Shahih : Sahabat Nabi Mengakui Diantara Sahabat Anshar Ada Yang Munafik

Shahih : Sahabat Nabi Mengakui Diantara Sahabat Anshar Ada Yang Munafik

Kaum Anshar termasuk kaum yang sering dipuji oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka adalah kaum yang telah menolong Nabi SAW dan sahabat Beliau dari golongan Muhajirin. Keutamaan kaum Anshar memang telah diriwayatkan dalam kitab-kitab shahih dan tulisan ini tidak bermaksud untuk menolak keutamaan mereka dan tidak juga untuk melecehkan kedudukan mereka. Tulisan ini ditujukan untuk  meluruskan cara berpikir dangkal yang diusung oleh golongan yang menyebut diri mereka “salafy”. Baca lebih lanjut

Ibnu Sirin Tidak Menganggap Abu Bakar dan Umar Sebagai Manusia Yang Paling Utama

Ibnu Sirin Tidak Menganggap Abu Bakar dan Umar Sebagai Manusia Yang Paling Utama

Diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Sirin mengakui kalau Abu Bakar dan Umar tidak lebih utama dari Imam Mahdi. Bahkan diriwayatkan ia dengan jelas mengatakan kalau Al Mahdi lebih baik atau utama dari Abu Bakar dan Umar. Baca lebih lanjut