Hadis Kemuliaan Imam Ali Manusia Pilihan Allah SWT

Hadis Kemuliaan Imam Ali Manusia Pilihan Allah SWT

Terdapat salah satu hadis yang seringkali dinyatakan palsu oleh para ulama tetapi anehnya mereka tidak memiliki dalil yang jelas untuk menyatakan hadis tersebut palsu. Mereka malah menjadikan hadis ini sebagai alat untuk menuduh perawi yang meriwayatkannya sebagai perawi cacat atau pemalsu hadis. Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak Ash Shahihain Baca lebih lanjut