Dimanakah Masyriq Pada Hadis Fitnah [Najd] : Rabi’ah Mudhar Ahlul Masyriq

Dimanakah Masyriq Pada Hadis Fitnah [Najd] : Rabiah Mudhar Ahlul Masyriq

Tulisan ini bisa dibilang pengulangan yang disertai dengan sedikit tambahan untuk membungkam para salafy berkaitan dengan hadis Najd. Seperti yang kita ketahui bersama, salafy berkeras [bin ngotot] kalau Najd yang dimaksud dalam hadis Fitnah Najd adalah Iraq bukannya Najd yang ada di Jazirah Arab. Cara pendalilan mereka ini telah kami bahas dan merupakan fallacy [sesat pikir] yang sangat nyata [bagi yang belum membacanya maka silakan membaca beberapa tulisan kami tentang Najd].

.

.

.

Hadis Fitnah Timur : Najd

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من بيت عائشة فقال رأس الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah yang berkata telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Ikrimah bin ‘Ammar dari Salim dari Ibnu Umar yang berkata “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar dari pintu rumah Aisyah dan berkata “sumber kekafiran datang dari sini dari arah munculnya tanduk setan yaitu timur [Shahih Muslim 4/2228 no 2905]

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وهو مستقبل المشرق ها إن الفتنة ههنا ها إن الفتنة ههنا ها إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان

Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya yang berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb yang berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim bin ‘Abdullah dari ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata dan Beliau menghadap kearah timur “fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini, dari arah munculnya tanduk setan” [Shahih Muslim 4/2228 no 2905]

Kedua hadis di atas dengan jelas menyebutkan tentang masyriq [timur] sebagai arah tempat datangnya fitnah atau arah munculnya tanduk setan. Pertanyaannya adalah timur yang dimana?. Salafy mengatakan bahwa di masa arab dahulu istilah timur barat sama halnya dengan istilah kanan kiri. Artinya di sebelah kanan adalah timur dan disebelah kiri adalah barat. Salafy menginginkan dengan pengertian tersebut maka arah timur yang dimaksud tidak mesti tepat di timur arah mata angin sekarang. Syubhat salafy ini terbantahkan dengan adanya berbagai hadis shahih yang menunjukkan kalau arah timur yang dimaksud adalah arah matahari terbit. Yaitu hadis berikut

حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ثنا عقبة بن أبي الصهباء ثنا سالم عن عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الفجر ثم سلم فاستقبل مطلع الشمس فقال ألا ان الفتنة ههنا ألا ان الفتنة ههنا حيث يطلع قرن الشيطان

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah yang menceritakan kepada kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id mawla bani hasyim yang berkata telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Abi Shahba’ yang berkata telah menceritakan kepada kami Salim dari ‘Abdullah bin Umar yang berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan shalat fajar kemudian mengucapkan salam dan menghadap kearah matahari terbit seraya bersabda “fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini dari arah munculnya tanduk setan” [Musnad Ahmad 2/72 no 5410 dengan sanad shahih]

حدثنا موسى بن هارون ثنا عبد الله بن محمد بوران نا الأسود بن عامر نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم استقبل مطلع الشمس فقال من ها هنا يطلع قرن الشيطان وها هنا الفتن والزلازل والفدادون وغلظ القلوب

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Harun yang berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Fuuraan yang berkata telah menceritakan kepada kami Aswad bin ‘Aamir yang berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Yahya bin Sa’id dari Salim dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menghadap kearah matahari terbit seraya berkata “dari sini muncul tanduk setan, dari sini muncul fitnah dan kegoncangan dan orang-orang yang bersuara keras dan berhati kasar [Mu’jam Al Awsath Thabrani 8/74 no 8003 dengan sanad shahih]

Tidak hanya soal arah yang dimaksud timur matahari terbit. Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] juga menyebutkan nama tempat yang dimaksud yang sesuai dengan arah timur matahari terbit dari Madinah. Tempat tersebut adalah Najd

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin Hasan yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar yang berkata [Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam] bersabda “Ya Allah berilah keberkatan kepada kami, pada Syam kami dan pada Yaman kami”. Para sahabat berkata “dan juga Najd kami?”. Beliau bersabda “disana muncul kegoncangan dan fitnah, dan disanalah muncul tanduk setan” [Shahih Bukhari 2/33 no 1037]

Najd disini bukanlah Iraq karena antara Najd dan Iraq hanya Najd yang merupakan tempat dengan arah timur matahari terbit dari Madinah. Salafy bisa saja berdalih kalau Iraq juga terletak di timur madinah dengan alasan kanan Madinah adalah timur dan kiri Madinah adalah barat tetapi dalih tersebut tertolak dengan penjelasan arah  yang dimaksud adalah timur matahari terbit. Irak tidak terletak pada arah timur matahari terbit. Siapapun yang berada di Madinah dan menyaksikan arah terbitnya matahari kemudian ia menelusuri jalan dengan arah tersebut maka ia akan sampai di Najd bukan di Iraq.

Selain menunjukkan nama tempat tersebut, Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] juga menyebutkan ciri-ciri orang atau penduduk di tempat tersebut. Diantaranya Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] menyebutkan kalau orang-orang disana [tempat munculnya fitnah] adalah orang yang berhati sombong dan angkuh termasuk pengembala unta atau dikenal dengan sebutan Ahlul wabar.

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رأس الكفر نحو الشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya yang berkata qara’tu ala [aku membacakan kepada] Malik dari Abi Zanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “sumber kekafiran datang dari timur, kesombongan dan keangkuhan adalah milik orang-orang pengembala kuda dan unta Al Faddaadin Ahlul Wabar [arab badui] dan kelembutan ada pada pengembala kambing [Shahih Muslim 1/71 no 52]

حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman yang berkata telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman dari Syu’aib dari Az Zuhri yang berkata telah mengabarkan kepadaku Sa’id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Penduduk Yaman datang, mereka bertingkah laku halus dan berhati lembut iman di Yaman, hikmah di Yaman, kelembutan ada pada penggembala kambing sedangkan kesombongan dan keangkuhan ada pada orang-orang Faddadin Ahlul Wabar [arab badui] di arah terbitnya matahari [Shahih Muslim 1/71 no 52]

Kedua hadis di atas menyebutkan tempat munculnya fitnah adalah tempat pada arah timur matahari terbit dimana orang-orang disana dikenal sebagai pengembala unta, orang yang berhati kasar sombong dan angkuh yang merupakan tabiat kebanyakan dari ahlul wabar atau arab badui. Ahlul wabar bisa diartikan sebagai orang arab badui karena tempat tinggal mereka terbuat dari al wabr atau bulu. Di masa Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] Ahlul wabar tinggal di Najd.

.

.

Rabi’ah dan Mudhar Ahlul Masyriq

Selain menyebutkan ciri-ciri mereka, Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] juga menyebutkan kabilah mereka yang dikenal sebagai Rabiah dan Mudhar. Rabi’ah dan Mudhar dikenal sebagai Ahlul Masyriq [penduduk timur] di masa Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam]

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، فقال الإيمان يمان هنا هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرنا الشيطان، في ربيعة ومضر

Telah menceritakan kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma’il yang berkata telah menceritakan kepadaku Qais bin Uqbah bin Amru Abi Mas’ud yang berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya kearah Yaman dan berkata “Iman di Yaman disini dan kekerasan hati adalah milik orang-orang Faddadin [arab badui atau pedalaman] yang sibuk dengan unta-unta mereka dari arah munculnya tanduk setan [dari] Rabi’ah dan Mudhar [Shahih Bukhari no 3126]

Dalil-dalil di atas hanya pengulangan dari tulisan kami sebelumnya tetapi disini akan kami tambahkan sedikit dalil shahih kalau Rabiah dan Mudhar adalah penduduk Masyriq [timur] di masa Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam]. Berikut hadis yang memuat keterangan tentang Rabi’ah dan Mudhar

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَةُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنْ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ رُبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Ghundar yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Abi Jamrah yang berkata saya pernah menjadi penterjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang. [Ibnu Abbas] berkata “sesungguhnya delegasi [utusan] Abdul Qais pernah mendatangi Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam]. Beliau [shallallahu ‘alaihi wasallam] berkata “siapakah utusan itu atau kaum itu?”. [para sahabat] berkata “Rabi’ah”. Beliau [shallallahu ‘alaihi wasallam] berkata “selamat datang kaum atau utusan semoga tidak ada kesedihan dan penyesalan. Mereka berkata “kami datang dari perjalanan jauh dan diantara tempat tinggal kami dan tempat tinggal-Mu terdapat perkampungan kaum kafir Mudhar sehingga kami tidak bisa datang kepadaMu kecuali pada bulan haram maka perintahkanlah kepada kami perintah yang dapat kami ajarkan kepada orang-orang di tempat kami dan karenanya kami dapat masuk surga. Maka Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] memerintahkan kepada mereka empat hal dan melarang mereka empat hal, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah ‘azza wajalla satu-satunya. Beliau [shallallahu ‘alaihi wasallam] berkata “tahukah kalian arti beriman kepada Allah satu-satunya?”. Mereka berkata “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Beliau [shallallahu ‘alaihi wasallam] berkata “bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan Shalat dan menunaikan zakat dan berpuasa di bulan ramadhan dan memberikan seperlima [khumus] dari harta rampasan perang [ghanimah] . Dan Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] melarang mereka dari meminum Ad Dubaa’ Al Hantam dan Al Muzaffat. Syu’bah berkata “terkadang Beliau [shallallahu ‘alaihi wasallam] menyebutkan An Naqiir dan terkadang berkata Muqayyir. Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] berkata “hafalkanlah itu dan kabarkanlah kepada orang-orang di tempat kalian” [Shahih Bukhari 1/29 no 87]

Hadis di atas menjelaskan bahwa kabilah Abdul Qais adalah salah satu dari Kabilah Rabi’ah dan diantara tempat tinggal mereka dan tempat tinggal Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] di madinah terdapat tempat tinggal kabilah Mudhar [yang masih kafir]. Pertanyaannya siapakah kabilah Abdul Qais ini dan dimana mereka tinggal. Terdapat dalil shahih yang menyebutkan kalau Abdul Qais termasuk penduduk Masyriq [timur]

حدثنا أحمد قال حدثنا شباب قال حدثنا عون بن كهمس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي قال خير أهل المشرق عبد القيس

Telah menceritakan kepada kami Ahmad yang berkata telah menceritakan kepada kami Syabaab yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Aun bin Kahmas yang berkata telah menceritakan kepada kami Hisyaam bin Hassaan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] yang bersabda “penduduk Masyriq [timur] yang paling baik adalah Abdul Qais[Mu’jam Al Awsath Thabrani 2/171 no 1615]

Hadis ini sanadnya shahih diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya. Berikut adalah keterangan mengenai para perawinya

 • Ahmad syaikh [guru] Thabrani dalam sanad di atas adalah Ahmad bin Husein bin Nashr Abu Ja’far Al ‘Askariy . Daruquthni menyatakan kalau ia seorang yang tsiqat [Su’alat Hamzah 1/146 no 144]
 • Syabab adalah Khalifah bin Khayaath termasuk salah satu syaikh [guru] Bukhari. Ibnu Adiy menyatakan ia hadisnya lurus shaduq. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan menyatakan ia mutqin. Maslamah berkata “tidak ada masalah padanya” [At Tahdzib juz 3 no 304]. Adz Dzahabi menyatakan ia shaduq [Al Kasyf no 1409]
 • ‘Aun bin Kahmas adalah salah satu perawi Abu Dawud. Telah meriwayatkan darinya jamaah tsiqat. Ahmad bin Hanbal berkata “tidak dikenal”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Abu Dawud berkata “tidak disampaikan kepadaku kecuali yang baik” [At Tahdzib juz 8 no 313]. Ibnu Hajar menyatakan ia maqbul tetapi dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib kalau ia seorang yang shaduq hasanul hadis [Tahrir Taqrib At Thadzib no 5225]. Adz Dzahabi menyatakan “tsiqat” [Al Kasyf no 4319]
 • Hisyam bin Hassaan adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu Ma’in, Al Ijli, Ibnu Saad Ibnu Syahin, Utsman bin Abi Syaibah dan Ibnu Hibban menyatakan tsiqat. Abu Hatim dan Ibnu Adiy berkata “shaduq”. [At Tahdzib juz 11 no 75]. Ibnu Hajar menyatakan tsiqat dan termasuk orang yang tsabit riwayatnya dari Ibnu Sirin [At Taqrib 2/266]
 • Muhammad bin Sirin adalah perawi kutubus sittah tabiin yang dikenal tsiqat. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat tsabit dan ahli ibadah [At Taqrib 2/85]. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat hujjah [Al Kasyf no 4898]

Hadis di atas menyebutkan kalau Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] menyebut Abdul Qais sebagai ahlul masyriq [penduduk timur] yang paling baik. Apakah masyriq [timur] yang dimaksud?. Arah timur manakah yang dimaksud?. Dimana sebenarnya tempat tinggal kabilah Abdul Qais?. Perhatikan hadis berikut

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu ‘Aamir Al ‘Aqdiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thahman dari Abi Jamrah Adh Dhuba’iy dari Ibnu Abbas yang berkata “sesungguhnya shalat jum’at yang pertama dilakukan setelah shalat jum’at di masjid Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] adalah di masjid kabilah Abdul Qais di Juwatsa daerah Bahrain [Shahih Bukhari 2/5 no 892]

Jadi kabilah Abdul Qais yang termasuk salah satu kabilah Rabi’ah tinggal di Bahrain. Dimanakah Bahrain?. Bahrain adalah kawasan yang terletak di sebelah timur arah matahari terbit dari madinah. Kalau Bahrain adalah tempat tinggal kabilah Abdul Qais maka dimanakah tempat tinggal kafir Mudhar yang disebutkan dalam hadis  Bukhari sebelumnya terletak di antara madinah [tempat tinggal Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam] dan Bahrain [tempat tinggal Abdul Qais]. Jawabannya gampang, ambil peta dan lihat tempat itu adalah Najd.

أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشير نحو المشرق ويقول ( ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان ) قال أبو حاتم رضي الله عنه مشرق المدينة هو البحرين و مسيلمة منها وخروجه كان أول حادث حدث في الإسلام

Telah mengabarkan kepada kami Umar bin Sa’id bin Sinaan yang berkata telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abu Bakar dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar yang berkata sesungguhnya aku melihat Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] mengarahkan tangannya kea rah timur dan berkata “dari sini fitnah dari sini fitnah dari sini dari arah munculnya tanduk setan”. Abu Hatim berkata “timur madinah adalah Bahrain, Musailamah berasal darinya dan keluar darinya dialah yang pertama membuat bid’ah dalam islam” [Shahih Ibnu Hibban 15/24 no 6648 Syaikh Al Arnauth berkata “shahih dengan syarat Bukhari Muslim]

Kawasan Bahrain dan sekitarnya termasuk Najd adalah kawasan yang di masa Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] dikenal sebagai masyriq [timur] sehingga penduduknya Rabi’ah dan Mudhar disebut sebagai ahlul masyriq.

 

Najd dan Bahrain

Najd dan Bahrain

Jadi hadis fitnah yang katanya muncul dari arah timur matahari terbit dari arah munculnya tanduk setan dari Rabiah dan Mudhar maka sangat jelas tempat yang dimaksud adalah Najd sebagaimana yang tertera jelas dalam hadis shahih.

Catatan : sedikit tentang Bahrain, dahulu Bahrain meliputi daerah kawasan timur yaitu Ahsa, Qatif dan Awal. Sekarang Ahsa dan Qatif menjadi bagian dari propinsi timur Arab Saudi dan Awal menjadi yang sekarang dikenal sebagai kepulauan Bahrain. Jadi dahulu Bahrain itu bersebelahan dengan Najd. Selengkapnya tentang Bahrain dapat dibaca disini. Gambar dicomot dari Mbah Gugel blog-nya salafytobat

Iklan

24 Tanggapan

 1. artikel yg sangat jelas, sejelas matahari disiang bolong, kira-kira ada lagi ngga yg suka melintir-melintir

 2. Sangat jelas dan terang benderang sekali NAJD dan Bahrain itu terletak disebelah timur Madinah. Kita tinggal tunggu saja perubahan2 hadits Nabi SAW dari para pengikut Musailamah Al Kadzab dan Khawarij.

  Wassalam

 3. @BEN ASPAN
  hujjah sejelas apapun dihadapan hati yang buta ya nggak ngaruh. seterang apapun matahari kalau matanya buta ya tetap gelap 🙂

  Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kebenaran karena mereka yang sombong adalah mereka yang menolak kebenaran
  salam

  @maulana
  gak usah ditunggu, cukup lirik lirik saja :mrgreen:
  salam

 4. @SP

  Waduh, terlalu jelas mas, silau ntar mereka..

  Dari arah timurnya matahari terbit aja udah jelas..

  Dari fakta sejarah sumber kekafiran jg udah jelas..

  Jadi pengen tau ana sok ngeyel banget tuh mau tebar syubhat apa lagi,hehehe..

  Btw gambar yang lbh jelas ada di ummatiummati.wordpress.com

  Sukron katsir

 5. @sp
  kt anda:
  “Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kebenaran karena mereka yang sombong adalah mereka yang menolak kebenaran”
  kt sy:
  bgmn mungkin mereka mengakui??
  krn inti dr mslh ini adalah
  “sumber kekafiran datang dari timur”,
  ini lah yg bikin mereka ngeyel…

 6. يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ حَتَّى يَعُوْدَ السَّهْمُ إِلَى فَوْقِهِ سِيْمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ. رواه البخاري

  Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al Qur’an namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka (tidak sampai ke hati), mereka keluar dari agama seperti anak anah keluar dari busurnya, mereka tidak akan bisa kembali seperti anak panah yang tak akan kembali ke tempatnya, tanda-tanda mereka ialah bercukur. HR. Bukhari no 7123, Juz 6 hal 20748.

  lihat kalimat
  “mereka tidak akan bisa kembali seperti anak panah yang tak akan kembali ke tempatnya”

  makanya mereka juga ngeyel

 7. kgk ada koment yg bersebrangan nih buat menchalenge pendapat @sp……sok tau kemana dia…? al fanar kemana? ustad jauza juga kemane..? di tunggu biar dilihat bolongnya..

 8. Saya tidak pernah menafikan bahwa daerah yang bernama Najd dan juga Bahrain adalah di sebelah timur Madinah, dan saya pun tidak pernah menafikan bahwa sumber kekafiran dari arah timur yaitu daerah Bahrain dan Najd adalah fitnah Musailamah Al-Kadzab. artikel anda ini telah membuktikannya.

  Tetapi ketika menyebut Najd dalam hadits2 yg lain bisa juga diartikan Iraq, karena memang terdapat hadits2 lain yang menjelaskan bahwa yg dimaksud Najd adalah Iraq. karena Najd secara istilah adalah daerah yang membentang dari Iraq sampai tenggara Madinah,

  Disamping itu jelas dalam hadits Bukhari yang shahih mengenai Khawarij Nabi SAW menunjuk ke arah Iraq yang di riwayat Muslim beliau mengisyaratkan tangannya ke arah timur atau Masyrik. Maka Iraq pun adalah Ahlu Masyrik. dan dari dulu hingga sekarang negeri Iraq dan sekitarnya disebut negeri Masyrik (timur). Nabi SAW mengatakan penduduk Bahrain adalah ahlu masyrik, artinya bukan hanya penduduk Bahrain sebagai ahlu masyrik, penduduk negeri Iraq dan Iran pun juga ahlu masyrik.

  Demikian juga dengan arah munculnya Dajjal Nabi SAW juga menunjuk ke arah timur yang bermakna Khurasan, Isfahan dan Iraq. karena Dajjal akan berjalan menuju Madinah melalui jalan antara Syam dan Iraq.

  Mengenai arah matahari terbit :

  صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ؛ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُوْرَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ

  “Kerjakanlah shalat subuh kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat ketika matahari terbit sampai tinggi karena matahari terbit di antara dua tanduk setan dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian shalatlah karena shalat itu disaksikan dihadiri (oleh para malaikat) hingga tombak tidak memiliki bayangan, kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat karena ketika itu neraka Jahannam dinyalakan/dibakar dengan nyala yang sangat. … (HR Muslim)

  maka saat matahari terbit posisi matahari diantara dua tanduk setan. hadits ini lebih precise atau lebih rinci dalam menjelaskan posisi matahari terbit yaitu diantara dua tanduk setan.

  Maka tanduk setan berada di kanan dan kiri arah tepat matahari terbit.

  Anda tahulah selanjutnya… 🙂

 9. @sok ngeyel banget

  Ana mau tanya neh..siapa sih yang jamakin nama tempat najd jadi iraq ?? Bawain dalilnya.

  Yang kedua, anda ber imajinasi matahari terbit di antara dua tanduk setan jadi najd malah gak kena, yang kena tanduk setan ya kanan dan kirinya..ok lah

  Ana juga mau ber imajinasi :
  bisa jadi tanduk setan nya tuh kecil, jadi karena matahari itu kecil juga kalo di lihat dari madinah berarti di najd itu lah terkumpulnya dua tanduk setan dan matahari terbit..

 10. @sTB:
  a. Akhirnya mengakui najd sumber-sumber kekafiran tapi sayang bawa-bawa yang lain juga
  b. Apa hubungannya hadits ini, dengan artikel diatas, klu hadist ini kan menjelaskan kenapa seseorang ndak boleh sholat :
  1. matahari terbit di antara dua tanduk setan,
  2. Karena matahari berada diantara posisi dimana ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari
  3. “Kemudian shalatlah karena shalat itu disaksikan dihadiri (oleh para malaikat) hingga tombak tidak memiliki bayangan,” klu ini juga menunjukkan tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai tengah hari

 11. Dalam hadis yang perawinya adalah Abdullah bin Umar, putera khalifah kedua, Rasulullah Saw bersabda: “Ya Allah, jadikanlah daerah Syam itu penuh berkah bagi kami! Jadikanlah daerah Yaman itu penuh berkah bagi kami!”. Beberapa orang sahabat beliau Saw yang ketika itu hadir di sana berkata : “Ya Rasulullah, doakan pula daerah kami, Najd, agar dipenuhi berkah”. Tetapi Rasulullah Saw tidak memperhatikan permohonan mereka. Setelah mereka memaksa beliau sampai tiga kali, maka Rasulullah Saw berkata bahwa tempat itu (Najd) merupakan pusat kerusuhan dan kekacauan, dan tanduk setan akan muncul dari tempat itu. (Shahih al-Bukhâri, jil. 2, hal. 23)

 12. @sok tau banget

  Saya tidak pernah menafikan bahwa daerah yang bernama Najd dan juga Bahrain adalah di sebelah timur Madinah, dan saya pun tidak pernah menafikan bahwa sumber kekafiran dari arah timur yaitu daerah Bahrain dan Najd adalah fitnah Musailamah Al-Kadzab. artikel anda ini telah membuktikannya.

  Jadi hadis Fitnah Najd memang terbukti toh, kan dari dulu ini yang saya buktikan

  Tetapi ketika menyebut Najd dalam hadits2 yg lain bisa juga diartikan Iraq, karena memang terdapat hadits2 lain yang menjelaskan bahwa yg dimaksud Najd adalah Iraq. karena Najd secara istilah adalah daerah yang membentang dari Iraq sampai tenggara Madinah,

  Pertama kenapa gak pakai logika ala anda itu soal kitab mu’tabar. Yang mu’tabar itu yang pakai kata Najd sedangkan Iraq itu kitab tidak mu’tabar, yang mu’tabar lebih didahulukan dong :mrgreen:

  Kedua, apa anda gak pernah belajar kekeliruan berpikir atau fallacy. Kalau Najd dan Iraq terbukti nama dua tempat yang berbeda maka kesimpulan yang harus anda ambil adalah keduanya Najd dan Irak adalah tempat yang dimaksud dalam hadis fitnah bukannya mengatakan Irak adalah Najd.

  Ketiga, perkataan bahwa Najd membentang dari Iraq hingga tenggara madinah kemungkinan anda sandarkan pada perkataan Ibnu Manzhur. Ibnu Manzhur sedang mendeskripsikan daerah Najd adalah dataran tinggi yang membentang dari Iraq hingga Tihamah. Tetapi Irak dan Tihamah bukan bagian dari Najd karena keduanya adalah dataran rendah. Jadi yang dimaksud Ibnu Manzhur ini adalah Najd yang memang sudah dikenal sebagai negri yang terletak diantara Irak dan Tihamah dan memang merupakan dataran tinggi 🙂

  Disamping itu jelas dalam hadits Bukhari yang shahih mengenai Khawarij Nabi SAW menunjuk ke arah Iraq yang di riwayat Muslim beliau mengisyaratkan tangannya ke arah timur atau Masyrik. Maka Iraq pun adalah Ahlu Masyrik. dan dari dulu hingga sekarang negeri Iraq dan sekitarnya disebut negeri Masyrik (timur).

  Sudah dibahas lafaz yang benar adalah masyriq bukannya Irak. Lafaz Irak itu “fiihi nazhar” artinya masih perlu diteliti lagi apakah tsabit atau tidak. Di zaman Nabi SAW saya belum pernah menemukan Nabi SAW menyebut penduduk Irak sebagai ahlul masyriq.

  Nabi SAW mengatakan penduduk Bahrain adalah ahlu masyrik, artinya bukan hanya penduduk Bahrain sebagai ahlu masyrik, penduduk negeri Iraq dan Iran pun juga ahlu masyrik.

  Kalau begitu apakah pendudk Yaman disebut ahlul masyriq?. Bukankah Yaman juga terletak agak ke timur dari Madinah.

  Demikian juga dengan arah munculnya Dajjal Nabi SAW juga menunjuk ke arah timur yang bermakna Khurasan, Isfahan dan Iraq.

  Kalau Khurasan masih terletak pada arah matahari terbit dari madinah. Di zaman Nabi SAW Khurasan itu mencakup daerah yang luas di sebelah timur. Sedangkan Iraq kan gak termasuk arah matahari terbit dari madinah

  karena Dajjal akan berjalan menuju Madinah melalui jalan antara Syam dan Iraq.

  Terus apakah Syam itu mau dikatakan ahlul masyriq juga atau penduduk timur?. memangnya Syam itu dimana? lantas apa gunanya disebut timur?

  Mengenai arah matahari terbit :

  صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ؛ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُوْرَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ

  “Kerjakanlah shalat subuh kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat ketika matahari terbit sampai tinggi karena matahari terbit di antara dua tanduk setan dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian shalatlah karena shalat itu disaksikan dihadiri (oleh para malaikat) hingga tombak tidak memiliki bayangan, kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat karena ketika itu neraka Jahannam dinyalakan/dibakar dengan nyala yang sangat. … (HR Muslim)

  Persepsi anda soal tanduk setan adalah kanan kiri matahari terbit ya silakan saja tetapi itu tidak menguatkan hujjah anda soal Irak karena kanan kiri matahari terbit itu berdekatan sehingga bisa mencakup wilayah Najd itu sendiri makanya dalam hadis shahih disebutkan kalau arah munculnya tanduk setan sama dengan arah terbitnya matahari karena begitu berdekatan. Jadi tempat dimana arah matahari terbit dan arah munculnya dua tanduk setan adalah Najd

 13. mbah SP yg terhormat, ada tambahan bacaan ni, cekidot :
  http://syaikhulislam.wordpress.com/2011/02/21/fitnah-dari-timur/

 14. mbah SP ada tambahan bacaan ni, cekidot :
  http://syaikhulislam.wordpress.com/2011/02/21/fitnah-dari-timur/

 15. @isih sinau

  terimakasih link-nya. Yang itu sih jauh lebih mending dibanding tulisannya Abul- Jauzaa dan salafy lainnya [termasuk alfanarku]. Hadis tentang Najd itu shahih dan Najd yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Najd Hijaz. Memang ada hadis lain tentang Iraq tetapi bagi kami hadis tersebut mengandung illat. Seandainya pun shahih kesimpulannya tetap seperti yang kami katakan Najd dan Iraq keduanya adalah tempat munculnya fitnah. Cuma logika ngawur yang mengatakan Najd adalah Irak.

  Walaupun begitu ada beberapa hal yang patut diberikan catatan dari tulisan tersebut. Penulis harusnya lebih memperhatikan bahwa masyriq yang dimaksud dalam hadis fitnah adalah masyriq arah matahari terbit sebagaimana yang tertera dalam hadis shahih. Iraq tidak terltak pada arah matahari terbit dari Madinah. Sedangkan Najd terletak pada arah matahari terbit dari Madinah

  Kemudian mengenai Kabilah Rabi’ah Mudhar yang dikatakannya banyak tersebar seharusnya ia memperhatikan bahwa di zaman Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] saat sabda tersebut diucapkan maka mayoritas kabilah Rabi’ah Mudhar berada di masyriq [timur] arah matahari terbit dari madinah daerah yang dikenal sebagai Najd.

  Najd yang katanya sampai ada 12 di arab maka kami tanya apakah di zaman Nabi memang sudah dikenal ke 12 nama Najd yang dimaksud?. Setahu saya sih Najd yang dikenal di zaman Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam] adalah Najd Hijaz di arah timur matahari terbit madinah. Selain itu kalau memang penulis konsisten soal Najd yang ia artikan sebagai dataran tinggi. Lantas apakah Iraq adalah negri yang memang pantas untuk dikatakan dataran tinggi?. Jangan2 Iraq termasuk dataran rendah dibandingkan Jazirah Arab.

  Mungkin itu dulu catatan singkat dari kami atas tulisannya. Soal pembahasan mengenai Wahabi, kami pribadi tidak pernah membahas soal itu. Ranah itu termasuk spekulatif jadi no komen saja soal itu.

 16. Susah menemukan kebenaran apabila yang jelas dikaburkan

 17. komen SP diatas sdh dijwb oleh sang penulis artikel.

 18. jangan2 yang dimaksud tanduk syetan adalah yahudi dan nasrani. bukaknkah dua kelompok itu yang brusaha menghancurkan islam selama ini??? bahkan al-qur’an pun banyak menuliskannya tentang yahudi dan nasrani untuk tidak berhebti menghancurkan islam sampai ikut kegolongan mereka. kemudian yang dikambinghitamkannya ulama bernama muhammad bin abdul wahab sebagai sumber fitnah yang kebetulan muncul di Najd.

 19. aneh kalo liat gambar NAJD
  masak wilayah najd termasuk juga kota Mekkah dan Madinah

 20. bacaan yang super banget lahh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: