Hadis Terdapat Tujuh Puluh Kuburan Para Nabi Di Dalam Masjid Al Khaif

Hadis Terdapat Tujuh Puluh Kuburan Para Nabi Di Dalam Masjid Al Khaif

Hadis ini adalah salah satu hadis yang sering dicacatkan oleh salafy atau sering mereka tuduh bathil dan mungkar. Di sisi lain hadis ini malah dijadikan hujjah oleh sebagian ulama untuk membolehkan shalat di masjid yang terdapat kuburan di sisi atau di dekatnya. Telah dikenal dengan tsabit bahwa Nabi SAW dan para sahabat melaksanakan shalat di masjid Al Khaif sehingga sebagian ulama tersebut berkata “hal ini menunjukkan kalau shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan tetap diperbolehkan” [dengan perincian tertentu]. Fokus utama pembahasan ini adalah menunjukkan bahwa hadis ini memang shahih dan pencacatan salafy diantaranya oleh Syaikh Al Albani adalah pencacatan yang dicari-cari atau tidak sesuai dengan standar ilmu hadis. Baca lebih lanjut