjak ke tema yang lain. Tapi itu sih hanya usul. Semua tergantung sama tuan-tuan semuanya.

  Maaf kalau sudah meresahkan, sebenarnya saya juga inginnya begitu. Untuk selanjutnya saya sih setuju aja kalau mau diskusi bagian tertentu 🙂
  Saya buatkan linknya, biar diskusinya di tempat yang tepat
  Salam

 106. Salam
  @ asep… Ini email add saya fatimah_alkubra@yahoo.com. Kalau kamu mahu saya akan berkongsi dengan kamu Artikel IJTIHAD IMMAMAH (salinan dari KITAB IJTIHAD IMAMAH)
  wasSalam

 107. Ass. Wr. Wb.

  @Bagir
  Sy kurang bisa menuliskan menu browser, lebih baik dilinkan saja maklum baru belajar. he he
  @fatamorgana
  Salam kenal, sy belum pernah menggunakan email, jadi lbh baik dilinkan saja.
  @Semuanya
  Tolong kritik dan sarannya, klo tanggapan/tulisan sy ada yg kurang berkenan atau salah, terimakasih.

  Wass. Wr. Wb.

 108. @ bims
  Antum pada komentar sebelumnya nulis begini

  tetapi di sini kasusnya lain… dalam kasus ini beliau yg punya hak untuk menentukan menjalin kekerabatan dengan seseorang (dan saat itu beliau sudah diangkat menjadi Rasul), beliau meminang Aisyah dan Hafshah yg mrpkan anak dari Abu Bakar dan Umar, jika memang dua orang tsb bukan mrpkan orang2 yg baik & utama tentu beliau tidak memilih anak2 dr mrk dan beliau berhak utk memilih yg lainnya, demikian jg dlm hal memilih menantu, bahkan beliau menikahkan dua putri beliau kepada Utsman… nah jika anda menuduh Rasulullah bahwa beliau salah dalam mengambil keputusan… trs dimana letak kema’suman beliau?

  Kemudian Antum menulis begini

  Sebenarnya pada prinsipnya saya setuju bahwa hubungan kekeluargaan dg Nabi tidaklah menjamin mereka adl baik spt Nabi dan tentunya bukan berarti nabi tidak ma’sum jika didikan / dakwahnya pada keluarga / kerabatnya tdk berhasil

  Gak ngerasa antagonis ya, saya juga bisa bilang dengan antum
  Tentunya bukan berarti Nabi tidak ma’sum jika didikan atau dakwahnya pada para Sahabat tidak berhasil, sehingga sahabat itu bisa menyalahi perintah Rasul.
  Gimana, itu saya analogikan dengan jawaban antum lho :mrgreen:
  Atau saya bisa meniru kata-kata ini untuk kasus Nabi Ya’qub
  Tapi disini kasusnya lain, kita tahu bahwa anak-anak Nabi dibesarkan dan dididik Nabi selama bertahun-tahun. Mereka mendapat pengajaran langsung dari Nabi setiap hari, jadi sangat tidak mungkin mereka akan berbuat salah atau keliru. Apakah Nabi bisa salah dalam mengajarkan anak-anaknya? Jika memang salah lantas dimana kema’sumannya.
  Semua itu cuma permainan kata-kata, karena sudah jelas Al Quran menyatakan kesalahan mereka anak-anak Nabi Ya’qub alaihis salam.
  Jadi cara berlogika antum itu keliru karena antum sendiri bahkan telah membantahnya sendiri.

 109. Eh iya ini sedikit catatan buat Mas
  kalau menquote tulisan, caranya dengan menulis

  lagi latihan ngeblock tulisan…praktek

 110. Waduh sorry baru terbit lagi…banyak banget tanggapannya ya… jadi bingung mulai dari mana 🙂

  @SP
  Salam
  Terima kasih atas tanggapan mas…& ngasih tau cara nampilin kutipan, maklum sy org ndeso mas jd katrok gitu dech 🙂 saya akan usahakan menaruh komentar saya di link2 yg mas tunjukkan… tapi pelan2 ya.. maklum sambil melakukan aktifitas spy dapur tetep ngebul.. 🙂

  Semoga dalam waktu dekat saya dapat menulis hal ini lebih lanjut. Sedikit masukan, hadis tersebut mengatakan untuk taat kepada Sunnah Khulafaur Rasyidin, sehingga konsekeunsinya sunnah khulafaur Rasyidin itu adalah sumber hukum yang juga harus dipegang teguh. Dengan dasar ini maka seyogianya yang namanya Khulafaur Rasydin itu adalah orang yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya. Seandainya yang namanya Khulafaur Rasydin itu diserahkan urusannya kepada orang banyak maka bukankah tidak ada jaminan bahwa apa yang ditetapkan oleh para Khalifah itu adalah Sunnah yang juga harus dipegang teguh, bukankah yang memilih itu manusia yang bisa saja salah. Jadi orang yang mereka pilih juga tidak ada jaminan benar dari Allah dan RasulNya.

  اِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ اُمَّتىِ عَلىَ ضَلاَ لَةٍ, وَيَدُاللهِ مَعَ اْلَجَماعَةِ
  “Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan ummatku atau ummat Muhammad berkumpul (besepakat) di atas kesesatan.” (Tirmidzi no. 2093, Ahmad 6/396)

  Kita tahu yang membaiat Abu Bakar dan 2 khalifah sesudahnya adalah sebagian besar ummat Islam saat itu termasuk Ali didalamnya, sehingga berdasarkan hadits di atas saja sudah cukup dijadikan sebagai hujjah.

  Tidak ada hadis yang menyatakan bahwa para Sahabat itu harus dipegang teguh supaya tidak tersesat.

  Cukup dari ayat Al-Qur’an ini:
  “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah.” (At Taubah: 100)
  Perhatikan kalimat “dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik” adalah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya sampai hari kiamat yg mengikuti sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar … itulah dalil yg dipakai sepanjang masa… Bagi saya, orang2 yang diridhai oleh Allah dan diperintahkan oleh-Nya untuk mengikuti mereka, berarti mereka adalah orang-orang yg benar dan tidak akan sesat orang yang mengikuti mereka, ijma’ mereka adalah hujjah yang qoth’i, sedangkan untuk per individu bisa diambil hujjah dari mereka bisa juga tidak dan mrk tdk lepas dari kesalahan. dan ahlul bait pun termasuk di dalamnya.

  Menurut al-Hakim dalam Mustadrak, Sahabat terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu:

  1. Para sahabat yang masuk Islam di Mekkah, sebelum melakukan hijrah, seperti Khulafa’ur Rasyidin
  1. Khadijah binti Khuwailid
  2. Ali bin Abi Thalib
  3. Zaid bin Haritsah
  4. Abu Bakar ash-Shiddiq
  5. Umar bin Khattab
  6. Utsman bin Affan
  7. Abbas bin Abdul Muthalib
  8. Hamzah bin Abdul Muthalib
  9. Ja’far bin Abi Thalib
  2. Para sahabat yang mengikuti majelis Darunnadwah
  3. Para sahabat yang ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah
  4. Para sahabat yang ikut serta pada bai’at Aqabah pertama
  5. Para sahabat yang ikut serta pada bai’at Aqabah kedua
  6. Para sahabat yang berhijrah setelah sampainya Rasulullah ke Madinah
  7. Para sahabat yang ikut serta pada perang Badar
  8. Para sahabat yang berhijrah antara perang Badar dan perjanjian Hudaibiyyah
  9. Para sahabat yang ikut serta pada bai’at Ridhwan
  10. Para sahabat yang berhijrah antara perjanjian Hudaibiyyah dan fathu Makkah
  1. Khalid bin Walid
  2. Amru bin Ash
  11. Para sahabat yang masuk Islam pada fathu Makkah,
  1. Abu Sufyan
  2. Mu’awiyah bin Abu Sufyan
  12. Bayi-bayi dan anak-anak yang pernah melihat Rasulullah saw pada fathu Makkah

  Kedua hadis tersebut adalah hadis yang dhaif . Hadis pertama riwayat Thabrani dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Sufyan dimana Al Uqaili berkata Hadisnya tidak bisa diikuti. Oleh karena itu Al Uqaili memasukkan hadis ini dalam kitabnya Adh Dhu’afa Al Kabir no 938. Hadis kedua riwayat Tirmidzi dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Ziyad Al Ifriqi dan sebagaimana dijelaskan dalam At Taqrib bahwa dia adalah dhaif. Oleh karena itu Al Mubarakfuri menyatakan dhaifnya hadis tersebut dalam Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan Tirmidzi hadis no 2565.

  Tetapi hadits ini dikuatkan oleh banyak hadits lain. Hadits-hadits tersebut diriwayatkan dari beberapa orang shahabat, antara lain : Abu Hurairah, Mu’awiyah, Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash, Auf bin Malik, Abu Umamah, Ibnu Mas’ud, Jabir bin Abdillah, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abu Darda’, Watsilah bin Al-Asqa’, Amr bin ‘Auf Al-Muzani, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy’ariy, dan Anas bin Malik.
  Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadist yg diriwayatkannya HASAN, karena banyak syawahidnya.

  Bukankah salah satu prinsip anda untuk membahas suatu hadits adalah kita mengumpulkan jalan-jalannya?

  Baiklah jika sekiranya riwayat yg lebih shahih berbunyi “Al-Jama’ah” saya kira hal ini juga tidak bertentangan dg hadits di atas, karena yg dimaksud Al-Jama’ah (bentuk tunggal) adalah jama’ah kaum muslimin saat itu yaitu para shahabat (pengertian ini sudah masyhur di kalangan ulama) dan hadits di atas sebagai penjelasan dari kata Al-Jama’ah…

  Wallahu A’lam

 111. Mengenai hadits Kisa’

  Maaf anda cuma menulis Riwayat Tirmidzi dan saya tahu kalau hadis itu shahih, tetapi riwayat lain ini tidak ada dalam Sunan Tirmidzi, bisa tolong disebutkan sumbernya dan bagaimana kedudukan hadis tersebut.

  Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Syahr bin Hausyab yang mengatakan, Saya mendengar Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, ketika datang kabar kematian Husain bin Ali, melaknat penduduk Irak. Ummu Salamah berkata, Mereka telah membunuh Husain bin Ali, semoga Allah membinasakan mereka. Mereka telah membuat tipu muslihat terhadap Husain dan mereka telah menghinanya, semoga Allah melaknat mereka.
  Sesungguhnya saya pernah melihat Rasulullah didatangi oleh Fatimah pagi-pagi. Ia membawa periuk (terbuat dari tanah) yang berisi bubur yang ia buat untuk Rasulullah. Periuk itu ia bawa dengan dilambari talam. Kemudian ia meletakkannya dihadapan Nabi. Maka Nabi bertanya, “Dimana anak pamanmu (maksudnya Ali -pen)?” Fatimah menjawab, “Ia di rumah.” Nabi bersabda, Pergilah dan panggillah Ali, dan bawa serta kedua anaknya (yaitu Hasan dan Husain -pen.)
  Ummu Salamah berkata, Setelah itu datanglah Fatimah kembali dengan menuntun kedua puteranya, masing-masing berada pada satu tangan. Sedangkan Ali berjalan dibelakangnya. Sampai akhirnya mereka masuk menemui Rasulullah. Maka beliau mendudukkan kedua anak Ali di pangkuan beliau. Sementara Ali duduk di sebelah kanan Rasulullah dan Fatimah duduk di sebelah kirinya. Ummu Salamah melanjutkan ceritanya, Kemudian Rasulullah menarik selimut yang berasal dari Khaibar yang ada dibawahku. Selimut itu biasa sebagai hamparan kami di tempat tidur di Madinah. Selanjutnya Rasulullah menyelimutkan selimut itu kepada semuanya (Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain -pen.) Kedua ujung selimut itu dipegangi dengan tangan kiri beliau, sedangkan tangan kanannya, beliau isyaratkan kepada Allah seraya berdo’a,
  Ya Allah, (mereka adalah) ahli bait (keluarga)ku, lenyapkanlah kotoran dosa dari mereka.
  Ya Allah, (mereka adalah) ahli bait (keluarga)ku, lenyapkanlah kotoran dosa dari mereka.
  Ya Allah, (mereka adalah) ahli bait (keluarga)ku, lenyapkanlah kotoran dosa dari mereka.
  Aku (Ummu Salamah) berkata, “Wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk ahli bait (keluarga)mu?” Beliau menjawab, “Tentu, masuklah ke dalam selimut.”

  Hadits di atas, dikatakan oleh pensyarah, yaitu Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad Az-Zain, “Sanadnya hasan.” Lihat Musnad Imam Ahmad, Syarah Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad Az-Zain, hadits no. 26429 jilid 28, cet. I 1416H/1995.

  Silahkan dianalisis mas…kyknya antara 2 hadits tsb perlu disinkronkan…

  Dari hadits di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata penduduk Iraq-lah yang telah membunuh Imam Hussain.

  Wallahu A’lam

  1. Yang jadi masalah utama bukan mengenai masuk kisa’ atau tidak, tapi apakah Ummu Salamah memang Ahlul Bait, kalau memang begitu kan Rasul SAW tinggal bilang kamu memang ahlulbaitKu.

  Sebenarnya di riwayat Tirmidzi pun tidak ada kata menafikan dari Nabi bahwa Ummu Salamah bukan ahlul bait Nabi, beliau hanya menyuruh Ummu Salamah agar tetap di tempatnya dan dia dalam kebaikan. Tentu kalau memang Ummu Salamah bukan Ahlul Bait Nabi, pasti Nabi sudah menjawabnya dg tegas, maka saya kira pendapat Syaikh Mubarakfuri ada benarnya juga yaitu dicegahnya Ummu Salamah masuk ke dalam selimut karena ada Ali…

  Dengan kata lain, tidak ada satupun hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyelimuti istri-istri Beliau sebagai tanda bahwa merekalah Ahlul Bait yang dimaksud dalam ayat tersebut.

  Ternyata ada tuch mas…

  Saya setuju dengan Shah Abdul Aziz al-Dahlawi, yang jelas ayat Al-Ahzab 32-34 diturunkan untuk istri-istri Nabi (tidak ada syak sedikitpun), dan Rasulullah menginginkan ahlul baitnya yang lain (ahlul bait keturunan) dari keluarga Ali dan Abbas juga mendapatkan penyucian dari Allah, sehingga dengan menyelimuti mereka bersama beliau, beliau ingin menunjukkan bahwa mereka juga ahlul bait beliau dan bagian dari beliau disamping istri2 beliau, baru kemudian beliaupun berdo’a memohon kepada Allah untuk memasukkan juga ahlul bait beliau tersebut kedalam ayat penyucian tersebut…sehingga logikanya istri-istri Nabi ga perlu diselimuti, lha wong mereka yg dimaksud ayat tersebut… sehingga enam bulan setelah ayat tsb turun beliau terus –menerus mengingatkan Fatimah dan keluarganya untuk beramal (beramal di sini banyak mas) agar do’a beliau diterima oleh Allah…begitu mas logikanya… dan saya kira ini klop banget… tidak bertentangan kemana-mana…

  Lho intinya kan kalau ayat tersebut memang turun beriringan atau bersamaan. Kalau nggak ya nggak dong, jangan dipaksa lho Mas. Perintah dan larangan yang anda maskud itu berlaku khusus untuk istri2 Nabi SAW terus bagaimana dengan Imam Ali AS, Imam Hasan AS dan Imam Husain AS. Apakah mereka juga harus tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. Kalau memang dipaksa ayat tersebut turun berurutan maka perintah itu tidaklah tepat ditujukan pada Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Tetapi bukankah hadis shahih telah menetapkan kalau mereka adalah Ahlul Bait dalam ayat tersebut, Agak sedikit rancu kalau menurut saya..

  Justru hal itu membuktikan bahwa ayat tersebut turun untuk istri-istri Nabi, gamblang banget kok mas itu… sedangkan Ali, Fatimah, Hasan, Husein ra adalah melengkapi saja, yang diharapkan oleh Rasulullah juga masuk ke ayat pembersihan tersebut karena mereka ahlul bait beliau juga, justru yg rancu kalau logikanya dibalik menurut saya…

  Silakan kalau Mas berpandangan demikian, tapi tentunya dalam diskusi kita membutuhkan argumen tertentu yang dijadikan dasar. Bolehkah saya tahu mengapa sahabat bisa sebagai hujjah?. Yang jadi Hujjah itu ya Rasulullah dan Ahlul Bait, Sahabat itu Muqallid

  Saya kira saya sudah menyampaikan argument saya di atas, menurut saya ahlul bait dan sahabat ittiba’ kepada Rasul…dan hanya Rasul saja yang ma’sum (atau apapun istilahnya)…

  Wallahu A’lam

 112. Ass. Wr. Wb

  @bims
  Iya kemana aja, kebetulan saya juga baru muncul. Jadi saya yg lebih dulu ngasih komentar. Gimana ya? memang seru diskusi ini, tapi mata ini nanar bacanya, karena tulisannya panjang-panjang. Bicara masalah hadist kelihatannya argumen ini kokoh pd pendirian masing-masing, tapi dari keduanya pasti ada yg benar dan yg salah. Saya kasih gambaran ketika Rasul Saw wafat, hadist yang satu mengatakan dipangkuan Imam Ali As, hadist yang lainnya dipangkuan Aisyah Ra. Dari kedua peryataan tsb pasti ada salah satu yang benar dan yg lainnya salah. Jadi apa kata dunia…apa ya? Hemm…mikir dulu ah….. akhirnya begini….
  Sempurnakan ikhtiar, tetap bertawakal kepada Allah Swt. Tidak ada paksaan dalam agama. Saudaraku, jalan menuju kebenaran yang hakiki jalannya terjal dan berliku penuh onak dan berduri. Ya Allah, tunjukkanlah kami semua kepada jalan kebenaran menuju jalan orang-orang yang benar dan takwa yang Engkau ridhoi. Semuanya dalam proses menuju Allah Swt. Ma’af bila ada kata yang salah.

  Wass. Wr. Wb.

 113. Mohon maaf ingin ikut nanggapin punya mas bims
  (1) Mas ingin meyakinkan pembaca di sini bahwa berpegang teguh kepada sahabat telah ditegaskan Allah swt dalam Alquran surah Attaubah: 100. Benar mas?
  Kemudian mas mencoba menunjukkan siapa-siapa yang dimaksud dengan sahabat baik perorangan maupun yang masuk kelompok tertentu.
  (Termasuk perseorangan adalah Muawiyyah dan Abu Sufyan! Serius nih mas? 🙂 )
  Saya ingin membenturkan ayat 100 Attaubah dengan ayat 101 Attaubah yang bunyinya demikian:
  “Di antara orang-orang yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.”
  Bagaimana menurut mas? Apakah kira-kira kelompok munafiqun terdapat pada sahabat yang mas rangkum di atas? Kalau tidak, apakah mas bisa menyebutkan siapa-siapa orang-orang yang dekat dengan Nabi saw yang memiliki sifat tercela itu? Dimana notabene Rasul saw di ayat tsb tersurat juga tidak mengetahui siapa-siapa orang dekat beliau yang munafik? Jadi kalau tidak bisa ditentukan mana yang munafik, bagaimana mas bisa meyakinkan saya bahwa kelompok sahabat yang mas maksudkan tidak mungkin termasuk di dalamnya?

  Abu Sufyan dan Muawiyyah? 🙂 Mas sungguh terlalu!

  (2) Mengenai Ahlulbayt Nabi dan siapa-siapa yang termasuk di dalamnya terkesan sekali bahwa mas ingin memaksakan bahwa Ahlulbayt Nabi adalah bukan saja Fatimah-Ali-Hasan dan Husein. Dimana isteri-isteri Nabi juga termasuk di dalamnya.
  Apakah mas tidak menyadari bahwa surah Al-Ahzab sangat mengindikasikan penyucian dan kebersihan jiwa bagi Ahlulbayt Nabi serta pencegahan thd kesalahan dan dosa? Bagaimana mas bisa terfikir untuk juga memasukkan para isteri Nabi ke dalamnya, dimana salah satu dari mereka dengan beraninya keluar rumah untuk memimpin peperangan thd seorang keluarga Nabi sementara Nabi saw menyuruhnya untuk tetap tinggal di rumah? Begitu pula ada teguran di salah satu ayat thd isteri Nabi yang lain atas kecemburuan mereka thd Nabi. Dan perlu juga mas pertimbangkan bahwa ikatan suami-isteri bisa saja lepas. Karena apa? Karena jika terjadi perceraian, maka tidak ada lagi hubungan kekerabatan. Bagaimana mas akan menjelaskan mereka para isteri Nabi saw termasuk Ahlulbayt Nabi padahal ikatan kekerabatan mereka dengan Nabi saw sangat lemah?

  (3) Kemudian mas ada nulis yang perlu dikoreksi,
  “Tentu kalau memang Ummu Salamah bukan Ahlul Bait Nabi, pasti Nabi sudah menjawabnya dg TEGAS, maka saya kira pendapat Syaikh Mubarakfuri ada benarnya juga yaitu dicegahnya Ummu Salamah masuk ke dalam selimut karena ada Ali…”
  Eh, bagaimana mas bisa menafsirkan sebuah hadits hanya dengan kesan tegas dan tidak dari Nabi saw. Apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya dilakukan Nabi biarlah Nabi saw yang memutuskan, kita hanya mentatati. Tegas atau tidak itu bukan urusan kita mas, lagipula itu hanya kesan kan?

  Salam

 114. @bims

  “Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan ummatku atau ummat Muhammad berkumpul (besepakat) di atas kesesatan.” (Tirmidzi no. 2093, Ahmad 6/396)

  Kita tahu yang membaiat Abu Bakar dan 2 khalifah sesudahnya adalah sebagian besar ummat Islam saat itu termasuk Ali didalamnya, sehingga berdasarkan hadits di atas saja sudah cukup dijadikan sebagai hujjah.

  Ah ini namanya kembali memperluas arah pembicaraan. Soal hadis yang anda kutip, sudah saya sebutkan penafsiran saya. inti dalam pendapat saya soal Khulafaur Rasydin adalah berdasarkan hadis yang shahih maka mereka adalah hujjah. Jadi sudah sewajarnya kalau mereka harus mendapat penetapan dari Allah SWT dan RasulNya mengenai siapa mereka. IMHO Adalah tidak mungkin pribadi yang dikatakan harus kita pegang teguh Sunnahnya adalah orang yang dipilih oleh orang banyak. Saya ingin tahu bagaimana Mas menanggapi bahwa khalifah yang anda sebutkan itu pernah menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasul. Misalnya dalam perkara haji tamattu. Jika memang dengan logika Mas bahwa mereka adalah Khulafaur Rasydin maka ketetapan mereka yang bertentangan dengan Sunnah Rasul SAW adalah Sunnah yang harus dipegang teguh. Maka apalah artinya berpegang pada SunnahKu dan Sunnah Khulafaur Rasydin.

  Cukup dari ayat Al-Qur’an ini:
  “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah.” (At Taubah: 100)
  Perhatikan kalimat “dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik” adalah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya sampai hari kiamat yg mengikuti sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar … itulah dalil yg dipakai sepanjang masa…

  Bagi saya tidak cukup karena penunjukkannya tidak jelas. Intinya berulang kali saya baca tidak ada dalam ayat tersebut kata-kata tentang siapa yang harus dipegang teguh agar tidak tersesat.
  Ayat tersebut bicara soal siapa yang diridhai oleh Allah SWT yaitu
  1. Orang2 terdahulu dan pertama-tama masuk islam dari golongan Muhajirin dan Anshar.
  2. Orang yang mengikuti mereka dengan baik.

  Bagi saya, orang2 yang diridhai oleh Allah dan diperintahkan oleh-Nya untuk mengikuti mereka, berarti mereka adalah orang-orang yg benar dan tidak akan sesat orang yang mengikuti mereka

  Tidak ada dalil yang jelas bahwa orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT itu terbatas hanya pada mereka yng dijadikan hujjah saja. Bagi saya orang-orang yang diridhai oleh Allah adalah mereka yang berusaha untuk berpegang teguh pada kebenaran dan seandainya mereka lalai atau keliru atau berdosa maka mereka cepat2 bertaubat kepada Allah SWT. Bagaimana mungkin dikatakan kalau Keridhaan Allah SWT hanya untuk Mereka yang Selalu Benar atau hanya untuk Pribadi yang dijadikan pegangan agar tidak sesat. Lantas untuk apa pula kita senantiasa berdoa mengharap ridha Allah SWT kan percuma karena keridhaan Allah SWT itu hanya untuk mereka yang menjadi hujjah saja.
  *btw saya tidak menangkap kata-kata perintah dalam ayat di atas*

  ijma’ mereka adalah hujjah yang qoth’i, sedangkan untuk per individu bisa diambil hujjah dari mereka bisa juga tidak dan mrk tdk lepas dari kesalahan. dan ahlul bait pun termasuk di dalamnya.

  Bagi saya, Mas terlalu memperluas dalil (ayat at taubah 100) itu kemana-mana. di satu sisi Mas mengatakan mereka adalah hujjah. Tetapi disisi lain Mas malah berkata yang menjadi hujjah adalah ijma’ mereka sedangkan perindividu tidak lepas dari kesalahan. Semua kata-kata anda ini tidak bisa saya tangkap dari Surah At Taubah 100 yang anda kutip. Terlalu banyak konsepsi yang Mas tambahkan sendiri dari pikiran2 Mas padahal teks ayatnya sendiri tidak berbicara tentang itu.

  Saya kurang tahu apa relevansinya Mas mengutip berbagai jenis tingkatan Sahabat. Bukankah itu mempertegas maksud saya bahwa kataa Sahabat adalah kata yang umum. Nah coba lihat apakah semua sahabat yang Mas sebutkan itu adalah orang-orang yang dimaksud dalam ayat Taubah 100? Dapatkah Mas membuktikannya. 🙂

  Coba lihat At Taubah ayat 101 yang berbunyi

  Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

  Begini nih, dari ayat di atas diketahui bahwa di antara orang-orang disekeliling Nabi baik dari golongan Arab Badui atau penduduk Madinah ada juga yang dikatakan munafik, Dan disini disebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahuinya. Kira-kira ini disebut sahabat juga nggak. Bagaimana cara mengetahui yang mana yang disebut munafik dalam ayat ini jika Sang Rasul SAW sendiri dikatakan Allah tidak mengetahuinya?.
  *cuma kepikiran dan semoga Mas bisa memberi pencerahan*

  Soal komentar tentang berpegang teguh pada sahabat sudah saya tanggapi di post yang bersangkutan. Silakan dilihat 🙂

  Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Syahr bin Hausyab yang mengatakan, Saya mendengar Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, ketika datang kabar kematian Husain bin Ali, melaknat penduduk Irak. Ummu Salamah berkata, Mereka telah membunuh Husain bin Ali, semoga Allah membinasakan mereka. Mereka telah membuat tipu muslihat terhadap Husain dan mereka telah menghinanya, semoga Allah melaknat mereka.
  Sesungguhnya saya pernah melihat Rasulullah didatangi oleh Fatimah pagi-pagi. Ia membawa periuk (terbuat dari tanah) yang berisi bubur yang ia buat untuk Rasulullah. Periuk itu ia bawa dengan dilambari talam. Kemudian ia meletakkannya dihadapan Nabi. Maka Nabi bertanya, “Dimana anak pamanmu (maksudnya Ali -pen)?” Fatimah menjawab, “Ia di rumah.” Nabi bersabda, Pergilah dan panggillah Ali, dan bawa serta kedua anaknya (yaitu Hasan dan Husain -pen.)
  Ummu Salamah berkata, Setelah itu datanglah Fatimah kembali dengan menuntun kedua puteranya, masing-masing berada pada satu tangan. Sedangkan Ali berjalan dibelakangnya. Sampai akhirnya mereka masuk menemui Rasulullah. Maka beliau mendudukkan kedua anak Ali di pangkuan beliau. Sementara Ali duduk di sebelah kanan Rasulullah dan Fatimah duduk di sebelah kirinya. Ummu Salamah melanjutkan ceritanya, Kemudian Rasulullah menarik selimut yang berasal dari Khaibar yang ada dibawahku. Selimut itu biasa sebagai hamparan kami di tempat tidur di Madinah. Selanjutnya Rasulullah menyelimutkan selimut itu kepada semuanya (Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain -pen.) Kedua ujung selimut itu dipegangi dengan tangan kiri beliau, sedangkan tangan kanannya, beliau isyaratkan kepada Allah seraya berdo’a,
  Ya Allah, (mereka adalah) ahli bait (keluarga)ku, lenyapkanlah kotoran dosa dari mereka.
  Ya Allah, (mereka adalah) ahli bait (keluarga)ku, lenyapkanlah kotoran dosa dari mereka.
  Ya Allah, (mereka adalah) ahli bait (keluarga)ku, lenyapkanlah kotoran dosa dari mereka.
  Aku (Ummu Salamah) berkata, “Wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk ahli bait (keluarga)mu?” Beliau menjawab, “Tentu, masuklah ke dalam selimut.”

  Hadits di atas, dikatakan oleh pensyarah, yaitu Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad Az-Zain, “Sanadnya hasan.” Lihat Musnad Imam Ahmad, Syarah Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad Az-Zain, hadits no. 26429 jilid 28, cet. I 1416H/1995.

  Nah ini beberapa catatan saya terhadap hadis yang anda kutip
  1. Hadis ini dalam Musnad Ahmad Tahqiq Versi Syaikh Syu’aib Al Arnauth telah dinyatakan dhaif. Walaupun begitu saya tidak keberatan jika anda mau berhujjah dengan hadis ini. Atau berpegang pada yang menghasankan hadis ini
  2. Hadis yang Mas kutip ada beberapa hal yang menurut saya keliru kata-katanya. Anda menulis

  Ya Allah, (mereka adalah) ahli bait (keluarga)ku, lenyapkanlah kotoran dosa dari mereka.
  Ya Allah, (mereka adalah) ahli bait (keluarga)ku, lenyapkanlah kotoran dosa dari mereka.
  Ya Allah, (mereka adalah) ahli bait (keluarga)ku, lenyapkanlah kotoran dosa dari mereka.

  Dalam Musnad Ahmad yang saya temukan adalah kata-kata pertama adalah Ya Allah mereka adalah keluargaKu(Allahuma Ahlu). kemudian kata-kata kedua dan ketiga baru Ya Allah Mereka Ahlul BaitKu(Allahuma Ahlal Bait)
  Kemudian Mas menulis

  Aku (Ummu Salamah) berkata, “Wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk ahli bait (keluarga)mu?” Beliau menjawab, “Tentu, masuklah ke dalam selimut.”

  kata-kata Ummu Salamah bukan begitu, beliau tidak menyebutlan bukankah aku termasuk ahli baitmu? tetapi menyebutkan bukankah aku termasuk ahlu(keluargamu)?.
  3. Mas mengutip hadis tersebut tidak seluruhnya, anehnya bagian yang menurut saya paling penting justru tidak Mas kutip. Itu ada di bagian akhir. Setelah Rasulullah SAW mengatakan Tentu, masuklah ke dalam selimut.. ada terusannya yaitu kata2 Ummu Salamah
  Maka aku pun masuk ke balik kain itu setelah selesainya doa Beliau untuk anak pamannya, kedua putra Beliau dan Fatimah putri Beliau.
  4. Hadis yang Mas kutip tidak sedang membicarakan Asbabun Nuzul ayat Tathir, lihat sendiri tidak ada penjelasan soal ayat Al Ahzab 33 yang turun. Hadis di atas menjelaskan soal doa Rasulullah SAW kepada Ahlul Kisa’.

  Penafsiran saya
  Hadis yang Mas kutip menceritakan peristiwa lain dimana Rasulullah SAW menyelimuti Ahlul Kisa’ dan berdoa untuk mereka. Peristiwa ini adalah selepas ayat Tathir turun sebagaimana yang dimuat dalam hadis Sunan Tirmidzi di atas. Selepas ayat tersebut turun, Rasulullah SAW berulangkali menyelimuti Ahlul Kisa’ dan mendoakan mereka. Doa ini adalah suatu penegasan berulang-ulang bahwa Merekalah ahlul bait yang dimaksud. Melihat hal ini maka Ummu Salamah yang sebelumnya(pada hadis Sunan Tirmidzi) bertanya Apakah aku bersama mereka?, sekarang malah menggunakan kata-kata wahai Rasul bukankah aku termasuk ahlumu?. Hal ini dikarenakan pada doa Nabi yang pertama, Nabi SAW menggunakan kata Ahlu dan baru yang kedua dan ketiga menggunakan kata Ahlul bait. Nabi menjawab bahwa Ummu Salamah memang ahlu beliau dan mempersilakan masuk ke dalam selimut hanya saja itu setelah semua doa Rasul SAW selesai.

  Jadi kesimpulan yang saya tangkap
  1. Hadis ini tidak memuat sedikitpun hujjah bahwa Al Ahzab ayat 33 turun untuk istri-istri Nabi SAW. karena memang hadis tersebut tidak menceritakan soal turunnya Al Ahzab ayat 33
  2. Hadis ini hanya menceritakan kalau Ummu Salamah adalah ahlu Nabi, sayangnya beliau bukan termasuk dalam mereka yang didoakan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali dan jelas bukan ahlul bait dalam ayat tathir. Hal ini tampak dalam kata-kata terakhir hadis tersebut bahwa Ummu Salamah masuk ke dalam selimut setelah doanya selesai.

  Karena lafaz doa ini serupa dengan lafaz ayat Al Ahzab 33 maka ada dua kemungkinan.
  1. Kemungkinan pertama peristiwa ini terjadi setelah ayat tathir turun seperti yang saya perkirakan. Maka ini berarti kembali menguatkan bahwa Ummu Salamah selaku istri Nabi bukan Ahlul Bait dalam Al Ahzab 33. Karena untuk apa bertanya atau berharap ikut masuk dalam selimut atau berharap ikut dalam doa Rasulullah SAW. Bukankah sudah jelas kalau ayat tersebut telah turun maka Ummu Salamah sebagai istri Nabi akan tahu bahwa dialah yang dimaksud.
  2. Kemungkinan kedua bahwa persitiwa ini terjadi sebelum Al Ahzab 33 turun. maka hadis ini tidak layak dijadikan hujjah bahwa istri-istri nabi SAW adalah ahlul bait yang dituju dalam ayat tersebut. Lha ayat nya saja belum turun. Justru yang bisa ditangkap dari kemungkinan ini maka Al Ahzab ayat 33 adalah penegasan atau penetapan Allah SWT terhadap apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa yang disucikan itu adalah Mereka Ahlul Bait yang didoakan dan diselimuti oleh Nabi SAW. Seperti yang telah ditetapkan dalam hadis Sunan Tirmidzi riwayat Umar bin Abu Salamah dan sudah saya bahas.

  Sebenarnya di riwayat Tirmidzi pun tidak ada kata menafikan dari Nabi bahwa Ummu Salamah bukan ahlul bait Nabi, beliau hanya menyuruh Ummu Salamah agar tetap di tempatnya dan dia dalam kebaikan.

  Pahami baik-baik hadisnya. Jika memang Ummu Salamah sebagai istri-istri Nabi adalah yang dimaksud dalam Al Ahzab ayat 33 yang turun di rumah Beliau itu, maka Beliau tidak perlu mengungkapkan pertanyaan dan harapan ingin ikut bersama Mereka yang diselimuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata-kata Rasulullah SAW bahwa Ummu Salamah punya tempat sendiri dan dalam kebaikan adalah peniolakan yang halus dari Rasulullah SAW terhadap keinginan Ummu Salamah.

  maka saya kira pendapat Syaikh Mubarakfuri ada benarnya juga yaitu dicegahnya Ummu Salamah masuk ke dalam selimut karena ada Ali…

  Maaf Mas tetapi anda telah melakukan kontradiksi yang nyata dalam masalah ini. Pada hadis Musnad Ahmad yang Mas gunakan sebagai hujjah adalah dalil yang cukup untuk menolak perandaian Al Mubarakfuri, bukankah di hadis tersebut Ummu Salamah masuk ke dalam selimut. Bagaimana mungkin anda sepakat dengan Al Mubarakfuri untuk menyelisihi hadis yang anda bawa sendiri dan anda berhujjah bahwa hadis tersebut hasan. Silakan direnungkan

  Ternyata ada tuch mas…

  Sudah saya jelaskan kok, dan tetap tidak ada. Ingat apa yang saya tulis adalah Dengan kata lain, tidak ada satupun hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyelimuti istri-istri Beliau sebagai tanda bahwa merekalah Ahlul Bait yang dimaksud dalam ayat tersebut.. Hadis yang Mas kutip bukanlah tanda bahwa Ahlul bait dalam Al Ahzab 33 adalah Istri-istri Nabi.

  Saya setuju dengan Shah Abdul Aziz al-Dahlawi, yang jelas ayat Al-Ahzab 32-34 diturunkan untuk istri-istri Nabi (tidak ada syak sedikitpun), dan Rasulullah menginginkan ahlul baitnya yang lain (ahlul bait keturunan) dari keluarga Ali dan Abbas juga mendapatkan penyucian dari Allah,

  Silakan saja, dan bagi saya itu mencampuradukkan hadis shahih, hadis dhaif dan prakonsepsi pribadi.

  sehingga dengan menyelimuti mereka bersama beliau, beliau ingin menunjukkan bahwa mereka juga ahlul bait beliau dan bagian dari beliau disamping istri2 beliau, baru kemudian beliaupun berdo’a memohon kepada Allah untuk memasukkan juga ahlul bait beliau tersebut kedalam ayat penyucian tersebut…

  Kayaknya yang saya tangkap, Mas justru beranggapan Al Ahzab 33 itu turun khusus untuk istri2 Nabi dan Rasul SAW menginginkan kerabat Beliau yang lain sebagai Ahlul bait yang dimaksud dalam Al Ahzab 33. Lantas bagaimana dengan keluarga Aqil dan keluarga Ja’far sebagai kerabat Nabi tidak diselimuti juga. Mengapa menurut kata Mas hanya keluarga Ali dan keluarga Abbas saja?. Silakan saja mau meyakini seperti apa. Disini kita cuma membahas masing2 dalil yang dipakai. 🙂

  sehingga logikanya istri-istri Nabi ga perlu diselimuti, lha wong mereka yg dimaksud ayat tersebut…

  Yah itu kan kata Mas dan kata Mereka yang berpendapat bahwa ayat tersebut khusus untuk istri Nabi SAW. Hadis shahih sendiri justru menyatakan bahwa Ummu Salamah sebagai istri Nabi SAW tidak memahami bahwa ayat tersebut ditujukan untuknya sehingga beliau bertanya dan mengharap agar ikut masuk dalam ayat tersebut. 🙂

  sehingga enam bulan setelah ayat tsb turun beliau terus –menerus mengingatkan Fatimah dan keluarganya untuk beramal (beramal di sini banyak mas) agar do’a beliau diterima oleh Allah

  Saya tidak menolak bahwa Rasulullah SAW mengingatkan keluarganya untuk beramal. Hanya saja mengaitkan bahwa tindakan Rasulullah SAW mengajak beramal itu dengan tujuan agar ayat penyucian ditujukan kepada Mereka juga adalah penjelasan yang maksa. Ayat penyucian sudah ditujukan buat Mereka tepat ketika ayat tersebut turun. Dalilnya sudah jelas salah satunya di hadis Sunan Tirmidzi.

  begitu mas logikanya… dan saya kira ini klop banget… tidak bertentangan kemana-mana…

  Saya mengerti logika Mas dan saya sudah paparkan logika saya dalam tulisan saya yang banyak soal ini. Yang saya pahami dari perbedaan kita yaitu dasar logika anda adalah berdasarkan urutan ayat dan dasar logika saya berdasarkan hadis shahih yang marfu’ dari Rasulullah SAW. Just it 🙂

  Justru hal itu membuktikan bahwa ayat tersebut turun untuk istri-istri Nabi, gamblang banget kok mas itu…

  Lha mungkin saja begitu kalau berdasarkan urutan ayat. Hanya saja saya termasuk dalam golongan yang memahami bahwa ayat Al Quran tidak diturunkan secara berurutan. Sebagai perbandingan Anda bisa melihat Al Maidah ayat 2, 3 dan 4. Ayat-ayat ini coba Mas bandingkan. Lucu sekali kalau Mas bilang ayat tersebut turun berurutan. Karena Al Maidah ayat 3 telah masyhur sebagai ayat yang terakhir turun(itu pun cuma penggalan tertentu atau tidak seluruh al maidah ayat3 ). Aneh sekali kan setelah turun Al Maidah ayat 3 yang menyatakan syariat sudah sempurna tiba-tiba ayat berikutnya turun untuk menetapkan syariat baru tentang makanan yang dihalalkan. 🙂

  sedangkan Ali, Fatimah, Hasan, Husein ra adalah melengkapi saja, yang diharapkan oleh Rasulullah juga masuk ke ayat pembersihan tersebut karena mereka ahlul bait beliau juga,

  Silakan mengajukan klaim Mas, dalam hal ini saya sudah paparkan pendirian saya dan argumentasi saya. Dan saya sudah menanggapi argumen yang Mas pakai.

  justru yg rancu kalau logikanya dibalik menurut saya…

  Saya sudah mengatakan apa yang rancu menurut saya dan dari jawaban saya maka tampak jelas bahwa anda menyatakan bahwa Al Ahzab 33 turun khusus untuk istri-istri Nabi SAW dan ahlul kisa’ hanyalah orang yang diharapkan Nabi SAW untuk ikut juga dalam ayat tersebut. Nanya nih, pada akhirnya ayat tersebut tidak pasti untuk ahlul kisa’ kalau menurut anda karena bahkan selama 6 bulan Nabi SAW mengajak ahlul kisa’ untuk shalat agar mereka juga yang dituju dalam ayat tersebut. Tetapi kepastian bahwa ayat tersebut turun untuk ahlul kisa’ tetap belum ada. Begitukah maksud Mas yang saya tangkap.

  Saya sebelumnya menangkap kalau Mas berpandangan bahwa Al Ahzab 33 diturunkan untuk Istri-istri Nabi SAW beserta Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Makanya saya katakan itu rancu. Ternyata komen Mas berikutnya saya menangkap bahwa Mas mengkhususkan Al Ahzab 33 turun untuk istri2 Nabi saja sedangkan Ahlul Kisa’ adalah pribadi yang diharapkan oleh Rasul SAW untuk ikut masuk dalam ayat tersebut.

  Saya kira saya sudah menyampaikan argument saya di atas, menurut saya ahlul bait dan sahabat ittiba’ kepada Rasul…dan hanya Rasul saja yang ma’sum (atau apapun istilahnya)…

  Rasul Ma’sum ya sepakat, dan Ahlul Bait bagi saya selalu bersama kebenaran sebagai konsekuensi Hadis Tsaqalain. Sedangkan Sahabat sudah selayaknya ittiba’ pada Rasul dan Ahlul Bait.

 115. Ingin coba berkomentar ah.

  Ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh mas secondprince.

  Aku hanya menambahkan sedikit saja, terkait dengan Surat At-Taubah ayat 100 dan surat 33 ayat 33.

  1. Jika kita cermati surat At-taubah ayat 100 itu, sebenarnya terkait dengan assabiquuna al awwaluun dan itu bukan lah semua kaum muhajirin dan anshar tetapi sebagian kaum muhajirin karena kalimat “min” (litab’idz) menunjukkan ba’dzi bukanlah kulli.

  Orang-orang yang Allah Ridho kepada mereka dan merekapun ridho kepada Allah itu adalah orang-orang yang diterangkan secara khusus bukan secara umum, yakni sebagian (min) kaummuhajirin dan kaum anshar dan juga yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga tidak bisa diterima jikalau ayat tersebut mengandung arti seluruh kaum muhajirin dan anshar (seluruh shahabat)…

  2. Mas secondprince diatas mengatakan bahwa logika antara mas bims dengan mas secondprince itu berbeda. Mas bims lebih melihat urutan ayat, sedangkan mas secondprince lebih mendasarkan pada penafsiran Nabi melalui hadits Al-Kisa’.

  Terkait dengan urutan ayat, sebenarnya tidak selamanya kita bisa mendasarkan argumen pada urutan ayat. Karena terkadang ada urutan ayat yang sebenarnya ndak nyambung sama sekali.

  Mas secondprince sudah menunjukkan bahwa surat 33 ayat 33 itu termasuk salah satu ayat yang urutanya ndak nyambung.

  Coba kita lihat ayat yang lain, semisal surat al maidah ayat 3-4.

  QS. 3 : 3
  Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

  QS. 3 : 4
  Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.

  Pada ayat yang ke-3, disana terdapat 3 kalimat.
  1. Mengenai makanan yang diharamkan.
  2. Disempurnakannya agama Islam
  3. Jaminain bagi orang yang terpaksa memakan makanan yang diharamkan pada kalimat ke-1.

  Lalu pada ayat yang ke-4 berbicara mengenai makanan-makanan yang halal.

  Lihatlah, urutan dari ayat tersebut ternyata ngacak.

  ayat itu berisi tentang halal haramnya makanan, lalu disempurnakannya islam, lalu balik lagi ke halal haramnya makan.

  wallahu a’lam
  wassalam.

 116. @Armand
  Salam kenal

  Bagaimana menurut mas? Apakah kira-kira kelompok munafiqun terdapat pada sahabat yang mas rangkum di atas? Kalau tidak, apakah mas bisa menyebutkan siapa-siapa orang-orang yang dekat dengan Nabi saw yang memiliki sifat tercela itu? Dimana notabene Rasul saw di ayat tsb tersurat juga tidak mengetahui siapa-siapa orang dekat beliau yang munafik? Jadi kalau tidak bisa ditentukan mana yang munafik, bagaimana mas bisa meyakinkan saya bahwa kelompok sahabat yang mas maksudkan tidak mungkin termasuk di dalamnya?.

  Yang jelas Shahabat Nabi menurut pengertian ahli hadits adalah bukan Munafik dan Munafik bukan Shahabat Nabi, tetapi pengertian shahabat secara lughoh/bahasa memang iya.

  Rasulullah pada awalnya memang tidak mengetahui, namun kemudian Allah-lah yang membuka kedok mereka dan membedakan dan menyisihkan mereka dengan kaum mu’minin, sehingga Rasulullah dan kaum mu’minin pada waktu itu mengetahuinya.

  Kedok mereka terungkap dalam berbagai peristiwa yg terjadi sperti : kasus pembangunan masjid Dhirar, kisah perang tabuk, perang uhud dan lainnya..

  Yang perlu antum ketahui bahwa para shahabat nabi sudah tercatat biografinya dalam kitab rijal-rijal hadits. Misal di kitab Siyar A’lami An Nubala, karangan Imam Adz Dzahabi, di sana termuat biografi para shahabat dan aimmah… mudah bukan…

  Baik untuk lebih yakin lagi, silahkan perhatikan uraian berikut ini, saya kutip dari salah satu blog :

  Sesungguhnya, jika pertanyaan mereka adalah: “Siapa tahu hati mereka (sahabat)?”, maka jawabannya sangat jelas . Allahlah yang maha Mengetahui hati mereka sebagaimana dise-butkan dalam firman-Nya:
  وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. ]العنكبوت: 11[

  Dan sungguh Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sungguh Dia mengetahui orang-orang yang munafik. (al-Ankabut: 11)

  Dan Allah berjanji akan memberitahu ciri-ciri mereka secara detail. Bahkan dalam beberapa kejadian, Allah telah memisahkan siapa munafiqin dan siapa para shahabat Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam yang mulia. Allah berfirman:

  مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ… ال عمران: 179

  Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian sekarang ini, sehingga Dia menyisih-kan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin)… (Ali Imran: 179)

  Tentang ayat ini Ibnu Katsir berkata: “…yaitu pasti Allah akan berikan suatu cobaan yang akan menampakkan wali-wali-Nya dan mem-permalukan musuh-musuh-Nya dan akan di-ketahui siapa mukmin yang sabar dan siapa munafik yang jahat…” (Tafsir Ibnu Katsir 1/468)

  Juga Allah mengancam orang-orang munafik untuk membongkar kedok mereka dalam ayat-Nya:

  أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشَآءُ َلأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. محمد: 29-30

  Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mere-ka? Dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-k-iasan perkataan mereka dan Allah menge-tahui perbuatan-perbuatanmu. (Muham-mad: 29-30)

  Dan Allah memiliki hikmah dalam taqdir-Nya ketika Ia menguji setiap orang yang mengaku beriman dengan berbagai ma-cam ujian, hingga terlihat siapakah di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa-kah yang berdusta (munafik).

  الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. العنكبوت: 1-3

  Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) berkata: “Kami telah beriman”, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami te-lah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah menge-tahui orang-orang yang benar dan sesung-guhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (al-Ankabut: 1-3)

  Ujian pertama yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman dari kalangan para shahabat nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam adalah gangguan dan penyik-saan dari kaumnya di Mekah. Sebagian mere-ka disiksa dengan api. Sebagian lainnya di-usir, dicela dan dicaci-maki dengan berbagai macam tuduhan yang keji.

  Dengan demikian semua orang paham bahwa para shahabat yang masuk Islam di Mekah sebelum hijrah adalah orang-orang yang telah terbukti keislaman dan keima-nannya, dan terbebas dari tuduhan munafik, karena tidak mungkin ada seorang yang ber-pura-pura masuk Islam ketika itu untuk dicaci-maki, dan disiksa.

  Ujian berikutnya adalah perintah untuk hijrah yaitu untuk meninggalkan negeri dan tanah tumpah darahnya serta meninggalkan sanak saudaranya yang masih kafir dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah katakan tentang mereka:

  لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. الحشر: 8

  (Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari har-ta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar. (al-Hasyr: 8)

  Dalam ayat ini Allah memuji para muhajirin dengan kalimat ash-Shadiqiin (orang-orang yang jujur dan benar imannya).

  Demikian pula orang-orang yang beriman di Madinah, mereka menyambut dan mempersiapkan tempat bagi para muhajirin, bahkan mereka lebih mementingkan tamu-tamunya tersebut melebihi daripada diri dan keluarganya. Maka Allah pun memuji para shahabat dari kalangan Anshar tersebut.

  وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَاْلإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحشر: 9

  Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Mu-hajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung. (al-Hasyr: 9)

  Dalam ayat ini Allah menjuluki kaum Anshar dengan kalimat al-Muflihuun (orang-0rang yang akan mendapatkan kemenangan dan kemuliaan). Merekalah yang disebut sebagai as-Saabiqunal Awwalun yaitu kaum muha-jirin dan kaum Anshar.

  Jihad Sebagai Tolok Ukur
  Ketika kaum muslimin mulai kuat dan banyak di Madinah, muncullah orang-orang yang berpura-pura mengaku sebagai muslim, pengikut Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, namun dalam hatinya menyimpan kekufuran. Hal ini mereka laku-kan agar terlindung jiwa dan harta mereka, yakni karena takut dibunuh dan dirampas hartanya sebagai pampasan perang.

  Tentu saja mereka (orang-orang mu-nafiq) itu adalah kaum yang paling tidak suka sesuatu yang akan mengorbankan diri dan hartanya. Sehingga ketika turun perintah un-tuk berjihad, terlihat bahwa merekalah yang paling pertama menolak dan menghindarinya dengan alasan yang dibuat-buat. Dengan perintah untuk berjihad ini terpisahlah de-ngan jelas antara dua golongan yaitu mereka yang lulus (mukmin) dan yang gagal (munafik).

  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. محمد: 31

  Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) keadaan kalian. (Muham-mad: 31)

  Tentang mereka yang lulus pada ujian ini, Allah katakan:

  وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. الأنفال: 74

  Dan orang-orang yang beriman dan ber-hijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediam-an dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Me-reka memperoleh ampunan dan rezeki (nik-mat) yang mulia. (al-Anfaal: 74)

  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. الحجرات: 15

  Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman ke-pada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mere-ka tidak ragu-ragu dan berjuang (ber-jihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang be-nar. (al-Hujuraat: 15)

  Dalam ayat di atas, Allah kembali memuji mereka dan menggelarinya sebagai ash-Shaadiquun yaitu orang-orang yang jujur dan be-nar-benar beriman, bukan kaum munafik.

  Adapun orang-orang yang tidak jujur alias pendusta, berpura-pura masuk Islam, tetapi memendam kekafiran dan penentangan dalam hatinya, mereka telah gagal dalam menghadapi ujian yang berat ini. Allah tampakkan kemunafiqan mereka dalam beberapa kejadian.
  Setiap mereka berupaya untuk meng-hindari jihad dengan kedustaan-kedustaan dan sumpah-sumpah palsu, Allah menurun-kan ayat-Nya yang menceritakan alasan-alasan mereka itu. Allah katakan dalam ayat-ayat tersebut dengan kalimat: “Berkata kaum munafik…” atau kalimat “Berkata dengan mulutnya yang tidak ada dalam hatinya”. Sehingga Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya mengerti tentang siapa-siapa orang-orang munafik. Bahkan kaum muslimin setelahnya dan kita semua mengetahui siapa para muna-fik itu satu persatu.

  Allah berfirman:

  وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. ال عمران: 167

  Dan supaya diketahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan: “Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)”. Mereka ber-kata: “Sekiranya kami mengetahui peperangan, tentulah kami mengikutimu”. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan. Mereka mengatakan de-ngan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. (Ali Imran: 167)

  أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. الحشر: 11

  Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada sauda-ra-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab: “Sesungguhnya jika kalian diusir nis-caya kamipun akan keluar bersamamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh ke-pada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kalian diperangi pasti kami akan membantu kalian.” Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. (al-Hasyr: 11)

  يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلآءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. الأنفال: 49

  (Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: “Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya”. (Allah berfirman): “Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (al-Anfaal: 49)

  وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا. الأحزاب: 12

  Allah berfirman: Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata:”Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya”. (al-Ahzaab: 12)

  Selain dengan kalimat-kalimat tersebut di atas, Allah juga jelaskan mereka dengan kalimat yang semakna dan senada seperti al-Mukhalafuun (yakni orang-orang yang meng-hindar dari jihad), “yang tidak jujur”, atau “yang di hatinya ada penyakit” dan lain-lainnya.

  Allah berfirman:

  فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. التوبة: 81

  Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa gembira dengan ting-galnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mere-ka berkata: “Janganlah kalian berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini”. Katakanlah: “Api neraka jahannam itu lebih sangat panas(nya)” jika mereka mengetahui. (at-Taubah: 81)

  سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ اْلأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. الفتح: 11

  Orang-orang Badwi yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan mengatakan: “Harta dan keluarga kami telah merinta-ngi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami”; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hati-nya. Katakanlah: “Maka siapakah (gerang-an) yang dapat menghalang-halangi ke-hendak Allah jika Dia menghendaki kemu-dharatan bagimu atau jika Dia meng-hendaki manfa’at bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Fath: 11).Wallahu a’lam

  O iya coba anda lihat tingkatan sahabat sampai no. 9 dari tulisan Al-Hakim, yaitu sahabat yg ikut serta dlm bai’atur Ridwan, saat itu ada 1400 sahabat dan Allah berfirman :

  Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya) (QS 48:18)

  Lihatlah Allah mengetahui isi hati mereka mas, jadi jelas 1400 org tsb bukanlah munafik.. oce..

  Abu Sufyan dan Muawiyyah? Mas sungguh terlalu!

  Ups! Saya hanya menukil dari Al-Hakim lho mas… memang kenapa mas kok kyknya shock banget membaca nama mereka berdua?

  (2) Mengenai Ahlulbayt Nabi dan siapa-siapa yang termasuk di dalamnya terkesan sekali bahwa mas ingin memaksakan bahwa Ahlulbayt Nabi adalah bukan saja Fatimah-Ali-Hasan dan Husein. Dimana isteri-isteri Nabi juga termasuk di dalamnya.
  Apakah mas tidak menyadari bahwa surah Al-Ahzab sangat mengindikasikan penyucian dan kebersihan jiwa bagi Ahlulbayt Nabi serta pencegahan thd kesalahan dan dosa? Bagaimana mas bisa terfikir untuk juga memasukkan para isteri Nabi ke dalamnya, dimana salah satu dari mereka dengan beraninya keluar rumah untuk memimpin peperangan thd seorang keluarga Nabi sementara Nabi saw menyuruhnya untuk tetap tinggal di rumah? Begitu pula ada teguran di salah satu ayat thd isteri Nabi yang lain atas kecemburuan mereka thd Nabi. Dan perlu juga mas pertimbangkan bahwa ikatan suami-isteri bisa saja lepas. Karena apa? Karena jika terjadi perceraian, maka tidak ada lagi hubungan kekerabatan. Bagaimana mas akan menjelaskan mereka para isteri Nabi saw termasuk Ahlulbayt Nabi padahal ikatan kekerabatan mereka dengan Nabi saw sangat lemah?

  Justru hal yang sangat dipaksakan jika ayat tsb diperuntukkan bukan untuk istri2 nabi atau membuang istri2 Nabi dari cakupan ahlul bait, anak SMP kelas 1 aja begitu membuka 33:30-34 langsung tahu ketika ditanya ditujukan kepada siapakah ayat tsb, sedangkan kita yg sudah gede gini sukanya kok yg samar-samar.:)

  Apakah mas tidak menyadari bahwa surah Al-Ahzab sangat mengindikasikan penyucian dan kebersihan jiwa bagi Ahlulbayt Nabi serta pencegahan thd kesalahan dan dosa? Bagaimana mas bisa terfikir untuk juga memasukkan para isteri Nabi ke dalamnya, dimana salah satu dari mereka dengan beraninya keluar rumah untuk memimpin peperangan thd seorang keluarga Nabi sementara Nabi saw menyuruhnya untuk tetap tinggal di rumah? Begitu pula ada teguran di salah satu ayat thd isteri Nabi yang lain atas kecemburuan mereka thd Nabi.

  Makanya mohon dibaca ayat sebelum dan sesudahnya, ayat tsb terkait dengan perintah dan larangan, Ayat itu jelas-jelas asalnya buat istri2 Nabi dan ayat tersebut adalah penyucian buat mereka dan ahlul bait Nabi yang lain berdasar hadits beliau, teguran dalam Al-Qur’an menunjukkan salah satu bentuk penjagaan & perhatian Allah terhadap istri2 Nabi mas, jadi mohon jangan salah tafsir, jangankan istri2 Nabi, Nabi sendiri pun dijaga oleh Allah salah satunya dengan cara teguran.

  Bagaimana mas akan menjelaskan mereka para isteri Nabi saw termasuk Ahlulbayt Nabi padahal ikatan kekerabatan mereka dengan Nabi saw sangat lemah?

  Kalau anda sekarang ini sudah berkeluarga, kira-kira siapa saja yang menjadi ahlul bait anda mas? Tolong sebutkan…

  Eh, bagaimana mas bisa menafsirkan sebuah hadits hanya dengan kesan tegas dan tidak dari Nabi saw. Apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya dilakukan Nabi biarlah Nabi saw yang memutuskan, kita hanya mentatati. Tegas atau tidak itu bukan urusan kita mas, lagipula itu hanya kesan kan?

  Saya hanya membalik logikanya mas SP kok mas, coba anda perhatikan lagi diskusi di atas.

  Salam

 117. @SP

  Ah ini namanya kembali memperluas arah pembicaraan. Soal hadis yang anda kutip, sudah saya sebutkan penafsiran saya. inti dalam pendapat saya soal Khulafaur Rasydin adalah berdasarkan hadis yang shahih maka mereka adalah hujjah. Jadi sudah sewajarnya kalau mereka harus mendapat penetapan dari Allah SWT dan RasulNya mengenai siapa mereka. IMHO Adalah tidak mungkin pribadi yang dikatakan harus kita pegang teguh Sunnahnya adalah orang yang dipilih oleh orang banyak

  Allah, Rasul-Nya dan kaum mu’minin telah menetapkannya sbgmana komentar saya di sholat tarawih dalam timbangan bagian tiga.
  https://secondprince.wordpress.com/2008/09/14/shalat-tarawih-dalam-timbangan-bagian-ketiga/#comment-4070

  Saya ingin tahu bagaimana Mas menanggapi bahwa khalifah yang anda sebutkan itu pernah menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasul. Misalnya dalam perkara haji tamattu. Jika memang dengan logika Mas bahwa mereka adalah Khulafaur Rasydin maka ketetapan mereka yang bertentangan dengan Sunnah Rasul SAW adalah Sunnah yang harus dipegang teguh. Maka apalah artinya berpegang pada SunnahKu dan Sunnah Khulafaur Rasydin.

  Masalahnya mindset antum sudah terlanjur menganggap bahwa selain Nabi ada yang ma’sum (atau apapun istilah antum), yg menurut antum itu adalah konsekuensi logis dr hadits tsaqolain dan hadits di atas, tetapi mnrt saya tidak mas, ketidakma’suman mereka tidak menggugurkan hadits tsaqolain maupun hadits khulafa’ur Rasyidin, saya sudah sampaikan sebelumnya, kesepakatan/ijma’ merekalah yg terjaga dan menjadi hujjah, berdasarkan hadits yg saya sebutkan di atas, sedangkan per individu mereka bisa saja keliru baik khulafa’ur rasyidin, sahabat maupun ahlul bait.

  Dalam kasus Haji Tamattu’ khulafa’ur rasyidin tidaklah sepakat, yaitu Ali tidak sepakat dg 3 khalifah sebelumnya. Pada saat terjadi perbedaan pendapat seperti itu kita kembali kepada Al-Qur’an dan sunnah, mana yang lebih mencocoki keduanya itu yg kita ambil, dan memang pendapat Ali adalah yg rajih dalam masalah ini, juga pendapat Ibnu Abbas dan bahkan Ibnu Umar sendiripun berbeda dengan ayahnya dlm masalah ini. Pertanyaannya apakah hanya karena masalah ijthad yg keliru lantas sahabat yg menyelisihi tidak mengakui khalifah mereka saat itu? ga ada riwayat yg mengatakan hal itu mas, ingat jika ijtihad seorang hakim benar maka dia mendapat 2 pahala jika salah 1 pahala. Sekarang coba anda cek lebih banyak mana kesesuaian mereka dg sunnah nabi daripada yg tidak, padahal mungkin saja mereka jg punya dasar dlm ijtihad mereka tsb yg sahabat lain mungkin tidak mengetahuinya. Dan yg jelas kekhalifahan mereka tetap syah berdasarkan Al-Qur’an dan hadits2 yg shahih.

  Bagi saya tidak cukup karena penunjukkannya tidak jelas. Intinya berulang kali saya baca tidak ada dalam ayat tersebut kata-kata tentang siapa yang harus dipegang teguh agar tidak tersesat

  Saya kira sudah jelas mas, anda tinggal buka kitab para ulama mengenai biografi2 mereka, siapakah yang termasuk dalam ayat tersebut… sebenarnya secara khusus tentang mereka tersebar di berbagai riwayat hadits, contoh yg paling mudah adalah riwayat tentang shahabat utama Nabi… Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali …jelas keempat orang tsb mesti kita ikuti…

  *btw saya tidak menangkap kata-kata perintah dalam ayat di atas*

  Dalam ayat ini, Allah SWT tidak hanya mengatakan tentang keridhoannya dengan golongan dari orang–orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam diantara orang Muhajirin dan Anshor tetapi Allah juga mengatakan akan keridhoannya dengan orang–orang yang mengikuti jalan mereka baik dalam keimanan mereka, perbuatan mereka dan metode mereka sebagai konsekuensi atas amal sholeh mereka maka Allah menjanjikan kepada 2 golongan tersebut (Golongan shahabat dan orang–orang yang mengikutinya) yaitu mereka akan mewarisi surga..

  3. Mas mengutip hadis tersebut tidak seluruhnya, anehnya bagian yang menurut saya paling penting justru tidak Mas kutip. Itu ada di bagian akhir. Setelah Rasulullah SAW mengatakan Tentu, masuklah ke dalam selimut.. ada terusannya yaitu kata2 Ummu Salamah
  Maka aku pun masuk ke balik kain itu setelah selesainya doa Beliau untuk anak pamannya, kedua putra Beliau dan Fatimah putri Beliau.

  Apa masalahnya mas? Bahkan tambahan matan di atas membuktikan bahwa Nabi mendo’akan ahlul baitnya (keluarga Fathimah) agar juga dibersihkan oleh Allah dari segala kotoran dosa, maka dengan dido’akannya mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah tidak ma’sum (atau apapun istilah antum).

  4. Hadis yang Mas kutip tidak sedang membicarakan Asbabun Nuzul ayat Tathir, lihat sendiri tidak ada penjelasan soal ayat Al Ahzab 33 yang turun. Hadis di atas menjelaskan soal doa Rasulullah SAW kepada Ahlul Kisa’.

  Ups! Maaf, Anda terlalu memaksakan diri untuk mengatakan hadits di atas tidak berkaitan dg QS 33:33

  Kalo saya boleh menafsirkan mas:
  Pada hadits riwayat Tirmidzi Ummu Salamah dicegah masuk ke dalam selimut karena beliau sedang ingin mendoakan Ahlul Baitnya dari keluarga Fathimah agar dibersihkan juga oleh Allah. Nah setelah selesai baru kemudian Nabi membolehkan Ummu Salamah masuk sebagaimana yg termuat dlm riwayat Ahmad. Atau yg dimaksud Ummu Salamah mempunyai tempat tersendiri dan dia dalam kebaikan adalah karena ayat tsb pada asalnya turun buat istri2 Nabi termasuk Ummu Salamah, sehingga ga perlu lagi untuk dido’akan.

  Jadi kesimpulan yang saya tangkap
  1. Hadis ini tidak memuat sedikitpun hujjah bahwa Al Ahzab ayat 33 turun untuk istri-istri Nabi SAW. karena memang hadis tersebut tidak menceritakan soal turunnya Al Ahzab ayat 33

  Sekali lagi maaf, anda terlalu memaksakan diri agar hadits tsb sesuai dg mindset antum

  2. Hadis ini hanya menceritakan kalau Ummu Salamah adalah ahlu Nabi, sayangnya beliau bukan termasuk dalam mereka yang didoakan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali dan jelas bukan ahlul bait dalam ayat tathir. Hal ini tampak dalam kata-kata terakhir hadis tersebut bahwa Ummu Salamah masuk ke dalam selimut setelah doanya selesai.

  Ya jelas lah mas lha wong ayat 33:30-34 memang asalnya buat istri2 Nabi kok, jadi yg perlu didoakan ya ahlul bait beliau yg lain yaitu keluarga Fathimah ra agar masuk juga dalam ayat tsb.

  Pahami baik-baik hadisnya. Jika memang Ummu Salamah sebagai istri-istri Nabi adalah yang dimaksud dalam Al Ahzab ayat 33 yang turun di rumah Beliau itu, maka Beliau tidak perlu mengungkapkan pertanyaan dan harapan ingin ikut bersama Mereka yang diselimuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata-kata Rasulullah SAW bahwa Ummu Salamah punya tempat sendiri dan dalam kebaikan adalah peniolakan yang halus dari Rasulullah SAW terhadap keinginan Ummu Salamah.

  Justru spt komen sy di atas yg dimaksud Ummu Salamah mempunyai tempat tersendiri dan dia dalam kebaikan adalah karena ayat tsb memang asalnya turun buat istri2 Nabi termasuk Ummu Salamah. Sehingga beliau sudah dalam kebaikan.

  Silakan saja, dan bagi saya itu mencampuradukkan hadis shahih, hadis dhaif dan prakonsepsi pribadi.

  Maaf, nampaknya hal tsb terjadi juga pada diri anda mas.

  Kayaknya yang saya tangkap, Mas justru beranggapan Al Ahzab 33 itu turun khusus untuk istri2 Nabi dan Rasul SAW menginginkan kerabat Beliau yang lain sebagai Ahlul bait yang dimaksud dalam Al Ahzab 33.

  Pada asalnya memang ayat tersebut turun untuk istri2 Nabi dan baru diperluas untuk ahlul bait yg lain.

  Lantas bagaimana dengan keluarga Aqil dan keluarga Ja’far sebagai kerabat Nabi tidak diselimuti juga. Mengapa menurut kata Mas hanya keluarga Ali dan keluarga Abbas saja?.

  Wallahu A’lam, karena yg ditemukan baru hadits yg menceritakan perlakuan Nabi tsb hanya kepada keluarga Ali dan Abbas saja. Dan alasan Nabi mengapa hanya 2 keluarga tsb Allahu A’lam.

  Lha mungkin saja begitu kalau berdasarkan urutan ayat. Hanya saja saya termasuk dalam golongan yang memahami bahwa ayat Al Quran tidak diturunkan secara berurutan. Sebagai perbandingan Anda bisa melihat Al Maidah ayat 2, 3 dan 4. Ayat-ayat ini coba Mas bandingkan. Lucu sekali kalau Mas bilang ayat tersebut turun berurutan. Karena Al Maidah ayat 3 telah masyhur sebagai ayat yang terakhir turun(itu pun cuma penggalan tertentu atau tidak seluruh al maidah ayat3 ). Aneh sekali kan setelah turun Al Maidah ayat 3 yang menyatakan syariat sudah sempurna tiba-tiba ayat berikutnya turun untuk menetapkan syariat baru tentang makanan yang dihalalkan.

  Saya mau Tanya sama mas, apakah urutan ayat seperti pada Al-maidah ayat 3 terjadi pada setiap ayat dlm Al-Qur’an yg lain ataukah jarang terjadi? Apa dasar mas bahwa urutan QS 33:33 sama spt QS 5:3? Apakah krn hadits dr riwayat Tirmidzi tsb? Sbgmana mas sampaikan bahwa urutan ayat dlm QS 5:3 tidak saling berhubungan, OK mungkin mas benar, tetapi di QS 33:33, urutan ayatnya saling berhubungan, jadi QS 33:33 berbeda dg QS 5:3. makanya saya bilang di atas kalo anak SMP kelas 1 ditanya untuk siapa ayat tsb turun mereka InsyaAllah akan menjawab bahwa ayat tsb berkaitan dg istri2 Nabi. jelas sekali bedanya..

  Saya sebelumnya menangkap kalau Mas berpandangan bahwa Al Ahzab 33 diturunkan untuk Istri-istri Nabi SAW beserta Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Makanya saya katakan itu rancu. Ternyata komen Mas berikutnya saya menangkap bahwa Mas mengkhususkan Al Ahzab 33 turun untuk istri2 Nabi saja sedangkan Ahlul Kisa’ adalah pribadi yang diharapkan oleh Rasul SAW untuk ikut masuk dalam ayat tersebut.

  Kalo menurut saya, pendapat yg terbaik sbgmana yg sy sebutkan di awal sekali memang ayat tersebut turun untuk istri2 Nabi dan juga ahlul bait Nabi yg lainnya, walaupun pada asalnya ayat tsb turun utk istri2 Nabi tetapi kmdn diperluas ke ahlul bait yg lainnya. dan tentunya argumen2 saya di atas untuk mengcounter pendapat yg mengatakan bahwa ahlul kisa’ saja yg dimaksud ayat tsb dan membuang istri2 Nabi. Padahal jika diperhatikan benar, justru istri2 Nabi lah yg lebih dekat dg apa yg dimaksud oleh ayat tsb. Wallahu A’lam

  Terima kasih mas SP karena mau bersabar menanggapi komen2 saya… saya mohon maaf jika ada kata2 yg krg berkenan.. maaf juga kalo kepanjangan..

  Peace… 🙂

  @ressay

  Komentar anda sudah saya jawab di atas mas… syukron.

 118. @Bims
  Maaf mas, masih ada yang mau ditanyakan… 🙂
  Kata mas:
  “…..Rasulullah pada awalnya memang tidak mengetahui, namun kemudian Allah-lah yang membuka kedok mereka dan membedakan dan menyisihkan mereka dengan kaum mu’minin, sehingga Rasulullah dan kaum mu’minin pada waktu itu mengetahuinya..”

  Kalimat “….namun kemudian Allah-lah yang membuka kedok mereka…..” apakah ini lanjutan ayat 101 mas? Atau tambahan mas sendiri?
  Bukannya ayat 101 di atas sudah jelas mas? Apakah mas tidak faham maksudnya? Ataukah menurut mas teks tsb keliru? RASUL SAW TIDAK MENGETAHUI SIAPA-SIAPA YANG MUNAFIK.
  Baiklah….Jika menurut mas sudah dikasi tau oleh Allah swt, adakah ayat yang menyatakannya? Serta siapa-siapa saja yang disebutkan oleh Allah swt sebagai manusia-manusia yang munafik itu? Adakah Rasul saw pernah menyebutkannya dan sampai ke mas?

  Coba mas sebutkan siapa-siapa manusia yang dimaksud munafik di ayat tsb? Sehubungan dgn ayat 101 ini mas, bukan ayat yang lain.
  Mungkin bagi mas ga perlu, tapi bagi saya sangat penting mengingat riwayat-riwayat yang sampai ke kita sekarang adalah berasal dari orang-orang di sekitar Nabi saw. Jika kita tidak tahu mana-mana yang munafik, bagaimana kita yakin bahwa riwayat-riwayat yang sampai ke kita benar-benar berasal dari Rasul saw?

  Sorry, ayat2 yang mas sebutkan di atas msh belum menjawab pertanyaan saya, siapa-siapa yang munafik.

  Salam

 119. @armand

  saran saya coba baca lagi carefully…

  Salam

 120. @bims
  Sudah mas….sudah saya baca bolak-balik kok komen mas. Mungkin saya kelewat. Tapi ternyata ngga juga ditemukan nama-nama orang yang munafik di ayat 101 yang menurut mas sudah diketahui oleh Nabi saw.
  Jika mas masih juga meragukan ketelitian saya, maka saya ngga tau lagi mau komen apa.
  Salam.

 121. @atasku

  Maksud saya, sudah dibaca blm kitab rijal-rijal hadits seperti siyar ‘alami an nubala-nya Adz-Dzahabi, shg antum tahu siapakah shahabat2 Nabi tsb. sudah dibaca blm hadits2 yg bertebaran, paling mudah dulu aja, misal mengenai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yg sudah jelas2 mereka adalah shahabat Nabi dan bukan munafik… anda sudah yakin belum kalau mereka adalah bukan munafik? sebelum melangkah ke sahabat yg lainnya.

  sekarang saya mau tanya sama mas apakah Al-Qur’an menyebut nama-nama Ahlul Bait Nabi satu per satu? misalnya Ali, Fathimah, Hasan dan Hussain? misal di QS 33:33, jika ada, tolong saya dikasih tahu di surat apa dan ayat berapa?

  salam

 122. @bims
  Saya ngga tertarik dan naif untuk menanyakan satu per satu siapa-siapa sahabat Nabi saw karena jumlahnya ribuan/jutaan? Biarlah mas saja yang menelan kesemua nama-nama itu.
  Yang saya tanyakan ke mas hanya nama-nama orang yang munafik yang disebut-sebut di ayat 101, karena menurut mas Nabi saw mengetahuinya. Jika Nabi saw mengetahui, tentu dibuktikan dengan nama-nama mereka sampai ke kita bukan?
  Bagaimana pun jika mas kesulitan me-list nama-nama tsb saya bisa memakluminya kok 🙂

  Ada pun nama-nama Ahlulbayt di QS 33:33 memang ditunjukkan oleh Nabi saw kan? Masalahnya dimana mas?

  Salam

 123. @armand

  Memang benar Nabi mengetahuinya, karena Allah telah membuka kedok mereka, makanya baca uraian yg panjang di komen saya, bagaimana Allah memisahkan antara munafik dan mukmin. tanda-tanda mereka sudah diperlihatkan melalui ujian2 yg berat yg kaum munafik tidak akan bisa menyembunyikan kemunafikannya dari mulai ujian penyiksaan oleh kaum kafir, hijrah, jihad, menginfaqkan harta benda, berpisah dg kaum kerabat dll. dan yg lulus ujian tsb merekalah kaum mukminin yang disebut shahabat Nabi… dan nama-nama mereka tertulis di dalam kitab2 para tabi’in, tabi’ut tabi’in dan dst…

  Mengenai nama2 orang munafik, Rasulullah telah memberikan catatannya kepada shahabatnya yg bernama Hudzaifah Ibnul Yaman pada saat itu… mengapa Rasulullah memerintahkan untuk merahasiakannya ya Allahu A’lam.

  sehingga Umar pun merujuk kepada Shahabat satu ini, misal ketika mau mensalatkan jenasah, jika hudzaifah menshalatkan, Umar ikut mensholatkan jika Hudzaifah tidak mensalatkan Umar pun tidak menshalatkannya.

  Demi Allah, rasa takut kepada kemunafikan hampir-hampir mencopot jantung generasi terdahulu. Karena, mereka mengetahui kemunafikan secara terpenrinci, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mereka mencurigai dirinya, sehingga khawatir mereka termasuk golongan munafikin.

  Umar bin Khathab r.a. berkata kepada Hudzaifah r.a., “Hai Hudzaifah, demi Allah aku ingin bertanya kepadamu, apakah Rasulullah saw. telah menyebutku dalam golongan kaum munafikin?”
  “Tidak, beliau tidak menyebut namamu! Dan setelah ini aku tidak akan merekomendasi siapa pun selamanya!” jawab Hudzaifah. (satu lagi terbukti bahwa Umar bukan seorang munafik, makanya kalau mau tahu lebih dalam baca riwayat2 mengenai mereka para shahabat)

  Ibnu Abi Mulaikah berkata, “Saya telah bertemu dengan tiga puluh orang sahabat Nabi saw. Mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata, ‘Imanku seperti iman Jibril dan Mikail’.”

  Riwayat ini disebutkan oleh Imam al-Bukhari.
  Diriwayatkan dari Al-Hasan al-Bashri, “Tidak ada yang merasa aman darinya (dari kemunafikan), kecuali seorang munafik. Dan tidak ada yang merasa khawatir atasnya, kecuali seorang mukmin.”

  Diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi saw., bahwa ia berkata dalam do’anya, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari khusyu’ kemunafikan.”
  Ada yang bertanya kepadanya, “Apa itu khusyu’ kemunafikan?”
  Ia berkata, “Badan terlihat khusyu’, tetapi hatinya tidak khusyu’.”

  Ada pun nama-nama Ahlulbayt di QS 33:33 memang ditunjukkan oleh Nabi saw kan? Masalahnya dimana mas?

  Masalahnya bagaimana anda bisa yakin bahwa Nabi pernah benar-benar bersabda mengenai ahlul bait tsb? Anda harus ingat bahwa hadits Kisa’, Tsaqolain, Safinah. Gadhir Kum dan semua hadits yang meriwayatkan adalah para shahabat… Nah bagaimana anda bisa yakin kalau shahabat periwayat hadits di atas bukanlah seorang munafik? Jika anda meragukan keadilan para shahabat yang meriwayatkan hadits2 bagaimana anda membangun keyakinan anda thd hadits2 spt Tsaqalain, Safinah, Ghadir Kum, Kisa’ dll?… itu baru hadits lho mas, bagaimana dengan Al-Qur’an? Kita tahu pengumpulan Al-Qur’an terjadi di masa shahabat, pengkodifikasian Al-Qur’an menjadi bentuk mushaf spt yg kita pegang saat ini juga di masa shahabat, bagaimana anda yakin bahwa Al-Qur’an yg sekarang adalah otentik jika meragukan keadilan shahabat? Kalau anda yakin bahwa Allah yang menurunkan Al-Qur’an dan Allah-lah yang menjaganya tentu anda harus yakin pula bahwa pengumpul dan pengkodifikasi Al-Qur’an ini adalah juga dijaga oleh Allah dan terbebas dari kemunafikan.

  Makanya sering saya sampaikan bahwa Islam adalah pohon, sedangkan para shahabat adalah akarnya, maka jika meragukan mereka berarti sedang mencabut akar pohon Islam itu sendiri… maka tak ada sedikitpun tersisa Islam ini buat kita… mohon direnungkan baik-baik…

  Salam

 124. @bims

  Masalahnya mindset antum sudah terlanjur menganggap bahwa selain Nabi ada yang ma’sum (atau apapun istilah antum),

  Nanya nih Mas, kalau mindset anda yang bilang Rasulullah SAW itu ma’sum datangnya dari mana?.
  *giliran saya memperluas pembicaran*

  yg menurut antum itu adalah konsekuensi logis dr hadits tsaqolain dan hadits di atas,

  Saya tidak main pukul rata sama seperti Mas. konsekuensi logis hadis Tsaqalain yang saya maksud jelas bersandar pada teksnya. Lihat teks hadis ini

  Bahwa Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang jika kamu pegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan sesat selamanya yaitu Kitabullah dan SunahKu. Keduanya tidak akan berpisah hingga menemuiKu di Al Haudh.”

  Sebelum hadis Tsaqalain itu dibahas panjang lebar coba anda pahami teks tersebut. Bukankah teks itu dasar jelas bahwa Sunnah mesti dipegang teguh agar tidak sesat. Nah kan tinggal simple aja dengan hadis Tsaqalain, tinggal diganti kata Sunnah menjadi Ahlul Bait.

  ketidakma’suman mereka tidak menggugurkan hadits tsaqolain maupun hadits khulafa’ur Rasyidin, saya sudah sampaikan sebelumnya, kesepakatan/ijma’ merekalah yg terjaga dan menjadi hujjah, berdasarkan hadits yg saya sebutkan di atas

  Teks hadisnya tidak menyebutkan soal ijma’ jadi apa dasarnya bahwa yang dimaksud itu adalah ijma’. Dengan logika anda yang langsung bilang bahwa itu adalah ijma’ maka saya juga bisa bilang begini.
  berpeganglah kalian dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk.
  Kata-kata di atas dengan logika anda bisa ditafsirkan bahwa yang disuruh berpegang itu adalah ijma’ Rasul bersama khulafaur Rasydin sedangkan perindividu mereka tidak menjadi hujjah bisa saja keliru. Alangkah kacaunya itu :mrgreen:

  Dalam kasus Haji Tamattu’ khulafa’ur rasyidin tidaklah sepakat, yaitu Ali tidak sepakat dg 3 khalifah sebelumnya. Pada saat terjadi perbedaan pendapat seperti itu kita kembali kepada Al-Qur’an dan sunnah

  Hadis Irbadh itu saya tanya ditujukan pada siapa? Para sahabat bukan, Pesannya apa, Teksnya bilang
  maka berpeganglah kalian dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk.
  kemudian kapan berlakunya hadis atau pesan tersebut. Teksnya menyebutkan
  sungguhnya siapa saja diantara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak
  Jadi tentu selepas Nabi SAW wafat.
  Kalau seperti yang anda bilang bahwa Sunnah Khulafaur Rasydin yang dimaksud itu adalah Ijma’ Khulafaur Rasydin bukan perindividu maka hadis itu hanya bisa diamalkan atau pesan itu dipegang teguh tepat setelah zaman keempat Khalifah(merujuk pada pengertian anda). Sedangkan zaman sebelum itu ya gak bisa dong, kan belum ada 4 khalifah yang disebut Khulafaur Rasydin dan ini bertentangan dengan teks hadisnya yang justru menyatakan pesan itu harus dipegang teguh sepeninggal Nabi SAW wafat.

  Atau dengan cara lain jika saya turuti pengertian anda bahwa Sunnah Khulafaur Rasydin adalah Ijma’ Khulafaur Rasydin. Maka lihatlah implikasinya

  1. Misalnya nih Zaman Umar yang waktu itu melarang haji tamaatu, maka merujuk pengertian anda maka yang khulafaur Rasydin baru ada 2 yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua sepakat melarang haji tamattu’. Anda bisa lihat hadisnya di bagian khusus. Nah disini Imam Ali belum menjadi Khalifah maka sudah jelas bahwa larangan haji tamattu’ menjadi bagian Sunnah Khulafaur Rasydin dan ternyata bertentangan dengan Sunnah Rasul. Anehnya para sahabat lain lebih berpegang pada Sunnah Rasul dan menolak Sunnah Khulafaur Rasydin. Kontradiktif dengan hadisnya.

  2. Atau zaman Usman yang juga melarang haji tamattu’. Disini merujuk pada pengertian anda bahwa khulafaur Rasydin sudah ada 3 yaitu Abu Bakar, Umar dan Usman yang ketiganya sepakat melarang haji tamattu’. Maka larangan haji tammatu kembali menjadi Sunnah Khulafaur Rasydin . Saat ini Imam Ali belum menjadi Khalifah. maka Penentangan beliau tidak melanggar ijma’ Khulafaur Rasydin maka Sunnah Khulafaur Rasydin kembali bertentangan dengan Sunnah Rasul. Dan para Sahabat lebih memilih Sunnah Rasul dan menolak Sunnah Khulafaur Rasydin. So bagaimana mungkin bisa begitu?. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh berpegang pada dua hal yang kontradiktif. apalagi bertentangan dengan Sunnahnya sendiri.

  Pertanyaannya apakah hanya karena masalah ijthad yg keliru lantas sahabat yg menyelisihi tidak mengakui khalifah mereka saat itu?

  Saya tidak mengangkat masalah ini, masalah saya itu adalah Sunnah Khulafaur Rasydin yang harus dipegang teguh itu yang mana?

  ga ada riwayat yg mengatakan hal itu mas, ingat jika ijtihad seorang hakim benar maka dia mendapat 2 pahala jika salah 1 pahala.

  Apakah jika sudah jelas ketetapan Allah dan RasulNya maka seseorang diperkenankan untuk berijtihad?.Sudah jelas yang shahih dari Rasul SAW maka mengapa lagi perlu berijtihad

  Sekarang coba anda cek lebih banyak mana kesesuaian mereka dg sunnah nabi daripada yg tidak, padahal mungkin saja mereka jg punya dasar dlm ijtihad mereka tsb yg sahabat lain mungkin tidak mengetahuinya.

  Oh ya mungkin saja mereka punya dasar, mungkin karena khawatir atau karena tidak suka. silakan dicari ada riwayat tentang ini. Mereka bahkan tidak menisbatkan larangan itu kepada Rasulullah SAW jadi dasar apa lagi yang bisa digunakan untuk menolak ketetapan shahih dari Rasulullah SAW. Maaf, Mas berandai-andai dalam masalah ini, silakan saja 🙂

  Dan yg jelas kekhalifahan mereka tetap syah berdasarkan Al-Qur’an dan hadits2 yg shahih.

  Silakan saja, saya tidak pernah mempermasalahkan ini. Kalau Mas berkeras mau membahas, silakan di tempat khusus yang berkaitan.

  Saya kira sudah jelas mas, anda tinggal buka kitab para ulama mengenai biografi2 mereka, siapakah yang termasuk dalam ayat tersebut…

  Kita bicara dengan sudut pandang yang berbeda. silakan mau berapapun banyaknya Qaul Ulama jika tidak ada dasar shahihnya baik dari Allah dan RasulNya maka itu tidak mutlak benar.

  sebenarnya secara khusus tentang mereka tersebar di berbagai riwayat hadits, contoh yg paling mudah adalah riwayat tentang shahabat utama Nabi… Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali …jelas keempat orang tsb mesti kita ikuti…

  Yah doktrin yang sudah saya dengar sedari kecil. Masalahnya apakah hadis-hadis itu sedang membicarakan At Taubah ayat 100 yang anda kutip itu. Lompatan yang cukup mengagumkan 🙂

  Dalam ayat ini, Allah SWT tidak hanya mengatakan tentang keridhoannya dengan golongan dari orang–orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam diantara orang Muhajirin dan Anshor tetapi Allah juga mengatakan akan keridhoannya dengan orang–orang yang mengikuti jalan mereka baik dalam keimanan mereka, perbuatan mereka dan metode mereka sebagai konsekuensi atas amal sholeh mereka maka Allah menjanjikan kepada 2 golongan tersebut (Golongan shahabat dan orang–orang yang mengikutinya) yaitu mereka akan mewarisi surga..

  Hoooo kembali memperluas teks kemana-mana, silakan-silakan. Saya tidak mau capek2 memperpanjang perkataan jika teksnya sendiri tidak bicara begitu.

  Apa masalahnya mas? Bahkan tambahan matan di atas membuktikan bahwa Nabi mendo’akan ahlul baitnya (keluarga Fathimah) agar juga dibersihkan oleh Allah dari segala kotoran dosa, maka dengan dido’akannya mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah tidak ma’sum (atau apapun istilah antum).

  Masalahnya maka hadis di atas bukanlah bukti bahwa istri2 Nabi yang dimaksud dalam ayat tathir. apa maksudnya agar juga, sudah jelas itu untuk mereka. Hadis di atas bahkan mengkhususkan doa untuk mereka saja, Ummu Salamah tidak ikut dalam doa tersebut. Perhatikan hadisnya.
  Bukankah saya sudah membahasnya bahwa doa tersebut untuk menegaskan bahwa merekalah yang dimaksud. Bahkan ada hadis lain dalam Al Mustadrak bahwa ayat tathir turun selepas doa Rasulullah SAW yang berarti menetapkan doa Rasulullah SAW tersebut. (Jika merujuk pengertian anda bahwa doa tersebut hanyalah sekedar doa atau harapan Rasulullah SAW semata).

  Ups! Maaf, Anda terlalu memaksakan diri untuk mengatakan hadits di atas tidak berkaitan dg QS 33:33

  Saya tidak mengatakan kalau itu tidak berkaitan, saya mengatakan hadis itu tidak membicarakan asababun nuzulnya. Kaitannya bahkan sudah saya bahas panjang lebar, bisa jadi hadis di atas adalah peristiwa selepas ayat tathir turun atau sebelum ayat tathir turun. silakan baca kembali komentar saya sebelumnya
  Mari kita buktikan sama-sama siapa yang maksa dalam hal ini?. Kalau memang hadis di atas membicarakan asbabun nuzul ayat tathir maka akan jelas ada kata-kata tentang turunnya ayat al Quran. Dan saya lihat sekali lagi tetap tidak ada?. Jadi siapa yang maksa?. Saya kah? 🙄

  Nah setelah selesai baru kemudian Nabi membolehkan Ummu Salamah masuk sebagaimana yg termuat dlm riwayat Ahmad

  Itu namnya Tadlis, atau mencampur aduk. Hadis riwayat ahmad tidak sedang membicarakan asbabun nuzul dan hadis riwayat Tirmidzi membicarakan asbabun nuzul. Teksnya berbicara begitu.Saya sudah membahas ini.
  Lagipula apa gunanya masuk kalau doanya sudah selesai, Justru Mas tidak menanggapi poin yang paling penting Mengapa Ummu Salamah mau ikut-ikutan bersama mereka kalau Beliau seperti kata anda sudah jelas-jelas yang dimaksud dalam ayat tersebut.

  Atau yg dimaksud Ummu Salamah mempunyai tempat tersendiri dan dia dalam kebaikan adalah karena ayat tsb pada asalnya turun buat istri2 Nabi termasuk Ummu Salamah, sehingga ga perlu lagi untuk dido’akan.

  Silakan berandai-andai, karena hadis di atas tidak menjadi dasar perandaian anda. Saya tidak tahu bagaimana kata-kata mempunyai tempat tersendiri dan dia dalam kebaikan bisa berarti begitu. Tempat tersendiri berarti tempat itu berbeda dengan kedudukan yang sedang dibicarakan dan dalam kebaikan itu berarti walau tidak termasuk dalam ayat ini, Ummu Salamah juga dalam kebaikan. Kedudukan Ahlul Bait bukan satu-satunya kebaikan yang ada sehingga ketika Rasul bilang dalam kebaikan maka itu berarti sama dengan kedudukan Ahlul Bait.

  Sekali lagi maaf, anda terlalu memaksakan diri agar hadits tsb sesuai dg mindset antum

  Klaim adalah hal yang tidak perlu diungkapkan dalam berdiskusi, karena orang lain bisa mementahkan semua kata-kata anda dengan klaim tersebut. Maaf saya rasa anda terlalu memaksakan agar sesuai dengan mindset antum. Betapa mudah dan tidak ada artinya yang seperti itu.

  Intinya kalau memang mau melihat siapa yang terpengaruh mindset siapa. Maka kita lihat siapa yang berpegang pada teks hadisnya dan tidak menambah-nambah seenaknya atau tarik ulur sekenanya. Begitu jauh lebih baik kan

  Ya jelas lah mas lha wong ayat 33:30-34 memang asalnya buat istri2 Nabi kok, jadi yg perlu didoakan ya ahlul bait beliau yg lain yaitu keluarga Fathimah ra agar masuk juga dalam ayat tsb.

  Ya itu kan kata Mas, Teksnya bicara lain. Teksnya menunjukkan kalau Ummu Salamah justru tidak memahami seperti yang anda pahami (bahwa ayat tersebut untuk istri Nabi SAW termasuk beliau). Toh makanya beliau juga ingin ikut bersama mereka. Ngapain sih tanya-tanya atau berharap ikut kalau memang sudah jelas yang dimaksud. Poin ini yang belum anda tanggapi dan terlihat jelas pada teks hadisnya.

 125. @bims

  Justru spt komen sy di atas yg dimaksud Ummu Salamah mempunyai tempat tersendiri dan dia dalam kebaikan adalah karena ayat tsb memang asalnya turun buat istri2 Nabi termasuk Ummu Salamah. Sehingga beliau sudah dalam kebaikan.

  Maaf Mas kita sudah sama-sama membahas arti kata-kata Tempat tersendiri dan dalam kebaikan. Saya dengan penafsiran saya dan Mas dengan penafsiran Mas. Untuk menguji mana yang klop dengan teksnya maka saya hadapkan dengan permasalahan Mengapa Ummu Salamah tanya-tanya atau berharap ikut dengan mereka?. Penafsiran saya klop dengan ini karena beliau bukanlah yang dituju sehingga beliau berharap ikut masuk. Sedangkan penafsiran Mas tidak klop dengan hal ini karena mengapa mesti bertanya ikut atau tidak atau mengapa mesti berharap masuk bersama mereka kalau sudah jelas Beliau itu adalah yang dituju ayat tersebut.

  Maaf, nampaknya hal tsb terjadi juga pada diri anda mas.

  Tentu, bisa saja. Saya tidak bisa yakin sepenuhnya saya terbebas masalah prakonsepsi pribadi tetapi sejauh ini saya berhujjah dengan hadis-hadis shahih. Saya rasa kita sama-sama tahu siapa yang berhujjah dengan hadis dhaif dalam masalah ini.

  Pada asalnya memang ayat tersebut turun untuk istri2 Nabi dan baru diperluas untuk ahlul bait yg lain.

  Maksudnya gimana, ada 2 kemungkinan itu
  1, Ayat tersebut khusus untuk istri-istri Nabi SAW kemudian Nabi SAW berharap Ahlul Kisa’ ikut masuk.
  2. Ayat tersebut turun untuk istri-istri Nabi SAW dan ahlul kisa’.
  Ada bedanya itu
  yang no1 itu hanya harapan dan keinginan yang tidak tahu sudah ditetapkan atau tidak karena komentar anda sebelumnya malah berkata 6 bulan Nabi menyuruh shalat agar Ahlul Kisa’ bisa ikut masuk dalam ayat tersebut.(padahal sudah 6 bulan)
  sedangkan yang no 2. itu sudah ketetapan jadi bukan lagi harapan dan keinginan.

  Wallahu A’lam, karena yg ditemukan baru hadits yg menceritakan perlakuan Nabi tsb hanya kepada keluarga Ali dan Abbas saja. Dan alasan Nabi mengapa hanya 2 keluarga tsb Allahu A’lam.

  Hanya Allah yang tahu 🙂

  Saya mau Tanya sama mas, apakah urutan ayat seperti pada Al-maidah ayat 3 terjadi pada setiap ayat dlm Al-Qur’an yg lain ataukah jarang terjadi? Apa dasar mas bahwa urutan QS 33:33 sama spt QS 5:3? Apakah krn hadits dr riwayat Tirmidzi tsb?

  Sudah saya tulis dalam salah satu tulisan saya, saya akan berpegang pada urutan ayat jika tidak ada dalil shahih yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun secara terpisah. Dasarnya jelas sekali hadis asbabun nuzulnya

  Sbgmana mas sampaikan bahwa urutan ayat dlm QS 5:3 tidak saling berhubungan, OK mungkin mas benar, tetapi di QS 33:33, urutan ayatnya saling berhubungan, jadi QS 33:33 berbeda dg QS 5:3.

  Dasar saya itu asbabun nuzul bukan perasaan berhubungan atau tidak.

  makanya saya bilang di atas kalo anak SMP kelas 1 ditanya untuk siapa ayat tsb turun mereka InsyaAllah akan menjawab bahwa ayat tsb berkaitan dg istri2 Nabi. jelas sekali bedanya..

  Dan anehnya Mas, Ummu Salamah sebagai istri Nabi justru tidak menangkap hal yang semudah itu sehingga ketika ayat itu turun Beliau bertanya kepada Rasul atau berharap untuk ikut bersama mereka Ahlul Bait yang disucikan.

  Kalo menurut saya, pendapat yg terbaik sbgmana yg sy sebutkan di awal sekali memang ayat tersebut turun untuk istri2 Nabi dan juga ahlul bait Nabi yg lainnya, walaupun pada asalnya ayat tsb turun utk istri2 Nabi tetapi kmdn diperluas ke ahlul bait yg lainnya.

  Silakan kita sudah memaparkan pendapat masing2 yang kita anggap terbaik dan sama-sama membahasnya 🙂

  dan tentunya argumen2 saya di atas untuk mengcounter pendapat yg mengatakan bahwa ahlul kisa’ saja yg dimaksud ayat tsb dan membuang istri2 Nabi. Padahal jika diperhatikan benar, justru istri2 Nabi lah yg lebih dekat dg apa yg dimaksud oleh ayat tsb.

  Begitu pula saya, argumen saya untuk mengcounter mereka yang menyatakan bahwa ayat tersebut khusus untuk istri2 Nabi atau ayat tersebut untuk Ahlul Kisa’ bersama istri2 Nabi

  Terima kasih mas SP karena mau bersabar menanggapi komen2 saya… saya mohon maaf jika ada kata2 yg krg berkenan.. maaf juga kalo kepanjangan.

  Terimakasih sudah mau menanggapi dan mohon maaf jika saya membuat hati anda tidak enak. 🙂

  Salam

 126. Salam

  Istri2 Nabi masuk dalam ayat “ innama yuridullahu …..”…???

  1. Jika Ahlul Bait yg dimksd dlm Ayat 33 surah Al Ahzab adalah “Ahlul Kisa” maka tidak ditemukan perbuatan2 mereka (Ahlul Kisa) yg bertentangan dg Al Qur’an ataupun Sunah…maka jelas bagi kita bahwa yg termasuk dalam Ayat ” inama yuridullahu ……dst.”(ayat penyucian) adalah mrk yg ada didalam Kisa.

  2. Jika Ahlul Bait yg dimksd dlm ayat “ inama yuridullahu…dst” adalah istri2 Nabi , maka akn ditemukan pd sebagian istri Nabi perbuatan2 yg bertentangan dg Al Qur’an dan sunah dari perbuatan mereka,maka tidak sesuai jika ayat penyucian utk mereka.

  Yg mengatakn istri2 Nabi termasuk Ahlul Bait adalah berasal dari Ikrimah, silahkan dicek siapa ikrimah (entah menurut Dzahabi atau ulama lainnya).

  Sedangkan riwayat yg mengatakan Ahlul Bait adl istri2 Nabi dan Ahlul Kisa hanya berasal dari Ad Dahak..aneh..riwayat2 turunnya ayat Tathir adalah berkenaan dg Ahlul Kisa dibawakan oleh sahabat2 spt Ibn Abas, Ummu Salamah, Jabir, bahkan dr Aisyah sendiri dpt “gugur” oleh riwayat Ad Dahak yg mengatakan Ahlul Bait adalah termasuk Istri2 Nabi.

  Malahan jika melihat urutan ayat yg membicarakan istri2 Nabi (wlpn mmg istri2 Nabi bukan Ahlul Bait yg disbt dalam ayat penyucian tersebut), maka jelas siapa yg tidak pantas masuk dalam ayat tsb dan doa beliau karena setelah wafatnya Nabi saww ada yg tidak mengikuti Ayat itu sendiri dg keluar memerangi Imam Ali, bahkan setelah mendapat teguran dari Ummu Salamah (Ummu Salamah yg dikatakan oleh Rasul “inaka illa khair” ketika berkata “aku bersama mereka..?”) agar tidak keluar memerangi Imam Ali. (saya tidak akan membahas disini ttg Aisyah keluar memerangi Imam Ali, yg jelas yg memerangi Imam Ali adalah memerangi Rasul saww.)

  Al Tahrim Ayat 5

  Aisyah dan Hafsah pernah akan diceraikan dari Nabi oleh Al Qur’an disebabkan oleh sebuah berita rahasia yang mereka ceritakan kepada orang tua mereka.

  Penjelasan dari Shahih Bukhari (edisi Arab Inggris bab “Boleh jadi, jika dia menceraikan kalian, Tuhannya akan…..(al Tahrim 5)

  Dari Umar (ibn Khattab) : Istri2 Nabi karena kecemburuan mereka, saling membantu untuk melawan Nabi, sehingga aku berkata kepada mereka, “ Boleh jadi jika dia menceraikan kalian, Allah akan memberinya istri2 pengganti yang lebih baik dari kalian” {Surat al Tahrim (66) 5} (Shahih Bukhari, jlid 6 hadis ke-438).

  Diriwayatkan dari Ibn Abbas :

  Saya bermaksud bertanya kepada Umar, maka saya katakana; “Siapakah dua orang perempuan yang mencoba saling membantu dalam menentang Rasul?” Saya hampir tak mampu melanjutkan perkataan saya ketika dia (umar) berkata : “Mereka adalah Aisyah dan Hafsah” (Shahih bukhari hadis ke 6.436)

  Ada riwayat yg lebih panjang, namun ini sekaligus sebagai contoh bahwa istri nabi bukanlah bagian dari Ayat Thathir (al ahzab 33), mereka bukan maksum, bahkan pernah diancam perceraian. Dan buktinya banyak mereka sering menyakiti hati Nabi.

  Bahkan Aisyah pernah berkata dg marah kepada Rasul saww :

  “ Kamulah orangnya yang menganggap diri seolah-oleh nabi dari Allah” (Ihya Ulum al Din, Al Ghazali, bab 94 hlmn 283)

  (masa Nabi dituduh “menganggap dirinya sbg Nabi Allah”…)

  Bahkan stelah sebulan Nabi saww mengasingkan diri dari istri2 beliau dan turun ayat 51 surat al Ahzab (silahkan cek sendiri2 ayat tersebut) Aisyah mengatakan sesuatu yang sangat2 tidak pantas kepada Rasul saww : “ Nampak bagiku bahwa Tuhan mu bercepat-cepat memuaskan keinginanmu” (Sahih Muslim, Inggris jld 2 hlmn 748-749)

  Masih pantaskah mereka disebut “…suci dari dosa..” dg perbuatan2 spt itu??

  —-
  Zaid bin Arqam berkata (riwayat dari Ibn Hayyan) : ……. Nabi saww bersabda “camkanlah aku meninggalkan bersama kalian dua perkara berat, salah satunya adalah kitabullah…..(sampai Ahlul Bait) : Kami berkata “siapakah Ahlul Bait beliau tersebut (yang dimaksudkan oleh Nabi saww) ? Apakah mereka istri2 beliau..?
  Zayd menjawab :
  “ Tidak, Demi Allah, seorang perempuan hidup bersama dengan seorang pria (sbg istrinya) untuk sementara waktu, pria itu kemudian (dapat) menceraikannya dan dia (perempuan itu ) kembali kepada orang tua dan kaumnya. Ahlul Bait Nabi saww adalah garis darah dan keturunan beliau yang dilarang menerima sedekah. (shahih Muslim hadis ke 5923 versi Inggris)


  Lalu pada riwayat lain, juga dari Zaid mengenai Hadis Tsaqolain dan membacakan khotbah Rasul sww lalu Zaid ditanya oelh Husain Bin Sabra siapa anggota Ahlul Bait Nabi saww bukankah istri2 Nabi termasuk Ahlul Bait saww ?” Zaid menjawab : “ Istri2 beliau termasuk Ahlul Bait, tetapi Ahlu disini adalah orang2 yang dilarang menerima zakat”

  Husain bin sabra berkata : Siapakah mereka? Dia menjawab : “ Ali dan keturunannya, Aqil dan keturunannya, keturunan Ja’far, ketrunan Abas” (Sahaih Muslim bab keutamaan Ali 1980 Arab Saudi Jld 4 hal 1874 hds ke 37, versi Inggris hds ke 5920)

  Terlihat bahwa setelah membacakan Hadis Tsaqolain, lalu Zaid mengeluarkan pendapatnya sendiri mengenai Ahlul Bait, dan bukan perkataan Nabi (dia sedang membawa hadis Tsaqolain bukan Hadis Kisa atau turunya Ayat 33 al ahzab), disini ketika ditanya siapa Ahlul Bait dia menjawab “istri2 Nabi temasuk Ahlul bait beliau TETAPI ahlul bait disini adalah orang2 yang………(sampai dg) Ali dan ketrunannya…aqil….ja’far…..Abbas dan ketrunannya..”

  Tinggal pilih, apakah kita akan mengikuti Nabi yang menyebutkan siapa Ahlul Bait Nabi saww yang maksum seperti riwayat :

  Ibn Abas meriwayatkan bahwa Rasul saww membacakan (ayat) “Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangka segala kekotoran dari kalian wahai Ahlil Bait, dan mensucikan kalian sesuci-succinya” Kemudian Rasul saww bersabda : “ Karena itu, aku dan Ahlul Baitku adalah bersih dari dosa” (Shahih Tirmidzi, dikutip dalam Darul Manstur, Jalaludin Suytuti jl 5 halamn 605-606 dan lainnya)

  Atau mengikuti pendapat sahabat yg dalam kasus ini bertentangan dengan pendapat Nabi saww..?

  Jelas bahwa Ahlul Bait harus diikuti (atas perintah Allah dan Rasul saww berdasarkan hadis Tsaqolain), tapi jika pendapat Zaid yg mengatakan keturunan Abas juga termasuk Ahlul Bait, maka apakah kita akan mengikuti TIRAN2 dari Bani Abbas..?? sejarah telah membuktikan bagamaimana kekejaman para Tiran Abasiyah (keturunan Abbas)..! Apakah Tiran dari Abasiyah termasuk dalam Ahlul Bait yang diletakkan oleh Rasul saww berdampingan dengan Al Qur’an, yang mana umat diperintahkan untuk mentaatinya setelah beliau..??

  “ dan janganlah kamu taati orang-orang yang berdosa dan orang yang kafir diantara mereka” (Al Insan 24)

  ada baiknya baca lagi hadis dibawah ini :

  Ibn Abas meriwayatkan bahwa Rasul saww membacakan (ayat) “Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangka segala kekotoran dari kalian wahai Ahlil Bait, dan mensucikan kalian sesuci-succinya” Kemudian Rasul saww bersabda : “ Karena itui, aku dan Ahlul Baitku adalah bersih dari dosa” (Shahih Tirmidzi, dikutip dalam Darul Manstur, Jalaludin Suytuti jl 5 halamn 605-606 dan lainnya)

  Jelas sekali bahwa Nabi sendiri yang menyimpulkan dengan kata2 “Karena Itu”, bahwa beliau dan Ahlul Baitnya bersih dan bebas dari dosa (maksum).

  Yang mengatakan Ahlul Bait tidak maksum, silahkaaan…mau nafsirkan ayat seenaknya sendiri, silahkaaan…

  Dalam Tafsirnya Ibn Jarir Al Thabari mengutip Qatadah, berkata :

  “Hanya inilah, tidak ada lainnya, bahwa Allah berkehendak untuk mengilangkan segala keburukan dan ketidakpantasan dari anggota keluarga Muhammad dan memebrsihkan mereka dari setiap kontaminasi dan dosa” (tafsir At Thabari, jl 22 hl 5 pd komentar surah 33 ayat 33)

  Jika melihat riwayat diatas maka jelas bahwa Istri2 Nabi tidak termasuk dalam ayat penyucian, karena :

  1. Banyak tindakan yang bertentangan dengan perintah2 Allah dan Rasul saww.
  2. Sering mengatakan sesuatu yg tidak pantas kepada Nabi..mungkinkah orang seperti ini bebas dari dosa.?
  3. Mengenai hadis Kisa sudah jelas, tinggal pake akal sehat masing2 dan baca komentar Bims dan SP.
  4. Riwayat2 yg mengatakan Istri2 Nabi termasuk dalam Ahlul Bait adalh jalur Ikrimah (budak Ibn Abas), ttg ikrimah ulma suni sendiri mengatakan dia pendusta.
  5. Riwayat yang mengatakan bahwa Ahlul Bait (dalam ayat “innama yuridullahu…” ) adalah Istri2 Nabi dan Ahlul Kisa berasal dari Ad Dhahak..mana mungkin pendapat satu orang seperti Ad Dhahak bisa mengugurkan riwayat2 dari Ummu Salamah, Ibn Abbas, Jabir al Anshari dan bahkan Aisyah sendiri meriwayatkan ayat penyucian tersebut sekaligus menunjukkan siapa yg ada dalam kisa.

  Wassalam

 127. @Secondprince
  Salut

  @bims

  Mengenai nama2 orang munafik, Rasulullah telah memberikan catatannya kepada shahabatnya yg bernama Hudzaifah Ibnul Yaman pada saat itu…

  Darimana muncul nama ini? Siapa Hudzaifah? Kenapa bukan orang terpecayanya dan “utama” Rasul saw, semisal Abubakar dan Umar? Bukankah menurut mas mereka berdua orang-orang kepercayaan Rasul saw lebih dari sahabat yang lain? Apakah maksud mas Hudzaifah lebih dipercaya Rasul saw daripada Abubakar dan Umar? 🙄
  Wallahu a’lam ya? 🙂 Saya maklum kok.
  Adakah riwayat yang shahih mengenai pemberian catatan orang-orang yang munafik dari ayat 101 ini dari Rasul saw ke Hudzaifah?

  mengapa Rasulullah memerintahkan untuk merahasiakannya ya Allahu A’lam

  Wallahu a’lam. Tentu saja 🙂

  Demi Allah, rasa takut kepada kemunafikan hampir-hampir mencopot jantung generasi terdahulu. Karena, mereka mengetahui kemunafikan secara terpenrinci, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mereka mencurigai dirinya, sehingga khawatir mereka termasuk golongan munafikin.

  Ah, klaim lagi. Bagi saya doktrin-doktrin ini tidak ada artinya mas. Dimunculkan dalam diskusi bagi mereka-mereka yang kehabisan argumen untuk menjawab.

  Mas mencoba meyakinkan saya dengan cerita ini lagi,

  Umar bin Khathab r.a. berkata kepada Hudzaifah r.a., “Hai Hudzaifah, demi Allah aku ingin bertanya kepadamu, apakah Rasulullah saw. telah menyebutku dalam golongan kaum munafikin?”
  “Tidak, beliau tidak menyebut namamu! Dan setelah ini aku tidak akan merekomendasi siapa pun selamanya!” jawab Hudzaifah. (satu lagi terbukti bahwa Umar bukan seorang munafik, makanya kalau mau tahu lebih dalam baca riwayat2 mengenai mereka para shahabat)

  Bukankah mas yakin seyakin-yakinnya bahwa Umar adalah sahabat terdekat Rasul saw? Bagi saya sungguh sangat mengherankan dan membingungkan. Tanya nih mas:
  Mengapa Umar tidak langsung saja bertanya kepada Rasul saw?
  Wallahu a’lam? Tentu….Kenapa tidak?

  Kemudian mengenai pertanyaan-pertanyan seputar Ahlulbayt dan sahabat bagaimana cara saya berpegang thd riwayat-riwayat yang sampai ke saya sementara riwayat-riwayat tsb menurut mas berasal dari sahabat. Maka dengarkan ini mas:
  1. Riwayat-riwayat yang kita terima hingga saat ini bukan hanya berasal dari sahabat, ia bisa berasal dari Ahlulbayt dan Itrahnya Yang Suci. Bagi saya Imam Ali bukan sekedar sahabat. Tapi Beliau juga adalah kerabat dan Ahlulbayt Nabi saw yang diisyaratkan dalam Hadits Tsaqalain dan AQ 33:33.
  2. Saya tidak mampu menerima riwayat-riwayat yang mencoba untuk mengurangi, melemahkan, bahkan yang menjatuhkan keutamaan dan kemuliaan Ahlulbayt nabi saw sesuai Hadits Tsaqalain dan AQ 33:33. Sebaliknya hadits Ghadir Khum dll, yang mas sebutkan menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Ahlulbayt Nabi saw yang bahkan diriwayatkan oleh begitu banyak orang.

  Salam.

 128. @bims
  Apakah Mughirah bin Syu’bah termasuk sahabat Nabi juga mas?

 129. Ass. Wr. Wb.

  @semua yang diatas

  Ma’af ya, sebentar diskusinya dipotong dulu. Kelihatannya diskusi ini berlarut-larut seperti yang dimaksud oleh rekan-rekan keduabelah pihak yang berbeda pemahaman. Tanggalkanlah apapun mahzab / golongan anda, karena itu akan menjadi hijab / penghalang dalam ma’rifatullah untuk mencari kebenaran.
  Yang mungkin harus digarisbawahi adalah sahabat mempunyai kedudukan yang istimewa dalam perjuangan menegakkan syariat Islam bersama Nabi Saw pada awal perkembangan Islam, sedangkan Allul Bait Nabi Saw adalah keluarga Nabi Saw yang lebih tahu kehidupan Nabi Saw, dari mulai lahir sampai dewasa selalu ada dalam bimbingan Nabi Saw yang merupakan manifestasi dari Al Qur’an. Sedangkan Nabi Saw adalah seorang yang maksum yang tidak mungkin salah dalam setiap kata-kata dan perbuatannya.
  Adapun dalam perkembangannya setelah Nabi Saw wafat, sejarah Islam telah terkontaminasi oleh peranan penguasa yang selalu mendiskreditkan Ahlul Bait Nabi Saw dengan menggunakan ahli-ahli hadist untuk membuat / menuliskan / meriwayatkan ribuan hadist yang menjadi tandingan hadist-hadist dari Ahlul Bait Nabi Saw demi kepentingan kekuasaanya, sehingga terjadilah apapun yang terjadi. Sudah terlalu banyak umat Islam yang tidak berdosa yang menjadi korban setelah Nabi Saw wafat sampai sekarang.
  Demikian juga dengan sejarah Islam / tarikh Islam ada dua versi : ada yang menurut versi Ahlul Bait Nabi Saw, ada yang menurut versi ahli hadist penguasa yang merupakan tandingannya.
  Sehingga dalam menyikapi / memahami / mengkaji fenomena tsb sangatlah tidak mudah dalam memilih 1 (satu) diantara 2 (dua) yang berbeda ? Hidup didunia ini hanya 2 (dua) pilihan, memilih yang benar atau yang salah ? Karena ” tidak ada paksaan dalam agama “.
  Hanya taufik dan hidayah Allah Swt yang dapat merubah segalanya untuk mencapai kebenaran dalam ma’rifatullah.
  Akan tetapi sebagai tanda-tanda orang yang berfikir, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dalam penciptaanNya, tentu dapat memilih manakah yang benar hadist yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait Saw ataukan yang lainnya ?

  Demikianlah untuk menjadi bahan renungan didalam mencari kebenaran, yang merupakan jalan yang lurus didunia maupun akhirat. Apabila ada tulisan / kata-kata yang salah mohon dima’afkan.

  ” Ya Allah, tunjukkanlah kami kejalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang telah Engkau anugerahkan ni’mat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat ”

  Wass. Wr. Wb.

 130. @SP

  Nanya nih Mas, kalau mindset anda yang bilang Rasulullah SAW itu ma’sum datangnya dari mana?.
  *giliran saya memperluas pembicaran*

  An-Najm:4

  berpeganglah kalian dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk.
  Kata-kata di atas dengan logika anda bisa ditafsirkan bahwa yang disuruh berpegang itu adalah ijma’ Rasul bersama khulafaur Rasydin sedangkan perindividu mereka tidak menjadi hujjah bisa saja keliru. Alangkah kacaunya itu

  Saya kira bukan itu mas yg saya maksud, anda pun saya yakin mengerti maksud saya 🙂

  Mengenai haji tamattu’, coba mas teliti kembali komentar saya,
  1. Sudut pandang saya di atas adalah generasi kita saat ini yg sudah lebih dari 1000 th dr mereka, sudah lewat dr 4 khalifah tsb… dan ulama telah mengambil istinbat berdasarkan mereka para khulafa’ur Rasyidin dan para sahabat tak terkecuali… jadi deskripsi mas di atas ga relevan.
  2. Sebagaimana komentar saya yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa ijma’ para shahabat (termasuk di dalamnya Khulafa’ur Rasyidin sebagai pemimpin shahabat saat itu dan juga ahlul bait) adalah hujjah, sehingga pemilihan khalifah pun adalah kesepakatan mereka, dan ketika Khalifah terpilih, bukanlah kemudian khalifah meninggalkan shahabat2 yg lain (terutama sahabat2 utama Nabi) dalam setiap pengambilan keputusan, dan hal ini kita bisa menemuinya riwayat2 bagaimana mrk saling bermusyawarah dg sahabat yg lain, demikian juga ketika Imam Ali menjadi khalifah, beliau menerima berbagai masukan dari sahabat2nya pada waktu itu. Jika suatu pendapat dari seorang khalifah dlm hal hukum syari’ah tidak ada yang menselisihi dari kalangan sahabat utama (atau istilahnya ahlul halli wal aqdhi) ya itulah hujjah yg harus dipegang teguh, tetapi jika ada yang menselisihi, maka harus dikembalikan kepada Al-Qur’an wa Sunnah. Sedangkan yang kita tahu pendapat pelarangan haji tamattu’ adalah pendapat pribadi khalifah sbgmana trdapat riwayat mengenai hal tsb. Dan terbukti mereka tidak memaksakan kehendak mereka kepada sahabat yg lain, makanya kita tidak pernah dengar riwayat Abu Bakar, Umar maupun Utsman menghukum sahabat yang lain yang melakukan haji tamattu’, bahkan dlm riwayat tentang dialog antara Utsman dan Ali, mereka saling bertoleransi.

  Apakah jika sudah jelas ketetapan Allah dan RasulNya maka seseorang diperkenankan untuk berijtihad?.Sudah jelas yang shahih dari Rasul SAW maka mengapa lagi perlu berijtihad

  Justru mas harus cari dulu alasan mereka jgn langsung mengambil kesimpulan spt itu, apalagi setahu saya, seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah orang2 yg begitu berpegang teguh terhadap sunnah Nabi, contoh yg paling mudah adl soal tanah Fadak.

  Yah doktrin yang sudah saya dengar sedari kecil. Masalahnya apakah hadis-hadis itu sedang membicarakan At Taubah ayat 100 yang anda kutip itu. Lompatan yang cukup mengagumkan

  Lho kan jelas mereka adalah termasuk dari Assabiqunal Awwalun mas? Kalo itu memang doktrin tetapi bener mengapa mesti dilawan mas? Mainstream itu tidak selalu salah lho mas, iya ga?

  Hoooo kembali memperluas teks kemana-mana, silakan-silakan. Saya tidak mau capek2 memperpanjang perkataan jika teksnya sendiri tidak bicara begitu.

  OK gampang2 an aja, anda yakin ga bahwa Al-Qur’an yang ada sekarang ini (mushaf Utsmani) adalah otentik? Kalo anda yakin, maka anda terpaksa harus yakin pula bahwa pengkodifikasi Al-Qur’an saat itu adalah adil terbebas dari kemunafikan, kalo anda ga yakin bahwa mereka adil, patut dipertanyakan nich keyakinan anda thd keotentikan Al-Qur’an :).

  Maaf Mas kita sudah sama-sama membahas arti kata-kata Tempat tersendiri dan dalam kebaikan. Saya dengan penafsiran saya dan Mas dengan penafsiran Mas. Untuk menguji mana yang klop dengan teksnya maka saya hadapkan dengan permasalahan Mengapa Ummu Salamah tanya-tanya atau berharap ikut dengan mereka?. Penafsiran saya klop dengan ini karena beliau bukanlah yang dituju sehingga beliau berharap ikut masuk. Sedangkan penafsiran Mas tidak klop dengan hal ini karena mengapa mesti bertanya ikut atau tidak atau mengapa mesti berharap masuk bersama mereka kalau sudah jelas Beliau itu adalah yang dituju ayat tersebut.

  Terlalu banyak kemungkinan mas, bisa jadi ketika ayat tersebut turun Ummu Salamah belum sempat dikasih tahu oleh Nabi, atau Ummu Salamah sudah mengetahui namun heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kepada anak, cucu dan menantu beliau. Saya yakin seandainya saya di posisi Ummu Salamah pasti saya juga akan bertanya, soalnya memasukkan orang2 ke dalam satu selimut adalah pemandangan yg sangat jarang terjadi dan mungkin kelihatan aneh, sedangkan beliau merasa sebagai istri Nabi. Wallahu A’lam.

  Kalo menurut saya, pendapat yg terbaik sbgmana yg sy sebutkan di awal sekali memang ayat tersebut turun untuk istri2 Nabi dan juga ahlul bait Nabi yg lainnya, walaupun pada asalnya ayat tsb turun utk istri2 Nabi tetapi kmdn diperluas ke ahlul bait yg lainnya.
  Silakan kita sudah memaparkan pendapat masing2 yang kita anggap terbaik dan sama-sama membahasnya

  Ya benar mas semua kembali kepada diri kita masing-masing, sekali lagi syukron mas SP atas tanggapannya..

  Wassalam

 131. @bagir

  Mengenai QS 33:33, sudah saya kemukakan argument saya ketika berdiskusi dg mas SP dan mas Armand.
  Kalo boleh kasih saran, coba baca lagi QS 33:30-34 berulang-ulang, mudah2 an kita diberi hidayah oleh Allah..

  Tapi ada bbrp hal yg ingin saya tanggapi dr komentar antum

  2. Jika Ahlul Bait yg dimksd dlm ayat “ inama yuridullahu…dst” adalah istri2 Nabi , maka akn ditemukan pd sebagian istri Nabi perbuatan2 yg bertentangan dg Al Qur’an dan sunah dari perbuatan mereka,maka tidak sesuai jika ayat penyucian utk mereka.

  Itu kan menurut anda mas, justru ayat tsb adalah pembersihan buat mereka istri2 Nabi dan juga ahlul bait dari segala kotoran dosa…pertanyaannya kalau orang yang tidak pernah berbuat berdosa/maksum (menurut anda) trus apanya yang harus dibersihkan? Kan udah bersih? Padahal ayat tsb berbunyi : “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mereka adalah maksum mas justru sebaliknya, dan hal itu dilakukan dengan ikhtiyar yaitu bertaqwa… anda kan di komen yg lalu berkaitan dg ayat ini pernah menukilkan riwayat bagaimana Rasulullah selalu lewat pintu rumah Fathimah dan menyerukan untuk shalat.

  Malahan jika melihat urutan ayat yg membicarakan istri2 Nabi (wlpn mmg istri2 Nabi bukan Ahlul Bait yg disbt dalam ayat penyucian tersebut), maka jelas siapa yg tidak pantas masuk dalam ayat tsb dan doa beliau karena setelah wafatnya Nabi saww ada yg tidak mengikuti Ayat itu sendiri dg keluar memerangi Imam Ali, bahkan setelah mendapat teguran dari Ummu Salamah (Ummu Salamah yg dikatakan oleh Rasul “inaka illa khair” ketika berkata “aku bersama mereka..?”) agar tidak keluar memerangi Imam Ali. (saya tidak akan membahas disini ttg Aisyah keluar memerangi Imam Ali, yg jelas yg memerangi Imam Ali adalah memerangi Rasul saww.)

  Mas Bagir, Aisyah ra keluar ke Bashrah bukan untuk memerangi Ali ra tetapi hendak menuntut darah Utsman ra yang dibunuh secara dzalim di bulan haram, bahkan di Bashrah saat itu diantara keduanya (Ali dan Aisyah) sudah ada saling pengertian dan perdamaian, tetapi yang menyulut pertempuran antara kedua pasukan tsb adalah para pembunuh utsman yang menyusup ke dalam kedua pasukan, yang mereka tidak menghendaki adanya perdamaian diantara keduanya, karena jika mereka berdamai kaum muslimin akan kuat dan mereka pasti akan diadili…sehingga terjadilah pertempuran yang tidak dikehendaki dan tidak dapat dicegah oleh keduanya (Ali dan Aisyah)… saya pun juga tidak ingin memperpanjangnya, untuk bahan perbandingan, silahkan baca di sini :

  http://yakinku.wordpress.com/2008/06/18/insiden-jamal-dan-shiffin/

  Masih pantaskah mereka disebut “…suci dari dosa..” dg perbuatan2 spt itu??

  Kan udah dibersihkan oleh ayat tersebut dan tentunya ahlul bait Nabi yg berdasar nasab pun demikian juga 🙂 dan mereka adalah ahlul taubat mas, yang selalu bersegera bertaubat jika melakukan kesalahan.

  Mas Bagir, justru teguran-teguran Allah langsung kepada istri-istri nabi adalah merupakan perhatian dan penjagaan khusus Allah terhadap rumah tangga Nabi SAW dan sebagai pengajaran buat ummat Islam yg lain dalam hal berumah tangga, coba anda baca An-Nuur : 11-16 siapakah yang Allah bersihkan namanya dari berita bohong yang menimpa dirinya? Aisyah ra istri Nabi ya akhi!

  Jelas bahwa Ahlul Bait harus diikuti (atas perintah Allah dan Rasul saww berdasarkan hadis Tsaqolain), tapi jika pendapat Zaid yg mengatakan keturunan Abas juga termasuk Ahlul Bait, maka apakah kita akan mengikuti TIRAN2 dari Bani Abbas..?? sejarah telah membuktikan bagamaimana kekejaman para Tiran Abasiyah (keturunan Abbas)..! Apakah Tiran dari Abasiyah termasuk dalam Ahlul Bait yang diletakkan oleh Rasul saww berdampingan dengan Al Qur’an, yang mana umat diperintahkan untuk mentaatinya setelah beliau..??

  Ati-ati lho mas, keluarga Abbas adalah kerabat dekat dan dikatakan ahlul bait Rasulullah juga…mereka diharamkan menerima shadaqah. Yang dita’ati adalah yang ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya saja, yang ga ya tidak dita’ati.. makanya ahlul bait itu tidaklah ma’sum..

  4. Riwayat2 yg mengatakan Istri2 Nabi termasuk dalam Ahlul Bait adalh jalur Ikrimah (budak Ibn Abas), ttg ikrimah ulma suni sendiri mengatakan dia pendusta.
  5. Riwayat yang mengatakan bahwa Ahlul Bait (dalam ayat “innama yuridullahu…” ) adalah Istri2 Nabi dan Ahlul Kisa berasal dari Ad Dhahak..mana mungkin pendapat satu orang seperti Ad Dhahak bisa mengugurkan riwayat2 dari Ummu Salamah, Ibn Abbas, Jabir al Anshari dan bahkan Aisyah sendiri meriwayatkan ayat penyucian tersebut sekaligus menunjukkan siapa yg ada dalam kisa.

  4. Bukan hanya Ikrimah kok mas ada riwayat dari Atha’, Al-Kalbi, Muqathil, Sa’id bin Jubair dll. Tentang Ikrimah yang dituduh pendusta, ada bahasannya tersendiri mas, tapi tidak di sini saya kira..

  5. Saya kira pendapat tersebut tidak menggugurkan hadits riwayat Ummu Salamah maupun Ibnu Abbas kok mas… yang jelas QS 33:33 adalah turun untuk istri-istri Nabi dan Ahlul Bait Nabi SAW yang lainnya yaitu ahlul kisa’, I think it’s the best opinion.

  Wassalam

 132. @armand

  Darimana muncul nama ini? Siapa Hudzaifah? Kenapa bukan orang terpecayanya dan “utama” Rasul saw, semisal Abubakar dan Umar? Bukankah menurut mas mereka berdua orang-orang kepercayaan Rasul saw lebih dari sahabat yang lain? Apakah maksud mas Hudzaifah lebih dipercaya Rasul saw daripada Abubakar dan Umar?

  Nabi mempunyai sahabat2 yang mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri, dan untuk spesialisasi orang munafik beliau menunjuk Hudzaifah, just it! Sahabat masing2 memiliki keutamaan2 tersendiri dan tentunya ada shahabat2 yang lebih utama diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.

  1. Riwayat-riwayat yang kita terima hingga saat ini bukan hanya berasal dari sahabat, ia bisa berasal dari Ahlulbayt dan Itrahnya Yang Suci. Bagi saya Imam Ali bukan sekedar sahabat. Tapi Beliau juga adalah kerabat dan Ahlulbayt Nabi saw yang diisyaratkan dalam Hadits Tsaqalain dan AQ 33:33.

  Jadi riwayat dari sahabat selain ahlul bait ga anda percayai ya mas? Saya juga setuju bahwa Imam Ali bukan hanya sahabat Nabi tetapi beliau juga ahlul bait Nabi, dan beliau adalah termasuk hamba Allah yang terpilih.

  2. Saya tidak mampu menerima riwayat-riwayat yang mencoba untuk mengurangi, melemahkan, bahkan yang menjatuhkan keutamaan dan kemuliaan Ahlulbayt nabi saw sesuai Hadits Tsaqalain dan AQ 33:33. Sebaliknya hadits Ghadir Khum dll, yang mas sebutkan menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Ahlulbayt Nabi saw yang bahkan diriwayatkan oleh begitu banyak orang.

  Saya pun tidak bisa menerima jika ahlul bait direndahkan mas, siapa yang merendahkan mereka berarti merendahkan Rasul dan tentunya hal ini juga berlaku kepada mereka yang merendahkan ummul mukminin (istri-istri nabi) karena mereka juga termasuk ahlul bait Nabi dalam QS 33:33.

  O iya mas kalo menurut anda bahwa istri-istri Nabi adalah lemah kekerabatannya dengan Nabi, anda keliru mas, bahkan mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan juga di akhirat, karena menurut Al-Qur’an setelah Nabi wafat mereka dilarang untuk dinikahi oleh orang lain… lihat QS 33:53.

  O iya terus bagaimana keyakinan mas mengenai Al-Qur’an (mushaf utsmani) yang ada sekarang ini? Apakah otentik atau tidak? Masalahnya shahabat-lah yang mengumpulkan Al-Qur’an ini dan akhirnya sampai ke tangan kita dalam bentuk seperti saat ini…

  Al-Mughirah bin Syu’bah tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah seorang shahabat Nabi.

  Wassalam

 133. salam
  Sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawadhu.
  Salah seorang sahabatnya bertanya kepada Imam Ja’far. ‘Apakah tanda tawadhu?’ “Beliau menjawab, hendaknya kau senang pada majelis yang tidak memuliakanmu, memberi salam kepada orang yang kau jumpai dan MENINGGALKAN PERDEBATAN SEKALIPUN ENGKAU BERADA DALAM KEBENARAN.”

 134. Ikutan aaah… udah lama nieh gak nongkrong disini

  @bims
  “Saya pun tidak bisa menerima jika ahlul bait direndahkan mas, siapa yang merendahkan mereka berarti merendahkan Rasul dan tentunya hal ini juga berlaku kepada mereka yang merendahkan ummul mukminin (istri-istri nabi) karena mereka juga termasuk ahlul bait Nabi dalam QS 33:33”

  Semua orang juga tidak akan menerima ahlul bayt direndahkan. Hanya saya rasa mas Bims harus melihat kembali sebab2/peristiwa pada saat QS 33:33 itu diturunkan dan telah dijelaskan panjang lebar disini.

  “O iya terus bagaimana keyakinan mas mengenai Al-Qur’an (mushaf utsmani) yang ada sekarang ini? Apakah otentik atau tidak? Masalahnya shahabat-lah yang mengumpulkan Al-Qur’an ini dan akhirnya sampai ke tangan kita dalam bentuk seperti saat ini…”

  Orang syiah atau pemeluk madzhab Ahlul Bayt, yakin kok bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini adalah otentik, dan Al-Qurannya sama dengan Al-Quran yang diyakini saudara2 madzhab lain, semua sudah dijelaskan. Hanya saja, anda pasti taulah, bagi yang ingin menjatuhkan pengikut madzhab Ahlul Bayt selalu memakai “senjata” kuno yaitu selalu membuka masalah2 yang sebenarnya sudah basi dan berulang kali dilontarkan, yaaaah mut’ah, raj’ah, imam Mahdi, imam yang ma’sum, shalat 3 waktu, ini itu bla bla blaaaa. Apa gak ada masalah lainnya, maaf mas bukan mengajari mas, saya juga masih belajar kok…

  @Arif
  Salam alaikum, saya selalu terngiang ucapan Imam Ja’far tsb, semoga kita selalu mendapat hidayah Nya

 135. “saya selalu terngiang”

  Oooops, kesannya seperti udah ketemu Imam Ja’far aj, yg bener teringat…

 136. @bims

  Maaf mas, mas belum menjawab 2 pertanyaan saya sebelumnya;

  1. Adakah riwayat yang shahih mengenai pemberian catatan orang-orang yang munafik dari ayat 101 ini dari Rasul saw ke Hudzaifah?

  2. Mengapa Umar tidak langsung saja bertanya kepada Rasul saw?

  Mas sudah terlalu banyak dan sering menjadi juru bicara Nabi saw tanpa dasar kokoh *saya sampai kesel* 🙂 salah satunya ini;
  blockquote>Nabi mempunyai sahabat2 yang mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri, dan untuk spesialisasi orang munafik beliau menunjuk Hudzaifah, just it!

  Darimana mas tau bahwa Nabi punya sahabat2 dengan spesifikasi sendiri-sendiri? Darimana kesimpulan ini? Inikan cuma karangan mas saja?

  Bagaimana mas bisa tau bahwa Hudzaifah memiliki spesifikasi mengenai orang munafik? Lagi-lagi karangan kosong. Apa Nabi saw pernah ngomong begitu?

  Jadi riwayat dari sahabat selain ahlul bait ga anda percayai ya mas?

  Maaf, saya ga percaya dengan riwayat-riwayat yang melemahkan, mengurangi bahkan menjatuhkan keutamaan dan kemuliaan Ahlulbayt. Oleh karenanya saya akan terus mengujinya dengan kritis.

  Berikutnya ada komen mas saya temui yang sangat perlu klarifikasi dari mas.

  Saya pun tidak bisa menerima jika ahlul bait direndahkan mas, siapa yang merendahkan mereka berarti merendahkan Rasul

  *Mudah-mudahan i’tikad mas benar*

  saya gabung dengan konfirmasi mas mengenai sahabat Al-Mughirah bin Syu’bah.

  Al-Mughirah bin Syu’bah tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah seorang shahabat Nabi

  Tolong mas jelaskan kontradiksi ini berdasarkan hadits berikut;

  Dari Ziyad bin Alaqah dari Pamannya bahwa Mughirah bin Syu’bah telah menghina Ali bin Abi Thalib kemudian Zaid bin Arqam berdiri dan berkata ”Hai Mughirah bukankah kamu tahu bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menghina orang yang sudah mati jadi mengapa kamu menghina Ali setelah kematiannya”.

  Hadis Riwayat Al Hakim dalam Mustadrak As Shahihain juz 1 hal 541 hadis no 1419

  Lebih jelasnya mengenai hadits ini mas bisa baca di tulisan SP di sini: https://secondprince.wordpress.com/2008/10/06/sahabat-nabi-yang-menghina-ahlul-bait/

  Kalau mas keberatan mengenai matan, sanad, tolong ditujukan ke SP saja 🙂

  Bukan saja Imam Ali adalah Ahlulbayt Nabi, bahkan Beliau juga telah dinisbatkan sebagai pemisah Orang Yang Beriman dan Orang Yang Munafik.

  O iya mas kalo menurut anda bahwa istri-istri Nabi adalah lemah kekerabatannya dengan Nabi, anda keliru mas, bahkan mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan juga di akhirat, karena menurut Al-Qur’an setelah Nabi wafat mereka dilarang untuk dinikahi oleh orang lain… lihat QS 33:53.

  Saya sudah baca, ayat tsb ada diakhir, seperti ini;
  “……..Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah

  Kata-kata mana yang menyatakan mereka isteri Nabi saw di akherat? Salah satu penyakit mas yang saya amati (selain terobsesi menjadi jubir Nabi saw) adalah suka menarik-ulur ayat. Ayat yang teksnya belum jelas dibilang jelas. Ayat-ayat yang sudah jelas teksnya dibilang masih perlu tafsiran.

  Bagi saya ayat itu melarang kita menyakiti Nabi saw serta untuk menghormati kesucian Nabi saw yakni dengan tidak mengawini isteri-isteri Nabi setelah Beliau wafat. Tidak ada hubungannya dengan kedudukan isteri-isteri Nabi.

  O iya terus bagaimana keyakinan mas mengenai Al-Qur’an (mushaf utsmani) yang ada sekarang ini? Apakah otentik atau tidak? Masalahnya shahabat-lah yang mengumpulkan Al-Qur’an ini dan akhirnya sampai ke tangan kita dalam bentuk seperti saat ini…

  Apakah pada waktu penyusunan terdapat Imam Ali atau yang diminta untuk mewakili Beliau? Jika Imam Ali serta Ahlulbayt (Itrah) tidak mempermasalahkan, bagaimana mungkin saya akan mempermasalahkan?

  @Arif
  Terima kasih nasehatnya. Saya khawatir tidak termasuk dalam golongan ini.
  Menurut mas menguji kebenaran dan mencoba mempertahankannya seperti dalam forum ini apakah termasuk yang diisyaratkan oleh Imam Jafar?

  Salam

 137. @bims

  Maaf mas, mas belum menjawab 2 pertanyaan saya sebelumnya;

  1. Adakah riwayat yang shahih mengenai pemberian catatan orang-orang yang munafik dari ayat 101 ini dari Rasul saw ke Hudzaifah?

  2. Mengapa Umar tidak langsung saja bertanya kepada Rasul saw?

  Mas sudah terlalu banyak dan sering menjadi juru bicara Nabi saw tanpa dasar kokoh *saya sampai kesel* 🙂 salah satunya ini;
  blockquote>Nabi mempunyai sahabat2 yang mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri, dan untuk spesialisasi orang munafik beliau menunjuk Hudzaifah, just it!

  Darimana mas tau bahwa Nabi punya sahabat2 dengan spesifikasi sendiri-sendiri? Darimana kesimpulan ini? Inikan cuma karangan mas saja?

  Bagaimana mas bisa tau bahwa Hudzaifah memiliki spesifikasi mengenai orang munafik? Lagi-lagi karangan kosong. Apa Nabi saw pernah ngomong begitu?

  Jadi riwayat dari sahabat selain ahlul bait ga anda percayai ya mas?

  Maaf, saya ga percaya dengan riwayat-riwayat yang melemahkan, mengurangi bahkan menjatuhkan keutamaan dan kemuliaan Ahlulbayt. Oleh karenanya saya akan terus mengujinya dengan kritis.

  Berikutnya ada komen mas saya temui yang sangat perlu klarifikasi dari mas.

  Saya pun tidak bisa menerima jika ahlul bait direndahkan mas, siapa yang merendahkan mereka berarti merendahkan Rasul

  *Mudah-mudahan i’tikad mas benar*

  saya gabung dengan konfirmasi mas mengenai sahabat Al-Mughirah bin Syu’bah.

  Al-Mughirah bin Syu’bah tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah seorang shahabat Nabi

  Tolong mas jelaskan kontradiksi ini berdasarkan hadits berikut;

  Dari Ziyad bin Alaqah dari Pamannya bahwa Mughirah bin Syu’bah telah menghina Ali bin Abi Thalib kemudian Zaid bin Arqam berdiri dan berkata ”Hai Mughirah bukankah kamu tahu bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menghina orang yang sudah mati jadi mengapa kamu menghina Ali setelah kematiannya”.

  Hadis Riwayat Al Hakim dalam Mustadrak As Shahihain juz 1 hal 541 hadis no 1419

  Lebih jelasnya mengenai hadits ini mas bisa baca di tulisan SP di sini: https://secondprince.wordpress.com/2008/10/06/sahabat-nabi-yang-menghina-ahlul-bait/

  Kalau mas keberatan mengenai matan, sanad, tolong ditujukan ke SP saja 🙂

  Bukan saja Imam Ali adalah Ahlulbayt Nabi, bahkan Beliau juga telah dinisbatkan sebagai pemisah Orang Yang Beriman dan Orang Yang Munafik.

  O iya mas kalo menurut anda bahwa istri-istri Nabi adalah lemah kekerabatannya dengan Nabi, anda keliru mas, bahkan mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan juga di akhirat, karena menurut Al-Qur’an setelah Nabi wafat mereka dilarang untuk dinikahi oleh orang lain… lihat QS 33:53.

  Saya sudah baca, ayat tsb ada diakhir, seperti ini;
  “……..Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah

  Kata-kata mana yang menyatakan mereka isteri Nabi saw di akherat? Salah satu penyakit mas yang saya amati (selain terobsesi menjadi jubir Nabi saw) adalah suka menarik-ulur ayat. Ayat yang teksnya belum jelas dibilang jelas. Ayat-ayat yang sudah jelas teksnya dibilang masih perlu tafsiran.

  Bagi saya ayat itu melarang kita menyakiti Nabi saw serta untuk menghormati kesucian Nabi saw yakni dengan tidak mengawini isteri-isteri Nabi setelah Beliau wafat. Tidak ada hubungannya dengan kedudukan isteri-isteri Nabi.

  O iya terus bagaimana keyakinan mas mengenai Al-Qur’an (mushaf utsmani) yang ada sekarang ini? Apakah otentik atau tidak? Masalahnya shahabat-lah yang mengumpulkan Al-Qur’an ini dan akhirnya sampai ke tangan kita dalam bentuk seperti saat ini…

  Apakah pada waktu penyusunan terdapat Imam Ali atau yang diminta untuk mewakili Beliau? Jika Imam Ali serta Ahlulbayt (Itrah) tidak mempermasalahkan, bagaimana mungkin saya akan mempermasalahkan?

  @Arif
  Terima kasih nasehatnya. Saya khawatir tidak termasuk dalam golongan ini.
  Menurut mas menguji kebenaran dan mencoba mempertahankannya seperti dalam forum ini apakah termasuk yang diisyaratkan oleh Imam Jafar?

  Salam

 138. Salam
  @abu Syahzanan
  Waalaikum salam.. Amien mas
  @Armand
  Saya hanya mengingatkan supaya dalam blog ini tidak sampai tejadi perdebatan,merasa benar, memaksakan opini dll..
  Untuk diskusi silakan…
  Salam

 139. @bims

  Anda mengatakan:
  Di 33:33, ternyata yg dimaksud ahlul bait adlh istri-istri Nabi…

  A;-Ahzab 33 tak mungkin istri2 Nabi. Jika demikian, mengapa pada kata penyucian menggunakan kata “kum”, bukan “kunna”?

  Dalam qa’idah Bahasa Arab, kum bisa berarti lebih dari 2 orang dan kesemua laki2 atau lebih dari 2 orang dan ada laki2 serta perempuan.

  Mengenai makna berselimut, Anda memaksakan diri menggunakan perspektif kebe-ruang-an Anda dalam memaknai hadiits itu. Apa makna berselimut di ayat tersebut berarti campurnya laki2 dan perempuan2 (istri2 Nabi) yang bukan mahram seperti dalam benak Anda? He3x..

 140. Af-1, maksud saya Anda memaksakan diri menggunakan perspektif kebe-ruang-an Anda dalam memaknai AYAT itu.

  @SP
  Koq gambarnya Desu Nouto? Apa hubungannya dg judul postingan ini? He3x, piss.

 141. @bims

  An-Najm:4

  Bukankah ayat tersebut bicara tentang Al Quranul Karim yang disampaikan oleh Nabi SAW?. Saya rasa Mas dalilnya kurang mengena, bisa kasih tahu saya yang lain, atau paling tidak tolong dijelaskan dasar atau penafsiran An Najm ayat 4 tersebut.

  Saya kira bukan itu mas yg saya maksud, anda pun saya yakin mengerti maksud saya

  Masalahnya bukan pada apakah saya mengerti? karena saya mengerti maksud anda tapi yang saya permasalahkan adalah cara anda memahami atau dasar logika anda dalam menafsirkan Hadis Tsaqalain dan Hadis Khulafaur Rasydin.
  Bukankah Mas sebelumnya berkata

  ketidakma’suman mereka tidak menggugurkan hadits tsaqolain maupun hadits khulafa’ur Rasyidin, saya sudah sampaikan sebelumnya, kesepakatan/ijma’ merekalah yg terjaga dan menjadi hujjah, berdasarkan hadits yg saya sebutkan di atas

  Mas memahami hadis Tsaqalain dan Hadis Khulafaur Rasydin dengan pemahaman bahwa ijma’ merekalah yang menjadi hujjah. Saya tidak begitu saja menerima klaim anda ini, karena bunyi teks hadisnya tidak seperti itu. Oleh karena itu saya menunjukkan kacaunya pemahaman anda itu dengan logika anda pula dan saya kenakan terhadap kata-kata berpeganglah kalian dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk.
  Sama seperti anda sebelumnya maka saya dapat membuat klaim(dengan logika anda) bahwa yang dimaksud dalam kata-kata itu adalah Ijma’ mereka dan perindividu tidak sebagai hujjah. Implikasi itu jelas rusak sehingga dengan ini saya katakan logika anda dalam mengatakan kesepakatan/ijma’ merekalah yg terjaga dan menjadi hujjah, berdasarkan hadits yg saya sebutkan di atas adalah rusak pula. Wah, wah saya tidak terpikir harus menjelaskan maksud saya sedetail ini 🙂

  Mengenai haji tamattu’, coba mas teliti kembali komentar saya,

  Ok, saya teliti kembali

  1. Sudut pandang saya di atas adalah generasi kita saat ini yg sudah lebih dari 1000 th dr mereka, sudah lewat dr 4 khalifah tsb… dan ulama telah mengambil istinbat berdasarkan mereka para khulafa’ur Rasyidin dan para sahabat tak terkecuali… jadi deskripsi mas di atas ga relevan.

  saya baca komen anda ini, dan setelah saya pahami maka deskripsi saya memang tidak relevan dengan sudut pandang anda yang baru anda tulis di atas. Tapi ingat tujuan utama diskusi kita adalah mengenai hadis Sunnah Khulafaur Rasydin. Hadis tersebut jelas ditujukan untuk umat beliau yang pada saat itu adalah para sahabatnya agar diamalkan tepat setelah beliau wafat. Ingat Mas begitu teks hadisnya. Oleh karena itu deskripsi saya sangat relevan dengan hadis Sunnah Khulafaur Rasydin yang sedang kita bahas. Dengan kata lain mari berpegang pada teks hadisnya dan menilai sudut pandang masing-masing dengan teks hadis tersebut. Clear?

  2. Sebagaimana komentar saya yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa ijma’ para shahabat (termasuk di dalamnya Khulafa’ur Rasyidin sebagai pemimpin shahabat saat itu dan juga ahlul bait) adalah hujjah, sehingga pemilihan khalifah pun adalah kesepakatan mereka, dan ketika Khalifah terpilih, bukanlah kemudian khalifah meninggalkan shahabat2 yg lain (terutama sahabat2 utama Nabi) dalam setiap pengambilan keputusan, dan hal ini kita bisa menemuinya riwayat2 bagaimana mrk saling bermusyawarah dg sahabat yg lain, demikian juga ketika Imam Ali menjadi khalifah, beliau menerima berbagai masukan dari sahabat2nya pada waktu itu.

  Ayolah Mas jangan membuat saya kecewa dengan menjelaskan hal lain. Kita sedang membicarakan Khulafaur Rasydin yang harus dipegang sunnahnya. Anda harus perhatikan bahwa teks hadis itu Rasul SAW menjelaskan bahwa para sahabat harus berpegang dengan Sunnah Khulafaur Rasydin. Ini poin pentingnya

  Jika suatu pendapat dari seorang khalifah dlm hal hukum syari’ah tidak ada yang menselisihi dari kalangan sahabat utama (atau istilahnya ahlul halli wal aqdhi) ya itulah hujjah yg harus dipegang teguh, tetapi jika ada yang menselisihi, maka harus dikembalikan kepada Al-Qur’an wa Sunnah.

  Mari kembali kepada Al Quran dan Sunnah, Al Quran mengatakan bahwa umat islam harus taat kepada RasulNya. Rasul SAW dalam Sunnahnya yaitu hadis Khulafaur Rasydin ini telah memerintahkan para sahabatnya untuk berpegang teguh dengan Sunnah Khulafaur Rasydin dan mesti digigit kuat-kuat. Nah kita sedang membicarakan hadis Khulafaur Rasydin ini. Anda dengan klaim anda telah menyatakan bahwa khulafaur Rasydin yang dimaksud dalam hadis ini adalah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Saya mengatakan ini keliru karena Abu Bakar, Umar dan Usman telah jelas-jelas menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hadis shahih artinya mereka telah membuat sunnah yang bertentangan dengan Sunnah Rasul. Disinilah poin yang saya kemukakan bahwa klaim anda itu maksa, Rasul SAW tidak akan menentang SunnahNya sendiri. Oleh karena itu Sunnah ketiga khalifah yang bertentangan dengan Sunnah Rasul menjadi bukti bahwa Mereka bukanlah Khulafaur Rasydin yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ini dasar penolakan saya
  Kemudian anda kembali membuat klaim bahwa yang menjadi hujjah berdasarkan hadis Sunnah Khulafaur Rasydin itu adalah Ijma’ mereka berempat bukan perindividu. Disini saya kembali menanggapi dengan menjelaskan berdasarkan teks hadisnya.
  1. Teks Hadis Sunnah Khulafaur Rasydin menyatakan bahwa kata-kata berpeganglah kalian dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. ditujukan untuk semua umatnya dimulai dari para sahabat. Dan mereka harus berpegang dengan Sunnah Khulafaur Rasydin tepat setelah Rasulullah SAW wafat.
  Nah pada posisi ini kalau anda tiba-tiba mengajukan sudut pandang anda yang anda katakan

  bahwa Sudut pandang saya di atas adalah generasi kita saat ini yg sudah lebih dari 1000 th dr mereka, sudah lewat dr 4 khalifah tsb… dan ulama telah mengambil istinbat berdasarkan mereka para khulafa’ur Rasyidin dan para sahabat tak terkecuali…

  Adalah tidak relevan dengan pembahasan kita karena sudut pandang anda hanya berlaku untuk generasi kita. Padahal Hadis Sunnah Khulafaur Rasydin berdasarkan teks hadisnya berlaku tepat setelah Nabi SAW wafat dan bahkan kata-kata Rasul SAW itu ditujukan untuk para Sahabat nya. (dan memang juga ditujukan buat umat islam seluruhnya). Teks hadis ini sudah jelas menentang klaim anda bahwa yang dimaksud itu adalah ijma’ khalifah karena ijma’ khalifah hanya ada setelah masa keempat khalifah. Sedangkan masa sebelum berlalu keempat khalifah jelas tidak bisa karena belum ada ijma’ khalifah(jika anda mengartikan ijma’ itu harus keempat-empatnya). Padahal teks hadisnya justru mengatakan tepat setelah Nabi SAW wafat yang jelas termasuk masa sebelum berlalu keempat khalifah.

  2. Kembali berdasarkan teks hadis Sunnah Khulafaur Rasydin di atas, saya mau menguji klaim anda bahwa yang dimaksud itu adalah ijma’ khlaifah. Setelah Nabi SAW wafat ada masa Khalifah Abu Bakar, ada masa Khalifah Umar dan ada masa Khalifah Usman. umat islam pada ketiga masa ini jelas tercakup dalam teks hadis Sunnah Khulafaur Rasydin. Oleh karena itu mereka juga dituntut untuk berpegang pada Sunnah Khulafaur Rasydin. Ambil contoh Pada masa Usman khalifah sudah ada Beliau,Abu Bakar dan Umar. jika pada masa ini beliau melarang haji tamattu’ dan sesuai dengan ketentuan kedua khalifah sebelumnya. Maka larangan haji tamattu’ menjadi ijma’ khulafaur Rasydin. Penentangan Imam Ali tidak menentang ijma’ khalifah karena pada saat itu Imam Ali belum menjadi Khalifah. Maka dengan teks hadis Sunnah Khulafaur Rasydin, umat islam di masa itu harus memegang teguh ketentuan ini. Tetapi hal ini bertentangan dengan Sunnah Rasul SAW. Ini sama saja dengan Rasul SAW menentang SunahNya sendiri dan sangat tidak mungkin. Konsekuensinya maka yang dimaksud Sunnah Khulafaur Rasydin pada hadis di atas jelas bukan sunnah mereka bertiga. Nah ini panjang lebar maksud saya.

  Sedangkan yang kita tahu pendapat pelarangan haji tamattu’ adalah pendapat pribadi khalifah sbgmana trdapat riwayat mengenai hal tsb.

  Oleh karena itu maka Sunnah mereka bukan yang dimaksud dalam Sunnah Khulafaur Rasydin yang dimaksud dalam hadis di atas.

  Dan terbukti mereka tidak memaksakan kehendak mereka kepada sahabat yg lain, makanya kita tidak pernah dengar riwayat Abu Bakar, Umar maupun Utsman menghukum sahabat yang lain yang melakukan haji tamattu’, bahkan dlm riwayat tentang dialog antara Utsman dan Ali, mereka saling bertoleransi

  Masalahnya bukan bagaimana cara mereka menetapkan?. Tetapi ketetapan yang mereka buat ternyata bertantangan dengan Sunnah Rasul. Oleh karena itu Mereka ini tidak bisa disebut sebagai Khulafaur Rasydin yang sunnahnya mesti dipegang teguh. Ini intinya Mas

  Justru mas harus cari dulu alasan mereka jgn langsung mengambil kesimpulan spt itu, apalagi setahu saya, seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah orang2 yg begitu berpegang teguh terhadap sunnah Nabi,

  Membenturkan kabar shahih dengan klaim adalah absurd. Kabar shahih menetapkan bahwa Mereka melarang haji tamattu’. Klaim anda, mereka adalah orang yang berpegang teguh pada sunnah. Jika klaim anda benar sudah pasti mereka tidak akan melarang haji tamattu’. Saya sudah pernah mencari apa dasar mereka dalam melarang haji tamattu’ dan yang saya dapat hanya menurut pendapat saya sendiri. Jadi kira-kira bagaimana itu, pendapat sendiri menjadi penentang sunnah yang shahih. Silakan Mas kalau anda bisa memberitahu saya apa alasan Mereka. Kalau tidak bisa maka Kesan saya, Mas hanya membela saja tanpa dasar. Silakan saya tunggu 🙂

  contoh yg paling mudah adl soal tanah Fadak.

  Pembahasan ini ada pada tempatnya khusus, silakan kalau anda berkenan disana. Kalau tidak mau maka saya tidak perlu membahasnya 🙂

  Lho kan jelas mereka adalah termasuk dari Assabiqunal Awwalun mas? Kalo itu memang doktrin tetapi bener mengapa mesti dilawan mas? Mainstream itu tidak selalu salah lho mas, iya ga?

  Kalau Imam Ali jelas saya punya dalil bahwa Beliau harus diikuti tetapi kalau ketiga khalifah lagi-lagi tidak saya temukan. Ayat At Taubah ayat 100 sudah saya bahas di atas. Lagipula anda belum membahas hadis2 asbabun nuzul ayat tersebut yang menunjukkan siapa Assabiqunal Awwalun yang dimaksud. Bukankah ayat tersebut tidak menyebutkan nama-nama mereka. itu yang saya sebut lompatan yang mengagumkan.

  OK gampang2 an aja, anda yakin ga bahwa Al-Qur’an yang ada sekarang ini (mushaf Utsmani) adalah otentik?

  Yakin kok

  Kalo anda yakin, maka anda terpaksa harus yakin pula bahwa pengkodifikasi Al-Qur’an saat itu adalah adil terbebas dari kemunafikan

  Yakin 🙂

  kalo anda ga yakin bahwa mereka adil, patut dipertanyakan nich keyakinan anda thd keotentikan Al-Qur’an :).

  Mereka itu siapa ya Mas, generalisasi kan kalau anda bilang mereka itu semua sahabat. Tolong diperjelas dan maksud adil disitu apa? apakah adil itu berarti selalu benar?.

  Terlalu banyak kemungkinan mas, bisa jadi ketika ayat tersebut turun Ummu Salamah belum sempat dikasih tahu oleh Nabi,

  buktinya apa? justru bukti nyata yang menentang klaim anda itu adalah Ummu Salamah dan Umar bin Abu Salamah meriwayatkan hadis itu jauh setelah peristiwa ini terjadi. Kalau memang ada yang perlu dikasih tahu Nabi SAW kepada Ummu Salamah RA maka pada hadis di atas akan jelas terlihat. So, siapa yang memasukkan mindset nih :mrgreen:

  atau Ummu Salamah sudah mengetahui namun heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kepada anak, cucu dan menantu beliau. Saya yakin seandainya saya di posisi Ummu Salamah pasti saya juga akan bertanya, soalnya memasukkan orang2 ke dalam satu selimut adalah pemandangan yg sangat jarang terjadi dan mungkin kelihatan aneh, sedangkan beliau merasa sebagai istri Nabi.

  btw, anda keliru satu hal. Ummu Salamah bertanya dengan kata-kata “Apakah saya bersama Mereka, ya Rasul?”. So Beliau tidak sedang mempertanyakan apa yang Rasul SAW lakukan. Beliau tidak sedang keheranan dengan itu apalagi merasa aneh dengan itu, justru karena beliau paham apa maksud tindakan Nabi SAW menyelimuti tersebut maka beliau bertanya apakah bisa ikut bersama mereka. Itu teks hadisnya yang lagi-lagi bertentangan dengan klaim anda
  Salam 🙂

 142. @Dwi

  Koq gambarnya Desu Nouto? Apa hubungannya dg judul postingan ini? He3x, piss.

  Jelas ada dong :mrgreen:
  sepertinya Mas harus berpikir ala indigo untuk menemukan hubungannya 😆
  *lirik-lirik seseorang*

 143. @Bims
  Konsistensi atas inkonsistensi mas benar-benar membuat saya terperangah sekaligus takjub
  Mengutip istilah teruthseeker: …membuat logika saya jadi jungkir balik
  :mrgreen:

  Salam

 144. @ Bims

  Itu kan menurut anda mas, justru ayat tsb adalah pembersihan buat mereka istri2 Nabi dan juga ahlul bait dari segala kotoran dosa…pertanyaannya kalau orang yang tidak pernah berbuat berdosa/maksum (menurut anda) trus apanya yang harus dibersihkan? Kan udah bersih? Padahal ayat tsb berbunyi : “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. AYAT INI TIDAK MENUNJUKKAN BAHWA MEREKA ADALAH MAKSUM MAS JUSTRU SEBALIKNYA, dan hal itu dilakukan dengan ikhtiyar yaitu bertaqwa… anda kan di komen yg lalu berkaitan dg ayat ini pernah menukilkan riwayat bagaimana Rasulullah selalu lewat pintu rumah Fathimah dan menyerukan untuk shalat.

  Pendapat saya..?? justru komentar anda itu pendapat anda sendiri..khn ud ditulis :

  Ibn Abas meriwayatkan bahwa Rasul saww membacakan (ayat) “Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan segala kekotoran dari kalian wahai Ahlil Bait, dan mensucikan kalian sesuci-succinya” Kemudian Rasul saww bersabda : “ KARENA ITU, AKU DAN AHLUL BAITKU ADALAH BERSIH DARI DOSA” (Shahih Tirmidzi, dikutip dalam Darul Manstur, Jalaludin Suytuti jld 5 halamn 605-606 dan lainnya)

  Yg ngomong Rasul saww..dan itu jelas sekali.

  Mas Bagir, Aisyah ra keluar ke Bashrah bukan untuk memerangi Ali ra tetapi hendak menuntut darah Utsman ra yang dibunuh secara dzalim di bulan haram, bahkan di Bashrah saat itu diantara keduanya (Ali dan Aisyah) sudah ada saling pengertian dan perdamaian, tetapi yang menyulut pertempuran antara kedua pasukan tsb adalah para pembunuh utsman yang menyusup ke dalam kedua pasukan, yang mereka tidak menghendaki adanya perdamaian diantara keduanya, karena jika mereka berdamai kaum muslimin akan kuat dan mereka pasti akan diadili…sehingga terjadilah pertempuran yang tidak dikehendaki dan tidak dapat dicegah oleh keduanya (Ali dan Aisyah)..

  Dalam Ansab al-Asyraf , Baladzuri, ,jilid 5, hlm. 71 disebutkan Aisyah berangkat ke Makkah. Ia berhenti di depan pintu masjid menuju ke Al-Hajar Kemudian mengumpul orang dan berkata:

  ”Hai manusia. Utsman telah dibunuh secara zalim! Demi Allah kita harus menuntut darahnya’(diriwayatkan juga ) dia berkata : ‘Hai kaum Quraisy! Utsman telah dibunuh. DIBUNUH OLEH ALI BIN ABI THALIB. DEMI ALLAH SEUJUNG KUKU ATAU SATU MALAM KEHIDUPAN UTSMAN, LEBIH BAIK DARI SELURUH HIDUP ALI.’”

  Wah..wah…Siapa yg ngomong itu..?? Aisyah..!

  Msh banyak lagi riwayat2 ttg Aisyah diperingati Ummu Salamah, sampai ada ucapan dari Ibnu Ummu al Kilab berkata didepan Aisyah sdri : Fa minki’l bada’, wa minki’l ghiyar, Wa minki’rriyah, wa minki’l mathar, Wa anti amarti bi qatli’l-imam. Wa qulti lanna innahu qad kafara

  (Dari Anda (mksdnya Aisyah) bibit disemai, Dari Anda kekacauan dimulai, Dari Anda datangnya badai,Dari Anda hujan berderai, Anda suruh bunuh imam (mksdnya Khalifah Ustman), Ia telah kafir, Anda yang bilang)

  Pengertian dan damai..?? Mas…ribuan Muslim syahid
  gara2 fitnah ini..! masih ingat hadis tanduk setan khan..??

  Mas Bagir, justru teguran-teguran Allah langsung kepada istri-istri nabi adalah merupakan perhatian dan penjagaan khusus Allah terhadap rumah tangga Nabi SAW dan sebagai pengajaran buat ummat Islam yg lain dalam hal berumah tangga, coba anda baca An-Nuur : 11-16 siapakah yang Allah bersihkan namanya dari berita bohong yang menimpa dirinya? Aisyah ra istri Nabi ya akhi!

  Oo betul sekali mas..! banyk teguran dari Allah..Malahan teguran2 langsung itu “dicampakkan” oleh sebagian Istri Nabi saww sebelum dan setelah wafatnya Nabi saww dg perbuatan2 yg ga pantas..! (sdkt ud ada diatas)

  Spt komen yg diatas, setelah sebulan Nabi saww mengasingkan diri dari istri2 beliau dan turun ayat 51 surat al Ahzab (silahkan cek sendiri2 ayat tersebut) Aisyah mengatakan sesuatu yang sangat2 tidak pantas kepada Rasul saww : “ Nampak bagiku bahwa Tuhan mu bercepat-cepat memuaskan keinginanmu” (Sahih Muslim, Inggris jld 2 hlmn 748-749)

  Mas..jelas ayat 51 al ahzab trn stlh ayat 33…tapi ttp ajah tuh Aisyah ngom yg ga pantas sama sekali, apalagi NABI yg diajak ngomong..!

  Yg setelah wafat..? wah lbh byk pengingkarannya atas sabda2 Nabi mas..! makanya istri2 Nabi Ga masuk dlm Al Ahzab 33 ttg penyucian.

  Ati-ati lho mas, keluarga Abbas adalah kerabat dekat dan dikatakan ahlul bait Rasulullah juga…mereka diharamkan menerima shadaqah. Yang dita’ati adalah yang ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya saja, yang ga ya tidak dita’ati.. makanya ahlul bait itu tidaklah ma’sum..

  Saya tidak bicara “KERABAT”, saya bicara Ahlul Bait dlm ayat 33 yg disucikan dan diperkuat dg ucapan Nabi saww sendiri. Apa urusannya dg keturunan Abbas tidak menerima sedekah..?? itu khan omongn Zaid ketika ditanya siapa Ahlul Bait dlm menjelskan Hadis Tsaqolain..! dan kata2 “ mereka yg tidak menerima sedekah” adl Ahlul Bait dlm Ayat Tathir tsb itu bukan Ucapan Nabi saww…tapi ucapan Zaid..!

  Dan Rasul sendiri yg menyatakan Ahlul Bait SUCI DARI DOSA berdasarkan ayat penyucian dan hadis2 Nabi sdri ( “ KARENA ITU, AKU DAN AHLUL BAITKU ADALAH BERSIH DARI DOSA”)…

  anda pelajari aja sampai khalifah2 Abasiyah jadi ngerti mereka bukan Ahlul Bait yg tersebut dlm ayat penyucian tsb…apalagi ko mau disejajarkan dg Sabda Rasul saww bahwa ditinggalkan Kitabullah dan Ahlul Baitnya yg berdampingan dan tidak pernah berpisah..yg wajib diikuti..!

  Bukan hanya Ikrimah kok mas ada riwayat dari Atha’, Al-Kalbi, Muqathil, Sa’id bin Jubair dll. Tentang Ikrimah yang dituduh pendusta, ada bahasannya tersendiri mas, tapi tidak di sini saya kira..

  Oke.. Insya Allah klo ga sibuk..

 145. Maaf ketinggalan..

  Saya kira PENDAPAT tersebut tidak menggugurkan hadits RIWAYAT Ummu Salamah maupun Ibnu Abbas kok mas…

  Yup..benar sekali…! tidak mungkin menggugurkan riwayat yg kuat yg diriwayatkan oleh Ummu Salamah (saksi langsung turunnya ayat tsb dan Sabda Nabi ttg Hadis Kisa), Ibn Abbas, Jabir al Anshari dan bahkan Aisyah ttg ayat penyucian tersebut sekaligus menunjukkan siapa yg ada dalam kisa dr pd PENDAPAT satu orang Ad Dhahak..Makanya riwayat Ummu Salamah, Ibn Abbas atau Jabir lbh kuat dr pd pendapat satu orang Ad Dhahak yg mengatakan Istri2 Nabi termasuk dlm ayat Tathir..!

 146. @Abu Syahzanan
  Salam kenal

  Orang syiah atau pemeluk madzhab Ahlul Bayt, yakin kok bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini adalah otentik, dan Al-Qurannya sama dengan Al-Quran yang diyakini saudara2 madzhab lain, semua sudah dijelaskan. Hanya saja, anda pasti taulah, bagi yang ingin menjatuhkan pengikut madzhab Ahlul Bayt selalu memakai “senjata” kuno yaitu selalu membuka masalah2 yang sebenarnya sudah basi dan berulang kali dilontarkan,

  Saya pun senang mendengarnya… komen saya di atas berkaitan dg keraguan mas Armand terhadap keadilan para shahabat Nabi, padahal sahabat rasul dalam pengertian ahlul hadits adalah mereka yang bukan munafik, makanya saya tanya ke dia apakah dia percaya terhadap Al-Qur’an (mushaf Utsmani), masalahnya para shahabatlah yg mengumpulkannya dan mengkodifikasikannya menjadi mushaf spt saat ini. Tentunya jika dia yakin thd Al-Qur’an yg ada sekarang ini maka mau ga mau dia hrs yakin akan keadilan sahabat saat itu, kalo dia ragu maka perlu ditanyakan keyakinan dia thd Al-Qur’an yg ada skrg ini.

  @arif syukron nasehatnya…

  @armand

  1. Adakah riwayat yang shahih mengenai pemberian catatan orang-orang yang munafik dari ayat 101 ini dari Rasul saw ke Hudzaifah?
  2. Mengapa Umar tidak langsung saja bertanya kepada Rasul saw?
  Mas sudah terlalu banyak dan sering menjadi juru bicara Nabi saw tanpa dasar kokoh *saya sampai kesel* salah satunya ini;
  blockquote>Nabi mempunyai sahabat2 yang mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri, dan untuk spesialisasi orang munafik beliau menunjuk Hudzaifah, just it!
  Darimana mas tau bahwa Nabi punya sahabat2 dengan spesifikasi sendiri-sendiri? Darimana kesimpulan ini? Inikan cuma karangan mas saja?
  Bagaimana mas bisa tau bahwa Hudzaifah memiliki spesifikasi mengenai orang munafik? Lagi-lagi karangan kosong. Apa Nabi saw pernah ngomong begitu?

  Supaya saya ga dikatakan sebagai jubir Nabi, silahkan anda buka sendiri kitab-kitab para ulama mengenai biografi shahabat hudzaifah, kalo anda tahu saya bukan jubir Nabi kenapa anda tanya ke saya spt : “kenapa Umar tidak langsung saja bertanya kepada Rasul saw?” mau dijawab nanti ngeselin anda ga dijawab jg salah… repot dech…

  Tolong mas jelaskan kontradiksi ini berdasarkan hadits berikut;
  Dari Ziyad bin Alaqah dari Pamannya bahwa Mughirah bin Syu’bah telah menghina Ali bin Abi Thalib kemudian Zaid bin Arqam berdiri dan berkata ”Hai Mughirah bukankah kamu tahu bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menghina orang yang sudah mati jadi mengapa kamu menghina Ali setelah kematiannya”.
  Hadis Riwayat Al Hakim dalam Mustadrak As Shahihain juz 1 hal 541 hadis no 1419

  Sebelum anda menanyakan mengenai beliau saya sudah baca kok artikel mas SP mengenai beliau…

  Mengenai riwayat di atas saya belum mengetahui komentar ulama (semisal Syaikh Al-Albani, Syaikh Ahmsd Syakir dll) mengenai riwayat tsb selain mas SP sebutkan.

  Jika riwayat di atas benar, justru hal tsb menunjukkan bahwa mereka tidak ma’sum, tidak disebutkan di riwayat tsb apa dan bagaimana bentuk penghinaan yg dilakukan oleh Al-Mughirah thd Ali krn bisa jadi perkataan orang bisa ditafsirkan lain oleh orang lain… dan sahabatnya Zaid bin Arqam telah mengingatkannya dan bagaimana reaksi dari Al-Mughirah setelah diingatkan juga tidak disebutkan dlm riwayat tsb. Jika kemudian dia bertobat maka selesailah urusannya dan sekali lagi hal2 spt itu tidaklah menggugurkan keadilan para sahabat atau menggugurkan status mereka sebagai shahabat Nabi saw, apalagi hal tsb terjadi pada masa2 fitnah dimana yg benar dan salah menjadi begitu samar.

  Saya sudah baca, ayat tsb ada diakhir, seperti ini;
  “……..Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah
  Kata-kata mana yang menyatakan mereka isteri Nabi saw di akherat? Salah satu penyakit mas yang saya amati (selain terobsesi menjadi jubir Nabi saw) adalah suka menarik-ulur ayat. Ayat yang teksnya belum jelas dibilang jelas. Ayat-ayat yang sudah jelas teksnya dibilang masih perlu tafsiran.
  Bagi saya ayat itu melarang kita menyakiti Nabi saw serta untuk menghormati kesucian Nabi saw yakni dengan tidak mengawini isteri-isteri Nabi setelah Beliau wafat. Tidak ada hubungannya dengan kedudukan isteri-isteri Nabi.

  Cukuplah anda perhatikan apa yang dikatakan Imam Ali ra tentang salah satu istri Nabi SAW yaitu Aisyah ra.

  Didalam Tarikh Ath Thabari 5/225 diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata di saat perang Jamal: “Wahai kaum muslimin! Dia (Aisyah) adalah seorang yang jujur dan demi Allah dia seorang yang baik. Sesungguhnya tidak ada antara kami dengan dia kecuali yang demikian itu. Dan (ketahuilah -pen) dia adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat.”
  Kalau anda konsisten tentunya anda harus mengikuti Imam Ali ra dalam hal ini.

  O iya terus bagaimana keyakinan mas mengenai Al-Qur’an (mushaf utsmani) yang ada sekarang ini? Apakah otentik atau tidak? Masalahnya shahabat-lah yang mengumpulkan Al-Qur’an ini dan akhirnya sampai ke tangan kita dalam bentuk seperti saat ini…

  Apakah pada waktu penyusunan terdapat Imam Ali atau yang diminta untuk mewakili Beliau? Jika Imam Ali serta Ahlulbayt (Itrah) tidak mempermasalahkan, bagaimana mungkin saya akan mempermasalahkan?

  Waktu penyusunan setahu saya tidak ada riwayat bahwa Imam Ali ikut serta atau ada orang yg mewakili beliau, nah terus gimana donk mas? jadi yakin ga nich sampeyan thd Al-Qur’an yg ada saat ini?

  wassalam

 147. @Dwi
  salam kenal

  Anda mengatakan:
  Di 33:33, ternyata yg dimaksud ahlul bait adlh istri-istri Nabi…
  A;-Ahzab 33 tak mungkin istri2 Nabi. Jika demikian, mengapa pada kata penyucian menggunakan kata “kum”, bukan “kunna”?
  Dalam qa’idah Bahasa Arab, kum bisa berarti lebih dari 2 orang dan kesemua laki2 atau lebih dari 2 orang dan ada laki2 serta perempuan.

  Bahwasanya dlamir jamak untuk laki-laki dalam ayat tathhir disebutkan karena kembalinya kepada ahlul bait. Sedangkan kalimat ahli dapat dipakai untuk mu’anats dan mudzakar. Seperti ucapan seseorang: “kaifa ahluka” yang dimaksud bagaimana istrimu. Dan ini dapat dipahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab dengan dzauqul arabi. (Lihat Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jami’ Tirmidzi, Imam Muhammad Abdurrahman Ibnu Abdurrahim al-Mubarakfuuri, juz 9 hal. 48-49).

  Dhamir “mudzakkar” digunakan disana kerana dua sebab. Pertama, lafaz al-ahl adalah mudzakkar. Orang-orang Arab menggunakan lafaza mudzakkar sekalipun pada perempuan sekiranya yang diperhatikan adalah perkataan tersebut. Penggunaan seperti ini terdapat dalam ayat-ayat lain dalam Al-Quran seperti (lihat tulisan Arabnya):

  “Berkata Musa berkata kepada Ahlinya (isteri anak Nabi Syuaib a.s.) Tunggulah kamu disini.”
  (Taha: 10 )

  “Apakah kamu (isteri Nahi Ibrahim a.s.) heran tentang kekuasaan Allah; rahmat Allah dan berkat-Nya ke atas kamu Ahlul-Bait, sesungguh-Nya la amat terpuji lagi Mulia”
  (Huud: 73)

  Di dalam hadis juga terdapat penggunaan seperti ini, seperti hadis berikut:

  “Lalu Rasulullah s.a.w. pergi ke bilik Aisyah r.a. dan berkata: ‘Assalamu Alaikum Ya Ahlul Bait Wa Rahmatullah, maka Aisyah menjawah: Wa Alaikassalam Wa Rahmatullah, bagaimana dengan Ahli (isteri) kamu (Zainab Bt. Jahsy), semoga Allah memberi berkat kepada mu,” (Sahih Bukhari, Kitab Tafsir. Peristiwa ini berlaku selepas Rasulullah diakad nikah dengan Zainab bt. Jahsy r.a. dan selesai jamuan walimah)

  Dalam hadis ini ada dua petunjuk penting yang membatalkan hujah Syiah. Pertama penggunaan “dhamir mudzakkar” kepada perempuan iaitu Aisyah r.a. kerana meraikan lafaz “ahl”. Kedua isteri-isteri Rasulullah s.a.w. yang dimaki dan dikafirkan oleh Syiah 23 adalah daripada kalangan Ahlul Bait.

  Sebab kedua mengapa “dhamir mudzakkar” digunakan dalam ayat at-Tahhir di atas ialah kerana yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait dalam ayat ini bukan saja isteri-isteri Rasulullah s.a.w ., tetapi juga anak menantu dan cucunya, malah setengah pendapat memasukkan juga Bani Muttalib dan Bani Hashim. Menurut kaedah Bahasa Arab, apabila berhimpun lelaki dan perempuan, digunakan lafaz “mudzakkar” (lihat Ahlul Bait, Wan Zahidi Wan Teh)

  wassalam

 148. @SP

  Bukankah ayat tersebut bicara tentang Al Quranul Karim yang disampaikan oleh Nabi SAW?. Saya rasa Mas dalilnya kurang mengena, bisa kasih tahu saya yang lain, atau paling tidak tolong dijelaskan dasar atau penafsiran An Najm ayat 4 tersebut.

  Ma’af seharusnya saya tulis An-Najm : 2-4, bukan hanya ayat 4 saja. Saya kira ayat tsb sudah lebih dari cukup sebagai dalil bahwa Rasulullah adalah ma’sum, kalo mas mau tambahin ya silahkan. Tetapi baiklah saya bawakan tafsirnya (copas)

  مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2)
  Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa kawan mereka itu (Muhammad) adalah benar-benar seorang Nabi. Dia tidak pernah menyimpang dari jalan yang benar. Juga tidak pernah ia melakukan kebatilan.
  Kenyataan Rasulullah saw adalah seorang Rasul yang diberi petunjuk oleh Allah, dia mengikuti kebenaran. Dia bukan seorang yang menyesatkan (dan bukanlah pula ia berjalan pada jalan yang ia sendiri tidak mengetahuinya). Dia bukan pula seorang yang sesat yang berpaling dari kebenaran dengan suatu tujuan tertentu. Keadaan beliau yang seperti itu, bukan saja setelah beliau diangkat menjadi Rasul, tetapi juga sebelumnya. Oleh sebab itulah Allah memberikan kepadanya petunjuk dan syariat untuk memberikan sinar kepada orang-orang yang sesat baik Yahudi maupun Nasrani yang sebenarnya mereka mengetahui kebenaran itu, tetapi tidak mengamalkannya.

  وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)
  Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa Muhammad saw itu tidak sesat dan tidak keliru karena beliau seorang yang tidak pernah menurutkan hawa nafsunya. Orang yang mungkin keliru atau tersesat ialah orang yang menurutkan hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah SWT:

  ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
  Artinya:
  Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
  (Q.S. Shad: 26)

  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4
  Dalam ayat ini, Allah SWT menguatkan ayat 3; yakni bahwa Muhammad saw hanyalah mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk disampaikan kepada manusia secara sempurna, tidak ditambah-tambah dan tidak pula dikurangi menurut apa yang diwahyukan kepadanya.

  Abdullah bin ‘Amr bin ‘As menulis setiap apa yang ia dengar dari Rasulullah saw, karena ia mau menghafalkannya. Tapi orang-orang Quraisy melarangnya. Mereka mengatakan mengapa ia menulis setiap perkataan Muhammad, sedangkan Muhammad itu adalah manusia biasa yang berkata dalam keadaan marah. Maka berhentilah Abdullah bin Umar menulis. Kemudian ia mendatangi Rasulullah saw, dan memberitahukan perihalnya itu. Maka bersabdalah Rasulullah saw.

  اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق
  Artinya:
  “Tulislah, demi Tuhan, tidak ada yang keluar dari perkataanku kecuali kebenaran”.
  (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

  Al Hafiz, Abu Bakar Al Bazzar mendapat riwayat dari Ahmad bin Mansyur, dari Abdullah bin Saleh, dari Al Lais, dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Saleh dan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda:

  ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه
  Artinya:
  “Apa-apa yang aku katakan kepadamu bahwa ia dari Allah SWT, maka tidak ada keraguan padanya”.
  (HR. Abu Hurairah)

  Dari Yunus, Lais, Muhammad bin Said bin Abu Said, dari Abu Hurairah mereka berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

  لا أقول إلا حقا
  Artinya:
  “tidaklah aku berkata kecuali yang benar”.
  (HR. Abu Hurairah, Lihat Tafsir Al Maragi, hl. 45, juz 27, jilid IX)

  Pemahaman mengenai berpegang teguh kepada khulafa’ur rasyidin kita memang berbeda mas, hal ini disebabkan karena mindset kita juga berbeda, kalau anda menganggap khulafa’ur rasyidin adalah ma’sum tidak boleh ada kesalahan sedikitpun (apakah ada manusia selain Rasul yg spt ini?) krn oleh Rasul disuruh jg berpegang kpd sunnah mereka, sedangkan saya menganggap selain Rasul adalah tidak mak’sum termasuk khulafa’ur rasyidin, tetapi yang terjaga menurut saya adalah kesepakatan mereka (para shahabat) yang dipimpin oleh khulafa’ur rasyidin pada waktu itu krn Rasul sendiri merekomendasikan bahwa kesepakatan mrk adalah tidak sesat. disamping khulafa’ur rasyidin ada yg disebut Ashabus Syura (beberapa sahabat yang selalu dimintai pendapat dalam bermusyawarah)

  Yang saya lihat adalah anda menjadikan permasalahan haji tamattu’ sebagai alat utk membantah bahwa 3 khalifah sebelum Ali adalah bukan khulafa’ur rasyidin, apakah anda tidak memperhatikan bahwa ijtihad2 Umar banyak yg dikonfirmasi oleh Allah pada saat Rasulullah masih hidup dan jadi pegangan oleh kaum muslimin selanjutnya, bahkan Nabi sendiri pernah bersabda seandainya ada Nabi setelah beliau, tentulah Umar orangnya. Apakah hanya krn haji tamattu’ anda menzerokan mereka? apakah Ali ra tidak pernah berbuat satu kesalahan sedikitpun? Silahkan anda tidak berpegang kepada mereka krn mindset anda tsb, tetapi bagi saya alasan anda terlalu dipaksakan, anda mengambil satu dalil tetapi mengabaikan ribuan dalil yang lainnya.

  Kalau Imam Ali jelas saya punya dalil bahwa Beliau harus diikuti tetapi kalau ketiga khalifah lagi-lagi tidak saya temukan.

  Masa sih mas ga menemukan dalilnya?

  @armand

  @Bims
  Konsistensi atas inkonsistensi mas benar-benar membuat saya terperangah sekaligus takjub
  Mengutip istilah teruthseeker: …membuat logika saya jadi jungkir balik

  Yang bener mas? Kereeen dunk… :mrgreen:

  wassalam

 149. @bagir

  Pendapat saya..?? justru komentar anda itu pendapat anda sendiri..khn ud ditulis :
  Ibn Abas meriwayatkan bahwa Rasul saww membacakan (ayat) “SESUNGGUHNYA ALLAH BERKEHENDAK MENGHILANGKAN SEGALA KEKOTORAN DARI KALIAN WAHAI AHLIL BAIT, dan mensucikan kalian sesuci-succinya” Kemudian Rasul saww bersabda : “ KARENA ITU, AKU DAN AHLUL BAITKU ADALAH BERSIH DARI DOSA” (Shahih Tirmidzi, dikutip dalam Darul Manstur, Jalaludin Suytuti jld 5 halamn 605-606 dan lainnya

  Disitu jelas kalau mereka dibersihkan, berarti ya ga ma’sum

  Dalam Ansab al-Asyraf , Baladzuri, ,jilid 5, hlm. 71 disebutkan Aisyah berangkat ke Makkah. Ia berhenti di depan pintu masjid menuju ke Al-Hajar Kemudian mengumpul orang dan berkata:
  ”Hai manusia. Utsman telah dibunuh secara zalim! Demi Allah kita harus menuntut darahnya’(diriwayatkan juga ) dia berkata : ‘Hai kaum Quraisy! Utsman telah dibunuh. DIBUNUH OLEH ALI BIN ABI THALIB. DEMI ALLAH SEUJUNG KUKU ATAU SATU MALAM KEHIDUPAN UTSMAN, LEBIH BAIK DARI SELURUH HIDUP ALI.’”
  Wah..wah…Siapa yg ngomong itu..?? Aisyah..!
  Msh banyak lagi riwayat2 ttg Aisyah diperingati Ummu Salamah, sampai ada ucapan dari Ibnu Ummu al Kilab berkata didepan Aisyah sdri : Fa minki’l bada’, wa minki’l ghiyar, Wa minki’rriyah, wa minki’l mathar, Wa anti amarti bi qatli’l-imam. Wa qulti lanna innahu qad kafara
  (Dari Anda (mksdnya Aisyah) bibit disemai, Dari Anda kekacauan dimulai, Dari Anda datangnya badai,Dari Anda hujan berderai, Anda suruh bunuh imam (mksdnya Khalifah Ustman), Ia telah kafir, Anda yang bilang)
  Pengertian dan damai..?? Mas…ribuan Muslim syahid

  Yah terlalu banyak korban dari sejarah yang terdistorsi… tampaknya anda belum baca secara keseluruhan ya link yg saya berikan…

  Baik ini jawaban terhadap tuduhan2 tsb:
  1. Aisyah menerima bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk berbai’at kepada Ali bin Abi Thalib. (Al Mushannaf 7/540)

  2. Keluarnya Aisyah bersama Thalhah dan Az Zubair bin Al Awwam ke Bashrah dalam rangka mempersatukan kekuatan mereka bersama Ali bin Abi Thalib untuk menegakkan hukum qishash terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Hanya saja Ali bin Abi Thalib meminta penundaan untuk menunaikan permintaan qishash tersebut. Ini semua mereka lakukan berdasarkan ijtihad walaupun Ali bin Abi Thalib lebih mendekati kebenaran daripada mereka. (Daf’ul Kadzib 216-217)

  3. Tawaran Ali bin Abi Thalib kepada Aisyah semata-mata untuk menyatukan cara pandang bahwa hukum qishash baru bisa ditegakkan setelah keadaan negara tenang. Beliaupun sangat mengetahui bahwa Aisyah bersama Thalhah dan Az Zubair tidaklah datang ke Bashrah dalam rangka memberontak kekhilafahannya. Akhirnya hampir terbentuk kesepakatan diantara mereka. (Tarikh Ath Thabari 5/158-159 dan 190-194)

  4. Akan tetapi melihat keadaan seperti ini, beberapa kaum Saba’iyah (pengikut faham Abdullah bin Saba’-pendiri Syi’ah) mulai memancing konflik diantara pasukan Aisyah dan Ali. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa salah satu pasukan telah berkhianat. Maka terjadilah perang Jamal. (Tarikh Ath Thabari 5/195-220)

  Perkataan anda bertentangan dengan perkataan imam Ali berikut ini:

  Didalam Tarikh Ath Thabari 5/225 diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata di saat perang Jamal: “Wahai kaum muslimin! Dia (Aisyah) adalah seorang yang jujur dan demi Allah dia seorang yang baik. Sesungguhnya tidak ada antara kami dengan dia kecuali yang demikian itu. Dan (ketahuilah -pen) dia adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat.”

  gara2 fitnah ini..! masih ingat hadis tanduk setan khan..??

  Baca di sini mas:

  http://media.isnet.org/islam/ss/S77-78.html

  Oo betul sekali mas..! banyk teguran dari Allah..Malahan teguran2 langsung itu “dicampakkan” oleh sebagian Istri Nabi saww sebelum dan setelah wafatnya Nabi saww dg perbuatan2 yg ga pantas..! (sdkt ud ada diatas)
  Spt komen yg diatas, setelah sebulan Nabi saww mengasingkan diri dari istri2 beliau dan turun ayat 51 surat al Ahzab (silahkan cek sendiri2 ayat tersebut) Aisyah mengatakan sesuatu yang sangat2 tidak pantas kepada Rasul saww : “ Nampak bagiku bahwa Tuhan mu bercepat-cepat memuaskan keinginanmu” (Sahih Muslim, Inggris jld 2 hlmn 748-749)
  Mas..jelas ayat 51 al ahzab trn stlh ayat 33…tapi ttp ajah tuh Aisyah ngom yg ga pantas sama sekali, apalagi NABI yg diajak ngomong..!
  Yg setelah wafat..? wah lbh byk pengingkarannya atas sabda2 Nabi mas..! makanya istri2 Nabi Ga masuk dlm Al Ahzab 33 ttg penyucian.

  Saya cuma mengingatkan anda agar hati2 bersikap thd orang2 terdekat rasul, ntar kualat lho! Saya serius mas… mungkin anda kebanyakan diceritain yg negative aja ya ttg mereka, nich saya kasih yg positif biar imbang:

  Kedudukan Para Istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah mulia dan Allah subhanahu wa ta’ala sendiri yang mengangkat derajat mereka di atas wanita lainnya. Allah jalla jalaaluhu berfirman yang artinya:
  يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ
  “Wahai istri Nabi, (kedudukan) kalian bukanlah seperti wanita-wanita yang lainnya.” (Al Ahzab: 32)

  Allah ‘Azza wa Jalla telah meridhai mereka sebagai pendamping Nabi-Nya yang termulia, sampai-sampai melarang beliau untuk menceraikan mereka. Allah berfirman :
  لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
  “Tidak halal bagimu wahai Nabi, untuk mengawini wanita-wanita lain sesudahnya, dan tidak halal (pula) bagimu untuk mengganti mereka dengan wanita-wanita lain walaupun kecantikan mereka memikat hatimu.” (Al Ahzab: 52)

  Para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah ibu-ibu kaum mukminin yang tentu saja wajib untuk dimuliakan dan dihormati. Oleh karena itu para istri beliau mendapat gelar Ummahatul Mu`minin.
  Allah subhanahu wa ta’ala berfirman yang artinya:
  النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
  “Nabi itu lebih berhak untuk dicintai kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, sedangkan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka (kaum mukminin).” (Al Ahzab: 6)

  Saya tidak bicara “KERABAT”, saya bicara Ahlul Bait dlm ayat 33 yg disucikan dan diperkuat dg ucapan Nabi saww sendiri. Apa urusannya dg keturunan Abbas tidak menerima sedekah..?? itu khan omongn Zaid ketika ditanya siapa Ahlul Bait dlm menjelskan Hadis Tsaqolain..! dan kata2 “ mereka yg tidak menerima sedekah” adl Ahlul Bait dlm Ayat Tathir tsb itu bukan Ucapan Nabi saww…tapi ucapan Zaid..!

  Sekali lagi anda begitu merendahkan orang2 terdekat Nabi SAW, maaf ya mas kalo terpaksa saya bilang kalo anda dibandingkan dg Zaid bin Arqam ra sangat jauh sekali yaitu baina sama’i wa sumur… beliau lebih mengerti siapakah ahlul bait yg dimaksud dlm hadits tsaqolain drpada anda krn beliau sendiri yg meriwayatkan hadits tsb… so berfikirlah yg jernih mas…

  peace…

 150. @bims

  Disitu jelas kalau mereka dibersihkan, berarti ya ga ma’sum

  Saya coba ikuti nalar mas bims. Sekarang saya bertanya setelah Allh secara khusus mesucikan sesuci2nya, mas bims menafsirkan bahwa krn mereka tidak maksum, mestinya tidak maksum sebelumnya, tapi setelah dibersihkan apakah mas bims tetap ngotot bahwa mereka tidak maksum?, jika spt itu nalar mas bims, terus apa makna, himah & tujuan ayat tsb? Jika mas bims menganggap setelah dibersihkan mrk menjadi maksum, apakah konsekuensi kita umat islam setelah Allah menjamin mrk ahlul bayt dg ayat tsb?

  2. Keluarnya Aisyah bersama Thalhah dan Az Zubair bin Al Awwam ke Bashrah dalam rangka mempersatukan kekuatan mereka bersama Ali bin Abi Thalib untuk menegakkan hukum qishash terhadap para pembunuh Utsman bin Affan.

  Kenapa mas bims tidak pernah menyinggung perintah Allah & Rasulullah kepada para istrinya utk tidak keluar rumah? Kenapa harus sampai Aisyah memilih keluar rumah, bukankah cukup kirim utusan Talha & Zubair, atupun cara lain yang tidak menentang perintah Allah.
  Karena jika kita bicara tujuan & niat mereka datang kepada Imam Ali, mas bims akan bisa mengada2kan kisahnya. Bahkan mereka yg berangkatpun bisa punya lisan yg berbeda dg niat mrk, dan sayangnya mas bims mengaaikan dalil2/hadits yg menguatkan bhw mrk datang kpd Imam Ali as dlm rangka menggugat.

  Sekali lagi anda begitu merendahkan orang2 terdekat Nabi SAW,

  Saya tidak pernah bisa mengerti claim2 spt ini. Mas bims harus membedakan caci maki yg kita buat sendiri dengan kita mengutip hadits ataupun riwayat. Yang disampaikan adalah hadits & riwayat dr mereka2 yg mas bims muliakan knp kita yg mengutip yg disalahkan? Ini nalar yg lemah, mas bims harus sama keras bahkan lebih keras pada para sahabat yg memaki/merendahkan sahabat lainnya bukan kita yg belajar mencerna arti dari riwayat2 tsb.

  Wassalam

 151. @Bims

  Supaya saya ga dikatakan sebagai jubir Nabi, silahkan anda buka sendiri kitab-kitab para ulama mengenai biografi shahabat hudzaifah, kalo anda tahu saya bukan jubir Nabi kenapa anda tanya ke saya spt : “kenapa Umar tidak langsung saja bertanya kepada Rasul saw?” mau dijawab nanti ngeselin anda ga dijawab jg salah… repot dech…

  Maaf mas, saya kurang tertarik mencari tau siapa Hudzaifah, mendingan mas saja yang ceritain. Pertanyaan saya (yang terus saya ulang) adalah: Adakah riwayat yang shahih mengenai pemberian catatan orang-orang yang munafik dari ayat 101 ini dari Rasul saw ke Hudzaifah?

  Ini saja mas, kok susah sekali dijawab ya. Bukankah mas sendiri yang menyatakan bahwa Rasul saw telah menyerahkan data-data mengenai orang-orang yang munafik di ayat 101 ke Hudzaifah?

  Jika jawaban mas konsisten dan masuk diakal kenapa ngeselin? Jadi, mas, kenapa Umar tidak langsung saja bertanya kepada Rasul saw?

  Tentang riwayat penghinaan Al-Mughirah thd Imam Ali, mas mengutarakan,

  Mengenai riwayat di atas saya belum mengetahui komentar ulama (semisal Syaikh Al-Albani, Syaikh Ahmsd Syakir dll) mengenai riwayat tsb selain mas SP sebutkan.

  Pernyataan mas di atas mengandung pengertian, bahwa setiap riwayat yang sampai ke kita tidak bisa dipercaya keshahihan atau tidaknya sebelum dikomentar oleh nama-nama yg mas sebutkan sehingga setiap riwayat harus selalu dicantumkan komentar dari nama-nama ulama tsb.
  Benarkah demikian mas? Apakah mas sudah membaca kembali riwayat-riwayat yang mas nukil sebelumnya? Adakah komentar Al-Albani di sana?
  Inkonsistensi akan selalu berpotensi menimbulkan kontradiksi.

  Jika riwayat di atas benar, justru hal tsb menunjukkan bahwa mereka tidak ma’sum, tidak disebutkan di riwayat tsb apa dan bagaimana bentuk penghinaan yg dilakukan oleh Al-Mughirah thd Ali krn bisa jadi perkataan orang bisa ditafsirkan lain oleh orang lain… dan sahabatnya Zaid bin Arqam telah mengingatkannya dan bagaimana reaksi dari Al-Mughirah setelah diingatkan juga tidak disebutkan dlm riwayat tsb. Jika kemudian dia bertobat maka selesailah urusannya dan sekali lagi hal2 spt itu tidaklah menggugurkan keadilan para sahabat atau menggugurkan status mereka sebagai shahabat Nabi saw,

  Bukan main mas ini. Teks yang sudah jelas isinya berisi penghinaan terhdp Imam Ali dibuat meluas lagi sekehendak hati mas dan berusaha menyebarkan keraguan.
  Oh ya, siapa yang mas maksudkan “mereka”?

  apalagi hal tsb terjadi pada masa2 fitnah dimana yg benar dan salah menjadi begitu samar.

  Setuju sekali mas. Tumben ya 🙂
  Pernyataan di atas akan saya catat. Apakah mas konsisten atau tidak.
  Dengan samarnya kebenaran, berarti banyak riwayat yang sudah terdistorsi dan terinfiltrasi sehingga riwayat-riwayat yang sampai ke kita, baik dari perawi-perawi yang kita anggap tsiqah maupun tidak, diragukan kebenarannya. Benar begitu?

  Selanjutnya mas mencoba meyakinkan saya mengenai kedudukan isteri-isteri Nabi dengan mengatakan;

  Cukuplah anda perhatikan apa yang dikatakan Imam Ali ra tentang salah satu istri Nabi SAW yaitu Aisyah ra.
  Didalam Tarikh Ath Thabari 5/225 diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata di saat perang Jamal: “Wahai kaum muslimin! Dia (Aisyah) adalah seorang yang jujur dan demi Allah dia seorang yang baik. Sesungguhnya tidak ada antara kami dengan dia kecuali yang demikian itu. Dan (ketahuilah -pen) dia adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat.”
  Kalau anda konsisten tentunya anda harus mengikuti Imam Ali ra dalam hal ini.

  Lihat mas, kembali betapa tidak konsistennya mas. Barusan di atas mas menegaskan , untuk memastikan keshahihan sebuah riwayat harus ada komentar dari Al-Albani dan ulama yang setara. Sehingga kalau tidak ada komentar dari ulama tsb, kita pantas meragukan keshahihannya. Sekarang mas menginginkan saya mengikuti riwayat di atas yang jangankan terdapat komentar Al-Albani, bahkan sanad haditsnya pun belum jelas?
  Apakah mas memberikan keniscayaan kita berargumen dengan Tarikh Ath Thabari (riwayat) yang tanpa sanad dan tanpa komentar dari Al-Albani?
  Tolong hal ini kita sepakati dulu.

  Mengenai periwayatan penyusunan mushaf Alquran, mas menyatakan;

  Waktu penyusunan setahu saya tidak ada riwayat bahwa Imam Ali ikut serta atau ada orang yg mewakili beliau, nah terus gimana donk mas? jadi yakin ga nich sampeyan thd Al-Qur’an yg ada saat ini?

  Sepengetahuan saya Imam Ali turut juga mengawasi penyusunan Alquran sehingga sampai bentuk yang kita kenal sekarang ini. Namun saya lupa bagaimana riwayatnya. Mudah-mudahan saya bisa menemukannya. Atau jika ada teman-teman lain yang memiliki riwayat yang saya maksud ini dengan senang hati saya terima.
  Jikalau memang tidak ada juga riwayatnya, selama para Imam Suci tidak mempermasalahkan, maka begitu juga saya. Dan setahu saya, mudah-mudahan tidak keliru, tidak ada ucapan yang keluar dari Beliau-Beliau yang menyatakan bahwa Alquran yang kita terima sekarang ini tidak otentik.

  Demikian mas Bims, semoga Allah swt melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

  Untuk mas SP kami mohon maaf jika kami telah melenceng jauh dari topik yang mas tulis. Jika mas keberatan, saya (kami) akan menghentikan diskusi ini.

  Salam

 152. Imam Ali as dan Pengumpulan al-Quran

  Semua riwayat yang sahih sepakat bahwa setelah melakukan prosesi penguburan jasad Nabi Muhammad saw Ali bin Abi Thalib as tinggal di rumahnya dan menyibukkan dirinya mengumpulkan ayat-ayat al-Quran dan menertibkannya sesuai waktu turunnya. Ali bin Abi Thalib mengumpulkan ayat-ayat al-Quran dari tulisan-tulisan yang berserakan.
  Diriwayatkan dari Imam Ja’far Shadiq as bahwa Rasulullah saw berkata kepada Ali bin Abi Thalib: “Wahai Ali! al-Quran berada di balik pembaringanku, masih berada dalam mushaf, kain sutera dan kertas. Ambillah dan kumpulkan al-Quran itu! Dan jangan biarkan ia hilang sebagaimana orang-orang yahudi menghilangkan Taurat” kitab asli. Kemudian Ali pergi mengambil dan mengumpulkannya lalu meletakkannya dalam sebuah pakaian kuning.
  Diriwayatkan pula, bahwa Ali bin Abi Thalib melihat orang-orang dalam kondisi kebingungan ketika Nabi wafat. Kemudian ia bersumpah untuk tidak menyelempangkan serbannya sampai selesai mengumpulkan al-Quran. Lalu ia mengumpulkan al-Quran selama tiga hari tanpa keluar rumah.
  Diriwayatkan pula, Ali bin Abi Thalib tidak melakukan kontak dengan orang-orang untuk beberapa waktu sampai ia mengumpulkan al-Quran. Kemudian ia keluar menemui orang-orang dengan memakai gamis, sementara orang-orang sedang berkumpul di masjid. Setelah berada di tengah-tengah mereka, Ali meletakkan al-Quran di hadapan mereka sambil berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw Bersabda: “Kutinggalkan kepada kalian sesuatu yang bila kalian berpegang padanya, niscaya kalian tidak akan sesat; kitab Allah dan itrahku, Ahlul Baitku. Ini adalah kitab Allah dan aku adalah itrah Ahlul Bait”. kemudian ia menambahkan: “Aku menjelaskan hal ini agar kelak kalian tidak berkata: “Kami lupa tentang masalah ini”.
  Ali menambahkan: “Jangan sampai pada Hari Kiamat, kalian berkata bahwa aku belum mengajak kalian untuk membela, aku belum mengingatkan kalian tentang hakku, dan aku belum mengajak kalian kepada kitab Allah dari pembukaannya hingga akhir”.
  Umar bin Khatthab berkata kepada Ali: “Bila engkau memiliki al-Quran, kami memiliki yang sama. Oleh karenanya, kami tidak membutuhkan al-Quran yang berada di tanganmu dan dirimu”.
  Tampaknya, Ali bin Abi Thalib tidak cukup hanya dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Quran, tetapi juga menertibkannya sesuai waktu turunnya. Ali juga menjelaskan mana ayat yang umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, muhkam dan mutasyabih, nasikh dan mansukh, surat-surat yang wajib sujud dan yang tidak, dan sunah-sunah dan adab yang berkaitan dengan al-Quran. begitu juga Ali bin Abi Thalib menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (Asbab An-Nuzul). Ia juga mendiktekan penulisan enam puluh macam prinsip yang berkaitan dengan ilmu al-Quran; setiap satu prinsip dibawakan contoh khusus yang berkaitan dengannya.
  Pekerjaan besar yang dilakukan Ali mengangkatnya pelindung prinsip-prinsip utama Islam. Ali mengarahkan akal seorang muslim untuk mengkaji lebih dalam tentang ilmu-ilmu yang dikandung oleh al-Quran. Tujuannya tidak lain agar al-Quran menjadi sumber utama pemikiran manusia yang dibutuhkan dalam kehidupannya.
  Apa yang dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib perlu mendapat apresiasi yang besar. Ia sendiri pernah berkata: “Setiap ayat yang turun kepada Rasulullah saw pasti dibacakan kepadaku, kemudian aku menulisnya dengan tanganku sendiri. Nabi mengajarkanku takwil ayat tersebut, tafsir, nasikh dan mansukhnya dan muhkam dan mutasyabihnya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah swt agar aku dapat memahami apa yang diajarkannya. Aku tidak pernah lupa sebuah ayat dari al-Quran, bahkan sebuah ilmu yang kutulis lewat ajaran Nabi. Allah telah mengajarkan kepada Nabi segala sesuatu baik halal dan haram, perintah dan larangan, dan apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi yang berkaitan dengan ketaatan atau kemaksiatan, pasti Nabi mengajarkannya kepadaku, dan aku menghafalkannya. Aku tidak pernah lupa walaupun satu huruf”

 153. lagi test huruf tebal

 154. @bims

  Para pengikut madzhab Ahlul Bayt (yang saya tahu dan saya kenal) mengakui keadilan para sahabat. Namun hrs digaris bawahi, sahabat yg bagaimana dulu, baik atau tidak baik perangainya.

  Ahlul Bayt membagi sahabat kedalam beberapa golongan, yaaah mas Bims pasti taulah pembagian sahabat tsb, dan Ahlul Bayt menggolongkan sahabat ada yang Munafik. Uraiannya sudah banyak disana-sini.

  Saya rasa mas Armand meyakini hal tsb, sahabat mana yg perlu dijadikan tauladan.

  Thanx mas atas uraian dan pembelajarannya….salam

 155. @ bims

  Disitu jelas kalau mereka dibersihkan, berarti ya ga ma’sum

  Ibn Abas meriwayatkan bahwa Rasul saww membacakan (ayat) “SESUNGGUHNYA ALLAH BERKEHENDAK MENGHILANGKAN SEGALA KEKOTORAN DARI KALIAN WAHAI AHLIL BAIT, dan mensucikan kalian sesuci-succinya” Kemudian RASUL saww bersabda : “ KARENA ITU, AKU DAN AHLUL BAITKU ADALAH BERSIH DARI DOSA” (Shahih Tirmidzi, dikutip dalam Darul Manstur, Jalaludin Suytuti jld 5 halamn 605-606 dan lainnya

  Dalam Tafsirnya Ibn Jarir Al Thabari mengutip Qatadah, berkata :
  “Hanya inilah, tidak ada lainnya, bahwa Allah berkehendak untuk mengilangkan segala keburukan dan ketidakpantasan dari anggota keluarga Muhammad dan memebrsihkan mereka dari setiap kontaminasi dan dosa” (tafsir At Thabari, jl 22 hl 5 pd komentar surah 33 ayat 33)

  Disitu Jelas Rasul saww yg bilang bahwa beliau suci dan disucikan (ma’sum).

  Yah terlalu banyak korban dari sejarah yang terdistorsi… tampaknya anda belum baca secara keseluruhan ya link yg saya berikan…

  Betul sekali banyak korban sejarah yg terdistorsi…termasuk anda…mdh2an bukan saya…

  1. Aisyah menerima bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk berbai’at kepada Ali bin Abi Thalib. (Al Mushannaf 7/540)

  TATKALA SAMPAI BERITA PEMBAIATAN TERHADAP IMAM ALI as , Aisyah berkata:

  “Habis sudah, habis sudah (ta’isa), mereka tidak akan mengembalikan kekuasaan kepada (Banu) Taim untuk selamalamanya!”

  Kemudian ia kembali ke Madinah dan ia tidak ragu lagi bahwa Thalhah-lah yang memegang kekuasaan (khalifah) dan ia berkata:

  ‘(Allah) menjauhkan dan membinasakan si Natsal. Dialah si Pemilik Jari! Itu dia si Abu Syibi! (Abu Syibi, nama julukan lain Thalhah yang berarti ‘ayah dari anak singa’)., ah dialah saudara misanku!. Demi Allah, mereka akan menemukan pada Thalhah kepantasan untuk kedudukan ini. Seakan-akan aku sedang melihat ke jarinya tatkala ia dibaiat! Bangkitkan unta ini dan segera berangkatkan dia!” (Ibn Abi al Hadid, Syarh Nahju’lBalaghah, jilid 4, hlm. 215, 216)

  Dan tatkala ia berhenti di Sarf dalam perjalanan ke Madinah ia bertemu dengan Ubaid bin Umm Kilab

  Aisyah bertanya: ‘Bagaimana’?

  Ubaid : ‘Mereka membunuh Utsman, dan delapan hari tanpa pemimpin!’

  Aisyah: ‘Kemudian apa yang mereka lakukan?”

  Ubaid: ‘Penduduk Madinah secara bulat telah menyalurkannya ke jalan yang terbaik, mereka secara bulat telah memilih Ali bin Abi Thalib’.’

  Aisyah : ‘Kekuasaan jatuh ke tangan sahabatmu! Aku ingin yang itu runtuh (menunjuk langit) menutupi yang ini (menunjuk bumi). ‘Bagus! Lihatlah apa yang kamu katakan!’

  Ubaid: ‘Itulah yang aku katakan, wahai ummul mu’minin’.
  Maka merataplah Aisyah.

  ‘Ubaid melanjutkan: ‘Ada apa dengan Anda, wahai ummul mu’minin..? Demi Allah, aku tidak menemukan antara dua daerah berlava gunung berapi (maksudnya Madinah) ada satu orang yang lebih utama dan lebih berhak dari dia. Aku juga tidak melihat orang yang sama dan sebanding dengannya, maka mengapa Anda tidak menyukai wilayahnya?’

  Aisyah lalu berteriak : ‘Kembalikan aku, kembalikan aku’. Dan ia lalu berangkat ke Makkah.
  Dan ia berkata: ‘Demi Allah, Utsman telah dibunuh secara zalim. Demi Allah, kami akan
  menuntut darahnya!’

  Ibnu Ummu ’al-Kilab berkata kepada Aisyah : ‘Mengapa..? Demi Allah, sesungguhnya orang yang pertama mengamati pekerjaan Utsman adalah Anda, dan Anda telah berkata: ‘Bunuhlah Na’tsal! Ia telah kafir!

  Aisyah : ‘Mereka minta ia bertobat dan mereka membunuhnya. Aku telah bicara dan mereka juga telah bicara. Dan perkataanku yang terakhir lebih baik dari perkataanku yang pertama’.

  Ibnu Ummu al Kilab (Ubaid bin Umm Kilab adalah orang yang sama dengan ‘Ubaid bin Abi Salmah al-Laitsi) berkata :

  Fa minki’l bada’, wa minki’l ghiyar, Wa minki’rriyah, wa minki’l mathar, Wa anti amarti bi qatli’l-imam. Wa qulti lanna innahu qad kafara.:

  (Dari Anda bibit disemai, Dari Anda kekacauan dimulai, Dari Anda datangnya badai,
  Dari Anda hujan berderai, Anda suruh bunuh sang imam, Ia telah kafir, Anda yang bilang)

  Dalam Muruj adz-Dzahab, jilid 2, hlm. 9, menurut Mas’udi:

  Minkil buka’wa minkil’ awil, Wa minki’r-riyah wa minki’l-mathar, Wa anti amarti bi qatli’limam, Wa qatlihu’ indana man amara.

  (Dari Anda datang tangis, Dari anda datang ratapan, Dari Anda datangnya topan, Dari Anda tercurah hujan, Anda perintah bunuh sang imam, Pembunuh bagi kami adalah penyuruh. )

  Dalam Ansab al-Asyraf , Baladzuri, ,jilid 5, hlm. 71 disebutkan Aisyah berangkat ke Makkah. Ia berhenti di depan pintu masjid menuju ke Al-Hajar Kemudian mengumpul orang dan berkata:

  ”Hai manusia. Utsman telah dibunuh secara zalim! Demi Allah kita harus menuntut darahnya’(diriwayatkan juga ) dia berkata : ‘Hai kaum Quraisy! Utsman telah dibunuh. Dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Demi Allah seujung kuku atau satu malam kehidupan Utsman, lebih baik dari seluruh hidup Ali.’”

  Aneh…setelah mengatakan Ustman Kafir, menyebutnya Na’tsal dan memerintahkan agar Ustman dibunuh dia malah berkata : ”…………… Demi Allah seujung kuku atau satu malam kehidupan Utsman, lebih baik dari seluruh hidup Ali” (ketika ia tau bahwa orang-orang berbaiat kepada Imam Ali as bukannya kepada Thalhah..!!!)

  2. Keluarnya Aisyah bersama Thalhah dan Az Zubair bin Al Awwam ke Bashrah dalam rangka mempersatukan kekuatan mereka bersama Ali bin Abi Thalib untuk MENEGAKKAN HUKUM QISHASH TERHADAP PARA PEMBUNUH UTSMAN BIN AFFAN. Hanya saja Ali bin Abi Thalib meminta penundaan untuk menunaikan permintaan qishash tersebut. Ini semua mereka lakukan berdasarkan ijtihad walaupun Ali bin Abi Thalib lebih mendekati kebenaran daripada mereka. (Daf’ul Kadzib 216-217)

  3. Tawaran Ali bin Abi Thalib kepada Aisyah semata-mata untuk menyatukan cara pandang bahwa hukum qishash baru bisa ditegakkan setelah keadaan negara tenang. Beliaupun sangat mengetahui bahwa Aisyah bersama Thalhah dan Az Zubair tidaklah datang ke Bashrah dalam rangka memberontak kekhilafahannya. Akhirnya HAMPIR terbentuk kesepakatan diantara mereka. (Tarikh Ath Thabari 5/158-159 dan 190-194)

  Tarikh Al-Thabari (ingrs) jld 15 hal 238-239 tentang komplotan yang berniat membunuh Ustman :

  Ketika Ibn Abbas sedang pergi ke Mekkah, ia melihat Aisyah berada di al-Sulsul (7 mil di utara madinah). Aisyah berkata : “ Wahai Abu Abbas, aku mengajak engkau demi Allah untuk menjatuhkan lelaki ini (ustman) dan menabur benih keraguan diantara orang-orang mengenai dirinya, karena engkau memiliki lidah yang tajam. Orang-orang telah menunjuk kebersetujuan mereka, dan pelita menunjuki mereka. Aku melihat Thalhah mengambil kunci harta umat baitul mal. Jika ia menjadi khalifah (setelah ustman), ia menapaki jejak sepupu dari ayahnya, Abu bakar”

  Ibn Abbas berkata : “ Wahai Umum Mukminin, jika terjadi sesuatu terhadapnya (ustman), orang-orang akan mencari perlindungan hanya kepada sahabat kami (Ali)”

  Aisyah menjawab ; “ Diamlah..aku tidak berminat berdebat denganmu atau menentangmu”

  Jelas khan siapa yg pantas dihukum qishas..!?

  4. Akan tetapi melihat keadaan seperti ini, beberapa kaum Saba’iyah (pengikut faham Abdullah bin Saba’-pendiri Syi’ah) mulai memancing konflik diantara pasukan Aisyah dan Ali. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa salah satu pasukan telah berkhianat. Maka terjadilah perang Jamal. (Tarikh Ath Thabari 5/195-220)

  Anda belajar lagi masalah Ibn Saba, baik dr Sunni maupun Syi’i dan juga siapa Sayf Bin Umar serta pandangan ulama2 tersebut (syiah maupun Sunni) ttg Sayf bin Umar.. jadi bisa cpt keluar dari korban sejarah yg didistorsi spt kata anda sdri…

  Contoh sedikit ttg si Sayf yg crta nya diriwayatkan Thabari menurut Ahli Jarh wa ta’dil, dlm Mizan al I’tidal 2/225 :

  Yahya bin Main : ”ia lemah dlm periwayatan hadis, uang sesen lebih berharga daripada dirinya”

  Abu Daud : ”Ia (sayf bin Umar) tidak berarti sedikitpun, ia pembohong)

  An Nasai : ”Ia (sayf) lemah, ditinggalkan Hadisnya, tidak jujur, tidak terpercaya”

  Ibnu Hibban : ”Ia (sayf bin Umar) meriwayatkan hadis2 palsu dari orang2 terpercaya, ia dituduh tidak beragama. Mereka (para ulama) berkata Ia memalsu hadis”

  Al Hakim : ”Ia ditinggalakn (tidak dipakai), ia dituduh tidak beragama”

  Ibnu Hajar berkata setelah menyebut hadis yang pada silsilahnya terdapat nama Sayf, ”Dalam hadis terdapat para perawi hadis dhaif (lemah), yang paling parah adalah Sayf”
  Maknya baca Fitnah Al Kubra karangan tokoh sastra Arab

  Doyan banget berhujah dg pendusta…

  Mesir Dr. Thaha Husain jadi ga kebanyakan asal comot mitos palsu spt pewayangan Ibn Saba dari Ki Dalang Sayf bin Umar…! Sampai kterangan beliau mengenai ucapan ente ttg perdamaian (yg ente sbt2) pasca terbunuhnya Ustman..!

  Saya cuma mengingatkan anda agar hati2 bersikap thd orang2 terdekat rasul

  Terimakasih selalu mengingatkan saya…

  ntar kualat lho! Saya serius mas

  Yup..kualat banget kalo macem2 sama orang terdekat Nabi saww, apalagi jk Fathimah as yg disakiti..KUALAT banget TUH orang..! serius dech..!

  mungkin anda kebanyakan diceritain yg negative aja ya ttg mereka..

  Bagus, setelah mengingatkan saya, dilanjutkan dg su’udzon bhwa saya kebanyakan diajarain yang negative ttg istri2 Nabi…Matur Suwun…
  —–
  Mengenai ayat2 yang antum tulis 100 % benar… Kalamullah ga mungkin salah…tapi jgn salah, itu ada tafsirnya…bukan asal ngartikan terus antum kasi pendapat, sbg contoh yg antum tuliskan dibawah ini :

  “Allah ‘Azza wa Jalla telah meridhai mereka sebagai pendamping Nabi-Nya yang termulia, sampai-sampai melarang beliau untuk menceraikan mereka. Allah berfirman :

  “Tidak halal bagimu wahai Nabi, untuk mengawini wanita-wanita lain sesudahnya, dan tidak halal (pula) bagimu untuk mengganti mereka dengan wanita-wanita lain walaupun kecantikan mereka memikat hatimu.” (Al Ahzab: 52)

  jangan lupa juga masalah Tahrim ayat 5 (jika anda cuma kasi pendapat spt diatas) maka baca aja :

  ”Jika dia menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri2 yang lebih baik dari kalian, yang patuh, beriman, taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan” (al Tahrim :5)

  Siapa yg dimaksud ”kalian”..? udah pernah saya tulis dikomentar yg lalu..Ibn Abbas yg meriwayatkan dari Umar.

  Para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah ibu-ibu kaum mukminin yang tentu saja wajib untuk dimuliakan dan dihormati. Oleh karena itu para istri beliau mendapat gelar Ummahatul Mu`minin.

  “Nabi itu lebih berhak untuk dicintai kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, sedangkan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka (kaum mukminin).” (Al Ahzab: 6)

  Pake akal anda.. ada seorang mukmin, secara alamiah, ibu orang itu tentu menjadi ”ibu seorang mukmin”. Apakah julukan itu secara otomatis berarti bahwa ibu tersebut adalah seorang mukmin yg baik..?? Tentu saja tidak..menjadi ibu seorang mukmin tidak lantas menjadikan ibu tersebut sebagai seorang mukmin yang baik dan saleh.

  Banyak Istri2 Nabi yang taat dan saleh, yang ga keluar2 stelah wafatnya Nabi..! tambahan, silahkan baca komentar truthseeker08 :

  Kenapa mas bims tidak pernah menyinggung perintah Allah & Rasulullah kepada para istrinya utk tidak keluar rumah?……………….

  ——
  Dan yg anda bilang ke saya :

  Sekali lagi anda begitu merendahkan orang2 terdekat Nabi SAW..

  Pertama : Orang terdekat Nabi saww adalah Ahlul Bait yang disucikan (salam bagi mereka)..bukan Zaid bin Arqam..!

  Kedua : Baca riwayat Zaid baik2, riwayat apa yg dia bawa, dan apa yg saya bahas..jadi ga asal ngomong saya merendahkan.

  maaf ya mas kalo terpaksa saya bilang kalo anda dibandingkan dg Zaid bin Arqam ra sangat jauh sekali yaitu baina sama’i wa sumur

  Ya sangat “jauh” dong..saya hidup zaman sekarang, zaid hidup zaman Nabi.

  beliau lebih mengerti siapakah ahlul bait yg dimaksud dlm hadits tsaqolain drpada anda krn beliau sendiri yg meriwayatkan hadits tsb

  Sekali lagi Zaid bukan membicarakan ayat tathir..anda liat saja dua riwayat yg bertentangan dari zaid ketika meriwayatkan hadis Taqolain, yg satu bilang dengan ucapan ”Demi Allah” Istri2 Nabi ga masuk dalam Ahlul Bait sampai dia bilang Ahlul Bait Nabi adalah beliau saww yg dilarang menerima sedekah tanpa menyebut istri2 Nabi (Shahih Muslim, bab keutamaan Ali Jld 4 hal 1874) yang kedua riwayat yg meyatakan (tanpa bersumpah kpd Allah) istri2 Nabi termasuk Ahlul Bait dilanjutkan ucapan Zaid tetapi AHLU disini mereka yg dilarang menerima zakat…sampai ketika ditanya siapa mereka Zaid menjawab : Ali dan keturunannya….smp ketrunan Abbas…

  Untuk yang kedua lebih rancu :

  1. pertama bilang Istri Nabi termasuk Ahlul Bait (tanpa sumpah)

  2. kedua setelah bilang istri termasuk Ahlul Bait langsung diteruskan ucapannya sendiri ” Tetapi AHLUL disini mereka yang dilarang menerima zakat”

  3. setelah mengatakan ”.Tetapi Ahlul disini mereka yang dilarang menerima zakat” dia ditanya siapa mereka, jawaban Zaid ; ” Ali dan keturunannya…(sampai) keturunan Abbas” (ko istrinya ga disebut2 lg..? sdgkn riwayat yg pertama dg sumpah menyatakan istri nabi ga masuk ahlul bait dan dipertegas dg ucapannya sendiri Ahlul Bait adl garis darah dan keturunan beliau saww).

  kembali lg, yg saya bahas adalah ayat Tathir bahwa Ahlul Bait itu adalah Ahlul Kisa, tidak termasuk istri2 Nabi :
  Ibnu Hajar al Haitami al Makki berkata dalam Shawaiq-nya (2/87-88) ”Kebanyakan Ahli Tafsir berpendapat bahwa ayat ini turun untuk Ali, Fathimah, Hasan dan Husain.”

  Sayyid Ali Al Sahmud, sbgmna dinukil oleh Sayid Alwi bin Thahir Al Haddad, berkata (Al Qaul Al Fashl, 2 /292-293) :

  ” Pendapat ini telah dipilih oleh jumhur ahli hadis karena telah datang dari empat belas sahabat Nabi Saww, yaitu Ali, Hasan, Husain, Abdullah bin Ja’far, Ibnu Abbas, Aisyah, Umu Salamh dan putranya, Watsilah, Anas, Sa’ad Abu Hamra, dan Ma’qiul. Riwayat2 tentangnya dapat digolongkan riwayat mutawatir secara kandungan. Dan ia juga dinukil dari Zainal Abidin, Al Baqir, dan Ash Shadiq, serta Mujahid dan Qatadah.”

  ”Dan menafsirkan ayat tersebut DERNGAN SELAIN Ahlul Kisa (mereka yg ditutupi dengn selimut oleh Nabi) TERTOLAK dan MENGADA-ADA (bid’ah). Dan yang membuktikan kesahihan pendapat jumhur dan menjelaskan kebatilan pendapat KAUM PENYIMPANG (pendapat kedua) adalah hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi saww menolak (tidak mengizinkan) Aisyah dan Ummu Salamah untuk masuk bersama mereka kedalam selimut”

  ” Jadi pendapat yang mengatakan ayat tersebut KHUSUS untuk Ahlul Kisa saja telah diriwayatkan dari jalur yang shahih dari kelompok sahabat dan para ulama muhaqqiqin (yg tekun meneliti) shg seakan telah terjadi ijma”

  ”Al Muhaddist Hasan az Zaman dlm Al Qaul al Muhtahsan, menukil dari tafsir Asy Syihab Al Sahrudi, mengatakan ” Dan seluruh sahabat, selain Ibnu Abbas (mksdnya riwayat Ibn Abbas yg dr Ikrimah bks budaknya) berpendapat bahwa Ayat ini turun KHUSUS untuk Rasulullah saww, Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. Pendapat ini yang didukung oleh yang terbanyak, maka ia lebih unggul”

  Masih banyak ulama2 suni sdri yg menyatakan surat ayat tathir khusus untuk Ahlul Kisa.

  Makanya jangan Cuma nukil omongan Wan Zahidi Wan Teh org yg mengatakan Al Alamah Baqir Majlisi jahil dlm bhasa arab..! Majlisi itu orang Arab bukan Persi spt yg dia bilang..! apa kalo orang tinggal di persia lgsg dibilang org persi..?? Mas..byk Saddah disono..! sori nih, jika dibandingin dengan Al Alamah Baqir Majlisi maka wan Teh sngt jauh sekali lah..! Nah kalo ini Baina Sama’ wa sumur..

  so berfikirlah yg jernih mas..

  Pikir saja sendiri omogan anda itu untuk anda.

 156. Tambahan krang dikit yg diatas, bagian ttg sayf :

  Doyan banget berhujah dg pendusta…

  Makanya baca Fitnah Al Kubra karangan tokoh sastrawan Arab Mesir Dr. Thaha Husain jadi ga kebanyakan asal comot mitos palsu spt pewayangan Ibn Saba dari Ki Dalang Sayf bin Umar…! Sampai kterangan beliau mengenai ucapan ente ttg perdamaian (yg ente sbt2) pasca terbunuhnya Ustman..!

 157. @Bagir,
  T.O.P B.G.T, detil banget salute, sehat mas…

 158. Sayf Kebab aja deh, pasti banyak yang doyan,enak euy,hehehe….

  Sedikit informasi sebelum terjadinya perang Jamal

  Suatu hari, Aisyah binti Abu Bakar menemui Usman bin Affan dan meminta bagian dari warisan Abu Bakar dan Umar! Usman berkata:
  “Menurut al-quran dan sunah, aku tidak berhak memberi uang kepadamu. Ayahmu dan Umar memberikan sesuatu kepadamu atas dasar keinginan pribadi, dan aku tidak akan melakukan seperti itu.”
  Aisyah berkata:”Jika begitu, mana bagiaku dari harta waris Rasulullah! Usman berkata:
  “Tidakkah engkau dan Malik bin Aus telah bersaksi di depanku bahwa Rasulullah saw tidak meninggalkan warisan? Bahkan engkau telah membuat Fatimah binti Rasulullah saw tidak mendapatkan warisan tanah fadak, anehnya kini engkau sendiri menuntut warisan dari Rasulullah saw?”
  Mendengar itu Aisyah berputus asa dan pulang dengan membawa setumpuk kekecewaan. Sejak itu, apabila Aisyah bertemu dengan Usman, istri rasul saw itu mengangkat sehelai pakaian Rasul saw dengan bambu, seraya berteriak, “Usman telah menantang pemilik baju ini dan mengabaiakan sunahnya.”
  Dengan segala upaya, Aisyah berusaha menghancurkan popularitas Usman, hingga mengatakan:
  “Bunuhlah lelaki tua tak berguna ini!”
  Dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Aisyah mendengar berita Usman terbunuh, berita itu membuatnya senang, tetapi berita bahwa Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Usman bin Affan menjadikannya kecewa dan kesal.
  Sesampainya di Mekah, Aisyah mengorganisir Perang jamal dengan bantuan Thalhah bin ubaidillah dan Zubair bin awwam serta beberapa orang lainnya untuk memerangi Ali bin Abi Thalib as, dengan slogan :
  “Membalas darah Usman dari Ali!”
  Setelah kekalahan Aisyah pada perang jamal, Imam Ali as, Ammar bin Yasir serta Muhammad bin Abu Bakar menemui Aisyah dan ketika dekat dengan tandu unta Aisyah yang telah penuh dengan panah, Imam Ali as dengan tongkatnya menyentuh tandu unta itu, seraya mengatakan:
  “Wahai Humaira (nama lain Aisyah)! Katakanlah, adakah engkau ingin menyebabkan diriku terbunuh? Pada saat pengepungan rumah Usman, Aisyah pergi ke Mekah untuk memunaikan umrah. Padahal jika ia tidak pergi, dengan pengaruhnya, diharapkan ia mampu mencegah terjadinya pengepungan itu.
  Adakah ini perintah Allah atau Rasulullah saw?”
  Aisyah menjawab: “Kini engkau telah menang, maka maafkanlah.” Kepada Muhammad bin Abu Bakar, saudara Aisyah, Imam Ali as berkata:”Lihatlah, adakah Ummul Mukminin terluka atau tidak?
  Muhammad bin Abu Bakar melihat Aisyah dengan teliti dan didapatinya saudara perempuannya itu selamat, dan hanya mengalami luka ringan serta bajunya sobek terkena panah.
  Imam Ali bin Abi Thalib as berkata:
  “Antar dia ke rumah Bani Khalaf di Bashrah.”

  Dan hendaklah tetap tinggallah dirumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya (Al Ahzab 33)… Itulah akibat dari menentang perintah Allah dan Rasul-Nya (meninggalkan rumah, apalagi mencetuskan perang)…

 159. @armand

  Mengenai riwayat di atas saya belum mengetahui komentar ulama (semisal Syaikh Al-Albani, Syaikh Ahmsd Syakir dll) mengenai riwayat tsb selain mas SP sebutkan.

  Pernyataan mas di atas mengandung pengertian, bahwa setiap riwayat yang sampai ke kita tidak bisa dipercaya keshahihan atau tidaknya sebelum dikomentar oleh nama-nama yg mas sebutkan sehingga setiap riwayat harus selalu dicantumkan komentar dari nama-nama ulama tsb.
  Benarkah demikian mas? Apakah mas sudah membaca kembali riwayat-riwayat yang mas nukil sebelumnya? Adakah komentar Al-Albani di sana?
  Inkonsistensi akan selalu berpotensi menimbulkan kontradiksi.

  Mas di atas bertanya kepada saya kan? jawab saya, bukan seperti itu maksud saya, saya tidak sedang mendhaifkan hadits tsb kok, dan bukan hanya ulama2 yg saya sebutkan, masih banyak ulama hadits yg lain kok, saya cuma belum mendapat keterangan dari ulama semisal mereka atau lainnya yang mentakhrij hadits tsb selain apa yg mas SP sampaikan, itu saja… dan anehnya anda sudah langsung menarik kesimpulan bahwa saya akan percaya keshahihan suatu riwayat jika ada komentar dari mereka, padahal saya belum menjawab pertanyaan anda. dan ini anda gunakan untuk mementahkan nukilan saya mengenai perkataan Imam Ali :mrgreen:

  Demikian mas Bims, semoga Allah swt melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.
  Untuk mas SP kami mohon maaf jika kami telah melenceng jauh dari topik yang mas tulis. Jika mas keberatan, saya (kami) akan menghentikan diskusi ini.
  Salam

  Iya mas, semoga Allah swt melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua amin.

  Saya setuju juga untuk menghentikan diskusi ini.

  Salam

  @arif

  Jadi kesimpulannya apa mas? Apakah Imam Ali mempunyai mushaf tersendiri? Jika memang benar, apakah ada perbedaan dengan mushaf utsmani? Jika ada dimana letak perbedaannya? dan dimana kita bisa menemuinya? Apakah mushaf tsb juga beredar di kalangan umat Islam?

  Salam

  @bagir

  Sabar ya mas… jangan emosi 🙂

  Tampaknya kita berbeda dalam mendefinisikan istilah ma’sum, jadi ga perlu diperpanjang lagi.

  Anda belajar lagi masalah Ibn Saba, baik dr Sunni maupun Syi’i dan juga siapa Sayf Bin Umar serta pandangan ulama2 tersebut (syiah maupun Sunni) ttg Sayf bin Umar.. jadi bisa cpt keluar dari korban sejarah yg didistorsi spt kata anda sdri…

  Baik mas saya belajar lagi dan ini saya ketemu artikel mengenai Ibnu Saba’ ini lihat di sini :

  http://abusalma.wordpress.com/2007/03/22/abdullah-bin-saba-tokoh-fiktif/

  Jangan anda lupakan juga bahwa tokoh yahudi munafik tersebut banyak tercantum di kitab-kitab referensi syi’ah sendiri :

  Diantara kitab-kitab karya ulama Syi’ah yang mengungkap keberadaan Abdullah bin Saba ialah kitab Risalah Al-Irja (karya Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah), Al-Gharat (Abu Ishaq Ibrahim bin Muhamamd Sa’id Al-Asfahani), Al-Maqalatu wal Firaq (Sa’ad bin Abdillah Al-Qummi), Firaqu Asy-Syi’ah (Muhammad Al-Hasan bin Musa An-Nubakhti) Rijalu Al-Kisysyi (Abu Amr Muhammad bin Umar Al-Kisysyi), Rijalu Ath-Thusi (Abu Ja’far Muhammad bin Al-Hasan Ath-Thusi), Syarah Ibni Abil Hadid li Nahji Al-Balaghah (Izzudin Abu Hamid Abdul Hamid bin Hibatullah yang lebih popular dengan sebutan Ibnu Abil Hadid Al-Mu’tazili Asy-Syi’i, Ar-Rijal (Al-Hasan bin Yusuf Al-Hilli), Raudhatul Jannat (Muhammad Baqir Khawansari), Tanqihul Maqal fi Ahwali ar-Rijal (Abdullah Al-Mamqani), Qamusu Ar-Rijal (Muhammad Taqiyyi At-Tustari), Raudhatush Shafa, sebuah buku sejarah tentang Syi’ah yang ditulis dengan bahasa Parsi. Ini sebagian buku-buku Syi’ah yang meyinggungnya.
  Di atas itu saya copas mas, hemat waktu 🙂

  jangan lupa juga masalah Tahrim ayat 5 (jika anda cuma kasi pendapat spt diatas) maka baca aja :

  Bukankah sudah saya kasih link-nya mas, silahkan baca lagi :

  http://media.isnet.org/islam/ss/S77-78.html

  Pake akal anda.. ada seorang mukmin, secara alamiah, ibu orang itu tentu menjadi ”ibu seorang mukmin”. Apakah julukan itu secara otomatis berarti bahwa ibu tersebut adalah seorang mukmin yg baik..?? Tentu saja tidak..menjadi ibu seorang mukmin tidak lantas menjadikan ibu tersebut sebagai seorang mukmin yang baik dan saleh.

  Banyak Istri2 Nabi yang taat dan saleh, yang ga keluar2 stelah wafatnya Nabi..! tambahan, silahkan baca komentar truthseeker08 :

  Kenapa mas bims tidak pernah menyinggung perintah Allah & Rasulullah kepada para istrinya utk tidak keluar rumah?……………….

  Baik mas mari kita sama2 pakai akal kita, contoh anda kenal istilah Ummul Qur’an kan? Menurut anda induknya Al-Qur’an itu bukan Al-Qur’an ya? :mrgreen:

  Kita lihat sekali lagi ayat tersebut :

  “Nabi itu lebih berhak untuk dicintai kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, sedangkan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka (kaum mukminin).” (Al Ahzab: 6)

  Perhatikan ayat di atas, istri-istri Nabi disandingkan dengan Nabi yang lebih berhak untuk dicintai oleh kaum mukminin, maka sungguh aneh tapi nyata jika kita yang mengaku mencintai Nabi tetapi tidak mencintai dan memuliakan istri-istri beliau yang Allah telah memberi gelar kepada mereka sebagai ummahatul mukminin.

  Perintah Allah dan Rasulullah agar istri-istri Nabi tetap di rumah adalah perintah yang umum, bukan berarti istri-istri Nabi tidak boleh keluar rumah sama sekali, jika mereka mempunyai hajat atau keperluan yang syar’i ya mereka dibolehkan untuk keluar dari rumah mereka.

  Peace..

  @arif

  darimana anda dapat cerita tsb mas?

  salam

 160. Tampaknya kita berbeda dalam mendefinisikan istilah ma’sum, jadi ga perlu diperpanjang lagi.

  Yang kita bahas Siapa Ahlul Bait dan kemaksuman mereka..bhkn ente bawa ucapan Wan Zahidi Wan Teh (org yg memang benci dg syiah) mufti johor ttg Ahlul Bait, dan saya ud bawakan pendapat MUFTI KERAJAAN JOHOR pada masanya SAYYID ALWI BIN THAHIR AL HADDAD dalam Qaul al Fashl (yg beda jauh dg pendapat2 Wan Zahidi) dan juga hadis ttg kemaksuman Ahlul Bait yg di Ucapkan oleh Rasul.

  Jangan anda lupakan juga bahwa tokoh yahudi munafik tersebut banyak tercantum di kitab-kitab referensi syi’ah sendiri ; ……

  Sampai anda sebutkan ulama2 yg menyebut abdullah bin saba (itu dari satu kitab oleh Murtadha Askari yg membahas ttg fiktifnya Abdullah bin Saba, yang dipresentasikan oleh beliau mengenai ulama2 syiah dan lainnya, termasuk muktazili (semua yg anda copas itu) yang menyatakan fiktifnya Abdullah bin Saba.

  Makanya mas, khan ud dibilang jgn asal comot..komntar anda itu komentar orang lain di link lain yg uda dijawab juga.. (ko suka bgt dengan mitos wayang tho maaas…dalang nya aja Ki Sayf bin Umar…..pdhl ulama ente aja ada yg bilang uang se-sen lebih berharga dari pada Ki Dalang Sayf …hehehe…).

  Mau riwayat dibawa oleh pendusta, kalo anda mmg udah suka sampai kapanpun juga ttp anda pegang…persis banget dg sikap wahabi..sori nih saya bilang sikap wahabi, mmg gitu adanya, mdh2n ente bukan wahabi.

  baca SEDIKIT jwaban (artikel dan komen nya) yg komentarnya persis plek dg punya anda di :

  http://islamsyiah.wordpress.com/2007/10/02/abdullah-bin-saba%e2%80%99-pendiri-syiah-benarkah/

  Baik mas mari kita sama2 pakai akal kita, contoh anda kenal istilah Ummul Qur’an kan? Menurut anda induknya Al-Qur’an itu bukan Al-Qur’an ya?

  Itu bukan jawaban..ga nyambung..dan ud dibahas diatas..cm mutar muter..maaf mas anda blm pake akal sehat.

  Perintah Allah dan Rasulullah agar istri-istri Nabi tetap di rumah adalah perintah yang umum, bukan berarti istri-istri Nabi tidak boleh keluar rumah sama sekali, jika mereka mempunyai hajat atau keperluan yang SYAR’I ya mereka dibolehkan untuk keluar dari rumah mereka

  Bagaimanapun jika ”Ibu” tersebut menentang perintah2 Allah dan Rasulnya, memimpin dan melakukan pemberontakan dan membunuh ribuan “anak-anaknya”(sjrhnya ud jelas) maka tidak sepantasnya kita mengikuti ibu tersebut dan berlepas darinya.

 161. Salam
  @Bims
  saya menukil dari buku Teladan abadi Amirul mukminin Ali kw, pnrbt Al Huda…
  Saya hanya ingin balik tanya, mnrt Anda, diantara Abu bakar, Umar,Usman, Ali, mana yg hubungan nasabnya paling dekat dgn Rasul SAW?mana yg sejak kecil berada dirumah Rasul SAW?Jika jwbn Anda adalah Ali,apakah anda tidak bertanya-tanya, kenapa sih Umar blg kpd Imam Ali as, “Kami memiliki mushaf sendiri,kami tidak membutuhkan mushafmu dan kamu”
  Dikemudian hari ketika Umar menjadi Khalifah, Umar selalu memanggil Ali jika beliau berada dlm kesulitan, sehingga terkenal ucapan Umar, “kalau tidak ada Ali,celakalah Umar”
  Bukankah Ali as dibesarkan oleh Rasul SAW (dirumah Rasulullah)? sehingga mudah bagi Ali as untuk mendapatkan pengetahuan ttg turunnya wahyu yg diturunkan kepada Rasulullah…

  jika Umar waktu itu tidak menolak mushaf Ali as,sudah barang tentu tafsir AlQuran tidak ditafsirkan secara keliru skrng ini…
  sbgai contoh, surat alAhzab 33,banyak kan yg berbeda pndpt ttg tafsirnya?itu karena tidak merujuk dari sumber yg jernih (imam ahlulbait)…
  Saya hanya berpikir bahwa dari sejarah ini, Allah ingin tahu,mana diantara umat manusia yang cenderung kepada akhirat (kebaikan) maupun mana diantara umat manusia ini yg cenderung kepada dunia (hawa nafsu)..sebagai bentuk penyaringan hal yg baik dari hal yg kotor (dunia)…
  Bukankah dlm Al-Quran disebutkan bahwa, manusia yg lalai itu banyak dan yg ingat kepada Allah itu sedikit (terbatas)?
  mushaf tsb skrng berada di tangan Imam mahdi afs,diturunkan secara turun temurun dr Rasul SAW, ke Imam Ali as, Imam Hasan as,Imam Husain as smp Imam Mahdi afs yg skrng sedang gaib..imam mahdi afs senantiasa memberikan ilmu ttg Al-Quran maupun ilmu lainnya kpd ulama ahlulbait(syiah) diwkt2 yg khusus…sehingga mushaf Ali as terjaga kesuciannya (tafsirnya)

  artikel perang jamal, saya nukil dari buku kisah2 imam ali bin abi thalig as, pnrbt Lentera..dinukil dari Amali Syaikh mufid…
  salam

 162. @Arif

  Mungkin logikanya, tidak mungkin “tetangga/orang lain” yang lebih mengetahui perihal rumah tangga kita selain kita sendiri,

  Tidak mungkin Umar lebih mengetahui perihal rumah tangga Rasulallah selain Imam Ali yang sedari kecil diasuh oleh Rasulallah SAW.

  Setuju mas, peace ah yuk dadah

 163. @Abu Syahzanan
  Betul sekali mas

  Sebagai tambahan, saya baru tahu kalau hadis Rasul SAW ttg : “Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya”, ternyata sesuai dengan Al-Quran surat Al Baqarah 189 (kalimat terakhir) : Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

 164. Allahumma inni atawjjahu ilayka bi nabiyyika nabiyyirrahmati Muhammadin shallallahu alahi wa aali

 165. Salam
  @ Bims
  Kitab Saqifah sudah dibaca? Penulisnya Taha Hussin.
  wasSalam

 166. Kisah Sang Pelaut buat Salafy dan Ahlulbaytphobia 🙂

  Pada suatu malam yang berkabut tebal di Selat Sunda, seorang nakhoda kapal terbaik Indonesia melihat sesuatu yang mirip dengan lampu sebuah kapal lain yang menuju ke arah kapalnya. Sang nakhoda memerintahkan anak buahnya menghubungi kapal itu dengan memberikan sinyal berupa cahaya: “Ubahlah haluanmu sepuluh derajat ke selatan.”

  Jawabannya: “Ubah haluanmu sepuluh derajat ke selatan.”

  Lalu, sang nakhoda yang cerdas itu menjawab: “Aku nakhoda terbaik di sini, jadi kamulah yang harus mengubah haluanmu sepuluh derajat ke selatan”

  Jawabannya: “Aku juga pelaut kelas satu di negeri ini – ubah haluanmu sepuluh derajat ke selatan.”

  Jawaban itu benar-benar membuat sang nakhoda terbaik itu naik pitam, sehingga dengan penuh emosi dia membalas sinyal itu kembali: “Aku kapal perang – ubah haluanmu sepuluh derajat ke selatan.”

  Jawabannya: “Dan aku mercu suar. Ubah haluanmu sepuluh derajat ke selatan segera!”

  :mrgreen:

  Salam

 167. @arif

  mushaf tsb skrng berada di tangan Imam mahdi afs,diturunkan secara turun temurun dr Rasul SAW, ke Imam Ali as, Imam Hasan as,Imam Husain as smp Imam Mahdi afs yg skrng sedang gaib..imam mahdi afs senantiasa memberikan ilmu ttg Al-Quran maupun ilmu lainnya kpd ulama ahlulbait(syiah) diwkt2 yg khusus…sehingga mushaf Ali as terjaga kesuciannya (tafsirnya)

  wah asyik banget jadi ulama ahlulbait (syiah) ya, bisa berkomunikasi dengan Imam Mahdi… aku pengen belajar ke Najaf atau Qum ahhh… biar kalau lulus dapet akses link ke Imam Mahdi afs…

  btw , Mushaf Imam Ali as berarti ga beda kan dengan Mushaf yang ada sekarang ini, cuma tafsirnya aja kan yg beda?

  Salam damai Selalu

 168. @bims
  Anda ingin mengetahui siapa2 para sahabat Nabi yg munafik? Mau tahu mengapan Imam Ali dan Itrahti Ahlulbait tdk ngotot mengenai tanah Fadak dan tdk membenci Abubakar, Umar dan Usman? Mau tau bahwa Ahlulbait dan Itrahnya maksum? Saya akan beritahukan apabila anda yakin se-yakin2nya bahwa Makhluk pertama ciptaan Allah adalah NUR MUHAMMAD. Wasalam

 169. Salam
  @soegi
  silakan mas belajar ke Qum atau Najaf, dan semoga Anda bisa bertemu dengan Imam Mahdi afs…
  Yup,berbeda tafsirnya saja mas, tapi kalau menurut logika yang baik, tidak mungkin kan Abu Bakar, Umar dan Usman mengetahui tafsirnya secara menyeluruh selain Imam Ali as?Sudah saya sebutkan diatas bahwa Imam Ali as sejak kecil diasuh sendiri oleh Rasulullah SAW,jadi Imam Ali as tahu persis kapan wahyu itu turun, karena Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada Imam Ali as ayat beserta tafsirnya…Keluarga paling tahu tentang keluarganya!walaupun Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Usman bin Affan juga memiliki tafsirnya,tapi tidak selengkap tafsir dari Imam Ali as…
  @all
  Ada info nih buat yang meragukan tentang Imam Mahdi afs, saya mendapatkan cerita ini dari orang yang terpercaya (saya percaya cerita tsb,jadi saya g perlu menanyakannya kepada Ibu Menkes)… Cerita ini tentang Ibu Siti Fadillah Supari (Ibu Menkes RI)..pada suatu saat beliau sedang salat Tahajjud,tiba2 disebelah kanan beliau muncul sesosok manusia yang tubuhnya tegap dan seluruh tubuhnya bercahaya,beliau sangat takut dgn kejadian ini…Kemudian manusia tersebut berkata : Aku adalah Imam Mahdi…kemudian terjadi dialog antara mereka berdua, yang intinya, Ibu Siti berjanji akan memenuhi semua perintah Imam Mahdi afs…
  Kemunculan Imam Mahdi afs ini sebagai jawaban atas doa Ibu Siti (doa yg terkabul), sebelumnya beliau meragukan sosok Imam Mahdi afs, sehingga beliau senantiasa berdoa agar dipertemukan dengan Imam Mahdi afs (kasarnya, bener g sih Imam Mahdi itu ada)…
  jika ada yang tidak percaya dengan cerita saya ini, silakan tanya langsung kepada Ibu Siti Fadillah Supari…Semoga beliau berkenan berbagi cerita dengan Anda semua…
  @Aburahat
  saya ingin menambahkan,selain NUR MUHAMMAD, ada 4 NUR yang lain, yaitu NUR ALI,NUR FATIMAH,NUR HASAN DAN NUR HUSAIN..Bukankah Rasulullah SAW bersabda kepada Ali as: Ali, Engkau adalah dariku, dan Aku adalah dari engkau…begitu juga sabda Rasulullah SAW itu ditujukan kepada Fatimah as, Hasan as dan Husain as
  Salam

 170. @Arif
  Anda benar. Tapi mula2 penciptaan Allah adalah Nur Muhammad kemudian Nur Ahlulbait. Jd Nur Ahlulbait adalah dari NUR Muhammad. Wasalam

 171. Salam
  @Aburahat
  Yup, betul mas, terimakasih atas koreksinya.. bahwa Nur Ahlulbait itu berasal dari Nur Muhammad.

  Tambahan dari saya, dikutip dari buku Salat dan amalan Fatimah az-Zahra karya Abbas Azizi, penerbit Zahra :
  Rasulullah saw. bersabda, “Ketika Allah SWT menciptakan bapak manusia (Nabi Adam as) dan ditiupkan ruh dari-Nya, Adam as. Menoleh ke samping kanan arasy dan melihat lima bayangan cahaya dalam kondisi rukuk dan sujud, lalu berkata, ‘Wahai Tuhanku,apakah Engkau telah menciptakan seseorang dari tanah sebelumku?’ Allah SWT berfirman, ‘Tidak wahai Adam.’ Selanjutnya, Adam berkata, ‘Jika demikian, lalu siapa cahaya yang menyerupai bentuk dan wajahku?’
  Allah berfirman, ‘‘Mereka akan menjadi anak-anakmu, yang andaikata bukan karena mereka Aku tidak akan menciptakanmu. Mereka adalah lima manusia yang untuk mereka lima asma(nama) dari asma-asma-Ku dan (dengan asma-asma itu, aku memberi nama kepada mereka). Jika tidak karena mereka, tidak Aku ciptakan surga dan neraka, arasy dan kursi, langit dan bumi, malaikat, jin, dan manusia. Aku adalah Mahmud (Zat Yang Maha Mulia) dan ini Muhammad, Aku adalah Ali (Zat Yang Maha Tinggi) dan ini Ali, aku adalah Fathir (Zat Yang Menyelimuti) dan ini Fatimah, Aku adalah Ihsan (Zat Yang Maha Baik) dan ini Hasan, Aku adalah Muhsin (Zat Yang Berbuat Baik) dan ini Husain. Dengan kemuliaan-Ku, Aku bersumpah tidak seorangpun yang membawa kemarahan dan kebencian mereka kepada-Ku kecuali Aku akan lemparkan ke dalam neraka-Ku dan Aku tidak menyesal atas perbuatan-Ku ini. Wahai Adam, mereka adalah yang terpilih di antara makhluk-makhluk yang Aku ciptakan. Dengan mereka, Aku memberi kemudahan. Karena mereka, Aku memberi kehancuran …’’
  Rasulullah selepas itu bersabda, “Keluargaku adalah bahtera penyelamat. Siapa yang berpegang padanya akan selamat dan siapa yang menjauh darinya akan binasa. Setiap manusia yang membutuhkan sesuatu dari Allah, memohonlah kepada Allah dengan perantara kami, Ahlulbait.

  Bihaqqi Muhammadin wa aali Muhammad

  Salam

 172. @Arif
  Shahih. Alhamdulillah. Siapa yg membenci ahlulbait tdk akan mencium bau surga. Wasalam

 173. Assalamualaikum wr wb…
  ana setuju dgn pendapat ente……..
  karena sekarang banyak sekali org yg hanya mementingkan kefanatik buta an ….
  padahal dia tidak mengerti apa yg dia anut……

  wassalam….

 174. Siapa ya sebenernya yg fanatik buta itu ??? :mrgreen:

  siapapun di sini adalah orang yg fanatik… yg komentatornya (incld me), yg pemilik blognya, yg pengamat… semuanya… tapi kadang ga pada nyadar… 😆

  Salam damai selalu…

 175. Saya orang awam heran sekali, ketika ada reformasi di Indonesia yg dipelopori oleh mahasiswa…tau2 banyak maling2 penjahat yg ikut2an mau menjadi pahlawan reformasi.

  Kock kokok… Maaf bukan ayam berkokok..
  sama persis dgn syiah..he..he

  Apakah ada hubungannya Penjahat dgn Syiah
  Apakah ada hubungannya Maling dgn Syiah

  Yang bunuh Umar adalah Syiah, yang bunuh Utsman jg Syiah…

  Loch…yach aneh sekali yang membunuh Ali suami Fatimah juga Syiah…

  Yang bunuh Husen anaknya Fatimah juga Syiah…

  Loch….loch….sekali lagi saya orang awam tambah heran….

  Kenapa sekarang cucu2nya syiah mati2an bela Fatimah…..

  Terus …terus….apa maksudnya dan kemauannya Syiah itu ??

  Kenapa tidak menuntut kepada kakek nenek moyang syiah tentang Suami dan anak Fatimah…yang dibunuh dan dibantai oleh nenek moyang syiah sendiri.

  Saya curiga ini hanya doktrin yang merupakan pembiasan sejarah yg sengaja dibuat2 oleh kakek nenek moyang Syiah. agar sejarah tdk membuka aib yg sebenarnya.
  Dan berusaha mengaburkan sejarah.

  Kalau tanah Fadak kan sudah jelas Ali juga melakukan sama dgn Abubakar saat Ali berkuasa menjadi khalifah.

  So…Ali sama dgn abubabkar dalam aqidah nya.

  Kalau Ali melakukan demikian sama dgn abubakar….loch….loch…Ali juga sama dgn seorang Perampok, karena telah merampas hak waris Rasulullah yg lainnya

  Hak waris kan bukan jatuh kepada anak saja…

  He…maaf saya mengajari….

  Sudah tahu gak yach syiah tentang siapa saja yang berhak atas hak waris…selain anak ??

 176. @Prima
  Saya orang awam heran sekali, ketika ada reformasi di Indonesia yg dipelopori oleh mahasiswa…tau2 banyak maling2 penjahat yg ikut2an mau menjadi pahlawan reformasi.
  Kok anda tau rupanya anda salah satu dari mereka. Hehehe.
  Kok tiba2 muncul berbicara rampok . Sudah biasa kan.? Anda dibayar berapa untuk menjadi tukang Fitnah? Berapa anda dibayar oleh Yahudi dan antek2nya. Sayapun pernah ditawarkan. Tapi saya punya prinsip tidak seperti anda. Jadi saya tahu cara bekerja anda. Sory ya. Cara anda mengeluarkan kata2 sudah ketahuan tingkat akhlak anda. Silahkan anda memaki dan mencaci. Seperti Muawiyah dan anteknya. Silahkan keluarkan kedongkolan muawiyah melalui anda.

 177. @prima

  Orang awam, yaaaa awam saja, tak ade ilmunye, cakap tak tentu rudu, memaki je bisenye, tak ade fakta, blahaw

  Ya Allah masih ade rupenye mahloq cam gini…

 178. @Syiah The Changcuters

  Begitulah orang awam bang…

  Hi bang sehat nih…gimana Pontianak ? sori mas SP cuma ber hello ria

 179. Sebenarnya ini adalah copy paste dari kalian saja, bagaimana kalian syiah yg selalu menggunakan kata2 itu.

  Kalau mau belajar ilmu hikmah seharusnya ditanggapi saja. kenapa ada hal tanggapan seperti ini.

  Apakah ali Juga seorang Perampok.

  kalau diam tidak menanggapi,…ada 2 kemungkinan untuk anda :

  1.Anda menolak ali bukan perampok…
  Maka kalau demikian tidak juga utk abubakar.

  2. Anda setuju Ali adalah seorang perampok.
  nach ini terserah anda mau mengatakan yang lain tentang Abubakar.

  Yach ga apa2…memang Islam akan menghadapi orang demikian seperti Syiah dan lain-lainnya.
  Itu merupakan ketentuan Allah.

  Terus bagaimana bisa orang awam dapat ilmu dari orang yg mengaku pandai tetapi ternyata bodo.

  Bagaimana seorang dikatakan ber ahlak, sementara hanya bisa menyusun kata2 menjadi sebuah dongeng ke dongeng yg sdh basi seperti diatas, yang kental dgn kebohongan dan doktrin..
  Yang berdusta dgn atas nama ahl bait.

  Kalau saja betul cinta Ahl bait pasti ahllak setiap orang syiah pasti mengikuti ahklak ahl bait.

  tetapi disetiap forum apapun dan dimanapun semua mengakui ahlak sekte syiah “maaf” seperti anjing yg bisanya menggongong teriak kebenaran, tetapi hasilnya NOL besar. tidak ada sedikitpun pada ahlaknya tercermin kebenaran yg datang dari Ahl abith.

  Kalau boleh tanya , siapa sebenarnya Ahl baith yg di yakini oleh Syiah itu.
  Saya yakin bahwa Ahl bait syiah yg sebenarnya bukan Ahl Baith Rasulullah .

  Itulah cara orang awam melihat secara realita.
  Demikian pula dgn sejarah yg benar, pastinya akan sesuai dgn realita.

  Maaf, sejarah yang dibuat2 pastinya tidak sesuai dgn realita.

  Bagaiman setuju kalau sejarah yg benar itu pasti sesuai dgn realita ??

  Jadi tolong dong perlihatkan ahlak syiah itu betul2 mengikuti ahl baith, yg tidak mencela, fitnah, dusta, berbohong atas nama Allah, Rasul, dan Ahl baith.

  Mereka Ahl baith semuanya tidak ada yg mencela Abubakar maupun Umar..

  Lalu siapa Syiah itu,…

 180. poor prima…

 181. Semua uraian telah banyak diulas dan dibahas…..mungkin ada yg bisa bantu Mr. Prima yg sedang bingung (tampaknya)????

 182. Salam
  Pengikut ahlulbait itu lebih sabar dari panutannya, karena Imam Jafar ash Shadiq as berkata : “Karena kami sabar akan semua yang telah kami ketahui adapun pengikut kami bersabar akan hal-hal yang mereka belum ketahui.”
  al-Kafi jilid 2,hal 93

 183. @Prima
  Silakan mas baca dan telaah seluruh artikel dalam blog ini dengan hati dan pikiran jernih. Semoga mas dapat pencerahan. Semoga Rahmat Allah swt dilimpahkan pada kita semua. Amin.
  Salam

 184. @Prima
  Anda mengatakan Mahzab Syiah bohong kasarnya sesat.
  Tolong anda tunjukkan Mazhab mana menurut anda yang benar. Sebab sepengetahuan saya Syiah sudah ada sejak jaman Rasul ddisebut Syiah Ali. Sedangkan mahzab2 lain muncul pada jaman Muawyiah. Mungkin anda adalah Syiah Muawiyah.
  Wasalam.

 185. Saya sbg org awam, belum pernah mendengar ada Syiah Muhammad. Dan tidak akan diketemukan Rasulullah mengatakan Syiah Muhammad, apalagi Syiah Ali.
  Syiah Ali adanya pada saat perang fitnah yg ditebarkan oleh kaum Yahudi.

  Dgn demikian apakah yg mengatas namakan Syiah Ali sebenarnya juga adalah golongan Yahudi Juga.??//

  Kalau mengambil dari golongan Yahudi itu saya sbg orang awam merasa yakin dan percaya, karena akhlak org2 yg mengatas namakan Syiah Ali sama persis seperti orang Yahudi, yg gencar memerangi umat Islam dimana saja, dan pembantaian besar2an di Iran.

  Jangan berdusta atas nama Muhammad Rasulullah dan Sayyidina Ali…

  Populer syiah “Ali” itu dizaman fitnah antara Muawiyyah dan Ali.

  Syiah Ali awalnya masa khalifah Sayyidina Utsman
  Hanya itu aja….tdk lebih tidak kurang.

  Tidak ada istilah Syiah Abubakar, Syiah Muawiyyah, maupun Syiah ali, apalagi Syiah Muhammad.

  Kalau artis Syiah itu sendiri memang ada dalam Alqur’an…tetapi bukan Syiah Ali…

  Sampai gempor…sampai mata keluar darah..sampai Khomaeni laknatullah bangkit dari kubur tidak akan diketemukan ada Syiah Ali di Al-quran….

  kalau ada buktikan di Surat apa, ayat berapa di Al-qur’an mushaf Utsman yang ada kata2 atau kalimat “Syiah Ali”

  Kalau asal caplok arti kata yach…itu sich sdh biasa.
  Orang awam juga bisa.
  Lalu bgm mana org yg mengaku pintar, tetapi kalah oleh org awam.
  Cape dech….begitu anak2 muda bilang

  terus apa hikmah belajar kebenaran dari org bodo, yg lebih bodo dari org awam.

  Di Bdg saja Combro artinya Oncom dijero.

  Tapi kalau cari Di Al-qur’an tidak akan diketemukan apa itu Comro.

  Sampai gempor…sampai mata keluar darah..sampai Khomaeni laknatullah bangkit dari kubur tidak akan diketemukan ada “Syiah Ali” di Al-quran….

  Jangan berdusta atas nama Allah, Rasulullah dan atas nama Ali.

 186. @prima

  “Saya sbg org awam, belum pernah mendengar ada Syiah Muhammad. Dan tidak akan diketemukan Rasulullah mengatakan Syiah Muhammad, apalagi Syiah Ali.
  Syiah Ali adanya pada saat perang fitnah yg ditebarkan oleh kaum Yahudi.”

  Anda mengakui bahwa anda org awam, saya memaklumi ketidak tahuan anda….jadi yaaaa maklumlah kalu anda berkata seperti itu. Artinya lebih baik anda belajar lagi, seperti kami tak bosan untuk belajar. Kutak kutik aja blog mas sp ini, banyak ilmunya loh, ya banyak kok blog lainnya, ada bloh mas reesay, ada islam feminis dll.

  Sampai gempor kalau anda tidak belajar, yaaa sejadinya yang anda dapatkan seperti komentar anda selama ini, ngaco…

  @Abu Syahzanan
  He puake cam mane pedalaman kaltim, cam orang utan kau ye !!!

  “Kalau artis Syiah itu sendiri memang ada dalam Alqur’an”

  Coba dek Prima tunjukkan kepada saya….ocheee

 187. koreksi : maksudnya bukan “artis syiah” tetapi “arti syiah”

  Lanjut..agar Focus…
  kalau dari kalangan syiah mengatakan orang pintar, dan rajin baca buku dll.

  Jangan berdusta atas nama BUKU…yg penting bukti, bukan otot leher.

  bisa gak yach menjawab tantangan diatas dari orang awam, pertanyaanya sederhana seperti semula :
  adakan arti “syiah Ali” dalam Al-qur’an ??

  kalau ada buktikan di Surat apa, ayat berapa di Al-qur’an mushaf Utsman yang ada kata2 atau kalimat “Syiah Ali”

  Kalau asal caplok arti kata yach…itu sich sdh biasa.
  Orang awam juga bisa.
  Lalu bgm mana org yg mengaku pintar, tetapi kalah oleh org awam.
  Cape dech….begitu anak2 muda bilang

  Sampai gempor…sampai mata keluar darah..sampai Khomaeni laknatullah bangkit dari kubur tidak akan diketemukan ada “Syiah Ali” di Al-quran….

  Kalau tidak bisa jawab…gak apa kok.
  Hanya saja seperti sudah populer skrg kalian org syiah ternyata hanya pandai memindahkan otak dari kepala ke leher alias mengandalkan otot urat leher doang, sementara otaknya kosong.

  Selanjut buku apa sich yg dibaca oleh pengikut syiah selama ini ?? masa sich tidak tahu bahwa dua suku “Syiah Ali” itu tidak dalam Al-Qur’an..

  Mau belajar agama yach sebaiknya sama ahli agama, Betul ??
  Kalau baca yach baca buku agma,Betul??

  Mungkin kalian Syiah salah baca buku, yg dibaca buku Doraemon, Sincan, narutom,,,,ech..atau maaf Buku Cabul…

  Shg pertanyaan sederhana namun ilmiah dari orang awam pun tidak bisa dijawab ole syiah??

  Jawab yach,””’

  Jangan berdusta atas nama BUKU…

  Kalau tidak bisa jawab blog ini akan saya copy paste, dan akan saya sebarkan diseluruh blog lain.
  Dengan judul : “ORANG AWAM MENGALAHKAN SELURUH SYIAH SE ISI DUNIA”

  Tapi jgn putus asa yach…
  Coba minta tolong ama Khomaeni Laknatulah…gak apa2 dibangunin dari kuburnya,.break dulu dari siksa kuburnya.

  Catatan :
  Sampai gempor…sampai mata keluar darah..sampai Khomaeni laknatullah bangkit dari kubur tidak akan diketemukan ada “Syiah Ali” di Al-quran….

 188. Kalau masih tidak bisa jawab….
  maka benar, Syiah Ali awalnya tidak Ada.
  alias New Product, ech..salah kali yach…

  Syiah Ali itu muncul pada akhir kekhalifahan Utsman, dan yg membunuh Utsman adalah Syiah sendiri.

  Pendiri nya adalah seorang Yahudi, abd bin saba

  Syiah Ali lebih populer saat Perang Fitnah , jamal, siffin.

  Syiah Ali adalah kumpulan orang2 dungu yg mengatasnamakan Ali, sementara Ali berlepas diri dari mereka., yg kemudian me

  Syiah Ali adalah yg memerangi dan membunuh Ali sendiri. Yg kemudian menjadi khawarijj.

  Syiah Ali adalah kumpulan orang2 dungu yg mengatasnamakan Ali, sementara Ali berlepas diri dari mereka.

  Dari pada Gempor, mata keluar darah dan capek2 bangunin Khumaeni Laknatullah…apa sebaiknya sekarang buku2nya diganti dgn buku bacaan tentang kerajaan Persia sbg kerajaan Majusi penyembah Api.

  Pastinya ini lebih bermamfaat utk meneguhkan Ilmu tauhid dan aqidah kalian syiah yg katenye

 189. @Syiah the Changcuter

  Anda benar semuanya yang anda tujukan pada penghasut dan dengki.
  Coba mas bayangkan, mas katakan kata SYIAH ada dalam Alqu’ran dan benar ada. Dibolak balik dan menjadi fitnah sdr tsb katakan: bisa gak yach menjawab tantangan diatas dari orang awam, pertanyaanya sederhana seperti semula :
  adakan arti “syiah Ali” dalam Al-qur’an ??

  Coba bayangkan, mas mengatakan “SYIAH” aja lalu ia menambah jadi ” Syiah Ali”
  Kalu bukan pemalsu apa lagi begitulah Syiah Muawiyah.
  Tapi tidak bisa heran Hadits aja mereka palsukan apa lagi cuma kata2 anda. Wasalam

 190. Dari pada Gempor,
  Dari pada mata keluar darah dan
  Dari pada capek2 bangunin Khumaeni Laknatullah…Sebaiknya sekarang buku2nya diganti dgn buku bacaan tentang kerajaan Persia sbg kerajaan Majusi penyembah Api.

  Pastinya ini lebih bermamfaat utk meneguhkan Ilmu tauhid dan aqidah kalian syiah yg katenye
  cinta ahl bait.

  Tlg dong di share bgm sejarah kejayaan negara majusi, persia, Iran sbg penyembah api bisa ditaklukan and mati kutu oleh Imam besar khalifah tangguh Abubabakar dan Umar..

  Hebat loch..beliau berdua, dgn jasanya Abubabar dan Umar, orang Iran sekarang sdh tahu dan beriman kepada Allah.

  Sampaikan salam kepada orang Iran dong…!!
  Katakan, berterima kasih juga kepada Abubabkar dan Umar, karena mereka penduduk Iran terlepas dari agama Majusi penyembah api.

  Bisa dibayangkan bila kerajaan Majusi tsb tidak ditaklukan abubakar dan Umar….he..he
  Pasti orang Iran tidak bisa bikin nuklir….tetapi bikin tunggu api saja yg besar, utk disembah.

 191. Tai-miyah LA productionS..hehehhe

 192. aburahat,
  He..he..jadi orang syiah setuju toch…
  kalau Syiah dan Syiah Ali itu Beda..
  artinya Syiah ali itu adalah New Product bukan dari al-qur’an yg kalian claim…..

  Dan sampean hanya asal Comot saja, kemudian mau meninterpetasikan seolah Syiah ali itu sdh ada sejak Muhammad itu ada, dan ada di dalam al-qur’an, seperti yg komentar kalian di Syiah…

  Bisa dibayang kan kalau ada Syiah ali dan ada Syiah Muhhammad….
  ada kelompok yg satu pembela ali dan yg satu ke

  Maaf hasilnya tetap, goreng tempe dibolak balik juga tetap tempe goreng.

  Terima kasih atas pengakuannya.

  Walaupun tanpaknya Syiah masih ganjal yach…he..he
  Sekarang coba memutar balikan menuduh pada org awam..he,

  Tapi gak apa kok..itu sdh habit, kebiasaan Syiah bila terpojok, senjatanya seperti itu kalau tidak hanya bisa mengatakan, palsu, doif, fiktif, tidak ada dll, yg tidak ilmiah.

  TAMAT saja yach….jgn berharap goreng tempe dibolak balik jadi Pizza.
  Nanti tambah gempor…kan kasihan

  Ganti topik ?? Tentang kejatuhan kerajaan penyembah api saja bagaimana ??
  Tlg di share

 193. @prima

  Salam kenal

  Saudaraku mas prima yg baik, anda bolak balik mengatakan spt ini:

  Dari pada Gempor,
  Dari pada mata keluar darah dan
  Dari pada capek2 bangunin Khumaeni Laknatullah…Sebaiknya sekarang buku2nya diganti dgn buku bacaan tentang kerajaan Persia sbg kerajaan Majusi penyembah Api.

  Sebagai seorang muslim yg baik selayaknya janganlah berkata demikian. Kasih contoh kepada saudara-saudara yg syi’ah dengan akhlak dan budi pekerti yg baik.
  Keberadaan syi’ah di dunia ini sudah menjadi bagian seluruh umat Islam, biarlah perbedaan itu menjadi pembendaharaan bagi umat Islam. Yang penting bagi kita sekarang adalah mewaspai pihak musuh diluar Islam yg senantiasa setiap saat bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan umat.
  Hati-hati bila melaknat kepada seorang muslim. Sesungguhnya perkataan itu akan kembali kepada dirinya sendiri.

  Yaa Allah, lembutkanlah hati seluruh umat Islam untuk menuju kepada persatuan dan kesatuan umat.

  Wasalam

 194. Terima kasih…
  Jgn terkecoh dgn kalimat tsb, tetapi kita harus pandai memaknai makna dari apa yang terkadung dari isi berita tsb.

  Maaf saya orang awam, tetapi saya yakin Syiah bukanlah Islam.
  Kang Asep kan sudah tahu..mereka adalah pencaci istri2 tercinta Rasulullah SAW, pembunuh Sayyidina Ali, pengkhinat Sayyidina Husen.

  Apakah kang asep setuju Ummul Mukminin, ibu nya para ahl baith , istrinya Rasulullah dicaci maki oleh Syiah , apakah setuju utuk membenarkan mereka membunuh Sayyidina Ali dan mengkhianati Sayyidina Husen.

  Apakah kang asep mau punya ibu, atau istri dicaci maki, apakah mau org yg kita cintai dicaci, dibunuh, dikhianati.

  Terus dimana bukti kita mencintai mereka.

  Bila demikian apakah mereka adalah bagian dari Islam?? JAwabnya pasti Bukan//

  Yang pakaii sarung belum tentu Islam, yang pakai songkok belum tentu Islam.

  Disinilah kita harus jeli….

  Subhannalah….jgn lah umat Islam tertipu dgn propaganda, fitnah, dusta mereka yg berlindung atas nama ahl baith.
  Insya Allah slogan menghormati perbedaan tidak mengorbankan Aqidah yg benar2 murni cinta alh baith, cinta para sahabat Rasul, cinta Rasul, Cinta Allah.

  Cinta kepada Ummul mukminin sbg ahl baith jelas nashnya dan perintahnya , demikian juga wajibnya kita cinta ahl baith lainnya, para sahabat dan Rasulullah , serta Allah. harus lebih kita utamakan dari segalanya.,dibanding kita menjalain hubungan dgn musuh Allah

  apalah artinya dgn New product Syiah… dibandingkang cinta kita kepada para istri Rasulullah sbg ahl baith dan ahl baith sendiri, juga para sahabat Rasul, dan Muhammad Rasulullah SAW, Allah SWT.

  Maha suci Allah yg telah memuliakan mereka, dari hinaan2 dan cacian2 orang munafiq, kafirin, Syiah

  Genderang perang telah mereka khibarkan…Syiah Vs Islam.

  Islam adalah agama yg sgt menjungjung tinggi toleransi, baik kepada Hindu, budha, Kristen dll.

  Tetapi Umat Islam juga tidak akan mengorban Islam tsb dgn alasan toleransi.

  Seperti yg terjadi dimana saja negara yg ada Syiah nya, maka selalu ada komplik perang.
  Karena mereka memang diciptakan bukan utk rahmatanlilalamin

  Jangan heran…!! Karena demikian pula di Zaman Rasulullah,…Rasulullah selalu diperangi, dan di hujjat, dicaci, dan dimaki.
  Padahal kurang bagaimana ahlak nya beliau dalam menyikapi umat, tetapi kadang Rasulullah juga harus bersikap tegas menghadapi kaum Kafirin, yg menyerang dan menghinakan Islam.

  Insya Allah

 195. @Prima

  Setelah menyimak komentar anda, sepertinya anda bukanlah orang awam. Akan tetapi sebagai penebar fitnah diantara saudara kita sesama muslim. Entah dapat dari mana pengetahuan anda tentang Islam yang begitu sangat bencinya kepada syi’ah.

  Terus terang saya mengenal pemahaman syi’ah dari berbagai buku yg isinya tiada lain hanya untuk menuju kepada persatuan dan kesatuan umat yg dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama muslim yang dilandasi oleh ketentuan Allah Swt berdasarkan Al Qur’an dan hadist Nabi Muhammad saw.

  Selama saya mengikuti perkembangan syi’ah dimanapun dibelahan dunia ini, mereka berjuang hanya untuk membela diri dengan akhlak yg mulya dan budi pekerti yg baik untuk membela diri demi kepentingan tegaknya syari’at Islam di alam semesta ini. Demi membela kalimat Laaillahaillah Muhammadarrasulullah.

  Apakah anda ini produk ciptaan Yahudi yg bersembunyi dibalik topeng Islam? yang begitu sombongnya menabuh genderang perang kepada saudara sesama muslim? Kalau ya, saya cuma bisa berucap Innalillahi wa innaillaihi roji’un, Lahaula walakuwwata illa billah…

  Saya tidak heran apabila mengikuti ajaran Ahlulbai Nabi saw selalu diperangi, dihujat, difitnah, dicaci dan dimaki. Persis seperti pada zaman Rasulullah Saw.

  Rasulullah saw dalam setiap peperangan menghadapi kaum kafirin, selalu dengan akhlak yg mulya dan budi pekerti yang baik, sehingga kaum kafir menjadi sadar dan sukarela menjadi pemeluk agama Islam.

  Yaa Allah, lembutkanlah hati seluruh umat Islam untuk menuju kepada persatuan dan kesatuan umat.

  Wasalam

 196. Demi Allah di Islam dilarang membuat Fitnah.

  Wah ternyata kang Asep dari cara lemah lembut butut seperti ini sdh basi sekali….saya tahu pasti ini golongan bebek yg sdg berkumpul dgn bebek.

  Saya dulu dari syiah juga…jadi cara2 tipu menipu dg berbagai macam cara kasar, propaganda maupun lembut seperti kang asep sdh saya pahami.

  Kang asep adalah satu tim dgn yg lainnya di blog ini. Hanya saja menggunakan jaringan terorganisir rapih seolah2 satu dan yg lainnya tidak kenal, atau kadang satu org menggunakan 1000 identitas.

  Yg pasti bebek kumpul dgn bebek, ayam kumpul dgn ayam,,,,demikain jg kang asep kumpul dgn rekannya disini.

  Alasan kuat,..kenapa kang asep mau masuk Blog ini..kecuali hanya mau berkumpul dgn rekan2 lainnya.

  Sebaliknya saya hanya mau cari penebar2 fitnah terhadap sejarah Islam, thd ahl Baith, sahabat2 rasul.

  Jgn berpura2 dg taqiyah….tida

 197. Maaf saya melihat dari kaca mata org awam

  Kang asep Jgn berpura2 dg taqiyah….tidak mungkin Syiah bersanding dgn Umat Islam,…

  masalahnya berat…Islam melihat nya dari segi Aqidah.

  Sebaliknya Syiah melihatnya dari sudut Politik.

  Tentu saja aqidah bai Umat Islam adalah no.1.

  Bersatu??? Renungkan lah dgn hati yang fitrah.
  Bagaimana Umat Islam ahl sunnah di Iran dibantai,,,masjid2 ahl sunnah diruntuhkan,..ulama2 ahl sunnah dibantai…

  Buku apa yg kang asep pakai??? Kenapa tidak baca buku tentang propaganda Syiah Saqifah karya org yg bukan ahlinya, yg hanya karya dongeng se org yg kerja di dinas kesehatan, dan bukan ahlinya.

  Bagaimana mereka menghina Umat Islam, sahabat rasul,.
  Kenapa tidak baca Kitab Syiah al kafii….Nahjul balaghah

  Semuanya hanya fitnah, propaganda thd umat islam, dan penghinaan thd sahabat2 rasul dan istri rasul ??

  Siapa yg telah memfitnah ?? Siapa yg telah membuat propaganda. tentunya bukan umat Islam

  Tidak mungkin Kang asep tahu…jgn berpura2 dan mau menipu pembaca…

  Lihat alur cerita diatas…seharusnya sdh tahu.
  Sebelum mengatakan Fitnah thd saya.
  Lihat mereka mencaci Muawiyyah…

  Padahal ahl abaith sebaliknya mencaci syiah..
  Silahkan baca nahjul bhalagahnya jgn di simpan saja.
  Sayyidina Ali menghinnakan mereka syiah dgn mengumpakan 1 berbanding 10 dgn pengikutnya Muawwiyah kepada syiah..bgm Sayyidina ali mau menukar 10 Syiah dgn 1 Muawiyyah.

  Subhnalllah …..jgn gunakan cara2 penipuan kepada umat Islam seperti ini.ngatakan Syiah baik, buku2nya baik….

  TUUCCHHHHH LIHAT DIATAS..contoh kecil penghinaan thd Muawiyyah…

  Silahkan Pelototi….

  Subhnallah…..

  Bebek kok pura2 tidak tahu golongannya bebeknya sendiri.
  Dalam Islam NO FITNAH…..haram.

  Sekarang yg telah memfitnah saya adalah anda sendiri….hanya saja anda mau menipu para pembaca dgn bahasa yg dibuat lembut..

  tak mungkin anda ada disini..kalau tidak ingin ketemu bebek2 lainnya……

  dari cara2 penyampain kang asep bisa ditebak..ini adalah ciri khas Syiah…

  Dalam setiap dialog Syiah selalu tidak pernah melihat isi dialog , tetapi selalu Nyelimur bila terdesak dan mengalihkan isi pembicaraan …

  Kenapa tdk coba menggunakan forum ini dgn baik2.
  Dgn tidak menggunakan kacamata kuda.

  Kan di forum ini ada org syiah…buayakk lagi…
  Seharusnya Kang asep minta klarifikasi kepada mereka Syiah ttg apa yg telah say sampaikan.

  Tetapi malah aneh…ujug saya fitnah….
  Kok hanya sampai disitu saja cara mencari kebenaran…dan itu juga ciri2 Syiah, selalu diakhiri dgn Fitnah, fiktifm bohong, tidak ada…

  Silahkan baca lagi urai saya diatas me

 198. @Prima

  Benar apa yang anda katakan:

  Demi Allah di Islam dilarang membuat Fitnah

  Dan anda mengatakan :

  Saya dulu dari syiah juga…jadi cara2 tipu menipu dg berbagai macam cara kasar, propaganda maupun lembut seperti kang asep sdh saya pahami.

  Ah anda ini selalu berburuk sangka terhadap saudara sesama muslim. Terus bahasa anda tidak layak sebagai seorang muslim yang baik dengan mengatakan binatang segala. Pura-pura pernah menjadi seorang syi’ah lagi, seakan-akan akan mengerti setiap perjuangan syi’ah.

  Demi Allah, saya nun jauh disana tidak pernah mengenal dengan saudara-saudara sekalian yg ada di blog ini. Saya mengenal begitu saja di internet, demikian juga dengan anda.

  Saya sekarang mengerti tujuan anda yg sebenarnya yaitu menghasut kepada muslim lainnya agar tidak tercapai persatuan dan kesatuan umat. Kenapa anda melakukan itu???

  Sesungguhnya andalah yang menjadi korban propaganda Yahudi dengan Zionismenya, Nasrani dengan Salibisnya atau musuh Islam lainnya seperti: musyrikin, kafirin, munafiqin dll.

  Sekali lagi saya katakan :

  Sebagai seorang muslim yg baik janganlah berkata demikian. Kasih contoh kepada saudara-saudara yg syi’ah dengan akhlak dan budi pekerti yg baik. Janganlah mengucapkan kata-kata yg kasar dimanapun berada. Baik kepada musuh Islam, apalagi kepada sesama muslim.

  Keberadaan syi’ah di dunia ini sudah menjadi bagian seluruh umat Islam, biarlah perbedaan itu menjadi pembendaharaan bagi umat Islam. Yang penting bagi kita sekarang adalah mewaspadai pihak musuh diluar Islam yg senantiasa berpotensi untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan umat.

  Hati-hati bila melaknat kepada seorang muslim, apalagi kepada Almarhum yg sudah berhasil memperjuangkan Syari’at Islam di alam semesta ini. Sesungguhnya perkataan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya andalah yg laknatullah.

  Yaa Allah, lembutkanlah hati seluruh umat Islam untuk menuju kepada persatuan dan kesatuan umat.

  Wasalam

 199. @Prima

  Saya juga membaca hasil seminar di mesjid Istiqlal tanggal 21 September 1997 yg judulnya mengapa kita menolak syi’ah, yang kesimpulannya adalah paham syi’ah, kufur, sesat dan menyesatkan. Akan tetapi para alim ulama syi’ah tidak diikutsertakan, jadi hanya sepihak saja.

  Sekali lagi saya katakan :

  Saya tidak heran apabila mengikuti ajaran Ahlulbai Nabi saw selalu diperangi, dihujat, difitnah, dicaci dan dimaki. Persis seperti pada zaman Rasulullah Saw.

  Apabila seorang muslim mengkafirkan dan menyesatkan sesama muslim lainnya. Sesungguhnya segala ucapan dan perbuatan mereka akan kembali lagi kepada dirinya sendiri, karena mereka telah melanggar ketentuan Allah Swt dan mereka akan mendapatkan azab yg sangat pedih di neraka jahanam.

  “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan RasulNya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan” (QS Al Ahzab:
  57)

  “…maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahNya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih”
  (QS An Nur: 63)

  “Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal dia di dalamnya dan Allah murka atasnya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab yang berat” (QS An Nisa’: 93)

  “Dan janganlah seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat” (QS Ali Imran: 105)

  Saudaraku mas Prima, sesungguhnya seluruh umat Islam itu bersaudara dengan yg lainnya.

  “Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah sebagai penolong bagi sebagian yang lain” (QS At Taubah: 71)

  “Orang-orang Mukmin itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat Rahmat” (QS Al Hujurat: 10)

  Imam Ja’far ash-Shadiq As berkata, seperti dirawikan oleh Sufyan bin as-Samath:

  “Agama Islam itu adalah yang tampak pada diri manusia (umat Islam secara umum) yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadhan”

  “Agama Islam itu adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan pembenaran kepada Rasulullah Saw. Atas dasar itulah nyawa manusia dijamin keselamatannya. Dan atas dasar itulah berlangsung pernikahan dan pewarisan, dan atas dasar itu pula terbina kesatuan jama’ah (umat Islam)”

  Yaa Allah, lembutkanlah hati seluruh umat Islam untuk menuju kepada persatuan dan kesatuan umat.

  Wasalam

 200. Silahkan baca lagi urai saya diatas mengenai gaya fitnah Syiah thd Islam.

  Jgn memutarbalikan fakta sejarah…
  Siapa yang membunuh ahl bait Sayyidina Ali??

  Sejarah yg benar adalah realita.

  Siapa yg mendholimi pembunuhan biadab terhadap Ali dan Husen tsb, apakah muawiyyah ?//

  Sejarah telah mencatat baik dari Syiah maupun Islam.
  Dan pembunuhnya Ali adalah dari Syiah sendiri..

  katanya Sesama Muslim ??

  Apakah pembunuh sayyidiana Ali ketika pulang sholat subuh dikatakan Muslim.

  Subhanallah……
  Jgn coba menipu umat Islam…..
  Cara2 tipu daya tsb sdh sering syiah lakukan , begitu juga kedholimanya thd Ahl baith ali, Hasan dan Husen..
  Karena seringnya melakukan penipuan2 sejarah islam dll, maka umat Islamwampun skrg sdh pada pintar menyikapi sesatnya syiah.
  Makanya kalau nipu2 sejarah jgn sering….pasti ketahuan juga loch..

  Sekarang jgn pura2 tidak tahu , Jgn berlindung dan mengatas namakan Ahl baith…padahal syiah adalah yg mendholimi dan membunuh mereka semua…termasuk Umar dan Utsman..

  Jgn lah sakit hati kejatuhan kerajaan Persia oleh abubakar dan Umar kemudiaan kalian semua ikut2 menghinakan mereka dan mendholimi mereka para sahabat Rasul dan Ahl bait.

  makanya baca buku yg bermutu dan ilmiah, jgn menggunakan buku2 dongeng.

  Sejarah yg benar adalah realita….jangan membuat propaganda dan Fitnah..

  Saya orang awam Islam yg dulunya dari Syiah ,,,merasa risih dgn uraian dan cara2 tipu menipu seperti kang asep ini…

  180 derajat saya harus merubah keyakinan dari Syiah itu tidak mudah….prosesnya panjang,..
  alhamdulillah saya skrg menjadi mualaf..
  Insya Allah skrg saya di Islam mendapatkan ketenangan.

  Kapan kang asep mau menjadi mualaf dan masuk islam.
  Insya Allah ..pasti tenang hati,pikiran dan lain2.
  Di Islam diajari cinta ahl baith yg benar dan proposional, tidak ngawur seperti di Syiah yg pernah saya alami dan juga kang asep alami skrg

 201. @Prima

  Sepertinya andalah yg memutar balikkan sejarah. Apakah anda benar-benar membaca komentar saya. Sekali lagi baca dan pahami berulang-ulang :

  Sebagai seorang muslim yg baik janganlah berkata demikian. Kasih contoh kepada saudara-saudara yg syi’ah dengan akhlak dan budi pekerti yg baik. Janganlah mengucapkan kata-kata yg kasar dimanapun berada. Baik kepada musuh Islam, apalagi kepada sesama muslim.

  Keberadaan syi’ah di dunia ini sudah menjadi bagian seluruh umat Islam, biarlah perbedaan itu menjadi pembendaharaan bagi umat Islam. Yang penting bagi kita sekarang adalah mewaspadai pihak musuh diluar Islam yg senantiasa berpotensi untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan umat.

  Hati-hati bila melaknat kepada seorang muslim, apalagi kepada Almarhum yg sudah berhasil memperjuangkan Syari’at Islam di alam semesta ini. Sesungguhnya perkataan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya andalah yg laknatullah.

  Mas Prima yg baiik hati, saya memberikan komentar sesuai dengan tanggapan anda. Sesungguhnya setiap perkataan kembali lagi kepada dirinya sendiri. Seperti pepatah mengatakan siapa yg menanam, dialah yg menuai.

  Mungkin anda terhasut dengan fitnah dan propaganda Abdullah Ibn Saba’ yg merupakan rekayasa tokoh fiktif orang Yahudi, sehingga anda sangat benci kepada syi’ah.

  Alhamdulillah…saya seorang muslim. Setelah mengetahui pemahaman syi’ah, hidup ini rasanya semakin indah dan tenang, karena sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah Swt di dalam Al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad Saw.

  Yaa Allah, lembutkanlah hati seluruh umat Islam untuk menuju kepada persatuan dan kesatuan umat.

  Wasalam

 202. @Prima

  Justru andalah yg tidak tenang dengan pemahaman anda sekarang ini. Karena bisa dinilai dari tutur katanya dalam setiap komentar anda yg penuh dengan hawa nafsu (ego).

  Sepertinya anda harus merubah 360 derajat lagi pemahaman anda tsb diatas.

  Yaa Allah, lembutkanlah hati seluruh umat Islam untuk menuju kepada persatuan dan kesatuan umat.

  Wasalam

 203. @Prima

  Anda awalnya bilang orang awam trus ganti lagi “saya dulu dari syiah” trus brubah lagi “alhamdulillah saya skrg menjadi mualaf”
  Saya yakin,Anda tahu syiah lebih dari orang awam…dan gak mungkin kalau Anda dari Syiah, mempunyai akhlak yang buruk…apa Anda dulunya Yahudi,Nasrani atau Khawarij?kecuali dari itu, Anda seorang Khawarij, Innalillahi wa innaillaihi roji’un…

  mungkin Anda khawarij yang dengan jelas menghina Syiah Imamiyah, kan yang membunuh Imam Ali as adalah Abdurahman bin Muljam Muradi seorang khawarij, begitu pula yang membunuh Imam Husain as, seorang yang gila dunia, Syimir ‘si wajah anjing’… mbah prima, pembunuh Imam Ali as dan Imam Husain as ternyata orang yang rajin salat, mengamalkan Islam, tapi koq membunuh washiy dan cucu Rasul SAW?menurut riwayat, jidat Syimir la’natullah alaih ini tebal bekas sujudnya loh…dan ternyata semua pembunuh para Nabi, washiy dan wali Allah itu adalah berasal dari anak zina…

  Ahhh,ternyata Anda ini memang benar2 barisan sakit hati terhadap keluarga Muhammad SAW…

 204. @Prima

  Anda mengatakan,
  Saya orang awam Islam yg dulunya dari Syiah ,,,merasa risih dgn uraian dan cara2 tipu menipu seperti kang asep ini…

  Kalau memang anda jujur dengan perkataan tsb. Untuk seorang awam tentunya harus banyak mempelajari dan mengkaji lebih dalam lagi tentang Islam. Jadi tidak sembarangan mengeluarkan pendapat, apalagi sampai mengkafirkan saudara sesama muslim. Dan anda selalu berburuk sangka kepada orang lain dengan mengatakan tipu menipu segala. Mungkin andalah yg seperti itu.

  Benar apa yg dikatakan mas Arif, mungkin anda seorang Khawarij yg sangat benci kepada syiah atau mungkin kepada golongan Islam lainnya?

  Wasalam

 205. yups..Isnya Allah saya istiqomah dalam ketaatan di agama kebenaran Islam yg dibawa oleh nabi besar Muhammad Rasulullah SAW.

  Dgn Istiqomahnya saya di Islam, maka salah satunya saya harus kosekwen dgn ajarannya.

  Salah satunya saya akan tetap membela agama Allah dari pd org2 munafiq, pendusta, dan penipu2 yg mengaku Islam, yang berlindung dan mendustakan dan mengatas namakan ahl baith.

  alhamdulillah dgn modal pengalaman sebelumnya saya di Syiah, maka saya akan membongkar agama doktrin Syiah, dan kemunafikan syiah, yang pada dasarnya mereka adalah lahir dari para leluhur majusi yg membenci Islam semampu saya.

  Isnya Allah..

  Lanjut…
  Karena dikatakan Khawarijj.
  Alhamdulillah, saya semakin leluasa utk mempertegas pembunuh Ali adalah Syiah,
  Dan apa hubungan khawarijj dan Syiah..

  Penipuan2 diantaranya menipu pada khalayak umum dan awam, dgn mengatakan yg membunuh Sayyidina Ali, mantu juga sahabat Rasul yg dicintai adalah Khawarijj…
  Disini mereka syiah seolah-olah ingin mengatakan kepada khalayak umum dan org awam bahwa khawarijj dan syiah tdk ada hubungan apa2.

  padahal khawarijj adalah cikal bakalnya dari Syiah…
  Darah yg mengalir dalam tubuh khawrijj adalah darahnya syiah…
  Sementara darah yg mengalir ditubuh Syiah adalah darah Yahudi bin Majusi persia.

  Tidak ada syiah maka tidak akan ada Khawarijj.

  Syiah dan khawarijj bagaikan sekeping logam uang. yang kedua sisinya tdk bisa dipisahkan.

  Khawarijj hanyalah asap dan syiah adalah apinya.
  Tidak mungkin ada asap bila tidak ada apinya.

  jadi cukup jelas…yg membunuh sayyidina Ali adalah Syiah itu sendiri .
  Bila dikatakan Khawarijj pembunuhnya .. yesss itu adalah asapnya ..alias sama saja…

  Orang Bandung bilang…sarua wae atuh…
  Orang jawa bilang ….sami mawon….
  Orang ambon bilang ,,,,,seng ada beda…

  Jadi bicara khawarijj langsung otak kita harus jalan secara ilmiah inilah cikal bakal dari Syiah.

  apakah Syiah/khawarijj yang membunuh Sayyidina Ali ini …he…sami mawon,,,,sarua wae atuh…seng ada beda…

  sami mawon yg bunuh Umar, dan Utsman pun kan syiah…

  Karena Syiah saat itu pura2 mendukung Ali…maka tidak mungkin dibuatlah fenomena yg rafih he…he mereka Khawarijj terlepas dari Syiah…he..he..

  Lalu apakah Muawiyah yg membunuh ??
  Coba saja pehatikan sejarah hendak diselewengkan oleh Syiah, skrg mereka berlomba2 dan berteriak2 dimana saja menghujat Muawiyah…
  Org2 awam dicuci otaknya..agar membenci Muawiyah, Abubakar, Umar dllnya..
  Kalau demikian..
  Kenapa mereka tdk demikian kepada khawraijj, yg nyata, realita sejarah, kebenaran sejarah membunuh ALi…..
  He..he..sengaja bung….memang takut ketahuan..bahwa Khawarijj juga adalah syiah juga…
  Malu dong kalau sampai org awam tahu…

  Sami mawon,,sarua wae atuh….seng ada beda

 206. @Prima

  Dengan anda berkata seperti itu, sudah jelas siapa anda sebenarnya. Mengaku Islam tapi segala ucapannya begitu kasar dan sombong. Anda ini bersembunyi dibalik topeng Islam.

  Seluruh umat Islam sekarang sudah mengetahui dan mengerti latar belakang sejarah yg menjadi polemik antara sunni dan syi’ah. Tidak akan terpancing dengan segala perkataan anda yang begitu kejinya memfitnah sesama muslim. Seperti pada seminar di mesjid Istiqlal tanggal 21 September 1997. Tidak terpengaruh sedikitpun, walaupun bukunya sudah beredar di masyarakat luas.

  Mohon ma’af saya tidak bisa melanjutkan diskusi ini, mungkin kalau dilanjutkan sepertinya akan saling menghujat.

  Yaa Allah, lindungilah aku dari godaan syetan yang terkutuk.
  Yaa Allah, lembutkanlah hati seluruh umat Islam untuk menuju kepada persatuan dan kesatuan umat.

  Wasalam

 207. Maaf ikut nimbrung ya…

  mungkin begini maksud mas Prima, sedikit saya sampaikan alur ceritanya ya… khawarij itu dulunya adalah para pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan (kaum saba’iyyah), begitu mereka berhasil membunuh Utsman mereka ketakutan jika para sahabat akan menuntut darah Utsman, sehingga mereka mendesak kaum muslimin yg ada di Madinah untuk segera membaiat Imam Ali dan mereka berlindung di belakang Imam Ali, mengaku sebagai syi’ah beliau, dan benar prediksi mereka beberapa sahabat menuntut balas darah Utsman, diantaranya adalah Muawiyah, Ummul Mukminin Aisyah, Thalhah dan Zubair, karena itu ketika terjadi kesepahaman dan perdamaian antara Ali dan Aisyah di Bashrah mereka ketakutan shg berusaha memprovokasi kedua pasukan sehingga terjadilah perang Jamal yg menelan banyak korban jiwa… kemudian terjadi perang Shiffin yang tidak lepas dari makar mereka juga, tetapi kemudian Ali ra mengadakan perdamaian (peristiwa Tahkim) dengan Mu’awiyah, sebagian dari mereka tidak terima dan menjadi benci dan mengkafirkan Ali maupun Mu’awiyah, mereka memisahkan diri di suatu tempat yg disebut Harurrah dekat Kufah, itulah sebabnya mereka dinamakan khawarij karena keluar dari barisan kaum muslimin..sedangkan sebagian lagi tetap berada di belakang Imam Ali menjadi Syi’ah beliau yg fanatik… Kaum Khawarij akhirnya diperangi oleh Imam Ali di Nahrawan… karena itulah sisa2 mereka mendendam dan berusaha membunuh Ali, Mu’awiyah dan Amr bin Ash, tetapi hanya Ali yang tidak selamat dari usaha pembunuhan tersebut…. sedangkan terbunuhnya Imam Husein beberapa puluh tahun kemudian disebabkan pengkhianatan syi’ah yg ada di kufah terhadap beliau… terbunuhnya Imam Husein membawa penyesalan yg amat dalam bagi mereka sehingga mereka pun berusaha menebusnya tetapi bukannya semakin baik malah semakin terpuruk mereka dg membuat ajaran2 yg sifatnya pengkultusan terhadap ahlul bait Nabi dan keturunannya… yg ajaran tsb tdk pernah ada sebelumnya… Fuuih… sejarah yang kelam memang… yang sakitnya masih begitu terasa sampai saat ini…tetapi begitulah adanya… Allahu A’lam bishowab…

  kalo pengen yg lebih jelas… baca sendiri sejarahnya…

  Salam damai selalu…

 208. @prima

  Dek Prima, dari opini atau komentar anda yg “acak kadul”, saya mengutip komentar dari sdr. Abu Syahzanan atau mas Oky atau lainnya yg pernah mereka lontarkan: Untuk mengetahui apa itu syiah/madzhab ahlul bayt, jangan pernah belajar dari org2 yg membenci syiah/ahlul bayt, pasti hasilnya gak obyektif, yang ada cuma belajar kebencian, belajar fitnah dll. Belajarlah kpd yg benar2 memahami syiah/madzhab ahlul bayt, disitu anda akan lebih banyak mengetahui ajaran syiah sebenarnya.

  Anda ngaku katanya dulu syiah, hhhmmmm saya tak yakin itu, karena apa ? Banyak ngaconya…belajar agama itu gak cukup 2-3-4-5-10 tahun dek Prima, SEUMUR HIDUP !!!! saya yakin umur anda belum ada 1/4 dari umur saya, itu berarti anda yaaaa baru belajar 3-5 thn lebih lah, TIDAK CUKUP !!!! tapi anda sudah melontarkan bla bla bla yg simpang siur. Coba belajar lagi dek Prima. Anda “bongkar” aja hasanah keilmuan yg ada di blog sdr SP ini, atau blog lainnya, anda cari org2 yg benar2 menguasai/ahli mengenai syiah, tentunya ya dari ustadz syiah dong.

  Sekali lagi, maaf saya tdk mau menjawab apa2 yg anda tanyakan, sebab sudah banyak jawaban2 yg diberikan oleh rekan2 yg lain dan lebih tinggi ilmunya, seperti sdr Aburahat kah ? sdr truthseeker kah ? mas reesay, Kang Asep bageur, mas Arif, Mas Soegi, mas Bagir, mas SP, dlllll buaanyak deh…

  Jangan suka fitnah mas, salam saya dari Pontianak (hi..hi..hi..hi)

 209. @aburahat

  syukron mas

 210. @Syiah The Changcuters

  Hei bang jangan bawa2 aku, aku tak ikutan loh

  @Bagir

  “Tai-miyah LA productionS..hehehhe ”

  Kok tau mas, tepat sekalee

 211. @Soegi

  Salam

  Sebelum menanggapi komentar anda, saya ingin terlebih dahulu bertanya, apakah anda meyakini kebenaran QS Al-Maidah: 67, hadist Tsaqalain dan hadist Ghadir Khum ?

  Wasalam

 212. @ Syiah The Changcuters

  Salam mas..

  Pontianaknya di mn mas..?
  pernah ke kalsel ga..tepatnya di kota baru nya..?

  wassalam

 213. @ mang asep

  Sebelum menanggapi komentar anda, saya ingin terlebih dahulu bertanya, apakah anda meyakini kebenaran QS Al-Maidah: 67, hadist Tsaqalain dan hadist Ghadir Khum ?

  Yakinlah mas… gmn seh… 🙂 btw saya juga mo tanya nich sebelumnya, mas asep juga yakin ga terhadap ayat2 Al-Qur’an yg lainnya selain ayat yang mas sebutkan di atas? yakin juga ga dengan hadits2 Nabi yg lain selain hadits yang mas sebutkan di atas?

  Salam damai selalu…

 214. @Soegi

  Baiklah, saya akan menlanjutkan tanggapan atas komentar anda yg mengatakan,

  … terbunuhnya Imam Husein membawa penyesalan yg amat dalam bagi mereka sehingga mereka pun berusaha menebusnya tetapi bukannya semakin baik malah semakin terpuruk mereka dg membuat ajaran2 yg sifatnya pengkultusan terhadap ahlul bait Nabi dan keturunannya… yg ajaran tsb tdk pernah ada.

  Kalau anda meyakini kebenaran QS Al-Maidah: 67, hadist Tsaqalain dan hadist Ghadir Khum, berarti ajaran Ahlulbait Nabi saw sudah sesuai dengan ketentuan Allah swt dalam Al Qur’an dan hadist Nabi saw. Yang tentunya hadist muttawatir dan soheh yg dinukil oleh saudara kita yg syi’ah.

  Mas tentunya sudah mengetahui ayat dan hadist lain yg berhunbungan dengan Ahlulbait Nabi saw. Atau silahkan saja telaah semua tulisan di blog ini.

  Wasalam

 215. @mang asep

  Keyakinan saya, ajaran Ahlul Bait itu adalah benar dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam… mereka ahlul bait Nabi adalah orang-orang yg dirujuk keilmuannya oleh kaum muslimin, dan perlu diingat mas ya… ajaran ahlul bait itu tidaklah berbeda dengan ajaran para shahabat Nabi SAW, bahkan dalam istilah sunni ahlul bait Nabi dimasukkan dalam kelompok Sahabat Nabi SAW… akidah mereka adalah satu yaitu tauhid… kalo mereka ga satu akidah mas… ga mungkin Allah akan memenuhi janji-Nya dengan memenangkan mereka dari agama-agama yang lain dan menguasai peradaban manusia saat itu… makanya saya setuju kalo ahlul bait itu dijadikan rujukan karena saya yakin pasti ajaran mereka tidak akan berbeda dengan ajaran para shahabat, yang mereka sama-sama mengambil ilmu dari Nabi SAW…dan berbeda jauh dengan ajaran syi’ah, apalagi syi’ah yg ada sekarang ini… yang mengaku menyandarkan agamanya kepada ahlul bait…

  Ok, kalo anda mengatakan bahwa ajaran syi’ah sesuai dengan ajaran ahlul bait, tolong beri saya pencerahan bagaimana cara mereka menimba ilmu dari ahlul bait…

  Kalo melihat sejarah syi’ah spt di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka adalah orang2 yang plin plan, mendasarkan agama pada sentimen, di satu sisi mereka mengaku cinta kepada Imam Ali dan keturunannya tetapi di sisi lain mereka sering mengkhianati ahlul bait… saya ga tau istilahnya secara phsikologi… tapi yg jelas saya sendiri juga bingung kok ada ya yg spt itu di muka bumi ini… coba mas bayangkan pada kasus syi’ahnya Imam Ali, awalnya mereka begitu mendukung beliau, tetapi begitu Imam Ali mengambil keputusan (peristiwa tahkim) yg tidak sesuai dg pendapat mereka… tiba-tiba saja mereka berubah memusuhi beliau menjadi khawarij dan tega membunuh beliau… juga kasus syi’ahnya Imam Hussein, padahal mereka-lah yang mendesak Imam Hussein untuk datang ke kufah untuk mereka bai’at (komitmen untuk membela dan ta’at kepada beliau sampai mati) dengan mengirimkan ribuan surat kepada beliau… walaupun Ibnu Abbas telah menasihati beliau untuk tidak mendatangi mereka mengingat kaum mereka-lah dulunya yang mengkhianati bapak beliau, tetapi beliau tetap memutuskan untuk pergi, kemudian apa yang terjadi? seandainyapun benar versi terbunuhnya Imam Hussein adalah dibunuh oleh pasukan Yazid di Iraq, lalu dimanakah pembelaan syi’ah kufah terhadap Imam Hussein saat itu? padahal mereka berjumlah banyak saat itu? bgmn mereka bisa begitu mudah berubah pendirian? setelah semuanya terjadi yaitu tumpahnya darah salah satu penghulu pemuda di surga… mereka (syi’ah kufah) yang telah mengundang Imam Hussein mengalami penyesalan yg teramat dalam, mereka membuat komunitas sendiri yg dikenal dg Tawwabun… untuk menebus kesalahan mrk, diriwayatkan ada yg saling membunuh spt yg dilakukan oleh bani Israil… ada yang meratap-ratap dan memukul diri mrk sndiri di hari terbunuhnya Imam Hussein … dan mereka pun mulai mempunyai keyakinan yg mengkultuskan para ahlul bait terutama keturunan Imam Hussein yg mereka sangka bisa menebus segala dosa mereka…akhirnya muncullah keyakinan Imamah, mereka sucikan tempat terbunuhnya Imam Hussein, Imam Mahdi versi baru dll yang terus mereka ajarkan kepada generasi berikutnya dan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan… makanya jangan heran kalo ulama2 syi’ah sekarang sering pendapatnya bertolak belakang dg para pendahulunya … coba juga cek versi terbunuhnya Imam Hussein di sini :

  http://www.mail-archive.com/assunnah@yahoogroups.com/msg06238.html

  Sayyidul Imam Amirul Mu’minin Ali bin Abi Thalib ra sendiri pernah berkata :

  “Ada orang-orang yang karena kecintaannya kepadaku mereka masuk neraka, dan ada pula orang-orang yang karena bencinya kepadaku mereka masuk neraka”.

  terus terang saya belum tahu kedudukan riwayat tsb shahih apa ga… riwayat tsb dimuat di bukunya H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini… tetapi paling tidak kita bisa jadikan bahan renungan perkataan tsb… Allahu A’lam

  Salam damai selalu…

 216. @soegi

  khawarij itu dulunya adalah para pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan (kaum saba’iyyah), begitu mereka berhasil membunuh Utsman mereka ketakutan jika para sahabat akan menuntut darah Utsman, sehingga mereka mendesak kaum muslimin yg ada di Madinah untuk segera membaiat Imam Ali dan mereka berlindung di belakang Imam Ali, mengaku sebagai syi’ah beliau, dan benar prediksi mereka beberapa sahabat menuntut balas darah Utsman

  Wahh..tendensius banget mas soegi. Sejarah di sekitar terbunuhnya Khalifah Utsman itu masih simpang siur. Nanti kita akan hanya adu versi sejarah. Bahkan sejarah yang lebih terkenal adalah bahwa hampir sebagian besar umat islam pada saat itu kecewa dg kepemimpinan Khalifah Utsman (termasuk Siti Aisyah, Talha & Zubair) dan yang mendukung tertinggal Klan Umayyah.

  karena itu ketika terjadi kesepahaman dan perdamaian antara Ali dan Aisyah di Bashrah mereka ketakutan shg berusaha memprovokasi kedua pasukan sehingga terjadilah perang Jamal yg menelan banyak korban jiwa…

  Kalau yg ini bukan hanya tendensius namun juga sudah spekulatif. Jika memang mas soegi yakin betul dg versi tsb, tolong jelaskan kepada kami:
  1. Siapa khawarij yang memprovokasi.
  2. Seperti apa bentuk provokasinya.
  3. Siapa yang diprovokasi? Siti Aisyah cs. ataukah kelompok Imam Ali?
  4. Kemudian jelaskan kepada saya seberapa mudah sih provokasi bisa berhasil pada mereka manusia2 mulia dengan hati yang bersih?
  5. kemudian jelaskan, apakah suatu cara yang normal jika hendak bertanya suatu hal sampai harus berangkat begitu jauh seorang istri Rasul yg dilarang bepergian dengan rombongan laki2 yang membawa senjata siap berperang.
  6. Jelaskan juga kepada kami riwayat mengenai nubuwwah dr Rasulullah tentang perang tsb.
  Jawaban mas soegi akan menunjukkan apakah mas soegi ikhlas mencari kebenaran ataukah sekedar memperpanas suasana saja.
  7. Jika mas soegi nyatakan banyak terjadi korban jiwa, apakah mas soegi ingin mengatakan bahwa rombongan Siti Aisyah berjumlah cukup besar? Apakah ini tidak mengusik hati nurani mas soegi bhw mereka berangkat dengan tujuan apa?
  Saya cukupkan dulu, karena kuatir diabaikan mas soegi sebagaimana komentar2 saya sebelumnya.

  Semoga Allah membersihkan hati kita semua dari kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan Rasulullah.

  Wassalam

 217. @Soegi
  Lurus dan sucinya sebuah ajaran sejatinya dilihat dari isi dan si pembawa ajarannya, bukan sekedar melihat apa yang telah dilakukan oleh sebagian penganutnya. Jika demikian halnya maka sebagian masyarakat Eropa dan Amerika tentu tidak ada yang tergerak untuk menjadikan Islam sebagai pandangan hidup mereka karena Islam yang mereka kenal sangat identik dengan kekerasan dan terorisme. Namun anehnya, seperti yang kita baca dan dengar di media-media massa, setelah terjadinya “puncak” terorisme 11/9, justru sebagian masyarakat di sana berpindah agama ke Islam. Mengapa? Karena mereka mulai membuka buku-buku, kitab-kitab tentang Islam untuk mengetahui benar-tidaknya ajaran Islam adalah teror. Allah swt kemudian memberikan hidayah atas gerakan hati mereka.

  Jika kita setuju dengan alur logika mengenai lurus dan sucinya sebuah ajaran ini, maka logika yang sama dapat kita terapkan pada kasus yang dipaparkan mas Soegi di atas.

  Saya tidak mampu menelaah dan mengambil kesimpulan benar-tidaknya sejarah oleh versi Sunni maupun versi Syiah mengenai apa yang berlaku sebelum dan setelah syahidnya Imam Husein as. Namun apakah prilaku-prilaku tsb, jika benar dilakukan oleh kelompok Syiah, dapat digeneralisir bahwa semua penganut Syiah berprilaku buruk seperti itu dan menunjukkan bagaimana ajaran Syiah itu? Tidak bukan? Tidak fair kan? Sama halnya seperti kita (ingin) mengatakan kepada masyarakat Eropa dan Amerika agar mereka jangan mengeneralisir bahwa semua umat Islam berprilaku teroris dan gemar dengan kekerasan.

  Salam

 218. Semoga Rahmat Allah swt selalu tercurah kepada kita semua. Amin

 219. @Soegi

  Terimakasih atas penjelasan anda mengenai sejarah yang sangat kelam, sehingga membawa kepada perjalanan duka sepanjang masa kepada Ahlulbait Nabi saw.

  Akan tetapi yang saya pahami selama ini mengenai ajaran Ahlulbait Nabi saw adalah meyakini kebenaran yg sudah menjadi ketentuan dari Allah swt bahwa garis kepemimpinan (Imamah) umat Islam setelah Rasulullah saw wafat, dalam setiap zaman dipimpin oleh salah seorang Imam dari Ahlulbait Nabi saw sampai kehadiraan Imam Mahdi as yg dijanjikan untuk semua makhluk di alam semesta ini.

  Bahwa sosok para Imam as dalam setiap zaman merupakan keterangan yang nyata, seperti firman Allah swt:

  “Dan janganlah seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat” (QS Ali Imran: 105)

  Perlahan-lahan saja ya mas diskusinya, sementara itu dulu.

  Wasalam

 220. Saya sangat heran anda yang tentang sejarah tapi tidak tau sejrah. Sehingga bertentangan dengan sejarah yang sebenarnya. Tolonr mas soegi belajar sejarah dulu baru berbicara sejarah. Wasalam

 221. @truthfounder eh! salah! truthseeker :mrgreen:

  wah pertanyaan mas kok bnyk banget… jawabannya mohon lihat link ini

  http://myquran.org/forum/index.php/topic,45733.0.html

  @armand

  anda kan pernah baca artikel mas SP mengenai butterfly effect bagus tuch artikelnya dan filmnya juga… dan ini adalah contoh salah satunya…

  Kalau saja kaum munafik tidak menghasut kaum muslimin yg masih dangkal iman dan ilmunya pada masa pemerintahan Utsman…

  Kalau saja mereka tidak memberontak dan membunuh Utsman ra…

  Kalau saja mereka tidak mengobarkan peperangan antar para sahabat…

  Kalau saja mereka tidak berkhianat terhadap Imam Ali dan tidak membunuh beliau…

  Kalau saja mereka tidak mengkhianati Imam Hussein dan membunuh beliau…

  Kalau saja mereka bertobat dengan benar, bukan malah bikin ajaran2 baru…

  Peristiwa2 di atas adalah bagaikan kepakan2 sayap butterfly yg terjadi ribuan tahun lalu… yang effect- nya (tentunya efek negatifnya) sangat besar dan terasa daya rusaknya terhadap umat Islam sampai detik ini …

  @asep

  Kalo gitu siapa Imam zaman ini mas?

  @aburahat

  Iya mas… ini juga lagi learning by doing :mrgreen:

  Salam damai selalu…

 222. @Soegi

  Ah, anda ini pura-pura tidak tahu saja. Yang saya maksudkan imam zaman adalah Imam ke 12 : Imam Muhammad al-Mahdi as.

  Wasalam

 223. @Soegi

  Kalau menurut anda ?

 224. @Bagi

  Salam mas Bagir, Di Mempawah tuh mas, Kota Baru hmmm kota yg bagus en adem, cuma numpang lewat aj, waktu itu mau ke Banjar, makanannya enak2, jamaah Ahlul Baytnya asik asik mas. Kapan nih ke KAlbar ?

  @soegi
  “Keyakinan saya, ajaran Ahlul Bait itu adalah benar dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam… mereka ahlul bait Nabi adalah orang-orang yg dirujuk keilmuannya oleh kaum muslimin, dan perlu diingat mas ya… ajaran ahlul bait itu tidaklah berbeda dengan ajaran para shahabat Nabi SAW”

  Mas jika anda yakin dgn ajaran Ahlul Bayt adalah benar dan sesuai dgn ajaran baginda Rasulallah, yaa kembalilah ke ahlul bayt, betul begitu pembaca sekalian ??? Ada yang langsung merujuk kpd ajaran Rasulallah dgn ahlul bayt-nya, kenapa harus ke sahabat yg notabene tdk mengetahui rumah tangga Rasulallah….damai

 225. @Soegi

  Kalau saja mereka tidak melanggar janji dan baiat mereka di Ghadir Khum

  Kalau saja mereka tidak mengadakan konspirasi terhadap kepemimpinan Imam Ali

  Kalau saja mereka patuh sami’na wa atha’na pada perkataan Nabi-Nya untuk berpegang teguh pada Ahlulbayt

  Kalau saja mereka menjadikan Ahlulbayt sebagai petunjuk dan pedoman

  Ga habis-habisnya mas….Menurut saya sih komen mas itu ngeles dan ga nyambung dengan apa yang saya kemukakan

  Semoga Rahmat Allah swt selalu tercurah kepada kita semua. Amin

  Salam

 226. @All
  Sejak pemerintahan Khalifah Umar b. Khattab tidak ada yang berani menyampaikan sabda Rasul. Banyak sabda Rasul (hadits) dibakar oleh Umar b. Khattab. Jadi hadits mana yang shahih melalui jalur sahabat? Yang shahih hanya yang melalui Ahlulbait Rasul karena semua dicatat Imam Ali. Jadi bagaimana kita bisa memahami Islam kalau hanya melalui jalur sahabat? Wasalam

 227. @asep

  Ah, anda ini pura-pura tidak tahu saja. Yang saya maksudkan imam zaman adalah Imam ke 12 : Imam Muhammad al-Mahdi as.

  Maksud anda Imam Mahdi yg akan memerangi Dajjal di akhir zaman? apakah bener2 beliau sudah wujud sekarang mas? kalo sudah, dimana kita bisa menemui beliau? paling tidak kasih saya alamat website-nya, banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada beliau… *serius*

  @Syiah The Changcuters,

  Mas jika anda yakin dgn ajaran Ahlul Bayt adalah benar dan sesuai dgn ajaran baginda Rasulallah, yaa kembalilah ke ahlul bayt, betul begitu pembaca sekalian ??? Ada yang langsung merujuk kpd ajaran Rasulallah dgn ahlul bayt-nya, kenapa harus ke sahabat yg notabene tdk mengetahui rumah tangga Rasulallah….damai

  Tetapi sunni juga ngambil riwayat dari ahlul bait lho pak dhe bukan syi’ah aza… seperti dari Imam Ali, Ummul Mukminin Aisyah, Imam Hasan, Imam Husein, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, dan Imam Ja’far Ash- Shaddiq dll…

  Salam damai selalu…

 228. @Soegi

  Benar apa yg anda katakan:
  Maksud anda Imam Mahdi yg akan memerangi Dajjal di akhir zaman?

  Imam Mahdi as mempunyai 4 fase kehidupan :

  Fase pertama thn 255 H – 260 H, hidup dengan ayahnya Imam Hasa al-Askari as.

  Fase kedua thn 260 H (Ghaib Sugra) – 379 H, sejak wafat ayahnya hingga berakhirnya kegaiban pendek (Ghaib Sugra)

  Fase ketiga thn 329 H – Ghaib Kubra

  Fase keempat Gaib Kubra – Masa kemunculan diakhir zaman untuk memenuhi janji pemerintahan mahdaniyah yg mendunia seperti yg dikabarkan dalan nash-nash Al Qur’an dan hadist Nabi saw, salah satunya diantaranya memerangi Dajjal.

  Tolong kepada mas SP atau siapa saja, bisa dilinkan kehidupan Imam Mahdi as.

  Anda mengatakan:
  banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada beliau… *serius*

  Hehehe…lha wong saya lagi menanti kemunculannya, saya juga ingin sekali menanyakan kepada Beliau as (*sangat serius*).

  Akan tetapi banyak hadist-hadist sebelum masa kegaiban besarnya (Ghaib Kubro).

  Saya juga ingin tahu kehidupan Imam Mahdi as versi anda?

  Wasalam

 229. He….he..email2 saya kok dihapus….malu tidak bisa jawab yach…

  Begitulah mereka Syiah golongan orang sesat , bila diajak pada kebenaran, selalu menolaknya,
  Kenapa kalian tidak berani berdialog, dan membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar??

  Kenapa kalian hanya pandai menggunakan buku2 yg tidak ilmiah yg dijadikan refferensi.

  Jgn pake kaca mata kuda…buka mata,..buka hati..
  Buku kalian hanya isi tentang hujat menghujat. Tidak ada yg berisi tentang rakhmat Allah.
  Kalau mau menghujat , silahkan hujat syiah sendiri , sebagai pembunuh Sayyidina Ali…lihat realita sejarah.

  Dari mantan Syiah.

 230. @Prima

  Rasulullah saw bersabda :

  “Aku takut kepada fitnah Dajjal, tapi aku lebih takut lagi kepada fitnah para sahabat”

  Mungkin andalah salah satu fitnah para sahabat tersebut. Semoga Allah swt memberikan rakhmat dan hidayan-Nya. Amin.

  Wasalam

 231. Jgn menggunakan tipu menipu dan membuat hadist2 atas nama Rasulullah .
  Tidak cukup bukti sejarah bahwa Sayyidina Ali dibunuh oleh Syiah, yg berdusta juga berbaiat kepada Beliau.

  Dimana akal kalian…!!

  Apakah kurang cukup bukti di kitab syiah sendiri bagaimana Sayyidina Ali mengutuk syiah sendiri.

  Ali sdh tahu bahwa yang syiah hanyalah sekelompok orang2 berdusta atas nama Ali.

  Dan memang terbukti syiah membunuh Ali, pada saat beliau pulang dari sholat subuh…dgn tubuh berlumuran darah…Ali menatap orang2 sendiri yg telah berkhianat dan membunuhnya.

  Kemudian disebutlah mereka Khawarijj.
  Syiah Khawarijj , karena mereka juga induknya adalah syiah.

  Terus dimana pembelaan kalian sebenarnya thd Ahl baith, sementara pembunuh Sayyidina Ali sendiri adalah Syiah.

  Jadi jelaslah disana tidak ada Sahabat Rasul yg dikecam, yg ada hanyalah Dajjal.
  Dan siapa dajjal tsb ??/ Syiahlah dajalnya.

  Dajjal2 syiah inilah yg mengecam para sahabat Rasul.
  Dan Sahabat Rasulullah inilah yg telah membumi hanguskan negara Majusi , Persia , leluhurnya Syiah.

  Apakah kalian masih tetap merasakan sakit hati negara hancurnya kerajaan Majusi, persia Oleh Abubakar dan Umar ??

  Kalau memang syiah adalah sekumpulan manusia2 yg sehat, seharusnya kalianberterima kasih kepada Abubakar dan Umar, karena melalui merekalah kalian bisa mengenal Allah, bukan melalui Ali.

  Karena kerajaan Majusi, Persia ditaklukan dibawah komando Abubakar dan Umar.

  Tetapi Allah telah berkendak lain, Allah berkehendak mengunci mata hati kalian semua syiah dari kebenaran.

 232. @Prima
  “Kenapa kalian tidak berani berdialog, dan membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar??”

  Bukannya disini kita sedang berdialog ? Bahkan bisa dibaca seluruh dunia, akan tetapi sepertinya komentar anda yang banyak keluar jalur dan tak terarah, tiba2 anda “datang dengan membawa hujatan dan fitnah, ditelaah lagi dong mas, apa syiah yang sesungguhnya, kalau anda mengaku mantan syiah, kenapa anda bisa jadi “mantan” ? Ooooh mungkin dulu anda pernah belajar syiah dari syiah yang ngaco yaa…

  Mengutip komen kang Asep: “Dengan anda berkata seperti itu, sudah jelas siapa anda sebenarnya. Mengaku Islam tapi segala ucapannya begitu kasar dan sombong. Anda ini bersembunyi dibalik topeng Islam.” (Salafy stadium akut en berakar…)

 233. @atasku

  Mengutip komen kang Asep: “Dengan anda berkata seperti itu, sudah jelas siapa anda sebenarnya. Mengaku Islam tapi segala ucapannya begitu kasar dan sombong. Anda ini bersembunyi dibalik topeng Islam.” (Salafy stadium akut en berakar…)

  Apa2 yg ga cocok larinya ke salafy… kyknya salah satu Salafyphobia neech :mrgreen:

  Yuk dada…

  Salam damai selalu…

 234. @Soegi

  Mungkin salafy yg suka mengkafirkan syi’ah atau mazhab dan golongan lainnya yg tidak sepaham.

  Wasalam

 235. @mang asep

  lha kalo Imam sekarang lagi ghaib kubro… terus siapa donk imam zaman ini mas? kata mas setiap zaman ada imam dari ahlul bait yang diikuti… 🙄

  Salam damai selalu…

 236. @mang asep

  Mungkin salafy yg suka mengkafirkan syi’ah atau mazhab dan golongan lainnya yg tidak sepaham.

  Soalnya salafy gemes sama syi’ah yg suka mendiskreditkan sahabat Nabi, dan juga kalo anda baca di literatur syi’ah… sebenarnya syi’ahpun juga mengkafirkan golongan selain mereka… paling gampang anda masih ingatkan kan riwayat yg dibawakan oleh mas Arif? cuma di Indonesia ini blm berani terang2 an aza… masih nunggu waktu… tetapi kalo di Iran, Iraq ato pakistan sono… we lha dalah… berdarah-darah mas…

  Salam damai selalu…

 237. @Soegi

  Imam zaman sekarang ini adalah Imam Mahdi as. Susah juga ya diskusi dengan anda ga’ ngerti-ngerti gitu lho. Sudah dijelaskan fase kehidupan Imam Mahdi as atau mungkin anda tidak baca! Trus Imam Mahdi versi anda juga belum dijawab, cape deh!

  Wasalam

 238. @Soegi

  Ah anda ini, kan katanya meyakini kebenaran QS Al-Maidah: 67, hadist Tsaqalain dan Ghadir Khum, sahabat kalau ingkar kepada nash tsb dinamakan apa?

  Wasalam

 239. @mang asep

  Imam zaman sekarang ini adalah Imam Mahdi as. Susah juga ya diskusi dengan anda ga’ ngerti-ngerti gitu lho. Sudah dijelaskan fase kehidupan Imam Mahdi as atau mungkin anda tidak baca! Trus Imam Mahdi versi anda juga belum dijawab, cape deh!

  sabar mas sabar… 🙂 terus gimana kita bisa berinteraksi dengan beliau di zaman ini kalo beliaunya sendiri saat ini sedang ghaib kubro dan belum diketahui kapan akan maujud? jadi menurut pemahaman saya terjadi kekosongan imam dari ahlul bait selama ratusan tahun… apa benar begitu mas? kalo Imam Mahdi versi saya sih spt kaum muslimin pada umumnya aza mas… simple aza…

  Salam damai selalu…

 240. @mang asep

  Ah anda ini, kan katanya meyakini kebenaran QS Al-Maidah: 67, hadist Tsaqalain dan Ghadir Khum, sahabat kalau ingkar kepada nash tsb dinamakan apa?

  Ya jelas saya meyakini mas… cuman mungkin beda dalam memahaminya aza gituch… trs saya kira sahabat ga mengingkari kok mas… lha wong yg membawa Al-Qur’an dan meriwayatkan hadits sahabat juga kok.. mungkin pemahaman anda thd ayat dan hadits tsb berbeda kali dengan mereka para sahabat… yg jelas mereka lebih memahami-lah dibanding kita…

  Salam damai selalu…

 241. @Soegi

  Dalam masa keghaiban panjang (Ghaib Kubra), umat Islam merujuk kepada perawi hadist (Mujtahid = para fakih yg adil ), seperti yg dijelaskan dalam tauqi'(pernyataan) Imam Mahdi as sebelum Ghaib Kubro kepada Ishaq bin Yakub yakni:

  “Adapun peristiwa-pristiwa yg terjadi, merujuklah mengenai hal itu kepada para perawi hadis kami. sesungguhnya mereka adalah hujjahku terhadap kalian dan aku adalah hujjah Allah atas kalian”

  Umumnya itu kan banyak mas, tolong penjelasannya! biar sharingnya jadi jelas.

  Wasalam

 242. @Soegi

  Aneh anda ini, kan sudah jelas nash ayat dan hadist tsb tentang pengangkatan Iman Ali as sebagai khalifah umat Islam setelah Rasulullah saw wafat yg ditentukan oleh Allah swt dengan perantara Rasulullah saw. Gimana cara anda memahaminya?

  Wasalam

 243. @mang asep

  Kalo begitu kembali ke kitab2 hadits syi’ah dunk? yah padahal syi’ah sendiri sering mengatakan kalo kitab2 hadits pegangan mereka tidak semua shahih, bahkan menurut penelitian lebih banyak yg dhaif daripada yg shahih… trs gimana bisa dijadikan rujukan pengganti Imam yg Ghaib? 🙄

  Imam Mahdi yg saya yakini adalah Imam Mahdi yg akan muncul di akhir zaman yang nama beliau adalah sama dengan nama Rasulullah yaitu Muhammad/Ahmad bin Abdullah bukan Muhammad bin Hasan Al-Askari…

  Salam damai selalu…

 244. @Soegi

  Ternyata pemahaman kita berbeda. Sudah banyak saudara-saudara yg syi’ah di forum ini menjelaskan dengan nash-nash Al Qur’an dan hadist mengenai hal ini. Yang penting sekarang kita sama-sama umat Islam yg disatukan dengan kalimat syahadat. Harus selalu bergandengan tangan, janganlah perbedaan menjadikan umat Islam menjadi renggang satu dengan yg lainnya. Marilah kita menuju persatuan dan kesatuan umat dan mewaspadai pihak luar Islam yg lebih berpotensi untuk menghacurkan eksistensi umat.

  Wasalam

 245. @mang asep

  Aneh anda ini, kan sudah jelas nash ayat dan hadist tsb tentang pengangkatan Iman Ali as sebagai khalifah umat Islam setelah Rasulullah saw wafat yg ditentukan oleh Allah swt dengan perantara Rasulullah saw. Gimana cara anda memahaminya?

  Ayat Almaidah:67 itu banyak penjelasannya mas… dan saya kira tidak ada hubungannya dg pengangkatan Imam Ali, paling tidak itu pendapat yg saya pilih saat ini… kalo tentang hadits Tsaqolain sudah sering dibahas di sini… untuk hadits Ghadir Kum dan wasiat untuk Imam Ali… silahkan mas baca link berikut ini :

  http://www.syiah.net/Kumpulan-Artikel/WASIAT-RASULULLAH-PADA-IMAM-ALI.html

  Salam damai selalu…

 246. @Soegi

  Kalau menurut pemahaman saya ayat tersebut turun pada saat Rasulullah saw menjalankan haji wada terakhir, kemudian mengumpulkan seluruh umat Islam dari kalangan Anshar dan Muhajirin di suatu tempat yg bernama Khum untuk menyampaikan hadist Tsaqalain dan Ghadir Khum.

  Setelah membaca dan memahami wasiat Rasulullah saw link dari mas Soegi. Sebenarnya semua riwayat tsb bisa ditolak, karena pada zaman Rasulullah saw tidak ada yg namanya Ahlusunnah Waljama’ah.

  Wasalam

 247. Tidak ada kata dialog dg agaman Syiah.
  Wong saya mantan syiah kok diajak dialog, Yang penting sekarang pembuktian dan realita.
  baik dari sudut sejarah, sunah, Hadist sohih maupun Al_qur’an.

  Memangnya saya masih di syiah. yg masih bisa didoktrin dgn cerita2 bohong, dan dan hadist palsu yg kental dg kontradiksi dgn realita dan sejarah.

  sekedar selingan…

  Kemiripan dua saudara kembar,Syi’ah dan Yahudi

  Persinggungan antara aqidah Syi’ah dan aqidah Yahudi yang kotor itu bisa dilihat dari poin-poin berikut :

  1. Yahudi telah mengubah-ubah Taurat, begitu pula Syi’ah mereka punya Al-Qur’an hasil kerajinan tangan mereka yakni “Mushaf Fathimah” yang tebalnya 3 kali Al-Qur’an kaum Muslimin.Mereka menganggap ayat Al-Qur’an yang diturunkan berjumlah 17.000 ayat, dan menuduh Sahabat menghapus sepuluh ribu lebih ayat

  2. Yahudi menuduh Maryam yang suci berzina [QS. Maryam : 28], Syi’ah melakukan hal yang sama terhadap istri Rasulullah ‘Aisyah Radhiallahu ‘anha sebagaimana yang diungkapkan Al-Qummi (pembesar Syi’ah) dalam “Tafsir Al-Qummi (II 34)”

  3. Yahudi mengatakan, “kami tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hanya beberapa hari saja”. [QS. Al-Baqarah : 80] Syi’ah lebih dahsyat lagi dengan mengatakan, “Api neraka telah diharamkan membakar setiap orang Syi’ah” sebagaimana tercantum dalam kitab mereka yang dianggap suci “Fashl Kitab (hal.157)”

  4. Yahudi meyakini bahwa, Allah mengetahui sesuatu setelah tadinya tidak tahu, begitu juga dengan Syi’ah

  5. Yahudi beranggapan bahwa ucapan “amin” dalam shalat adalah membatalkan shalat. Syi’ah juga beranggapan yang sama.

  6. Yahudi berkata, “Allah mewajibkan kita lima puluh shalat” Begitu pula dengan Syi’ah.

  7. Yahudi keluar dari shalat tanpa salam,cukup dengan mengangkat tangan dan memukulkan pada lutut. Syi’ah juga mengamalkan hal yang sama.

  8. Yahudi miring sedikit dari kiblat, begitu pula dengan Syi’ah.

  9. Yahudi berkata “Tidak layak (tidak sah) kerajaan itu melainkan di tangan keluarga Daud”. Syi’ah berkata,” tidak layak Imamah iut melainkan pada ‘Ali dan keturunanannya”

  10. Yahudi mengakhirkan Shalat hingga bertaburnya bintang-bintang di langit. Syi’ah juga mengakhirkan Shalat sebagaimana Yahudi

  11. Yahudi mengkultuskan Ahbar (‘ulama) dan Ruhban (para pendeta) mereka sampai tingkat ibadah dan menuhankan.Syi’ah begitu pula, bersifat Ghuluw (melampaui batas) dalam mencintai para Imam mereka dan mengkultuskannya hingga di atas kelas manusia.

  12. Yahudi mengatakan Ilyas dan Finhas bin ‘Azar bin Harun akan kembali (reinkarnasi) setelah mereka bedua meninggal dunia. Syi’ah lebih seru, mereka menyuarakan kembalinya (reinkarnasinya) ‘Ali, Al-Hasan, Al-Husain, dan Musa bin Ja’far yang dikhayalkan itu.

  13. Yahudi tidak Shalat melainkan sendiri-sendiri, Syi’ah juga beranggapan yang sama, ini dikarenakan mereka meyakini bahwa tidak ada Shalat berjama’ah sebelum datangnya “Pemimpin ke-dua belas” yaitu Imam Mahdi.

  14. Yahudi tidak melakukan sujud sebelum menundukkan kepalanya berkali-kali, mirip ruku. Syi’ah Rafidhah juga demikian.

  15. Yahudi menghalalkan darah setiap muslim. Demikian pula Syi’ah, mereka menghalalkan darah Ahlussunnah.

  16. Yahudi mengharamkan makan kelinci dan limpa dan jenis ikan yang disebut jariu dan marmahi. Begitu pula orang-orang Syi’ah.

  17. Yahudi tidak menghitung Talak sedikitpun melainkan pada setiap Haid. Begitu pula Syi’ah.

  18. Yahudi dalam syari’at Ya’qub membolehkan nikah dengan dua orang wanita yang bersaudara sekaligus. Syi’ahjuga membolehkan penggabungan (dalam akad nikah) antara seorang wanita dengan bibinya.

  19. Yahudi tidak menggali liang lahad untuk jenazah mereka. Syi’ah Rafidhah juga demikia.

  20. Yahudi memasukkan tanah basah bersama-sama jenazah mereka dalam kain kafannya demikian juga Syi’ah Rafidhah.

  21. Yahudi tidak menetapkan adanya jihad hingga Allah mengutus Dajjal. Syi’ah Rafidhah mengatakan,”tidak ada jihad hingga Allah mengutus Imam Mahdi datang.

  [kitab Badzl Al-Majhud fi Itsbat Musyabahah Ar-Rafidhah li Al-Yahud , oleh Abdullah Al-jamili]

  Ini adalah setetes air dari luasnya samudra tentang kemiripan mereka dengan Yahudi, karena sesungguhnya Syi’ah merupakan aqidah campuran dari Yahudi, Nashrani, Persi (Majusi), Romawi dan Hindu. Mereka aduk unsur-unsur itu bagaikan adonan lalu dituangkan dalam satu cetakan kemudian diletakkan dalam suatu kemasan dan disajikan dengan nama “Syi’ah”.Maka jelaslah sudah, sebagaimana jelasnya mentari yang tak diselimuti awan bahwa “ Syi’ah adalah Yahudi dan Yahudi adalah Syi’ah”. Akan lebih jelas lagi bagi Anda tentang apa dan bagimana Syi’ah dalam andilnya menghancurkan Islam Serta membuka jalan bagi musuh-musuh Islam jika Anda menyimak seri-seri selanjutnya tentang Syi’ah.

  ——————————————————————————–

  [1] Kami angkat judul ini tatkala saudara-saudara kami di Palestin bersimbah darah karena kekejian Yahudi. Berjihad dan bersabarlah Palestin!!! Sesungguhnya kematian di atas Tauhid dikarenakan mesin perang Yahudi balasannya Taman Surga, sedang kematian karena Racun Yahudi yang bernama “SYI’AH” balasannya jahannam.

 248. Sejarah ritual “pukul memukul”

  Acara ritual ini bermula dari rasa sedih para pengikut Ali bin Abi Tolib yang telah berjanji untuk berperang membela Ali namun ketika terjadi perang mereka lari meninggalkan Ali bin Abi Tolib sendirian hingga Ali bin Abi Tolib pun bosan dan membenci mereka karena kemunafikan mereka. Lalu Ali bin Abi Tolib berkhotbah di kepada mereka dan menjuluki mereka dengan sifat-sifat yang jelek seperti pengkhianat, pembohong, kaum yang hina, orang yang berakal kerdil dll ..
  ”Aku mengajak kalian untuk berjihad dan kalian menolak, aku telah memberitahu kalian tapi kalian tidak mau mendengarkan, aku telah berdakwah kepada kalian mengajak kepada kebenaran tapi kalian tolak dakwahku, aku telah menasehati kalian tapi kalian enggan untuk menerima..”
  Hingga Ali bin Abi Tolib berkata:
  “Demi Allah..aku ingin agar Mu’awiyah menukar pengikutnya dengan pengikutku seperti menukar uang, maka 10 orang pengikutku akan kutukar dengan 1 orang pengikut Mu’awiyah”. [1]

  Kesedihan pengikut Ali bin Abi Tolib makin bertambah ketika mereka menulis surat kepada Husein bin Ali bahwa mereka berbaiat kepada Husein dan berjanji akan menolongnya, tetapi ketika Husein bin Ali benar2 datang mereka tinggalkan mati sendirian bersama keluarganya seperti mereka meninggalkan muslim bin aqil mati sendirian. Maka bertambahlah kesedihan mereka hingga hati kecil mereka merasa bersalah, lalu mereka mulai menghukum diri mereka sendiri dengan memukul dada dan menampar pipi mereka. Semua ini sebagai hukuman atas perbuatan mereka dan sebagai pembalasan kepada diri mereka atas penghianatan mereka kepada Husein bin Ali, Muslim bin Aqil dan sebelumnya Ali bin Abi Tolib. Begitulah, semakin besar rasa bersalah seseorang, maka dia semakin “bersemangat” dalam memukul dirinya sendiri dan semakin keras pula menangisnya. Demikian ritual ini berkesinambungan, setiap generasi menghukum diri mereka sendiri atas kesalahan yang dilakukan oleh generasi yang hidup jauh sebelum mereka, yaitu pengkhianatan terhadap Allah dan Ahlul bait. Selang berlalunya waktu, generasi yang datang belakangan tidak pernah memahami sebab utama ritual ini dan mengira bahwa ritual ini hanya bertujuan untuk mengungkapkan kesedihan atas kejadian yang menimpa Husein bin Ali dan ahlul bait seperti yang didengungkan oleh para ulama, dan bukannya sebagai penyesalan atas pengkhianatan mereka. Sementara itu generasi belakangan tetap meyakini bahwa ritual ini untuk mencara pahala dengan rasa cinta kepada Husein bin Ali dan mereka lupa bahwa sebenarnya ritual ini diadakan sebagai hukuman kepada diri mereka sendiri yang telah menkhianati Husein bin Ali. Ini hukuman di dunia, di akherat Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang lebih berat. Subhanallah, bagaimana mereka mengubah ritual ini dari hukuman menjadi ibadah yang berpahala.

  Pendapat di atas dikuatkan oleh perkataan Zainab binti Ali yang ditujukan kepada pengikut Ali (Syi’ah,bukan rafidhoh) : “Wahai penduduk kufah, wahai para pengkhianat, perumpamaan kalian adalah bagaikan seorang perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintal. Kalian hanya mempunyai kesombongan, kejahatan, kebencian dan kedustaan. Apakah kalian menangisi saudaraku? Tentu, demi Allah, maka perbanyaklah tangis dan jangan banyak tertawa, sungguh kalian telah diuji dengan kehinaan..bagaimana kalian menganggap enteng membunuh menantu nabi terakhir?. [2]

  Perkembangan ritual “pukul memukul”

  Ibadah ini mulai berkembang dan meluas di awal berkembangnya syi’ah saat mereka ingin mencari ibadah yang berbeda dengan ibadah bani umayyah dan supaya memperlihatkan perbedaan antara mereka dengan kaum muslimin lainnya. Maka mereka selalu berusaha membesar2kan dan menekankan pentingnya ritual ini. Bahkan mereka membuat pakaian khusus yang dipakai saat upacara yaitu pakaian berwarna hitam dengan alasan duka cita atas kematian Husein bin Ali dan ahlul bait.

  Pada periode bani buwaih yang menguasai iran dan irak atas nama melindungi khilafah abbasiyah, mereka ikut mengembangkan upacara ini hingga menjadi bagian dari syi’ah yang tidak bisa dipisahkan lagi. Lalu datanglah syah ismail safawi yang berkhianat kepada khilafah uthmaniyah mengumumkan hari berkabung nasional yang berlaku di seluruh wilayah kekuasaannya pada 10 hari pertama bulan muharram. Bahkan syah sendiri mengadakan open house untuk menerima ucapan duka cita dari rakyat dan mengadakan perayaan khusus yang juga dihadiri oleh syah ismail. Juga syah abbas1 al safawi memakai pakaian hitam pada tanggal 10 muharrom dan melumuri dahinya dengan lumpur serta memimpin pawai di jalan2 sambil bersyair dengan syair duka untuk husien dan melaknat bani umayah.

  Peranan iran dalam pengembangan ritual pukul memukul

  Sejak berubah menjadi negara islam, iran menggalakkan warganya untuk menghidupkan kembali ritual2 seperti ini bahkan ikut mendanai kaum syiah di mana-mana untuk mengadakan perayaan 10 muharam besar-besaran. Tapi yang aneh, sebagian syiah tidak memiliki uang untuk membeli makanan tetapi iran malah memberikan dana dalam jumlah besar hanya untuk mengadakan perayaan ritual ini dengan alasan agama. Sehabis acara perayaan, kita melihat pemandangan cukup memalukan yang diliput oleh media massa dunia. Darah, gambar orang memukul diri disiarkan oleh media massa dengan menuliskan bahwa ini adalah perayaan hari besar kaum muslimin. Hal ini sangat memalukan kaum muslimin.

  Pendapat dunia terhadap ritual ini

  Kantor berita reuter bagaikan mendapat “harta karun” berharga ketika wartawannya di wilayah nabtiah lebanon merekam gambar seorang syi’ah sedang memukul kepala anaknya dengan pedang pada perayaan 10 muharam. Begitulah, para pengikut aliran sesat selalu memberikan bukti atas kecaman musuh terhadap islam. Foto-foto berdarah perayaan asyura dimuat di media masa dunia, mereka membahasnya panjang lebar di koran, majalah bahkan channel TV untuk membahas kebuasan dan sifat haus dan ritual ibadah kaum muslimin yang jauh dari kemanusiaan.

  ——————————————————————————–

  [1] Nahjul Balaghoh hal 224.
  [2] Al Ihtijaj, 2/29-30.

 249. @prima
  siapa yang ngajak antum dialog, orang kerasukan seperti antum bicaranya emang gak karuan. ngelantur ke sana kemari. Apa hebatnya jadi mantan syiah, di internet orang kayak antum udah biasa ngalor ngidul, menebar kekasaran kesana kemari. Apa seorang muslim akhlaknya seperti antum, gak bangeet 😆

 250. Tipuan Politik Syiah Rafidhoh Kepada Kaum Muslimin – (Gertak Sambel Ala Iran)

  Apa yang hangat terjadi di dunia Islam, yaitu isu nuklir Iran membuat sebagian tokoh-tokoh dan masyarakat islam menyambut baik, memujinya bahkan mengatuminya.

  Hal ini dapat memicu dan mengakibatkan tertipunya banyak kaum muslimin (karena ketidaktahuannya dan kondisi mereka saat ini) bahkan sampai-sampai memeluk syi’ah, sebagaimana yang terjadi pada saat revolusi Iran dahulu.

  Sehingga perlu kami ungkapkan di sini beberapa tanggapan berupa fakta sejarah yang terjadi, serta hal-hal yang patut dipertanyakan seputar isu tersebut. Harapan kami agar kaum muslimin tidak tertipu dengan tipuan orang-orang Rafidhoh itu.

  Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untukdisembah kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan utusan-Nya.

  Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam.Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Setiap perkarayang diada-adakan adalah bid’ah. Setiap bid’ah adalah sesat. Dan setiapkesesatan ada di neraka.

  Sungguh hari ini kita hidup ditengah perpecahan dan perselisihan yangdisebabkan oleh firqoh-firqoh di dalam tubuh kaum muslimin, maka sungguh benar sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

  “Artinya : Dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongansemua masuk neraka kecuali satu.

  Beliau ditanya : `Siapa mereka wahai Rasulullah?’ Jawaban beliau : `Mereka adalah orang-orang yang berada diatas apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya”

  Diantara beberapa kejadian menarik dan berbagai sandiwara hari ini adalah gertakan pemerintah Iran (syiah imamiyah rafidhoh) yang seakan-akan merekalah pahlawan pemberani yang berani menentang hegemoni Amerika dengan senjata Nuklirnya. Kemudian dengan serta merta pers asing dan pers negeri Iran mencuatkan perseteruan ini.

  Sebenarnya udara dan aroma apakah ini? Udara segarkah atau hanya udara dan aroma yang membawa penyakit karena sebelumnya melewati virus penyakit yang amat dalam?

  Dari sebuah kedengkian dan kebencian terhadap Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi dan diteruskan oleh keluarga beserta para sahabatnyayang diikuti oleh para imam salafusshalih.

  Sebagian pemuda muslim di berbagai negeri terkagum-kagum dengan gaya iran ini. Merekapun dengan mudahnya tertipu oleh teriakan dan gertak sambal para tokoh seminar dari iran ini.

  Padahal sekian banyak nuklir dan rudal yang dimiliki iran sampai saat ini belum pernah terdengar bom, rudal dan nuklir tersebut menyentuh Amerika dan Yahudi dua negeri yang begitu rajin memusuhi Islam.

  Kalau memang Iran konsisten untuk menentang Amerika dan majikannya Yahudi, mengapa mereka tidak segera menembakkan roket penjelajah yang bisa langsung membumi hangus Israel? Mengapa mereka hanya berhenti sampai pada statemen belaka? Mengapa tidak ada seorang pun anggota pasukan pengawal revolusi Iran (Pasdaran) yang mendarat di tanah Al-Aqsha itu dan berjuang bersama dengan umat Islam di Palestina?

  Lalu bagaimana dengan sekian banyak kerjasama Iran dengan Amerika baik dalam perdagangan maupun masalah politik? Mereka akan katakan kami berjuang melawan yahudi dengan hizbullah di libanon.

  Jawaban diplomatis yang ingin mengelabui kaum muslimin, jelas kalau kita saksikan sendiri hizbullah sama sekali tidak pernah ke palestina mereka hanya mempertahankan wilayahnya di libanon dimana penduduknya adalah pengikut agama syiah.

  Dan kitapun tidak pernah melihat pembelaan mereka terhadap kaum muslimin atau ajakan jihad selain di palestina, apakah hanya palestina negeri kaum muslimin yang tertindas? Itupun sumbangan mereka di Palestina hanya melalui gertakan-gertakan dan teriakan demonstrasi.

  Lihatlah dahulu bagaimana Afghanistan tertindas oleh Soviet, adakah pasukan Iran disana? Membantu kaum muslimin?

  Bahkan orang-orang syiah berpartisipasi bersama quburiyyun di Afghanistan membunuhi muwahidin kaum muslimin Mujahidin Ahlussunnah yang berusaha menegakkan hukum Islam diwilayah Kunar.

  Kemudian ketika Taliban masuk dan berkuasa kembali kelompok syiah bergabung dengan pasukan Dostum dengan Aliansi Utaranya yang didukung Amerika untuk menjatuhkan Taliban dan membunuhi mereka.

  Lihatlah bagaimana peristiwa Mazar e Syarif pengepungan sebuah penjara dimana Mujahidin Ahlussunnah dari berbagai negara Islam seperti Saudi, Pakistan, bahkan Mujahidin Ahlussunnah dari Amerika berjuang mati-matian dikepung tentara Amerika dan Aliansi Utara bersama orang-orang
  syiah rafidhoh.

  Kemudian Bosnia, ketika ummat Islam dibantai. Kita tidak pernah mendengar pemerintah iran mengirin tentara atau bantuan kesana.

  Atau ada sukarelawan jihad dari iran?

  Kenyataannya tidak ada sama sekali, begitu juga Moro diFilipina, Kashmir di India, Kosovo di Balkan adakah pemerintah iran membantu dengan tentara atau sukarelawan jihadnya? Atau di Indonesia tepatnya di kepulauan Maluku adakah sumbangan bantuan dari iran? Chechnya direbut
  Rusia pun Iran sepi-sepi saja.

  Dan yang lebih manisnya lagi sikap mereka di Irak ketika kaum muslimin dilumat habis oleh Amerika justru mereka malah memihak Amerika dan berada dibawah payung demokrasi yang Amerika buat.

  Tokoh spiritual yang mereka bangga-banggakan Muqtada Al Sadrternyata sama hanya tokoh tukang gertak yang ketika kepentingannya diakomodir dia diam bahkan memihak Amerika membunuhi kaum muslimin dan Ahlussunnah di Irak.

  Padahal sebelumnnya dia adalah tokoh yang paling berkoar-koar membela Makam Imam Ali di Irak.
  Dari semua rudal Nuklir dan bom-bom canggih yang dimiliki Iran dimanakah semua itu?

  Padahal Amerika dan Yahudi yang kata mereka Big Satan sudah bercokol di sekeliling bahkan di depan hidung mereka. Adakah satu rudal yang keluar ke Yahudi atau Amerika? Atau hanya basa basi semu belaka.

  Jadi sebenarnya apakah ini semua? Sebuah sandiwara atau lagu lama yang diulang-ulang. Atau karena di negeri-negeri tersebut tidak ada pengikut agama syiah, sehingga tidak perlu dibela?

  Sebenarnya berbagai contoh di atas sudah lama terjadi di dunia Islam, dimana Syiah Rafidhoh memang selalu bercokol dan menghianati kaum muslimin. Namun mereka dengan baju dusta (taqiyah) selalu tampil seakan-akan sebagai pahlawan dan pembela kaum muslimin.

  Lihatlah bagaimana mereka (syiah) tampil seakan-akan membela Husein bin Ali dan akan membaiatnya yang membuat Husein bin Ali tertipu dengan kedustaan mereka ini. Ketika itu beliau diundang oleh orang-orang syiah Kufah yang mengaku diri sebagai Syiah nya (pendukung Husein bin Ali) dan mereka mengaku mempunyai belasan ribu orang yang siap membela Husein

  Tapi ketika Husein akhirnya terkepung oleh pasuka Ubaidillah bin Ziyad tak satupun orang yang tadinya mengundang beliau, tampil membela mereka.
  Justru cenderung cuci tangan,sehingga menyebabkan terbunuhnya Husein bin Ali.

  Seperti yang dikisahkan oleh sejarawan syiah sendiri Al Mas’udi, Husein bin Ali Radiyallahu ‘anhu sebelum syahid bahkan sempat berdoa : :
  “Ya Allah turunkanlah keputusanMu atas kami dan atas orang-orang yang telah mengundang kami, dengan dalih mereka akan mendukung kami, tetapi kini ternyata mereka membunuh kami”

  Lihatlah bagaimana syiah generasi awal menipu Husein bin Ali radiyallahuanhu dengan mengatakan mereka adalah pembela Husein bin Ali namun meninggalkannya begitu saja.

  Itulah kenyataan yang dilakukan mereka, kemudian setelah itu sampai saat ini mereka memakai topeng taqiyah kembali dengan basa-basi berusaha menyesali pembunuhan Husein dengan membuat acara-acara pemukulan dan melukai diri, yang itu sendiri tidak pernah ada dalam ajaran Islam.

 251. Apakah Imam Benar-Benar Maksum ?

  Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang hal ini marilah kita mengkaji tentang ishmah yang ada pada para Nabi Seorang mukmin tidak akan ragu dan seorang yang cerdas pasti akan meyakini bahwa para Nabi merupakan makhluk yang paling mulia, sering kita dengar:

  ”Bahwasanya tidak ada yang terjaga dari perbuatan dosa kecuali para Nabi.“

  perkataan ini benar akan tidak mutlak seratus persen.

  Janganlah anda merasa heran dengan pernyataan saya di atas maksud pernyataan saya adalah: ”Bahwasanya para Nabi terkadang melakukan kesalahan dan dosa kecil akan tetapi mereka segera akan diluruskan dan mereka akan segera bertaubat. Maka mereka lebih sempurna dibanding
  sebelum bertobat.”

  Untuk itu marilah kita lihat beberapa ayat berikut:

  – Yang berhubungan dengan Nabi Adam as, Allah berfirman yang artinya:
  “Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan
  yang kuat.”
  (QS. Toha: 115)

  – Demikian pula ketika mengomentari Rasulullah saw: ”Wahai Nabi kenapa engkau haramkan apa-apa yang Allah halalkan kepada kamu demi untuk mendapatkan kerelaan istri kamu, dan Allah adalah Dzat Yang Maha Pengampun dan Penyayang.“
  (QS. Tahrim: 1)

  – Dan ingat pula nasehat yang ditujukan kepada Nabi saw:
  “Allah telah memaafkan kamu tentang apa-apa yang telah kamu ijinkan
  kepada mereka sehingga menjadi jelaslah siapa yang benar dan siapa yang
  mendustakan.“ (QS. Attaubah: 43)

  – Demikian pula firman Allah ta’ala:
  ”Sungguh Kami telah memberimu kemenangan yang nyata. Untuk mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.”
  (QS. Al Fath: 1)

  Pembaca yang budiman, kami mohon maaf apabila hal ini mengejutkan anda , adakah anda memperhatikan ayat-ayat di atas ???

  Maka akan jelaslah bahwa ishmah yang secara mutlak dari sifat lalai, salah dan dosa kecil tidak akan terjadi walaupun pada diri para Nabi.

  Maka sekali lagi anda jangan heran, kebenaran lebih berhak untuk diikuti meski pun perasaan menolak. Teliti kembali ayat-ayat di atas dan kembalilah pada akal, jangan ikuti hawa nafsu.

  Bahkan aqidah ini pada mulanya bukan berasal dari ajaran syiah sebagaimana dikutip dalam Biharul Anwar juz 25 hal 350 yang mana seseorang bertanya kepada Imam Ar Ridho yang merupakan imam kedelapan yang menurut syiah adalah maksum:

  “Sesungguhnya di Kufah ada sekelompok kaum yang meyakini bahwa Nabi saw tidak pernah lupa dalam sholatnya.”

  Maka dia berkata: ”Mereka dusta, sesungguhnya yang tidak pernah lupa hanya Allah semata.” Maka perhatikanlah bagaimana jawaban Imam Ar Ridho yang menunjukkan bahwa keyakinan ishmah ini muncul di kemudian hari, jauh setelah masa para imam Syiah.

  Selanjutnya mari kita perhatikan ucapan Ibnu Babawaih dalam bukunya Man la Yahdhuruhul Faqih jili 1 halaman 234: ”Sesungguhnya kaum extrimis -semoga mereka dilaknat Allah- mengingkari bahwa Nabi saw pernah lupa dalam sholatnya.

  Mereka mengatakan: ”Seandainya Nabi lupa dalam sholatnya niscaya beliau juga lupa dalam menyampaikan risalah, karena sholat merupakan kewajiban sebagaimana menyampaikan risalah pada manusia…” Dan bukanlah lupanya Nabi saw sebagaimana lupanya kita karena lupanya beliau merupakan lupa yang berasal dari Allah, Dia membuat Nabi lupa untuk menjelaskan bahwa Nabi juga seorang manusia dan tidak disembah, dan juga untuk mengajari manusia bagaiamana hukum lupa dalam sholat. Syeikh Muhammad ibn Hasan
  ibn Ahmad ibn Walid berkata: ”Sikap pertama yang terlihat orang yang
  ghuluw (berlebihan) adalah mengingkari sifat lupa dari diri Nabi saw .“

  Maka amat jauhlah pengertian ucapan ini dengan apa yang ditulis dalam Biharul Anwar juz 25 hal 350-351: ”Sesungguhnya ulama mazhab kami telah bersepakat tentang ishmah para imam dari segala bentuk dosa yang kecil maupun yang besar sengaja maupun tidak sengaja, ataupun karena lupa sejak mereka lahir sampai mereka bertemu dengan Allah ta’ala .“

  Maka demi Allah akan kita dapai banyak kejanggalan dan pertentangan di berbagai tempat dalam buku ini.

  Bahkan Al Majlisi mengatakan dalam Biharul Anwar j. 25 h. 351:

  ”Permasalahan ini sangat pelik dan rumit dikarenakan banyak nya dalil yang menyatakan terjadinya kelalaian dari para Nabi, dan kesepakatan para ulama mazhab (syiah) bahwa hal itu tidak boleh terjadi bagi para Nabi.“

  Dan hendaknya pembaca yang budiman memperhatikan kehidupan Amirul Mukminin (Ali).

  Dan bacalah apa yang beliau katakana dalam kitab Nahjul Balaghoh 335:

  ”Janganlah kamu bergaul denganku dengan apa-apa yang dibuat-buat dan janganlah kamu sangkakan padaku bahwa aku akanmenolak kebenaran yang disampaikan demi mencari harga diri.

  Sesungguhnyaorang yang merasa berat ketika disampaikan padanya kebenaran, atau keadilan ketika di hadapkan kepadanya, maka menerapkan kebenaran dan keadilan akan terasa berat baginya. Janganlah kamu berdiam dari mengatakan kebenaran dan dari memberikan pendapat demi keadilan. Sesungguhnya aku tidak merasa bahwa aku tidak pernah salah, dan perbuatanku tidaklah lepas dari kesalahan.“

  Imam Ali juga menyatakan tentang kewajiban mengangkat seorang
  imam yang ditaati demi kemaslahatan negara dan masyarakat.

  Beliau tidak mensyaratkan bahwa imam itu harus seorang yang maksum tidak
  pernah berbuat dosa.

  Hal ini disebutkan dalam Nahjul Balaghoh h. 82:
  ”Manusia wajib memiliki seorang pemimpin baik dia itu sholeh maupun orang
  fasik yang mengatur urusan orang mukmin, mengumpulkan fai’, memerangi
  musuh, menjaga keamanan dan membantu orang yang lemah.”

 252. @Prima

  Saudaraku mas Prima yg baik hati, saya mohon janganlah mempercayai fitnah dari dunia Internasional. Sesungguhnya mereka musuh-musuh Islam takut dengan berdirinya Negara Islam Iran yg berlandaskan Syari’at Islam yg dirintis oleh Almarhum Imam Khomeini dengan Revolusi Islamnya.

  Musuh-musuh Islam dengan segala propagandanya memutarbalikan fakta sejarah syi’ah seperti yg anda katakan tsb diatas. Sesungguhnya mereka takut apabila seluruh umat Islam bersatu. Musuh-musuh Islam tahu kelemahan umat Islam, karena mudah diadu dombakan diantara mazhab dan golongan yg berbeda. Inilah yg menjadi kelemahan kita umat Islam.

  Mungkin kalau mereka membaca pernyataan anda tsb diatas, mereka musuh-musuh Islam akan bertepuk tangan kegirangan.

  Jadi saya mohon direnungkan dan difikirkan kembali atas segala pemahaman anda selama ini.

  Wasalam

 253. Kemudian marilah kita lihat pernyataan berdosa yang diunggkapkan oleh Amirul Mukminin:

  ”Ya Allah ampunilah daku atas apa yang Kamu lebih mengetahuinya dari diriku, Jika aku mengulanginya, maka ampunilah aku lagi, ya Allah ampunilah daku atas apa-apa yang aku janjikan sedang aku tidak dapat memenuhinya, Ya Allah ampunilah daku atas apa-apa yang aku berusaha mendekat kepada-Mu dengan lisanku akan tetapi aku ingkari dengan hatiku, Ya Allah ampunilah segala kesalahan, dalam ucapanku dan syahwat anggota tubuhku.”

  Maka seandainya Imam Ali dan para imam yang lainnya maksum niscaya permohonan ampun mereka hanyalah sebuah permainan dan perbuatan yang tak ada gunanya.

  Dan seluruh imam hampir bisa dilihat permohonan ampunan mereka dari kemaksiatan dan dosa .

  Diantaranya Abu Abdullah berkata dalam Biharul Anwar j. 25 h. 207: ”Sesungguhnya kami melakukan dosa dan kesalahan kemudian kami bertaubat pada Allah dengan sebenar-benarnya .“

  Contoh yang lain adalah Abul Hasan Musa al Kazhim berkata dalam Biharul Anwar j. 25 h. 203:
  ”Rabbi aku telah bermaksiat kepada-Mu dengan lisanku jika Kamu menghendaki niscaya Kamu bisukan daku, Rabbi aku telah bermaksiat kepadaMu dengan mataku jika Kamu menghendaki niscaya Kamu butakan daku, Rabbi Aku telah bermaksiat dengan pendengaranku jika Kamu menghendaki Kamu tulikan daku.“

  Jika anda merasa bingung setelah membaca doa-doa di atas, yang tidak sesuai dengan kemaksuman, maka sebelum anda telah banyak mereka yang bingung dan terpaksa menerima walaupun hatinya tidak dapat percaya.

  Seseorang berpikir tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam Biharul Anwar jilid 25 halaman 203-205:
  “Saya berfikir tentang doa ini, bagaimana mazhab syiah yang berpendapat bahwa para imam adalah maksum terjaga dari ke salahan bertentangan dengan riwayat-riwayat bahwa mereka meminta ampun pada Allah atas dosa yang mereka perbuat?”

  Kemudian dia bertanya pada Radhiyyuddin Ali bin Musa bin Towus tentang hal ini, lalu dijawab sebagai berikut: “Bahwa menteri Muayyiduddin Al Alqomi pernah bertanya padaku lalu kujawab: Mereka berdoa seperti itu untuk memberi pelajaran pada manusia.”

  Rupanya Al Alqomi telah puas dengan jawaban itu tapi si penanya membantah jawaban Ibnu Towus dan berkata:

  “Para imam mengatakan doa itu ketika sedang sujud saat sholat malam dan tidak di depan murid-muridnya” (sehingga tidak mungkin mereka mengatakan itu untuk memberi pelajaran pada muridnya).

  Si penanya menambahkan: “Lalu tiba-tiba terpikir olehku sebuah jawaban, yaitu mereka mengatakan itu karena sikap tawadhu’ yg ada pada diri mereka.”

  Tapi jawaban itu masih belum dapat membuatnya puas lalu dia akhirnya mendapatkan jawaban yang “pasti” bahwa kesibukan para imam dengan perbuatan mubah seperti makan, minum dan menikah dianggap sebagai dosa dan mereka meminta ampun pada Allah atas dosa-dosa itu.

  Selanjutnya dia berkata bahwa jawaban di atas adalah jawaban terakhir, serta mengharap Al Alqomi bisa hidup lagi agar dapat diberitahu jawaban terakhirnya itu.

  Tapi ternyata jawaban terakhirnya itu bertentangan dengan Ajaran Islam yang melarang ummatnya menempuh kehidupan pendeta yaitu tidak makan, tidak menikah dan tidak menikmati kehidupan dunia yang diperbolehkan:

  “Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang ada di muka bumi dan mengharamkan rizki yang baik?” (QS. Al A’raf: 32)

  Bagaimana para imam menganggap pernikahan yang dianjurkan oleh Agama Islam sebagai sebuah dosa ?

  padahal Allah berfirman dalam AL Qur’an:

  “Nikahilah perempuan kamu senangi dua, tiga atau empat.” (QS.
  Annisa’: 3)

  Bagaimana para imam menganggap makan dan minum sebagai perbuatan maksiat dan dosa?

  Padahal Allah berfirman:

  “Makanlah rizki kami yang baik.” (QS. Al Baqoroh: 172)

  Jika pembaca menginginkan jawaban yang pasti dari persoalan yang pelik ini, jawabannya ada pada syariat islam, yaitu bahwa ajaran syiah yang mengatakan bahwa para imam adalah maksum, terjaga dari kesalahan adalah ajaran dan keyakinan yang salah.

  Dan para imam tidaklah terjaga dari perbuatan dosa dan lupa, juga hal ini sesuai dengan nash nash syar’i dan realita kehidupan para imam, dengan inilah mereka dapat dijadikan suri tauladan.

  Satu hal lagi yang membantah ajaran syiah di atas adalah perbedaan pendapat dan kontradiksi yang ada pada kehidupan para imam, bahkan di antara para imam itu ada yang memberikan jawaban yang berlawanan, membuat sebagian orang keluar dari syiah.

  Contoh yang sangat jelas dapat kita saksikan antara perbuatan Hasan dan Husein.

  Jika perdamaian yang dilakukan oleh Hasan dengan Muawiyah, padahal dengan jumlah tentaranya yang banyak adalah benar, berarti perbuatan Husein, yaitu berperang melawan bani Umayyah padahal Husein dalam keadaan lemah dan tentaranya sedikit hingga dia dan seluruh tentaranya mati terbunuh adalah batil dan bukanlah sebuah kewajiban bagi Husein, karena Husein lebih layak dari Hasan untuk berdamai dengan Yazid, dan lebih dibolehkan untuk tidak memerangi Yazid karena jumlah tentaranya yang sedikit.

  Tapi jika peperangan yang dilakukan oleh Husein dengan jumlah tentaranya yang sedikit merupakan kebenaran maka perdamaian yang dilakukan oleh Hasan dengan tentaranya yang berjumlah banyak adalah sebuah perbuatan dosa.

  Pembaca yang budiman, saya tidak ingin memperpanjang permasalahan ini dan membahasnya dari segala sisi.

  Akan tetapi saya cukupkan sebagai tanda dan peringatan yang kami paparkan supaya akal kita bisa lebih menghakimi dengan penuh kesabaran dan bijaksana.

  Dan jangan terburu mengikuti apa yang menjadi kehendak perasaan yang lebih mengalahkan akal dan menutupinya. Dan kami mengingatkan penyebab kehancuran bagi satu kaum, firman Allah:

  ”Sesungguhnya kami dapati bapak-bapak kami telah berada dalam satu ajaran, dan kami mengikuti jejak mereka.“

  Peringatanku…

  Sesungguhnya engkau akan mati sendirian, di bangkitkan sendirian dan akan dibalas dengan apa yang telah anda perbuat maka selamatkanlah diri kalian sendiri.

  “Dan berpegang teguhlah kamu di jalan Allah dan jangan bercerai berai.“

  Yang dimaksud adalah bersandar dengan kitabullah dan apa yang telah ditetapkan Rasulullah saw.

 254. Tipuan Politik Syiah Rafidhoh Kepada Kaum Muslimin – (Gertak Sambel Ala Iran)
  Bag.2

  Selanjutnya dimasa Dinasti Abbasiyah dimulai dimasa daulah buhaiwiyah mereka masuk menjadikan dinasti abbasiyah sebagai boneka belaka untuk menyebarkan dan mengukuh kan faham syiah rafidhoh mereka di masa itu dinasti buhaiwi inilah yang menurut ulama syiah Muhammad husein Al-Muhdhaffari sebagai dinasti yang memang dilahirkan untuk berkhidmat kepada syiah itsnaa asyariyah.

  Yang isi aliran ini tidak lebih dari aqidah menyimpang dan cercaan dan makian kepada para sahabat yang akhirnya menjadi kebiasaan pada saat itu.

  Kemudian di masa kekuasaan Mongol (Tartar) menurut Al Muhdhaffari, masa-masa kekuasaan Mongol di iran yang dimulai oleh Hulagu khan dan diakhiri oleh Abu Said (650-736H) adalah termasuk masa keemasan bagi syiah Iran.

  Ketikah Hulagu menyerbu Baghdad menaklukkannya, menghancurkan dan mengakhiri Daulah Abbasiyah orang-orang syiah dan dua masyhad kesemuanya selamat, berkat terkabulnya permintaan ulama syiah yang diajukan kepada Hulagu agar keamanan mereka dijamin, sementara lebih dari dua juta ahlussunnah saat itu dibunuh dan digorok di Baghdad.

  Informasi yang ditulis oleh Muhdaffari tersebut semakin mengukuhkan penghianatan Syiah rafidhoh dengan tokohnya Nashiruddin At Thusi dengan keruntuhan Baghdad, At Thusi inilah sang pahlawan Syiah yang diangkat sebagai penasehat Hulagu sebelum menyerbu Baghdad padahal sebelumnya Hulagu sempat ragu menyerbu Baghdad karena peringatan dari Husamuddin penasihatnya.

  Kerutuhan Baghdad ini pun akibat dari berhasilnya Ibnu Alqami (seorang syiah) yang mengusulkan kepada Al Mustashim khalifah saat itu untuk mengurangi jumlah tentara dengan dalih penghematan anggaran negara yang jelas-jelas mengurangi pertahanan Daulah Abbasiyah.

  Kedua tokoh pahlawan syiah (At Thusi dan Ibnu Alqami) inilah yang ketika baghdad banjir darah kaum muslimin ketika rakyat dibunuh, ulama digantung, khalifah digorok, justru naik menjadi Menteri Urusan Wakaf dan bebas menghirup udara segar diatas aroma darah kaum muslimin.

  Generasi selanjutnya di masa Dinasti Ash Shafawi dimana Syah Ismail naiktakhta dan memaksakan ajaran Syiah kesegenap negeri-negeri kaum muslimin dengan paksaan pedang dengan mengancam pembunuhan dan gantung bagi siapa yang tidak menganut ajaran Syiah seperti yang dituturkan oleh Dr Musa Al-Musawi dalam As Syiah wa Tashhih hal 70-71.

  Kemudian Muhdaffari melanjutkan bagaimana saat itu dinasti shafawi menjalin hubungan dengan Eropa menghadapi musuh bersama yaitu Daulah Turki Ustmani salah satu representasi kekhalifahan Islam saat itu karena mereka Dinasti Shafawi sepakat memberikan pulau Hurmuz dan Kamberun asal Kristen Eropa membantu mereka melawan Daulah Turki Ustmani kerjasama ini dilanjutkan hingga masa Syah Abbas berkuasa. Bahkan Paus Paulus V mengirimkan surat ucapan selamat atas kemenangan Syah Abbas atasorang-orang Uzbek yang Muslim sambil mendorongnya untuk
  memerangi terus Daulah Turki Ustmani.

  Maka lihatlah wahai saudara-saudaraku sejarah panjang generasi penghianat yang gaya dan tingkah mereka diwarisi oleh para pengikutnya dari masa kemasa.

  Maka masih haruskah kita tertipu seperti ketika Khomaini tokoh syiah imamiyah rafidhoh abad ini menggulingkan Syah Reza Pahlevi yang syiah juga dengan revolusinya dengan mengangkat jargon “tidakbarat , tidak timur tapi Islam, tidak syiah tidak sunni tapi Islam” sehingga tokoh-tokoh dan para pemuda kaum muslimin tertipu dan menyangka
  itu kebangkitan Islam, padahal dengan tegas dalam UUD Iran hal 29 disebutkan

  “Agama negara Iranialah agama mazhab Ja’fari 12 Imam, dan pasal ini tidak boleh diubah selama-lamanya”

  Dimana tokoh-tokoh Muslim Ahlussunnah yang tertipu mendukung Khomainipun akhirnya digantung di iran seperti :

  >Syeikh Ahmad Mufti Zadah Syeikh Muhammad Shaleh ad-Dhiya’i (1994),
  >Syaikh Nashir Saimany (1992)
  >Dr Ali Mudzaffariyan (1992)
  > Syaikh Maulawi Abd Malik Mulla Zadeh (1996)

  dan banyak ulama lainnya yang dibunuh oleh rezim Khomaini, sementara Masjid-masjid Ahlussunnah dihancurkan dan cleansing ethnic terhadap ahlussunnah di Iran.

  Sementara itu sebelumnya pun kita disungguhi bagaimana Syeikh Mahmud Syalthut dari Al Azhar pernah tertipu dan menfatwakan membolehkan beribadah seperti Mazhab Syiah Imamiyah namun akhirnya beliau sendiri dikejutkan oleh pernyataan dari Seorang ulama Syiah Ayatullah Udhma Al-Khalisi dengan fatwanya

  “imam yang dua belas adalah rukun iman, Allah tidak akan menerima segala amal ummat manusia, kecuali dengan meyakini keimaman mereka”

  Begitu juga Dr Mustafa As Siba’I yang awalnya termasuk dalam tokoh darul taqrib sunni-syiah, akhirnya pun dikecewakan dengan dialog Palsu ala syiah oleh Abdul Husein Al Musawi (pengarang dialog fiktif “Sunni-Syiah”) yang begitu dasyatnya mencela sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam, Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu.

  Lantas dihari-hari ini gembor-gembor mereka dengan rudal nuklirnya kemudian mencatut nama Hasan Al Bana, Syeikh Ahmad Yasin rahimahumullah dan lainnya, seakan-akan merekalah sang pahlawan Islam, sementara di Irak dan Afghanistan negeri yang berbatasan langsung dengan Iran masih kita saksikan Amerika bercokol dengan tenangnya, bahkan hinaan terhadap Nabi Shallallahu alaihi wa sallam oleh koran-koran dan majalah di eropa (denmark terutamanya) mengapa mereka Amerika dan Denmark serta Yahudi) sama sekali tidak takut dengan nuklirnya iran.

  Lantas masihkah kita tertipu dengan gertak sambel ala syiah rafidhoh?

  “Sebentar lagi berbagai umat akan bersekongkol untuk menindas/menggerogoti (mengeroyok) kalian, sebagaimana para pemakan akan ramai-ramai menyantap hidangan mereka.

  Maka ada salah seorang sahabat yang berkata:

  Apakah hal itu terjadi karena jumlah kami sedikit?

  Beliau menjawab:
  Bahkan kalian kala itu berjumlah banyak, akan tetapi kalian buih (lemah) bak buih airbah, dan sungguh-sungguh Alloh akan mencabut dari dada musuh-musuh kalian rasa segan terhadap kalian, dan Alloh benar-benar akan mencampakkan kedalam hati kalian rasa wahan (lemah).

  Maka ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahn?

  Beliau menjawab: Rasa cinta terhadap dunia dan takut akan kematian.”

  Maka janganlah tergesa-gesa dan mudah tertipu oleh politik Koran wal Majalah dan tergesa-gesa serta kagum atas retorika-retorika palsu yang mudah saja dibuat oleh kaum munafiqin.

  “Wahai Nabi berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafiq dan bersikap keraslah pada mereka.
  Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.”
  (At Taubah :73).

  Kembalilah kepada Al Qur an dan Sunnah sesuai pemahaman Nabi shallallahualaihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabatnya.

  Perhatikanlah kaum muslimin tanamkan lah keimanan dengan tarbiyah yang sunnah bersihkan kanlah aqidah mereka dari kesyirikan dan ajaran-ajaran bid’ah, hingga hati-hati mereka dipenuhi Tauhid jauh dari wahn yang selama ini menjangkiti kaum muslimin, sehingga mereka jauh dari ilmu, amal dan cahaya Iman.

  Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu sebagai kebenaran dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya.

  Maha Suci Engkau Ya Allah, dan dengan memuji-Mu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, saya memohon ampun
  dan bertaubat kepada-Mu.

 255. @Prima

  Kata siapa Imam Hasan as berdamai dengan Muawiyah. Sesungguhnya Beliau as dijebak, kemudian diracun oleh isterinya atas bujukan dari Muawiyah (laknatullah).

  Demikian pula yang dilakukan oleh Imam Husein as yg berjumlah 70 orang dalam menghadapi tentara Yazid (laknatullah) yg jumlahnya puluhan ribu dalam membela agama Allah yakni untuk membela kebenaran melawan kabathilan dalam menghadapi penguasa Thagut (Yajid bin Muawiyah), sehingga Imam Husein as Syahid di tanah Karbala bersama rombongannya yg terdiri dari perempuan dan anak kecil. Dan jasadnya diperlakukan dengan begitu kejinya. Umat Islam di Mekkah dan Madinah pada waktu itu sadar akan kekhilafannya. Tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk melawam Muawiyah dengan ribuan tentaranya. Mereka hanya diam saja dengan menyembunyikan kebenaran perjuangan Imam Husein as.

  Atas perjuangan Imam Husein as, maka agama Islam sampai kepada kita kaum muslimin hingga saat ini. Kalau seandainya Imam Husein as bersedia membaiat Yazid, maka agama Islam hanya tinggal namanya saja.

  Perjuangan Imam Husein as persis dengan apa yg diperjuangkan oleh kakeknya Rasulullah saw dalam perang Badar dalam awal perkembangan Islam. Pada waktu itu jumlah pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, sedangkan kaum kafirin berjumlah ribuan.

  Beginilah balas jasanya terhadap Imam Hasan as dan Imam Husein as, hai orang yg berpikir. Yang dalam hadist Nabi saw dikatakan “Hasan dan Husein adalah pemuda pemuka syurga”. Harusnya anda bersyukur kepada Allah swt atas perjuangan Imam Husein as, sehingga kita kaum muslimin menikmati Islam sebagai agamanya. Nikmat manakah yg engkau dustakan? hai orang yg berpikir. Yaitu nikmat dalam beragama Islam.

  Yaa…Allah, ampunilah saudaraku ini. Berikanlah rakhmat dan hidayahMu. Yaa…Allah.

  Wasalam

 256. Salam akhi J. Algar

  saran saya jangan jadikan blog anda sebagai “sampah” copy-paste para wahhabi seperti prima dan konco-konconya yang menempel artikel yang tak berhubungan sama sekali dengan artikel yang antum tulis.

  kebiasaan wahabi dalam berdiskusi adalah copy-paste artikel (maklum otak mereka otak bengkong) ini saya perhatikan dibanyak forum diskusi diberbagai blog/situs.

  jikapun mereka berdiskusi dan harus mengutip suatu artikel yang relevan dengan tema diskusi maka sebaiknya me-link saja artikel tersebut jika tidak DI DELETE SAJA
  agar tidak memenuhi kolom tanggapan dan mengacau jalannya diskusi.

  mereka hobi melakukan hal ini PADAHAL DALAM SITUS/BLOG-BLOG MEREKA, jangankan memosting artikel tanggapan kita pun belum tentu mereka muat jika berseberangan dengan pemikiran mereka. oleh karenanya jangan izinkan mereka berbuat seperti itu.

  sekian saran saya, semoga antum tidak bosan-bosan melayani tanggapan dari sekte yang melahirkan banyak teroris ini/neo khawarij !!

  salam damai

 257. Setiap hal2 yg tak terbantahkan selalu ditanggapi oleh syiah dgn kata2 kasar dan tak ber ahlak.

  Demikianlah kebiasan dan sifat buruk yg selalu ditampilkan oleh mereka syiah seperti mas sapi,..maaf mas syafii.

  Seharusnya kan dikomentari, tidak dgn menggunakan kebiasaan buruk, dan tak ber ahklak demikian.

  Yups..memang khawariij adalah syiah.
  dan Syiah adalah khawariijj yg membunuh sayyidina Ali, seperti bahasan saya diatas.

  Dari mantan syiah.

 258. @Prima

  Semua kata-kata anda sesungguhnya hanya fitnah dan khabar bohong, supaya umat Islam terpecah belah diantara mazhab dan golongan yg berbeda. Sudah saya katakan bahwa musuh-musuh Islam merasa gentar dan takut, kalau seluruh kaum muslimin bersatu.

  Wahai kaum muslimin, janganlah anda terpengaruh oleh fitnah dan khabar bohong yg mas Prima katakan. Marilah kita menjaga kesatuan dan persatuan umat. Janganlah perbedaan diantara mazhab dan golongan yg berbeda menjadikan kaum muslimin menjadi renggang satu dengan yg lainnya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menghadapi musuh-musuh Islam yang lebih berpotensi untuk menghancurkan eksistensi persatuan dan kesatuan umat.

  “Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah sebagai penolong bagi sebagian yang lain” (QS At Taubah: 71)

  “Orang-orang Mukmin itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat Rahmat” (QS Al Hujurat: 10)

  Maha benar Allah dengan segala firmanNya.

  Wasalam

 259. @Prima

  Setiap hal2 yg tak terbantahkan selalu ditanggapi oleh syiah dgn kata2 kasar dan tak ber ahlak.

  Demikianlah kebiasan dan sifat buruk yg selalu ditampilkan oleh mereka syiah seperti mas sapi,..maaf mas syafii

  Heran. Seolah-olah mas telah mencontohkan pribadi dan ucapan yang baik. Semua pembaca di blog ini tau mas siapa yang berakhlak dan siapa yang tidak. Siapa yang berkata-kata buruk siapa yang bukan. Siapa yang mengucapkan kata-kata kasar, siapa yang santun. Siapa yang Yahudi siapa yang bukan.

  Saya ga tau mas dari aliran mana. Saya kira para salafiyyun juga ga sekasar, seburuk dan separah mas begini.

  Sepertinya blog ini ga cocok deh buat mas. Saran saya mas coba masuk di Haulasyiah atau di Hakekat.com atau blog-blog lain yang sejenis dengan mereka yang isinya gemar memfitnah, menghujat dan merendahkan.

  Semoga Rahmat Allah dilimpahkan kepada kita semua. Amin.

  Salam

 260. Apakah dgn pemutar balikan fakta sejarah manuasia itu adalah manusia beradab dan berahlak??

  ..ataukah sebaliknya manusia tsb adalah manusia biab dan tak berahlak, ??

  coba saja lihat komentar2 rekan kalian semua syiah diatas, setiap ditunjukan kebenaran oleh org lain, semua main keroyok melecehkan kebenaran itu sendiri. Apakah kalian mau dikatakan beradab, dan berahlak.

  Sekali lagi coba diurut dari atas bgm cara mereka syiah disini cara menanggapi kebenaran itu sendiri, subhannalah , Allah telah mengunci mata hati kalian.

  Kata persatuan Suni Syiah atau pun Susy…hanyalah tipuan2 syiah…
  bagaimana kalian syiah membuat tipuan2 seperti ini, sedangkan Syahadat Syiah dan Islam Beda,

  Kalian membenci para sahabat Rasul dan Islam mencintai .

  Apakah akan duduk bersanding dgn orang2 membeci dgn org mencintai??

  Apakah akan disatukan yang Haq dan yg bathil….

  Ini adalah lagu lama …..kalian tidak pernah belajar dari realita sejarah..

  Bgm bisa disatukan antara Islam dgn syiah , sementara Syiah yg jelas2 membunuh Sayyidina Umar, Utsman kemudian Ali, pengkhianatan thdp Husen.

  Jgn menipu dan selalu mengatasnamakan sesama muslim bersaudara.

  Kenapa sebaliknya kalian menghinakan para Sahabat Rasul org yg jelas2 telah dimuliakan Allah.

  Apakah kalian tdk berpikir bahwa mereka adalah org mukmin juga dan juga bersyahadat, seperti yg selalu kalian katakan, Mukmin, bersyahadat, Mukmin, bersyahadatt terus berulang2 ??

  Jadi jelaslah kalian semua hanyalah penipu kepda org awam dan bodo yg tak berahlak dan biadab.

  Apa yg kalian katakan dimulut tidak sesuai dgn prilaku kalian sebagai manusia.

  Kalian hanya berputar2 ditempat, kalian tdk mampu
  membantah kebenaran,…

  Seperti biasa senjata terakhir Syiah di forum manapun , di Blog manapun bila tdk mampu membantah kebenaran hanya mampu mengatakan , Fiktif, dusta, fitnah, dan ujung2nya hanya ditanggapi dgn emosi dan tak ilmiah, yg jauh dari realita.

  Sebaliknya akan mengatakan tak berahlak kepada org yg berani dgn TEGAS membantah kesesatan Syiah.

  Kalian Syiah hendak menipu kepada yg lainnya dgn permainan kata2 bahwa yg sebenarnya orang TEGAS dialihkan analoginya menjadi tak berahlak.

  Subhanallah…..cara2 seperti ini adalah cara asli watak, dan sifat Syiah sejati.

  Dari mantan Syiah

 261. @Prima

  Wahai kaum muslimin, janganlah anda terpengaruh oleh fitnah dan khabar bohong yg saudara Prima katakan. Marilah kita menjaga kesatuan dan persatuan umat. Janganlah perbedaan diantara mazhab dan golongan menjadikan kaum muslimin menjadi renggang satu dengan yg lainnya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menghadapi musuh-musuh Islam yang lebih berpotensi untuk menghancurkan eksistensi persatuan dan kesatuan umat.

  “Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah sebagai penolong bagi sebagian yang lain” (QS At Taubah: 71)

  “Orang-orang Mukmin itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat Rahmat” (QS Al Hujurat: 10)

  Maha benar Allah dengan segala firmanNya.

  Wasalam

 262. Dialog Ja’far al-Shiddiq dengan seorang Syi‘ah.[3]

  Seorang rawi[4] menuturkan bahawa ada seorang Syi‘ah mendatangi Ja’far bin Muhammad al-Shiddiq[5] Karramallah Wajha lalu segera mengucap salam: “Assalamu‘alaikum waRahmatullahi waBarakatuhu.” Ja’far terus menjawab salam tersebut.

  (Dialog pertama):

  Syi‘ah tadi bertanya: Wahai putra Rasulullah, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?

  Ja’far al-Shiddiq menjawab: Abu Bakar (radhiallahu ‘anh).

  Syi‘ah bertanya: Mana hujahnya dalam hal itu?

  Ja’far menjawab: Firman Allah Ta‘ala:

  Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya: “Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita.” Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. [al-Taubah 9:40]

  Ja’far melanjutkan: Cuba fikirkan, apakah ada orang yang lebih baik dari dua orang yang nombor ketiganya adalah Allah ? Tidak ada seorang pun yang lebih afdhal daripada Abu Bakar selain Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

  Maka Syi‘ah berkata: Sesungguhnya ‘Ali bin Abu Thalib ‘alaihi salam telah tidur di tikar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (demi menggantikannya dalam peristiwa hijrah) tanpa mengeluh (jaza’, ertinya tabah) dan tidak takut (faza’, ertinya ia tegar).

  Maka Ja’far menjawab: Dan begitu pula Abu Bakar, dia bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tanpa jaza’ dan faza’.

  Syi‘ah menyanggah: Sesungguhnya Allah Ta‘ala telah menyatakan berbeza dengan apa yang anda katakan !

  Ja’far bertanya: Apa yang difirmankan oleh Allah?

  Syi‘ah menjawab: …ketika ia berkata kepada sahabatnya: “Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita” bukankah ketakutan tadi adalah jaza’ ?

  Ja’far menjelaskan: Tidak kerana Huzn (sedih) itu bukan jaza’ dan faza’. Sedihnya Abu Bakar adalah khuatir jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dibunuh dan agama Allah tidak lagi ditaati. Jadi kesedihannya adalah terhadap agama Allah dan terhadap Rasul Allah, bukan sedih terhadap dirinya. Bagaimana (dapat dikatakan dia sedih untuk dirinya sendiri padahal) dia disengat lebih dari seratus sengatan dan tidak pernah mengatakan “His” juga (tidak pernah) mengatakan “Uh” (tidak mengerang kesakitan).

 263. Penghijrahan Abu Bakar Bersama Rasulullah

  Di antara kelebihan yang menunjukkan ketinggian serta keagungan Abu Bakar radhiallahu ‘anh ialah peranan beliau berbanding lain-lain sahabat untuk menemani Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Allah Subhanahu wa Ta‘ala memilih beliau untuk menemani baginda sebagaimana firman-Nya:

  إِلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang dia (Muhammad) salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika dia (Muhammad) berkata kepada sahabatnya (Abu Bakar):

  “Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir ke bawah (kalah dengan sehina-hinanya), dan Kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. [al-Taubah 9:40]

  Ayat di atas merupakan bukti paling besar yang mengumpulkan kelebihan Abu Bakar al-Shiddiq radhiallahu ‘anh. Kami akan menyimpulkan apa yang dinyatakan oleh kebanyakan ulama’ tafsir, misalnya Fakhr al-Razi serta selainnya tentang pengertian ayat tersebut:[19]

  Pertama:

  Hijrah merupakan satu peristiwa yang amat besar dalam sejarah Islam. Ia adalah satu peristiwa yang paling merbahaya selama Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul dan paling penting dalam menjamin kejayaan dakwah Islam. Dalam semua kebesaran, bahaya dan kepentingan ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mempercayai seorangpun untuk menemaninya selain Abu Bakar radhiallahu ‘anh.

  Kedua:

  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak akan memilih seorang teman untuk berhijrah melainkan apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Yang dipilih oleh Allah ialah Abu Bakar radhiallahu ‘anh. Ini merupakan kelebihan Abu Bakar yang mengatasi para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang lain, radhiallahu ‘anhum.

  Ketiga:

  Abu Bakar radhiallahu ‘anh bukan sahaja menemani Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tetapi juga mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan demi menjamin kejayaan hijrah tersebut. Rasulullah redha akan apa yang dikorbankan oleh Abu Bakar sehingga baginda pernah bersabda:

  إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ.

  Sesungguhnya manusia yang paling mententeramkan atas diriku di dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar, dan jikalau aku mengambil seorang kekasih selain Tuhanku, nescaya Abu Bakarlah yang aku ambil sebagai kekasih, namun dia adalah saudaraku dan sahabatku.[20]

  Keempat:

  Allah Subhanahu wa Ta‘ala telah menyebut perihal Abu Bakar yang menemani Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam al-Qur’an. Sesungguhnya al-Qur’an al-Adzim merupakan Kalam Allah Subhanahu wa Ta’ala yang sempurna sifatnya. Di dalamnya terkandung pujian dan celaan. Tidak akan ditemui pujian kepada seseorang (selain rasulullah) melainkan terhadap Abu Bakar sebagaimana tidak akan ditemui celaan kepada seseorang melainkan terhadap Abu Lahab dan isterinya. Pengkhususan pujian terhadap Abu Bakar al-Shiddiq itu merupakan pengkhususan secara langsung daripada Allah, Tuhan sekalian alam dan ini menunjukkan keutamaan ke atas beliau yang tidak diperolehi seseorangpun selain darinya.

  Kelima:

  Firman Allah: “Dia salah seorang dari dua (sahabat)…” merupakan perkataan daripada Allah, Tuhan sekalian alam yang ditujukan kepada sekalian kaum Muslimin bagi menunjukkan dengan jelas keutamaan orang yang berada di dalam gua tersebut. Menerusi ayat ini jelas bahawa Abu Bakar al Siddiq adalah orang kedua tertinggi keutamaannya selepas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

  Lebih dari itu, umat Islam bersepakat bahawa sahabat yang utama ialah mereka yang terawal berhijrah. Maka apakah tandingannya kepada Abu Bakar yang bukan sahaja terawal berhijrah tetapi merupakan teman Rasulullah dalam berhijrah?

  Keenam:

  Ayat di atas juga menunjukkan bahawa Abu Bakar radhiallahu ‘anh adalah sahabat yang kedua terpenting dalam urusan dakwah dan pentadbiran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Perkara ini terbukti melalui perstiwa-peristiwa yang lain juga. Sebagai contoh, Rasulullah tidak akan pergi berperang melainkan Abu Bakar ada bersama baginda. Apabila Rasulullah uzur sebelum kewafatannya, Abu Bakar dilantik menjadi imam solat. Malah apabila Abu Bakar wafat, beliau dikebumikan di sebelah Rasulullah. Maka hubungan “salah seorang daripada dua” tidak hanya berlaku di dalam peristiwa hijrah tetapi dalam pelbagai liku kehidupan sehinggalah kepada alam seterusnya.

  Ketujuh:

  Firman Allah melalui lisan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita” sekali lagi menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiallahu ‘anh. Kebersamaan Allah kepada kedua-dua Rasulullah dan Abu Bakar, tidak kepada Rasulullah sahaja, menunjukkan bahawa Abu Bakar adalah seorang yang diiktiraf ketaqwaan dan kebaikannya. Ini kerana:

  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

  Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertaqwa, dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. [al-Nahl 16:128]

 264. @Prima

  Sesungguhnya Allah swt dan Rasul-Nya tidak akan merasa rugi sedikitpun dengan apa yg diperbuat oleh makhluk ciptaanNya dengan tidak meyakini kebenaran dalam Al Qur’an dan hadist Nabi saw (QS Al-Maidah:67, hadist Tsaqalain dan hadist Ghadir Khum). Sesungguh kitalah yang sangat rugi di dunia maupun akhirat, seperti firman Allah swt:

  “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan” (QS Al Ahzab: 57)

  Maha benar Allah dengan segala firmannya.

  Wasalam

 265. Yups….Rasulullah marah kepada ALi.

  Maka Ali lah orang yg pertama menyakiti Allah dan Rasulnya karena hendak berpoligami, dan menduakan Fatimah putri kesayangan Rasullah SAW ??

  Padahal dalam ayat jelas….:
  Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan” (QS Al Ahzab: 57)

  Maka ali adalah orang yg pertama2 menyakiti Rasulullah ??
  He..he..

  Masa sih..abulahab manusia jahat, kafir yg memusuhi , dan hendak membunuh Rasulullah mau dijadikan mertua juga oleh Ali.
  Jadi mertua Ali, kemudian yg diduakan Fatimah lagi….

  Kalau saya sich..gak ach…

  Maka Fatimah murka dan marah kepada Ali, demikian Juga Rasulullah murka kepada Ali.

  Subhannalah………..padahal Rasulullah adalah manusia terbaik, yang lemah lembut, dan bisa mengendalikan amarahnya.

  Tetapi sebaliknya..Rasulullullah, dan Fatimah murka dan marah kepada Ali.

  Kemurkaan dan kemarahan yg pertama dan awal terjadi selama riwayat hidup Rasullullah.

  Padahal jelas…:
  Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan” (QS Al Ahzab: 57)

  Tidak akan ditemukan hadist sohih ttg celaan Rasulullah kepada Ababukar kecuali kemulian Allah dan Rasul berikan kepada beliau.

  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

  Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertaqwa, dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. [al-Nahl 16:128]

  Apakah mungkin Allah dgn orang2 yg tidak bertakwa??
  He,…he…ternyata jelas dong Allah bilang bahwa abubakar adalah org bertakwa.

  Kalau syiah mengingkari ayat2 Alah…yach ..ga apa2. ituman tos biasa atuh.

  Wong Yahudi, dan Nasahara saja mengingkari Rasulullah, juga mengingkari Abubakar, dan Al_qur’an.

  Mana mungkin kita bersatu….betul gak..he…

  Ketahuan juga lo….gua bilang apa, lo hanya tipu2 doang, bagi org awam dan bodo.

  Dari mantan Syiah.

 266. Abu Bakar Terpelihara Daripada Memasuki Neraka

  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menggelar Abu Bakar sebagai al-Shiddiq (yang benar) dan Allah memelihara beliau daripada api neraka. Anas bin Malik radhiallahu ‘anh berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berada di atas bukit Uhud bersama Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman, lalu baginda bersabda:

  اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ.

  Tetaplah kamu wahai Uhud kerana di atasmu ada seorang Nabi, seorang yang jujur dan dua orang lelaki yang mati syahid. Sesungguhnya yang berada bersama baginda di atas bukit Uhud ketika itu ialah Abu Bakar, ‘Umar dan serta ‘Utsman, ketiga-tiga mereka adalah Khulafa al-Rasyidin. Hadis ini terdapat di dalam kitab sahih.[12]

  Hakim bin Sa‘ad berkata, saya mendengar ‘Ali radhiallahu ‘anh berkata: “Allah menurunkan nama Abu Bakar dengan sebutan al-Shiddiq dari langit.”[13] Gelaran al-Shiddiq memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam dan dikatakan, ia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada al-Wilayah.[14] Keutamaan dan kemuliaan tersebut sahaja sudah cukup buat Abu Bakar radhiallahu ‘anh. Ibn Zubair radhiallahu ‘anh berkata, nama Abu Bakar adalah ‘Abd Allah bin ‘Utsman.

  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya:

  أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ.

  Engkau dibebaskan oleh Allah daripada neraka.[15]

 267. Abu Bakar Adalah Sebaik-Baik Sahabat Dan Pemimpin Sahabat Yang Lain

  Para sahabat radhiallahu ‘anhum berpandangan bahawa Abu Bakar radhiallahu ‘anh adalah sebaik-baik sahabat, pemimpin mereka serta orang yang paling mengasihi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

  Pandangan ini turut diberi oleh ‘Ali serta ‘Umar radhiallahu ‘anhuma.

  Muhammad bin al-Hanafiyah radhiallahu ‘anh berkata:

  قُلْتُ لأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ. قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ. وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

  Aku bertanya kepada ayahku – yakni ‘Ali bin Abi Thalib – siapa manusia yang paling baik setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?
  Beliau menjawab: “Abu Bakar.” Kemudian aku bertanya lagi, siapa setelahnya? Beliau menjawab: “‘Umar.” Aku takut jika dia menyebut ‘Utsman sesudahnya, maka kukatakan: “Setelah itu pasti anda.” Namun beliau menjawab: “Aku hanyalah salah seorang dari kaum Muslimin.”[16]

  ‘Umar radhiallahu ‘anh pernah berkata: “Abu Bakar adalah orang yang paling dikasihi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan di kalangan kami beliau adalah orang yang terbaik dan sayyid (tuan) kami.”[17]

  Maka perhatikanlah wahai para pembaca sekalian betapa insafnya para sahabat serta rendah diri mereka kepada penyaksian terhadap kebaikan serta kemuliaan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Sehinggakan ‘Ali radhiallahu ‘anh yang dikenali dengan pelbagai keutamaan dan kemuliaan dengan rendah hati telah berkata kepada anaknya: “Aku ini hanyalah salah seorang dari kaum Muslimin.” Selain itu ‘Ali juga turut memuji Abu Bakar dan ‘Umar radhiallahu ‘anhuma.

  Perbandingkanlah dengan pendirian golongan Syi‘ah al-Rafidhah yang berkata: “Sesungguhnya dia (Ali) musuh kepada mereka berdua serta berlepas diri daripada mereka berdua.” Ini adalah ucapan yang dusta lagi palsu.

  Setelah pujian ‘Ali radhiallahu ‘anh terhadap Abu Bakar al-Shiddiq radhiallahu ‘anh terdapat pula pujian ‘Umar radhiallahu ‘anh yang memberikan penyaksian bahawa beliau (Abu Bakar) merupakan orang yang terbaik di kalangan mereka dan tuan di kalangan mereka – yakni para sahabat.

  ‘Amr bin al-Ash radhiallahu ‘anh berkata:

  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ عَائِشَةُ. قُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟ قَالَ أَبُوهَا. قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ عُمَرُ. فَعَدَّ رِجَالاً.

  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutusnya untuk memimpin pasukan Dzatul Salasil. Aku (‘Amr) menemui beliau dan bertanya: “Siapakah orang yang paling engkau cintai?” Baginda menjawab: “A’isyah.” Aku bertanya lagi: “Siapakah di kalangan kaum lelaki?” Baginda menjawab: “Ayahnya (Abu Bakar).” Aku bertanya lagi: “Kemudian siapa?” Baginda menjawab: “‘Umar.” Kemudian baginda menyebut nama beberapa lelaki lain.[18]

  Kenyataan di atas tidak menafikan ‘Ali dan Fathimah radhiallahu ‘anhuma sebagai dua orang yang turut dicintai oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Hanya sahaja kecintaan Rasulullah terhadap ‘Ali dan Fathimah dilihat dari beberapa sudut yang lain berbanding Abu Bakar dan ‘Umar sebagaimana yang akan diterangkan seterusnya di dalam bab Keutamaan ‘Ali bin Thalib.

 268. @all

  Kenapa meributkan para sahabat dan keluarga Nabi saw?

  Abu Bakar adalah mertua Nabi saw.
  Ali bin Abi Tholib adalah menantu Nabi saw.

  Logika sederhana mengatakan:
  “Tidak mungkin seorang Rosul Alloh, utusan Alloh, kekasih Alloh gegabah memilih mertua dan menantu.”

  Kita saja pilih-pilih, pasti Rosul juga dong. Kan sudah jelas kalau mau menikah itu ada 4 hal:
  1. Keturunan
  2. Kecantikan/ketampanan
  3. Kekayaan
  4. Agama, dan inilah yang terutama

  Itu kan sabda Rosul, ngga mungking dong Rosul mengingkari pernyataan beliau sendiri?

  Logika sederhana yang lain, kalau kita mempermasalahkan sahabat dan keluarga Nabi saw. berarti kita juga mempermasalahkan Rosul saw.

  Kita menganggap Rosul saw. tidak becus mendidik dan mengurus sahabat-sahabat beliau. Itu berarti kita menuduh Rosul gagal.

  Apa memang seperti ini?

  Salam damai selalu.

 269. @Prima
  Mas kalau ingin berdialog, tolong pelan-pelan dan satu per satu. Janganlah kebencian mas pada satu golongan membuat mata hati dan pikiran mas tertutup. Apakah mas ga menyadari bahwa yang tampak dari komen-komen mas hanyalah umbaran kebencian dan nafsu? Sama sekali bukan argumentasi? Saya sendiri males mau nanggapin.
  Saya perhatikan pemilik dan pengunjung blog di sini orang-orang yang berhati baik dan berniat baik kok. Orang-orang seperti mas yang menabur fitnah dan kebencian inilah yang malah merusak suasana diskusi di sini.
  Jika mas enggan berdialog di sini seperti kecurigaan dan prasangka mas, ya silakan monggo cari blog lain yang sesuai dengan keinginan mas. Ga usah terus-terusan memancing-mancing permusuhan.

  Wong kita di sini sedang menguji dan mencari kebenaran kok bukan mencari permusuhan.

  Semoga Allah swt memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada mas.

  Salam

 270. @all

  Tambahan:
  Kalau kita mempermasalahkan keluarga Rosul, itu berarti kita mempermasalahkan Rosul saw.

  Apa Rosul gagal mendidik keluarga beliau?

  Jika Rosul gagal, berarti Alloh juga gagal memilih Rosul. Buktinya, keluarga Rosul ditengara berantakan dan tidak akur.

  Apa memang seperti ini?

  Salam damai selalu.

 271. @pencari kebenarana
  Logika sederhananya seperti itu. Tetapi betulkah itu? itu perlu pengujian lebih lanjut mas.

  Makanya saya sepakat dengan mas armand

  @armand
  Betul sekali. Lebih baik kita mendiskusikan tulisan-tulisan yang dihidangkan oleh mas SP.

  @prima
  Alangkah baiknya jika Anda yang pintar dan tawadhu’ ini memberikan komentar sesuai dengan tulisan yang disajikan oleh mas SP.

  Bukankah mas ingin menunjukkan bahwa mas SP ini sesat. Tunjukkanlah kami bahwa mas SP ini benar-benar sesat dari tanggapan-tanggapan mas prima atas tulisan-tulisan mas SP.

 272. @ressay

  Perlu pengujian yang bagaimana Mas? Kalau kita meyakini Alloh Maha Kuasa dan Maha Benar, apa kita ragu terhadap utusan Alloh, pilihan Alloh, kekasih Allo?

  Kalo kita meyakini Rosul itu manusia pilihan, pasti kita meyakini kualitas, kredibilitas dan integritas beliau.

  Pasti kita meyakini perbuatan, ucapan dan keputusan beliau itu baik. Pasti kita meyakini metode pengajaran beliau itu tepat. Pasti kita meyakini beliau sukses.

  Jika tidak, berarti kita meragukan kemampuan Rosul dalam mendidik sahabat dan keluarga beliau.

  Itu berarti kita meragukan kemampuan Alloh dalam memilih utusan dan kekasih-Nya.

  Itu berarti kita meragukan bahwa Alloh pasti menolong utusan-Nya.

  Salam damai selalu.

 273. @ressay

  Telah disebutkan dalam Al-Qur’an, bahwa Rosul saw. adalah uswatun hasanah.

  Setahu saya, itu artinya beliau adalah contoh utama.

  Ngga mungkinkan seorang contoh utama tidak bisa mendidik sahabat dan keluarga beliau?

  Salam damai selalu.

 274. @ressay

  Saya baca di bagian lain blog ini, Mas Armand dan Mas Aburahat mengajak kita untuk menggunakan akal pikiran dalam menyeleksi sesuatu.

  Munurut saya, ya seperti itu. Lalu, secara akal yang bagaimana kita meragukan rukunnya keluarga Rosul?

  Saya tidak membahas dalil-dalil karena saya tidak ahli. Tapi, akal sederhana saja pasti mengatakan bahwa keluarga Rosul itu harmonis, istilah sekarang sakinah mawaddah warohmah.

  Salam damai selalu.

 275. @all

  Saya minta maaf karena saya masih awam dengan dalil-dalil. Tapi, menurut saya sangat aneh bila Ali bin Abi Tholib (menantu Rosul) berselisih dengan Abu Bakar (mertua Rosul). Lebih aneh lagi, tidak lama setelah Rosul wafat.

  Koq seperti tidak ada urusan yang lebih penting daripada sekadar warisan harta. Katanya, Abu Bakar dan Ali itu dermawan, tapi kok berselisih tentang warisan. Apa ini tidak memalukan?

  Menurut saya, bukan berselisih tapi beda pendapat. Kalau yang satu ini, masuk akal. Keluarga Rosul kok berselisih urusan harta, bukan urusan ummat. Aneh kan?

  Maaf kepada Mas Secondprince bila pendapat saya sangat sepele. Tapi, ini menurut saya prinsip. Kalau keluarga Rosul berantakan, lalu buat apa Rosul mengajarkan keluarga sakinah mawaddah warohmah? Omong kosong dong!

  Salam damai selalu.

 276. @pencari kebenaran

  Perhatikan mas, yang menarik kesimpulan dari premis-premis yang mas kemukakan adalah dari mas sendiri.

  Logika sederhana yang lain, kalau kita mempermasalahkan sahabat dan keluarga Nabi saw. berarti kita juga mempermasalahkan Rosul saw.

  Kita menganggap Rosul saw. tidak becus mendidik dan mengurus sahabat-sahabat beliau. Itu berarti kita menuduh Rosul gagal

  Apa Rosul gagal mendidik keluarga beliau?

  Jika Rosul gagal, berarti Alloh juga gagal memilih Rosul. Buktinya, keluarga Rosul ditengara berantakan dan tidak akur.

  Begini saja, mas. Bagaimana pendapat mas dengan kondisi-kondisi setelah Rasul saw wafat? Jangan melihat era sekarang ini yang rentang waktunya sudah sangat jauh. Tahunan saja setelah Rasul saw wafat, dimana masih ada Abubakar, masih ada Umar, masih ada Aisyah, masih ada Imam Ali, masih ada Muawiyyah. Apakah telah terjadi persengketaan, permusuhan, dan peperangan antar sahabat? Jika tidak, maka mas perlu sekali membaca sejarah Islam dari beberapa referensi. Sebaliknya, jika mas sepakat bahwa memang telah terjadi kericuhan bahkan permusuhan antar sahabat sepeninggal Nabi saw, maka pertanyaannya adalah:
  Apakah menurut mas Rasul saw telah gagal mendidik para sahabatnya ataukah para sahabatnya yang keliru menjalankan sunnah Beliau saw? Jika menurut mas Rasul saw yang gagal, maka sesuai alur logika mas maka Allah swt telah gagal mengangkat Nabi Muhammad saw sebagai Rasul? Semoga ini tidak terlintas di hati mas.

  Saya mencoba menukil ayat AQ Surah Yaasin: 11.

  Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
  (serta ayat-ayat lain yang mirip isinya)

  Semoga mas mengerti bahwa Rasul saw hanyalah bertugas memberikan peringatan dan menyampaikan kabar gembira. Siapa-siapa yang mau menerima, maka ia selamat, sedangkan yang menolak maka ia akan celaka. Baik ia keluarga seperti Imam Ali, ‘Aisyah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, dll atau para sahabat seperti Abubakar, Umar, Utsman, AlGifari, Miqdad, Salman AlFarisi, dll.

  Salam

 277. @Prima & seleuruh saudara2 muslim.

  Salam kenal mas Prima. Sebetulnya saya hampir memutuskan untuk tidak menanggapi tulisan2 mas prima. Tapi setelah saya pikir2, hal2 seerti ini memang sudah menjadi realita umat Islam. Di kelompok yang manapun ternyata sudah tersebar kebencian antar golongan. Terkadang saya bertanya2 dimanakah Rasulullah mencontohkan adanya kebencian2 ini. Banyak buku sudah saya baca, tidak saya temukan satupun warisan kebencian dari Rasulullah. Bahkan sejarah beliau penuh dengan penunjukkan akhlak yang sangat mulia sebagaimana yang Allah puji atas beliau SAW. Sehingga tidak salah jika beliau juga disebut sebagai Rahmat bagi alam semesta sebagaimana Islam yang beliau bawa.
  Jika kita berhati2 dan cermat dalam mengenali diri kita (manusia) maka semestinya kita tahu bahwa kita semua rentan thd emosi, benci, dengki, merasa paling benar, umpat mengumpat, menjadi exclusive, fanatik dll. Setelah kita tahu semua ancaman ini, maka sesuai perintah Rasul kita maka kita harus berjihad thd semua kecenderungan2 yang berbahaya ini (jihad akbar). Disebut jiha akbar krn mmg ini bukan jiha main2. Jihad kecil, memang relatif lebih mudah krn:
  1. musuh kita, jelas kita kenali.
  2. kemenangan dan kekalahan dapat dilihat dengan jelas.
  3. jihad dilakukan bersama2, sehingga bisa saling bantu.
  4. mudah menyelaraskan tubuh & jiwa untuk berperang.
  5. dll.
  Namun pada jihad akbar, sangatlah berbeda. Musuh kita adalah diri kita sendiri, setiap kita membunuh musuh2 tsb maka setiap kali pula kita akan menyakiti diri kita sendiri.. Dan kemenangan & kekalahan sangat kabur.
  Sebagaimana jihad kecil dimana keengganan berperang, kebencian thd musuh, melanggar perintah pemimpin, berlaku sadis dalam perang adalah hasil dari ikut campurnya iblis. Maka begitu pula dalam Jihad akbar, Iblis sangat merasa berkepentingan untuk merusak umat islam yang dimuliakan. Iblis tidak pernah istirahat dan tidur untuk menjalankan tugasnya.
  Saya pikir komentar saya ini bukan diperuntukkan bagi salah satu dari kita, namun untuk kita semua termasuk saya.

  Insyaallah saya akan tanggapi juga detail komentar2 dari mas prima di lain kesempatan.

  Semoga Allah melindungi dan mempersatukan dalam kalimat syahadat.

  Wassalam.

 278. @armand

  Thx for your explanation. Logika saya sederhana saja.
  Rosul berhasil dakwah.

  Berhasil berarti para sahabat dan keluarga beliau mengerti tentang dakwah beliau, mengerti tentang Islam.

  Kalau ada peperangan dalam sejarah, menurut saya, mungkin itu semua hanya salah paham, bukan benar-benar peperangan karena sahabat tidak paham Islam.

  Saya pernah mendengar ada buku terjemahan karya DR. Daud Rosyid MA berjudul “Fitnah Kubro”-Meluruskan Sejarah Islam, tapi, memang saya belum baca karena di toko buku terdekat belum saya temukan.

  Jadi, kita yang kurang informasi tentang peperangan tersebut. Karena, secara logika, bagaimana mungkin hasil binaan Rosul berbuat seperti itu?

  Kalau hasil binaan langsung Rosul saja seperti itu, maka pantas saja kalau kita sekarang suka berperang, berantem antar muslim, saling mengkafirkan, saling menyalahkan, saling menyesatkan dll.

  Apa ini ajaran Islam?

  Salam damai selalu.

 279. @armand

  Ada satu hal yang ingin saya tekankan:
  Rosul saw. seorang pemimpin, pembina, pendidik, panglima dll.

  Apa mungkin hasil didikan langsung beliau merebutkan harta sampai menumpahkan darah?

  Aneh sekali. Salam damai selalu.

 280. @Prima

  Apakah ada hubungannya Penjahat dgn Syiah
  Apakah ada hubungannya Maling dgn Syiah

  Ini kalimat yang sangat emosionil. Sebaiknya mas Prima lebih berhati, karena biarpun benar ini bukan cermin akhlak umat Sayyidina Muhammad SAW, apalagi jika salah.
  blockquote>Yang bunuh Umar adalah Syiah, yang bunuh Utsman jg Syiah…
  Loch…yach aneh sekali yang membunuh Ali suami Fatimah juga Syiah…
  Yang bunuh Husen anaknya Fatimah juga Syiah…
  Mas Prima, sekali lagi anda terlalu gegabah dan serampangan. Buku sejarah siapa yg anda baca. Saya kuatir teman2 anda yg berakal akan malu dg ulah anda. Memang betul, cara anda ini bisa berpengaruh kepada mereka yg tdk berilmu dan yg tdk mengerti bagaimana cara memilah informasi. maf mas Prima, kalimat seperti ini saya kategorikan sebagai menghasut. Dan lagi2 watak menghasut bukanlah watak yang diwariskan Rasul kita SAW.
  Sekaligus, ini juga menajdi pelajaran bagi kita semua, termasuk rekan syi’ah yang terbiasa dg caci maki, hasut menghasut agar kita semua melepaskan diri dari watak seperti ini. Karena satu kebencian hanya akan melahirkan seribu kebencian baru.

  Loch….loch….sekali lagi saya orang awam tambah heran….
  Kenapa sekarang cucu2nya syiah mati2an bela Fatimah…..
  Terus …terus….apa maksudnya dan kemauannya Syiah itu ??
  Kenapa tidak menuntut kepada kakek nenek moyang syiah tentang Suami dan anak Fatimah…yang dibunuh dan dibantai oleh nenek moyang syiah sendiri.

  Mas Prima sebeleum anda mengklarifikasi dengan data yang hak apa yang anda gembar gemborkan, maka apa yg anda katakan hanya akan masuk kategori hasutan dan kebohongan. Walaupun saya tidak menolak jika anda kaakan ada 1 versi sejarah yg baru digenerate untuk kepentingan menyingkirkan syi’ah. Saya melihat ulama2 sunni tidak ada yang menulis seperti klaim anda.

  Kalau tanah Fadak kan sudah jelas Ali juga melakukan sama dgn Abubakar saat Ali berkuasa menjadi khalifah.
  So…Ali sama dgn abubabkar dalam aqidah nya.
  Kalau Ali melakukan demikian sama dgn abubakar….loch….loch…Ali juga sama dgn seorang Perampok, karena telah merampas hak waris Rasulullah yg lainnya

  Dari kalimat ini, sangat jelas bagi saya kenapa anda menjadi begini penuh kebencian dan serampangan dalam berhujjah. Karena sangat jelas bahwa akal dan logika mas Prima kurang kokoh. Daya analisa mas Prima juga serampangan.
  Mas Prima, cerita Fadaq dicatat oleh sunni lengkap dengan komentar dari mereka yg terlibat, sehingga tidak sulit untuk melihat yang benar dan yang salah. Disini kelihatannya anda tidak ada masalah. Namun cara anda menyamakan apa yg dilakukan oleh Khlaifah Abu Bakar dg Imam Ali hanya karena mereka sama2 pernah berkuasa? wahhh…anda terlalu gegabah. Masa Imam Ali disamakan merampas hak Fatimah, karena hak Fatimah juga sudah menjadi hak Imam Ali, Imam Hasan & Imam Husein. Imam Ali tidak menuntut karena beliau berakhlak mulia. Tidak mungkin beliau krn berkuasa maka beliau melakukan itu. Karena pada saat beliau tdk berkuasa pun, jika beliau menganggap harus dengan cara kekerasan hak tsb diambil maka sdh beliau lakukan semasa Khalifah Abu Bakar. Mas Prima, akhlak beliau hanya mengijinkan beliau untuk menyatakan bahwa itu hak beliau, beliau tidak diijinkan untuk menuntut hingga terjadi pertumpahan darah, beliau tidak mengijinkan diri beliau, pada saat memimpin untuk menyempatkan kepentingan pribadi beliau. Yang tersisa adalah bahwa beliau menunggu umat untuk memngembalikan, bukan ngotot. (harap mas Prima bisa pahami kebesaran akhlak beliau).

  Hak waris kan bukan jatuh kepada anak saja…
  He…maaf saya mengajari….
  Sudah tahu gak yach syiah tentang siapa saja yang berhak atas hak waris…selain anak ??

  Mas Prima lagi ngomong apa ini?.. 🙂 (argumen ini hanya hasil kira2 atau ada dasar sejarah?). Apakah bisa Rasulullah mewariskan kepada Sayyidah Fatimah? Kan juga bisa, knp mas Prima lebih memilih argumen yang tdk berdasar?
  Baca saja sejarah dan catatan2 Bukhori mas. Sayyidah Fatimah menuntut, apakah mas Prima mau bilang Sayyidah Fatimah menuntut yang bukan haknya?. Khalifah Abu Bakar sewaktu berdebat, bukan berargumen spt yg barusan mas Prima nyatakan. Beliau berargumen bhw Para nabi tidak meninggalkan warisan (trus bagaimana Nabi Sulaiman jadi Raja yaa?).

  Semoga mas Prima bisa membacanya dg hati yg ikhlas.

  Wassalam

 281. @pencari kebenaran

  Rasul saw adalah semulia-mulianya makhluk ciptaan Allah swt. Beliau adalah Nabi dan Rasul utama dari para Nabi Allah swt serta penutup kenabian. Beliau suci dari dosa dan kesalahan. Sehingga tidak ada ruang dan tidak pantas bagi kita untuk melemparkan kesalahan umatnya di pundak Beliau. Begitu pun ajarannya yang lurus (Islam) yang merupakan ajaran yang suci yang disampaikan oleh manusia suci yang berasal dari Yang Maha Suci. Jika umatnya kemudian berprilaku buruk, saling bermusuhan, saling berperang, maka yang layak disalahkan adalah umat yang tidak mau menerima dan menaati amanat
  Rasul saw dan mengikuti ajaran agamanya.

  Perselisihan, pembunuhan, peperangan yang terjadi antara umat Islam setelah Beliau saw wafat (perselisihan pengangkatan Abubakar, persengketaan Tanah Fadak, persengketaan baiat Abubakar, pembunuhan Umar, pembunuhan Utsman, perang Shiffin, perang Jamal, pembunuhan Imam Husein as, pembunuhan Imam Hasan as, dll) adalah wujud daripada kebencian, dendam dan kedengkian hati, dimana penyakit-penyakit hati ini tetap hinggap jika pemiliknya sendiri tidak mau menghilangkannya. Sehingga bukan sekedar “ajaran Islam” dimana Nabi saw telah menyampaikan risalah-Nya. Tugas Nabi saw adalah memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Seseorang yang mengingkari ini maka bagi Nabi saw tidak ada paksaan bagi mereka. Contoh yang sangat nyata adalah paman Beliau Abu Jahal dan Abu Lahab. Apakah pengingkaran dan kekafiran mereka menunjukkan Nabi saw telah gagal dalam tugasnya? Apakah Nabi saw bertanggungjawab terhadap masih bersarangnya penyakit hati mereka?
  Penyakit-penyakit hati ini kalau mas sungguh-sungguh mempelajari Islam serta menggunakan hati dan akal yang jernih sudah mas temukan bahkan pada masa Rasulullah saw masih hidup.

  Mas mengatakan;

  Kalau ada peperangan dalam sejarah, menurut saya, mungkin itu semua hanya salah paham, bukan benar-benar peperangan karena sahabat tidak paham Islam

  Saya tidak tau apakah mas yang naif atau mas kurang menganalisa dengan cermat.
  Peperangan dalam sejarah Islam adalah sebuah kenyataan pahit yang harus kita terima. Berapa kali sudah terjadi ya? Berapa ratus ribu jiwa umat yang sudah terengut? Jika menurut mas itu semua adalah kesalahpahaman, apa yang membuat mereka salah paham? Mengapa bisa terjadi beberapa kali kesalahpahaman? Apakah dengan mengatakan ‘hanya kesalahpahaman’ mas ingin meletakkan kedudukan para sahabat yang berperang pada posisi yang masing-masing benar? Kalau masing-masing berada dalam kebenaran, maka tidak ada perselisihan atau peperangan mas.
  Semua perselisihan, permusuhan dan peperangan itu adalah wujud dari kebencian, dendam dan kedengkian sebagian umat Muhammad saw.

  Semoga Rahmat Allah swt selalu tercurah kepada kita semua. Amin.

  Salam

 282. @Prima

  Terus bagaimana bisa orang awam dapat ilmu dari orang yg mengaku pandai tetapi ternyata bodo.

  Sebaiknya anda banyak2 istighfar. Terlalu banyak yang sdh anda langgar, guru2 anda sudah anda langgar, nasihat orang tua anda sudah anda langgar, ulama2 yg katanya anda patuhi sdh anda langgar, ketentuan2 Rasulullah sdh anda langgar, ketetapan Allah sdh anda langgar.
  Perkataan saya salah jika:
  1. Anda bisa buktikan bhw Orang tua anda mengajarkan anda utk berakhlak spt ini.
  2. Guru2 anda setuju dg tulisan anda ini.
  3. Anda bisa buktikan ada ulama yg anda taati berkata spt yg anda katakan.
  4. Sebutkan dimana Rasulullah menghina Imam Ali, dimana beliau tidak sayang kpd Imam Ali, dimana beliau meminta anda utk kurang ajar kepada Imam Ali.
  5. Sebutkan di ayat mana di hadits Qudsi yg mana Allah memerintahkan anda utk berlaku spt ini?.
  Jika anda tdk bisa sebutkan darimana semua sikap anda ini, maka yg hanya tertinggal bahwa sanad dari semua hujjah anda bermuara kepada Iblis.

  Bagaimana seorang dikatakan ber ahlak, sementara hanya bisa menyusun kata2 menjadi sebuah dongeng ke dongeng yg sdh basi seperti diatas, yang kental dgn kebohongan dan doktrin..
  Yang berdusta dgn atas nama ahl bait.

  Siapa yg anda maksud?

  Kalau saja betul cinta Ahl bait pasti ahllak setiap orang syiah pasti mengikuti ahklak ahl bait.

  Apakah saya bisa juga katakan,”Kalau saja betul cinta Rasulullah pasti akhlak setiap orang islam pasti mengikuti akhlak Rasulullah.
  Mas Prima mengaku saja tdklah berarti benar. Semua kelompok ygmn pun tdk terlepas dr ada yg baik & buruk. Apakah krn yg korupsi di Indonesia adalah umat Islam, maka itu adalah cermin dr Islam? Ini logika yg ngawur mas Prima.

  Kalau boleh tanya , siapa sebenarnya Ahl baith yg di yakini oleh Syiah itu.
  Saya yakin bahwa Ahl bait syiah yg sebenarnya bukan Ahl Baith Rasulullah .

  Maksudnya???

  Itulah cara orang awam melihat secara realita.
  Demikian pula dgn sejarah yg benar, pastinya akan sesuai dgn realita.

  Lebih baik mas Prima katakan, itu sebagai cara mas Prima & orang2 yg sejenis dg mas Prima. Sayang sekali kalau mas Prima semua orang punya cara pikir dan prinsip2 seperti mas Prima… :mrgreen:

  Maaf, sejarah yang dibuat2 pastinya tidak sesuai dgn realita.
  Bagaiman setuju kalau sejarah yg benar itu pasti sesuai dgn realita ??

  Wong yg dipakai sebagai dalil diskusi kita disini adalah dali2 dari sunni juga koq mas Prima. Makanya mas baca dulu baru emosi.. 😛

  Jadi tolong dong perlihatkan ahlak syiah itu betul2 mengikuti ahl baith, yg tidak mencela, fitnah, dusta, berbohong atas nama Allah, Rasul, dan Ahl baith.

  Sama2 mas Prima, kita semua disini harus menunjukkan akhlak pemimpin2 kita. Jadi bukan syi’ah saja mas yg harus berakhlak baik, seolah2 mas boleh saja berakhlak seperti ini. Apakah baik hanya menjadi kewajiban Syi’ah apakah mas Prima tdk ada kewajiban utk berakhlak yg baik?

  Mereka Ahl baith semuanya tidak ada yg mencela Abubakar maupun Umar..

  Ini saya setuju, kita tidak perlu cela mencela, serahkan saja kepada Allah yg menilai mereka.

  Lalu siapa Syiah itu,…

  Syi’ah kan artinya pengikut mas Prima, kebetulan syi’ah disini adalah syi’ah Ali. Kenapa ada pengkutuban? karena pada saat itu umat islam memeng dihadapkan pada pilihan memilih Imam Ali ataukah Muawiyah. Dan ternyata dg perjalanan waktu sebagaimana di sunni terpecah, maka di syi’ah pun terpecah (jadi mas Prima jangan salah alamat yaa, krn ada banyak syi’ah lhoo). Apakah skr di sunni ada orang baik? ada dan banyak, apakah di sunni ada orang jahat/sesat? ada dan banyak. Apakah di syi’ah ada orang baik? ada dan banyak, apakah di syi’ah ada orang jahat dan sesat? ada dan banyak.
  Salam damai & salam persatuan Islam. Kita menjadi Islam bukan karena ulama mengatakan kita islam. Kia Islam karena kita bersatu dalam syahadat yg diajarkan Allah kepada Rasul-Nya. Sehingga kita harus berhati2 jangan merubah ketetapan Allah dg menambah kriteria2 baru yg menyebabkan perpecahan. Karena baru itu tdk bersanad, dan hanya sampai kepada Iblis.

  Damai…damai…damai..
  Wassalam

 283. @Pencari kebenaran
  Saya khawatir jika hal ini kita bahas bersama, lalu kemudian ada pengecut yang berusaha mengacaukan forum dengan copy paste tulisan-tulisan yang saya ragu dia sendiri sudah melakukan cross check atau belum.

  Jadi monggo, silakan, untuk menanggapi tulisan-tulisan yang di posting oleh mas SP.

  Bukankah mas SP tidak pernah memosisikan dirinya pada pihak sunni maupun syiah. Jadi buat kita mendiskusikan masalah sunni syiah disini.

  Mari kita belajar menghormati mas SP. Jangan sampai kita membuat mas SP merasa dirinya tidak dihargai dirumahnya sendiri karena kita dengan bebasnya mengoceh gak karuan sedangkan ketika beliau berkata sesuatu, sama sekali tidak kita gubris.

  Jika memang ada yang melenceng dari mas SP, mari kita simak ulasan beliau. Jika ada yang ganjil, kritisi. itu sikap yang bijak menurut saya.

 284. @Armand

  Thx for your explanation. Tp saya masih kurang bisa memahami. Ngga papa kan Mas?

  1. Kenapa hasil didikan langsung Rosul saw. spt itu?
  Kalau begitu kita tidak bisa mengatakan bahwa Rosul telah berhasil. Buktinya hasil didikannya seperti itu.

  Rosul adalah seorang pendidik/guru/murobbi. Seorang guru dikatakan berhasil bila anak didiknya berhasil. Sehebat apa pun guru itu tapi bila murid-muridnya gagal, maka guru itulah yang gagal

  2. Rosul adalah seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin bila dia bisa menyiapkan orang-orang setelahnya untuk memimpin (kaderisasi berhasil). Jika hanya pemimpin itu saja yang jaya, maka dia bukanlah pemimpin, tapi pimpinan. Dia one man show.

  Tentang Abu Lahab dan Abu Jahal, jelas bukan tanggung jawab Rosul saw. Mereka bukanlah didikan Rosul dan tidak termasuk umat Islam.

  Presiden Indonesia tidak bertanggung jawab atas kemelaratan yang terjadi di Somalia.

  Menurut saya, lebih masuk akal bila peperangan itu terjadi karena ada musuh dalam selimut. Saya pernah baca hal itu karena ada orang yahudi yang memeluk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, namanya Abdullah bin Saba’.

  Menurut saya, versi ini lebih masuk akal dibandingkan perebutan kekuasaan antar sahabat Nabi.

  Contoh di bab ini : Seorang Ali bin Abi Tholib yang katanya begitu dermawan berselisih tentang harta kekayaan, sekali lagi harta kekayaan, bukan masalah ummat, tapi masalah pribadi dengan Abu Bakar yang katanya juga begitu dermawan. Sungguh tidak masuk akal bagi saya.

  Salam damai selalu.

 285. @ressay

  Thx telah diingatkan. Saya minta maaf kepada Mas Secondprince bila komentar saya dianggap kicauan burung tak tentu arah.

  Sebenarnya komentar saya masih berhubungan, hanya saja saya tidak membahas dari sisi dalil-mendalil, tapi dari sisi logika berpikir.

  Bila Mas SP memang keberatan, Mas SP bisa menghapus komentar-komentar saya. Janganlah Mas merasa diri Mas sebagai wakil dari Mas SP, biaralah Mas SP sendiri yang memutuskan, karena saya tidak membaca tulisan Mas SP yang menunjuk Mas Ressay sebagai wakil.

  Salam damai selalu.

 286. Dear All

  Jika mau bersatu… salah satu kuncinya… hentikan pendiskreditan terhadap sahabat maupun ahlul bait Nabi Shalallahu “alaihi Wassalam dengan alasan apapun juga, karena mereka semua adalah orang-orang dekat Nabi… yang mesti kita muliakan… kalau tidak… jangan harapkan persatuan antara Sunni dan Syi’ah akan terwujud… selamanya…

  Salam damai selalu…

 287. @pencari kebenaran

  Saya tidak tau apa tujuan mas sesungguhnya dengan pertanyaan-pertanyaan retorik mengenai keutamaan dan kemuliaan Nabi saw ini.
  Sebelum saya merespon lebih jauh, jika tdak keberatan, mohon mas jawab dulu pertanyaan-pertanyaan saya berikut;

  (1) Apakah mas masih meragukan kebenaran, kemuliaan dan kesucian Nabi Muhammad saw?
  (2) Apakah mas masih meragukan bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw belum sempurna?
  (3) Apakah umatnya atau Nabi saw yang dijadikan patokan akan kebenaran Islam?

  Saya hanya ingin kita memiliki dasar yang sama untuk dapat melanjutkan diskusi ini. Mohon maaf.

  Salam

 288. @ressay

  Mas menulis

  Bukankah mas SP tidak pernah memosisikan dirinya pada pihak sunni maupun syiah. Jadi buat kita mendiskusikan masalah sunni syiah disini.

  Saya tidak mengerti maksud Mas. Saya tidak bicara atas nama sunni atau syiah. Saya seorang pencari kebenaran. Silakan Mas lihat tulisan saya di bagian lain blog ini, apa saya terindikasi sunni atau syiah atau yang lain. Saya netral senetral-netralnya.

  Meniru Mas SP (Nggap papa kan mas Ngopy)

  Maka Ambillah Hikmah Yang Ada Di Dalamnya Tanpa Perlu Melihat Apa Dan Siapa Saya

  Salam damai selalu.

 289. @armand

  Saya sedang mencari kebenaran. Setelah saya cari di google untuk pencarian blog dengan keyword “pencari kebenaran”, saya menemukan blog ini.

  Maka saya membaca dulu, sambil menumpahkan unek-unek saya. Mas bisa baca contoh unek-unek saya di bagian lain blog ini tentang Hadits keutamaan Ali dan Fatimah.

  Ketika saya membaca bagian ini, saya merasa ada yang aneh menurut saya. Kok bisa Ali yang katanya dermawan dan zuhud berselisih hanya tentang harta dan kepentingan pribadi dengan Abu Bakar yang juga katanya dermawan dan zuhud.

  Menurut saya, kalau berbeda pendapat itu wajar, tapi kalau berselisih, tentu tidak masuk akal bagi saya.

  Salam damai selalu.

 290. @Prima

  kalau diam tidak menanggapi,…ada 2 kemungkinan untuk anda :
  1.Anda menolak ali bukan perampok…
  Maka kalau demikian tidak juga utk abubakar.
  2. Anda setuju Ali adalah seorang perampok.
  nach ini terserah anda mau mengatakan yang lain tentang Abubakar.

  Terlihat jelas cara pikir pembenci ahlul bayt, Anda harus mempertanyakan lagi keikhlasan anda, krn dari kasarnya kalimat2 anda kepada mereka manusia2 yg dicintai Rasulullah sudah menunjukkan seberapa bersih hati anda.

  Kenapa mas Prima tidak menambahkan bahwa:
  1. Diam adalah emas.
  2. Mereka2 yang berakhlak mulia lebih banyak diam.
  3. Mereka tidak mau terprovokasi oleh anda.

  Mas Prima mengenai klaim2 mas Prima tentang syi’ah. Mas Prima harus lebih belajar banyak tentang bagaimana suatu klaim itu bisa dianggap valid. Klaim2 yang mas Prima sampaikan adalah laim2 usang yang sdh ribuan kali dituduhkan dan dinisbahkan kepada Syi’ah, pantas saja mereka pada diam, krn sudah hampir bosan menghadapi orang2 yang baru yang membaca buku2 yg dibuat oleh para pembenci syi’ah. Saya pikir jika mas Prima ingin lebih bermutu yg mas Prima tulis, maka klaim2 itu silakan mas Prima konfrontir dg situs2, buku2 yg sdh mengklarifikasi hal2 tsb. Bosen jg sihh, jika ada anak2 bawang yg baru muncul dg kebencian dan hasil doktrin para pembenci syi’ah terus ngomong spt anda. Intinya ini bukan barang baru. Sampai2 ada kata2 bijak dr ulama syi’ah (Syaikh Muhammad Mughniyah) spt ini:
  Segala sesuatu di dunia ini berubah kecuali tulisan yang menentang syi’ah.
  Semua permulaan ada akhirnya, kecuali tuduhan terhadap syi’ah.
  Semua vonis harus berdasarkan bukti, kecuali vonis terhadap syi’ah

  Jadi mas prima ini bukan barang baru (sudah ribuan tahun) dimana para pembenci syi’ah selalu melahirkan orang2 baru yg fanatik.

  Wassalam

 291. @soegi, di/pada Desember 1st, 2008 pada 1:39 pm Dikatakan:

  setujuuuu…

 292. @Soegi, truthseeker

  Harusnya ada wakil salafy juga 🙂

  Eh, tapi pendiskretan terhadap ajaran dan kelompok Syiah boleh ga?

  Salam

 293. @armand

  Selama ajaran mereka lurus dan tidak mendiskreditkan para shahabat maupun ahlul bait Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam… saya jamin ajaran & kelompok mereka tidak akan didiskreditkan :mrgreen:

  Salam damai selalu…

 294. Pendiskreditan itu pun masih perlu diperbincangkan lagi batasannya?

  @pencari kebenaran
  Tanggapan saya tidak terkhusus pada Anda. Tetapi pada kita semua termasuk diri saya.

 295. ressay
  wahh..ada toh batasan yang bisa diperbincangkan?.. 🙂
  Bagi saya karena tidak ada manfaat dr pendiskreditan, maka posisikan saja pengetahuan masing sebagai milik pribadi yang tidak perlu diumbar keluar. Ini yang telah banyak dilakukan oleh pendahulu2 kita yang shalih.
  Setiap pendiskreditan selalu membawa ego untuk menjadi paling benar. Kalaupun orang2 besar di kedua kelompok tidak juga bisa sepakat (padahal diskusinya sudah memakai aturan2 yang disepakati), apalagi kita yang masih diskusi dengan serampangan. Mending targetnya adalah saling memahami dan menerima perbedaan2. Bisa saling menyapa dengan senyum zahir & batin.
  Allah Maha Besar, Allah Maha Luas ilmu-Nya. Kebenaran ada dimana2.

  Damai..damai..damai..

  Wassalam

 296. Maksud saya adalah, batasan-batasan apa saja yang kemudian menyebabkan suatu sikap itu kita definisikan sebagai bentuk pendiskreditan?

  Apakah ketika pengadilan yang memutuskan suatu perkara telah melakukan pendiskreditan terhadap salah satu dari pihak yang berperakara?

  Jika kita posisikan diri kita untuk menyimpan setiap pengetahuan yang kita miliki, maka pertanyaan yang muncul adalah untuk apa pengetahuan yang kita miliki? Apakah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan manusia banyak? Bukakah ada usaha dakwah yang kemudian itu jadi aksiologi kita?

  wallahu a’lam. saya pikir kita harus mencoba menghormati tuan rumah.

  monggo kembali pada topik.

 297. Orang awwam aza bisa kok menilai apakah sikap kita termasuk pendiskreditan apa bukan apalagi yg alim… lagian kita juga bukan pengadilan yang berhak mengadili mereka… seberapa pantaskah kita memposisikan diri sebagai mahkamah pengadilan buat generasi pendahulu kita yg mereka adalah hasil tarbiyah langsung dari seorang Rasul yang agung?… so kembali ke Al-Hasyr:10 aza dech yang lebih selamat…

  Salam damai selalu…

 298. Dialog Ja’far al-Shiddiq dengan seorang Syi‘ah.[3]

  Seorang rawi[4] menuturkan bahawa ada seorang Syi‘ah mendatangi Ja’far bin Muhammad al-Shiddiq[5] Karramallah Wajha lalu segera mengucap salam: “Assalamu‘alaikum waRahmatullahi waBarakatuhu.” Ja’far terus menjawab salam tersebut.

  Syi‘ah berkata: Sesungguhnya Allah Ta‘ala berfirman:

  Sesungguhnya Penolong kamu hanyalah Allah, dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat sedang mereka rukuk. [al-Maidah 5:55]

  Ayat ini turun berkenaan ‘Ali bin Abu Thalib ketika mensedekahkan cincinnya ketika dia sedang rukuk, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

  “Segala puji bagi Allah yang telah menjadikannya (ayat di atas) di dalam diriku dan Ahl al-Baitku.”[6]

  Ja’far menjelaskan: Ayat yang sebelumnya lebih agung daripadanya. Allah berfirman:

  Wahai orang-orang yang beriman ! Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia. [al-Maidah 5:54]

  Ternyata perbuatan riddah (murtad, keluar dari Islam) terjadi besar-besaran sepeninggalan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

  Orang-orang kafir itu tertumpu di Nahawand, mereka berkata:

  “Orang yang selama ini mereka bela (Rasulullah) kini telah wafat (maka tidak perlu lagi membayar zakat).”

  Hingga ‘Umar radhiallahu ‘anh berkata (kepada Abu Bakar yang bertekad memerangi mereka):

  “Terimalah solat dari mereka dan biarkan (maafkan) zakat bagi mereka.”

  Maka dia (Abu Bakar) berkata:

  “Demi Allah seandainya mereka menghalangiku (tidak mahu menyerahkan sekalipun) seutas tali (pengikat haiwan, yakni untuk zakat haiwan ternakan) yang dulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, pasti aku memerangi mereka biarpun seorang diri.” [7]

  Maka ayat ini (al-Maidah 5:54) lebih utama untuk Abu Bakar radhiallahu ‘anh.

 299. @soegi
  Sayangnya orang awam terkadang sesat pikir.

  Definisi pendiskreditan apa?

  Saya pikir weblog ini dibuat dengan tujuan mengkaji Islam, tentunya menurut pemahaman mas SP. Saya pikir tidak ada niat dari mas SP untuk kemudian merasa diri pantas menjadi Hakim.

  Saya pikir ini hal simple kok. Blog ini adalah blog pribadi mas SP. Tentunya tulisan-tulisan yang ada di blog ini adalah hasil olah pikir mas SP.

  Sudah seharusnya kita mengkritisi tulisan beliau, jika memang salah.

  Gimana mas prima? mau gak menghentikan copy paste untuk kemudian Anda berbagi ilmu Anda dengan cara menanggapi tulisan-tulisan yang dipostingkan mas SP di blognya yang bagus banget ini?

 300. @pencari kebenaran
  salamun’alaika

  Kita belum lagi mencapai nikmat sebagai SYI’AH, samada Syiah Ali a.s, Syiah Hasan a.s, Syiah Husein a.s, Syiah Ali Zainal Abidin a.s, Syiah Muhammad al-Baqir a.s, Syiah Jaafar as-Saddiq a.s, Syiah Musa al-Kazim a.s , Syiah Ali al-ridha a.s, Syiah Muhammad al-Jawad a.s, Syiah Ali al-Hadi a.s, Syiah Hasan al-Askari a.s dan Imam Mahdi a.s kerana ada protokolnya- Tertib dan keeserdahanaan yang sesuai kemampuan yang diberikan ALLAH s.w.t dan anda telah dikhianati dan tidak berkhianat dalam perkara menegakkan kebenaran tentang Para Ahlul Bait Nabi s.a.w.w iaitu kena bermula sebagai PENCINTA AHLUL BAIT s.a.w.w.

  *Andai ada kesilapan serta kesalahan pd penyataan ini. Harap, saudara-saudari mukminku tegurlah aku.

  wasSalam

 301. @soegi

  Saya setuju dengan mas soegi, sepengetahuan saya, para ulama atas baik syiah dan sunni baik2 saja, lalu kenapa kita yg diakar selalu meributkan yg itu2 saja. Disaat ulama2 tingkat atas merintis persatuan dengan susah payah, kita yg dibawah malah gak kompak, binyung aing mah euy…..

  @prima
  Minum dulu mas, tarik nafas dan gunakan akal sehat non sektarian, kalo udah, copy paste lagiiiiiiii sampe puas….damai

 302. *pembetulan
  ….. Syiah Imam Mahdi a.s

  wasSalam

 303. wa alhamdulillahir Rabbil’alamin

  Rasulullah saw. bersabda, “Ketika Allah SWT menciptakan bapak manusia (Nabi Adam as) dan ditiupkan ruh dari-Nya, Adam as. Menoleh ke samping kanan arasy dan melihat lima bayangan cahaya dalam kondisi rukuk dan sujud, lalu berkata, ‘Wahai Tuhanku,apakah Engkau telah menciptakan seseorang dari tanah sebelumku?’ Allah SWT berfirman, ‘Tidak wahai Adam.’ Selanjutnya, Adam berkata, ‘Jika demikian, lalu siapa cahaya yang menyerupai bentuk dan wajahku?’
  Allah berfirman, ‘‘Mereka akan menjadi anak-anakmu, yang andaikata bukan karena mereka Aku tidak akan menciptakanmu. Mereka adalah lima manusia yang untuk mereka lima asma(nama) dari asma-asma-Ku dan (dengan asma-asma itu, aku memberi nama kepada mereka). Jika tidak karena mereka, tidak Aku ciptakan surga dan neraka, arasy dan kursi, langit dan bumi, malaikat, jin, dan manusia. Aku adalah Mahmud (Zat Yang Maha Mulia) dan ini Muhammad, Aku adalah Ali (Zat Yang Maha Tinggi) dan ini Ali, aku adalah Fathir (Zat Yang Menyelimuti) dan ini Fatimah, Aku adalah Ihsan (Zat Yang Maha Baik) dan ini Hasan, Aku adalah Muhsin (Zat Yang Berbuat Baik) dan ini Husain. Dengan kemuliaan-Ku, Aku bersumpah tidak seorangpun yang membawa kemarahan dan kebencian mereka kepada-Ku kecuali Aku akan lemparkan ke dalam neraka-Ku dan Aku tidak menyesal atas perbuatan-Ku ini. Wahai Adam, mereka adalah yang terpilih di antara makhluk-makhluk yang Aku ciptakan. Dengan mereka, Aku memberi kemudahan. Karena mereka, Aku memberi kehancuran …’’
  Rasulullah selepas itu bersabda, “Keluargaku adalah bahtera penyelamat. Siapa yang berpegang padanya akan selamat dan siapa yang menjauh darinya akan binasa. Setiap manusia yang membutuhkan sesuatu dari Allah, memohonlah kepada Allah dengan perantara kami, Ahlulbait.

  Bihaqqi Muhammadin wa aali Muhammad
  wasSalam

 304. Tidakkah kalian pernah mendapati kata-kata Imam Ali bin Abu Thalib a.s: ” Andai kebodohan itu berupa manusia, tentu sudahku bunuh.”

  inna lillahi wa inna lillahi raji’un

 305. @Prima

  Pesanan untukmu: “wa ‘alaika wa ‘alaihi al-Salam”

 306. @All
  Saya setuju dengan saudara Soegi dan juga saudara Ressay.
  Saudara Soegi: Kita tidak perlu menghujat paham masing2 mereka. LANA A’MALALANA WA LAKUM A’MALAKUM LAA HUJJATAN BAINAKUM (firman Allah)
  Saudara Ressay. Kita kembali ketopik yang dibicarakan SP dan maksud keberadaan blog ini yakni ANALYSA PENCARI KEBENARAN .

  Hanaya saya ingin bertanya pada anda2 sekalian. Kalau kita akan menganalisa suatu masalah yang bertentangan untuk mendapat kebenaran. Salahkah kita, kalau tidak mengakui yang salah? (bukan menghasut, memfitnah, menghujat dll). Saya minta jawaban anda2 dalam blog ini agar dalam diskusi nanti tidak ada penghujatan antara golongan atau mazhab. Kita hanya berdiskusi mencari kebenaran. Wasalam

 307. @All
  Sementara ini menurut saya lebih baik kita memasuki tahap: “Jangan menghujat, jangan mencela, jangan memfitnah, jangan memprovokasi, jangan merendahkan golongan/ajaran lain yang berbeda”.
  Tahap menilai, mengkritisi, menguji sebuah pernyataan/premis yang dipaparkan oleh Penulis Blog saya kira sah-sah saja, termasuk tahap dalam mempertahankan argumen dan keyakinan. Karena bukankah itu maksud blog ini dibuat? Saran saya seyogjanya kritikan, pengujian dan bantahan atas tulisan/komen disertai dengan argumen yang jelas, fokus dan masuk akal.

  Memang agak sulit karena kita berhadapan dengan fanatisme yang dimiliki setiap kelompok yang memiliki mental/attitude yang berbeda. Namun alangkah baiknya bagi yang dicela, dihujat, difitnah dapat menguasai dirinya untuk tidak terseret dan terjebak pada prilaku buruk yang sama.

  Saya kira demikian. Mohon maaf jika dirasa lancang.

  Salam

 308. @ressay

  Maksud saya adalah, batasan-batasan apa saja yang kemudian menyebabkan suatu sikap itu kita definisikan sebagai bentuk pendiskreditan?

  Saya setuju mas ressay. Mungkin saya lebih melihat sebagaimana yang diajarkan oleh Imam2 ahlul bayt, kita harus peka & pandai melihat mudharat & manfaat, dan tidak sekedar membuta bahwa sesuatu yg kita anggap baik dan benar selalu harus disampaikan/dipertahankan.

  Apakah ketika pengadilan yang memutuskan suatu perkara telah melakukan pendiskreditan terhadap salah satu dari pihak yang berperakara?

  Saya tidak melihat analogi pengadilan bisa diterapkan dalam kasus yang ada. Karena urgensinya sangat jauh berbeda. Bukan hanya dalam pengadilan saya pikir pendiskreditan tidak menjadi hambatan, dalam belajar pun kita tidak boleh takut pada potensi pendiskreditan. Pendiskreditan disini dihindarkan pada saat kita bermasyarakat.

  Jika kita posisikan diri kita untuk menyimpan setiap pengetahuan yang kita miliki, maka pertanyaan yang muncul adalah untuk apa pengetahuan yang kita miliki? Apakah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan manusia banyak? Bukakah ada usaha dakwah yang kemudian itu jadi aksiologi kita?

  Manusia yang bijak (sebagaimana yg dicontohkan Imam Ali) bisa menimbang komunitas, masyarakat, dan keilmuan orang lain sehingga ilmu ditransferkan bukan sekedar seperti hujan turun. Seumpama hujan turun, memang ada tanah yg sanggup menyerapnya, namun tidak sedikit tanah yang akan tergerus dan menjadi bencana. Sehingga menjadi sangat jelas arti dari kata2 bijak dr Imam Ali a.s., bahwa jika beliau beritahu semua yang beliau tahu maka akan ada yg mengatakan beliau sesat. Sedang beliau yg berlimpah ilmu saja bisa menahan diri utk tidak mencurahkan (memberitahukan) semua ilmu beliau (yang beliau ketahui) secara serampangan.

  Maaf mas ressay jika tidak berkenan.

  Wassalam

 309. @all

  Umat Islam harus bersatu. Saya juga tidak mengerti kenapa masih ada yang saling menyesatkan dan mengkafirkan. Sungguh aneh bin ajaib. Islam kan artinya keselamatan, kedamaian dll.

  Urusan menyesatkan dan mengkafirkan bukan wewenang kita. Itu urusan negara melalui Mahkamah Syar’iyah.

  Saya simple saja. Siapa yang boleh naik haji ke Mekah berarti Islam karena bumi haram yang tidak boleh dimasuki oleh non muslim.

  Setahu saya, sunni maupun syiah tetap boleh berhaji. Jadi, bagi yang merasa sunni maupun syiah jangan saling serang.

  Salam damai selalu.

 310. @pencari kebenaran
  Setuju. Sebenarnya Sunni (nahdliyyin) hampir tidak ada masalah dengan Syiah. Dan Syiah sendiri tidak pernah mengkafirkan Sunni. Hanya Wahabilah yang getol dan gencar terus memvonis hal itu ke Syiah, dimana pun dan kapan pun mereka memiliki kesempatan. Mereka inilah duri dalam daging Sunni. Seandainya saja mereka menghentikan fatwa-fatwa yang terus memojokkan dan memfitnah Syiah saya merasakan dunia Islam akan tenang dan damai.

  Salam

 311. @All

  Amerika memusuhi Syiah
  Yahudi memusuhi Syiah
  Wahabi/Salafy memusuhi Syiah
  Kalau menurut matematika maka:
  Amerika=Yahudi=Wahabi/Salafy
  Wasalam

 312. @ressay

  Mas ressay, bagi “saya” blog SP dan tulisan2nya belum bisa dikategorikan pendiskreditan golongan lain. Saya lebih melihat SP melakukan penyeimbangan denga mengusung topik yang di blog lain ataupun di media lain (buku2) berlangsung tidak seimbang. Apalagi yang beliau paparkan selalu mengikuti kaidah keilmuan. Dan sangat terasa bahwa beliau sangat berhati2 untuk tidak keluar jalur.
  Yang saya maksudkan dengan pendiskreditan adalah yang dilakukan oleh para komentator, baik dr pendukung syi’ah maupun penentang syi’ah.

  Gimana mas prima? mau gak menghentikan copy paste untuk kemudian Anda berbagi ilmu Anda dengan cara menanggapi tulisan-tulisan yang dipostingkan mas SP di blognya yang bagus banget ini?

  Kasihan SP dibanjiri dg copas2 mas Prima. Saya usul mas SP, krn mas SP tidak mengijinkan blog mas SP mensortir ataupun moderasi, maka saya usul agar mas SP sediakan satu space yang berisi copas2 yang tdk berkenan masuk dalam diskusi. Jadi mas SP tuliskan saja link bagi siapa yang ingin membaca komentar dr si fulan maka klik saja link tsb maka akan tersambung.

  Wassalam

 313. @armand

  Setuju. Sebenarnya Sunni (nahdliyyin) hampir tidak ada masalah dengan Syiah

  kata siapa mas? selama syi’ah masih terus mendiskreditkan para sahabat Nabi, mereka pun akan sadar dan tidak akan terima… contoh dari kalangan Nahdhiyin yang sudah mulai bangkit dan menolak syi’ah secara terbuka adalah santri Pondok Pesantren Sidogiri…

  Salam damai selalu…

 314. @armand @aburahat

  Generalisasi seperti itu juga tidak fair. Buktinya ulama-ulama Arab Saudi yang notabene banyak yang salafy atau wahabi kata Mas, membolehkan umat syiah untuk haji.

  Salam damai selalu.

 315. @Soegi
  Pesantren Sidogiri apakah merepresentasikan kaum Nahdliyin secara keseluruhan? Bukan saya kira. Setahu saya nahdliyin yang dipimpin Gusdur, Said Agil Siraj jauh-jauh hari sudah menjadikan Syiah sebagai saudara mereka.
  Pesantren Sidogiri saya kira tidak pantas untuk mencela Quraysh Shihab yang sudah berusaha mendorong persatuan Sunni-Syiah serta berupaya mendamaikan kedua belah pihak.

  @pencari kebenaran
  Pemerintah Saudi pun bukan mempresentasikan kaum Wahaby. Coba baca dan simak bagaimana kaum Wahaby melalui ulama mereka sangat mengkritisi dan mencela pemerintahan Saudi karena dianggap sudah tidak sesuai dengan sunnah Rasul saw.

  Salam

 316. @truthseeker08
  Betul. Saya pikir tidak semua orang bisa kita suapi nasi dengan menggunakan sendok besi.

  Kepada bayi, tidak mungkin kita memberinya makan nasi apalagi menggunakan sendok besi.

  Kebenaran yang kita yakini tidak harus selalu kita sampaikan apalagi jika orang yang ada dihadapan kita itu orang yang jahil. Ketika mengkritisi dianggap sebagai mendiskreditkan, ketika menunjukkan fakta yang ada disebut-sebut sebagai pelaku pendiskreditan.

  Mengenai pesantren sidogiri, dalam http://www.jakfari.wordpress.com sudah memberikan tanggapannya. Monggo kepada santri2 sidogiri untuk menanggapi balik di alamat tersebut. Siapa tahu dalam hal ini jakfari salah mengkritisi.

  @aburahat
  Amerika memusuhi Syiah
  Yahudi memusuhi Syiah
  Wahabi/Salafy memusuhi Syiah
  Kalau menurut matematika maka:
  Amerika=Yahudi=Wahabi/Salafy

  saya pikir, itu juga akan menjadi seperti ini:

  Syiah memusuhi Amerika
  Salafy memusuhi Amerika
  Kalau menurut matematika maka:
  Syiah=Salafy

 317. Artinya bahwa, kesamaan parsial yang ada dalam dua hal yang berbeda, itu tidak berarti menunjukkan bahwa dua hal yang berbeda itu menjadi sama.

  A sama dengan A.
  Tidak mungkin A sama dengan B walaupun A dan B sama-sama huruf.

 318. Kita kembali lagi ke topik pembahasan mas SP yakni masalah tanah Fadak yang dituntut oleh Sayyidah Fathimah as.

  Apa yg dituntut oleh Sayyidah Fathimah as sesungguhnya bukan hanya sebatas pada tanah Fadak saja, akan tetapi menuntut seluruh kebenaran risalah Rasulullah saw dalam Al Qur’an dan hadist Nabi saw.

  Wasalam

  Kalau menurut pemahaman saya mengenai Fathimah az Ahra

 319. @Aburahat @Ressay

  Kalau dipikirkan dan direnungkan benar juga ya,

  Amerika memusuhi Syiah
  Yahudi memusuhi Syiah
  Wahabi/Salafy memusuhi Syiah
  Kalau menurut matematika maka:
  Amerika=Yahudi=Wahabi/Salafy

  Kemudian,

  Syiah memusuhi Amerika
  Salafy memusuhi Amerika
  Kalau menurut matematika maka:
  Syiah=Salafy

  Berarti Syi’ah = Salafy = Islam

  Lalu kenapa kaum muslimin saling berselisih dan berdebat?

  Wasalam

 320. @atasku
  Biasalah…bodoh, sombong, tamak, hasad dan dengki.
  Bukankah Habil dan Qabil sama-sama anak Adam? Mengapa seorang mampu membunuh seorang yang lain?

  Bukankah Nabi Yusuf dan saudaranya yang lain sama-sama anak Yaqub? Mengapa mereka mampu mencelakakan Nabi Yusuf?

  Kebodohan dan penyakit-penyakit hati sombong, tamak, hasad dan dengki tidak akan pernah hilang ditelan jaman yang merupakan sumber dari perselisihan dan permusuhan.

  Salam

 321. soegi

  kata siapa mas? selama syi’ah masih terus mendiskreditkan para sahabat Nabi, mereka pun akan sadar dan tidak akan terima

  Mas Soegi, di tataran pemimpin, baik syi’ah & sunni (nahdhiyin) sama sekali tidak ada masalah. Mereka sama2 paham bahwa konflik terjadi karena ada dari kaum mereka (para kerucuk di masing2 kelompok) yang suka salah dalam bersikap sehingga menyebabkan suasana menjadi panas (ditambah lagi dg adanya hasutan2 dr kelompok lain).
  Sehingga mas soegi tidak akan pernah temukan ulama (resmi) syi’ah mengkafirkan/mencaci maki sunni, begitu pula ulama sunni (nahdliyin) tidak pernah mengkafirkan/mencaci maki syi’ah (walaupun sudah sering mereka mendapat undangan untuk itu dr kelompok tertentu)..

  contoh dari kalangan Nahdhiyin yang sudah mulai bangkit dan menolak syi’ah secara terbuka adalah santri Pondok Pesantren Sidogiri…

  pondok pesantren sidogiri..??.. 🙂
  1. Apa2 yang dilakukan oleh Sidogiri tidaklah bisa dikatakan mewakili pandangan nahdliyin.
  2. Alumni Sidogiri pun complain dg yang sedang terjadi di Sidogiri.
  3. Ada sinyalemen bahwa Pesantren Sidogiri sudah banyak dikuasai oleh kelompok baru.

  Jadi dengan mempertimbangkan kemungkinan2 lain tsb, maka tidak bisa mas soegi mengklaim bahwa apa yang dilakukan Sidogiri akhir2 sebagai “kebangkitan nahdliyin dalam menolak syi’ah”, rasanya masih terlalu jauh/dini dan spekulatif.

  Wassalam.

 322. Dear All

  Intinya hentikan pendiskreditan terhadap sahabat maupun ahlul bait dengan alasan apapun juga kalau mau bersatu… kalo mau terus ya silahkan… maka jangan dikatain mendiskreditkan syi’ah jika ada orang yang menyampaikan tentang fakta ajaran syi’ah yg sebenarnya… oce…

  @truthseeker

  Orang sunni baik dari kalangan Nahdhiyin maupun lainnya sangat menghormati generasi pendahulunya… kalo sebagian mereka masih diam saat ini, karena mereka masih belum sadar ato blm ngeh aza… tetapi jika mereka telah sadar… kita lihat aza nanti… oce… dan apa yg dilakukan PP Sidogiri adalah baru permulaan…paling tidak mrk adlh representasi kaum nahdhiyin yg telah melek dari tidurnya… :mrgreen:

  Sehingga mas soegi tidak akan pernah temukan ulama (resmi) syi’ah mengkafirkan/mencaci maki sunni

  Di Indonesia… memang saya belum mendengarnya, tetapi di negara asalnya sono… pernah sih mendengarnya…

  Salam damai selalu…

 323. Apa yang dimaksud dengan Madzhab Ahlul Bait ?

  Madzhab Ahlul Bait adalah nama samaran dari sekian banyak aliran-aliran Syiah. Dimana setiap aliran Syiah mengklaim alirannya sebagai Madzhab Ahlul Bait.

  Sebagai contoh, aliran Syiah Zaidiyah mengaku sebagai Madzhab Ahlul Bait. Begitu pula aliran Syiah Ismailiyah, mereka juga mengaku sebagai Madzhab Ahlul Bait. Bahkan aliran Syiah yang paling sesat saat ini, yaitu aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah) juga berani mengaku sebagai Madzhab Ahlul Bait.

  Penyebab mereka sampai berani menyebut alirannya sebagai Madzhab Ahlul Bait, dikarenakan saat ini masyarakat dunia Islam sudah mengetahui bahwa aliran-aliran Syiah tersebut sesat dan menyesatkan dan ajarannya sangat menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. dan ajaran Ahlul Bait.

  Karena itu dalam usahanya menipu dan menyesatkan umat Islam, mereka menggunakan nama samaran sebagai Madzhab Ahlul Bait. Dan ternyata usaha mereka tersebut berhasil, sehingga ada dari umat Islam yang tertipu .

  Oleh karena aliran-aliran Syiah yang mengaku sebagai Madzhab Ahlul Bait tersebut berbeda rukun imannya, maka mereka saling mengkafirkan, Syiah yang satu mengkafirkan Syiah yang lain.

  Jika aliran-aliran Syiah yang saling mengkafirkan itu benar-benar sebagai Madzhab Ahlul Bait, berarti hal itu menggambarkan bahwa pendiri madzhab-madzhab tersebut saling mengkafirkan, maka pertanyaan yang timbul adalah; mungkinkah Ahlul Bait yang telah disucikan sesuci-sucinya oleh Allah itu saling mengkafirkan ?.

  Jawabnya, pasti tidak mungkin, dan itu hanyalah rekayasa dan tipu daya tokoh-tokoh Syiah yang tidak memikirkan akibatnya.

  Dengan demikian yang namanya Madzhab Ahlul Bait itu tidak ada, yang ada adalah Madzhabnya Ahlul Bait, bukan Madzhab Ahlul Bait tapi madzhabnya Ahlul Bait atau akidah-nya Ahlul Bait.

  Yaitu akidah yang sekarang dikenal dengan nama akidah Ahlus Sunnah Waljamaah. Satu akidah yang berpegang kepada apa-apa yang diyakini
  dan dikerjakan oleh Rasulullah SAW, Ahlul Bait dan para sahabatnya.

  Jika yang namanya Madzhab Ahlul Bait itu ada dan benar, pasti yang mengikuti madzhab tersebut adalah keturunan Ahlul Bait, yaitu para habaib bukan orang-orang ajam dari Iran.

  Tapi kenyataannya para habaib hampir semuanya mengikuti akidah Ahlus Sunnah Waljamaah. Mereka mengikuti akidah itu secara sambung menyambung sampai kedatuk mereka baginda Rasulullah SAW.

  Hal ini dapat dibaca dalam kitab Iqdul Yawaqid Aljauhariyyah, karya Al-Allamah al-Habib Edrus bin Umar Al-Habsyi, dan dapat dibaca dalam puluhan, bahkan ratusan kitab-kitab yang ditulis oleh para habaib dzurriyaturrasul.

  Jadi yang benar, akidahnya golongan Ahlus Sunnah Waljamaah adalah akidahnya Ahlul Bait atau madzhabnya Ahlul Bait yang sampai sekarang diikuti oleh keturunan Ahlul Bait atau para habaib Al-Alawiyin dzurriyaturrasul.

  Apabila dari sekian juta habaib itu ada dua, tiga orang yang menyimpang (syad), maka orang-orang tersebut tidak tergolong sebagai tokoh habaib yang menjadi panutan. Tapi mereka adalah korban-korban yang rusak akidahnya akibat membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang orientalis dan Zionis Yahudi.

  Demikian sedikit mengenai Madzhab Ahlul Bait dan madzhabnya Ahlul Bait.

  Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari tipu daya tokoh-tokoh Syiah yang sering mengaku sebagai pengikut Madzhab Ahlul Bait.

 324. Salam

  @Prima
  Mengapa penyataan andabperlu menggunakan kata-kata MUNGKIN. Apakah anda tidak yakin?

  wasSalam

 325. @Prima

  Silahkan saja anda dengan logika dan pemahaman tentang syi’ah. Sesungguhnya tidak ada paksaan dalam agama.

  Saya tidak heran apabila mengikuti para Imam as dari Ahlulbai Nabi saw selalu diperangi, dihujat, difitnah, dicaci dan dimaki. Persis seperti pada zaman Rasulullah Saw.

  Sesungguhnya Allah swt dan Rasul-Nya tidak akan merasa rugi sedikitpun dengan apa yg diperbuat oleh makhluk ciptaanNya dengan tidak meyakini kebenaran dalam Al Qur’an dan hadist Nabi saw (QS Al-Maidah:67, hadist Tsaqalain dan hadist Ghadir Khum). Sesungguhnya andalah yang sangat rugi di dunia maupun akhirat, seperti firman Allah swt:

  “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan” (QS Al Ahzab: 57)

  Maha benar Allah dengan segala firmannya.

  Wassalam

 326. Salam..

  Pendeskritan..??
  Yang jelas smp kapanpun yang benar ttp akan dibuka..mau ada fitnah2 dari sono sini terutama dr wahabi , ttp yg benar akan dibuka.

  Wassalam

 327. Salam
  @ Mas SP

  Mas..link “amman message” nya ko masih moderasi ya..?

  wassalam

 328. @Prima, @All
  QS AlHujuraat: 6

  Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu

  QS AlHujuraat: 11

  Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

  Salam

 329. @Prima
  QS AlHujuraat: 6
  Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu

  QS AlHujuraat: 11
  Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

  Semoga Rahmat Allah swt tetap tercurah kepada kita semua.

  Salam

 330. @Prima
  Mas Prima, semakin lama saya semakin kasihan dengan anda.. :mrgreen: Apa2 yang anda sampaikan dengan mudah oleh mereka yg berakal dikategorikan sebagai menghasut, dan orang2 yang berakal tidak suka dihasut.
  Apakah mas Prima tidak mengerti bahwa semakin keras hasutan mas Prima semakin menunjukkan kualitas mas Prima, sehingga jika kualitas mas Prima diragukan maka kita dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa musuh2 mas Prima lebih berkualitas. Dengan kata lain musuh si SALAH adalah si BENAR, musuh si BURUK adalah si BAIK, musuh si DZALIM adalah si ADIL.
  Mungkin mas SP sekarang sedang membiarkan mas Prima memuaskan bakat hasut mas Prima… :mrgreen:

  Wassalam

 331. @Prima
  Mas Prima, semakin lama saya semakin kasihan dengan anda.. :mrgreen: Apa2 yang anda sampaikan dengan mudah oleh mereka yg berakal dikategorikan sebagai menghasut, dan orang2 yang berakal tidak suka dihasut.
  Apakah mas Prima tidak mengerti bahwa semakin keras hasutan mas Prima semakin menunjukkan kualitas mas Prima, sehingga jika kualitas mas Prima diragukan maka kita dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa musuh2 mas Prima lebih berkualitas. Dengan kata lain musuh si SALAH adalah si BENAR, musuh si BURUK adalah si BAIK, musuh si DZALIM adalah si ADIL.
  Mungkin mas SP sekarang sedang membiarkan mas Prima memuaskan bakat hasut mas Prima… :mrgreen:

  Semoga mas Prima diberi hidayah oleh Allah

  Wassalam

 332. @soegi

  Orang sunni baik dari kalangan Nahdhiyin maupun lainnya sangat menghormati generasi pendahulunya…

  Setuju.. terutama yang dari Nahdliyin. Kalau dikatakan semua Sunni, yang gak juga sih..

  kalo sebagian mereka masih diam saat ini, karena mereka masih belum sadar ato blm ngeh aza…

  Hehehe..mas Soegi sangat underestimate mereka dehh. Mereka orang2 pintar mas soegi, mereka juga dikelilingi banyak orang yg punya informasi, mereka juga baca buku, mereka juga sering melakukan perjalanan, mereka juga sering bertemu makhluk dari segala jenis latar belakang. Koq seolah2 mas soegi lebih tahu dari mereka. Mas Soegi, tahu bukan berarti gembar gembor, ada yang diam, ada yang berbeda analisa, ada yang punya pandangan jauh.

  tetapi jika mereka telah sadar… kita lihat aza nanti…oce…

  Saya koq jadi meragukan ketulusan dan keikhlasan mas soegi (berat juga lho berlaku pura2 tulus. Mas soegi setiap selesai komentar selalu mengucapkan salam damai, tapi koq sekarang pakai nada mengancam. Bukankah hati/batin mas soegi dengan zahir mas soegi tidak seiring?

  dan apa yg dilakukan PP Sidogiri adalah baru permulaan…paling tidak mrk adlh representasi kaum nahdhiyin yg telah melek dari tidurnya… :mrgreen:

  Lagi2 mas soegi melakukan klaim yang tidak kuat. Gimana sih cara pikir mas soegi dalam mengklasifikasikan seseorang (sekelompok) sudah dianggap representasi? Urusan Gus Dur, PKB saja mereka bisa berbeda2.. 🙂
  Saya ragukan mas soegi berasal dari kalangan Nahdliyin, karena mengatakan nahdliyin belum melek. (atau mas soegi sedang main di dua sisi nih?, jangan kayak mas Prima yg hasut ya mas soegi)

  Salam damai selalu…

  Semoga ini salam yang tulus dan ikhlas.

  Wassalam

 333. Pendiskreditan?
  batasannya apa sih?

  sama gak sih pendiskreditan dengan pengkajian? atau ianya sama dengan pencacimakian?

 334. @bagir

  Pendeskritan..??
  Yang jelas smp kapanpun yang benar ttp akan dibuka..mau ada fitnah2 dari sono sini terutama dr wahabi , ttp yg benar akan dibuka.

  Demikian pula mereka pun akan membongkar segala kebobrokan dan menyatakan yg benar… walaupun ada fitnah dari syi’ah :mrgreen:

  @armand

  QS Al-hujurat : 6 dan 11 pun akan dikenakan kepada syi’ah ketika mereka mendapatkan berita mengenai sahabat maupun ahlul bait

  @truthseeker

  Anda bilang mas Prima menghasut dan lain sebagainya… tetapi menurut mas Prima, syi’ah juga menghasut umat dalam rangka mendiskreditkan sahabat dan ahlul bait…

  Saya koq jadi meragukan ketulusan dan keikhlasan mas soegi (berat juga lho berlaku pura2 tulus. Mas soegi setiap selesai komentar selalu mengucapkan salam damai, tapi koq sekarang pakai nada mengancam. Bukankah hati/batin mas soegi dengan zahir mas soegi tidak seiring?

  Kalau anda meragukan keikhlasan saya ya monggo… tapi saya pun demikian thd anda… yg jelas anda harus melihat dari dua sisi… jangan satu sisi aza… apalagi anda adlh seorang truthseeker… :mrgreen:

  saya kan hanya menyampaikan konsekuensi logis jika syi’ah tetap mendiskreditkan sahabat dan ahlul bait… jadi mohon direnungkan aza…

  Lagi2 mas soegi melakukan klaim yang tidak kuat. Gimana sih cara pikir mas soegi dalam mengklasifikasikan seseorang (sekelompok) sudah dianggap representasi? Urusan Gus Dur, PKB saja mereka bisa berbeda2..

  kan saya hanya sampaikan bahwa paling tidak mereka adalah representasi dari kaum nahdhiyin yg sadar, ga semuanya mas… gimana seh…

  Coba renungkan… Keliatan dari komen temen2 merasa keberatan dengan apa yang disampaikan mas Prima karena merasa apa yg disampaikan mas Prima mendiskreditkan Syi’ah, tetapi sebaliknya mas Prima menyampaikan komentar spt itu karena dia pun merasa keberatan jika syi’ah mendiskreditkan para sahabat maupun ahlul bait Nabi… so… intinya silahkan simpulkan sendiri… :mrgreen:

  @ressay

  Discredit itu bisa berarti to damage in reputation = merusak reputasi
  reputation bisa didefinisikan (dari kamus electronic):
  -The general estimation in which a person is held by the public.
  -The state or situation of being held in high esteem.
  -A specific characteristic or trait ascribed to a person or thing: a reputation for courtesy

  kita ambil aja yg pertama dengan kita ganti kata person menjadi para sahabat dan ahlul bait. dan the public di sini adalah kaum sunni yg merupakan mayoritas.

  Tentunya kaum sunni meyakini reputasi yang baik para pendahulu Islam berdasarkan nash yg ada dalam Al-Qur’an maupun Assunnah. sehingga jika ada kelompok yang berusaha mendiskreditkan para pendahulu yang dijadikan sandaran oleh kaum sunni berdasarkan interpretasi kelompok itu sendiri thd suatu nash, maka sangatlah wajar jika kaum sunni melakukan reaksi…

  Contoh anda pernah memuat tulisan di blog anda dengan judul Menurut Bukhari, Mayoritas Sahabat Nabi Murtad Ditulis pada April 14, 2008 oleh ressay, apa maksudnya ini? Ok pasti anda akan berkilah saya hanya menyampaikan hadits yg ada dalam Bukhori kok… tetapi apa maksud anda memuat thread tsb? dan bagaimana interpretasi Bukhari sendiri terhadap hadits tsb? Bagaimana interpretasi ulama2 sunni thd hadits tsb? Mengapa tidak anda jelaskan? Bukankah begitu banyak ayat maupun hadits berbicara tentang keutamaan mereka (para sahabat), jika anda tidak bermaksud mendiskreditkan sahabat, tentu anda akan menampilkan pula ayat2 dan hadits2 lain yg bercerita tentang keutamaan sahabat, kalo tidak di thread tsb mungkin di treadh lain, tetapi kenyataan tidak ada… ya tho?… ato paling tidak anda jelaskan dalam definisi sahabat yg bagaimana yg ada dalam hadits tsb…makanya saya yang termasuk kalangan jahil dan bayi yg belum saatnya dikasih makan dg sendok besi ini akan mengetahui dg mudah apakah sikap seseorang itu mendiskreditkan ato tidak… eh anda masih nanya batasan2 nya lagi… sedangkan di thread2 yg lain anda menghimbau persatuan antara sunni dan syiah… bgmna hal tsb bisa terjadi? Spt menegakkan benang basah kalo saya kira… :mrgreen:

  @all

  Sekarang saya balik tanya, semisal komentar yang diposting mas Prima, kira2 apa batasan2-nya sehingga komentar mengenai syi’ah tidak dianggap menghasut ato mendiskreditkan syi’ah?

  Salam damai selalu…

 335. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh mas prima ini tergolong spam. Dan itu menurut UU ITE sudah bisa dikenai pidana.

 336. saya memberikan saran kepada mas SP untuk menghapus copy paste dari mas prima.

  Bukan karena takut. bukan karena saya pandir sehingga tidak mampu menjawab semua copy paste nya. Tetapi lebih karena alasan keteraturan forum.

  Salah satu ciri orang pandir itu hanya bisa bermodalkan copy paste saja.

  Jadi, saya harapkan, demi kenyamanan forum blog ini, mas SP berkenan untuk menghapus copy paste dari mas prima yang tidak berkaitan dengan tulisan.

  Tetapi itu saya kembalikan lagi kepada mas SP sebagai pemilik blog ini.

 337. @bagir

  Pendeskritan..??
  Yang jelas smp kapanpun yang benar ttp akan dibuka..mau ada fitnah2 dari sono sini terutama dr wahabi , ttp yg benar akan dibuka.

  Demikian pula mereka pun akan membongkar segala kebobrokan dan menyatakan yg benar… walaupun ada fitnah dari syi’ah :mrgreen:

  @armand

  QS Al-hujurat : 6 dan 11 pun akan dikenakan kepada syi’ah ketika mereka mendapatkan berita mengenai sahabat maupun ahlul bait

  @truthseeker

  Anda bilang mas Prima menghasut dan lain sebagainya… tetapi menurut mas Prima, syi’ah juga menghasut umat dalam rangka mendiskreditkan sahabat…

  Saya koq jadi meragukan ketulusan dan keikhlasan mas soegi (berat juga lho berlaku pura2 tulus. Mas soegi setiap selesai komentar selalu mengucapkan salam damai, tapi koq sekarang pakai nada mengancam. Bukankah hati/batin mas soegi dengan zahir mas soegi tidak seiring?

  Kalau anda meragukan keikhlasan saya ya monggo… tapi saya pun demikian thd anda… yg jelas anda harus melihat dari dua sisi… jangan satu sisi aza… apalagi anda adlh seorang truthseeker… :mrgreen:

  saya kan hanya menyampaikan konsekuensi logis jika syi’ah tetap mendiskreditkan sahabat dan ahlul bait… jadi mohon direnungkan aza…

  Lagi2 mas soegi melakukan klaim yang tidak kuat. Gimana sih cara pikir mas soegi dalam mengklasifikasikan seseorang (sekelompok) sudah dianggap representasi? Urusan Gus Dur, PKB saja mereka bisa berbeda2..

  kan saya hanya sampaikan bahwa paling tidak mereka adalah representasi dari kaum nahdhiyin yg sadar, ga semuanya mas… gimana seh…

  Coba renungkan… Keliatan dari komen temen2 merasa keberatan dengan apa yang disampaikan mas Prima karena merasa apa yg disampaikan mas Prima mendiskreditkan Syi’ah, tetapi sebaliknya mas Prima menyampaikan komentar spt itu karena dia pun merasa keberatan jika syi’ah mendiskreditkan para sahabat maupun ahlul bait Nabi… so… intinya silahkan simpulkan sendiri… :mrgreen:

  @ressay

  Discredit itu bisa berarti to damage in reputation = merusak reputasi
  reputation bisa didefinisikan (dari kamus electronic):
  -The general estimation in which a person is held by the public.
  -The state or situation of being held in high esteem.
  -A specific characteristic or trait ascribed to a person or thing: a reputation for courtesy

  kita ambil aja yg pertama dengan kita ganti kata person menjadi para sahabat dan ahlul bait. dan the public di sini adalah kaum sunni yg merupakan mayoritas.

  Tentunya kaum sunni meyakini reputasi yang baik para pendahulu Islam berdasarkan nash yg ada dalam Al-Qur’an maupun Assunnah. sehingga jika ada kelompok yang berusaha mendiskreditkan para pendahulu yang dijadikan sandaran oleh kaum sunni berdasarkan interpretasi kelompok itu sendiri thd suatu nash, maka sangatlah wajar jika kaum sunni melakukan reaksi…

  Contoh anda pernah memuat tulisan di blog anda dengan judul Menurut Bukhari, Mayoritas Sahabat Nabi Murtad Ditulis pada April 14, 2008 oleh ressay, apa maksudnya ini? Ok pasti anda akan berkilah saya hanya menyampaikan hadits yg ada dalam Bukhori kok… tetapi apa maksud anda memuat thread tsb? dan bagaimana interpretasi Bukhari sendiri terhadap hadits tsb? Bagaimana interpretasi ulama2 sunni thd hadits tsb? Mengapa tidak anda jelaskan? Bukankah begitu banyak ayat maupun hadits berbicara tentang keutamaan mereka (para sahabat), jika anda tidak bermaksud mendiskreditkan sahabat, tentu anda akan menampilkan pula ayat2 dan hadits2 lain yg bercerita tentang keutamaan sahabat, kalo tidak di thread tsb mungkin di treadh lain, tetapi kenyataan tidak ada… ya tho?… ato paling tidak anda jelaskan dalam definisi sahabat yg bagaimana yg ada dalam hadits tsb…makanya saya yang termasuk kalangan jahil dan bayi yg belum saatnya dikasih makan dg sendok besi ini akan mengetahui dg mudah apakah sikap seseorang itu mendiskreditkan ato tidak… eh anda masih nanya batasan2 nya lagi… sedangkan di thread2 yg lain anda menghimbau persatuan antara sunni dan syiah… bgmna hal tsb bisa terjadi? Spt menegakkan benang basah kalo saya kira… :mrgreen:

  @all

  Sekarang saya balik tanya, semisal komentar yang diposting mas Prima, kira2 apa batasan2-nya sehingga komentar mengenai syi’ah tidak dianggap menghasut ato mendiskreditkan syi’ah? Apakah tidak lebih baik dijawab saja jika memang temen2 punya hujjah yg kuat? Ato dibiarkan saja toh saya kira pembaca akan bisa menilai sendiri kok, apakah benar ato tidak postingan mas Prima…

  Salam damai selalu…

 338. Mengenai copy paste mas prima, saya tidak mempermasalahkan apakah itu mendiskreditkan syiah atau tidak. Yang saya permasalahkan adalah ketika tulisan-tulisan yang di copy paste mas prima itu tidak nyambung dengan tulisan mas SP.

  Marilah kita belajar menghormati mas SP. Saya yakin ketika beliau menulis tulisan-tulisan disini, beliau tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang anti kritik.

  Mengenai pendiskreditan, saya pikir itu akan sangat subyektif. Karena menurut saya, segala hal itu pasti subyektif. Tidak ada yang yang obyektif di dunia ini, kecuali subyektif dan subyektif dominan yang kemudian diklaim beberapa orang sebagai obyektif.

  Karena persoalan pendiskreditan ini sangat subyektif, maka diperlukan pembuktian apakah benar yang disampaikan oleh seseorang itu yang kemudian diklaim sebagai tindakan pendiskreditan.

  Saya menulis mengenai hadits riwayat bukhari tersebut sepanjang yang saya ketahui. Bagaimana jika ada orang yang menuduh saya mendiskreditkan sahabat Nabi? Saya pikir itu sah-sah saja sebagai penilaian subyektif dia. Hanya saja, itu perlu dibuktikan.

  Sama halnya ketika Anda menerima kabar bahwa ada salah satu sanak keluarga Anda mencuri. Lalu Anda kemudian menuduh orang itu telah mendiskreditkan salah satu sanak keluarga Anda. Untuk penilaian awal, saya pikir ndak ada salahnya juga. Namun, alangkah baiknya jika kemudian Anda melakukan sejumlah langkah pencarian kebenaran akan kabar tersebut.

  Jadi, alangkah baiknya jika kita belajar untuk menghormati forum ini. Berkomentarlah sesuai dengan tulisan yang ada, tidak perlu bercapek-capek ria mengcopy paste tulisan yang sekiranya mendukung kepentingan dia padahal tulisan tersebut tidak sesuai dengan tema yang sedang dibahas.

  Begitu…

  Ok, kita lanjut diskusi ini…

  Monggo barang kali ada yang ingin mengkritisi tulisannya mas SP.

 339. @ressay

  Mas menulis

  Sebenarnya apa yang dilakukan oleh mas prima ini tergolong spam. Dan itu menurut UU ITE sudah bisa dikenai pidana.

  Tulisan Mas tersebut juga termasuk spam lho. Karena tidak sesuai tema yang ditulis Mas SP. Kalau mau ngasih saran ke Mas SP, lewat email dong, jangan di sini. Itu spam juga.

  By the way, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan, menurut saya tulisan-tulisan yang ada berbentuk pertanyaan saja.

  Contoh:
  Yang saya ketahui kok seperti ini ya? Benar ngga sih? Kasih tau saya dong.

  Jadi sifatnya bukan berita atau argumentasi tapi saling bertanya. Kan kita sedang mencari kebenaran.

  Salam damai selalu.

 340. @Salepiyun oenjuk Gigi (soegi)

  Demikian pula mereka pun akan membongkar segala kebobrokan dan menyatakan yg benar… walaupun ada fitnah dari syi’ah

  Monggooo..mongooo..enteng kreweng.. :mrgreen:

 341. @Soegi
  Wah saya salah duga (?). Saya kira mas dengan tulus ingin mengajukan usul untuk menghentikan pertikaian dan permusuhan antar mazhab, seperti yang mas komen di /pada Desember 1st, 2008 pada 1:39 pm berikut:

  Dear All
  Jika mau bersatu… salah satu kuncinya… hentikan pendiskreditan terhadap sahabat maupun ahlul bait Nabi Shalallahu “alaihi Wassalam dengan alasan apapun juga, karena mereka semua adalah orang-orang dekat Nabi… yang mesti kita muliakan… kalau tidak… jangan harapkan persatuan antara Sunni dan Syi’ah akan terwujud… selamanya…
  Salam damai selalu…

  Serta penegasan sikap mas terhadap mazhab Syiah di/pada Desember 1st, 2008 pada 3:18 pm;

  @armand
  Selama ajaran mereka (Syiah) lurus dan tidak mendiskreditkan para shahabat maupun ahlul bait Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam… saya jamin ajaran & kelompok mereka tidak akan didiskreditkan
  Salam damai selalu…

  2-3 pembaca aktif langsung menyatakan sikap persetujuannya. Namun kemudian, anehnya, mas mulai mengeluarkan komen-komen yang bertolak belakang dengan sikap mas sebelumnya. Bahkan tanpa ragu mas malah mendukung copas Prima yang notebene berisi pendiskretan thd mazhab Syiah. Apakah ini Soegi yang lain?
  Apakah mas tidak melihat bahwa Prima sama sekali tidak mau berdiskusi, serta asyik dengan dirinya sendiri yang terus masuk dengan copas? Saya yakin jika Prima melakukan hal-hal berikut, kami tidak segan-segan akan menjawab;
  (1) Bersedia membuka dialog
  (2) Menampilkan komennya sendiri dan bukan sekedar copas
  (3) Bertanya satu per satu dan pelan-pelan
  (4) Fokus dan berkaitan dengan tulisan SP
  (5) Tidak memfitnah, menghujat tanpa bukti dan dalil
  Yang ini kalau masih dilakukan, benar-benar males deh jawabnya 🙂
  (6) Bersedia menjawab kembali jika disanggah serta jangan asyik dengan diri sendiri

  Coba mas perhatikan dengan sungguh-sungguh, dari yang mas interpretasikan sebagai Syiah di sini, adakah mereka mengeluarkan kata-kata kasar, memfitnah dan menghujat? Jika pun terkesan mendiskretkan sahabat, semuanya dikuatkan dengan bukti dan dalil yang sumbernya diakui bersama.
  Jika mas (atau Prima atau yang lainnya) tidak setuju dan keberatan dengan apa yang dipaparkan oleh penulis di sini dan keberatan dengan komen-komen yang ada, kan tinggal disanggah? Terserah mau menggunakan dalil aqli atau naqli sesuai kemampuan. Jika tidak mau, tidak mampu atau tidak punya waktu mengomentari, yah..menurut saya jangan langsung naik darah dan tidak terkontrol dengan langsung menghujat-hujat serta memfitnah tanpa dalil.

  Jadi saya setuju dengan mas Ressay yang mengatakan;

  Saya menulis mengenai hadits riwayat bukhari tersebut sepanjang yang saya ketahui. Bagaimana jika ada orang yang menuduh saya mendiskreditkan sahabat Nabi? Saya pikir itu sah-sah saja sebagai penilaian subyektif dia. Hanya saja, itu perlu dibuktikan.
  Sama halnya ketika Anda menerima kabar bahwa ada salah satu sanak keluarga Anda mencuri. Lalu Anda kemudian menuduh orang itu telah mendiskreditkan salah satu sanak keluarga Anda. Untuk penilaian awal, saya pikir ndak ada salahnya juga. Namun, alangkah baiknya jika kemudian Anda melakukan sejumlah langkah pencarian kebenaran akan kabar tersebut.

  Yang ini juga;

  Jadi, alangkah baiknya jika kita belajar untuk menghormati forum ini. Berkomentarlah sesuai dengan tulisan yang ada, tidak perlu bercapek-capek ria mengcopy paste tulisan yang sekiranya mendukung kepentingan dia padahal tulisan tersebut tidak sesuai dengan tema yang sedang dibahas.

  Begitu saja mas. Mudah-mudahan masih ada Soegi seperti di tgl. 1-Des-08 🙂

  Salam

 342. @soegi

  Anda bilang mas Prima menghasut dan lain sebagainya… tetapi menurut mas Prima, syi’ah juga menghasut umat dalam rangka mendiskreditkan sahabat dan ahlul bait…

  Jadi menurut mas Soegi, hasutan boleh/harus dibalas dengan hasutan? Mohon saya tanya ajaran moral dan akhlak darimanakah itu?
  Bagi saya, saya punya sikap sendiri, siapa saja yg menyalahi kebenaran harus kita nasihati/complain.

  Kalau anda meragukan keikhlasan saya ya monggo… tapi saya pun demikian thd anda…

  Koq sesimple itu anda menjawab keraguan saya. Apakah mas Soegi tidak menganggap serius ajakan mas soegi agar kita semua menghentikan pendiskreditan kepada orang2 dekat Nabi SAW.
  Dan saya orang pertama yg menyatakan setuju, karena saya menganggap mas Soegi ikhlas mengajak pada kebaikan. Sebagai pendukung saya berkepentingan untuk memahami bhw mas Soegi serius dan ikhlas atau tidak dg ajakan itu. Karena teriakan setuju saya adalah penuh dengan komitmen saya. Lha kemudian yg saya ikuti/dukung menyalahi ajakannya sendiri, tentu saya berhak mempertanyakan. Kecuali mas Soegi ralat bahwa ajakan itu hanya main2 dan mas soegi tdk siap dg komitmen itu.

  yg jelas anda harus melihat dari dua sisi… jangan satu sisi aza… apalagi anda adlh seorang truthseeker… :mrgreen:

  Saya selalu berusaha melihat semua sisi mas soegi. Silakan mas soegi tegur dan tunjukkan kepada saya jika saya tdk berada pada rel kebenaran..monggo..monggo..
  Mas soegi, bukankah teguran saya kepada mas Prima merupakan perwujudan dari ajakan mas soegi, krn mas Prima sdh menyalahi ajakan/nasihat mas soegi dg mendiskreditkan orang2 dekat Rasulullah (keturunan/kerabat Rasulullah). Jika saya dianggap tdk melakukan sebaliknya itu lebih karena saya masih menganggap tulisan yang ada belum mendiskreditkan secara subjektif. Kecuali mas soegi bisa mendefinisikan batasan pendiskreditan sebagaimana yg diminta mas Ressay. Jadi, jika ada terjadi caci maki thd sunni dan sahabat diluar forum ini, maka sangat tdk adil jika forum ini dipakai oleh Prima cs sebagai ajang balas dendam. Sebagaimana yg diajarkan Rasul kita, bhw kita harus bisa menghormati tuan rumah.

  saya kan hanya menyampaikan konsekuensi logis jika syi’ah tetap mendiskreditkan sahabat dan ahlul bait… jadi mohon direnungkan aza…

  Saya sangat paham sekali mas soegi. Tapi jika mas soegi memang secara zahir & batin adalah pendukung persatuan dan anti perpecahan, maka mas soegi akan menanggapi hal2 tsb dg cara yg lebih bijak. Yaitu bahwa caci maki thd sahabat bukanlah kepribadian syi’ah, itu hanyalah kerja oknum syi’ah yg ilmu/akhlaknya belum cukup. Sehingga, ketika terjadi caci maki oleh Prima cs, kita jg harus menanggapi beliau sebagai oknum sunni, sehingga tidak ada keburukan dari syi’ah maupun sunni, yg ada adalah kerja oknum. Apakah Mas soegi ada melihat rekan2 disini yg mengeneralise akhlak mas Prima sbg akhlak Sunni???

  kan saya hanya sampaikan bahwa paling tidak mereka adalah representasi dari kaum nahdhiyin yg sadar, ga semuanya mas… gimana seh…

  OK, rupanya kita memiliki pemahaman yg berbeda atas kata representasi (mewakili). Sayapun tdk pernah mengatakan semua, saya hanya mengkritisi bhw Sidogiri tdk (belum tentu) merepresentasi Nahdliyin. Dan saya menanyakan dasar dr klaim mas soegi. Atau mas soegi tdk menganggap penting bhw suatu klaim harus punya dasar?.

  Coba renungkan… Keliatan dari komen temen2 merasa keberatan dengan apa yang disampaikan mas Prima karena merasa apa yg disampaikan mas Prima mendiskreditkan Syi’ah, tetapi sebaliknya mas Prima menyampaikan komentar spt itu karena dia pun merasa keberatan jika syi’ah mendiskreditkan para sahabat maupun ahlul bait Nabi… so… intinya silahkan simpulkan sendiri… :mrgreen:

  Mas Soegi yg mengira spt itu. Belum tentu mas soegi. Saya pikir syi’ah sudah sangat biasa dg hal2 spt, dimana para pemula yg fanatik didoktrin oleh guru2 mereka shg muncul dendam & kebencian.
  Mas soegi mau tahu apa yg menjadi keberatan kita disini (semestinya bukan hanya syi’ah yg keberatan, semua umat islam yg berakhlak mestinya keberatan dg apa yg dilakukan oleh mas Prima):
  1. Mas Prima membanjiri forum ini dg copas2 tanpa peduli complain krn menyalahi tata cara forum diskusi. Seolah2 mas Prima menganggap kita semua disini belum pernah tahu apa yg beliau sampaikan… :mrgreen:
  2. Mas Soegi tidak menanggapi komentar atas tulisannya dan terus kirim copas2.
  3. Dari copas2 tsb banyak fitnah2, dan beliau tdk merespon komentar yg lain ttg itu.
  4. Mas Soegi menyertakan caci maki yg menyalahi akhlak semua manusia.
  5. Mas Prima memanfaatkan kemurahan hati & kesopanan tuan rumah dg melakukan sesuatu yg merusak forum ini.

  Lagi2 akhlak yg tdk terpuji, yg kita semua malu atas itu.
  Kalau hanya pendiskreditan kpd syi’ah saya pikir mereka akan sangat welcome, jika itu dalam diskusi yg adil.
  Apakah pendiskreditan thd sahabat mengijinkan kita untuk meninggalkan akhlak??

  Wassalam

 343. BIMS, HANIIFA KINI PRIMA

 344. @pencari kebenaran

  By the way, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan, menurut saya tulisan-tulisan yang ada berbentuk pertanyaan saja.

  Contoh:
  Yang saya ketahui kok seperti ini ya? Benar ngga sih? Kasih tau saya dong.

  Cocok

 345. @all

  Tampaknya temen2 ga paham apa yg saya maksudkan dr tgl 1 des s/d saat ini… ya mungkin memang bahasa saya yg termasuk low level language ini kali ya… :mrgreen:

  yg jelas ada aksi pasti ada reaksi oce… itu sudah menjadi konsekuensi logis… tetapi kyknya temen2 masih blm sadar juga dan mempertahankan diri bahwa apa yg sering dilakukan selama ini bukan mrpkan bentuk aksi pendiskreditan… ya silahkan saja… di sini saya sekedar mengingatkan… kalo temen2 mengatakan bahwa sudah biasa mendapat reaksi ya berarti ndak ada masalah tho dg postingannya mas Prima… 🙂

  kalo mas2 cermati postingan2 mas Prima walo copaz, sebenarnya ada hal yg bisa diambil pelajaran… sayang mas2 sekalian sudah menutup diri kayaknya & sudah trauma duluan :mrgreen:

  Kalo mas2 mengatakan bahwa pendiskreditan yg dilakukan syi’ah thd sahabat ada dalilnya… bukankah postingan mas Prima juga berdalil?…

  Saya sudah sebutkan salah satu contoh bentuk pendiskreditan thd sahabat… dan saya kira sudah cukup jelas… kalo mas2 mengatakan itu semua subyektif, ya berarti kelompok sunni dan syi’ah mempunyai kesubyektifan masing2… makanya saya bilang salah satu kunci persatuan hentikan segala bentuk pendiskreditan dengan alasan apapun juga… kalau mas2 mengatakan “kami sedang tidak mendiskreditkan kok, ini ada dalilnya, kami hanya bla.. bla…bla”… tetapi bagi kelompok sunni itu adalah bentuk pendiskreditan… kalo mau bersatu ya hentikan… kalo tidak… ya jgn mengeluh, jgn minta dihapus dll jika ada reaksi dari mereka… jelas kan? kalian merasa sakit jika dipojokkan… maka mereka pun juga… mudah2 an ini bisa dipahami…

  Salam damai selalu…

 346. ok, saya pikir cukup.

  Seperti telah disepakati bersama bahwa segala hal pendapat yang keluar dari pribadi kita, adalah pendapat subyektif kita. Bahkan ketika kita berargumen menggunakan dalil Qur’an sekalipun, masuklah unsur-unsur subyektif kita dalam menafsirkannya.

  Tidak ada yang obyektif di dunia ini, yang ada hanya subyektif dan subyektif dominan yang kemudian diklaim sebagai obyektif.

  Masing-masing orang berhak untuk berpendapat. Bahkan berpendapat orang lain telah melakukan pendiskreditan.

  Hanya kemudian, untuk menunjukkan bahwa kita ini bukanlah manusia hasil dogma-dogma murahan, maka menjadi sangat penting bagi kita untuk kemudian melakukan berbagai macam langkah verifikasi atas berita, info, pengetahuan, yang sampai kepada kita.

  Anggaplah, misalnya, berita bahwa Imam samudra mati dengan keadaan bau busuk sebagai tasawwuri. Untuk kemudian kita melakukan verifikasi atas berita tersebut sehingga nantinya ia akan menjadi tashdiq.

  Siapkah kita untuk melakukan verifikasi tersebut? ok…mari kita verifikasi segala macam berita yang kita anggap sebagai pendiskreditan, tentunya yang ada di blog ini.

 347. Dialog Ja’far al-Shiddiq dengan seorang Syi‘ah.[3]

  Seorang rawi[4] menuturkan bahawa ada seorang Syi‘ah mendatangi Ja’far bin Muhammad al-Shiddiq[5] Karramallah Wajha lalu segera mengucap salam: “Assalamu‘alaikum waRahmatullahi waBarakatuhu.” Ja’far terus menjawab salam tersebut.

  Syi‘ah berhujah lagi: Sesungguhnya Allah berfirman:

  Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan Haji, dan (hanya perbuatan) memakmurkan Masjid Al-Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat serta berjihad pada jalan Allah ? Mereka (yang bersifat demikian) tidak sama di sisi Allah. [al-Taubah 9:19] Ayat ini turun berkenaan ‘Ali ‘alaihi salam.[10]

  Ja’far ‘alaihi salam menjawab: Abu Bakar memiliki sesuatu yang lebih afdal di dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:

  Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan (menguasai Kota Mekah: Fath al-Mekah). Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu kerjakan. [al-Hadid 57:10]

  Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menafkahkan hartanya untuk Rasulullah, orang yang pertama berperang dan yang pertama berjihad (yakni ketika) orang-orang musyrik datang memukul Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sampai berdarah. Sebaik sahaja Abu Bakar mendengar berita itu dia terus berlari mendatangi mereka lalu berkata:

  “Celaka kalian ! Apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan Rabb-ku adalah Allah padahal dia telah membawa bukti-bukti yang jelas dari Tuhan kalian ?”

  Maka mereka meninggalkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berbalik memukul Abu Bakar sehingga tidak jelas antara hidung dan wajahnya.[11]

  Dia (Abu Bakar) adalah orang yang pertama berjihad di jalan Allah dan orang pertama yang berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, serta orang pertama yang menafkahkan hartanya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:

  “Tidak ada harta yang bermanfaat untukku seperti manfaatnya harta Abu Bakar.” [12]

 348. Dialog Ja’far al-Shiddiq dengan seorang Syi‘ah.[3]

  Syi‘ah tersebut melanjutkan hujahnya: Sesungguhnya Allah Ta‘ala telah berfirman:

  Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada waktu malam dan siang, dengan cara sulit atau terbuka. [al-Baqarah 2:274]

  Ayat ini turun berkenaan ‘Ali ‘alaihi salam. Dia memiliki empat dinar, satu dinar dia nafkahkan pada malam hari, satu dinar dia nafkahkan pada siang hari, satu dinar secara sembunyi-sembunyi dan satu dinar secara terang-terangan. Maka turunlah ayat ini.[8]

  Ja’far ‘alaihi salam menjelaskan: Abu Bakar memiliki yang lebih utama lagi di dalam Al-Quran. Allah berfirman:

  Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya. [al-Lail 92:01]

  Ini adalah sumpah Allah.

  Dan siang apabila ia lahir terang-benderang; Demi Yang menciptakan (makhluk-makhluk-Nya) lelaki dan perempuan; Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Jelasnya: adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertaqwa; Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. [al-Lail 92:02-06]

  Ini ialah Abu Bakar.

  Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan.

  Ini ialah (bagi) Abu Bakar.

  Dan akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa. [al-Lail 92:17].

  Ini ialah Abu Bakar.

  Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. [al-Lail 92:18].

  Ini ialah Abu Bakar.

  Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun, yang patut di balas. [al-Lail 92:19]

  Ini ialah Abu Bakar.

  Dia telah menafkahkan untuk (dakwah Rasulullah) sebanyak 40 ribu dinar sehingga baginda bersuka-cita. Kemudian turunlah Jibril ‘alaihi salam memberi khabar bahawa:

  “Allah yang Maha Tinggi dan Luhur memberikan salam untukmu (wahai Rasulullah) dan Dia berkata ucapkan juga kepada Abu Bakar salam dari-Ku dan katakan kepadanya: Apakah engkau redha kepada Allah dalam kefakiranmu ini ataukah engkau tidak suka ?”

  Maka Abu Bakar menjawab:

  “Apa mungkin aku marah (tidak suka) kepada Rabb-ku ‘Azza wa Jalla ? Aku redha kepada Rabb-ku, aku redha kepada Rabb-ku, aku redha kepada Rabb-ku.”

  Dan Allah berjanji untuk meredhakannya.[9]

 349. Menguak Konspirasi Persia dalam Merusak Islam dan Memecah-Belah Muslimin

  PENIPU LAIN: IBNU SHAHAB AL-ZUHRI

  Sekarang mari kita mempelajari “Imam” Ibnu Shahab Al-Zuhri (w. 124 H/ 742 CE).
  Hujjatullah Abdul Qadir Ali Al-Musvi, pengarang Mizanul Faris menyatakan bahwa nama yang sebenarnya dari Zuhri adalah Ibnu Shahab Toosi. Ia adalah salah satu dari ratusan ribu migran yang, setelah Arab menaklukkan Persia, telah menetap di kota-kota besar Iraqi seperti Koofa, Basra dan Baghdad. Beberapa buku sejarah telah menjuluki dia sebagai pendiri kedua theologi Shia. (pendiri pertamanya adalah Yahudi Abdullah bin Saba)

  Di buku “Imam Zuhri dan Imam Tabari, Gambaran Sisi lain “, Allama Tamanna Imadi menyatakan bahwa peran Zuhri menonjol secara menyolok pada semua perbedaan antara sekte Shia dan Sunni hingga hari ini.

  Ia biasa memalsukan sebuah Hadith dan kemudian disebarkannya kepada pusat-pusat propaganda yang dari merekalah berita bohong tersebut menyebar ke keseluruhan dunia Islam.

  Beberapa ulama Shia mengakui bahwa dia adalah pengikut Shia.

  Bagaimanapun, Ibn Shahab Zuhri (Toosi) adalah keturunan dari kerajaan Persia Sassanid dan berpaham Zoroastrian. Allama Imadi, Maulana Dost Muhammad Qureshi, Mufti Muhammad Tahir Makki dan Allama Mujeebi, semuanya dengan suara bulat menyatakan bahwa akal bulus Zoroastrian ini menampilkan dirinya seperti “Imam” yang dipercayai banyak orang hingga hari ini.

  Dialah orangnya yang:

  • Mengarang cerita untuk menimbulkan keraguan tentang pengumpulan dan keaslian AL-Quran.

  • Yang memulai pembicaraan bahwa beberapa ayat Al-Quran membatalkan yang lain (konsep nasikh-mansukh).

  • Memalsukan dugaan yang bodoh bahwa Al-Quran diwahyukan dengan tujuh versi “bacaan”.

  • Dialah orangnya yang menyebutkan Hazrat Ayesha pada konteks Surah An-Noor. Hal ini telah untuk memfitnah Ummul Mu’miniin (Ibu orang-orang beriman).

  • Dialah orang yang mengarang cerita perselisihan antar Sahabah Karam mengenai suksesi Nabi yang mulia di Saqeefa Bani Saa’idah.

  • Cerita palsu tentang perdebatan antara Hazraat Ali, Abu Bakar dan Umar.

  • Cerita yang disisipkan tentang penyiksaan terhadap Fatima binti Muhammad, perselisihan tentang Kebun Fadak, dan penganiayaan putri Nabi oleh Hazraat Abu Bakr dan Umar.

  • Puncak dari semuanya adalah cerita dusta tentang pertempuran Jamal antara Hazrat Ali dan Hazrat Ayesha, Pertempuran Saffain antara Hazrat Ali dan Hazrat Muawiya, dan Pertempuran Nahrawan antara Hazrat Ali dan Khawarij adalah ciptaan pikiran Zuhri. Sesungguhnya, Pertempuran Jamal, Saffain, Nahrawan dan Karbala tidak pernah terjadi!

  Zuhri sebenarnya bukan hanya menyebarkan cerita dongeng menghebohkan tersebut di atas. Ia juga mempunyai dukungan penuh dari para pengikutnya yang Zoroastrian. Motiv utama mereka yang tersembunyi adalah untuk memecah-belah muslimin menjadi beberapa sekte, sehingga mendorong mereka untuk berselisih satu sama lain dan menjadikannya meninggalkan Al-Quran.

  Komplotan lain dari urusan yang jahat ini adalah orang-orang Yahudi yang diusir dari jazirah Arab pada zaman Nabi.

  Banyak di antara mereka memakai nama dan berkedok muslim dan menetap di pusat-pusat peradaban Islam untuk turut menikmati pemerintahan muslim yang makmur.

  Kekuatan ke-3 yang aktif dalam usaha makar ini adalah Kekaisaran Byzantium (Romawi timur) yang telah ditaklukkan oleh muslimin pada masa pemerintahan Hazrat Umar. Syria, Mesir, Jerusalem, Alexandria dll telah jatuh ke tangan muslimin.

  Orang-orang Romawi juga memesongkan umat Islam karena ingin membalas dendam atas kekalahan mereka dari muslimin.

 350. KEMAH-KEMAH MUSUH:

  Yaitu pusat-pusat pergerakan pemikiran Zoroastrian, Yahudi dan Nasrani membentuk suatu koalisi melawan muslimin.

  Suatu penderitaan akan membangkitkan rasa senasib seperjuangan. Tiga perencana makar tersebut, yaitu dari unsur-unsur yang terkalahkan, mengadakan suatu rangkaian pertemuan rahasia di Koofa, Syria, Yemen dan Constantinople. (Lisanul Meezan)

  Perlu diingat bahwa muslimin tidak menjajah kekaisaran Persia dan Romawi terhadap milik penduduk atau merampas tanah mereka.

  Di kedua adikuasa zaman itu, segelintir elit yang berkuasa menekan dan memperbudak masyarakan secara fisik, mental dan ekonomi.

  Laporan tentang kekejaman tersebut dan teriakan masyarakat meminta tolong mencapai ibukota adikuasa yang baru di Madinah.

  Nabi yang mulia telah memperingatkan kaisar yang lalim tersebut, bahwa jika mereka gagal mengubah dan mengembalikan hak-hak masyarakat, maka saatnya sudah dekat bahwa elit kekuasaan akan menghadapi kesulitan berhadapan dengan masyarakat.

  Hazraat Abu Bakr dan Umar hanyalah menegaskan kembali peringatan tersebut.

  Perlu diingat kembali bahwa Al-Quran menjelaskan jihad dalam pengertian perang hanya dalam keadaan/ kondisi berikut:

  • Ketika musuh secara phisik menyerang Muslimin.
  • Ketika musuh mengusir Muslimin dari rumah dan negeri mereka.
  • Ketika orang-orang yang tidak bersalah mendapatkan tekanan dan berteriak meminta tolong.

  Dalam hati mereka, masyarakat Parsi dan Kristen bergembira sekali atas munculnya Islam sebab pertama kali bagi mereka menyaksikan indahnya kebebasan.

  Namun demikian, bagi mantan elit istana/ penguasa kondisi tersebut merupakan bencana.

  Orang-orang Yahudi tidak pernah melupakan luka akibat pengusiran yang mereka alami pada masa lalu. Dalam hati mereka, unsur-unsur yang terkalahkan ini berkesimpulan bahwa tidaklah mungkin melawan muslimin di medan pertempuran.

  Oleh karena itu, mereka memecahkan persoalan tersebut dengan cara menabur benih perselisihan dan perpecahan antar muslimin. Cara yang terbaik untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah menjadikan muslimin meninggalkan Al-Quran secara tanpa mereka sadari..

  Selanjutnya, bentuk peperangan mereka adalah secara filosofis dan intelektual di mana orang-orang Arab yang lugu merasa tidak sedang berhadapan dengan musuh. Mereka adalah manusia yang suka bertindak, bukan tukang gosip.

  HORMUZAN, PERANCANG MAKAR PERTAMA DALAM SEJARAH KITA:

 351. @Prima

  Daftar isinya belum mas atau judulnya juga belum.

 352. @Prima

  Atau langsung saja kesimpulannya.

 353. SABAR YACH….saya mau makan dulu….
  yang penting forum ini kan tujuannya utk orang2 pencari kebenaran…

  Silahkan bagi siapa saja yg berminat mencari kebenaran, jgn malu2.

  Kang asep sdh sadar tuch….tidak malu2 lagi, minta ditambah petunjuk kebenaran pada saya.
  Sabar kang Asep yach…

  Dikaji saja dulu…kalau tidak jelas atau tidak setuju silahkan di komentari…

  Mantan Syiah.

 354. salimna

  @Prima (Mantan Syi’ah? Syiah Ibrahim? Syiah Nuh?)
  Jangan cicirkan Riwayat Abi Thalib bin Muthalib.. Catatkan juga sekali di sini. Semoga dipermudahkan ALLAH untuk para pencari kebenaran.

  wasSalam

 355. @Prima

  Jangan abaikan juga UJUB dan RIAK… Yach!

  inna lillahi wa inna lillahi raji’un

 356. Apakah ada salah yang salah???///
  Kenapa tidak dikomentari saja kalau memang ada yg salah, atau kalia semua syiah setuju dgn apa yg saya tampilkan ??///

  Lihat keatas bung….”Analisa Pencari Kebenaran”

  silahkan saja dianalisa kebenaran yg saya tampilkan tsb…jgn hanya pandai memindahkan otak keleher, ngotot, ngeyel..tak ilmiah.

  Silahkan yang ilmiah dikomentari dgn yg ilmiah lagi…

 357. @Prima

  Kalau anda mantan syi’ah, bagaimana menurut versi anda pengangkatan Imam Ali as sebagai khalifah (imam) kaum muslimin? (waktu anda masih masuk syi’ah)

 358. Salam..

  Apakah patut bagimu Prima tentang penyataan ini: “BENARNYA MENDAPAT 2 PAHALA; SALAHNYA MENDAPAT 1 PAHALA’ pada pengertian IJTIHAD?

  Apakah Filosofi sebegini yang menjadi inti untuk mendapat/mencari kebenaran yang kamu mahukan… wahai Prima?

  wa’alaika wa’alaihi al-Salam

 359. prima, di/pada Desember 5th, 2008 pada 7:25 am Dikatakan:
  Apakah ada salah yang salah???///
  Kenapa tidak dikomentari saja kalau memang ada yg salah, atau kalia semua syiah setuju dgn apa yg saya tampilkan ??///

  Jadi… tidak sampailah maksud kamu bahawa Syi’ah SEMUAnya suka mencela mahupun mencaci….
  Barangkali kamu memang sudah mendapatinya SEMUAnya…. Tapi bukan KEBANYAKANnya. Kemana perginya yang SEDIKIT yang kamu dapati?

  Ada Yang Salah atau Ada Yang Keliru? (MANTIQ)

  wasSalam

 360. @Prima

  Mas, kalau mau ditanggapin. Coba anda bertanya satu pertanyaan yg tidak berkenan mengenai syi’ah. Insya Allah, saudara-saudara kita yg dari syi’ah pasti akan menjawabnya. Jangan copy paste yg begitu panjang, sehingga bingung untuk menjawabnya.

  Wassalam

 361. @Prima

  Setelah keluar dari syi’ah, sekarang pemahaman mas cenderung ke mazhab atau golongan mana? biar diskusi ini menjadi jelas.

  Wassalam

 362. Salam

  @ All

  Prima itu KHAWARIJ..! ini ucapannya :

  Karena banyak mudaratnya ajaran Ali, maka saya orang awam tidak tertarik lagi dgn Syiah maupun dgn Ali.

  http://jakfari.wordpress.com/2008/05/28/wahhabi-menggugat-syi%E2%80%99ah-3/

  dan dijawab sama empunya blog dg ucapan ini :

  tidak mencintai Ali kecuali seorang Mukimin sejati dan tidak membencinya kecuali orang Munafiq Tulen

  wassalam

 363. Salam

  Saudara Bagir… Bersederhalah. Ini perlu bagi semua Pencari Kebenaran dan para pecinta Ahlul Bayt Nabi s.a.w.w.

  Berazamlah kita sebagai azam Nabi Muhammad s.a.w.w dan Para Imam 12 a.s.

  Semoga 70 ahli kerabat Prima kemudiannya memperbaiki urusan yang Haq dan yang Bathil.

  inna lillahi wa inna lillahi raji’un

 364. *BERSEDERHANALAH.

 365. Salam
  @Fatamorgana

  boleh saya minta email anda..?

  terimakasih sudaraku..

  wassalam

 366. Mau khawarij kek, mau Mu’tazilah kek, mau apa kek, saya mohon dengan sangat kepada mas prima dan kepada semuanya, mari kita hormati mas SP.

  Kita saat ini tengah berada di rumahnya, walaupun beliau mengontrak di wordpress.

  Tetapi saat ini status penggunaan rumah ini ada di tangan beliau. Jadi hormatilah beliau sebagai tuan rumah dengan cara menanggapi tulisan-tulisan beliau, bukan copy paste hal-hal yang tidak berhubungan dengan tulisan.

  Saya jadi bertanya-tanya seperti mas prima. Jangan-jangan ketika tidak ada yang menanggapi tulisannya mas SP, itu menunjukkan bahwa kita semua ini setuju dengan tulisannya mas SP.

  So, kalau misalnya tidak setuju, ya ditanggapi secara ilmiah donk. Bukan hanya copy paste, bukan hanya berkomentar yang out of topic (OOT).

 367. @Prima

  Kalo benar apa yg disampaikan mas bagir bahwa anda pernah berkomentar spt itu di blog lain (mudah2an hanya salah mengetik kalimat, ato mungkin ada maksud lain dr mas Prima yg butuh diperjelas lagi), sedikit masukan dari saya ya mas… bahwa Imam Ali berlepas diri dari ajaran syi’ah yg menyimpang, banyak kok riwayat mengenainya dan ajaran beliau serta ahlul bait lain adalah sama dengan ajaran sahabat Nabi yang lainnya… beliau wajib kita muliakan sebagaimana kita memuliakan orang2 dekat Nabi lainnya baik dari kalangan sahabat maupun ahlul bait.

  Salam damai selalu…

 368. @Soegi

  Iya betul, mudah-mudahan salah ketik semuanya.

  Wassalam

 369. […] atau OOT tapi yah kalau bisa jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Aneh sekali kan kalau sebuah tulisan dipenuhi komentar-komentar kopipaste yang tidak ada hubungannya sama sekali. Saya kecewa sekali, dan saya harap fenomena seperti ini tidak akan terulang lagi. Jadi jangan […]

 370. Sayang forum ini hanya di digunakan utk anjang permainan logika , dan permainan kata2 saja, tanpa didasari hujjah sbg pembenaran, apalgi menghendaki kebenaran.

  Seandainya org syiah mau sedikit saja mengerti dgn apa yg saya tampilkan, mestinya bisa belajar , dan meningkakan pengetaahuan dasar Islam tentang bagaimana para istri Rasulullah sbg ahl baith dan ahl bait lainnya, juga para sahabat didikan langsung Muhammad Rasulullah.

  Rootcause yg mendasar ini akan menjadi suatu pembenaran atas kebenaran.

  jangan blog ini dijadikan oleh org yg hanya bermain kata2.

  Hanya pendapat org sempit yg telah dibina oleh dogma dan doktrin saja, yg tidak mau melihat sejarah Islam itu secara menyeluruh dan utuh

  Sempit dalam wawasan ke llmuan seharusnya mau menerima dgn senang hati yg datang dari org lain.

  Siapa bilang semua yg saya tampilkan tsb tidak ada hubungan nya??

  Sayang sekali yach…seperti biasa syiah melihatnya dgn kaca mata kuda. Sekarang sdh zaman nya kaca mata progresif yg bisa dipakai jauh dekat, siang malam.

  Cobalah fahami dan pelajari apa yg telah saya tampilkan..

  Bila perlu komentari..yach dikomentari, jgn hanya bisa ngomong doang, tanpa arah .

  Jadi sebenarnya siapa yang sebenarnya melakukan sesuatu yg tidak ada hubungannya dgn topik pembenaran diatas??

  Silahkan renungkan..

  Dari mantan Syiah

 371. @Prima

  Kalau anda mantan syi’ah, bagaimana menurut versi anda pengangkatan Imam Ali as sebagai khalifah (imam) kaum muslimin? (waktu anda masih masuk syi’ah).

  Wassalam

 372. Kang SOEGI.##
  Orangnya kan pintar…coba dech di urut dari Nopember 16th, 2008 pada 7:49 pm

  Sibagir nulis dan dikatakan Prima pernah menulis sbb:

  …”Karena banyak mudaratnya ajaran Ali, maka saya orang awam tidak tertarik lagi dgn Syiah maupun dgn Ali””

  Yg saya garis bawahi adalah tentang yg berhubungan dg sayyidina Ali??///

  Gua urut dari atas kok tidak ada..
  Si bagir dapat dari mana yach…

 373. @Mas Prima
  Silakan saja mengklaim sesuka anda, mau mengatakan anda paling pintar, mau mengatakan anda yang paling benar dan semua yang ada disini salah, silakan. Karena setiap klaim sebanyak apapun tidak ada maknanya.
  Anda berkata

  Sayang forum ini hanya di digunakan utk anjang permainan logika , dan permainan kata2 saja, tanpa didasari hujjah sbg pembenaran, apalgi menghendaki kebenaran.

  Mengapa anda tidak melihat apa yang anda sendiri lakukan. Bukankah komentar-komentar anda sendiri adalah permainan kata-kata yang tidak ada artinya. Kalau anda mau membahas sesuatu, tentukan satu topik yang pas. Logika gak perlu dipakai buat main-main, hanya mereka yang tidak mengerti logika yang mengatakan bahwa logika adalah suatu permainan. Kemana logika anda, ketika anda menampilkan tulisan atau komentar yang mengatakan Ibnu Syihab Az Zuhri seorang pendusta atau penipu. Tidakkah anda mengetahui kalau Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan Ashabus Sunan memiliki banyak riwayat Ibnu Syihab Az Zuhri. Apakah anda mau mendustakan kedua kitab shahih itu?.Kalau menuruti anda maka justru Sunni lah yang akan bermasalah besar karena Ibnu Syihab Az Zuhri telah meriwayatkan banyak hadis shahih. Coba pahami dulu baik-baik apa yang anda tulis, kalau semrawutan begitu siapa saja malas menanggapinya. Kebenaran itu tidak diklaim tetapi dibuktikan. Membuktikan sesuatu itu harus dengan dasar bukan dengan klaim lagi. Lihat baik-baik komentar anda, semuanya klaim yang tidak berujung pangkal. semoga bisa direnungkan
  Salam

 374. @Mas Prima

  Kang SOEGI.##
  Orangnya kan pintar…coba dech di urut dari Nopember 16th, 2008 pada 7:49 pm

  Sibagir nulis dan dikatakan Prima pernah menulis sbb:

  …”Karena banyak mudaratnya ajaran Ali, maka saya orang awam tidak tertarik lagi dgn Syiah maupun dgn Ali””

  Yg saya garis bawahi adalah tentang yg berhubungan dg sayyidina Ali??///

  Gua urut dari atas kok tidak ada..
  Si bagir dapat dari mana yach…

  Ini adalah salah satu contoh bahwa Anda tidak memahami perkataan orang lain dengan benar. Atau diperjelas, bahwa anda tidak memahami apa yang anda baca. Mas Bagir jelas-jelas mengutip dari blok saudara Jakfari. Saya pribadi yang membaca komentar Mas Bagir, tinggal mengklik link yang diberikan dan melihat bahwa memang Mas Prima menuliskan kata-kata itu di blognya sudara Jakfari. Prima disitu memang anda Mas, karena jelas-jelas email yang anda tampilkan dengan yang di komentar saya adalah email yang sama. Jadi anda tidak perlu menarik dari atas ke bawah di tulisan ini, tapi silakan melesat langsung ke blognya saudara Jakfari yang dilinkkan oleh Mas Bagir. Saya sudah lihat sendiri dan ternyata ada. Saran saya, perbaikilah cara berbahasa anda kemudian belajarlah memahami dengan benar apa yang anda baca. Saya ragu apakah anda memahami tulisan2 kopipaste yang anda tampilkan disini.

 375. Hmmm…sayang kelakuan ini biasa dilakukan syiah di forum apapun…coba lihat dan baca dari atas.

  Dari judul sampai dgn isi semuanya melebar, tidak ada yg mengerucut.
  Kemudian saya ambil rootcause nya agar lebih terarah, dan bisa dipahami secara kaffah….ech malah dibilang tdk terarah.

  Tidak kan kalian tahu bahwa al kahfii adalah produk Yahudi.?//
  Justru Syiahlah yg mengdopsi kesesatan ala Yahudi.

  Sebenarnya inilah yg harus disadari oleh penganut syiah, kalau bukan karena dogma , doktrin ulama2 dungu syiah.

  Coba kalian baca lagi diurut dari atas, apa pokok bahasannya…selanjutnya permasalahannya tidak jelas…kemudian saya datang utk memperjelas..loch…

 376. @Prima

  Ah anda ini belum juga menjawab pertanyaan saya. Saya tidak percaya anda mantan syi’ah.

  Wassalam

 377. Mas Dedi sudah mengatakan dari awal, bahwa syiah adlah sesat. Maka kata Ali dala keyakinan Syiah adalah bukan Sayyidina Ali yg diyakini di Islam.

  Makanya mas Dedi membela sayyidina ali da ahl baith lainnya, dari kekejaman Syiah atas tragedi pembunuhan Ali oleh syiah.

  Jadi harus dipahami terlebih dahulu pembelaan selama iniol

 378. @Prima

  Anda ganti nama, kenapa jadi pengecut?

 379. Jangan GE-ER dulu, Ali nya syiah berbeda dgn Sayyidina Ali Islam , sahabat ,mantu, dan saudara Rasulullah, juga suami dari Fatimah putri kesayangan Rasulullah …
  Kalau kalian ambil dari blog lain dan masuk di blog ini, maka kalian juga harus baca isi blog ini , Jgn kebiasaan buruk main comot, penggal ayat, potong hadist dll diperlakuakan juga dalam hal2 lain.
  Coba periksa lagi diatas…

 380. @Mas Prima

  Hmmm…sayang kelakuan ini biasa dilakukan syiah di forum apapun…coba lihat dan baca dari atas.

  Dari judul sampai dgn isi semuanya melebar, tidak ada yg mengerucut.
  Kemudian saya ambil rootcause nya agar lebih terarah, dan bisa dipahami secara kaffah….ech malah dibilang tdk terarah.

  Tidak perlu mengklaim Mas, mana buktinya kalau judul dan isi tulisan saya tidak terarah. Siapa saja yang melihat komentar Mas akan langsung tahu kalau Mas lah yang tidak berarah. Tulisan saya di atas membicarakan Fadak dan bagaimana sikap Imam Ali. Tulisan saya itu sebagai tanggapan saudara empunya blog hakekat.com. Tulisan saya merujuk pada kitab Shahih Bukhari sebagai klarifikasi bahwa apa yang dinyatakan hakekat.com itu sangat keliru. Kalau dia mau membantah syiah ya terserah dia, saya cuma mngoreksi kekeliruan dia karena berdasarkan kitab Shahih Bukhari yang saya baca, jelas sekali tulisan hakekat.com itu keliru. Itu inti tulisan saya

  Komentar Mas yang membawa-bwa Syiah itulah yang nggak ada hubungannya alias meluas kemana-mana. Referensi saya ya kitab Shahih Bukhari? Apa itu kitabnya orang Syiah? Lagipula tuduhan Syiah anda itu mau dijatuhkan pada siapa. Siapa yang Syiah disini?Hati-hatilah berbicara

  Tidak kan kalian tahu bahwa al kahfii adalah produk Yahudi.?//
  Justru Syiahlah yg mengdopsi kesesatan ala Yahudi.

  Ini buktinya bahwa yang meluas kemana-mana itu adalah Mas Prima sendiri. Memangnya tulisan saya di atas referensinya dari Al Kahfii. Memangnya ada kitab Al Kahfii?. Mungkin maksud anda kitab Al Kafi, kalau memang mau bilang begitu maka buktikan klaim anda?Tapi harap itu dilakukan di tempat lain yang memang sedang membahas Kitab Al Kafii. Lantas kalau syiah itu produk yahudi, apa hubungannya sama tulisan saya

  Sebenarnya inilah yg harus disadari oleh penganut syiah, kalau bukan karena dogma , doktrin ulama2 dungu syiah.

  Coba kalian baca lagi diurut dari atas, apa pokok bahasannya…selanjutnya permasalahannya tidak jelas…kemudian saya datang utk memperjelas..loch…

  Sana bicara sama orang Syiah, katakan itu pada orang-orang Syiah. Ngapain Mas Prima koar-koar di blog saya. Apa saya orang Syiah? Jangan asal menuduh Mas
  Apanya yang Mas perjelas? heeh bisanya ngaku-ngaku doang. Sungguh aneh 🙂

 381. Mas prima, mungkin bisa melihat bahwa gravatar Anda sama dengan Syiathan. Mungkin mas prima itu Syiathan (baca: Syeton).

  Ok mas prima. Silakan ditanggapi tulisannya mas SP, tentunya dengan hujjah shahih, bukan hanya sekedar permainan logika dan kata-kata apalagi permainan jari dengan copy paste tulisan dari website lain.

 382. @Prima

  Berarti anda bukan mantan syi’ah dan tidak tahu apa-apa mengenai syi’ah. Saya coba mengikuti copy paste anda, barangkali ada yg bisa diambil hikmahnya. Ternyata itu hanya akal-akalan anda saja copy paste sana sini. Saya tidak percaya lagi apa yg anda sajikan di blog ini.

  Wassalam

 383. Bukan pengecut mas….sebaliknya saya berani ///
  Saya ini kan mantan syiah kalau permainan seperti yg dilakukan diforum ini saya sdh biasa…karena diforum ini juga menggunakan dan menggati2 nama, satu org bisa berubah menjadi 2 s/d 3 kali ganti nama . kemudian juga waktu Sibagir kirim tentang blog lain, nach “secondprince” muncul…..he..he..padahal dari atas yg saya maksud ko ga ada..

  Boleh dong saya juga ikut teman2 yg lain disini…., utk ganti nama.
  Lamun jeung ujang asep mah sok wae atuh,,,ganti deui nami..
  Kumaha ayeuna bade nyuhunkeun ditunjukeun jalan nu beuneur deui…

  Sok atuh tong isin2..jang..

 384. @syiathan
  Mas Dedi itu siapa sih?. Ngapain juga pake nickname lain, email dan IP adress anda sama persis dengan punya Mas Prima. 😛
  Langsung saja Mas kalau meragukan tulisan saya, silakan tunjukkan di bagian mana. Jangan mengklaim terus 🙂

 385. sok atuh ditanggapi ieu tulisan-tulisan nu diposting kang SP. Abdi teh bade ningali balek teu mas prima teh.

 386. @syiathan

  karena diforum ini juga menggunakan dan menggati2 nama, satu org bisa berubah menjadi 2 s/d 3 kali ganti nama . kemudian juga waktu Sibagir kirim tentang blog lain, nach “secondprince” muncul…..he..he..padahal dari atas yg saya maksud ko ga ada..

  Ini maksudnya apa. Anda ini mau bilang apa? Tolong menggunakan kata-kata yang jelas. Apa maksud anda saya dan Mas Bagir itu orang yang sama?Lagi-lagi asal menuduh. Heeeh semua orang juga bisa melihat kalau avatarnya beda. Sekarang buktikan kalau memang saya dan Bagir itu orang yang sama. Kalau cuma menuduh itu sih fitnah. Sudah terbukti belangnya eh malah menuduh orang lain. Sungguh sulit sekali dimengerti. Btw saya dari tadi mengajak bicara anda, tetapi sedikitpun anda tidak menanggapi saya. Mana tanggapan Mas soal Ibnu Syihab Az Zuhri yang Mas tuduh itu?

 387. @Prima

  Muhun atuh enggalan waler patarosan ti abdi, upami anjeun mantan syi’ah. Kumaha Imam Ali as dijentenkeun khalifah (imam) nuju anjeun masih keneh ti syi’ah?

  Wassalam

 388. SP.wrote
  .”…dan disini siapa yg syiah,??”

  Lalu dari atas sampai bawah itu kalian tidak baca dan hanya mereum, sampai2 tidak tahu bahwa saya sampai bicara dan menyambung , menantang cari” Syiah ali” di al-Qur’an…sampai gempor tidak akan ketemu dua kata tsb.

  Nach…
  Kenapa setelah terdesak sekarang bertaqiyah dan mengatakan tidak sdg berbicara Syiah, kenapa tidak dari kemarin2, padahal kalian sdh menghinakan kesana kemari..dan baru sekarang ngomong demikian, tidak sdg berbicara Syiah.

  Saya pesan,
  Hati2 kalau bicara, semua tertulis dari atas sampai bawah.

  Tanah fadak??
  Nach ini juga cara kalian lupa..coba baca dari atas, larinya melebar, Ghadirhum,..al amidah dll..
  apakah ini juga ,,mengenai fadak ??

  Kalau bicara Fadak Bukhari pun harus utuh dan dilihat dari sudut mana saja jangan potong memotong, tidak mengidahkan kaidah2 lainnya.

  Kalau semua mau di urut , maka demikian pula saya mau urut semuanya,
  Jangan seperti kalian Syiah seperti biasa sepotong2, memenggal ayat, sejarah dll.

  Jadi blog ini harus dimamfaatkan betul2 utk mencari kebenaran, bukan pembenaran saja. Shg ada mamfaatnya buat yg lain terutama buat org awam.

  Saya pesan,
  Hati2 kalau bicara, semua tertulis dari atas sampai bawah.

 389. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِيَ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ
  بِأُمُورِكُمْ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ.
  عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا. فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ. وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

  فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا. وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنْ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ. فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: لاَ وَاللَّهِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ.

  فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا… حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ.

  فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُ

  فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ. ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ

 390. ASEP,Ressay,bagir and CS
  مَا غَضَبْنَا إِلاَّ لأَنَّا قَدْ أَخَّرْنَا عَنِ الْمُشَاوَرَةِ وَإِنَّا نَرَى أَبَا بَكْر أَحَقُّ النَّاسَ بِهَا بَعْدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. إِنَّهُ لِصَاحِبِ الْغَارِ وَثَانِي اْثنَيْنِ وَإِنَّا لِنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَكُبْرِهِ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بِالصَلاَّةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ.

 391. ya elah dia pake tulisan arab. knapa gak pake tulisan china aja?

  mas, silakan ditanggapi pertanyaan mas SP. bukankah Anda ingin berdialog dengan mas SP? tuh mas SP sudah membuka diri. ok….

  silakan diskusi.

  urang rek ningali cing.

 392. Keun anteup si SP cina lieur sorangan.

  Keur siamah jeung si bagir, Si Asep pan enggeus. sok ku sia di dijawab atuh ..rek ku sunda oge teu nanaon..

  ari sia kabeh teh ngarti teu ….maksudna nu diluhur, nu ku aing ditampilkeun..

  Montong kalaka huntu paketrok,,,otak dinu beuheung,..
  Ngan pinteur hutu hungkul…

  Ceuk aing oge sia mah balaleguk kabeh…dibobodo hungkul ku guru sia…matak oge ulah ngising disisi jalan..matak jadi beuleut..

 393. ok…saya tetap menunggu jawaban dari sang maha guru prima atau syiathan (semoga bukan syaiton) atas pertanyaan mas SP soal Ibnu Syihab Az Zuhri yang Mas tuduh itu.

  Beliau (Mas SP) bertanya kepada sang maha guru prima atau syiathan.

  Mana tanggapan Mas soal Ibnu Syihab Az Zuhri yang Mas tuduh itu?

 394. Maaf dik SP sdh hampir 40 menit mendekati 1 jam saya menunggu di rumah (blog) dik SP tetapi saya sebagai tamu yang menunggu jawaban malu sendiri.
  Karena jawaban dari tuan rumah kok tidak nongol2.

  Saya maklum dan saya Maafkan , bukan tuan rumah SP yg tidak mau memuliakan tamu seperti sunnah rasul , dan tidak menghormati tamu sepeti saya. Tetapi karena diakibatkan kekuarngan sesuatu pada tuan rumah SP maka tidak bisa menghormati dan memuliakan tamu seperti saya.

  Maka dari itu saya sbg tamu tidak juga dibenarkan memaksakan ketidak mampuan tuan rumah SP,…maka dari itu sbg tamu yg terhormat saya mohon diri saja.

  Semoga dik SP memaafkan saya bila dipenghujung ini saya Syiathan/Prima telah membuat sesak nafas dik SP, dan selajutnya dik SP akan mengalami malam2 yang tdk bisa tidur nyenyak karena dipenghujung mendapat ujian yg berat .

  Saran saya, semoga lebih keras lagi belajar dalam kebenaran, dan bukan hanya pembenaran.

  Selamat belajar..

 395. hehehehe…aneh nih maha guru prima atau syiathan.

  silakan saja ditanggapi maha guru.

  —–

  Bagi Anda yang tidak tahu apa yang dituliskan maha guru prima, berikut saya lampirkan terjemahannya. Maklum, gini-gini pernah hidup di bandung sono beberapa tahun.

  Beliau menulis:

  biarin si SP cina pusing sendiri

  buat kamu dan si bagir, sia asep kan sudah. hayo sama kamu dijawab.. pake sunda jg gpp

  kamu semua ngerti ndak.. maksudnya yg di atas.. yg sama saya ditampilkan

  jangan hanya gigih beradu (banyak omong).. otak di leher, yg pandai gigi doang

  kata aku jg kamu bego semua.. dibodohin saja sama guru kamu.. makanya jgn beol di pinggir jalan.. makanya jadi bodoh.

 396. Asep, Ressay, Bagir CS.

  Kuaing geus ditungguan hampir sa jam, tapi sia kabeh kalakah tileleup.

  aing ngahaja milu jeung nurut kahayang sia, masalah imamah, jeung tanah fadak…

  Tapi katingali ku aing nafas sia geus teu bisa ambeukan, lantaran sia kabeh teu bisa jawab.
  Isukan tong poho ka dokter.

  aing masih boga karunya bisa sia kabeh paeh..kukituna aing eungeus heula sakitu wae.
  aing sieun kabawa2 dina eunyana sia kabeh paeh, gara mikiran jawaba aing…

  Pesan aing,..sia kabeh montong polontong…lamun hanyang pinteur…baca kabeh literatures syiahthan oge literaratures Islam jeung nu sejenna dieu, ameh sia kabeh.

  Hate sia kudu dibersihkeun heula, niat karna Alloh..ulah kapangaruhan kunu sejen, kacuali ngan hiji gusti Allah.

  Geus ach..aing mah sieun bisi sia paeh gara2 aing .
  sok diajar sing beneur, carana diajar ulah lantaran hayang bisa debat ngalawan batur tapi diajar ngan hiji nyaeta hayang panggih jeung gusti Alloh hungkul.

 397. @Prima

  Anjeun geuningan janten kitu? bahasana garihal, kuabdi diantosan walerana, janten teu puguh geuning. Naon Maksudna atuh, upami teu kahartos enggal tumaros, ti awal deui. Ulah copy paste. Abdi naroskeun kumaha versi anjeun Imam Ali as jumeneng janten khalifah (Imam) nuju anjeun ti syi’ah keneh?

  Wassalam

 398. @Prima

  Ongkoh mantan syi’ah, tapi naroskeun Imamah sareng Fadak, naha teu teurang?

  Wassalam

 399. @Prima

  Abdi mah janten hawatos ku salira, jaga di yaumil akhir. Yaa Allah, mugia dihapunten wargi abdi kang Prima. Amin.

  Wassalam

 400. @Prima

  Ya Allah, naha aya jalmi nukieu?

 401. Bagir@@
  Bejakeun ka si ressay, maneh na ngarti teu jeung maca tulisan aing jang ka dik SP…
  sieun aing mah si ressay uteukna dina bujur..masalahna nanya aing terus..aing rek kaluar yeuh ….neangan basmiaeun deui.

  Bagir
  Ojo lali kandani cah gemblung iku yoh,,

  Bilang beta mo pigi cari laen tampa…seng bisa beta tinggal terus disini…

  Ngoni semua dang , masti mangarti toch deng torang pung maksud…

 402. @Prima

  Har ari salira, teu gugur teu angin.

 403. @Prima

  Sombong ni yee, bisa bahasa segala macam. Orang sombong bisanya temannya Syaithon.

 404. @Syaithan

  Anda ini pintar, tapi keblinger jadi sombong. Yah, sesuai dengan namanya.

 405. Anjis si asep masih nanya…aing hese kalaur atuh kieu mah…
  Ceuk aing oge apan geus dijawab…ari sia teh agama naon atuh…
  apan kuaing geus dibikeun jawaban nana kubasa arab.

  Lamun sia asep can bisa bahasa arab, ceuk aing oge tong polontong kawas nu enya huntu paketrok.

  Ilmu agama Islam lain turun ku basa Persia…
  kukituna pan geus dipapatahan kua aing, sia kudu ngelmu sing beuneur ulah asal kecap bari uteuk dina beuheng, ngan pinteur panggeugerong hungkul.

  Sia ngarti heuteu..mun teu ngati ceuk aing oge ulah loba huntu…ulah nginsing di sisi jalan ,,jadi beuleut..

  Sakali dieu aing arek kaluar..yeuh…sia ngarti teu basa arab.??

  lamun kuaing di artikeun..hanas teuing atuh…
  sia moal nyaho kebeuleutan sorangan atuh ..

  Sok bagir,..artikeun kana basa Indonesia, ameh kabeh ngarti yen asep teh teu bisa ngaji, ngan hungkul bisa gede genggerong…

  geus ach……….

 406. @Syaithan

  Numatak kuring nanyakeun, ulah sombong sia.

 407. @Syaithan

  Maneh mah pinter, bisa sagala bahasa. Tapi sombong, jelaskeun we make bahasa Indonesia.

 408. @Syaithan

  Sombong persis siga ngaran maneh.

 409. @Syaithan

  BUNGKEULEUKAN

 410. suasana masih runyam bro 😦 ga ikutan dulu ahhh… kabuurrrr…. tuiiinnngg…

 411. Agama Islam teh turun na ku basa Arab,
  Jadi nujadi dasar(basic) na kudu nguasai basa al-qur’an nyaeta basa arab.

  ari sia ngarti dasar, basic, jg sajenisna??

  Jadi mun ku aing diartikeun arabna percuma atuh,
  Kahiji sia sorangan moal ngarti2,
  kaduanna sia teu boga dasar.
  moal nyambung atu ngomong jeung anu beuleut mah, da aing mah utekna masih dina sirah , beda jeung sia geus pindah dina beuheung.
  sarua wae atuh aing ngejelaskeun elmu genitik ka orok tas borojoi…
  ari kitu mah aing jadi milu gelo sarua jeung sia atuh..

  Moal nurutan aing mah….teu tanggung jawab sia jadi gelo, paeh jeung lianna.

  jadi ceuk aing sa encan uteuk sia dipindahkeun kana beuheung sia kudu bisa ngelmu dasar heula.

  Sia mah da tibalik uteukna, kalaka indit ka Iran ngelmuna, nu jelas2 basana beda nyaeta basa persia.
  matak oge sia teu becus maca basa arab.

  akhirna oge uteuk sia mah di simpeun di beuheung, tukang ngadu geungeurong…

  Lamun sia masih terus nahan aing..eunyaa..teu nanaon..
  engke kuaing dikiriman terus elmu nu bener ti aing .

  Gampang aing mah loba tinggal malikeun ku copy paste…

 412. ok mas SP. Silakan Anda bertindak tegas atas OOT ini.

  Kita tunggu saja maha guru prima berkenan memberikan sedikit saja ilmunya untuk membantah tulisan-tulisanmu.

 413. @Asep

  Biar kang Asep jangan dilayanin, nanti kita sama-sama berdosa kaya si Prima (Syaithon=terkutuk) Tidak menjamin bisa bahasa Arab, orangnya beriman. Banyak yg pandai tapi keblinger seperti anda (Prima=Syaithon), ma’af.

  Salam

 414. @Rona

  Iya betul, terimakasih anda telah mengingatkan. Habis mas Prima sih yg duluan berkata kasar dan sombong dengan ilmunya, jadi saya terpancing. Harusnya yg pandai ngasih tahu kepada yg bodoh.

  Ya Allah, ampunilah segala kekhilafanku.

  Wassalam

 415. @Asep

  Salam kenal

  Bukannya pandai dik Prima itu, akan tetapi dia copy paste untuk menutupi kebodohannya. Masa dia ga’ bisa menjawab pertanyaan kang Asep yg sederhana itu waktu dia masih di syi’ah.

  Salam

 416. @Asep

  Syaithan juga bisa bahasa Arab dan bahasa lainnya di seluruh dunia, bahkan hapal Al Qur’an seperti si Prima itu. Makanya kang Asep jangan layani lagi dia.

  Salam

 417. @Asep

  “Allah sudah ridho dengan Islam sebagai agama, temanilah ke-Islam-an kamu dengan kedermawanan dan keindahan akhlak” (Imam Ja’far ash-Shadiq as 71:350)

  Salam

 418. @Kamto @Rona

  Alhamdulillah…terimakasih anda berdua telah mengingatkan saya. Insya Allah saya akan lebih sabar lagi.

  Wassalam

 419. @syiathan/prima

  SP.wrote
  .”…dan disini siapa yg syiah,??”

  Lalu dari atas sampai bawah itu kalian tidak baca dan hanya mereum, sampai2 tidak tahu bahwa saya sampai bicara dan menyambung , menantang cari” Syiah ali” di al-Qur’an…sampai gempor tidak akan ketemu dua kata tsb.

  Lho yang punya waham itu siapa, saya mah gak ada urusannya. Memangnya tulisan saya di atas ada Syiah Ali nya.

  Nach…
  Kenapa setelah terdesak sekarang bertaqiyah dan mengatakan tidak sdg berbicara Syiah, kenapa tidak dari kemarin2, padahal kalian sdh menghinakan kesana kemari..dan baru sekarang ngomong demikian, tidak sdg berbicara Syiah.

  Udah dari kemarin-kemarin kok saya bilang bahwa saya tidak sedang berlindung pada mahzab apapun baik Sunni maupun Syiah. Kalau situ punya waham tersendiri bahwa saya Syiah ya terserah situ. Memangnya situ siapa? kok sok tahu betul dengan saya. Apa yang mesti saya taqiyahkah? Wah, wah Mas udah biasa banget ya kalau bicara pake menuduh. Mungkin udah watak situ kali ya, kasihan saja saya 🙂

  Saya pesan,
  Hati2 kalau bicara, semua tertulis dari atas sampai bawah.

  Berhati-hatilah kalau bicara. Situ sedang bicara sama saya kan. Nah tolong pisahkan baik-baik yang mana tulisan saya dan yang mana tulisan orang lain. Memangnya yang komentar disini saya semua apa?Heeeeh aneh sekali Mas ini.

  Tanah fadak??
  Nach ini juga cara kalian lupa..coba baca dari atas, larinya melebar, Ghadirhum,..al amidah dll..
  apakah ini juga ,,mengenai fadak ??

  Lho apa yang melebarkan itu saya. Makanya bahas dulu satu-satu, gak perlu pakai kupipes yang gak karuan 🙂

  Kalau bicara Fadak Bukhari pun harus utuh dan dilihat dari sudut mana saja jangan potong memotong, tidak mengidahkan kaidah2 lainnya.

  Bicara kaidah, memangnya situ tahu diri ketika bilang Ibnu Syihab Az Zuhri seorang penipu dan pendusta. Kaidah apa itu, sudah jelas kalau anda mengatakan Ibnu Syihab Az Zuhri seorang penipu maka Bukhari itu sudah jelas kena tipu. Kok dia banyak memuat hadis Ibnu Syihab Az Zuhri

  Kalau semua mau di urut , maka demikian pula saya mau urut semuanya,
  Jangan seperti kalian Syiah seperti biasa sepotong2, memenggal ayat, sejarah dll.

  Lagi-lagi gak ngerti. Kalau mau bicara sama saya gak perlu pakai kata-kata Kalian Syiah. Saya jadi bingung itu ditujukan buat siapa.

  Jadi blog ini harus dimamfaatkan betul2 utk mencari kebenaran, bukan pembenaran saja. Shg ada mamfaatnya buat yg lain terutama buat org awam.

  Makanya diskusi yang santun itu perlu, gak asal nyampah doang 🙂 . Kebenaran itu didiskusikan dengan baik bukan diklaim.

  Saya pesan,
  Hati2 kalau bicara, semua tertulis dari atas sampai bawah.

  Ya iyalah, makanya gunakan kata-kata yang baik. Berhati-hatilah kalau bicara. Gunakan kata-kata yang baik. Anda saja, maaf menggunakan kata-kata yang tidak baik pada Imam Ali. Anehnya anda sibuk sekali mengklaim bahwa akhlak orang lain tidak benar. Saran saya, lihat diri sendiri dulu 🙂

  Maaf dik SP sdh hampir 40 menit mendekati 1 jam saya menunggu di rumah (blog) dik SP tetapi saya sebagai tamu yang menunggu jawaban malu sendiri.
  Karena jawaban dari tuan rumah kok tidak nongol2.

  Ooh habis komen terakhir saya untuk situ, saya langsung off. Maaf saja saya punya banyak kerjaan yang jauh lebih penting. Lagian apa yang perlu saya jawab, situ gak nanya apa-apa sama saya. yang ada kan dari tadi saya yang nanya. Apa alasan anda menuduh Ibnu Syihab Az Zuhri sebagai penipu padahal ia sangat dipercaya oleh para ulama hadis Sunni termasuk Bukhari dan Muslim?. Mana jawaban anda, jangan sibuk ngurusin klaim pribadi. Kalau memang situ salah, klarifikasi dong. Kalau memang gak tahu makanya hati-hati kalau bicara 🙂

  Saya maklum dan saya Maafkan , bukan tuan rumah SP yg tidak mau memuliakan tamu seperti sunnah rasul , dan tidak menghormati tamu sepeti saya. Tetapi karena diakibatkan kekuarngan sesuatu pada tuan rumah SP maka tidak bisa menghormati dan memuliakan tamu seperti saya.

  Oh iya saya memang kurang waktu, karena waktu saya tersita untuk orang-orang lain yang punya banyak keluhan, apalagi kalau malam hari.

  Maka dari itu saya sbg tamu tidak juga dibenarkan memaksakan ketidak mampuan tuan rumah SP,…maka dari itu sbg tamu yg terhormat saya mohon diri saja.

  Silakan, maaf kalau saya tidak bisa membagi waktu saya sepenuhnya buat anda

  Semoga dik SP memaafkan saya bila dipenghujung ini saya Syiathan/Prima telah membuat sesak nafas dik SP,

  ha ha ha nggak kok, saya mah biasa aja. Untung malam tadi saya gak perlu melihat orang mati lagi

  dan selajutnya dik SP akan mengalami malam2 yang tdk bisa tidur nyenyak karena dipenghujung mendapat ujian yg berat .

  Saya memang tidak bisa tidur nyenyak tapi jujur deh itu bukan karena anda. Mana bisa tidur nyenyak disini, ada banyak orang yang mengeluh kesakitan dan mana bisa dengan mudahnya ditinggalkan tidur.

  Saran saya, semoga lebih keras lagi belajar dalam kebenaran, dan bukan hanya pembenaran.

  Selamat belajar..

  Terimakasih sarannya, saya terima saran anda dan kalau boleh saya membalas “kebaikan” anda maka Jagalah cara berbicara anda atau cara anda berkomentar karena menurut saya pribadi, sungguh tidak mengenakkan,
  btw, saya gak ngerti bahasa daerah yang anda gunakan

 420. Salimna

  Bagir
  ( baby_theory@yahoo.com )

  wasSalam

 421. Saya memang tidak bisa tidur nyenyak tapi jujur deh itu bukan karena anda. Mana bisa tidur nyenyak disini, ada banyak orang yang mengeluh kesakitan dan mana bisa dengan mudahnya ditinggalkan tidur.

  Hah, jangan2 mas SP saat ini lg sakit & sedang dirawat di rumah sakit 🙄 kalo bener spt itu…. mudah2an cepet sembuh aza ya…

  Salam damai selalu…

 422. Salam wa Rakhmah

  Mas SP sepertinya sedang mengobati pasien yg sakit, mungkin dia lagi berjihad medan pertempuran, seperti kata-katanya dibawah ini:

  Oh iya saya memang kurang waktu, karena waktu saya tersita untuk orang-orang lain yang punya banyak keluhan, apalagi kalau malam hari.

  ha ha ha nggak kok, saya mah biasa aja. Untung malam tadi saya gak perlu melihat orang mati lagi

  Saya memang tidak bisa tidur nyenyak tapi jujur deh itu bukan karena anda. Mana bisa tidur nyenyak disini, ada banyak orang yang mengeluh kesakitan dan mana bisa dengan mudahnya ditinggalkan tidur.

  Wassalam

 423. @SP
  Semoga mas tetap sehat, selalu sabar dan tabah. Tamu-tamu mas “yang terhormat” tidak akan pernah ada habisnya selama blog mas tetap konsisten menyampaikan kebenaran. Selamat berjuang!

  Salam

 424. kalo di lihat isi tulisan si syaithoip n/prima…
  isinya mirip tulisan DR shabir…yg dipolpulerin si isa..
  kecenderungan mereka sih ingkarussunnah …

  premis mereka semua ahli sejarah dan periwayat hadits yg awal itu berasal dari parsi dan syiah…
  jadi mereka mau bikin sejarah baru mengganti sejarah yg mutawatir dari sunni syiah.
  jadi wajar ajah kalo hadits2 itu isinya ngaco kata mereka.

  saudara isa ini juga mengaku keluar dari syiah tapi anehnya kagak ngerti kedudukan hadits, imamah dan taqlid juga muqollid dalam syiah…hehehehe…

 425. tulisan bagus, hakekat.com memang pendusta tulen

 426. saya binun!!! kok topik yang dibahas sama sekali ngak nyaambung dengan gambarnya…

 427. ya wong blog ga jelas kok. pake gambar anime segala ; blog agama syiah gitu lochhhh jadi jangan heranlah..

 428. Sebenarnya fatimah tidak menginginkan fadak tu. Itu semua cerita diada-adakan oleh kumpulan syiah yang hasad dengki dan mahukan Ali sebagai pengganti. Sedang Ali pun tidak berkeras menuntut sebagai pengganti Nabi. Kedudukan Fatimah juga jelas di akhirat dan beliau tidak berkehendakan pun harta dunia cukup dengan apa yang beliau telah miliki sehinggalah wafat.