Fiqh Syi’ah Boleh Meludah Di Masjid Ataukah Fiqh Sunni? Contoh Imam Ma’shum Atau Rasulullah

Fiqh Syi’ah Boleh Meludah Di Masjid Ataukah Fiqh Sunni? Contoh Imam Ma’shum Atau Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]

Blog penebar fitnah yang ngaku-ngaku pengikut sunnah gemar sekali membuat tuduhan terhadap mazhab Syi’ah. Kali ini tuduhannya adalah bahwa Syi’ah membolehkan meludah di Masjidil Haram dan itu mengikut contoh Imam ma’shum. Baca lebih lanjut

Satu Cabang Aqidah Syi’ah Tentang Allah SWT : Kejahilan Nashibi Tentang Bada’

Satu Cabang Aqidah Syi’ah Tentang Allah SWT : Kejahilan Nashibi Tentang Bada’

Para nashibi adalah kaum yang tidak hanya sekedar jahil tetapi juga gemar memfitnah dan membuat kedustaan terhadap mazhab lain [baca : Syi’ah]. Sudah cukup banyak para ulama Syi’ah yang membuat tulisan yang membuktikan kedustaan mereka, kutipan yang tidak sebagaimana mestinya, berhujjah dengan riwayat dhaif dan palsu. Berikut akan penulis buktikan salah satu kedustaan mereka terhadap mazhab Syi’ah. Baca lebih lanjut