Hadis Semoga Allah Tidak Mengenyangkan Perut Muawiyah

Hadis Semoga Allah Tidak Mengenyangkan Perut Muawiyah

Hadis ini termasuk hadis shahih yang menjadi korban distorsi sebagian ulama sepanjang masa. Apalagi di zaman sekarang distorsi ini menjadi begitu nyata di kalangan para pengikut salafiyun. Mengapa? Karena hadis ini secara zahir mengandung celaan kepada sahabat yang dipuja-puja pengikut salafy yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Distorsi yang agak luar biasa karena hadis yang menjadi celaan bagi Muawiyah disulap menjadi hadis keutamaan Muawiyah. Distorsi ini bisa jadi dibuat untuk membantah sebagian orang dari kalangan syiah yang menjadikan hadis ini sebagai celaan bagi Muawiyah. Kali ini kami akan membahas secara objektif bagaimana sebenarnya makna hadis ini.

حدثنا محمد بن المثنى العنزي ح وحدثنا ابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna Al ‘Anziy dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Basyaar [dan lafaz ini adalah lafaz Ibnu Mutsanna] keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Khalid yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Abu Hamzah Al Qashaab dari Ibnu Abbas yang berkata “aku bermain bersama anak-anak kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang, aku bersembunyi di belakang pintu. Beliau datang dan menepuk pundakku seraya berkata “pergi dan panggilkan Muawiyah kepadaku”. Maka aku kembali dan berkata “ia sedang makan”. Kemudian Beliau berkata “pergi dan panggilkan Muawiyah kepadaku”. Maka aku kembali kepada Beliau dan berkata “ia sedang makan”. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya” [Shahih Muslim 4/2010 no 2604]


Hadis dengan lafaz doa Rasullah shallallahu ‘alaihi wasallam ini juga disebutkan dalam Musnad Abu Dawud Ath Thayalisi 1/359 no 2746, Dalail Nubuwwah Al Baihaqi 6/242-243, Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 5/134, dan Thabaqat Al Muhaddisiin Abu Syaikh no 245 hanya saja dalam riwayat Abu Syaikh kata Muawiyah diganti dengan “fulan”.

Kemudian kisah ini juga disebutkan dalam Musnad Ahmad 1/240 no 2150, 1/291 no 2651, 1/335 no 3104, Adh Dhu’afa Al Uqaili 3/299 no 1306 dan Asy Syari’ah Al Ajurriy 5/149 no 1873 tanpa menyebutkan lafaz doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tersebut. Dalam sebagian riwayat seperti riwayat Ath Thayalisi, Ahmad, Baihaqi, Al Uqaili dan Al Ajurriy disebutkan kalau Muawiyah adalah penulis [wahyu] bagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

.

.

.

Pembahasan Matan Hadis

Siapapun yang membaca hadis ini dengan baik maka akan melihat bahwa hadis ini menceritakan suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang ada keperluan dengan Muawiyah, untuk itu Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus Ibnu Abbas agar memanggil Muawiyah. Ternyata saat itu Muawiyah sedang makan, seyogianya tentu seorang muslim yang baik pengikut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lebih mengutamakan panggilan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tetapi Muawiyah malah lebih meneruskan makannya. Setelah beberapa saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kembali mengutus Ibnu Abbas untuk memanggil Muawiyah ternyata Muawiyah juga masih sedang makan dan ia lebih memilih meneruskan makannya daripada memenuhi panggilan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Karena kelakuan Muawiyah ini maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya”.

Kisah ini jelas menunjukkan sikap Muawiyah yang aneh [baca: tidak layak ] di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Apalagi dalam sebagian riwayat disebutkan kalau Muawiyah adalah penulis wahyu. Apakah begitu seharusnya sikap penulis wahyu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggilnya?. Bagaimana mungkin ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggilnya berkali-kali, ia masih saja enggan memenuhi panggilan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan lebih meneruskan makannya. Tidak bisakah menghentikan makan barang sejenak demi Allah SWT dan Rasul-Nya!. Terdapat perbedaan yang cukup nyata antara sikap Muawiyah dengan sikap sebagian sahabat Nabi lain yang bergegas mengikuti dan memenuhi panggilan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Oleh sebab itu sangat wajar kalau Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendoakan Muawiyah agar Allah SWT tidak mengenyangkan perutnya.

.

.

Pembelaan Syaikh Al Albaniy

Sebagian ulama berusaha membela Muawiyah dengan menyulap hadis ini sebagai keutamaan bagi Muawiyah. Keutamaan yang dimaksud adalah Muawiyah sebagai penulis wahyu bagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Diantaranya Syaikh Al Albani berkata

و قد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه ،و ليس فيه ما يساعدهم على ذلك ، كيف و فيه أنه كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ! و لذلك قال الحافظ ابن عساكر ( 16 / 349 / 2 ) ” إنه أصح ما ورد في فضل معاوية ” فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم غير مقصود ، بل هو ما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله صلى الله عليه وسلم في بعض نسائه ” عقرى حلقى ” و ” تربت يمينك ” . و يمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في أحاديث كثيرة متواترة

Sebagian kelompok berpegang pada hadis ini untuk mencela Muawiyah padahal hadis ini tidaklah mendukung apa yang mereka katakan. Bagaimana tidak, karena didalam hadis itu ternyata Muawiyah adalah juru tulis [penulis] Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam?, Oleh sebab itu Al Hafizh Ibnu Asakir berkata “ini adalah hadis tershahih tentang keutamaan Muawiyah” [2/349/16]. Maka secara zahir bahwa doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak dimaksudkan untuk mencela. Ini hanya merupakan kebiasaan orang arab untuk mengatakan perkataan yang tidak diniatkan. Seperti perkataan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada sebagian istrinya “kemandulanku adalah nasib malangku” atau “tangan kananmu berdebu”. Mungkin hal seperti ini termasuk bahasa khas Beliau sebagai manusia yang nampak dalam banyak hadis lagi mutawatir [Silsilah Ahadits Ash Shahihah Syaikh  no 82].

Pernyataan syaikh Al Albani tentu akan diaminkan oleh mereka yang tidak memahami riwayat tersebut dengan baik dan mereka yang cenderung suka membela keburukan Muawiyah. Mengenai perkataan syaikh kalau Muawiyah adalah juru tulis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam maka memang itulah yang nampak dalam riwayat tersebut tetapi ini tidaklah membuat Muawiyah menjadi kebal akan aib dan sifat-sifat tercela. Keduanya adalah entitas yang berbeda. Nampak dalam zahir riwayat di atas kalau sikap Muawiyah sebagai juru tulis Nabi sangatlah tidak layak. Bagaimana mungkin mau dikatakan layak, jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkali-kali memanggil Muawiyah tetapi Muawiyah malah lebih meneruskan makannya?. Bukankah nampak dalam riwayat ini kalau Muawiyah sang juru tulis lebih mementingkan makan daripada memenuhi panggilan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Itukah yang disebut keutamaan?.

Kedudukan Muawiyah sebagai salah satu dari juru tulis Nabi sama halnya dengan kedudukan Muawiyah sebagai salah seorang sahabat Nabi. Jika sebagian sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam saja tidak terlepas dari beberapa sifat buruk atau tercela maka begitu pula halnya juru tulis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Bukankah masyhur dalam sejarah seorang sahabat yang menjadi penulis wahyu yaitu Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarh yang pernah murtad di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan juga terbukti dalam hadis shahih salah seorang juru tulis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mendapat azab dari Allah SWT.

عن أنس بن مالك قال  كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا

Dari Anas bin Malik yang berkata “di antara kami ada seorang laki-laki dari Bani Najjar yang telah membaca surah Al Baqarah dan surah Ali Imran dan ia seorang penulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Kemudian ia pergi melarikan diri dan bergabung bersama Ahli Kitab yang menyanjungnya. Mereka berkata ”Orang ini pernah menjadi penulis wahyu bagi Muhammad” sehingga mereka pun mengaguminya. Tidak beberapa lama kemudian Allah menimpakan bencana pada orang itu hingga kematiannya. Mereka para ahli kitab menggali kuburan untuknya dan menguburkannya. Keesokan harinya bumi telah memuntahkan jasad orang itu ke permukaan. Mereka ahli kitab itu pun menggali kuburan kembali dan menguburkannya tetapi keesokan harinya bumi kembali memuntahkan jasad orang itu. Lagi-lagi mereka menggali kuburan dan menguburkan jasad orang itu dan begitu pula keesokan harinya bumi memuntahkan kembali jasad tersebut. Akhirnya mereka ahli kitab membiarkan jasad orang itu terbuang. [Shahih Muslim 4/ 2145 no 14]

 

Jadi keutamaan sebagai juru tulis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bukan keutamaan yang mutlak tetapi terikat dengan akhlak orang tersebut. Jika akhlak perbuatannya baik maka kedudukan itu menjadi keutamaan baginya jika tidak maka kedudukan itu tidak menjadi keutamaan apa-apa baginya. Sejarah mencatat kalau Mughirah bin Syu’bah juga dikenal sebagai salah satu juru tulis [penulis] Nabi tetapi sejarah juga membuktikan bahwa Mughirah adalah salah satu sahabat yang berkhutbah mencaci Imam Ali di atas mimbar, padahal terdapat hadis shahih kalau mencaci Ali berarti mencaci Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Ini salah satu contoh kedudukan seseorang sebagai juru tulis Nabi tidak mencegahnya untuk melakukan perbuatan tercela.

 

Diantara sebagian orang juga ada yang berlebihan dengan logika piciknya kalau mencela Muawiyah dimana ia penulis wahyu berarti menodai kesucian Al Qur’an sebagai wahyu. Bagaimana mungkin wahyu ditulis oleh orang yang tercela?. Tidak perlu susah untuk menjawab logika parah seperti ini. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak hanya punya satu juru tulis Muawiyah, Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam punya banyak juru tulis [penulis]. Siapapun di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang memiliki kemampuan baca tulis akan mendapat kedudukan sebagai juru tulis Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. Seandainya salah satu juru tulis tercela atau menjadi murtad maka tidak akan menodai tulisan atau wahyu yang ia tulis karena telah masyhur kalau wahyu ditulis oleh banyak sahabat. Apalagi jika dikatakan bagaimana mungkin wahyu ditulis oleh orang tercela, lha itu sama saja dengan perkataan bagaimana mungkin wahyu dibaca oleh orang tercela?. Jawabannya ya mungkin mungkin saja, gak ada korelasi khusus kalau ia penulis atau pembaca wahyu maka ia akan suci dari sifat-sifat tercela, semuanya kembali kepada manusianya masing-masing.

 

Mengenai perkataan syaikh kalau doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam itu tidak dimaksudkan untuk mencela dalam arti tidak diniatkan oleh Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam atau hanya sekedar bahasa gaya orang arab maka kami katakan perkataan ini keliru sama sekali. Doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ini maqbul sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu riwayat diantaranya

حدثنا أبو صالح الفراء ومحمد بن حاتم وإسحاق قالوا حدثنا الحجاج بن محمد الأعور حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب فدعاني فحطأني حطأة ثم بعثني إلى معاوية فرجعت إليه فقلت هو يأكل، ثم بعثني إليه فقلت هو يأكل بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه قال أبو حمزة فكان معاوية بعد ذلك لا يشبع

Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih Al Faraa’ dan Muhammad bin Haatim dan Ishaq [mereka] berkata telah menceritakan kepada kami Al Hajjaaj bin Muhammad Al A’war yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Abi Hamzah yang berkata aku mendengar Ibnu Abbas berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lewat dan aku sedang bermain bersama anak-anak maka aku bersembunyi dari beliau di belakang pintu, Beliau memanggilku dan menepuk pundakku kemudian mengutusku kepada Muawiyah, maka aku kembali kepada Beliau dan berkata “ia sedang makan” kemudian Beliau mengutusku lagi kepada Muawiyah dan aku berkata “ia sedang makan”. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya”. Abu Hamzah berkata “maka Muawiyah setelah itu tidak pernah kenyang” [Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 5/134]

Hadis ini sanadnya shahih sesuai syarat Muslim. Semuanya adalah para perawi tsiqat kecuali Abu Hamzah ia seorang tabiin yang dijadikan hujjah oleh Muslim dalam Shahihnya.

 • Abu Shalih Al Faraa’ adalah Mahbub bin Musa Abu Shalih Al Antakiy perawi Abu Dawud dan Nasa’i. Al Ijli menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata “mutqin memiliki keutamaan”. Abu Dawud menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 85]. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq [At Taqrib 2/161]. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat [Al Kasyf no 5303]
 • Muhammad bin Hatim bin Maimun Al Baghdadi adalah syaikh [gurunya] Muslim, Abu Zur’ah, Abu Hatim dan Abu Dawud. Ibnu Qani’ berkata “shaduq”. Ibnu Adiy dan Daruquthni menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib juz 9 no 135].
 • Ishaq bin Abi Israil adalah seorang yang tsiqat. Ibnu Ma’in, Ahmad bin Hanbal, Daruquthni, Al Baghawi menyatakan ia tsiqat. Yaqub bin Syaibah berkata “Syuraih bin Yunus seorang syaikh yang shalih shaduq dan Ishaq bin Abi Israil lebih tsabit darinya”. Shalih Al Jazarah menyatakan ia shaduq dalam hadis. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib juz 1 no 415]. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq tetapi dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib kalau ia seorang yang tsiqat ma’mun [Tahrir At Taqrib no 338].
 • Hajjaj bin Muhammad Al A’war adalah perawi yang tsiqat. Diantara yang meriwayatkan darinya adalah Ahmad bin Hanbal. Ahmad menyatakan kalau Hajjaj lebih tsabit dari Aswad bin ‘Amir. Ali bin Madini menyatakan Hajjaaj bin Muhammad tsiqat. Abu Hatim menyatakan ia shaduq [Al Jarh Wat Ta’dil juz 3 no 708]
 • Syu’bah bin Hajjaj adalah perawi kutubus sittah yang disepakati tsiqat. Ia seorang hafizh, tsiqat mutqin dan Ats Tsawri menyatakan kalau ia amirul mukminin dalam hadis [At Taqrib 1/418]
 • Abu Hamzah Al Qashaab adalah ‘Imraan bin Abi ‘Athaa’ tabiin yang dijadikan hujjah oleh Muslim dalam Shahihnya. Telah meriwayatkan darinya Syu’bah yang berarti Syu’bah menganggapnya tsiqat. Ahmad bin Hanbal berkata “tidak ada masalah padanya shalih al hadits”. Ibnu Ma’in menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Numair menyatakan ia tsiqat. Abu Hatim dan Nasa’i berkata “tidak kuat” [At Tahdzib juz 8 no 234]. Pendapat yang rajih ia seorang tsiqat yang hadisnya hasan, jarh Abu Hatim dan Nasa’i tidak bersifat menjatuhkan apalagi ia telah ditsiqatkan oleh yang lain maka hadisnya hasan.

Riwayat ini merupakan bukti nyata yang membantah semua penakwilan untuk membela Muawiyah karena di dalam riwayat ini Abu Hamzah sebagai perawi yang mendengar langsung dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa setelah doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam itu Muawiyah tidak pernah kenyang. Itu berarti doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi perkataan syaikh kalau doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam itu hanyalah perkataan yang tidak diniatkan jelas tertolak sama sekali.

.

.

Pembelaan Yang Tidak Nyambung

Hujjah yang lebih aneh lagi adalah hujjah sebagian orang yang menggunakan hadis dimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan kalau siapa saja yang beliau cela atau laknat dan orang tersebut tidak layak mendapatkannya maka celaan dan laknat itu menjadi rahmat baginya.

حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair yang berkata telah menceritakan kepada kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Al A’masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “ Ya Allah sesungguhnya aku hanyalah manusia, laki-laki mana saja dari kalangan kaum muslimin yang aku caci atau laknat atau cambuk maka jadikanlah itu sebagai pembersih dan rahmat baginya” [Shahih Muslim 4/2007 no 2601]

Berhujjah dengan hadis ini untuk membela Muawiyah jelas tidak mengena [alias gak nyambung]. Mereka yang berhujjah dengan hadis ini berarti mereka menganggap kalau Muawiyah itu tidak layak mendapatkan doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam agar Allah tidak mengenyangkan perut Muawiyah. Disinilah letak keanehannya?. Apa ukuran atau dalil mereka mengatakan Muawiyah tidak layak untuk mendapatkan celaan atau doa dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tersebut?. Kami tidak menafikan hadis ini tetapi hadis ini harus dipahami dengan benar, masalah tidak layak untuk mendapatkan celaan atau laknat, itu semuanya harus dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Terkait dengan hadis Abu Hurairah [dan hadis serupa lainnya] di atas hanya Allah SWT dan Rasul-Nya yang berhak menentukan apakah seseorang itu tidak layak mendapatkan celaan yang dimaksud sehingga celaan itu menjadi rahmat baginya. Jadi hadis di atas tidak bisa dikenakan sekenanya untuk membela Muawiyah. Siapapun dapat bertanya apa buktinya Muawiyah tidak layak mendapatkan doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang berupa celaan itu?. Jika kita melihat hadis itu dengan baik maka Muawiyah sangat layak mendapatkan doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam agar Allah tidak mengenyangkan perutnya karena Muawiyah lebih mementingkan makan daripada mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Apalagi telah terbukti dalam riwayat kalau doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam itu dikabulkan maka sangat jelas kalau Muawiyah layak mendapatkan doa tersebut.

.

.

Muawiyah Pasca Doa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Selepas peristiwa ini Muawiyah tidak pernah kenyang seberapapun banyak dan seringnya ia makan. Ibnu Katsir dalam Al Bidayah menyebutkan kalau Muawiyah makan sampai tujuh kali dalam sehari. Bisa dibayangkan jika seseorang terjebak dalam keadaan seperti ini maka semakin lama tubuhnya akan semakin gemuk dan perutnya semakin lama akan semakin besar. Fakta sejarah membuktikan memang begitulah kondisi Muawiyah bahkan karena tubuhnya yang seperti itu, ia mengalami kesulitan untuk menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Sehingga masyhur dalam sejarah kalau Muawiyah adalah orang yang pertama kali menyampaikan khutbah sambil duduk karena tubuhnya yang kegemukan dan perutnya yang besar.

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ جَالِسًا مُعَاوِيَةُ حِينَ كَبِرَ وَكَثُرَ شَحْمُهُ وَعَظُمَ بَطْنُهُ

Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mughirah dari Asy Sya’bi yang berkata “orang yang pertama kali khutbah sambil duduk adalah Muawiyah, [ia melakukannya] ketika badannya kegemukan dan perutnya begitu besar [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 14/68 no 36885]

Atsar Asy Sya’bi ini shahih dan Asy Sya’bi lahir di masa Umar jadi ia menyaksikan dan bertemu langsung Muawiyah bin Abi Sufyan. Asy Sya’bi adalah seorang yang dikenal tsiqat faqih dan memiliki keutamaan [At Taqrib 1/461]. Yang meriwayatkan dari Asy Sya’bi adalah Mughirah bin Muqsim Adh Dhabiy seorang yang tsiqat dan mutqin [At Taqrib 2/208] dan yang meriwayatkan dari Mughirah adalah Jarir bin Abdul Hamid perawi kutubus sittah yang tsiqat [At Taqrib 1/158].

Kami tidak perlu berkomentar lebih jauh, atsar di atas membuktikan bagaimana keadaan Muawiyah pasca makbulnya doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam agar Allah tidak mengenyangkan perutnya. Sebelum kami akhiri pembahasan ini kami sempat membaca sebagian kaum awam yang ikut-ikutan mencari takwil untuk membela Muawiyah. Diantara pernyataan mereka adalah ungkapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam semoga Allah SWT tidak mengenyangkan perutnya itu berarti semoga rezekinya Muawiyah tidak berujung. Mereka berdalih dengan mengatakan begitulah orang arab menggunakan ungkapan untuk menyatakan orang yang banyak rezekinya. Perkataan seperti ini cuma mengada-ada dan tidak bernilai hujjah selain klaim-klaim mengatasnamakan orang arab atau bahasa arab padahal yang bersangkutan justru tidak paham bahasa arab sedikitpun.

.

.

.

Sikap Kami terhadap Muawiyah

Bagian ini kami tujukan kepada mereka yang merasa keberatan soal tulisan tulisan kami yang terkesan menyudutkan Muawiyah. Kami pribadi tidak memiliki hak untuk mencela atau menghukum perbuatan seseorang atau kedudukan seseorang. Apa yang kami katakan tentang Muawiyah sama seperti pembahasan tentang sahabat lainnya adalah berlandaskan pada hadis-hadis shahih. Jika hadis-hadis tersebut menyiratkan sesuatu yang buruk maka itulah adanya begitu pula sebaliknya jika hadis-hadis tersebut menyiratkan hal yang baik maka itu pulalah adanya.

Kami tidak punya keinginan untuk mencela Muawiyah. Berbagai tulisan yang kami tulis tentang penyimpangan Muawiyah adalah untuk meluruskan berbagai distorsi sejarah yang gencar dilakukan salafiyun [terkait dengan kedudukan Muawiyah]. Dimana sebagian mereka menganggap kalau Muawiyah adalah sahabat yang memiliki banyak keutamaan sehingga tidak jarang mereka menulis thread khusus untuk membuktikan keutamaan Muawiyah dan mendistorsi hadis-hadis yang dikatakan menyudutkan Muawiyah. Hadis di atas adalah salah satu contoh hadis yang disimpangkan artinya oleh sebagian ulama demi membela Muawiyah.

Kami juga tidak menganjurkan siapapun untuk melaknat atau mencela Muawiyah. Bagi kami perkara seperti itu tidak ada gunanya. Agama islam tidak tegak atas dasar mencela. Kecintaan terhadap Ahlul Bait juga tidak tegak atas dasar mencela. Muawiyah dan putranya Yazid telah menghadap Allah SWT dan bagaimana keadaan mereka, semuanya kembali kepada Allah SWT. Yang kami bahas dalam blog ini hanyalah hadis-hadis shahih yang berbicara tentang Muawiyah dan kami tidak akan memanjangkan lisan kami lebih dari apa yang tertulis pada hadisnya.

Jadi kepada saudara kami pengikut syiah, kami sarankan agar tidak mengisi komentar di blog ini dengan berbagai celaan yang tidak perlu. Begitu pula buat saudara kami yang sunni dan yang salafy tidak perlu mengumbar tuduhan bahwa blog ini syiah atau rafidhah. Tulisan ini hanya memaparkan dalil jika tidak setuju maka silakan ditanggapi dengan dalil. Mengungkap tentang Muawiyah bukanlah penentu syiah atau tidaknya seseorang, cukup banyak para ulama sunni yang menyudutkan Muawiyah seperti Syaikh Al Ghumari, Syaikh Hasan As Saqqaf, Syaikh Muhammad bin Aqil Al Alawiy, Syaikh Hasan bin Farhan Al Maliki dan yang lainnya. Merekapun juga memiliki salaf dalam perkara ini diantaranya Ubaidillah bin Musa, Abdurrazaq, An Nasa’i dan yang lainnya. Apakah mereka semua adalah syiah rafidhah?. Akhir kata  jangan biarkan kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian berlaku zalim. Salam Damai

 

Iklan

31 Tanggapan

 1. Adakah kefahaman para sahabat, para anak murid para sahabat dan para anak murid kepada anak murid para sahabat sama dengan kefahaman kamu tentang hadis ini dan akhlak muawiyah? Perhatikanlah.
  Sudahkah kamu bawakan syarah ulama tentang hadis berkaitan muawiyah? Ulama yang dimaksudkan adalah seperti Imam Ahmad, Abu Hanifah, Syafi’e, Malik, Sufyan, Ash-Shabuni, Ibn Hazm, Nawawi, 6 Imam Hadis, Ibnul Jauzi, Ibn Hajar, Adz-Dzahabi, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim ?

 2. Mengenai Muawiyah ; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya”.

  ngga kebayang perut Muawiyah sebesar apa ya? :mrgreen:

 3. @US

  redaksinya jelas terang benderang kok..dan status haditsnya shohih….mau apalagi….pilihanya..terima atau tolak… gitu aja kok repot…

  “semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya”. Abu Hamzah berkata “maka Muawiyah setelah itu tidak pernah kenyang” [Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 5/134]

 4. Kalau kita meyakini Nabi Muhammad Rasulullah dan merupakan Nabi terakhir dan Nabi termulia diantara utusan Allah. Maka akal kita yang sehat pasti mengakui bahwa Allah tidak akan menyembunyikan ilmuNya untuk Rasul. Rasul ditunjukan siapa sebenarnya Myawitah. Allah memberitahukan Rasul bahwa Muawiyah akan berkuasa terhadap umat ini.
  Menurut saya hadits tersebut adalah peringatakan kepada kita.
  Pantaskah kita tunduk, mengormati atau mendengar kata2nya, sedangkan dia (muawiyah) tidak menghiraukan Rasul? Allah Maha Pencipta dan Maha segalanya tidak pernah menolak permintaan Rasul. Apa Muawiyah lebih berkuasa dari Allah.
  Teman2 coba pikir betapa sombong si Muawiyah.
  Perbuatanya ini merupakan penghinaan pada Rasul. Betapa mulia akhlak Rasul, cukup dengan mengatakan TIDAK PERNAH KENYANG. Wasalam

 5. @bob

  Apa yang saya mahu adalah kefahaman tentang hadis? Adakah kefahaman kamu tentang hadis ini sama dengan kefahaman Rasulullah, para sahabat dan para ulama yang mengikuti manhaj para sahabat? Adakah ulama salaf memahami hadis ini dengan begitu saja? Kamu hanya baca dari buku malah adakalanya dari buku terjemahan saja.
  Adakah patut kamu buat hukum / kefahaman yang baru (bid’ah) dengan hanya baca buku? Iaitu hukum yang tak pernah dibuat oleh sahabat, thabiin, thabit thabiin?

 6. @us,

  kefahaman seperti apa yang kamu maksud? Memang kefahaman kamu seperti apa? coba dong tunjukkan kefahaman disini. Jangan cuma bisa menuduh saja.

  Kalo di Indonesia, hal biasa berbeda pendapat. Mungkin di malaysia lain.

  Lagipula, baca yang teliti ya. Saudara secondprince, benar-benar mengambil pendapat dari ulama-ulama salafusshalih. Jadi jangan lagi menggunakan kalimat pertanyaan seperti : “Adakah kefahaman kamu tentang hadis ini sama dengan kefahaman Rasulullah”.

  Karena model pertanyaan seperti anda, dapat saya tanyakan lagi kepada anda.

  Memangnya, pendapat kamu, apa sama dengan pendapat Rasulullah? Jangan sok deh, jangan sok merasa paling sama dengan Rasulllah …

  Kalo di Indonesia, setiap orang bebas mengeluarkan pendapat. Saya tidak tahu kalo di Malaysia gimana.

 7. KORAN REPUBLIKA selasa 18 januari 2011.
  KAUM SYIAH DIGREBEG OLEH POLISI KERAJAAN/PEMERINTAHAN MALAYSIA SAAT SEDANG MEMPERINGATI WAFATNYA IMAM MULIA HUSSEN AS……

 8. Saya jelaskan sekali lagi soalan saya dengan ayat yang lain. Adakah cara kamu memahami hadis Nabi sama dengan cara sahabat Nabi memahami hadis? Harap soalan ini mudah untuk difahami.

  Apa yang saya faham setakat yang dipelajari, termasuk salah satu hal tentang manhaj adalah cara memahami al-quran dan hadis.

 9. @US
  Untuk menilai seorang guru dilihat siapa muridnya.
  Dan untuk mengetahui kemampuan pemahaman seorang murid dilihat siapa gurunya.
  Anda harus ketahui bahwa apabila mau belajar agama anda harus mengetahui jalur guru anda mendapat ilmu. yang berakhir pada Rasul. Disamping itu anda belajar dari membaca,
  Guru anda berbeda dengan Guru mereka maka cara pemahamanpun berbeda.
  Dari perbedaan ini kita diskusikan unruk mendapat pemahaman yang benar, Dan bukan menuduh dan mencela. Wasalam

 10. chany. Saya rasa kamu tidak faham lagi soalan saya ini.
  Adakah cara kamu memahami hadis Nabi sama dengan cara sahabat Nabi memahami hadis?

  Tolong pikir kembali betul-betul soalan saya ini. Jika cara kita pahami hadis sama dengan cara sahabat, maka kita perlulah membawakan perkataan sahabat tentang hadis itu dan perkataan ulama tentang perkataan sahabat itu.

 11. @US

  maaf saya menyela soalan kamu, cara pemahaman sahabat thdp hadis Nabi yg bagaimana? sebutkan contohnya? agar bicara kamu fokus thdp masalahnya.

 12. @us
  Ya. Pendapat secondprince diatas sama dengan pendapat ahlul baìt nabi. Nah, sekarang pendapat anda bagaimana? Jangan menghindar deh..

 13. @US
  Baik. Pandangan para sahabat berbeda. Abubakar, Umar Utsman dan segolongan berbeda pandangan Abu Dzar, Salman Al Farisi, Ibnu Abbas dan teman2nya. Kalau anda berguru pada Ustadz yang berakhir pada Abubakar, Umar dsb akan berbeda menangkapi hadits tsb diatas dengan mereka2 yang berguru pada ustadz yang berakhir pada Ahlulbait dan pengikutnya, Bergitu maksud saya. Pemahaman anda bagaimana? Apakah Ilmu yang anda terima dari sahabat2 Abubakar, Umar dlsbnya atau dari Ahlulbait? Wasalam

 14. kata rosul: “semoga allah tdk mengenyangkan perutnya”
  sy coba menelaah knp beliau berucap sprt itu.
  rosul memerintahkan kpd ibnu abbas utk memanggil muawiyah.
  sdh tentu ibnu abbas bersegera mengikuti perintah rosul.
  kemudian ibn abbas menemui muawiyah sedang makan.
  disini poin telaah sy.
  1.ibnu abbas hanya melihat muawiyah makan,tanpa menyampaikan pesan rosul ke muawiyah
  2.pesan rosul disampaikan oleh ibnu abbas,tp muawiyah tdk bersegera.atw menunda
  3.muawiyah menolak panggilan rosul.
  melihat konteks ucapan rosul yg kecewa atas berita dr ibnu abbas.
  maka sy cendrung mengatakan bhw poin ke 3 lah yg terjadi.atw pastinya tdk mungkin poin 1
  klu sprt itu,sedemikian anehnya apabila kaum wahabi menjadikan muawiyah sebg slh satu sahabat yg utama

 15. maksud @us
  mari kita jgn berpikir,atw yu’ bego rame2

 16. @US
  kata sahabat bkannya sudah dikeluarkan seperti Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Muawiyah setelah itu tidak kenyang lagi perutnya truz Hadis yang menyatakan bahwa Muawiyah berkutbah sembari duduk. Itu menandakan bahwa badan Muawiyah gemuk. truz yang anda maksud yang seperti mana lagi?

  Parah yach demi membela Muawiyah Rasulullah SAWW dihina walaupun itu tidak disadari. Sedih hati ini, seorang yang suci dibwt kamuflase demi yang biasa saja T_T

 17. @yupz,

  tidak ada riwayat yang menyebutkan berat pastinya Muawiyah itu berapa. Jadi, apakah bobot Muawiyah seperti yang anda tunjukkan? Bisa ya bisa tidak. Yang pasti, dari riwayat yang SP telah sampaikan tentang Muawiyah, kita bisa merekonstruksi seperti apa Muawiyah itu jika dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Berikut adalah ciri-ciri yang dimiliki Muawiyah :
  1. Suka minum2an keras.
  2. Overweight sampai tidak kuat berdiri sendiri. Bahkan untuk berkhotbah pun, Muawiyah harus duduk.
  3. Saat makan, Muawiyah tidak pernah merasa kenyang. Muawiyah hanya berhenti makan, karena kelelahan mengunyah makanan.

  Dari ketiga ciri yang dimiliki Muawiyah, secara medis Muawiyah pasti :

  1. Titit-nya pasti kecil. Apa mau dikata? Secara medis (sumber detikhealth), orang gemuk titit-nya cenderung kecil. Dan orang super-gemuk atau overweight, pasti titit-nya kecil.
  2. 99% Muawiyah adalah penderita diabetes. Salah satu ciri pengidap diabetes adalah makan tidak pernah kenyang.
  3. Kualitas sperma buruk. Apa mau dikata? Secara medis (sumber detikhealth), orang gemuk memiliki kecenderungan “sperma” yang buruk. Muawiyah yang supergemuk dan peminum alkohol, dipastikan kualitas sperma-nya buruk. Mungkin ini juga bisa menjelaskan, mengapa Muawiyah mampu melahirkan manusia laknat seperti Yazid. Adalah takdir Allah, Yazid dilahirkan di bumi ini. Dan takdir tersebut, dibarengi sunnatulah/hukum alam bahwa Yazid harus dilahirkan dari Muawiyah yang kualitas buruk. Jika Yazid adalah manusia terburuk yang pernah dikenal, maka kualitas sperma Muawiyah pastilah super buruk.

  Dari 3 ciri-ciri fisik secara medis, kemungkinan besar Muawiyah juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
  1. Ginjalnya kemungkinan besar rusak, karena gemar minum2an keras.
  2. Mulutnya bau, karena kemungkinan besar menderita tukak lambung juga karena terpapar alkohol. Ditambah fakta, bahwa Muawiyah orang super gemuk dan penderita diabates, kemungkinan mulut-nya bau sebagai besar.
  3. Kemungkinan besar menderita penyakit jantung.
  4. Lemah syahwat alias impotensi. Orang diabates, biasanya impotensi. Mungkin ini menjelaskan kenapa Yazid tidak memiliki adik.
  5. Cenderung seperti Edi Tansil alias ejakulasi dini tanpa hasil.

  Demikianlah ciri-ciri Muawiyah berdasar Medis.

  @us,

  Di negaramu Malaysia, mungkin berpikir beda adalah perbuatan terlarang. Di indonesia, bebas selama tidak membuat kerusuhan.

 18. @wahhabi: wah parah banget, itu tuch baru di dunia apalagi di akheratnya >_<

 19. Astagirullohal ‘adhiim……

 20. kalaupun misalnya muawiyah seperti itu.. jangan lah kalian mengkafirkannya/menghinanya berlebihan.. memangnya kalian tau Muawiyah mati dlm keadaan islam atau bukan.. hanya Allah yg mengetahuinya.. Muawiyah sama seperti manusia lainnya yg punya salah dan dosa.. sama seperti Ali RA dan sahabat2 lainnya.. walaupun sudah dijamin masuk surga oleh Nabi.. karna, pastinya kesalahan2 para sahabat lebih sedikit dibanding kebaikannya.. ambil positifnya,, kalau tdk ada peran para sahabat Islam tdk akan sebesar ini..

 21. Hoaaammmmm……….

 22. Intinya,

  Penulis adalah P E N G K U L T U S Ali Bin Abi Thalib ra.
  Mengkultuskan=melebih2-kan keutamaanya.

  sehingga yg terjadi adalah apapun akan dilakukan asal siapapun yg pernah menyalahkan, mendahului atau yg pernah bersengketa dg beliau yaitu Ali ra, akan terlihat nista, MESKIPUN DIANTARANYA ADALAH SAHABAT RASULLAH SAW SENDIRI, dan bahkan orang tsb pernah mendapat doa kebaikan husus dari Rasulullah saw sendiri.

 23. wahh ini yang comment sudah baca tulisannya atau belum sihh???

 24. Mba/mas Tutik,

  Yang anda permasalahkan itu haditsnya ataukah analisanya?
  Hadits itu sendiri sudah mendiskreditkan Muawiyyah, dan itu bukan produk dari SP kenapa anda menyalahkan SP?
  Tau tidak implikasi dari komentar anda? Anda tidak sedang menghujat SP, anda sedang menghujat Perawi2nya juga termasuk Muslim. Dan lebih berbahaya lagi jika memang hadits ini dari Rasulullah saw maka akan dimana posisi anda?
  Namun jika yang anda permasalahkan adalah analisa dari SP, maka silakan tunjukkan dimana salahnya beliau dan dimana pengkultusan itu terjadi?

  salam.

 25. لَاتَأْثِيْرَلِشَيْءٍمِنَ الْكَاءِنَاتِ بِقُوَّتِهِ

 26. Yang mengenyangkan bukan makanan tapi اللّٰهُ

 27. Siapa yang mencela sahabat Rasulullah, ia telah berbuat zolim.

 28. bismillah

  sy cuman melihat dr sisi politik praktis demi kekuasaan
  semua halal demi kekuasaan

  dan muawiyah bin abu sofyan sudah membuktikan hukum tsb

  Alloh menjadikan bahwa
  DoA Nabi saw menjadi kenyataan
  kenyang perut adalah lambang hawa nafsu lewat ambisi
  sifat beliau yg super ambisius
  menghasilkan segala Cara
  ini fakta yg ada
  Tapi lewat sisi ini Alloh menjadikan
  perkembangan syiar Islam lebih cepat, meski harus lewat perang

  pelajari tamsil pembelajarannya
  jgn membenci mahluk siapapun dia, krn setiap mahluk Alloh yg punya

  Alloh know the best

 29. Aku nggak yakin kamu paham agama. Kamu tntu tahu nggak ada manusia yg smpurna, sbab memang itulah makhluk Allah. Apakah kamu tdak jera juga mneruskan tulisanmu untuk mencela shabat nabi? Siapa yg mnutup aib seorang muslim, maka ia akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: