Bilal bin Rabah Dalam Pandangan Mazhab Syi’ah Imamiyah?

Bilal bin Rabah Dalam Pandangan Mazhab Syi’ah Imamiyah?

Di sisi Sunni, Bilal bin Rabah [radiallahu ‘anhu] dikenal sebagai sahabat Nabi [shalllallahu ‘alaihi wasallam] yang mulia, Ia adalah muadzin Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]. Keutamaannya tidak diragukan baik di kalangan ulama maupun di kalangan awam. Kemudian bagaimanakah kedudukannya dalam mazhab Syi’ah Imamiyah. Baca lebih lanjut