Hadis Muawiyah Meminum Minuman Yang Diharamkan : Membantah Syubhat Salafy

Hadis Muawiyah Meminum Minuman Yang Diharamkan : Bantahan Bagi Salafy

Salafy nashibi memang tidak akan pernah berhenti membela sahabat pujaan dan pemberi petunjuk bagi mereka yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pembelaan senaif apapun akan tetap ada bahkan dicari-cari berbagai dalih agar setiap hadis yang menyudutkan Muawiyah didhaifkan atau ditakwilkan secara ajaib menjadi keutamaan Muawiyah. Tidak jarang pembelaan itu dibungkus dengan dalih-dalih sok ilmiah untuk menipu kaum awam atau untuk menenangkan pengikut mereka yang kalang kabut kalau membaca hadis shahih tentang aib Muawiyah. Pada tulisan kali ini kami akan membahas syubhat salafy nashibi seputar hadis dimana Muawiyah meminum minuman yang diharamkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Baca lebih lanjut

Kedudukan Hadis Melihat Wajah Ali Ibadah ; Hasan

Kedudukan Hadis Melihat Wajah Ali Ibadah ; Hasan

Diriwayatkan dalam hadis yang masyhur keutamaan Imam Ali di atas para sahabat yang lain yaitu keutamaan bahwa melihat wajah Imam Ali adalah ibadah. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar bahkan melebihi ketiga khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau sebagian ahli hadis berusaha keras mendhaifkan hadis ini bahkan ada yang tidak malu-malu menyatakan hadis tersebut palsu. Tulisan kali ini berupa bantahan terhadap mereka yang mendhaifkan hadis ini termasuk dari kalangan pengikut salafiyun yang gemar mendhaifkan hadis keutamaan Ahlul Bait dengan dalih “membantah syiah”. Baca lebih lanjut

Shahih: Ishaq bin Rahawaih Mengakui Tidak Ada Satupun Hadis Shahih Keutamaan Muawiyah

Shahih: Ishaq bin Rahawaih Mengakui Tidak Ada Satupun Hadis Shahih Keutamaan Muawiyah

Berawal dari membuka file-file lama [sambil mengingat kenangan semasa muda] kami membaca tulisan tempo dulu dari seseorang yang begitu bersemangat membela keutamaan Muawiyah. Diantara pembelaannya, ia menolak pernyataan Ishaq bin Rahawaih yang menyatakan “Tidak ada satupun hadis shahih keutamaan Muawiyah”. Dikatakan salafy kalau Atsar Ibnu Rahawaih tersebut tidak tsabit karena terdapat perawi yang majhul. Baca lebih lanjut

Shahih : Hadis Imam Ali Bersama Kebenaran

Shahih : Hadis Imam Ali Bersama Kebenaran

Telah diketahui dengan jelas dan diyakini oleh mereka yang berpegang pada sunnah bahwa Imam Ali termasuk suri tauladan pegangan atau pedoman bagi umat islam agar tidak tersesat. Tidak ada keraguan padanya kecuali dari orang-orang yang terpengaruh oleh virus nashibi. Diantara pengikut nashibi tersebut terdapat orang-orang yang mengaku berpegang pada sunnah tetapi gemar sekali melemahkan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait. Jika menyangkut hadis keutamaan Ahlul Bait mereka bersikap sok ketat seolah sanadnya harus shahih sempurna tanpa cacat tetapi jika menyangkut hadis keutamaan sahabat selain Ahlul Bait seperti Abu Bakar dan Umar mereka bersikap tasahul sehingga bagaimanapun cacatnya mereka klaim sebagai shahih lighairihi atau saling kuat menguatkan. Baca lebih lanjut

Apakah Ali bin Abi Thalib Shalat Sambil Mabuk?

Apakah Ali bin Abi Thalib Shalat Sambil Mabuk?

Tulisan ini sekedar meluruskan ulah beberapa situs yang membahas masalah ini. Dikatakan bahwa terdapat riwayat yang menyatakan sebelum khamar diharamkan Imam Ali termasuk sahabat yang meminum khamar bahkan disebutkan pula kalau beliau pernah memimpin shalat dan salah dalam membaca ayat Al Qur’an. Sebenarnya jika diteliti dengan baik maka akan diketahui kalau riwayat tersebut tidaklah tsabit. Riwayat soal ini mengandung pertentangan dimana hal itu kemungkinan berasal dari kelemahan salah satu perawinya. Baca lebih lanjut