Ibnu Abbas dan Pengharaman Nikah Mut’ah?

Ibnu Abbas dan Pengharaman Nikah Mut’ah?

Diriwayatkan kalau Ibnu Abbas telah menghalalkan mut’ah dan mengizinkan orang lain untuk melakukan mut’ah. Dan diriwayatkan pula kalau Imam Ali menegur Ibnu Abbas dan menyatakan kalau nikah mut’ah telah diharamkan di Khaibar. Baca lebih lanjut