Riwayat Kezaliman Samurah bin Jundub : Contoh Keadilan Sahabat?

Riwayat Kezaliman Samurah bin Jundub : Contoh Keadilan Sahabat?

Ini ketiga kalinya kami menulis tentang sahabat Samurah bin Jundub. Pada tulisan pertama kami menunjukkan bahwa Samurah bin Jundub telah menjual khamar dan pada tulisan kedua kami menunjukkan hadis Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] bahwa Samurah bin Jundub berada di dalam neraka. Pada tulisan kali ini kami hanya ingin menunjukkan salah satu kezaliman dari Samurah bin Jundub.

حدثني عمر قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا نوح بن قيس عن أشعث الحداني عن أبي سوار العدوي قال قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلا قد جمع القرآن

Telah menceritakan kepadaku Umar yang berkata telah menceritakan kepadaku Musa bin Ismail yang berkata telah menceritakan kepada kami Nuh bin Qais dari Asy’ats Al Hadaaniy dari Abi Sawwaar Al Adawiy yang berkata Samurah telah membunuh sekelompok orang dalam suatu pagi yaitu empat puluh tujuh orang yang mengumpulkan Al Qur’an [Tarikh Ath Thabari 3/208].

Riwayat di atas juga disebutkan oleh Al Baladzuri dengan jalan sanad dari Al Mada’iniy dari Nuh bin Qais dari Asy’ats Al Hadaaniy dari Abu Sawwaar Al ‘Adawiy [Ansab Al Asyraf 2/151]. Riwayat ini diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat sehingga kedudukannya shahih.

 • Umar bin Syabbah adalah perawi Ibnu Majah. Ibnu Abi Hatim berkata “aku telah menulis darinya bersama ayahku dan ia seorang yang shaduq”. Daruquthni berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata “mustaqim al hadits [hadisnya lurus]”. Al Khatib berkata “tsiqat” [At Tahdzib juz 7 no 768]
 • Musa bin Ismail Al Munqaariy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat ma’mun”. Abu Walid Ath Thayalisi berkata “tsiqat shaduq”. Abu Hatim berkata “tsiqat”. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat banyak meriwayatkan hadis”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 585]
 • Nuh bin Qais Al Azdiy adalah perawi Muslim dan Ashabus Sunan. Ahmad dan Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Abu Dawud menyatakan tsiqat. Nasa’i berkata “tidak ada masalah padanya”. Ibnu Syahin memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 877]
 • Asy’ats bin ‘Abdullah Al Hadaaniy adalah perawi Bukhari dalam At Ta’liq dan Ashabus Sunan. Syu’bah dan Yahya bin Sa’id meriwayatkan darinya , itu berarti keduanya menganggap ia tsiqat. Nasa’i berkata “tsiqat”. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Abu Hatim berkata “syaikh”. Ahmad berkata “tidak ada masalah padanya”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 648]
 • Abu Sawwaar Al Adawiy adalah perawi Bukhari, Muslim dan Nasa’i. Ia meriwayatkan dari Ali, Hasan bin Ali, ‘Imran bin Hushain dan Jundub bin ‘Abdullah. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat”. Abu Dawud berkata “termasuk orang yang paling tsiqat”. Nasa’i berkata “tsiqat” [At Tahdzib juz 12 no 568]

Musa bin Ismail dalam periwayatannya dari Nuh bin Qais memiliki mutaba’ah dari Al Mada’iniy sebagaimana yang disebutkan Al Baladzuri. Al Mada’iniy disebutkan oleh Adz Dzahabi bahwa ia adalah ‘Allamah Al Hafizh shaduq. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat tsiqat tsiqat” [As Siyar 10/400-401 no 113]

Walaupun telah mengetahui fakta ini para ulama tetap memakai hadis-hadis Samurah bin Jundub. Sepertinya apapun keburukan atau maksiat yang dilakukan sahabat Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] mereka tetap seorang yang adil. Pasal satu : semua sahabat adil. Pasal dua : jika sahabat berbuat maksiat maka kembali ke pasal satu. Hukum keadilan sahabat termasuk kaidah emas yang sangat diagungkan dalam ilmu hadis. Percaya atau tidak percaya, memang begitulah adanya.

36 Tanggapan

 1. Apa tujuan Samurah membunuhnya??

 2. @ Sp

  mungkin hadis samurah yang digunakan para ulama setelah dia tobat?

 3. maka mari kita cari pula atsar samurah bertaubat..

 4. wahabi sih klu prilaku buruk sahabat akan tetap dibela,walaw pun yg dibunuh adalah sahabat juga

 5. Gini bro..
  Para sahabat bisa tersalah dalam ijtihad.Kalau betul Samurrah ra membunuh saya ngaak heran.Ali dan Muawiyah juga saling membunuh.Malah Aisyah istri nabi,Talhah,Zubair dan anaknya Abdullah bin Zubair juga turut terlibat dalam pembunuhan.Mereka semua ingin menegakkan kebenaran tapi salah dalam ijtihad.Tapi utk mengatakan mereka sengaja berbuat maksiat kepada Allah itu namanya tidak menghurmati sahabat.Tidak menghurmati sahabat berarti tidak menghurmati Nabi malah meerendahkan dan menghina nabi.Seolah-olah nabi gagal mendidik para sahabat.Makanya jika sahabat membawa sesuatu yang berdasarkan kepada ijtihad maka ijtihad tersebut boleh diterima dan ditolak.Tapi mereka mengatakan ini daripada nabi maka wajib diterima karena mereka tidak akan berdusta dalam agama dengan sengaja.

 6. Syiah ni memang kotor pikirannya. Hanya memetik Samura membunuh tapi tidak melihat apakah konteks pembunuhannya. Boleh saja dia membunuh orang berhak dibunuh

  Katakanlah SP membunuh 5 orang. Saya bisa saja menukilnya dan menyebarkan fitnah terhadap SP

  Namun setelah diperiksa, rupanya SP membunuh 5 orang itu kerana mempertahankan adiknya yang hendak diperkosa.

  Maka apakah adil saya memfitnah SP semahunya??

  Ulama ahlu sunnah sudah sedia maklum menukil dari Samurah dan mereka tidak bodoh seperti SP

 7. Salafy nashibi memang logikanya tdk main… Menyamakan pemberontak dg pembunuhan biasa. Aisyah. Zubair, talhah dan muawiyah La termasuk pemberontak kpd khalifah yang sah.

  Pahami lg tuh tulisanya di atas, menurut riwayat Baihaqi samurah bin jundub sudah di kabarkan dari Nabi masuk neraka jadi ya pantas kalau amalanya samurah banyak berbuat zalim.

  Lalu bagaimana bos othmani nasib hadis2nya samurah..?

 8. معاذ بن معاذ : حدثنا شعبة ، عن أبي مسلمة ، عن أبي نضرة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعشرة – في بيت – من أصحابه : ” آخركم موتا في النار ” فيهم سمرة بن جندب .
  قال أبو نضرة : فكان سمرة آخرهم موتا .
  هذا حديث غريب جدا ، ولم يصح لابي نضرة سماع من أبي هريرة ، وله شويهد
  Telah menceritakan kepada kami Syu’bah,daripada Abi Salamah,daripada Abi Nadhrah,daripada Abi Hurairah,sesungguhnya Nabi sallaLlah alaihi wasallam pernah bersabda terhadap 10 orang di dalam sebuah rumah yaitu dari kalangan sahabat-sahabat baginda “Orang terakhir dari kalian yang meninggal adalah dalam neraka”.Di kalangan sahabat itu terdapat Samurrah bin Jundab.Telah berkata Abu Nadhrah:Adalah Samurrah adalah orang yang terakhir meninggal dunia.

  روى إسماعيل بن حكيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أنس بن حكيم ، قال : كنت أمر بالمدينة ، فألقى أبا هريرة ، فلا يبدأ بشئ حتى يسألني عن سمرة ، فإذا أخبرته بحياته ، فرح ، فقال : إنا كنا عشرة في بيت ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوهنا ، ثم قال : ” آخركم موتا في النار ” فقد مات منا ثمانية ، فليس شئ أحب إلي من الموت .
  Telah meriwayatkan Ismail bin Hakim daripada Yunus, daripada Al Hasan,daripada Anas bin Hakim ia berkata:Aku pernah menjadi amir di Madinah dan bertemu dengan Abu Hurairah.Dia tidak memulakan bicaranya kepadaku sehingga dia bertanya tentang Samurrah.Apabila aku mengkhabarkannya bahawa Samurrah masih hidup dia merasa gembira.Dia berkata:Sesungguhnya kami berjumlah 10 orang pernah berada dalam sebuah rumah maka RasululLah sallaLlahu alaihi wasallam telah memandang kepada wajah-wajah kami dan bersabda:Orang yang terakhir diantara kalian yang meninggal dunia akan berada di neraka.Dia (Abu Hurairah) berkata sesungguhnya 8 orang dari kami telah pun meninggal dunia.(Maka sekarang)Tidak ada perkara yang terlebih aku sukai daripada maut.

  لا يصح، إسماعيل بن حكيم هو الخزاعي صاحب الزيادي ترجمه ابن أبي حاتم 2 / 165،
  فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأنس بن حكيم مجهول. سير اعلام النبلاء 35-سيرة سمرة بن جندب

  Ulasan:Hadis ini tidak sah. Ismail bin Hakim yakni Ismail bin Hakim Al Khuza’i pengarang pengarang kitab Azziyadi telah dibicarakan oleh Ibnu Abi Hatim 2/165 tetapi beliau tidak menyebutkan apa-apa samada tajrih atau ta’dil.Adapun Anas bin Hakim orangnya majhul.(Siyaru A’lam Annubalaa’ 35-Sirah Samurrah bin Jundab)

  وروى نحوه حماد بن سلمة ، عن علي بن جدعان ، عن أوس بن خالد ، قال : كنت إذا قدمت على أبي محذورة ، سألني عن سمرة ، وإذا قدمت على سمرة ، سألني عن أبي محذورة ، فقلت لابي محذورة في ذلك ، فقال : إني كنت أنا وهو وأبو هريرة في بيت ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ” آخركم موتا في النار ” فمات أبو هريرة ، ثم مات أبو محذورة .
  Telah meriwayatkan seumpamanya oleh Hammad bin Salamah daripada Ali bin Jad’an,daripada Aus bin Khalid,dia berkata aku telah menemui Abu Mahzurah,dia bertanya kepadaku tentang Samurrah dan (padahal)apabila aku menemui Samurrah dia telah bertanya kepadaku tentang Abu Mahzurah.Maka aku(Aus) pun bertanya tentang hal ini kepada Abu Mahzurah lalu dia pun berkata:Aku dan Abu Hurairah pernah berada di dalam sebuah rumah lalu datanglah Nabi SallaLlahu alaihi wasallam dan bersabda:”Orang yang terakhir mati di antara kalian akan berada di neraka”.(Kata perawi)Selepas itu meninggallah Abu Hurairah dan meninggal juga Abu Mahzurah.

  Ulasan:Hadis ini tidak sah.Ali bin Jad’an adalah Ibnu Zaid bin Jad’an orangnya dhaif.Aus bin Khalid adalah Ibnu Abi Aus seorang yang majhul(tidak dikenal)-Hamasy Kitab Siyaru A’laam Annubalaa’ 35 (Sirah Samurrah bin Jundab)

  عن ابن طاووس وغيره ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة ، وسمرة بن جندب ، وآخر : ” آخركم موتا في النار ” فمات الرجل قبلهما ، فكان إذا أراد الرجل أن يغيظ أبا هريرة ، يقول : مات سمرة ، فيغشى عليه ، ويصعق . فمات قبل سمرة .
  وقتل سمرة بشرا كثيرا .
  Daripada Ibnu Thawuus dan lain-lainnya telah bersabda RasuluLlah kepada Abi Hurairah dan Samurrah bin Jundab dan seorang lelaki lain dengan sabda baginda “Orang yang terakhir mati di antara kalian akan berada di dalam neraka.(Lalu kata perawi) maka telah meninggal lelaki yang lain itu sebelum mereka berdua(Abu Hurairah dan Samurrah).Kemudian terdapat seorang lelaki yang marah dengan Abu Hurairah sehingga ia mengatakan kepadanya bahawa Samurrah telah meninggal.Ini menyebabkan Abu Hurairah jatuh tersungkur dan pengsan lalu meninggal dunia sebelum Samurrah.Dan adalah Samurrah telah membunuh ramai manusia.

  Ulasan:Riwayat ini mursal makanya tidak sahih karena Ibnu Thawuus bukan seorang sahabat dan dia tidak mendengar dan bertemu Nabi sallaLlahu alaihi wasallam.Maka riwayatnya daripada Nabi itu adalah tidak sah.

  سليمان بن حرب : حدثنا عامر بن أبي عامر ، قال : كنا في مجلس يونس بن عبيد ، فقالوا : ما في الارض بقعة نشفت من الدم ما نشفت هذه ، يعنون دار الامارة ، قتل بها سبعون ألفا ، فسألت يونس ، فقال : نعم من بين قتيل وقطيع ، قيل : من فعل ذلك ؟ قال : زياد ، وابنه ، وسمرة .

  Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Harb:Telah menceritakan kepada kami Amir Ibni Amir,dia berkata:Kami pernah berada di dalam majlis Yunus bin Ubaid lalu orang-orang mengatakan:Tidak ada satu tempat pun di atas mukabumi ini yang banyak menumpahkan darah seperti yang ditumpahkan oleh rumah ini yang dimaksudkan adalah bangunan menghukum para pesalah yang mana telah dibunuh padanya seramai 70,000 jiwa.Lalu aku(Amir bin Abi Amir) bertanya kepada Yunus siapakah yang melakukannya?Dia berkata;Zaid dan anaknya Samurrah.

  Ulasan:Riwayat ini bukannya hadis RasuluLlah.Ia hanyalah kata-kata Yunus maka tidak dapat dijadikan hujjah menentang Samurrah.Kemudian tentang orang-orang yang dibunuh oleh Samurrah jikalau benar sekalipun, mereka kemungkinan sekali adalah orang-orang Khawarij seperti yang diceritakan tentang peribadi beliau yang menyebutkan “adalah Samurrah bin Jundab adalah seorang yang tersangat tegas dan keras terhadap orang-orang Khawarij”

  وقال هلال بن العلاء : حدثنا عبدالله بن معاوية ، عن رجل ، أن سمرة استجمر ، فغفل عن نفسه ، حتى احترق . فهذا إن صح ، فهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني نار الدنيا

  Telah berkata Hilal bin Al Alaa’:telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muawiah daripada seorang lelaki sesungguhnya Samurrah ketika sedang menyalakan bara api lalu dia lalai terhadap dirinya sendiri sehingga terbakar.

  رواية ضعيفة على اية حال لان بها مجهول وهو عن رجل لا ندري من هو فلا تصح الرواية عن مجهول .

  هذا ردا على ما جاء في سير اعلام النبلاء والله اعلم.
  Ulasan:Ini adalah sebuah riwayat yang dhaif dari segala seginya karena di dalam riwayat ini terdapat seorang perawi yang hanya disebut ‘daripada seorang lelaki’ yang tidak kami ketahui siapakah orangnya.Oleh itu riwayatnya adalah terbilang majhul dan riwayat yang majhul tidak sah(untuk dijadikan hujjah).Adapun riwayat ini dan riwayat-riwayat yang sebelumnya jika sahih sekalipun barangkali itulah yang dimaksudkan nabi yaitu Samurrah akan wafat dengan cara terbakar oleh api di dunia ini dan bukanlah yang dimaksudkan oleh nabi itu api neraka.

  قال الطبري في تاريخه ج 4 ص 176
  – فحدثني عمر قال حدثنى إسحاق بن إدريس قال حدثنى محمد بن سليم قال سألت أنس بن سيرين هل كان سمرة قتل أحدا قال وهل يحصى من قتل سمرة بن جندب استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة فجاء وقد قتل ثمانية آلاف من الناس .
  Telah berkata Athabari di dalam Tarikhnya vol 4 halaman 176
  Maka telah menceritakan kepada kami Umar dia berkata telah menceritakan kepada kami Ishak bin Idris dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salim dia berkata aku telah bertanya kepada Anas bin Sirin adakah Samurrah pernah membunuh seseorang?Dia menjawab adakah dapat dikira berapa rami yang telah dibunuh oleh Samurrah bin Jundab?Ziyad telah melantiknya memerintah Basrah dan dia telah mendatangi Kufah lalu membunuh 80,000 jiwa.

  Ulasan:Riwayat tersebut adalah dhaif dan tidak sahih.Di dalamnya terdapat seorang perawi yang dhaif yaitu Muhammad bin Salim.
  Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Isa katanya:telah berkata Abdullah bin Al Mubarak “Muhammad bin Salim, Assirri bin Ismail dan Ubaidah ditinggalkan hadis-hadis mereka”
  Disebutkan dalam kitab Addhu’afaa ul kabiir seperti berikut:
  Telah menceritakan kepada kami AbduLlah bin Imam Ahmad dia berkata aku mendengar bapaku berkata “Adalah Hafas bin Ghiyas mendhaifkan Aba Sahal Muhammad bin Salim.”
  Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Muthanna dia berkata:Aku tidak pernah mendengar Yahya dan Abdul Rahman meriwayatkan daripada Sufyan dan Muhammad bin Salim.

  Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Abbas dia berkata aku mendengar Yahya mengatakan Muhammad bin Salim itu orangnya dhaif.
  Telah menceritakan kepadaku Adam dia berkata aku mendengar Bukhari mengatakan “Muhammad bin Salim yaitu Abu Sahal diperkatakan padanya.Adalah Ibnu Al Mubarak tidak mengambil hadis daripadanya.
  Berkata Ali:Aku tidak mengambil hadis daripada Muhammad bin Salim.
  (Addhuafaa ‘ul kabir oleh Imam Uqaili)

  Insyaa Allah bersambung…

  Hadis ini gharib.Tidak sah Abu Nadhrah mendengarnya daripada Abu Hurairah.

 9. Itulah kebodohan syiah

  Ternyata Samurah membunuh orang khawarij

  Ibnu Kathir menyebutkan dalam al-Bidayah wa Nihayah

  وقد كان ينوب عن زياد بن سمية في البصرة إذا سار إلى الكوفة، وفي الكوفة إذا سار إلى البصرة، فكان يقيم في كل منهما ستة أشهر من السنة، وكان شديدا على
  الخوارج، مكثرا للقتل فيهم، ويقول: هم شر قتلى تحت أديم السماء

 10. SAMURAH BIN JUNDUB???, MEMBELA KEBENARAN???, MENEGAKKAN KEADILAN???…. HEHEHE…… NGIMPI!!!

  Baca dong sejarah dengan benar, dengan tenang dan jangan emosi agar dapat pemahaman yg jelas.

  Janganlah bertaklid buta kepada ulama2 yg dalam menyampaikan dakwah itu penuh dengan rasa kemarahan dan kebencian (terutama nashibi) terhadap golongan2 yg tak sejalan dengan keyakinan mereka.

  Salam Damai.

 11. @SP

  Sebaiknya ada tulisan tersendiri mengenai ijtihad.

  Masa semua orang di sekitar Nabi saw jika berbuat salah, berdusta, membunuh, berbuat zalim dapat 1 pahala?

  Salam

 12. Assalamualaikum ustd, afwan saya mengambil artikel-artikel yang ustad tulis untuk saya gunakan di halakoh …

  ohya ustad, kapan diulas hadis-hadis berikut :
  1. Al Hafizh Abu Na’im, [19] meriwayatkan dalam kitabnya HIlayah al Awliya dengan sanad dari Ibnu Abbas, ketika turun ayat yang mulia :” Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh mereka itu sebaik-baik makhluk” (QS.AlBayyinah: 7-8), kemudian Rasulullah saw bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, “Wahai Ali, itu adalah engkau dan syi’ahmu. Engkau dan syi’ahmu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ridho dan di ridho’i” .

  2. Mawfiq bin Ahmad al Khawarizmi, meriwayatkan dari Abu Mua’ayyid, dalam kitab al Manaqib hadis ke dua dfalam pasal 17 dalam penjelasan ayat yang turun berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib, dengan redaksi tanpa mencantumkan ayatnya, bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, “Wahai Ali, itu adalah engkau dan syi’ahmu. Engkau dan syi’ahmu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ridho dan di ridho’i” .

  3. Sabath bin al Jawzi dalam kitabnya Tadzkirah Khawwash al Ummah hlm 56 meriwayatkan dengan sanad dari Abu Sa’id al Khudri, Nabi Saw memandang kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Rasulullah saw bersabda, “ orang ini dan para pengikutnya (syi’ah) adalah orang-orang yang mendapat kemenangan pada hari kiamat”

  4. Al Hakim ‘Ubaidullah al Haskani, seorang mufasir ahlu sunnah yang terkemuka menuliskan dalam kitabnya Syawahid al Tanzil, dari al Hakim Abu ‘Abdullah al Hafizh dengan sanad marfu’ kepada Yazid bin Syahrahil al Anshari, ia berkata :” Saya mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, “Rasulullah saw, sambil menyandarkan kepalanya di dadaku beliau bersabda, “Wahai Ali, tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah SWT, “:” Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh mereka itu sebaik-baik makhluk” ?(QS.AlBayyinah: 7-8) mereka adalah engkau dan syi’ahmu, dan tempat pertemuanku dan kamu yang telah dijanjikan adalah al haudh, ketika umat-umat lain ketakutan saat hendak di hisab, kalian dipanggil karena tanda putih di dahi (ghurran muhajjalin).

  5. Allamah Muhammad bin Yusuf al Qurasyi al Kanji al Syafi’I, meriwayatkan dalam kitabnya Kifayah al Thalib Bab 62 dari Yazid bin Syarahil, ia berkata :” Saya mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, “Rasulullah saw, sambil menyandarkan kepalanya di dadaku beliau bersabda, “Wahai Ali, tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah SWT, “:” Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh mereka itu sebaik-baik makhluk” ?(QS.AlBayyinah: 7-8) mereka adalah engkau dan syi’ahmu, dan tempat pertemuanku dan kamu yang telah dijanjikan adalah al haudh, ketika umat-umat lain ketakutan saat hendak di hisab, kalian dipanggil karena tanda putih di dahi (ghurran muhajjalin).

  6. Mawfiq bin Ahmad al Khawarizmi dalam kitabnya Manaqib Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, , “Wahai Ali, tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah SWT, “:” Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh mereka itu sebaik-baik makhluk” ?(QS.AlBayyinah: 7-8) mereka adalah engkau dan syi’ahmu, dan tempat pertemuanku dan kamu yang telah dijanjikan adalah al haudh, ketika umat-umat lain ketakutan saat hendak di hisab, kalian dipanggil karena tanda putih di dahi (ghurran muhajjalin).

  7. Abu al Mu’ayyid al Mawfiq bin Ahmad al Khawarizmi meriwayatkan dalam Manaqib Ali bin Abi Thalib Pasal 9 hadis ke 10 dari Jabir bin “Abdullah al Anshari, ia berkata, Kami berada bersama Rasulullah SAW, kemudian dating Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau bersabda, “ Telah dating saudaraku kepada kalian”, kemudian beliau menoleh ke Ka’bah dan memukulkan tanganya, lalu beliau bersabda: ” Demi yang diriku dalam kekuasan-Nya, orang ini dan syi’ahnya adalah orang-orang yang beroleh kemenangan pada hari kiamat. Kemudian, ia adalah orang pertama yang beriman di antara kalian, yang paling setia menepati janji Allah, yang paling keras menegakkan perintah Allah, yang paling adil dalam memimpin, yang paling adil dalam membagi, dan yang paling agung keutamaanya di disisi Allah” Perawi kemudian menambahkan, kemudian turun ayat Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh mereka itu sebaik-baik makhluk… (hingga akhir surrah), selanjutnya perawi berkata, “ Apabila Ali bin Abi Thalib dating, para sahabat Muhammad berkata, “Telah dating khayrul barriyyah (sebaik-baik makhluk)

  8. Allamah al-Kanji al Syafi’I meriwayatkan dalam kitabnya Kifayah al Thalib bab 62 dengan sanad dari Jabir bin ‘Abdullah al Anshari : , Kami berada bersama Rasulullah SAW, kemudian dating Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau bersabda, “ Telah dating saudaraku kepada kalian”, kemudian beliau menoleh ke Ka’bah dan memukulkan tanganya, lalu beliau bersabda: ” Demi yang diriku dalam kekuasan-Nya, orang ini dan syi’ahnya adalah orang-orang yang beroleh kemenangan pada hari kiamat. Kemudian, ia adalah orang pertama yang beriman di antara kalian, yang paling setia menepati janji Allah, yang paling keras menegakkan perintah Allah, yang paling adil dalam memimpin, yang paling adil dalam membagi, dan yang paling agung keutamaanya di disisi Allah”.

  9. Jalaludin al Suyuthi dalam kitabnya al Durr al Mantsur, ia meriwayatkan hadis dari Ibn ‘Asakir al Dimasyqi yang meriwayatkanya dari Jabir bin ‘Abdullah al Anshari, bahwa ia berkata : Kami berada bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib dating, maka Nabi SAW bersabda, “Demi diriku dalam kekuasaan-Nya, orang ini dan syi’ahnya adalah orang-orang yang beroleh kemenangan pada hari kiamat.” Kemudian turun ayat : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh mereka itu sebaik-baik makhluk” ?(QS.AlBayyinah: 7-8)

  10. Jalaludin al Suyuthi dalam kitabnya al Durr al Mantsur juga meriwayatkan dari Ibn ‘Adi dari Ibn ‘Abbas, bahwa ia meriwayatkan ketika turun ayat “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh mereka itu sebaik-baik
  makhluk” ?(QS.AlBayyinah: 7-8), Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, “Engkau dan syi’ahmu dating pada hari kiamat dalam keadaan ridho dan diridhoi”.

  dll saya baca di buku madzhab syiah disebutkan riwayatnya sampai 56man hadits baangkali ustad bisa mengulas. Buat nambah refrensi syukran sebelumnya dan salam takzim

 13. @ilham othmany
  1. Anda belum bisa membedakan membunuh dan berperang. Apakah anda juga sedang mengatakan bahwa mereka yang berperang di badar, Uhud dll (termasuk nabi SAW) melakukan pembunuhan? Nadzubillah min dzaliq. Apakah Samurah bin Jundub membunuh dalam perang sehingga anda membandingkan dengan perang?.

  2. Nabi diutus bukan untuk mengubah seseorang (sahabat), Nabi diutus untuk memberi peringatan dan membawa kabar gembira.
  Dan perlu anda ketahui dalam mengajarpun ada faktor siapa yang diajar. Logika sesat saja yang mengatakan jika sang murid gagal maka sang gurulah yang gagal. Lagi pula kapan sih sahabat mengaku dirinya murid? Coba berikan dalilnya.
  Sahabat itu artinya sejajar bung. Jadi jika diri mengaku sahabat maka artinya mereka tidak ada dalam otoritas yang lain (Rasul SAW).
  Kemana sekarang keyakinan kalian bahwa Rasulullah tidak bisa memaksa seseorang untuk beriman (menjadi baik).

  Oyaa, apakah hanya isu pembunuhan saja yang anda bela? bagaimana dengan isu lainnya atas Samurah bin Jundub.

  salam damai.

 14. Bos ilham tulisan anda tuh susah dipahami..!! Coba hadisnya ditulis satu2 kemudian riwayatnya siapa dan dianalisis sanadnya satu2 (jarh wat ta’dil) jadi hujjahnya jelas, seperti bang Sp gitu loh.

 15. Wong Ilham itu copas kok, mana bisa mengurai satu per satu, hehehe

 16. Sambungan tentang kedhaifan Muhammad bin Salim perawi hadis yang menyebutkan Sanmurrah bin Jundab membunuh 8000 jiwa…

  Disebut dalam Thabaqat Ibnu Saad:
  أبو هلال الراسبي
  واسمه محمد بن سليم وفيه ضعف.
  أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: كان أبو هلال أعمى فكان لا يحدث حتى ينسب من عنده، قالوا: وتوفي أبو هلال سنة خمس وستين ومائة في خلافة المهدي. الطبقات الكبري لابن سعد

  Abu Hilal Arrasibi.Adalah namanya Muhammad bin Salim.Padanya kedhaifan.Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail dia berkata adalah Abu Hilal(Muhammad bin Salim) adalah seorang yang buta dan dia tidak meriwayatkan hadis melainkan dengan menisbatkan kepada orang-orang yang di sisinya.Mereka(ulama-ulama rijal) berkata Abu Hilal wafat pada tahun 165 hijrah semasa kekuasaan Al Mahdi(Atthabaqatul Kubra Ibnu Saad).

  Imam Bukhari pula menyebutkan:
  محمد بن سليم أبو هلال يقال له الراسبى ولم يكن من بنى راسب انما كان نازلا فيهم، كان يحيى بن سعيد لا يروى عنه وابن مهدى يروى عنه وهو مولى سامة بن لؤى من قريش بصرى سمع الحسن وابن سيرين، قال لى محمد بن محبوب مات في ذى الحجة سنة سبع وستين ومائة. التاريخ الكبير للبخاري جزء1

  Muhammad bin Salim Abu Hilal dibangsakan kepadanya dengan panggilan Arrasibi padahal dia bukan dari Bani Rasib.Hanyasanya dia itu tinggal bersama mereka.Adalah Yahya bin Saeed tidak meriwayatkan daripadanya padahal Ibnu Mahdi meriwayatkan daripadanya.Adalah dia mawla Saamah bin Luay dari suku Quraisy dan berasal dari Basrah.Dia mendengar (hadis) daripada Al Hasan dan Ibnu Sirrin.Muhammad bin Mahbub mengatakan kepadaku Muhammad bin Salim wafat pada tahun 167 hijrah(Attarikhul Kabir oleh Imam Bukhari vol 1)

  Disebut dalam kitab Addhuafaat wal matrukin
  محمد بن سليم أبو هلال الراسبي ليس بالقوي . الضعفاء والمتروكين .
  Muhammad bin Salim Abu Hilal Arrasibi seorang yang tidak kuat(tsiqah).

  SYUBHAT SAMURRAH RA MENJUAL KHAMAR

  Sumber pertama:
  قال البيهقي في السنن الكبرى ج 6 ص 12
  ( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد احمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال عمر إن سمرة بن جندب باع خمرا قاتل الله سمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها .
  ثم قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن الحميدى ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره كلهم عن سفيان .
  Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al Asbahani telah memberitakan Abu Saeed Ahmad bin Ziyad Al Basri di Mekah telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad bin Assabah Azza’farani telah menceritakan kepada kami Sufyan bi Uyainah daripada Amru bin Dinar daripada Thawuus daripada Ibnu Abbas katanya telah berkata Umar “Sesungguhnya Samurrah bin Jundab telah menjual khamar.Semoga Allah memerangi Samurrah.Tidakkah dia tahu sesungguhnya RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam telah bersabda:Kaum Yahudi telah dilaknati.Diharamkan atas mereka itu lemak lalu mereka mencairkannya dan menjualnya.
  Kemudian Al Baihaqi mengatakan hadis tersbut diriwayatkan leh Imam Bukhari di dalam Sahihnya daripada Al Humaidi.Imam Muslim meriwayatkannya daripada Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain kesemuanya daripada Sufyan.

  Sumber kedua:
  صحيح البخارى ج 3 ص 40
  حدثنا الحميدى حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها .
  Telah menceritakan kepada kami oleh Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Thawuus sesungguhnya dia mendengar Ibnu Abbas ra.huma berkata telah sampai kepada Umar sesungguhnya terdapat si fulan yang menjua khamar lalu Umar berkata moga-moga Allah memerangi si fulan tersbut.Tidakkah dia tahu sesungguhnya Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam telah bersabda moga-moga Allah memerangi kaum Yahudi diharamkan ke atas mereka lemak lalu mereka mencairkannya dan menjualnya.
  .
  Ulasan:Pertama sekali yang mesti kita faham Samurrah bukanlah meminum khamar itu.Hanya telah sampai ke pengetahuan Umar bahawa dia menjualkannya.Di dalam riwayat itu Umar berkata “..tidakkah dia mengetahui….”menunjukkan ada kemungkinan Samurrah tidak mengetahui tentang haramnya menjual khamar sehingga perbuatannya itu dapat diuzurkan karena ketidaktahuannya itu.Ketegasan Umar adalah terserlah dari kata-katanya “…semoga Allah memerangi si fulan…” menunjukkan Umar tidak mungkin akan tinggal diam di dalam soal ini sehingga dia mencegah perbuatan Samurrah atau dia menghantar seseorang yang mencegah Samurrah daripada melakukannya.Sangat tidak logis kalau kita mengasumsikan bahawa Umar akan mendiamkan perkara tersebut padahal Umar adalah terkenal dengan ketegasannya dan dia pula adalah amirul mukminin pada waktu itu-Intaha

  Telah terjadi perselisihan tentang cara-cara Samurrah menjual khamar atas tiga pendapat seperti berikut:
  1)Dia mengambilnya daripada ahlil kitab sebagai bayaran jizyah lalu dia menjualnya dalam keadaan dia menyangka perkara tersebut adalah diharuskan.
  2)Barangkali juga dia menjual perahan anggur karena perahan anggur kadang-kadang disebut khamar dalam majaz bahasa Arab seperti disebut dalam Al Quran:
  إني أراني أعصر خمرًا
  Artinya:Aku telah bermimpi memerah khamar…-(surah Yusuf)
  (Yang dimaksudkan adalah memerah anggur karena tidak logis kalau diartikan ayat di atas sebagai memerah khamar.Ini masuk dalam bab “menyebutkan hasil tapi yang dikehendakki adalah asalnya”
  Barangkali Umar telah tersalah dengan menyangkakan bahawa Samurrah menjual khamar sungguhan.)
  3)Barangkali dia menjadikan khamar itu menjadi khall(cuka).Barangkali Umar mengiktikadkan tidak boleh hukumnya khamar dijadikan cuka seperti mazhab sesetengah ahli-ahli ilmu.
  Walaubagaimanapun dua pendapat yang terakhir itu sangat jauh.Yang terlebih hampir kepada yang benar adalah pendapat yang pertama.(Sumber: Al Mufhim li maa asykala min talkhis kitab Muslim)

  a

 17. ilham othmany, on Agustus 8, 2011 at 6:50 pm said:
  Gini bro..
  Para sahabat bisa tersalah dalam ijtihad

  Saya:
  Waktu itu Hukum Islam berjalan tidak ?
  Waktu itu ada Hakim/Peradilan untuk memutuskan Hukum tidak?
  Ijtihad adalah sesat selama ada Hakim/Peradilan untuk memutuskan Hukum Islam !

 18. Abu, on Agustus 9, 2011 at 2:38 am said:
  Itulah kebodohan syiah
  Ternyata Samurah membunuh orang khawarij

  Saya:
  Ketika Peradilan Islam berjalan, siapakah yang boleh memutuskan hukum mati bagi khawarij ?
  Si Samurah bin Jundub itu kah ?
  Sebodoh-bodoh orang adalah orang yang buta akan haq dan bathil.

 19. Si Samurah bin Jundab ini ketika membunuh pada zaman khalifah siapa ?
  Tanyaken pada sang khalifahnya perilaku si Samurah ini.
  Koq…..khalifahnya diam saja ?!
  Menurut Hukum Islam Samurah bin Jundub melakukan PIDANA PEMBUNUHAN. Sayang seribu kali sayang….Samurah bin Jundub lepas dari jeratan Hukum Islam…….kennnapa ?!

 20. @SP

  Ada beberapa pernyataan pada blog.secondprincee yg menyatakan :

  “…Dengan ini, saya Nyadap mengumumkan kepada Anda semua bahwa saya sudah bertobat dr syiah 12 dan tdk akan lagi berani menghina para sahabat Nabi, sebab kini kebenaran telah datang kpd saya bahwa Imam Ali (Imam maksum yang paling kami cintai) ternyata memang sangat gila dunia juga seperti sahabat-sahabat lainnya, bahkan menjadikan Fatimah putri Rasullah sebagai alat untuk mencapai ambisinya.

  Kini saya tidak lagi menganggap Imam Ali sebagai Imam Maksum. Ali bagi saya kini sama saja seperti sahabat Nabi lainnya, yang bisa berdosa dan berpotensi juga masuk neraka karena amalannya.

  saya sangat menyesal sekali, karena belum mengetahui hadis yang dibawakan Spe tersebut sehingga saya begitu berlebihan dalam mencintai pribadi Imam Ali dan imam-imam lainnya.

  Atas kesesatan saya selama ini, saya mohon dengan sangat kepada Spe dan sunni lainnya agar membukakan pintu maaf sebesar-besarnya kepada saya, dan saya pun akan bertaubat dari semua kesesatan ini.

  Terima kasih dan salam”

  Yang ana ingin tanyakan adalah betulkah itu merupakan pernyataan milik antum ? Mohon klarifikasinya…..

 21. @m Saleh..blog-nya SP secondprince.wordpress.com bukan secondprincee.wordpress.com (ada tambahan e).

  Salam

 22. Pasal satu : semua sahabat adil. Pasal dua : jika sahabat berbuat maksiat maka kembali ke pasal satu. Hukum keadilan sahabat termasuk kaidah emas yang sangat diagungkan dalam ilmu hadis. Percaya atau tidak percaya, memang begitulah adanya.

 23. Semua sahabat adil adalah benar menurut sebagian besar golongan sunni terlebih buat nashibi pembenci ahlulbait rasulullah saw, tetapi tidak menurut Allah swt dan rasulNya! suka atau tidak memang begitulah adanya.

 24. Amena Nousseir, Professor of Creed and Islamic Philosophy at Al-Azhar mengutip kisah tentang khalifah Islam kedua Umar Ibn al-Khattab ketika dia meraih kekuasaan, “Hai umat manusia! Saya telah ditunjuk sebagai penguasa Anda meskipun saya bukan yang terbaik di antara kalian. Jadi jika Anda menemukan saya dalam kebenaran maka bantulah saya. Tapi jika Anda menemukan saya melakukan kesalahan, tolong koreksi saya. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dalam melakukan urusan Anda. Namun, jika saya mendurhakai Allah, saya tidak meminta ketaatan Anda. ”

  Satu orang sahabat menjawab, “Demi Allah Jika kami menemukan Anda melenceng, kami akan benarkan Anda dengan pedang kami!” Umar tidak marah atau emosi atas tindakan sahabat tersebut, ia hanya berkata, “Segala puji bagi Allah, Yang telah menciptakan di antara orang-orang kami orang yang mampu memperbaiki kesalahan Umar.” (fq/almasryalyoum)

  Komentar saya:

  Umar sendiri mengatakan kalau dirinya ‘bukan orang (sahabat) yg terbaik’ apalagi Samurah bin Jundub….. orang terjelek kali ya?! hehehe…. jadi dia (Umar) sangat tidak layak menjadi seorang penguasa, tapi dasar dia memang tidak tahu diri!

 25. KEBODOHAN DAN KECEROBOHAN UMAR BIN KHOTTOB

  Umar bin Khatab terkenal sebagai khalifah yang suka berjalan di tengah malam untuk mengontrol keadaan rakyatnya. Di suatu malam, Umar mendengar suara seorang laki-laki dalam sebuah rumah yang sedang tertawa asyik ditingkahi gelegak tawa wanita.

  Umar mengintip, lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut seraya menghardik, “hai hamba Allah! apakah kamu mengira Allah akan menutup aibmu padahal kamu berbuat maksiat!!!”

  Orang tua itu menjawab dengan tenang, “Jangan terburu-buru ya Umar, saya boleh jadi melakukan satu kesalahan tapi anda telah melakukan tiga kesalahan. Pertama, Allah berfirman, Wa la tajassasu…”jangan kamu (mengintip) mencari-cari kesalahan orang lain” (al-Hujurat: 12).

  Wa qad tajassasta (dan Anda telah melakukan tajasus).

  Kedua, “Masuklah ke rumah-rumah dari pintunya” (Al-Baqarah 189) dan Anda sudah menyelinap masuk.

  Ketiga, anda sudah masuk rumah tanpa izin, sedangkan Allah telah berfirman, “Janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin…” (An-Nur 27)

  Umar berkata, “apakah lebih baik disisimu kalau aku memaafkanmu?” Lelaki tersebut menjawab, “ya”. Lalu Umar pun memaafkannya dan pergi dari rumah tersebut.

 26. @ freedom dan teman-temannya yang lain
  Anda dan lain -lain syiah yang ada di sini belum layak berdiskusi soal-soal agama.Yang anda perlu lakukan ialah belajar lagi.Hidup biar berilmu,barulah tidak tertipu.

 27. @ Ilham

  Yg tidak layak itu anda , dikarenakan anda itu dalam setiap berkomentar seenak udel, pikiran dan mulut anda sendiri, hehehe

 28. Samurah gila harta adalah antek Muawiyah

  Di dalam kitab Syarh Nahj al-Balaghah Ibnu Abil Hadid disebutkan bahwa Muawiyah memberikan seratus ribu dirham kepada Samurah bin Jundub supaya dia mau meriwayatkan bahwa ayat ini turun pada Ali, “Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehdiupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, pada-hal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. al-Baqarah: 204), dan ayat yang kedua turun pada Ibnu Muljam —pembunuh Ali bin Abi Thalib, “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.” (QS. al-Baqarah: 207)

  Samurah bin Jundub tidak mau menerima. Muawiyah menambah pemberiannya menjadi dua ratus ribu dirham, namun Samurah bin Jundub tetap tidak mau menerima. Tetapi, tatkala Muawiyah menambahnya lagi menjadi empat ratus ribu dirham, Samurah bin Jundub menerimanya. ( Ahadits Ummul Mukminin ‘Aisyah, hal. 400. )

  Thabari meriwayatkan, “Ibnu Sirin ditanya, ‘Apakah pernah Samurah membunuh seseorang?’ Ibnu Sirin menjawab, ‘Tidak terhitung orang yang telah dibunuh oleh Samurah bin Jundub. Dia mengganti Ziyad di Basrah, dan kemudian Kufah, dia telah membunuh delapan ribu orang.'” Juga diriwayatkan bahwa Samurah bin Jundub pernah membunuh sebanyak empat puluh tujuh orang hanya dalam satu pagi, yang kesemuanya adalah orang yang telah mengumpulkan Al-Qur’an. (Tarikh ath-Thabari, jld. 6, hal. 132; Tarikh Ibnu Atsir, jld. 3, hal. 193.)

  Thabari berkata, “Ziyad meninggal dunia sementara Samurah sedang memegang kendali atas Basrah. Muawiyah memperdayakannya selama berbulan-bulan, dan kemudian menurunkannya. Samurah berkata, ‘Semoga Allah melaknat Muawiyah. Demi Allah, seandainya aku taat kepada Allah sebagaimana aku taat kepada Muawiyah, niscaya Dia tidak akan mengazabku selama-lamanya.”‘ (Tarikh Thabari, jld. 6, hal. 164; Tarikh Ibnu Atsir, jld. 3, hal. 195.)

 29. ilham othmani berkata:

  Muhammad bin Salim Abu Hilal dibangsakan kepadanya dengan panggilan Arrasibi padahal dia bukan dari Bani Rasib.Hanyasanya dia itu tinggal bersama mereka.Adalah Yahya bin Saeed tidak meriwayatkan daripadanya padahal Ibnu Mahdi meriwayatkan daripadanya.Adalah dia mawla Saamah bin Luay dari suku Quraisy dan berasal dari Basrah.Dia mendengar (hadis) daripada Al Hasan dan Ibnu Sirrin.Muhammad bin Mahbub mengatakan kepadaku Muhammad bin Salim wafat pada tahun 167 hijrah(Attarikhul Kabir oleh Imam Bukhari vol 1)

  Saya mengcopypaste ulasan SP:

  Abu Hilal Ar Raasibiy adalah Muhammad bin Sulaim Al Bashri dia adalah perawi Bukhari dalam Ta’liq Shahih Bukhari dan Ashabus Sunan. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan darinya yang berarti ia menganggap Muhammad bin Sulaim tsiqat. Ibnu Ma’in terkadang berkata shaduq terkadang berkata tidak ada masalah padanya. Abu Dawud menyatakan ia tsiqat. Yahya bin Sa’id tidak meriwayatkan darinya. Nasa’i berkata “tidak kuat”. Ibnu Sa’ad berkata ada kelemahan padanya. Ahmad bin Hanbal menyatakan ia mudhtharib al hadis dari Qatadah. [At Tahdzib juz 9 no 303]. Ibnu Hajar menyatakan “shaduq ada kelemahan padanya” [At Taqrib 2/81]. Adz Dzahabi menyatakan ia shalih al hadits [Man Tukullima Fiihi Wa Huwa Muwatstsaq no 301].

 30. Kan benar saya bilang anda orang yang tidak berilmu.”Jamaal quran” bukan berarti mengumpulkan Quran.”jmaal quran” berarti orang yang menghimpunkan Al Quran dalam kepalanya yaitu pebghafaz-penghafaz Al Quran.Dari sini aja ketahuan anda adalah orang yang kurang profesional dalam penterjemahan.Kalau ilmu sejengkal janganlah nak berbangga-bangga menduga lautan yang dalam.Saran saya belajar lagi baru berdiskusi.Kalau tidak simpan ajalah syiah kalian kamu itu dalam kocek sendiri.Gak usah diumbar-umbar ke orang lain.He he he..Saranan ikhlas lho!

 31. Jika saya harus memilih … antara berpihak pada sahabat atau kepada keluarga Nabi, tanpa ragu saya akan memilih berpihak pada yang kedua, karena dari hasil kajian, pengamatan dan dialog2 yg saya baca selama ini bereksimpulan bahwa jarang dan malah nyaris tidak ada celah-celah kelemahan dan kemunafikan dari para Ahli Bait Nabi saw dibandingkan sebagian para sahabat.

  Salam

 32. ilham othmany, on Agustus 13, 2011 at 11:48 am said:
  @ freedom dan teman-temannya yang lain
  Anda dan lain -lain syiah yang ada di sini belum layak berdiskusi soal-soal agama.

  ilham othmany, on Agustus 13, 2011 at 4:12 pm said:
  Kalau ilmu sejengkal janganlah nak berbangga-bangga menduga lautan yang dalam.

  Saya:
  Kasihan Tuan ilham othmany ini. Dia perlu pengakuan dari semua orang bahwa dia orang terpandai di forum ini. Bahkan mungkin merasa ma’sum. No problemo.
  Dengan setitik kasih sayang dari anggota forum ini, kita referendum saja, WAHAI PARA AKTIVIS FORUM INI VOTE “YES” UNTUK TUAN ilham othmany SEBAGAI GURU TERPANDAI DI FORUM INI.
  Semoga dengan satu cara ini Tuan ilham othmany menjadi semakin rendah hati.

 33. bodoh muawiyah dibela

 34. syiah ni tak habis2………sudahlah tu…….siapa kamu mencela sahabat nabi….mengaku pencinta keluarga nabi kononnya…..semua umat muhammad pasti mencintai keluarga nabi bukan syiah saja…tak usah berlindung disebalik keluarga nabi…umat islam kenal siapa syiah rafidhah ni….isu rafidhah ni dah lama selesai….tak perlu dilayan…..imam malik yang sezaman dengan ibnu ishak telah menjelaskan pembohongan syiah…….syiah rafidhah tidak ada kena mengena dengan islam….ia agama baru yang dicipta oleh musuh islam…..tak usah layan syiah ni…….biarkan ia sesat….

 35. orang2 malaysia ini kalau ngak bisa bahasa indonesia lebih baik ngak usah ikut diskusi. Muter2 ngak jelas poinnya. D tanggapi depan jawab belakang. Bikin blok sendiri aja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: