Tinjauan Tafsir At Taubah Ayat 100 : Sahabat Nabi Yang Berhijrah Bukan Karena Allah

Tinjauan Tafsir At Taubah ayat 100 : Sahabat Nabi Yang Berhijrah Bukan Karena Allah

Ada salah satu ayat Al Qur’an yang sering dicatut kaum nashibi untuk memuliakan para sahabat yaitu At Taubah ayat 100. Ayat tersebut memang membicarakan keutamaan sahabat muhajirin dan anshar serta yang mengikuti mereka dengan baik. Tulisan ini hanya ingin menunjukkan kekeliruan sebagian nashibi yang mengira ayat ini tertuju untuk semua muhajirin dan anshar. Baca lebih lanjut

Apakah Sahabat Nabi Bisa Berdusta? Kritik Atas Keadilan Sahabat

Apakah Sahabat Nabi Bisa Berdusta? Kritik Atas Keadilan Sahabat

Doktrin keadilan sahabat yang berarti “semua sahabat adil” merupakan doktrin andalan dalam mazhab ahlus sunnah. Tetapi doktrin ini tidak bersifat mutlak jika dihadapkan pada berbagai riwayat dan sirah. Mengapa? Karena sahabat adalah manusia biasa seperti umat islam lainnya. Diantara sahabat terdapat mereka yang memiliki keutamaan besar tetapi terdapat sebagian sahabat yang tidak layak diutamakan, fasiq, berbuat maksiat dan berlaku zalim. Baca lebih lanjut

Sahabat Badar Yang Munafik Atau Yang Tidak Sempurna Imannya?

Sahabat Badar Yang Munafik Atau Yang Tidak Sempurna Imannya?

Percayakah anda jika ada sahabat Badar dikatakan munafik atau dikatakan tidak sempurna imannya?. Jika orang syiah yang mengatakannya maka orang syiah tersebut pasti akan dikatakan telah menghina sahabat tetapi bagaimana kalau kitab shahih yang mengatakannya. Sudah jelas nashibi akan bersilat lidah untuk melindungi aib sahabat. Sebelumnya silakan lihat riwayat berikut Baca lebih lanjut

Studi Kritis Hadis Larangan Menyiksa Dengan Azab Allah SWT : Dilema Salafy Nashibi

Studi Kritis Hadis Larangan Menyiksa Dengan Azab Allah SWT : Dilema Salafy Nashibi

Salafy nashibi menjadikan hadis larangan menyiksa dengan azab Allah SWT untuk merendahkan Imam Ali. Mereka dengan senang hati menyalahkan Imam Ali dan mengatakan perbuatan Imam Ali itu bertentangan dengan fitrah manusia. Kami pernah membantah hal ini dengan menyatakan Imam Ali tidaklah menyiksa kaum tersebut dengan api tetapi membunuh mereka terlebih dahulu baru kemudian membakar jasad mereka. Perbuatan Imam Ali ini jelas tidak masuk dalam kategori “menyiksa dengan azab Allah”. Baca lebih lanjut

Membantah Hujjah Salafy : Hadis Pembakaran Kaum Zindiq Dalam Sunan Tirmidzi

Membantah Hujjah Salafy : Hadis Pembakaran Kaum Zindiq Dalam Sunan Tirmidzi

Mungkin sudah berkali-kali kami menulis bantahan untuk tema ini, silakan pembaca lihat di daftar artikel beberapa tulisan kami yang membahas soal hadis pembakaran kaum zindiq. Tulisan kali ini khusus membahas hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas dalam Sunan Tirmidzi yang dijadikan hujjah oleh Salafy nashibi Baca lebih lanjut

Studi Kritis Hadis Dua Belas Orang Munafik

Studi Kritis Hadis Dua Belas Orang Munafik

Di zaman sekarang virus salafy nashibi telah menyebar kemana-mana bahkan menjangkiti mereka yang tidak mengaku salafy. Hal ini disebabkan mereka sering membaca tulisan-tulisan salafy yang tampak ilmiah dipenuhi hadis-hadis yang ditafsirkan secara bathil. Terdapat hadis yang menjadi salah satu korban kebatilan kaum salafy dan pengikutnya yaitu hadis dua belas orang munafik diantara sahabat Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam]. Hadis ini diriwayatkan dalam Shahih Muslim maka tak ada jalan lain bagi nashibi melemahkannya selain membuat tafsir-tafsir bathil demi membela doktrin yang mereka anut yaitu “keadilan sahabat ala nashibi”. Baca lebih lanjut

Ulama Tsiqat Menyatakan Ada Sahabat Badar Yang Munafik

Ulama Tsiqat Menyatakan Ada Sahabat Badar Yang Munafik

Percayakah para pembaca jika ada orang munafik diantara mereka yang ikut dalam perang Badar. Hal ini ternyata diyakini oleh salah seorang ulama ahlus sunnah yang tsiqat. Jadi tidak ada alasan mengkaitkan hal ini sebagai keyakinan syiah atau rafidhah. Perhatikan atsar berikut Baca lebih lanjut

Kelakar Tipu Menipu

Judulnya memang “gak keren” dan mungkin setelah membacanya ada yang bilang “gak nyambung dengan isinya”. Maka dari itu lebih baik memandang tulisan ini sebagai satir gak penting obrolan sekali lewat, yang langsung terlupa dengan berlalunya masa. Baca lebih lanjut

Hadis Tsaqalain : Membantah Syubhat Nashibi Terhadap Lafaz “Bihi”

Hadis Tsaqalain : Membantah Syubhat Nashibi Terhadap Lafaz “Bihi”

Pembahasan ini bukan hal yang baru tetapi kami berinisiatif membahasnya secara khusus karena semakin lama kami melihat banyak “para pengingkar” menjadikan syubhat ini untuk menyimpangkan makna hadis Tsaqalain. Pada dasarnya mereka cuma mengekor atau taklid pada syubhat yang disebarkan oleh orang yang mereka anggap “ustadz”. Orang yang menurut mereka “berilmu ala salafus salih” tetapi maaf saja cara berhujjahnya dalam perkara ini seperti “orang yang tidak paham bahasa Arab”. Baca lebih lanjut