Hadis Khawarij Kaitannya Dengan Najd Dan Arah Timur

Hadis Khawarij Kaitannya Dengan Najd Dan Arah Timur

Sebagian dari pengikut salafy menjadikan hadis khawarij sebagai hujjah untuk menetapkan kalau hadis fitnah tanduk setan merujuk ke Irak bukan ke Najd. Mereka menunjukkan kalau khawarij itu muncul di Irak dan terdapat hadis yang mengkaitkannya dengan arah timur. Sayang sekali mereka tidak memperhatikan kalau sebenarnya Najd juga punya kaitan yang erat dengan khawarij. Bisa dibilang munculnya khawarij itu bermula dari Najd. Baca lebih lanjut

Ternyata Hadis Manzilah Diucapkan Nabi SAW Selain Pada Perang Tabuk [2]

Ternyata Hadis Manzilah Diucapkan Nabi SAW Selain Pada Perang Tabuk [2]

Tulisan ini hanya sedikit tambahan pada tulisan sebelumnya dengan judul yang sama. Kali ini kami akan menambahkan jawaban terhadap syubhat salafiy [dan siapapun yang mengikutinya] soal hadis Asma’ binti Umais. Baca lebih lanjut