Kedudukan Hadis Umat Mengkhianati Imam Ali Sepeninggal Nabi SAW(1)

Kedudukan Hadis Umat Mengkhianati Ali Sepeninggal Nabi SAW

Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada Imam Ali bahwa sepeninggal Beliau SAW, umat akan mengkhianati Imam Ali. Hal ini telah dinyatakan dalam hadis-hadis shahih. Salah satunya dalam hadis berikut Baca lebih lanjut

Hadis Mungkar Pengakuan Akan Keutamaan Abu Bakar dan Umar

Hadis Mungkar Pengakuan Akan Keutamaan Abu Bakar dan Umar

Oknum salafiyun itu juga membawakan hadis lain yang ia jadikan hujjah. Hadis dimana Imam Ali mengakui bahwa Abu Bakar dan Umar beramal seperti amalan Rasulullah SAW. Mari kita analisis hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh oknum salafiyun tersebut. Baca lebih lanjut

Hadis Imam Ali Mengakui Khalifah Peninggalan Rasulullah SAW : Studi Kritis Hujjah Salafy

Hadis Imam Ali Mengakui Khalifah Peninggalan Rasulullah SAW : Studi Kritis Hujjah Salafy

Oknum salafiyun itu ternyata tidak mau berhenti untuk menunjukkan kekeliruannya dalam berhujjah. Ia membawakan dua buah hadis yang dikatakannya sebagai penguat hadis Syu’aib bin Maimun. Mari kita analisis dengan seksama kedua hadis tersebut. Baca lebih lanjut