Kedudukan Hadis “Ya Allah Jadikanlah Muawiyah Seorang Yang Memberi Petunjuk”

Kedudukan Hadis “Ya Allah Jadikanlah Muawiyah Seorang Yang Memberi Petunjuk”

Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata tentang Muawiyah

اللهم اجعله هاديا مهديا وأهد به

Ya Allah jadikanlah dia seorang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk dan berikanlah hidayah melaluinya.

Hadis ini Mudhtharib Ghairu Tsabit(Goncang dan tidak kuat). Diriwayatkan dalam Tarikh Al Kabir 5/240 no 791, Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi no 3842, Ahmad dalam Musnad Ahmad 4/216 no 17926, Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Awsath 1/205 no 656 dan Musnad Asy Syamiyyin 1/181 no 311, 1/190 no 334 & 3/254 no 2198, Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 1/207, Ibnu Sa’ad dalam Ath Thabaqat 7/418, Ibnu Abi Hatim dalam Al Ilal no 2601 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad Dimasyq 6/62, 35/230, & 59/83.

Hadis ini diriwayatkan oleh seseorang yang diperselisihkan sebagai Sahabat Nabi, Ia dikenal dengan nama Abdurrahman atau Abdurrahman bin Umair Al Muzanni atau Abdurrahman bin Umairah Al Azdi atau Abdurrahman bin Umairah Al Muzanni atau Abdurrahman bin Abi Umairah Al Azdi atau Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni. Perbedaan nama-nama itu menunjukkan bahwa Statusnya tidak jelas karena identitasnya yang tidak pasti. Al Hafiz Ibnu Abdill Barr mengatakan bahwa Ia hadisnya mudhtharib bukan sahabat Nabi dan tidak benar pengisnadan hadisnya kepada Nabi SAW.
.

.

Analisis Hadis
Masalah utama hadis ini adalah Idthirab atau kegoncangan pada hadisnya. Kegoncangan itu meliputi

 • Kegoncangan pada sanad para perawinya
 • Kegoncangan pada sighat isnad atau lafal penyampaian isnad
 • Kegoncangan pada nama Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut

Kegoncangan ini merupakan satu-kesatuan yang membuat kedudukan hadis ini jatuh pada derajat dhaif sehingga tidak layak untuk dijadikan hujjah.

Sebelum membahas kegoncangan hadis tersebut, berikut akan dikutip sanad-sanad hadis tersebut yang kami temukan
.

.

Daftar Sanad Hadis
Ibnu Hajar dalam Al Ishabah 4/342 dan 343 no 5181

أن ابن شاهين أخرجه من طريق محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن يونس بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة به

Ibnu Syahin mengeluarkan hadis ini dengan sanad Muhammad bin Khalid dari Walid bin Muslim dan Umar bin Abdul Wahid dari Sa’id bin Abdul Aziz dari Yunus bin Maisarah dari Abdurrahman bin Abi Umairah.

Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin no 2198

ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن بن عميرة المزني أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم

Telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abdul Aziz dari Yunus bin Maisarah bin Halbas dari Abdurrahman bin Umairah Al Muzanni yang mendengar Nabi SAW.

Hadis dalam Sunan Tirmidzi no 3842

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abu Mushir dari Said bin Abdul Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Abdurrahman bin Abi Umairah seorang sahabat Rasulullah SAW dari Nabi SAW

Dalam Musnad Ahmad 4/216 no 17926

ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي عن النبي صلى الله عليه و سلم

Telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim yang menceritakan kepada kami Sa’id bin Abdul Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Abdurrahman bin Abi Umairah Al Azdi dari Nabi SAW.

Ath Thabrani dalam Al Awsath 1/205 no 656

حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أنه سمع رسول الله

Telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim dari Sa’id bin Abdul Aziz dari Yunus bin Maisarah bin Halbas dari Abdurrahman bin Abi Umairah yang mendengar Rasulullah SAW.

Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin no 311

ثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن بن عمير المزني أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم

Telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim dari Sa’id bin Abdul Aziz dari Yunus bin Maisarah bin Halbas dari Abdurrahman bin Umair Al Muzanni yang mendengar Nabi SAW.

Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin no 334

حدثنا أبو زرعة ثنا أبو مسهر ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم

Telah menceritkan kepada kami Abu Zar’ah telah menceritakan kepada kami Abu Mushir telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abdul Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni yang berkata telah mendengar Rasulullah SAW.

Al Ilal Ibnu Abi Hatim no 2601

وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ ؛ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَيْرَةَ الأَزْدِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ وَذَكَرَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ
|قَالَ أَبِي : رَوَى مَرْوَانُ ، وَأَبُو مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

Disebutkan kepada Ayahku hadis riwayat Walid bin Muslim dari Sa’id bin Abdul Aziz dari Yunus bin Maisarah bin Halbas dari Abdurrahman bin Umairah Al Azdi yang mendengar Rasulullah SAW yang berkata tentang Muawiyah ” Ya Allah jadikanlah dia seorang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk dan berikanlah hidayah melaluinya”. Ayahku berkata ”Riwayat Marwan dan Abu Mushir dari Sa’id bin Abdul Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Ibnu Abi Umairah dari Muawiyah telah berkata Nabi SAW kepadaku.

Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 1/207

نبأنا أبو مسهر قال نبأنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني قال سعيد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

Telah menceritakan kepada kami Abu Mushir yang berkata telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abdul Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni, Said berkata salah seorang dari sahabat Nabi SAW dari Nabi SAW.

Ibnu Saad dalam Thabaqat 7/418

وحدث أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

Hadis Abu Mushir dari Sa’id bin Abdul Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Abdurrahman bin Abi Umairah dan ia salah seorang sahabat Nabi SAW.

Bukhari dalam Tarikh Al Kabir 5/240 no 791

قال أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن بن أبي عميرة قال النبي صلى الله عليه وسلم

Berkata Abu Mushir telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abdul Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Ibnu Abi Umairah bahwa Nabi SAW berkata

وقال عبد الله عن مروان عن سعيد عن ربيعة سمع عبد الرحمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم

Dan berkata Abdullah dari Marwan dari Sa’id dari Rabi’ah yang mendengar Abdurrahman yang mendengar Nabi SAW.

Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 59/81

مروان بن محمد الطاطري نا سعيد بن عبد العزيز حدثني ربيعة بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن عميرة يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

Marwan bin Muhammad Ath Thathari telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abdul Aziz telah menceritakan kepadaku Rabi’ah bin Yazid yang berkata telah mendengar Abdurrahman bin Umairah yang berkata telah mendengar Rasulullah SAW.

Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 59/80

مروان بن محمد حدثني سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم)

Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abdul Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Abu Idris dari Abdurrahman bin Abi Umairah bahwa Nabi SAW.

Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 59/83

نا محمد بن سليمان نا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن ابن أبي عميرة المزني وكان من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abdul Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni dan ia salah seorang sahabat Nabi SAW yang mendengar Rasulullah SAW.
.

.

Ringkasan Sanad
Para perawi hadis ini adalah para perawi tsiqah(kecuali Abdurrahman) yang semuanya berasal dari Syam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa’id bin Abdul Aziz kepada Walid bin Muslim, Abu Mushir, Umar bin Abdul Wahid, Marwan bin Muhammad dan Muhammad bin Sulaiman. Lihat sanad-sanadnya berikut

 1. Walid bin Muslim-Sa’id bin Abdul Aziz-Yunus bin Maisarah-Abdurrahman bin Umairah Al Muzanni-Rasulullah SAW. (HR Thabrani Musnad Asy Syamiyyin no 2198)
 2. Walid bin Muslim-Sa’id bin Abdul Aziz-Yunus bin Maisarah-Abdurrahman bin Abi Umairah-Rasulullah SAW (HR Ibnu Syahin sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar dalam Al Isabah).
 3. Walid bin Muslim-Sa’id bin Abdul Aziz-Rabi’ah bin Yazid-Abdurrahman bin Abi Umairah Al Azdi-Rasulullah SAW (HR Ahmad dalam Musnad Ahmad no 17926
 4. Walid bin Muslim-Sa’id bin Abdul Aziz-Yunus bin Maisarah-Abdurrahman bin Umair Al Muzanni-Rasulullah SAW (HR Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin no 311)
 5. Walid bin Muslim-Sa’id bin Abdul Aziz-Yunus bin Maisarah-Abdurrahman bin Umairah Al Azdi-Rasulullah SAW (Al Ilal Ibnu Abi Hatim no 2610)
 6. Umar bin Abdul Wahid-Sa’id bin Abdul Aziz-Yunus bin Maisarah-Abdurrahman bin Abi Umairah-Rasulullah SAW. (HR Ibnu Syahin sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar dalam Al Isabah)
 7. Abu Mushir-Sa’id bin Abdul Aziz-Rabi’ah bin Yazid-Abdurrahman bin Abi Umairah-Rasulullah SAW. ( Tarikh Al Kabir 5/240 no 791, Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi no 3842, Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 1/207, Ibnu Sa’ad dalam Ath Thabaqat 7/418 dan Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin no 334)
 8. Abu Mushir-Sa’id bin Abdul Aziz-Rabi’ah bin Yazid-Ibnu Abi Umairah-Muawiyah-Rasulullah SAW. (Al Ilal Ibnu Abi Hatim no 2610)
 9. Muhammad bin Sulaiman-Sa’id bin Abdul Aziz-Rabi’ah bin Yazid-Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni-Rasulullah SAW (HR Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 59/83)
 10. Marwan-Sa’id-Rabi’ah-Abdurrahman-Rasulullah SAW. (Tarikh Al Kabir 5/240 no 791)
 11. Marwan bin Muhammad At Thathari-Sa’id bin Abdul Aziz-Rabi’ah bin Yazid-Abdurrahman bin Umairah-Rasulullah SAW. (HR Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 59/81)
 12. Marwan bin Muhammad-Sa’id bin Abdul Aziz-Rabi’ah bin Yazid-Abi Idris-Abdurrahman bin Abi Umairah-Rasulullah SAW. (HR Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 59/80)
 13. Marwan-Sa’id bin Abdul Aziz-Rabi’ah bin Yazid-Ibnu Abi Umairah-Muawiyah-Rasulullah SAW. (Al Ilal Ibnu Abi Hatim no 2610)

Kegoncangan Sanad Para Perawi

Seorang yang jeli pasti bisa melihat adanya kegoncangan pada sanad-sanad tersebut.

 • Terkadang Sa’id meriwayatkan dari Yunus dan disebutkan pula bahwa Sa’id meriwayatkan dari Rabi’ah bin Yazid.
 • Disebutkan bahwa Rabi’ah mendengar dari Abdurrahman tetapi disebutkan pula bahwa Rabi’ah meriwayatkan dari Abi Idris dari Abdurrahman
 • Disebutkan bahwa Abdurrahman mendengar dari Rasulullah tetapi disebutkan pula bahwa Abdurrahman meriwayatkan dari Muawiyah dari Rasulullah SAW. Bahkan Abu Hatim menegaskan dalam Al Ilal bahwa Abdurrahman tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW.

Kegoncangan Sighat Isnad

Kegoncangan pada sighat isnad terlihat bahwa perawi tersebut terkadang menggunakan lafal ’an(dari), terkadang dengan lafal tsana(menceritakan kepada kami) dan terkadang dengan lafal sami’tu(mendengar). Memang bisa saja perawi tersebut menggunakan lafal yang bermacam-macam tapi nyatanya dalam hadis ini lafal yang bermacam-macam itu terkesan bertentangan. Misalnya

 1. Walid bin Muslim menggunakan lafal haddatsana(menceritakan kepada kami) dari Sa’id yang berarti Walid mendengar bersama murid-murid Sa’id yang lain. Perawi lain yang meriwayatkan hadis dengan lafal tsana dari Sa’id adalah Abu Mushir, Marwan bin Muhammad dan Muhammad bin Sulaiman. Tetapi ada pertentangan pada riwayat mereka ini. Salah satu Riwayat Walid dan Marwan berujung pada Abdurrahman bin Umairah Al Muzanni sedangkan riwayat Abu Mushir dan Muhammad bin Sulaiman berujung pada Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni.
 2. Marwan bin Muhammad yang ketika meriwayatkan hadis dengan lafal tsana(menceritakan kepada kami) dari Sa’id mengatakan bahwa Rabiah mendengar langsung dari Abdurrahman tetapi ternyata pada hadis lain dimana Marwan menggunakan lafal haddatsani (menceritakan kepadaku) dari Sa’id dinyatakan kalau Rabiah mengambil hadis tersebut tidak langsung dari Abdurrahman melainkan melalui perantara Abi Idris. Dalam Ilmu hadis Sighat Haddatsani memiliki derajat yang lebih tinggi dari sighat Haddatsana.
 3. Sebagian Riwayat menyebutkan bahwa Abdurrahman menggunakan lafal ’an(dari) tetapi terdapat juga riwayat Abdurrahman mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Sehingga bisa diasumsikan bahwa lafal ’an tadi memang tanpa perantara tetapi anehnya terdapat juga riwayat lain yang justru menunjukkan bahwa Abdurrahman mengambil hadis tersebut dari Rasulullah SAW melalui perantara Muawiyah. Artinya ia tidak mendengar langsung hadis tersebut. Jadi dengan ini juga lafal ‘an bisa diasumsikan bahwa Abdurrahman tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW.

Kegoncangan Identitas Abdurrahman
Dan kegoncangan yang paling membuat hadis ini jatuh derajatnya adalah perihal status Abdurrahman. Terkadang ia disebut Abdurrahman bin Umairah, terkadang pula Abdurrahman bin Abi Umairah, dan terkadang Abdurrahman bin Umair. Terkadang ia dinisbatkan dengan Al Azdi dan terkadang Al Muzanni. Dari sanad-sanad tersebut didapatkan keterangan yang bermacam-macam yaitu

 1. Abdurrahman
 2. Abdurrahman bin Umair Al Muzanni
 3. Abdurrahman bin Umairah Al Azdi
 4. Abdurrahman bin Umairah Al Muzanni
 5. Abdurrahman bin Abi Umairah Al Azdi
 6. Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni.

Beberapa Ahli Hadis seperti Al Mizzi dalam Tahdzib Al Kamal, Ibnu Saad dalam Thabaqat, Bukhari dalam Tarikh Al Kabir mengatakan bahwa Ia adalah Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni. Al Mizzi jelas-jelas mengatakan bahwa ia bukan Al Azdi tetapi Al Muzanni. Anehnya Imam Ahmad justru menegaskan hal yang sebaliknya dalam kitabnya Musnad Ahmad beliau menuliskan Musnad Abdurrahman bin Abi Umairah Al Azdi. Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin jelas-jelas menuliskan judul Abdurrahman bin Umairah. Jadi tidak ada alasan yang kuat untuk menafikan salah satu nama itu sehingga dalam hal ini identitas Abdurrahman tidak bisa dipastikan. Oleh karena itu Ibnu Abdil Barr mengatakan Mudhtharib, Ia tidak dikenal atau majhul.

Bagaimana bisa terjadi Idhtirab atau kegoncangan pada hadis ini?. Kemungkinan yang terpikirkan adalah karena Ikhtilat(kekacauan hafalan) salah satu perawi hadis tersebut. Ia adalah Sa’id bin Abdul Aziz. Sa’id adalah perawi yang tsiqah tetapi disebutkan dalam Tahdzib At Tahdzib juz 4 no 102 bahwa ia mengalami Ikhtilat atau kekacauan. Hal ini dikuatkan bahwa sanad-sanad hadis di atas semuanya melalui Sa’id bin Abdul Aziz. Dan kegoncangan ini hanya bisa dijelaskan dengan beranggapan kalau kegoncangan ini adalah bagian dari ikhtilat Sa’id.

Mereka yang mengatakan Abdurrahman adalah Sahabat Nabi seperti Ibnu Hibban, Ibnu Sa’ad, Ibnul Barqi, Ibnu Sakan, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hajar dan lain-lain berdasarkan alasan berikut

 • Dalam hadis tersebut dikatakan oleh Sa’id bahwa Abdurrahman adalah sahabat
 • Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Abdurrahman mendengar langsung dari Rasulullah SAW

Kedua alasan ini tetap tidak kuat karena hadis yang dijadikan dasar sudah jelas mudhtarib dan Sa’id terbukti mengalami Ikhtilat sehingga pernyataan bahwa Abdurrahman adalah sahabat tidak meyakinkan.

Abu Hatim dan Ibnu Abdil Barr telah menolak hadis yang mengatakan bahwa Abdurrahman mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Ketika disebutkan kepadanya riwayat Abdurrahman mendengar langsung dari Rasulullah SAW, Abu Hatim dalam Al Ilal mengatakan bahwa

وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرَةَ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ

” Sebenarnya dia Ibnu Abi Umairah tidak mendengar hadis ini dari Nabi SAW”.

Dalam Al Isti’ab 2/843 Ibnu Abdil Barr menuliskan

عبد الرحمن بن أبي عميرة وقال الوليد بن مسلم عبد الرحمن ابن عمرة أو عميرة المزني وقيل عبد الرحمن بن أبي عمير المزني وقيل عبد الرحمن بن عمير أو عميرة القرشي حديثه مضطرب لا يثبت في الصحابة وهو شامي روى عن ربيعة بن يزيد عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر معاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به ومنهم من يوقف حديثه هذا ولا يرفعه ولا يصح مرفوعا عندهم

Abdurrahman bin Abi Umairah, berkata Walid bin Muslim Abdurrahman bin Umarah atau Umairah Al Muzanni, dan dikatakan pula Abdurrahman bin Abi Umair Al Muzanni, dan dikatakan Abdurrahman bin Umair atau Umairah Al Qurasy. Hadisnya mudhtharib(goncang) tidak tsabit(kuat) bahwa ia sahabat nabi, sebenarnya ia adalah penduduk syam. Diriwayatkan dari Rabiah bin Yazid bahwa ia mendengar langsung Rasulullah SAW menyebutkan tentang Muawiyah ” Ya Allah jadikanlah dia seorang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk dan berikanlah hidayah melaluinya”. Hadis ini tidak marfu’ dan tidak sah pemarfu’an hadisnya.

Jadi jelas keliru sekali jika ada yang mengatakan bahwa Ibnu Abdil Barr tidak mengetahui adanya riwayat Abdurrahman dengan sama’ langsung dari Rasulullah SAW. Justru yang sebenarnya riwayat itulah yang ditolak oleh Ibnu Abdil Barr. Hal ini dikarenakan dalam penelitian beliau hadis Abdurrahman ini mudhtarib atau goncang.
.

.

Mereka Yang Membicarakan Hadis Ini

 • Ibnu Jauzi memasukkan hadis ini dalam Kitab Al Ilal Al Mutanahiyah 1/275 dan menyatakan hadis tersebut tidak shahih
 • Ibnu Abdil Barr dalam Al Isti’ab juga menyatakan hadis ini tidak shahih dan ia mengatakan bahwa Abdurrahman bukan sahabat. Ibnu Abdill Barr ternyata tidak sendirian ketika mengatakan Abdurrahman bukan sahabat. Beliau diikuti oleh Ibnul Atsir dalam Usdu Al Ghabah 3/313
 • Al Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi Syarh Sunan Tirmidzi juga menyatakan hadis ini tidak shahih dan beliau juga mengikuti Ibnu Abdil Barr.
 • Ibnu Hajar dalam Al Ishabah kendati ia beranggapan bahwa Abdurrahman adalah sahabat, beliau tetap menyatakan hadis ini mengandung illat(cacat) yaitu Mudhtarib dari para perawi tsiqah. Oleh karena itu bisa dimengerti bahwa dalam Al Fath Al Bari beliau menegaskan bahwa tidak ada satupun hadis shahih tentang keutamaan Muawiyah. Dalam hal ini beliau mengikuti Ishaq bin Rahawaih dan An Nasa’i. Seandainya beliau mengakui keshahihan hadis ini tentu beliau akan memasukkan hadis ini dalam penjelasannya tentang keutamaan Muawiyah dalam Fath Al Bari.
 • Al Hafidz Abu Sa’id bin Khalil telah memasukkan hadis ini dalam kitabnya tentang hadis-hadis mursal yaitu Jami’ Al Tahsil Fi Ahkam Al Marasil no 448. Dengan kata lain beliau sendiri menganggap hadis ini mursal dan hadis mursal jelas tidak shahih.

.

Salam Damai

.

.

Catatan

 • Tidak seluruh sanad kami tuliskan dengan utuh hanya bagian yang akan dibahas saja, hal ini untuk menjaga tulisan ini agar tidak terlalu panjang, padahal sudah kepanjangan :mrgreen:
 • Bagi yang berkepentingan silakan merujuk pada kitab yang kami sebutkan 😛
 • Tulisan ini terinspirasi oleh perdebatan Sayyid Ibnu Ja’fari dan Syaikh haulasyiah, semoga Allah melimpahkan rahmat pada keduanya. 🙂

105 Tanggapan

 1. Muawiyah itu sebenernya “antagonis” apa “protagonis” sih? 😕

 2. @frozen

  Mu’awiyah itu adalah termasuk sahabat Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam dan tidak diragukan lagi akan hal tsb, pembagian antagonis dan protagonis adalah bikinan orang2 sesudahnya aza yg tidak bisa menerima kenyataan yg ada.. hal tsb disebabkan adanya perseteruan beliau dengan Imam Ali karena perbedaan ijtihad diantara mereka dan memang kebenaran ijtihad ada pada Imam Ali… kesalahan dalam berijtihad seorang sahabat ataupun ahlul bait adalah hal wajar, karena mereka juga manusia biasa… dan tak perlu kita menyikapinya dengan terlalu berlebihan…

  dan sebenarnya hal tsb sudah berlalu dan berakhir dengan baik pada tahun perdamaian ketika Imam Hassan menyerahkan tampuk kepemimpinan kaum muslimin kepada Mu’awiyah. sebagaimana benar apa yang disabdakan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam “Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang yang besar (Sayyid), dan dengannya Allah nanti akan mendamaikan dua kelompok besar umat islam” (HR Bukhari) … perhatikanlah Rasulullah menyebut dua kelompok yang didamaikan oleh Imam Hassan adalah umat Islam dan dari hadits tsb pun bisa kita dapatkan hujjah bahwa saat itu kaum muslimin benar-benar berdamai dan bersatu.. dan bagi saya ini sudah cukup jelas dan melegakan, seharusnya bagi kita kaum mutaakhirin ini, tak ada lagi yg perlu dipermasalahkan…

  Salam damai selalu…

 3. @Soegi

  Mu’awiyah itu adalah termasuk sahabat Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam dan tidak diragukan lagi akan hal tsb

  Dengan pengertian “sahabat” seperti yang mas miliki memang Muawiyyah tidak diragukan lagi adalah “sahabat” Nabi.

  Bicara ijtihad? Hmmm…. 😦

  ……kesalahan dalam berijtihad seorang sahabat ataupun ahlul bait adalah hal wajar, karena mereka juga manusia biasa… dan tak perlu kita menyikapinya dengan terlalu berlebihan…

  Menurut mas, karena para sahabat adalah juga sebagai contoh, apakah kita yang ada sekarang ini boleh mengikuti ijtihad yang salah dari salah satu sahabat dimana akan mendapatkan 1 pahala?

  Catatan:
  Butuh konsistensi untuk menjawabnya 🙂

  Salam

 4. @armand

  Menurut mas, karena para sahabat adalah juga sebagai contoh, apakah kita yang ada sekarang ini boleh mengikuti ijtihad yang salah dari salah satu sahabat dimana akan mendapatkan 1 pahala?

  Menurut anda mas, kekeliruan ijtihad seorang sahabat dalam satu masalah akankah menutupi kebenaran ijtihad dia dalam masalah2 yang lain? apakah satu kekeliruan yang dilakukan seseorang dapat menghilangkan semua keutamaan yang ada pada orang tsb? jika anda jawab tidak… maka cukuplah jawaban tsb, jadi yang diambil ijtihad yang benar sesuai Al-Qur’an dan Sunnah aza… jika anda jawab ya… saya ga tau harus jawab apa 🙂

  Yang mendapat pahala itu ya mereka mujtahid yg memang mereka pantas untuk berijtihad… bukan kita…

  Sedangkan perbedaan ijtihad antara Mu’awiyah dan Imam Ali pada saat itu adalah dalam perkara putusan terhadap para pembunuh Utsman bin Affan, mereka berdua mempunyai argumentasi masing-masing… dan jumhur ulama sunni sepakat bahwa kebenaran ada di pihak Ali bin Abi Thalib… menurut saya nich, perselisihan mereka adalah perselisihan yg masih murni didasari ilmu dan keimanan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya karena kedekatan masa mereka dengan “Guru” mereka… Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam…Jadi ya jangan samakan dengan pemikiran kita saat ini umat akhir zaman yg penuh dengan trik politik kotor dan teori konspirasi yang ga jelas… :mrgreen:

  Salam damai selalu…

 5. @Soegi

  Menurut anda mas, kekeliruan ijtihad seorang sahabat dalam satu masalah akankah menutupi kebenaran ijtihad dia dalam masalah2 yang lain? /blockquote>

  Pertama-tama, apa yang mas komen tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah kita boleh mengikuti ijtihad sahabat yang keliru dimana kita akan mendapatkan 1 pahala?

  Kedua, tahukah mas bahwa pada saat perang Shiffin, Imam Ali adalah khalifah sedangkan Muawiyyah hanya seorang Gubernur? Coba tunjukkan, dalil/nash mana yang membuat Muawiyyah berhak berijtihad melakukan pemberotakkan terhadap kepemimpinan Islam yang sah?

  Tahukah mas bahwa perang Shiffin menimbulkan korban sekitar 70.000 jiwa umat Islam? Ijtihad seperti apa yang menyebabkan korban seperti ini?

  Pertanyaan mas;

  ….apakah satu kekeliruan yang dilakukan seseorang dapat menghilangkan semua keutamaan yang ada pada orang tsb?

  Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan “keutamaan” oleh mas. Silakan saja mengklaim seperti itu. Bagi saya keutamaan seseorang adalah dilihat dari ucapan-ucapan dan prilakunya yang menunjukkan ketaatan, ketaqwaan dan keilmuan.

  Kemudian, darimana mas tau bahwa Muawiyyah “hanya” melakukan 1 kekeliruan? Kekeliruan yang menyebabkan terbunuhnya 70.000 umat Islam secara percuma!

  Komen mas terakhir;

  Jadi ya jangan samakan dengan pemikiran kita saat ini umat akhir zaman yg penuh dengan trik politik kotor dan teori konspirasi yang ga jelas…

  Malah sebaliknya mas, kisah perang Shiffin menunjukkan trik politik kotor dan konspirasi yang tinggi dan jelas.

  Catatan:
  Mohon dibaca lagi kisah perang Shiffin ini mas. Kalau saya perhatikan, sumber-sumber dari Syiah lebih lengkap dan detil.

  Salam

 6. @Soegi

  Menurut anda mas, kekeliruan ijtihad seorang sahabat dalam satu masalah akankah menutupi kebenaran ijtihad dia dalam masalah2 yang lain?

  Pertama-tama, apa yang mas komen tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah kita boleh mengikuti ijtihad sahabat yang keliru dimana kita akan mendapatkan 1 pahala?

  Kedua, tahukah mas bahwa pada saat perang Shiffin, Imam Ali adalah khalifah sedangkan Muawiyyah hanya seorang Gubernur? Coba tunjukkan, dalil/nash mana yang membuat Muawiyyah berhak berijtihad melakukan pemberotakkan terhadap kepemimpinan Islam yang sah?

  Tahukah mas bahwa perang Shiffin menimbulkan korban sekitar 70.000 jiwa umat Islam? Ijtihad seperti apa yang menyebabkan korban seperti ini?

  Pertanyaan mas;

  ….apakah satu kekeliruan yang dilakukan seseorang dapat menghilangkan semua keutamaan yang ada pada orang tsb?

  Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan “keutamaan” oleh mas. Silakan saja mengklaim seperti itu. Bagi saya keutamaan seseorang adalah dilihat dari ucapan-ucapan dan prilakunya yang menunjukkan ketaatan, ketaqwaan dan keilmuan.

  Kemudian, darimana mas tau bahwa Muawiyyah “hanya” melakukan 1 kekeliruan? Kekeliruan yang menyebabkan terbunuhnya 70.000 umat Islam secara percuma!

  Komen mas terakhir;

  Jadi ya jangan samakan dengan pemikiran kita saat ini umat akhir zaman yg penuh dengan trik politik kotor dan teori konspirasi yang ga jelas…

  Malah sebaliknya mas, kisah perang Shiffin pada jamannya menunjukkan trik politik kotor dan konspirasi yang tinggi dan jelas.

  Catatan:
  Mohon dibaca lagi kisah perang Shiffin ini mas baik dari sisi Sunni maupun dari sisi Syiah. Kalau saya perhatikan, sumber-sumber dari Syiah lebih lengkap dan detil.

  Salam

 7. @armand

  Pertama-tama, apa yang mas komen tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah kita boleh mengikuti ijtihad sahabat yang keliru dimana kita akan mendapatkan 1 pahala?

  kan sudah saya jawab :

  … maka cukuplah jawaban tsb, jadi yang diambil ijtihad yang benar sesuai Al-Qur’an dan Sunnah aza…

  Kedua, tahukah mas bahwa pada saat perang Shiffin, Imam Ali adalah khalifah sedangkan Muawiyyah hanya seorang Gubernur? Coba tunjukkan, dalil/nash mana yang membuat Muawiyyah berhak berijtihad melakukan pemberotakkan terhadap kepemimpinan Islam yang sah?

  Kan saya juga sudah jawab bahwa kebenaran ada pada ijtihad Imam Ali… sekarang kalau anda berpemahaman seperti itu bagaimana pula riwayat tentang Imam Ali yang baru berbaiat kepada Abu Bakar setelah 6 bulan? padahal Abu Bakar telah dibaiat oleh mayoritas kaum muslimin saat itu? apakah penundaan seperti itu disebut penentangan terhadap kepemimpinan Islam yang sah?

  Sekali lagi perselisihan antara Mu’awiyah dan Imam Ali yang sebenarnya adalah dalam perkara putusan terhadap para pembunuh Utsman bin Affan, Mu’awiyah berpendapat bahwa setelah masalah darah Utsman diselesaikan baru dia akan bersedia berbaiat kepada Imam Ali tetapi Imam Ali berpendapat lain, beliau menginginkan agar kaum muslimin bersatu dan kuat lebih dahulu baru mengusut darah Utsman, pendapat beliau ini menurut jumhur ulama lebih mendekati kebenaran daripada pendapat Mu’awiyah.

  Tahukah mas bahwa perang Shiffin menimbulkan korban sekitar 70.000 jiwa umat Islam? Ijtihad seperti apa yang menyebabkan korban seperti ini?

  Ya iyalah… karena masing-masing punya pendukung dan pasukan… kalau anda coba bayangkan misalnya anda salah satu yang berpihak pada mu’awiyah waktu itu… betapa sakit dan perihnya mereka mendengar khalifah Utsman bin Affan seorang sahabat utama dan menantu Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dibunuh dengan cara tragis seperti itu… sedangkan Mu’awiyah adalah kerabat dekat Utsman… itulah yang menyatukan mereka untuk menuntut balas atas terbunuhnya Utsman… belum lagi provokasi para pembunuh Utsman yang berusaha menyelamatkan diri mereka dengan cara mengadu domba para sahabat dan berlindung dibalik kebesaran Imam Ali dan mengaku sebagai syi’ah beliau…

  Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan “keutamaan” oleh mas. Silakan saja mengklaim seperti itu. Bagi saya keutamaan seseorang adalah dilihat dari ucapan-ucapan dan prilakunya yang menunjukkan ketaatan, ketaqwaan dan keilmuan.

  Makanya jangan merasa apriori dulu dengan riwayat mengenai keutamaan sahabat dan jangan melihat dr satu sisi aza … 🙂

  Malah sebaliknya mas, kisah perang Shiffin pada jamannya menunjukkan trik politik kotor dan konspirasi yang tinggi dan jelas.

  Itulah makanya sangat susah untuk nyambung mengenai sejarah generasi terdahulu umat ini… soalnya semuanya dipaksakan sesuai alur logika dan pemikiran manusia zaman ini… ya ga akan pernah nyambung :mrgreen:

  Salam damai selalu…

 8. @Soegi

  Baiklah, rupanya mas juga msh ragu untuk menjawab boleh/tidak mengikuti ijtihad yang keliru . Pertanyaanya saya update saja 🙂 menjadi:
  “Muawiyah keliru berijtihad, maka ia akan mendapatkan 1 pahala, benar kan?” Oleh karenanya, kita BOLEH mengikuti ijtihad Muawiyyah, karena akan mendapat 1 pahala. Benar tidak?” Artinya kita boleh memberontak kepada pemerintah (Islam) yang sah dengan alasan keluarga (orang) yang kita cintai dibunuh. Entah siapa pun yang membunuhnya. Benar tidak?”

  … sekarang kalau anda berpemahaman seperti itu bagaimana pula riwayat tentang Imam Ali yang baru berbaiat kepada Abu Bakar setelah 6 bulan? padahal Abu Bakar telah dibaiat oleh mayoritas kaum muslimin saat itu? apakah penundaan seperti itu disebut penentangan terhadap kepemimpinan Islam yang sah?

  Makanya saya tanyakan nash/dalil pemberotakkan Muawiyyah terhadap Imam Ali kepada mas. Dan nyatanya ga ada kan? Bagaimana mungkin Islam membenarkan pemberontakkan terhadap pemerintah yang sah hanya didasarkan penuntutan pembunuhan terhadap 1 orang dimana pemerintahnya bukan pelaku pembunuhan?
  Jika penentangan Imam Ali terhadap Abubakar kan jelas nash/dalilnya. Coba telaah lagi riwayat Ghadir Khum mengenai penunjukkan Imam Ali oleh Rasul saw sebagai pemimpin setelah Beliau. Hadits penunjukkan inilah (dan isyarat-isyarat lain dari Rasul saw) yang dijadikan pegangan oleh Imam Ali dan pengikutnya untuk tidak memberikan baiatnya thd Abubakar.

  Sekali lagi perselisihan antara Mu’awiyah dan Imam Ali yang sebenarnya adalah dalam perkara putusan terhadap para pembunuh Utsman bin Affan, Mu’awiyah berpendapat bahwa setelah masalah darah Utsman diselesaikan baru dia akan bersedia berbaiat kepada Imam Ali tetapi Imam Ali berpendapat lain, beliau menginginkan agar kaum muslimin bersatu dan kuat lebih dahulu baru mengusut darah Utsman, pendapat beliau ini menurut jumhur ulama lebih mendekati kebenaran daripada pendapat Mu’awiyah.

  Jika mas mau membaca dan menelaah lebih objektif, kritis dan lebih cerdas mengenai peristiwa perang Shiffin ini, maka mas tidak akan mengatakan dan menyimpulkan hal yang senaif itu.

  Lalu komen mas;

  Makanya jangan merasa apriori dulu dengan riwayat mengenai keutamaan sahabat dan jangan melihat dr satu sisi aza …

  Salah satu komen mas yang sering membuat saya mual 😦 adalah komen-komen sejenis ini. Menurut saya ini komen yang tidak bertanggungjawab dan berusaha lari dari masalah.
  Sekarang begini aja mas, coba sebutkan sisi lain dari keutamaan-keutamaan Muawiyyah (sehingga ia patut disebut sebagai sahabat yang memiliki keutamaan) kalau memang mas masih punya. Dan coba diingat sementara ini hadits keutamaan Muawiyyah di atas “Ya Allah Jadikalah Muawiyyah Seorang yang Memberi Petunjuk” adalah dhaif, kecuali mas bisa menunjukkan kebalikannya.

  Kemudian komen mas yang satu ini apa sih maksudnya?

  Itulah makanya sangat susah untuk nyambung mengenai sejarah generasi terdahulu umat ini… soalnya semuanya dipaksakan sesuai alur logika dan pemikiran manusia zaman ini… ya ga akan pernah nyambung

  Salam

 9. @armand

  Waduh.. padahal saya sudah menjawab pertanyaan anda dengan jelas masihkah harus diperjelas lagi? baiklah mungkin bahasa saya memang “low level language” :mrgreen:

  “Muawiyah keliru berijtihad, maka ia akan mendapatkan 1 pahala, benar kan?” Oleh karenanya, kita BOLEH mengikuti ijtihad Muawiyyah, karena akan mendapat 1 pahala. Benar tidak?”

  Salah pendapat anda mas… anda sudah membaca carefully blm sih komen saya sebelumnya? yang mendapat pahala itu mujtahid, bukan kita… dan yang diikuti adalah ijtihad mereka yang benar bukan yang keliru… masak saya harus mengulang-ngulang lagi seh mas 🙂

  Bagaimana mungkin Islam membenarkan pemberontakkan terhadap pemerintah yang sah hanya didasarkan penuntutan pembunuhan terhadap 1 orang dimana pemerintahnya bukan pelaku pembunuhan?

  Sekali lagi anda terlihat tidak membaca dan memahami komen saya sebelumnya…sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa menurut jumhur ulama Imam Ali ada di pihak yang benar…tetapi seharusnya anda pahami juga, siapakah 1 orang yang terbunuh itu mas? orang biasakah dia? ataukah seorang kepala negara/presiden saat itu? sahabat dan menantu siapakah beliau ini? bukankah peristiwa “Baiatur Ridhwan” sebagaimana yg diabadikan dalam Al-Qur’an terjadi juga karena faktor beliau ini yang belum kembali dari Mekkah dan dikira dibunuh oleh orang kafir Quraisy pada saat itu? anda tahu ga bahwa keluarga korban pembunuhan berhak untuk menuntut Qishas? sudahkah anda bayangkan konflik yang berkecamuk saat itu sebagaimana saran saya supaya anda lebih memahami? menurut anda lari kemanakah para pembunuh Utsman saat itu dalam rangka menyelamatkan diri mereka? apa saja yang mereka lakukan agar terjadi peperangan antara Imam Ali dengan para Sahabat yang menuntut darah Utsman?

  Makanya jangan merasa apriori dulu dengan riwayat mengenai keutamaan sahabat dan jangan melihat dr satu sisi aza …

  Salah satu komen mas yang sering membuat saya mual adalah komen-komen sejenis ini. Menurut saya ini komen yang tidak bertanggungjawab dan berusaha lari dari masalah.

  Maafkan… maafkan… kalo saya telah sering membuat mual anda… sebenarnya kalau anda tidak terinfiltrasi oleh satu doktrin tertentu anda akan bisa melihat sedikit kebenaran dari pernyataan saya di atas… maafkan sekali lagi… 🙂

 10. @armand

  Sekarang begini aja mas, coba sebutkan sisi lain dari keutamaan-keutamaan Muawiyyah (sehingga ia patut disebut sebagai sahabat yang memiliki keutamaan) kalau memang mas masih punya.

  Mas anda setuju ga bahwa setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan? jika anda mengakui logika dasar tsb maka anda akan lebih adil dalam menilai seseorang… apalagi untuk menilai Sahabat ataupun Ahlul Bait Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam…

  sebenarnya ada beberapa hadits mengenai Mu’awiyah, tapi silahkan cek yg ini aza InsyaAllah anda akan menemukannya :

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Ummu_Haram_binti_Milhan_R.A.

  Dan coba diingat sementara ini hadits keutamaan Muawiyyah di atas “Ya Allah Jadikalah Muawiyyah Seorang yang Memberi Petunjuk” adalah dhaif, kecuali mas bisa menunjukkan kebalikannya.

  Saya tidak terkejut dengan perselisihan pendapat mengenai hadits2 tentang Ahlul Bait maupun Sahabat Nabi dan tidaklah membuat saya ambil pusing dalam hal tsb… tapi satu hal yang pasti, bahwa mereka semua (ahlul bait dan sahabat) mempunyai keutamaan2… dan jauh dibandingkan dengan kita ini… 🙂

  Penilaian dhaif thd hadits di atas masih debatable kok mas… yang jelas rawi2 hadits tsb tsiqat dan saya pribadi yg awwam ilmu hadits ini yakin kalau perawi Abdurrahman adalah orangnya satu dan dia adalah sahabat Nabi dari Syam sebagaimana yg disampaikan oleh Imam Bukhari, Al-Ajuri, Ibnu Asakir, Imam Ahmad dll… jika berbeda dalam penulisan nama beliau, hal itu bukanlah merupakan suatu kekurangan yang besar dilihat dari banyaknya ahlul hadits yg meriwayatkannya, sehingga kekeliruan dalam penyebutan sanad dan nama dimungkinkan karena melemahnya hapalan salah seorang rawi sebagaimana mas SP sampaikan… atau sebagaimana yg dijelaskan oleh Haulasyiah ttg hal tsb … sebenarnya cukup kita memilih manakah hadits yang paling shahih diantara hadits2 tsb kalo ternyata dengan jalan mengumpulkannya kita malah kebingungan… yang jelas rawi2nya semuanya tsiqat…

  Pertanyaan : apakah kita dapat menghukumi mudhtharib dan ghairu tsabit thd semua hadits2 tsb hanya karena ketika dikumpulkan terlihat antara hadits yg satu dg yg lain berbeda dalam sanad dan penyebutan nama sahabat? Bukankah kedudukan mudhtharib hadits tsb baru terlihat setelah dikumpulkan? Logika saya yg awwam ini mengatakan seharusnya diantara sanad2 yg dikumpulkan tsb ada sanad yang paling benar dan ada yang kurang benar dalam penulisannya… itu saja. Wallahu ‘Alam.

  Salam damai selalu…

 11. @armand

  kayaknya link yg saya berikan ga langsung ke page-nya ya 🙂 , kalo gitu saya ganti yg ini aza dech:

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ummu_Haram_binti_Milhan_R.A.&printable=yes

  Salam damai selalu…

 12. Saya tidak terkejut dengan perselisihan pendapat mengenai hadits2 tentang Ahlul Bait maupun Sahabat Nabi dan tidaklah membuat saya ambil pusing dalam hal tsb… tapi satu hal yang pasti, bahwa mereka semua (ahlul bait dan sahabat) mempunyai keutamaan2… dan jauh dibandingkan dengan kita ini… 🙂

  bagaimana bisa saudara memastikan bahwa mereka punya keutamaan kalau saudara sendiri tidak ambil pusing dengan dengann perselisihan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait dan sahabat. Jadi saudara memastikan keutamaan mereka itu hanya sekedar kredo yang selama ini saudara yakini.

  Penilaian dhaif thd hadits di atas masih debatable kok mas… yang jelas rawi2 hadits tsb tsiqat dan saya pribadi yg awwam ilmu hadits ini yakin kalau perawi Abdurrahman adalah orangnya satu dan dia adalah sahabat Nabi dari Syam sebagaimana yg disampaikan oleh Imam Bukhari, Al-Ajuri, Ibnu Asakir, Imam Ahmad dll…

  Syarat hadis shahih tidk hanya perawinya tsiqat tetapi sanadnya bersambung, bebas dari illat dan syadz. Hadis yang kita bahas mengandung illat yaitu munqathi. Bukhari tidak pernah mengatakan Abdurrahman sahabat, beliau cuma berkata Abdurrahman itu orang syam. Apa benar Abdurrahman yang dibicarakan oleh Ajuri dan Ibnu Asakir adalah orang yang sama dengan Abdurrahman yang dibicarakan Imam Ahmad?. Jika saudara membaca sendiri kitab yang dimaksud maka saudara akan melihat langsung bahwa yang satu adalah Al Muzanni dan yang satu adalah Al Azdi.

  jika berbeda dalam penulisan nama beliau, hal itu bukanlah merupakan suatu kekurangan yang besar dilihat dari banyaknya ahlul hadits yg meriwayatkannya,

  Nama yang berbeda2 justru menjadi kekurangann besar karena keberadaan orang tersebut justru dikenal dari hadis dengan nama yang berbeda-beda ini. Dari sisi ini saya sepakat dengan SP bahwa Abdurrahman tidak jelas menunjuk pada siapa.

  sehingga kekeliruan dalam penyebutan sanad dan nama dimungkinkan karena melemahnya hapalan salah seorang rawi sebagaimana mas SP sampaikan…

  melemahnya hapalan rawi tersebut dikarenakan ia ikhtilat dan hadis oleh perawi ikhtilat telah dinyatakan dhaif dalam ilmu hadis.

  atau sebagaimana yg dijelaskan oleh Haulasyiah ttg hal tsb … sebenarnya cukup kita memilih manakah hadits yang paling shahih diantara hadits2 tsb kalo ternyata dengan jalan mengumpulkannya kita malah kebingungan… yang jelas rawi2nya semuanya tsiqat…

  bagaimana cara memilihnya? dan sanada mana yang menurut saudara paling shahih?. Mudhtahrib itu justru karena tidak bisa dipilih mana yang lebih kuat

  Pertanyaan : apakah kita dapat menghukumi mudhtharib dan ghairu tsabit thd semua hadits2 tsb hanya karena ketika dikumpulkan terlihat antara hadits yg satu dg yg lain berbeda dalam sanad dan penyebutan nama sahabat?

  Bisa jika perbedaan itu berasal dari sanad yang sama atau perawi yang sama. Itulah namanya mudhtharib

  Bukankah kedudukan mudhtharib hadits tsb baru terlihat setelah dikumpulkan? Logika saya yg awwam ini mengatakan seharusnya diantara sanad2 yg dikumpulkan tsb ada sanad yang paling benar dan ada yang kurang benar dalam penulisannya… itu saja. Wallahu ‘Alam.

  Kemudian apa buktinya?Yang mana yang paling benar, kalau tinggal pilih sih bisa, tapi apa dasarnya menafikan yang lain. Coba saja saudara cari yang paling benar dan apa alasannya mengesampingkan yang lain. Seandainya saudara berhasil mencari yang paling benar itu tetap bermasalah karena apa buktinya Abdurrahman adalah sahabat. Gak bisa kalau pakai kata orang, karena ada juga orang yang bilang Abdurrahman bukan sahabat.

 13. SP, Syaikh Syu’aib Al Arnauth juga melemahkan hadis ini dalam Musnad Ahmad, kokk tidak dimasukkan?

 14. @Soegi

  Salah pendapat anda mas… anda sudah membaca carefully blm sih komen saya sebelumnya? yang mendapat pahala itu mujtahid, bukan kita… dan yang diikuti adalah ijtihad mereka yang benar bukan yang keliru…

  Bukankah mas sendiri yang mengakui bahwa mas menggunakan bahasa yang tidak umum yakni dengan “low level language”? 🙂 Bagaimana mas malah meminta saya untuk lebih carefull? Sejatinya maslah yang harus merubah gaya bahasa mas.

  Lalu, jika kita tidak boleh mengikuti ijtihad mereka, lantas apa maknanya Muawiyyah yang keliru berijtihad memerangi Imam Ali mendapat 1 pahala?

  ….sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa menurut jumhur ulama Imam Ali ada di pihak yang benar…tetapi seharusnya anda pahami juga, siapakah 1 orang yang terbunuh itu mas? orang biasakah dia? ataukah seorang kepala negara/presiden saat itu? sahabat dan menantu siapakah beliau ini? bukankah peristiwa “Baiatur Ridhwan” sebagaimana yg diabadikan dalam Al-Qur’an terjadi juga karena faktor beliau ini yang belum kembali dari Mekkah dan dikira dibunuh oleh orang kafir Quraisy pada saat itu? anda tahu ga bahwa keluarga korban pembunuhan berhak untuk menuntut Qishas? sudahkah anda bayangkan konflik yang berkecamuk saat itu sebagaimana saran saya supaya anda lebih memahami? menurut anda lari kemanakah para pembunuh Utsman saat itu dalam rangka menyelamatkan diri mereka? apa saja yang mereka lakukan agar terjadi peperangan antara Imam Ali dengan para Sahabat yang menuntut darah Utsman?

  Jika memang sudah jelas siapa yang benar dan siapa yang salah, bahkan jumhur ulama pun sudah berpendapat yang sama, maka dalih apa pun yang ingin disampaikan kemudian tidak dapat merubah kedudukannya. Tidak perlulah mencari-cari lagi dalih untuk membela Muawiyyah demi menjaga keutamaannya.

  Kemudian demi menunjukkan adanya keutamaan Muawiyyah lainnya, mas menyodorkan saya sebuah link.
  Tadinya saya kira mas keliru, karena di situ malah mengisahkan keutamaan-keutamaan Ummu Haram dan tidak ada satu pun yang mengisahkan Muawiyyah. Tapi ternyata setelah saya ulang-ulang baca dan terus memicingkan mata, akhirnya ketemu juga nama Muawiyyah. Nama ini muncul dalam satu kalimat “Muawiyah ibnu Sufyan bergerak bersama pasukannya dari Syam menuju Qurbus “.
  Saya coba cari-cari lagi tapi ga ketemu. Kemudian saya baca kembali apa hubungannya dengan keutamaan beliau? Eh ternyata mas ingin menunjukkan bahwa ada hadits yang berasal dari Ummu Haram, bahwa Rasul saw mengatakan “Pasukan pertama dari umat yang berperang melewati laut telah dituliskan bagi mereka untuk masuk syurga.”
  Dan ternyata menurut kisah ini Muawiyyah juga termasuk dalam pasukan ke Qurbus. Betul begitu mas?

  Mari kita telaah mas;

  (1) Mengenai kedudukan hadits di atas, apakah Bukhari-Muslim, Tirmidzi, dll ulama pengumpul hadits dalam kitab hadits mereka juga meriwayatkan? Kalau saya tidak keliru, riwayat itu hanya terdapat dalam kitab sejarah, bukan kitab hadits. Apakah ini bisa menjadi hujjah yang baik?
  (2) Saya harus pelajari lagi sejarah mengenai kevalidan kisah perang dengan pasukan Romawi ini 😦 Benarkah Muawiyyah juga turut serta dalam peperangan itu atau cuman ngantar doang? 🙂
  (3) Pertanyaannya juga mas. Apakah mereka (Muawiyyah) masuk surga setelah sebelumnya dicelupkan ke neraka dulu? Tahukah mas mengenai ini? Karena seperti kita ketahui dari beberapa hadits, bahwa mungkin saja sebelum masuk ke syurga, umat Islam juga bisa dicelupkan dulu dalam neraka.

  Seperti hadits-hadits berikut (maaf hanya mengambil dari salah satu tulisan di internet)

  Dari Abi Said bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bila ahli surga telah masuk surga dan ahli neraka telah masuk neraka, maka Allah SWT akan berkata, “Orang yang di dalam hatinya ada setitik iman, hendaklah dikeluarkan. Maka mereka pun keluar dari neraka.” (HR Bukhari 6560 dan Muslim 184)

  Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan (Laa Ilaaha Illallah) dan di dalam hatinya ada seberat biji dari kebaikan (iman). (HR Bukhari 44 dan Muslim 193)

  Ada juga hadits yang isinya merupakan sumpah Allah SWT bahwa orang yang mengucapkan syahadat akan dikeluarkan dari neraka.

  Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang Allah SWT yang berfirman, “Demi Izzah-Ku, demi Jala-Ku, demi Kesombongan-Ku dan demi Keagungan-Ku, Aku pasti keluarkan (dari neraka) orang yang mengucapkan (Laa ilaaha illallah). (HR Bukhari)

  (4) Jaminan masuk surga seperti ini (jika hadits tsb benar) maka Muawiyyah menjadi “memiliki keutamaan”? Bukankah kita semua umat Islam ini juga telah dijamin masuk surga oleh Baginda Nabi saw seperti hadits-hadits di atas? Lantas bagaimana mas berkesimpulan bahwa Muawiyyah lebih baik dari kita umat sekarang?
  (5) Apakah cuman itu riwayat yang bisa mas tunjukkan mengenai “keutamaan” Muawiyyah? Yang kreatif dikit lah mas 🙂 Yang saya harapkan adalah riwayat-riwayat Muawiyyah mengenai ucapan-ucapan/prilaku nya yang menunjukkan ketaatan, ketaqwaan dan keilmuan serta kalau mas mampu juga penunjukkan langsung dari Allah swt akan kemuliaan beliau sehingga ia berhak menyandang sahabat Nabi saw yang memiliki keutamaan.

  Mohon maaf jika terkesan terlalu serius 🙂 Maunya sih agak ga serius.

  Salam

 15. saya bingung nih,kalau yang di maksud kepemimpinan yang sah itu yang bagaimana sih Mas Soegi ?

  apakah yang di angkat atau di tunjuk secara musyawarah atau langsung dari ALLAH dan RASUL ?

  salam….piss

 16. FP
  Wahh..tajem banget analisanya…
  btw ditujukan ke siapa yaa?

  arman
  Good argument.. hopefully mas soegi tetap konsisten dan fokus menanggapinya.

  Wassalam

 17. @FP

  FP di sini apakah First Prince? kalo bener salam kenal aza ya… wah kapan nich dilantik jadi The King? he he just kidding mas… 😆

  bagaimana bisa saudara memastikan bahwa mereka punya keutamaan kalau saudara sendiri tidak ambil pusing dengan dengann perselisihan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait dan sahabat. Jadi saudara memastikan keutamaan mereka itu hanya sekedar kredo yang selama ini saudara yakini.

  Mas, Hadits-hadits mengenai keutamaan sahabat maupun ahlul bait nabi itu banyak, dari jenis keutamaannya pun macam2, saya akui ada yang shahih ada yg dhaif dan bahkan ada yg palsu… sedangkan perselisihan yg sering saya lihat saat ini adalah perselisihan yg didasari subyektifitas masing2… jadi hadits yg shahih dicari-cari kelemahannya agar turun derajatnya ato sebaliknya hadits yg lemah diangkat-angkat supaya naik derajatnya… perselisihan yg spt inilah yg saya tdk mau ambil pusing… :mrgreen:

  Dan yg saya pegang logika mayor mas… dan logika mayor menurut saya nich ndak akan bisa dihapuskan oleh logika minor yg berlawanan… dan membantahnya cukup dengan logika2 minor yg mendukung logika mayor aza…

  logika mayor disini adalah baahwa sahabat yg didalamnya termasuk ahlul bait, mereka adalah utama karena kedekatan mereka dengan Rasulullah… bukti yg cukup jelas di depan mata kita adalah Al-Qur’an dan ajaran Islam secara keseluruhan yang sampai kepada kita saat ini, tidaklah sampai ke kita melainkan melalui mereka terlebih dulu. ibarat aliran sungai, kita saat ini berada di muara yg keruh sedangkan zaman mereka adalah mata air yg masih bening karena kedekatan mereka dengan sang pembawa risalah.

  Contoh tentang keutamaan Abu Bakar ra… anda akan temukan baik di Al-Qur’an, hadits dan kitab2 sejarah, nah kalo ada hadits2 yg diperselisihkan tentang satu ato beberapa keutamaannya tidak lah akan pernah bisa menghapus keutamaanya secara keseluruhan, atopun jika ada ijtihad beliau yg dinilai oleh orang Islam setelah-nya keliru.. tidaklah akan menghapus keutamaan dan kemuliaannya forever… demikian juga dengan keutamaan Imam Ali, ahlul bait dan sahabat-sahabat yang lain…

  Syarat hadis shahih tidk hanya perawinya tsiqat tetapi sanadnya bersambung, bebas dari illat dan syadz. Hadis yang kita bahas mengandung illat yaitu munqathi. Bukhari tidak pernah mengatakan Abdurrahman sahabat, beliau cuma berkata Abdurrahman itu orang syam.

  Sebenarnya itu sudah dibahas oleh haulasyiah, memang Bukhari tidak mengatakan Abdurrahman adalah sahabat, tetapi cukup ditunjukkan bahwa Abdurrahman mendengar dari Rasul berarti dia adalah seorang shahabat..

  Al-Bukhari dalam “At-Tarikhul Kabir” (5/240), berkata Al-Bukhari: “tergolong Asy-Syamiyyin (perowi yang berasal dari negeri Syam). Berkata Abu Mushir, berkata Abdullah bin Marwan dari Sa’id dari Rabi’ah dia mendengar langsung Abdurrahman, dia mendengar langsung nabi shalallahu ‘alaihi wasallam .

  Belum lagi perkataan Ulama2 Ahlul Hadits yang lain… dan inilah yang kuat menurut saya…

  Apa benar Abdurrahman yang dibicarakan oleh Ajuri dan Ibnu Asakir adalah orang yang sama dengan Abdurrahman yang dibicarakan Imam Ahmad?. Jika saudara membaca sendiri kitab yang dimaksud maka saudara akan melihat langsung bahwa yang satu adalah Al Muzanni dan yang satu adalah Al Azdi.

  Itu pun sudah dijawab sendiri oleh Ibnu Asakir, saya cuma copas aza dr Haulasyiah :

  Ibnu Asakir dalam “Tarikh Dimasyq” (35/229): “Abdurrahman bin Abi ‘Umairah Al-Muzani ada mengatakan Al-Azdi saudara Muhammad bin Abi ‘Umairah dan dia adalah seorang shahabat.

  Nama yang berbeda2 justru menjadi kekurangann besar karena keberadaan orang tersebut justru dikenal dari hadis dengan nama yang berbeda-beda ini. Dari sisi ini saya sepakat dengan SP bahwa Abdurrahman tidak jelas menunjuk pada siapa.

  Kan sudah dijelaskan oleh para ulama tentang masalah tsb… silahkan cek sendiri di Haulasyiah… dan saya pun tetap berpendapat bahwa Abdurrahman itu ya satu macam aza orangnya… seandainya ada penulisan nama Abdurrahman yg keliru, tidaklah itu menjadikan semua sanad tersebut dhaif, pasti salah satu diantaranya adalah mrpkan sanad asal yang benar… sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar :

  Ibnu Hajar dalam “Al-Ishabah” (4/342): “dan hadits-hadits ini walaupun tidak terlepas sanadnya dari pembicaraan akan tetapi dengan semua jalur jalurnya menjadi sah, dan Abdurrahman adalah seorang shahabat.“ (copaz lg dr Haulasyiah :mrgreen: )

  bagaimana cara memilihnya? dan sanada mana yang menurut saudara paling shahih?. Mudhtahrib itu justru karena tidak bisa dipilih mana yang lebih kuat

  Kalo saya untuk kasus ini, saya pilih riwayat dari ahlul hadits yg paling senior dan paling wara’ dan paling teliti dalam meriwayatkan hadits… intinya silahkan pilih sesuai keyakinan anda :mrgreen: hadits mana pun yg anda pilih kagak ngaruh, soalnya matannya sama aza, kalo beda baru kasus bro… 😆 yg jelas satu diantaranya merupakan sanad asal yg shahih… mudah bukan… makanya saya ga terlalu ambil pusing 🙂

  Baiklah saya ambil satu aza misalnya yang ini :
  Abu Mushir-Sa’id bin Abdul Aziz-Rabi’ah bin Yazid-Abdurrahman bin Abi Umairah-Rasulullah SAW. ( Bukhari dalam Tarikh Al Kabir 5/240 no 791, Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi no 3842, Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 1/207, Ibnu Sa’ad dalam Ath Thabaqat 7/418 dan Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin no 334)

  Mohon pencerahan adakah masalah dg sanad di atas? Maklum mas saya masih awwam banget dg ilmu hadits.

  Sekarang saya balik tanya, bagaimana cara anda membuktikan bahwa semua sanad2 yang disebutkan di atas semuanya dhaif ga ada yg bener sama sekali? Apakah dg cara di atas ? terus terang dg mengatakan hadits tsb mudhtharib ghairu tsabit itu tidak cukup kuat untuk menzerokan semua sanad di atas mas… Padahal kita tahu ada sanad yg sempurna dg rawi2 yg tsiqat padanya…

  Seandainya saudara berhasil mencari yang paling benar itu tetap bermasalah karena apa buktinya Abdurrahman adalah sahabat. Gak bisa kalau pakai kata orang, karena ada juga orang yang bilang Abdurrahman bukan sahabat.

  Kalo orangnya kayak kita seh ya ga usah didengerin.. tapi kalo kata para Ahli Hadits ya.. perlu diperhatikan dan dipertimbangkan mas bro…

  Salam damai selalu…

 18. @armand

  Jika memang sudah jelas siapa yang benar dan siapa yang salah, bahkan jumhur ulama pun sudah berpendapat yang sama, maka dalih apa pun yang ingin disampaikan kemudian tidak dapat merubah kedudukannya. Tidak perlulah mencari-cari lagi dalih untuk membela Muawiyyah demi menjaga keutamaannya.

  Siapa yang minta anda merubah kedudukan dalam kasus tsb?, dalam kasus perselisihan antara Mu’awiyah dan Ali bin Abi Thalib ya tetep sampai kapanpun menurut jumhur ulama ijtihad Ali yang mendekati kebenaran, tetapi anda seharusnya memahami kasus tsb dg bijak, kenapa hal tsb bisa terjadi… tidaklah seperti yg digambarkan banyak orang zaman sekarang… tetapi perselisihan tsb adl perselisihan yg masih murni atas dasar ijtihad mereka, sbgmana yg saya sampaikan sebelumnya…dan tidaklah kasus tsb menutupi seluruh keutamaan Mu’awiyah sebagai seorang sahabat Nabi, tetaplah dia mempunyai keutamaan.. itulah sikap yang fair saya kira… anda ingat kan logika dasar yg saya sampaikan?

  O iya mas di sini saya juga tidak bermaksud dgn anda mengetahui keutamaan Mu’awiyah terus menjadikan beliau ini menjadi lebih utama dari Imam Ali… ga mas… sampai kapan pun Imam Ali menurut jumhur ulama lebih utama daripada Mu’awiyah… jelas kan mas?

  Kemudian tentang link yg saya berikan, sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada anda bahwa riwayat tsb syahidnya adalah utk Ummu Haram dan sama sekali tidak disengaja utk menyebutkan keutamaan Mu’awiyah, tetapi ternyata Allah menunjukkan bukti yg sulit untuk disanggah lagi bahwa Mu’awiyah berbeda dg yg digambarkan oleh orang zaman skrg, saya maklum sih krn jauhnya kita dg generasi awal Islam dan banyak distorsi sejarah yg terjadi. Bukan hanya tentang berita mengenai surga bagi pasukan laut pertama umat islam tsb tetapi juga pujian dan kegembiraan Rasulullah dg diperlihatkannya gambaran tersebut oleh Allah yg haditsnya diriwayatkan oleh Imam muslim.. saya kira ini sudah cukup… jika anda belum puas silahkan anda teliti lagi berita tsb…

  O iya bukan hanya dari kitab sejarahnya Ibnu Asakir saja lho mas (jgn salah mas dalam kitab beliau ini sanadnya disebutkan dg lengkap), ini saya copaz kan sekalian :

  Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam Sohihnya dari Kholid bin Ma’dan dan bahwasanya Umair bin Mas’ud telah menceritakan kepadanya bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pasukan pertama daripada kalangan umatku yang berperang di laut, telah dipastikan bagi mereka (tempat di syurga).”

  Waah kalo mengenai apa akan dicelup di neraka dulu ato langsung masuk surga itu bukan wewenang kita lagi mas… no comment dah…

  4) Jaminan masuk surga seperti ini (jika hadits tsb benar) maka Muawiyyah menjadi “memiliki keutamaan”? Bukankah kita semua umat Islam ini juga telah dijamin masuk surga oleh Baginda Nabi saw seperti hadits-hadits di atas? Lantas bagaimana mas berkesimpulan bahwa Muawiyyah lebih baik dari kita umat sekarang?

  He he he jauh lah mas… 🙂 ibaratnya dengan kita menginfakkan emas sebesar gunung uhud pun belum separuh mud dr keutamaan sahabat Nabi… perjuangan mereka menegakkan Islam itu lho bro… masa disamakan dg kita yg anteng2 aza kyk skrg…yg bener aza mas… :mrgreen:

  (5) Apakah cuman itu riwayat yang bisa mas tunjukkan mengenai “keutamaan” Muawiyyah? Yang kreatif dikit lah mas Yang saya harapkan adalah riwayat-riwayat Muawiyyah mengenai ucapan-ucapan/prilaku nya yang menunjukkan ketaatan, ketaqwaan dan keilmuan serta kalau mas mampu juga penunjukkan langsung dari Allah swt akan kemuliaan beliau sehingga ia berhak menyandang sahabat Nabi saw yang memiliki keutamaan

  Pake search engine google aza mas… ketik “Mu’awiyah bin Abi Sufyan” ntar juga akan keluar…

  Salam damai selalu…

  @Halwa

  Sabar ya say… 🙂

  pertanyaan anda itu pendek tapi ngejawabnya bakal puanjaanng & prediksi saya bakalan rame 😆

  mungkin yg lain dulu bisa bantu?

  Salam damai selalu…

 19. @frozen

  “Muawiyah itu sebenernya “antagonis” apa “protagonis” sih? ? ”

  Yang bener FEMINIS…..

 20. @Soegi

  Maaf, komen mas bagi saya nampak seperti permainan kata-kata saja, kecuali informasi mengenai hadits “Pasukan pertama daripada kalangan umatku yang berperang di laut, telah dipastikan bagi mereka (tempat di syurga).”

  Pertanyaannya, apa maksudnya “tempat di syurga” ditulis di dalam kurung? Apakah penambahan dari hadits yang asli?

  O iya mas di sini saya juga tidak bermaksud dgn anda mengetahui keutamaan Mu’awiyah terus menjadikan beliau ini menjadi lebih utama dari Imam Ali… ga mas… sampai kapan pun Imam Ali menurut jumhur ulama lebih utama daripada Mu’awiyah… jelas kan mas?

  Tidak perlu mengatakan dan menegaskan ke saya mengenai hal ini karena mas tidak memahaminya.

  Waah kalo mengenai apa akan dicelup di neraka dulu ato langsung masuk surga itu bukan wewenang kita lagi mas… no comment dah…

  Ketidaktahuan mas (kita) mengenai hal ini memperlihatkan jaminan masuk surga yang disampaikan oleh Rasul saw kepada beberapa orang belum memiliki keistimewaan apa-apa hingga Rasul saw dan Allah swt sendiri langsung memuji dan memuliakan mereka.

  Saya menanyakan mengenai perbandingan keutamaan Muawiyyah dengan kita sekarang. Mas menjawab tanpa berpikir panjang dan tanpa menggunakan akal sehat mas;

  He he he jauh lah mas… 🙂 ibaratnya dengan kita menginfakkan emas sebesar gunung uhud pun belum separuh mud dr keutamaan sahabat Nabi…

  Bukan main….bukan main hebatnya!
  Pakai gunung Uhud pula. Padahal sahabat banyak yang ngacir melarikan diri ketika Perang Uhud! 😦

  ….perjuangan mereka menegakkan Islam itu lho bro… masa disamakan dg kita yg anteng2 aza kyk skrg…yg bener aza mas…

  Komen saya untuk yang ini: “Kiiita…? Lu aja kali?”

  Saya minta mas menunjukkan keutamaan Muawiyyah lainnya, mas malah menyuruh saya cari di internet?
  Serius dikitlah mas. Bukankah mas ingin meyakinkan saya bahwa Muawiyyah adalah sahabat Rasul yang utama? Jika mas tidak yakin dapat menemukan, ya tidak apa-apa bilang saja.
  Bagaimana mungkin mas menyerahkan tanggung jawab mas ke orang lain? Jika demikian halnya, mengapa tidak sekalian saja semua komen mas isinya saran/perintah buka di internet?

  Saya jadi pengen nanya. Sebenarnya apa sih definisi “keutamaan” itu menurut mas sehingga seorang sahabat Nabi berhak menyandangnya?

  Salam

 21. @truthseeker
  Makasih….cuman ga tau kapan ini akan berakhir? 😦

  Salam

 22. @Soegi

  Maaf ada tambahan mas, mengenai komen mas tentang perselisihan Muawiyyah dengan Imam Ali.

  …tetapi anda seharusnya memahami kasus tsb dg bijak, kenapa hal tsb bisa terjadi…

  Seperti apa pemahaman mas mengenai bijak ini?
  Saya sdh cukup lama membuka referensi perang Shiffin ini baik dari sisi Sunni maupun Syiah. Dan saya cermati, tanpa bermaksud meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain, sumber dari Syiah lebih detail, logis, lengkap dan konsisten.
  (1) Dari sisi Sunni selalu menggembar-gemborkan bahwa kedua sahabat ini telah diadu domba sehingga terjadi peperangan. Tapi siapa yang mengadu domba? Tidak pernah disebutkan. Jika mas baca sumber dari Syiah, maka mas akan tau siapa sesungguhnya yang melakukan adu domba ini, ucapan-ucapan bernada kebencian dan rencananya untuk melakukan makar thd Imam Ali.
  (2) Mas juga akan mengetahui siapa-siapa yang pro terhadap rencana makar ini, begitu pula mas akan mengetahui siapa-siapa yang tidak setuju dengannya.
  (3) Mas juga akan mengetahui ucapan-ucapan Imam Ali dan ucapan-ucapan/surat dari Muawiyyah. Betapa berbedanya?
  (4) Mas juga akan mengetahui apa yang dilakukan oleh Muawiyyah selama peperangan, begitu juga apa yang dilakukan oleh Imam Ali .
  (5) dll
  (6) Sumber Sunni selalu berusaha menutup-nutupi sejarah demi menjaga martabat sahabat, sebaliknya Syiah membuka apa adanya dan nampak lebih logis dan konsisten.

  Lalu mas minta saya untuk bersikap bijak? Jika bijak adalah berpikir logis dan konsisten, maka saya sudah melakukannya.

  Ngomong-ngomong, jumhur ulama sdh bersikap bijak dengan menyatakan kebenaran ada di pihak Imam Ali. Mengapa saya mesti repot-repot bersikap bijak lagi? 😦

  ….tidaklah seperti yg digambarkan banyak orang zaman sekarang… tetapi perselisihan tsb adl perselisihan yg masih murni atas dasar ijtihad mereka, sbgmana yg saya sampaikan sebelumnya…

  Saya jadi pengen tau apa sih yang digambarkan banyak orang jaman sekarang mengenai perang Shiffin ini menurut mas?

  Oh ya, pertanyaan saya: “Lalu, jika kita tidak boleh mengikuti ijtihad mereka, lantas apa maknanya Muawiyyah yang keliru berijtihad memerangi Imam Ali mendapat 1 pahala?” belum mas jawab

  Salam

 23. @soegi

  Mas, Hadits-hadits mengenai keutamaan sahabat maupun ahlul bait nabi itu banyak, dari jenis keutamaannya pun macam2, saya akui ada yang shahih ada yg dhaif dan bahkan ada yg palsu… sedangkan perselisihan yg sering saya lihat saat ini adalah perselisihan yg didasari subyektifitas masing2… jadi hadits yg shahih dicari-cari kelemahannya agar turun derajatnya ato sebaliknya hadits yg lemah diangkat-angkat supaya naik derajatnya… perselisihan yg spt inilah yg saya tdk mau ambil pusing…

  Kalau saudara mengatakan bahwa hadis keutamaan itu ada yang shahih maka bagaimana saudara bisa yakin kalau hadis shahih ini bukan bagian dari hadis lemah yang diangkat-angkat supaya naik derajatnya. Saudara memang tidak ambil pusing karena saudara tinggal mengikut saja

  Dan yg saya pegang logika mayor mas… dan logika mayor menurut saya nich ndak akan bisa dihapuskan oleh logika minor yg berlawanan… dan membantahnya cukup dengan logika2 minor yg mendukung logika mayor aza…

  Apa benar logika mayor yang saudara yakini itu sudah tidak terbantahkan lagi atau malah sekedar kredo ala dogmatis semata?

  logika mayor disini adalah baahwa sahabat yg didalamnya termasuk ahlul bait, mereka adalah utama karena kedekatan mereka dengan Rasulullah…

  Apa setiap yang dekat adalah utama? kemudian kedekatan itu sendiri merujuk pada apa?waktu, tempat, kekerabatan atau apa?. Logika mayor saudara tidak begitu jelas.

  bukti yg cukup jelas di depan mata kita adalah Al-Qur’an dan ajaran Islam secara keseluruhan yang sampai kepada kita saat ini, tidaklah sampai ke kita melainkan melalui mereka terlebih dulu.

  Bukti yang saudara ajukan hanyalah pembenaran karena tidak utuh. Ajaran agama sampai kepada kita tidak hanya melalui shabat tetapi juga melalui tabiin, tabiit tabiin, para perawi hadis dan para ulama. Dengan kata-kata saudara maka mereka semua juga memiliki keutamaan yang sama dengan sahabat. Sekarang saya tanya, apakah setiap tabiin, tabiit tabiin, dan para perawi hadis itu semuanya baik dan utama atau ada diantara mereka yang pendusta, dhaif atau tidak bisa diterima?. Jika memang begitu maka apa yang akan suadara katakan tentang Sahabat padahal kedudukannya sama dengan mereka yang saya sebutkan, yaitu sebagai penyampai ajaran agama kepada kita

  ibarat aliran sungai, kita saat ini berada di muara yg keruh sedangkan zaman mereka adalah mata air yg masih bening karena kedekatan mereka dengan sang pembawa risalah.

  Tidak perlu beribarat karena ibarat tidak menafikan ibarat yang lain. Bisa saja zaman kita yang Mas bilang keruh adalah akibat dari zaman mereka yang juga keruh.

  Contoh tentang keutamaan Abu Bakar ra… anda akan temukan baik di Al-Qur’an, hadits dan kitab2 sejarah, nah kalo ada hadits2 yg diperselisihkan tentang satu ato beberapa keutamaannya tidak lah akan pernah bisa menghapus keutamaanya secara keseluruhan, atopun jika ada ijtihad beliau yg dinilai oleh orang Islam setelah-nya keliru.. tidaklah akan menghapus keutamaan dan kemuliaannya forever… demikian juga dengan keutamaan Imam Ali, ahlul bait dan sahabat-sahabat yang lain…

  Maaf, saya tidak suka melebarkan pembicaraan. Cukup dibahas dulu soal hadis keutamaan Muawiyah di atas

  Sebenarnya itu sudah dibahas oleh haulasyiah, memang Bukhari tidak mengatakan Abdurrahman adalah sahabat, tetapi cukup ditunjukkan bahwa Abdurrahman mendengar dari Rasul berarti dia adalah seorang shahabat..

  Biasakanlah konsisten, jadi saudara setuju kalau Bukhari tidak bilang Abdurrahman sahabat. Terus masalah riwayat Abdurrahman mendengar langsung maka saya katakan, apakah riwayat tersebut shahih?

  Al-Bukhari dalam “At-Tarikhul Kabir” (5/240), berkata Al-Bukhari: “tergolong Asy-Syamiyyin (perowi yang berasal dari negeri Syam). Berkata Abu Mushir, berkata Abdullah bin Marwan dari Sa’id dari Rabi’ah dia mendengar langsung Abdurrahman, dia mendengar langsung nabi shalallahu ‘alaihi wasallam .

  Saya sendiri sudah melihat langsung Kitab Tarikh Al Kabir, disana tidak ada nama Abdullah bin Marwan. Riwayat yang saya temukan sama dengan riwayat yang ditulis SP di atas. yaitu Abdullah dari Marwan dari Sa’id. Sanad ini dhaif karena Said seorang perawi yang mukhtalith, riwayat perawi yang mukhtalith adalah dhaif.

  Itu pun sudah dijawab sendiri oleh Ibnu Asakir, saya cuma copas aza dr Haulasyiah :

  Ibnu Asakir dalam “Tarikh Dimasyq” (35/229): “Abdurrahman bin Abi ‘Umairah Al-Muzani ada mengatakan Al-Azdi saudara Muhammad bin Abi ‘Umairah dan dia adalah seorang shahabat.

  Yang mana yang benar Al Azdi atau Al Muzanni? Tidak bisa dua-duanya. Ibnu Asakir dan yang lainnya sudah dibantah oleh Ibnu Abdil Bar yang berkata “Dia bukan sahabat tapi orang syam dan tidak benar memarfu’kan sanadnya”

  Kan sudah dijelaskan oleh para ulama tentang masalah tsb… silahkan cek sendiri di Haulasyiah… dan saya pun tetap berpendapat bahwa Abdurrahman itu ya satu macam aza orangnya…

  Sudah dijelaskan juga oleh Ulama kalau Abdurrahman hadisnya mursal atau munqathi seperti yang dikatakan Ibnu Abdil Bar, Ibnu Atsir, dan Al Hafiz Shalahudin Al Ala’i

  seandainya ada penulisan nama Abdurrahman yg keliru, tidaklah itu menjadikan semua sanad tersebut dhaif, pasti salah satu diantaranya adalah mrpkan sanad asal yang benar…

  Tidak perlu basa-basi, bilang saja yang mana kemudian akan saya lihat

  sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar :

  Ibnu Hajar dalam “Al-Ishabah” (4/342): “dan hadits-hadits ini walaupun tidak terlepas sanadnya dari pembicaraan akan tetapi dengan semua jalur jalurnya menjadi sah, dan Abdurrahman adalah seorang shahabat.“ (copaz lg dr Haulasyiah :mrgreen: )

  Dengan mengumpulkan semua jalurnya maka hadis tersebut mudtharib, hal yang bahkan diakui oleh Ibnu Hajar.

  Kalo saya untuk kasus ini, saya pilih riwayat dari ahlul hadits yg paling senior dan paling wara’ dan paling teliti dalam meriwayatkan hadits…

  Yang mana? atau cuma asal pilih dengan dalih riwayat ahli hadis paling senior, wara’ dan teliti

  intinya silahkan pilih sesuai keyakinan anda :mrgreen: hadits mana pun yg anda pilih kagak ngaruh, soalnya matannya sama aza, kalo beda baru kasus bro… 😆 yg jelas satu diantaranya merupakan sanad asal yg shahih… mudah bukan… makanya saya ga terlalu ambil pusing 🙂

  Terserah, kalau saudara mau asal pilih ya itu kan hak saudara. Saudara memang layak untuk tidak ambil pusing karena saudara juga hanya mempercayai apa yang sesuai keyakinan saudara dalam hal ini copaz dari haulasyiah.

  Abu Mushir-Sa’id bin Abdul Aziz-Rabi’ah bin Yazid-Abdurrahman bin Abi Umairah-Rasulullah SAW. ( Bukhari dalam Tarikh Al Kabir 5/240 no 791, Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi no 3842, Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 1/207, Ibnu Sa’ad dalam Ath Thabaqat 7/418 dan Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin no 334)

  Sa’id seorang perawi yang mukhtalit seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Hal ini juga dinyatakan oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth yang telah melemahkan hadis ini dalam Musnad Ahmad

  Sekarang saya balik tanya, bagaimana cara anda membuktikan bahwa semua sanad2 yang disebutkan di atas semuanya dhaif ga ada yg bener sama sekali?

  Sanad-sanadnya melewati Sa’id yang mukhtalith

  Apakah dg cara di atas ? terus terang dg mengatakan hadits tsb mudhtharib ghairu tsabit itu tidak cukup kuat untuk menzerokan semua sanad di atas mas… Padahal kita tahu ada sanad yg sempurna dg rawi2 yg tsiqat padanya…

  Buka saja Ulumul hadis, dan saudara akan lihat hadis Mudtharib walaupun perawinya tsiqat tetap berstatus dhaif. Perhatikan semua perawi tsiqat tidak menjamin shahih jika terbukti hadis tersebut mengandung illat.

  Kalo orangnya kayak kita seh ya ga usah didengerin.. tapi kalo kata para Ahli Hadits ya.. perlu diperhatikan dan dipertimbangkan mas bro…

  Ibnu Abdil Bar, Ibnu Atsir, Al Hafiz Al Ala’i, Syaikh Habib bin Alwi As Saqqaf dan lain-lain. Menurut saudara, mereka ahli hadis atau orang kayak kita

 24. @armand

  Serius dikitlah mas. Bukankah mas ingin meyakinkan saya bahwa Muawiyyah adalah sahabat Rasul yang utama? Jika mas tidak yakin dapat menemukan, ya tidak apa-apa bilang saja.

  katanya mas sebenarnya pengennya ga terlalu serius kok jadi senewen begitu 😆 yo wis lah… pisss…. pisss…

  @FP

  Mohon dijawab pertanyaan saya mas, Anda yakin Sa’id Mukhtalith? seberapa kuatkah pendapat ini? berapa banyak ulama jarh wa ta’dil yg berpendapat demikian, dan berapa banyak yang berpendapat sebaliknya? lebih kuat manakah? seberapa parah ikhtilath yg terjadi pada Sa’id? apakah ikhtilat yg terjadi pada Sa’id terjadi pada sepanjang hidupnya? apakah anda yakin benar bhw karena illat ini semua sanad di atas jadi dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah? jawaban anda akan dicatat lho mas, biar yg ahli yang akan membahasnya …

  kyknya anda terlalu serius untuk ditanggapi ya mas… yg relax dikit napa bro… 🙂 mbok ya kayak mas SP, yg walopun beliau sibuk tetapi tetep sabar ngadepi para komentator… 🙂

  dear all

  saya kira untuk sementara dipending dulu aza diskusi ini soalnya kalo diteruskan bakalan useless… :mrgreen: dan juga indicator2 nya dah nampak … mesin dah mulai panas perlu didinginkan dulu sejenak biar ga meledak dan nyaman lagi gituch 😆

  damai… damai… ngadem dulu aaahhh…

  see u di next sessions 😆

  Salam damai selalu…

 25. @soegi

  Anda yakin Sa’id Mukhtalith?

  Yakin

  seberapa kuatkah pendapat ini?

  kuat

  berapa banyak ulama jarh wa ta’dil yg berpendapat demikian, dan berapa banyak yang berpendapat sebaliknya?

  lihat sendiri apa yang ditulis Ibnu Hajar dalam Taqrib At Tahzib atau Tahzib At Tahzib. Dan hal ini sudah dikutip Syu’aib Al Arnauth dalam Musnad Ahmad. Tidak ada yang menentang kalau Sa’id mukhtalit

  lebih kuat manakah?

  Ada dan tidak ada, itu lebih kuat mana

  seberapa parah ikhtilath yg terjadi pada Sa’id?

  tidak ada keterangan

  apakah ikhtilat yg terjadi pada Sa’id terjadi pada sepanjang hidupnya?

  Sejak kapan ikhtilat terjadi sepanjang hidup

  apakah anda yakin benar bhw karena illat ini semua sanad di atas jadi dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah?

  Yakin, semua sanad di atas justru membuktikan kacaunya periwayatan Sa’id mengenai hadis ini. Semua kekacauan yang ditulis SP di atas terletak setelah periwayatan Sa’id

  jawaban anda akan dicatat lho mas, biar yg ahli yang akan membahasnya …

  Saya tunggu siapa yang saudara maksud sebagai yang ahli

  kyknya anda terlalu serius untuk ditanggapi ya mas… yg relax dikit napa bro… 🙂 mbok ya kayak mas SP, yg walopun beliau sibuk tetapi tetep sabar ngadepi para komentator… 🙂

  Komentar saya biasa tapi serius, saya tidak seperti SP dan SP juga tidak mau seperti saya. Saran saya, tidak perlu berbasa-basi seolah-olah saya sudah mengasari saudara padahal nyatanya biasa saja. saya tidak suka berbelit-belit dan kalau saudara tidak suka, ya sudah

 26. He he he… salut dach buat klub SP… FP & SP bisa spt saudara kembar identik gitu ya… dalam hal menanggapi komentar… 😆

  hmmmm bener juga… emang penting anonymitas itu 🙄

  Salam damai selalu…

 27. @Soegi

  katanya mas sebenarnya pengennya ga terlalu serius kok jadi senewen begitu

  Saya ga senewen kok mas, biasa saja dan terlanjur serius memang. Cukup banyak sudah kok pengalaman saya di sini.

  yo wis lah… pisss…. pisss…

  Maksudnya apa?

  Jika untuk menutup diskusi, saya belum sepakat, sebaiknya kita tuntaskan dulu pertanyaan-pertanyaan saya.

  Salam

 28. @Soegi

  katanya mas sebenarnya pengennya ga terlalu serius kok jadi senewen begitu

  Saya ga senewen kok mas, biasa saja dan terlanjur serius memang. Cukup banyak sudah kok pengalaman saya di sini. Darimana kesimpulan senewen itu mas?

  yo wis lah… pisss…. pisss…

  Maksudnya apa?
  Jika untuk menutup diskusi, saya belum sepakat, sebaiknya kita tuntaskan dulu pertanyaan-pertanyaan saya.

  Salam

 29. @soegi
  Setiap mas soegi menyampaikan sesuatu yang mas anggap sebagai bukti, maka yg saya baca hanyalah doktrin/dogma.
  Disinilah perbedaan mas soegi dengan mereka2 yang berseberangan dengan mas soegi. Bukti2 yang mas soegi sampaikan hanyalah spekulasi2, dan perkiraan2.
  Sulit mas soegi bagi kita untu menerimanya.
  Mohon mas soegi tingkatkan nilai dari bukti2 tsb.

  Wassalam

 30. @soegi

  He he he… salut dach buat klub SP… FP & SP bisa spt saudara kembar identik gitu ya… dalam hal menanggapi komentar… 😆

  hmmmm bener juga… emang penting anonymitas itu 🙄

  Ahh..mas soegi memang penuh dengan kecurigaan dan prasangka buruk. Prasangka mas soegi spekulatif. mestinya mas soegi tanya saja langsung. Bahaya lho mas kalau dibiasakan spekulatif dan prasangka buruk.. 😛 bisa jadi watak… 😀

  Wassalam

 31. @frozen

  Muawiyah itu sebenernya “antagonis” apa “protagonis” sih?

  Jawabannya tergantung terhadap siapa, kalau terhadap Imam Ali AS maka Muawiyah memang terbukti antagonis 😛

  @soegi

  kesalahan dalam berijtihad seorang sahabat ataupun ahlul bait adalah hal wajar, karena mereka juga manusia biasa… dan tak perlu kita menyikapinya dengan terlalu berlebihan…

  kesalahan sahabat sih wajar tetapi kalau ahlul bait maka itu tidak wajar. Kan Rasulullah mengatakan kalau mereka Ahlul Bait adalah pedoman umat islam agar tidak sesat, nah kalau ahlul bait salah itu kan gak wajar :mrgreen:

  perhatikanlah Rasulullah menyebut dua kelompok yang didamaikan oleh Imam Hassan adalah umat Islam

  Benar, tetapi Rasulullah SAW juga bilang kalau kelompok yang satunya adalah baghy 🙂

  seharusnya bagi kita kaum mutaakhirin ini, tak ada lagi yg perlu dipermasalahkan…

  Tidak ada yang perlu dimasalahkan karena kelompok yang benar itu sudah jelas. Justru yang menjadi masalah adalah orang-orang yang berusaha mengaburkan kebenaran dengan dalih adu domba atau menjaga persatuan 🙂

  @armand
  hmm itu komen buat Mas Soegi ya, kalau begitu saya ikutan lihat aja deh :mrgreen:

  @soegi

  Menurut anda mas, kekeliruan ijtihad seorang sahabat dalam satu masalah akankah menutupi kebenaran ijtihad dia dalam masalah2 yang lain? apakah satu kekeliruan yang dilakukan seseorang dapat menghilangkan semua keutamaan yang ada pada orang tsb?

  Terkadang kita terlalu terburu-buru menjudge keutamaan, apa yang kita dapati sebagai salah satu kebaikan sering kita nisbatkan pada keseluruhan pribadi orang tersebut. Padahal Seseorang adalah kumpulan perilakunya bukan salah satu perilaku adalah keseluruhan orangnya. Jadi dalam pandangan saya, baik kebaikan atau keburukan dapat terjadi pada siapapun yang tidak mendapat jaminan kesucian dari Allah SWT

  Sedangkan perbedaan ijtihad antara Mu’awiyah dan Imam Ali pada saat itu adalah dalam perkara putusan terhadap para pembunuh Utsman bin Affan, mereka berdua mempunyai argumentasi masing-masing…

  Tapi kalau memang seperti yang Mas katakan maka seyogiayanya tidak perlu sampai berperang kan. Agak aneh kan kalau berbeda argumen sampai memakan korban jiwa

  Jadi ya jangan samakan dengan pemikiran kita saat ini umat akhir zaman yg penuh dengan trik politik kotor dan teori konspirasi yang ga jelas…

  Iya juga ya, saya malah pernah membaca kalau Syiah itu berdiri karena konspirasi Yahudi oleh Ibnu Saba’ dan pengikutnya. Ini kan teori konspirasi yang sangat tidak jelas :mrgreen:

  @armand

  Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan “keutamaan” oleh mas. Silakan saja mengklaim seperti itu. Bagi saya keutamaan seseorang adalah dilihat dari ucapan-ucapan dan prilakunya yang menunjukkan ketaatan, ketaqwaan dan keilmuan.

  keutamaan itu maksudnya “sahabat”. Siapapun sahabat maka ia adalah utama apapun perilakunya :mrgreen:

  @soegi

  sekarang kalau anda berpemahaman seperti itu bagaimana pula riwayat tentang Imam Ali yang baru berbaiat kepada Abu Bakar setelah 6 bulan? padahal Abu Bakar telah dibaiat oleh mayoritas kaum muslimin saat itu? apakah penundaan seperti itu disebut penentangan terhadap kepemimpinan Islam yang sah?

  Nah itulah yang membuat saya bertanya-tanya, dalam pandangan Imam Ali apakah kepemimpinan islam saat itu adalah sah? kalau iya kok beliau tidak mau berbaiat sampai 6 bulan
  *cuma kepikiran*

  Sekali lagi perselisihan antara Mu’awiyah dan Imam Ali yang sebenarnya adalah dalam perkara putusan terhadap para pembunuh Utsman bin Affan, Mu’awiyah berpendapat bahwa setelah masalah darah Utsman diselesaikan baru dia akan bersedia berbaiat kepada Imam Ali tetapi Imam Ali berpendapat lain, beliau menginginkan agar kaum muslimin bersatu dan kuat lebih dahulu baru mengusut darah Utsman,

  Nanya nih, kalau memang soal darah Usman, maka apakah ketika Muawiyah menjadi khalifah masalah pembunuhan Usman ini benar-benar menjadi prioritas atau memang bener dituntaskan? Bisa tolong bantu saya untuk menjelaskan soal ini 🙂

  betapa sakit dan perihnya mereka mendengar khalifah Utsman bin Affan seorang sahabat utama dan menantu Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dibunuh dengan cara tragis seperti itu… sedangkan Mu’awiyah adalah kerabat dekat Utsman… itulah yang menyatukan mereka untuk menuntut balas atas terbunuhnya Utsman…

  Kan itu gak ada kaitannya sama Imam Ali

  belum lagi provokasi para pembunuh Utsman yang berusaha menyelamatkan diri mereka dengan cara mengadu domba para sahabat dan berlindung dibalik kebesaran Imam Ali dan mengaku sebagai syi’ah beliau…

  Apa bener pembunuh Usman itu mengaku sebagai Syiah Ali? hmm apa buktinya ya? adakah riwayat soal itu, saya kurang tahu lho soal ini 🙄

  Makanya jangan merasa apriori dulu dengan riwayat mengenai keutamaan sahabat dan jangan melihat dr satu sisi aza …

  Bukannya yang apriori itu adalah orang-orang yang ketika ditunjukkan kesalahan sahabat maka ia berkata “sahabat itu adlah generasi utama”. Mereka apriori dengan setiap kritikan terhadap sahabat karena keutamaan sahabat itu banyak.

  Itulah makanya sangat susah untuk nyambung mengenai sejarah generasi terdahulu umat ini… soalnya semuanya dipaksakan sesuai alur logika dan pemikiran manusia zaman ini… ya ga akan pernah nyambung

  Bener Mas, saya jadi susah nyambungnya ketika ada yang bilang kalau sejarah generasi terdahulu itu putih tak bernoda dengan sekumpulan keutamaan yang selangit padahal terjadp perang sesama muslim pada zaman sahabat, saya jadi susah mengerti alur logika ulama zaman sekarang yang menganggap perang itu sebagai hal yang bukan cacat dan tidak perlu diungkit-ungkit 🙂

  @armand

  Dan coba diingat sementara ini hadits keutamaan Muawiyyah di atas “Ya Allah Jadikalah Muawiyyah Seorang yang Memberi Petunjuk” adalah dhaif, kecuali mas bisa menunjukkan kebalikannya.

  Nah ini yang saya tunggu :mrgreen:

 32. @soegi

  menurut anda lari kemanakah para pembunuh Utsman saat itu dalam rangka menyelamatkan diri mereka? apa saja yang mereka lakukan agar terjadi peperangan antara Imam Ali dengan para Sahabat yang menuntut darah Utsman?

  Nah saya ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini
  siapa ya mereka dan kemana mereka pergi terus apa yang mereka lakukan

  sebenarnya kalau anda tidak terinfiltrasi oleh satu doktrin tertentu anda akan bisa melihat sedikit kebenaran dari pernyataan saya di atas…

  Saya rasa bukan itu kok masalah Mas Armand itu, saya juga merasa penjelasan Mas kurang mengena. Mungkin ini masalah bahasa atau apa, jadi yang harus dilakukan adalah usahakan diskusinya dengan bahasa yang lebih rinci dan jelas serta persempit tema yang akan dibicarakan satu-satu. Biar lebih nyambung, mungkin sih 🙂
  So, gak perlu bicara soal infiltrasi atau apa. lagipula apa Mas bisa menjamin kalau Mas sendiri bebas dari infiltrasi doktrin tertentu 🙂

  Penilaian dhaif thd hadits di atas masih debatable kok mas…

  Apa sih yang didunia ini yang tidak bisa didebat? Al Quran saja tetap ada orang yang mendebatnya apalagi hadis. Intinya standar benar itu bukan bisa didebat atau tidak

  yang jelas rawi2 hadits tsb tsiqat dan saya pribadi yg awwam ilmu hadits ini yakin kalau perawi Abdurrahman adalah orangnya satu

  Tapi kredibilitas Abdurrahman itu tidak ada keterangannya lho Mas, makanya ada yang bilang majhul

  dan dia adalah sahabat Nabi dari Syam sebagaimana yg disampaikan oleh Imam Bukhari, Al-Ajuri, Ibnu Asakir, Imam Ahmad dll…

  Tapi Ibnu Abdil Barr memastikan kalau ia bukan sahabat. Bukankah perbedaan pendapat ulama mesti dianalisis dengan cermat dan dinilai manakah yang lebih benar.

  jika berbeda dalam penulisan nama beliau, hal itu bukanlah merupakan suatu kekurangan yang besar dilihat dari banyaknya ahlul hadits yg meriwayatkannya,

  Sedikit catatab buat komen Mas yaitu Banyak ahli hadis yang meriwayatkan dengan jalan sanad yang ahad

  sehingga kekeliruan dalam penyebutan sanad dan nama dimungkinkan karena melemahnya hapalan salah seorang rawi sebagaimana mas SP sampaikan…

  Nah makanya saya katakan bisa saja perawi itu keliru ketika menyebut abdurrahman sebagai sahabat atau keliru ketika menyebut sighat isnad bahwa abdurrahman mendengar langsung dari sahabat. Lha kan hafalannya kacau so kemungkinan itu bisa saja terjadi kan

  atau sebagaimana yg dijelaskan oleh Haulasyiah ttg hal tsb … sebenarnya cukup kita memilih manakah hadits yang paling shahih diantara hadits2 tsb kalo ternyata dengan jalan mengumpulkannya kita malah kebingungan… yang jelas rawi2nya semuanya tsiqat…

  Misalnya nih saya pilih sanad ini
  Walid bin Muslim-Sa’id bin Abdul Aziz-Yunus bin Maisarah-Abdurrahman bin Umair Al Muzanni-Rasulullah SAW (HR Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin no 311)
  Semua perawinya tsiqat kecuali Abdurrahman bin Umair Al Muzanni dan ketika dilihat dalam kitab perawi hadis maka tidak saya temukan nama Abdurrahman bin Umair Al Muzanni, nah perawi ini jadi majhul dong. So, jadi dhaif dah

  Pertanyaan : apakah kita dapat menghukumi mudhtharib dan ghairu tsabit thd semua hadits2 tsb hanya karena ketika dikumpulkan terlihat antara hadits yg satu dg yg lain berbeda dalam sanad dan penyebutan nama sahabat?

  ya itu namanya mudtharib jika kekacauan itu terletak pada sanad yang sama atau perawi yang sama. Penyebutan nama perawi yang berbeda-beda padahal itu bukan kuniyahnya itu juga bisa disebt mudhtharib

  Bukankah kedudukan mudhtharib hadits tsb baru terlihat setelah dikumpulkan?

  Makanya sebisa mungkin saya mengumpulkan semua sanadnya 🙂

  Logika saya yg awwam ini mengatakan seharusnya diantara sanad2 yg dikumpulkan tsb ada sanad yang paling benar dan ada yang kurang benar dalam penulisannya…

  Bagaimanakah cara menentukan yang paling benar dan kurang benar dalam penulisannya.Bagi saya hadis tersebut dikatakan mudhtharib karena susah menentukan yang mana yang paling benar dan kurang benar 🙂

 33. @FP
  Haaaah, wah wah apa mata saya salah melihat. Dikau mau juga akhirnya komen di gubuk miskin saya 😆
  btw, kesambet apa nih. Jangan-jangan lagi bosan disana ya :mrgreen: ,bisa dimaklumi
  *siap-siap digampar*
  Hmm untuk standar dirimu, komentarnya lumayan, saya kasih nilai 7 deh 😛 .
  *ditimpuk*

  SP, Syaikh Syu’aib Al Arnauth juga melemahkan hadis ini dalam Musnad Ahmad, kokk tidak dimasukkan?

  Oh iya, saya lupa. Saya cek dulu lagi deh
  Terimakasih masukannya

  @armand

  Bukankah mas sendiri yang mengakui bahwa mas menggunakan bahasa yang tidak umum yakni dengan “low level language”?

  Mungkin Mas soegi itu agak low profile 🙂
  boleh juga tuh komentarnya, ada beberapa poin yang membuat saya berkerut :mrgreen:

  @halwa
  hmm apa ya 🙄
  *ikutan mikir*

  @truthseeker08

  Wahh..tajem banget analisanya…
  btw ditujukan ke siapa yaa?

  Ah cuma segitu aja kok Mas, masih belum bisa dibandingkan sama saya
  *tertawa gila-gilaan*

  Good argument.. hopefully mas soegi tetap konsisten dan fokus menanggapinya.

  Wassalam

  Ikut mengaminkan 🙂

  @soegi

  FP di sini apakah First Prince? kalo bener salam kenal aza ya… wah kapan nich dilantik jadi The King? he he just kidding mas…

  Beliau sudah kenal kok dengan situ he he he
  btw The Kingnya juga sudah dilantik 😛

  ato sebaliknya hadits yg lemah diangkat-angkat supaya naik derajatnya

  Makanya perlu dilakukan analisis yang cermat mengenai hadis-hadis tersebut. Bagi saya hadis di atas itu masuk dalam kategori ini :mrgreen:

  logika mayor disini adalah baahwa sahabat yg didalamnya termasuk ahlul bait, mereka adalah utama karena kedekatan mereka dengan Rasulullah…

  Hmm kalau bagi saya ini sih masih logika minor, logika mayor saya adalah Pegangan Umat Islam agar tidak sesat adalah Al Quran dan Ahlul Bait.

  nah kalo ada hadits2 yg diperselisihkan tentang satu ato beberapa keutamaannya tidak lah akan pernah bisa menghapus keutamaanya secara keseluruhan,

  Semua memang ada tempatnya masing-masing, tidak perlu memperluas atau generalisasi kan. Jika memang begitu maka saya setuju 🙂

  atopun jika ada ijtihad beliau yg dinilai oleh orang Islam setelah-nya keliru.. tidaklah akan menghapus keutamaan dan kemuliaannya forever…

  Tapi itu menjadi bukti kalau mereka tidak selalu benar dan bukan sebagai pedoman Umat agar tidak sesat.

  memang Bukhari tidak mengatakan Abdurrahman adalah sahabat, tetapi cukup ditunjukkan bahwa Abdurrahman mendengar dari Rasul berarti dia adalah seorang shahabat..

  Ngomong2 soal Bukhari, saya jadi kepikiran kenapa Bukhari tidak memasukkan hadis ini dalam kitab Shahihnya. Beliau bahkan menulis tentang Muawiyah dengan Bab sebutan Muawiyah bukan Keutamaan Muawiyah. Kalau menurut Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari itu dikarenakan Bukhari berpegang pada Syaikhnya Ishaq bin Rahawaih bahwa tidak ada satupun keutamaan Muawiyah yang shahih. Nah gimana? 🙂

  Al-Bukhari dalam “At-Tarikhul Kabir” (5/240), berkata Al-Bukhari: “tergolong Asy-Syamiyyin (perowi yang berasal dari negeri Syam). Berkata Abu Mushir, berkata Abdullah bin Marwan dari Sa’id dari Rabi’ah dia mendengar langsung Abdurrahman, dia mendengar langsung nabi shalallahu ‘alaihi wasallam

  Saya agak bingung juga dengan tulisan haulasyiah. Sanad yang saya temukan bukan Abdullah bin Marwan tetapi Abdullah dari Marwan, apa saya yang salah atau justru haulasyiah yang keliru? hmm aneh juga

  Ibnu Asakir dalam “Tarikh Dimasyq” (35/229): “Abdurrahman bin Abi ‘Umairah Al-Muzani ada mengatakan Al-Azdi saudara Muhammad bin Abi ‘Umairah dan dia adalah seorang shahabat.

  Ini bukan jawaban Mas, Ibnu Asakir cuma menyebutkan bahwa Abdurrahman itu ada yang mengatakan al Muzanni dan Al Azdi tetapi sepertinya beliau sendiri memilih Al Muzanni. Pertanyaannya kan yang benar itu yang mana? Al Azdi atau Al Muzanni? itu kan beda. Misalnya nih kalau ada seorang perawi yang dikatakan Abu Yazid Al Kufi ini artinya ia orang Kufah tetapi kalau disebutkan Abu Yazid Al Basri itu artinya ia orang Basrah. nah kan gak bisa dibilang dua-duanya. Apa ia orang Basrah sekaligus orang kufah? ah kayaknya nggak deh, atau Mas ada penjelasan lain. silakan, silakan 🙂

  dan saya pun tetap berpendapat bahwa Abdurrahman itu ya satu macam aza orangnya…

  Hmm terus orangnya yang mana Mas 🙄

  Ibnu Hajar dalam “Al-Ishabah” (4/342): “dan hadits-hadits ini walaupun tidak terlepas sanadnya dari pembicaraan akan tetapi dengan semua jalur jalurnya menjadi sah, dan Abdurrahman adalah seorang shahabat.“

  Sebenarnya kata-kata Ibnu Hajar itu ada terusannya, ia bilang kalau pad akhirnya hadis itu memiliki cacat mudhtharib dari para perawi tsiqah. Makanya Ibnu Hajar tidak berhujjah dengan hadis ini ketika membahas tentang Muawiyah dalam Fath Al bari. Rasanya sudah saya tulis di atas 🙂

  Kalo saya untuk kasus ini, saya pilih riwayat dari ahlul hadits yg paling senior dan paling wara’ dan paling teliti dalam meriwayatkan hadits…

  Ho ho ho siapakah dia? saya jadi ingin tahu :mrgreen:

  terus terang dg mengatakan hadits tsb mudhtharib ghairu tsabit itu tidak cukup kuat untuk menzerokan semua sanad di atas mas… Padahal kita tahu ada sanad yg sempurna dg rawi2 yg tsiqat padanya…

  Ah tulisan saya sudah sangat panjang kok, so itulah tanggapan saya. Hadis Mudhtharib kedudukannya dhaif dalam Ulumul Hadis. Yang ini benar-benar standar kok 🙂

  ibaratnya dengan kita menginfakkan emas sebesar gunung uhud pun belum separuh mud dr keutamaan sahabat Nabi… perjuangan mereka menegakkan Islam itu lho bro…

  Tapi kalau bicara soal Muawiyah? hmm perjuangan apa yang ia lakukan untuk menegakkan islam, mohon wejangannya?

  @Rafi Sutan
  waduh feminis
  saya sungguh tidak mengerti 🙄

  @armand

  Saya jadi pengen nanya. Sebenarnya apa sih definisi “keutamaan” itu menurut mas sehingga seorang sahabat Nabi berhak menyandangnya?

  Saya ulangi nih, keutamaan itu karena mereka sahabat :mrgreen:

  Makasih….cuman ga tau kapan ini akan berakhir?

  Sepertinya tidak akan berakhir, lagipula tidak perlu melihat akhir yang penting kan jalannya 😛
  *sok bijak mode on*

  1) Dari sisi Sunni selalu menggembar-gemborkan bahwa kedua sahabat ini telah diadu domba sehingga terjadi peperangan. Tapi siapa yang mengadu domba? Tidak pernah disebutkan.

  Nah kalau yang ini saya sepakat. Saya pernah membaca di Bidayah wa An Nihayah mengenai adanya pihak yang mengadu domba para sahabat dalam perang tersebut. Tetapi riwayat tersebut sanadnya dhaif karena Saif bin Umar, yang anehnya tidak diberikan komentar oleh Al Hafiz Ibnu Katsir 😦

 34. @FP
  hmm komen U yang ini lumyan lebih menyerang, saya nilai 8,5 😆
  Tapi jangan langsung cool begitu dong. Orang kan bisa salah persepsi nantinya 😛
  Salam damai 🙂

  @soegi

  kyknya anda terlalu serius untuk ditanggapi ya mas… yg relax dikit napa bro… 🙂 mbok ya kayak mas SP, yg walopun beliau sibuk tetapi tetep sabar ngadepi para komentator…

  Dia orangnya baik kok, ganteng lagi, tidak sombong, gemar menabung dan hafal pancasila :mrgreen:
  *cuih, cuih, cuih*
  btw, nyantai aja kok Mas 🙂
  Salam damai

  saya kira untuk sementara dipending dulu aza diskusi ini soalnya kalo diteruskan bakalan useless… :mrgreen: dan juga indicator2 nya dah nampak … mesin dah mulai panas perlu didinginkan dulu sejenak biar ga meledak dan nyaman lagi gituch 😆

  damai… damai… ngadem dulu aaahhh…

  see u di next sessions 😆

  Lho, lho, gak bisa begitu dong saya kan baru ikutan. mana bisa begitu, gak boleh gak boleh 😆
  Yah SP SP malangnya nasibmua he he he he
  Salam damai

 35. @FP

  lihat sendiri apa yang ditulis Ibnu Hajar dalam Taqrib At Tahzib atau Tahzib At Tahzib. Dan hal ini sudah dikutip Syu’aib Al Arnauth dalam Musnad Ahmad. Tidak ada yang menentang kalau Sa’id mukhtalit

  Kalau tidak salah salah satunya Yahya bin Main, bener nggak?

  Yakin, semua sanad di atas justru membuktikan kacaunya periwayatan Sa’id mengenai hadis ini. Semua kekacauan yang ditulis SP di atas terletak setelah periwayatan Sa’id

  Siiip, sepakat itu poinnya 🙂

  Komentar saya biasa tapi serius, saya tidak seperti SP dan SP juga tidak mau seperti saya.

  Apa benar begitu, saya sih memang tidak mau seperti dirimu tetapi dikau kan tidak lebih pintar dari saya 😆
  *haiyyah ngomong apa ya saya*

  Saran saya, tidak perlu berbasa-basi seolah-olah saya sudah mengasari saudara padahal nyatanya biasa saja. saya tidak suka berbelit-belit dan kalau saudara tidak suka, ya sudah

  Jangan ngambek gitu dong, ah sok cool banget :mrgreen:

  @soegi

  He he he… salut dach buat klub SP… FP & SP bisa spt saudara kembar identik gitu ya… dalam hal menanggapi komentar… 😆

  Ho ho ho saya memang belajar dari dia segal hal yang berkaitan dengan blog ngeblog gak jelas ini :mrgreen:
  Tapi fitnah itu, saya gak mau jadi saudara kembarnya
  Huuuuh mana bisa dibandingkan sama saya
  *ditimpuk meteor*

  hmmmm bener juga… emang penting anonymitas itu 🙄

  Salam damai selalu…

  Hmm maksudnya apa ya, tapi walaupun penting saya sudah gak anonim lagi kok, Makanya yang lain wanti-wanti supaya saya gak ngelink mereka. Padahal derita itu kan harus ditanggung bersama 😆

 36. @armand

  Maksudnya apa?
  Jika untuk menutup diskusi, saya belum sepakat, sebaiknya kita tuntaskan dulu pertanyaan-pertanyaan saya.

  Sepakat, hidup Mas Armand, ayo semangat Mas Soegi
  *provokator mode on*

  @truthseeker08

  Ahh..mas soegi memang penuh dengan kecurigaan dan prasangka buruk. Prasangka mas soegi spekulatif. mestinya mas soegi tanya saja langsung.

  Yah saya sudah biasa digituin 😦 . Jadi sedih tapi hidup memang keras dan penuh perjuangan
  *maksudnya apa ya 😛 *

  Bahaya lho mas kalau dibiasakan spekulatif dan prasangka buruk.. 😛 bisa jadi watak…

  Semoga saja tidak 🙂
  Salam damai selalu

 37. Mantafffffff, semakin lama antum semakin hefattt saja
  *Menjura*

 38. Duh duh duh baru ingat,,,,”FP”??? temanmu yang waktu itukah
  mirza masih di luar kota belum bisa balik ke Palembang but
  “I’m Back” 😆

 39. soegi dan second ini jangan-jangan orang yang sama, kok sedikit-sedikit bilang “salam damai” , gak ada kosakata lain ya bung?

 40. @Mila
  Betul sekali….. soegi dan Second emang sama orangnya…. sama2 dimulai dari hurup “s”.
  “salam damai”………….. ikutan juga

 41. @FP & SP

  Thanks pencerahannya. Syukurlah mas-mas berdua juga terlahir di jaman yang sama dengan saya 🙂
  Semoga Allah swt terus menambah ilmu dan derajat mas berdua. Amin.

  Salam

 42. Tampaknya dah adem nich… go ahead…

  @armand

  bukannya saya ga mau nerusin diskusi dg anda, cuma saya sudah jelaskan berulang-ulang tetapi anda masih menanyakan hal yg sama berulang-ulang juga… jadinya useless 🙂

  Tetapi baiklah untuk menjawab pertanyaan anda dan mas SP juga tentang peristiwa yg terjadi antara Mu’awiyah dan Ali, kemanakah larinya para pembunuh Utsman yg merupakan sebab utama peristiwa tsb dll menurut riwayat yg InsyaAllah bisa dipertanggungjawabkan ato nantinya mas bro mau teliti lagi ya monggo, silahkan download ebook di link berikut ini :

  http://www.salafishare.com/21FDX5G8PBI7/UA4XEYX.zip

  Mohon dibaca dengan carefully, kalopun anda sekalian tidak mempercayai ya paling tidak buat nambah wawasan aza… ga rugi tho? Gratis lagi 🙂

  @FP

  Silahkan anda dengan keyakinan anda, tetapi bagi saya argumen anda belum cukup kuat untuk mendhaifkan semua sanad2 hadits tsb… dengan melihat banyaknya ahlul hadits yg meriwayatkan sanad2 hadits tsb… saya masih berpegang pendapat ulama2 yg menyatakan hadits yg diriwayatkan Bukhari dll tsb adl Hasan Shahih.

  @SP

  Thx tanggapannya bro..cuma saya akan tanggapi yg perlu aza ya… o iya itu saya link-kan ebook tinggal download aza utk menjawab sebagian pertanyaan anda bro…

  kesalahan sahabat sih wajar tetapi kalau ahlul bait maka itu tidak wajar. Kan Rasulullah mengatakan kalau mereka Ahlul Bait adalah pedoman umat islam agar tidak sesat, nah kalau ahlul bait salah itu kan gak wajar

  Hmm kalau bagi saya ini sih masih logika minor, logika mayor saya adalah Pegangan Umat Islam agar tidak sesat adalah Al Quran dan Ahlul Bait.

  Menurut anda kelompok mana di zaman sekarang ini yang mengikuti ahlul bait dengan baik dan benar mas? Tunjukkan… tunjukan… kepada saya, saya mau mengikutinya…
  *serius mode on*

  Tapi kalau bicara soal Muawiyah? hmm perjuangan apa yang ia lakukan untuk menegakkan islam, mohon wejangannya?

  Kayaknya dah saya titipin ke mas Armand dech mas sedikit contohnya… pake link lagi… 🙂

  @Mila

  soegi dan second ini jangan-jangan orang yang sama, kok sedikit-sedikit bilang “salam damai” , gak ada kosakata lain ya bung?

  Beda-lah mbak… kalau SP salamnya “Salam damai” kalo saya “Salam damai selalu…” ingat di akhir kalimat ada titik 3 x, itu sudah dipatenkan TM lho mbak 😆

  Kalo SP jadi FP atau anggota klub-nya mungkin mudah buat beliau, tapi kalo jadi saya…? Kayaknya butuh usaha ekstra dech beliau… :mrgreen:
  *kabuurr… dilempar sandal jepit ama pemilik blog*

  Salam damai selalu…

 43. @soegi

  dengan melihat banyaknya ahlul hadits yg meriwayatkan sanad2 h@adits tsb… saya masih berpegang pendapat ulama2 yg menyatakan hadits yg diriwayatkan Bukhari dll tsb adl Hasan Shahih.

  ngasal doang, oooh jadi kalau suatu hadis diriwayatkan oleh banyak ahli hadis maka otomatis pasti kuat 😆

  konsisten nggak nih, ntar kalau ada hadis lain soal keutamaan Ahlul bait yang diriwayatkan olh banyak ahli hadis lu ikut-ikutan haulasyiah yang mendhaifkan 😆

  hasan shahih itu terminologi tirmizi kan, rasanya dia juga gak bilang hadis ini “hasan shahih”. Jadi pndapat siapa yang anda pegang kalau hadis ini “hasan shahih” 😆

 44. @atasku

  ya ga ngasal-lah bro.. lha wong kita ini cuma ngikut ulama kok sedangkan ulama hadits lebih dari satu… kalo saya ahlul hadits… bolehlah sampeyan bilang saya ngasal… ato sampaian kah ahlul hadits itu? gelarnya kan udah “As Saqqaf” :mrgreen: mohon fatwanya syaikh… 😆

  Sampeyan sendiri gimana? konsisten ga? 😆

  Salam damai selalu…

 45. @ soegi
  ngikut ulamanya ngasal, 😆
  belum dijawab kan, lu itu ngikut siapa waktu bilang tu hadis “hasan shahih”. bisanya ngasal doang kan, kagak tahu ulama mana yang diikut. apa urusannya gue konsiste atau kagak, kaa yang ngomongnya besar kan lu bukan gue. Bilangnya ulama tapi giliran ditanya kagak tahu, siapa yang ngomong “hasan shahih”?? hayooo jawab, atau memang ngasal

 46. Cek aza di sini:

  Kitabul Manaqib, Shahih Sunan At-Tirmidzi karya Asy-Syaikh Al-Albani, hadits no: 3842

  atau

  Silsilah al-Ahadits al-Shahihah (Maktabah al-Ma`arif, Riyadh, 1995), hadis no: 1969

  Salam damai selalu…

 47. @Soegi

  bukannya saya ga mau nerusin diskusi dg anda, cuma saya sudah jelaskan berulang-ulang tetapi anda masih menanyakan hal yg sama berulang-ulang juga… jadinya useless

  Apanya yg berulang-ulang? jawaban mas saja yang ngelantur dan ga fokus.

  Pertanyaan saya yang belum mas jawab yang ini yang mas bilang sdh dijawab berulang-ulang;

  1. Saya jadi pengen tau apa sih yang digambarkan banyak orang jaman sekarang mengenai perang Shiffin ini menurut mas?

  2. Lalu, jika kita tidak boleh mengikuti ijtihad mereka, lantas apa maknanya Muawiyyah yang keliru berijtihad memerangi Imam Ali mendapat 1 pahala?

  Yang ini apakah diulang-ulang juga mas?

  3. Pertanyaannya, apa maksudnya “tempat di syurga” ditulis di dalam kurung? Apakah penambahan dari hadits yang asli?

  Bagian yang ini juga belum mas jawab

  4. Bukankah mas ingin meyakinkan saya bahwa Muawiyyah adalah sahabat Rasul yang utama? Jika mas tidak yakin dapat menemukan, ya tidak apa-apa bilang saja.
  Bagaimana mungkin mas menyerahkan tanggung jawab mas ke orang lain? Jika demikian halnya, mengapa tidak sekalian saja semua komen mas isinya saran/perintah buka di internet?

  5. Saya jadi pengen nanya. Sebenarnya apa sih definisi “keutamaan” itu menurut mas sehingga seorang sahabat Nabi berhak menyandangnya?

  Ada pertanyaan SP ke mas mengenai Muawiyyah juga dan mas jawab begini kan?

  Kayaknya dah saya titipin ke mas Armand dech mas sedikit contohnya… pake link lagi…

  Kapan mas titipin ke saya kisah perjuangan Muawiyyah menegakkan Islam? Hei, yang bener aja mas. Mas ngga pernah nitipin saya kisah model gitu.

  Bila argumen mas kuat, logis dan konsisten, nanti bisa kita akhiri

  Salam

 48. @armand

  Baiklah saya jawab pertanyaan2 anda yg blm terjawab

  1. Saya jadi pengen tau apa sih yang digambarkan banyak orang jaman sekarang mengenai perang Shiffin ini menurut mas?

  Yang digambarkan orang zaman sekarang, kebanyakan mereka memproyeksikan perselisihan yg terjadi saat itu spt yg terjadi pada zaman sekarang, hanya masalah perebutan kekuasaan dan politik tanpa ada ruh agamanya, padahal jauh dari yg seperti itu… mereka berselisih karena mempertahankan ijtihad mereka masing2.

  2. Lalu, jika kita tidak boleh mengikuti ijtihad mereka, lantas apa maknanya Muawiyyah yang keliru berijtihad memerangi Imam Ali mendapat 1 pahala?

  Dalam satu hadits dikatakan bahwa Hakim jika berijtihad, jika benar ijtihadnya dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala… tentunya mereka adalah orang2 yg memang berhak untuk berijtihad Ali dan Mu’awiyah adalah orang2 yang berhak untuk berijtihad…

  3. Pertanyaannya, apa maksudnya “tempat di syurga” ditulis di dalam kurung? Apakah penambahan dari hadits yang asli?

  Itu hanya penjelasan saja dari apa yang dimaksud kalimat sebelumnya “telah dipastikan bagi mereka”.

  4. Bukankah mas ingin meyakinkan saya bahwa Muawiyyah adalah sahabat Rasul yang utama? Jika mas tidak yakin dapat menemukan, ya tidak apa-apa bilang saja.
  Bagaimana mungkin mas menyerahkan tanggung jawab mas ke orang lain? Jika demikian halnya, mengapa tidak sekalian saja semua komen mas isinya saran/perintah buka di internet?

  Justru karena saya yakin anda dengan mudah dapat menemukannya, makanya saya sarankan ke anda… dan supaya tidak terlalu banyak space di blog ini yg kemakan oleh saya…

  5. Saya jadi pengen nanya. Sebenarnya apa sih definisi “keutamaan” itu menurut mas sehingga seorang sahabat Nabi berhak menyandangnya?

  Ahlul bait dan sahabat Nabi mempunyai kelebihan baik dalam ilmu, pemahaman dan pengamalan terhadap agama ini, itulah keutamaan mereka… merekalah yang menyaksikan ketika wahyu turun kepada Nabi, mereka pun mendengar penjelasan wahyu tersebut dari nabi dan merekapun melaksanakan pengamalan dari wahyu tsb atas petunjuk Nabi dalam kehidupan mereka sehari-hari … secara logika juga sudah jelas sekali…

  Hal tsb dikuatkan oleh nash2 yg ada dalam Qur’an maupun Sunnah… Allah dan Rasul-Nya menjadi saksi tentang keutamaan mereka…

  Jika anda yakin bahwa Ahlul Bait punya keutamaan, maka anda pun seharusnya yakin bahwa para sahabat pun mempunyai keutamaan… karena mereka adalah satu umat saat itu sebagai “Khairu Ummat”

  Saya sudah menjawab pertanyaan anda…

  Salam damai selalu…

 49. @armand

  O iya satu lagi blm saya jawab

  Ada pertanyaan SP ke mas mengenai Muawiyyah juga dan mas jawab begini kan?

  Kayaknya dah saya titipin ke mas Armand dech mas sedikit contohnya… pake link lagi…

  Kapan mas titipin ke saya kisah perjuangan Muawiyyah menegakkan Islam? Hei, yang bener aja mas. Mas ngga pernah nitipin saya kisah model gitu.

  Yang saya maksudkan adalah link mengenai Ummu Haram yang diberitakan mati syahid bersama armada laut pertama umat Islam, yang menggembirakan hati Nabi Shalalallahu ‘alaihi wassalam dan beliau pun memujinya, dan ternyata Mu’awiyah lah yang menjadi pemimpin armada laut pertama umat Islam saat itu dan berhasil mengalahkan dan menaklukan Cyprus pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ra… inilah sedikit contoh perjuangan Mu’awiyah yang saya maksud…

  Salam damai selalu…

 50. Jangan jadikan perbedaan menjadi suatu perpecahan,tetapi jadikanlah perbedaan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat

  Agar bisa saling mengisi satu dengan yang lainnya…

  Maaf kalau ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya tulis:smile:

  Salam Damai penuh Cinta di dalam Rahmat dan Ridho_Nya

  Wanita yang fakir

 51. @Soegi

  Baiklah saya jawab pertanyaan2 anda yg blm terjawab

  Ah maaf, sayangnya jawaban-jawaban mas sebaliknya malah membuka banyak pertanyaan lagi;

  Jawaban pertama;

  Yang digambarkan orang zaman sekarang, kebanyakan mereka memproyeksikan perselisihan yg terjadi saat itu spt yg terjadi pada zaman sekarang, hanya masalah perebutan kekuasaan dan politik tanpa ada ruh agamanya, padahal jauh dari yg seperti itu… mereka berselisih karena mempertahankan ijtihad mereka masing2.

  Ini sih menurut saya cuma asumsi dan klaim mas yang sangat perlu dikritisi

  (1) Sejauhmana klaim mas ini valid? Ini asumsi mas semata atau sudah berdasar hasil penelitian?

  (2) Ruh agama? Dimana ruh agama pada pemberontakan Muawiyyah ini? Ruh agama apa yang memicu pemberotakan dan pembunuhan terhadap umat Islam?
  Kalau mas maksud yang memicu pemberontakan adalah hasutan Syetan ke Muawiyyah dan ketidaksukaan Muawiyyah terhadap Imam Ali, maka ini lebih masuk diakal.

  (3) Saya koreksi punya mas, bukan mempertahankan ijtihad masing-masing, tetapi yang satu mempertahankan dan mengikuti hasutan Syetan dan kebencian, sementara yang satu mempertahakan diri dan umat dari makar dan pemberontakan.

  Jawaban kedua;

  Dalam satu hadits dikatakan bahwa Hakim jika berijtihad, jika benar ijtihadnya dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala… tentunya mereka adalah orang2 yg memang berhak untuk berijtihad Ali dan Mu’awiyah adalah orang2 yang berhak untuk berijtihad…

  (1) Imam Ali tidak bisa disandingkan dan dibandingkan dengan Muawiyyah. Yang satu penuh dengan keutamaan dan kemuliaan, sementara yang satu penuh dengan hasad dan kebencian.

  (2) Siapa yang memberikan otoriti bahwa seseorang boleh atau tidak berijtihad? Apakah Rasul saw pernah memberikan hak mulia ini kepada beberapa orang? Siapa saja?

  (3) Bukankah hanya Hakim yang diberi wewenang berijtihad? Mengapa Muawiyyah ikut-ikutan berijtihad?

  (4) Apakah setiap ucapan dan prilaku yang berbeda dan yang bahkan menyimpang dari kitabullah serta sunnah Nabi saw tetap dimaknai ijtihad? Bukankah ijtihad yang membentuk sebuah perkara baru yang tidak pernah dicontohkan Rasul saw dan tidak termaktub dalam kitabullah adalah bid’ah? Dan setiap bid’ah adalah sesat?
  Bagaimana mas menjelaskan ini?

  (5) Sekalian aja, apa arti ijtihad menurut mas?

  Jawaban ketiga;

  Itu hanya penjelasan saja dari apa yang dimaksud kalimat sebelumnya “telah dipastikan bagi mereka”.

  Iya mas. Apakah itu penambahan dari hadits yang asli? Siapa yang menambahkan?

  Jawaban keempat;

  Justru karena saya yakin anda dengan mudah dapat menemukannya, makanya saya sarankan ke anda…

  Maaf, mengecewakan mas, ternyata saya kesulitan untuk mencari keutamaan2 Muawiyyah. Tolong dibantu mas.

  dan supaya tidak terlalu banyak space di blog ini yg kemakan oleh saya…

  Mas berkomen seakan-akan keutamaan Muawiyyah begitu banyak sehingga blog ini akan dipenuhi olehnya. Lucu juga sih, padahal sampai saat ini mas belum mampu membuktikannya. Ngga usah link, hadits-hadits dan riwayat yang singkat saja. Mas bisakan mengambil yang inti-inti saja? Jangan seperti link mengenai keutamaan Ummi Haram, saya musti nyari sana-sini nama Muawiyyah.

  Jawaban kelima;

  Ahlul bait dan sahabat Nabi mempunyai kelebihan baik dalam ilmu, pemahaman dan pengamalan terhadap agama ini, itulah keutamaan mereka…

  Ahlulbayt ngga bisa disejajarkan mas. Mereka memiliki keutamaan dan kemuliaan di atas para sahabat (kalau ga setuju, kita bisa diskusi di blog ini yang membicarakan mengenai Hadits Tsaqalain dan Surah Al-Ahzab; 33).

  …merekalah yang menyaksikan ketika wahyu turun kepada Nabi, mereka pun mendengar penjelasan wahyu tersebut dari nabi..

  Apa istimewanya? Bagian ini juga diperoleh oleh mereka yang kafir dan munafik.

  ..dan merekapun melaksanakan pengamalan dari wahyu tsb atas petunjuk Nabi dalam kehidupan mereka sehari-hari … secara logika juga sudah jelas sekali…

  Apa bedanya dengan kita? Kita juga telah dan sedang mengamalkan petunjuk Nabi saw dan mengamalkan kitabullah.

  Secara logika jelas sekali bahwa bagian ini bukan merupakan keutamaan. Ini biasa saja.

  Hal tsb dikuatkan oleh nash2 yg ada dalam Qur’an maupun Sunnah… Allah dan Rasul-Nya menjadi saksi tentang keutamaan mereka…

  Siapa itu yang disebut-sebut dalam Alquran dan oleh Rasul saw? Apakah Muawiyyah juga termasuk di dalamnya?

  Jika anda yakin bahwa Ahlul Bait punya keutamaan, maka anda pun seharusnya yakin bahwa para sahabat pun mempunyai keutamaan…

  Tentu saja ada beberapa sahabat yang memiliki keutamaan. Namun berbeda dengan mas yang memukul rata semua sahabat memiliki keutamaan. Bagi saya keutamaan sahabat ditentukan oleh ketataan, ketaqwaan dan keilmuan mereka (juga ditambah dengan pujian-pujian Rasul saw dan Allah swt kepada mereka). Apakah mas tidak bisa memahami hal ini?

  karena mereka adalah satu umat saat itu sebagai “Khairu Ummat”

  Ah mas, klaim lagi. Bagaimana mas bisa mengklaim tanpa berpikir jernih lebih dulu? Bagaimana mas bisa menjelaskan perselisihan-perselisihan antara Fatimah-Ali dengan Abubakar, penolakan baiat Imam Ali terhadap Abubakar, pembunuhan Umar, pembunuhan Utsman, peperangan Imam Ali dan Muawiyyah, peperangan Imam Ali dan Siti ‘Aisyah, pembunuhan Imam Husein, dll pembunuhan? Apakah itu semua menunjukkan umat yang satu dan sebagai “Khairu Ummat”?

  Saya sudah menjawab pertanyaan anda…

  Iya benar, tapi belum selesai…..

  Satu lagi jawaban mas;

  Yang saya maksudkan adalah link mengenai Ummu Haram yang diberitakan mati syahid bersama armada laut pertama umat Islam, yang menggembirakan hati Nabi Shalalallahu ‘alaihi wassalam dan beliau pun memujinya, dan ternyata Mu’awiyah lah yang menjadi pemimpin armada laut pertama umat Islam saat itu dan berhasil mengalahkan dan menaklukan Cyprus pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ra… inilah sedikit contoh perjuangan Mu’awiyah yang saya maksud…

  (1) Siapa yang menyatakan bahwa Muawiyyah menjadi pemimpin perangnya? Di tulisan itu tidak ada satu kalimatpun seperti yang mas sebutkan.

  (2) Hingga mas mampu menunjukkan bahwa Muawiyyah juga turut berperang, membunuh musuh (dan mati dalam peperangan) bukan cuman ngantar, maka saya “terpaksa” memujinya. Namun jika mas belum bisa menunjukkan, maka “terpaksa” saya masih meragukan keikutsertaan Muawiyyah dalam perang yang dimaksud. Sehingga link ini belum memberikan hujjag yang kuat.

  Salam

 52. @armand

  Saya sudah jawab pertanyaan anda dan itulah pendapat saya… jika anda berbeda dg saya ya ga pa2… tetapi anda juga mesti sadar bahwa anda pun tidak lepas dari klaim2… apakah anda sudah mendownload dan membaca ebook di link yg saya berikan? di situ jika anda membacanya dg carefully anda akan dapatkan banyak jawaban dari pertanyaan2 anda mengenai perselisihan antara Imam Ali dan mu’awiyah dan di dalamnya dituliskan juga sumber2 riwayatnya…

  contoh bahwa perselisihan tsb tidak lepas dari ruh agama adalah sebelum Mu’awiyah menuntut agar darah Utsman diselesaikan, Mu’awiyah telah meminta hadits2 nubuwat Nabi tentang Utsman saat terjadinya fitnah kepada para sahabat yg msh hidup, bahkan untuk memperkuat dan meyakinkannya Mu’awiyah berkirim surat ke Aisyah mengenai kebenaran hadits tentang Utsman… sehingga membuat tekadnya bulat untuk menuntut darah Utsman…

  Saya mohon anda membacanya dulu sebelum berkomentar dan bertanya…

  (3) Bukankah hanya Hakim yang diberi wewenang berijtihad? Mengapa Muawiyyah ikut-ikutan berijtihad?

  Kalo anda menganggap rendah Mu’awiyah sih akan spt itu kesimpulannya… sedangkan Ibnu Abbas saja menganggap bahwa Mu’awiyah termasuk orang faqih dlm soal agama… dan saya lebih mendengarkan beliau ini drpd anda, ingat ya mas Mu’awiyah saat itu adalah pemimpin penduduk Syam, keputusan ada di tangannya dan dia menganggap pembaiatan Imam Ali oleh sebagian kaum muslimin di Madinah belum sah tanpa baiat penduduk Syam dan sekitarnya, sehingga dia menuntut diselesaikan dulu urusan darah Utsman baru dia bersedia berbaiat kepada Imam Ali ato siapapun yg diputuskan dlm musyawarah. Makanya baca donk mas ebooknya… 🙂

  kayaknya setiap jawaban2 yg saya berikan, anda sering kurang memahaminya, shg saya mesti menjelaskan bolak-balik lagi, muter2 terus… 😆 itulah makanya akan memakan space di blog ini.

  tentang keutamaan silahkan jika anda berpendapat lain dg saya dan silahkan aja jika anda menganggap bhwa kita sederajat dg mereka generasi awal Islam, padahal Allah saja membedakan tingkatan2 sahabat pada waktu itu dan Nabi pun mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah pada masa beliau kemudian sesudahnya dan sesudahnya. yaitu sampai masa tabi’ut tabi’in. kalopun ada hadits yg mengatakan manusia setelah sahabat ada yg lebih utama dr sahabat, itu adlah jenis keutamaan tersendiri dan tentunya tidak bisa menghapus keutamaan2 yg ada pada generasi awal Islam.

  Sekarang logikanya, apakah sama hasilnya orang yg belajar langsung dg guru yg ada dihadapannya dg org yg belajar secara tidak langsung? Apalagi terpisahkan jarak ribuan tahun… 🙄

  bagi saya keutamaan itu bukan hanya pada ahlul bait saja tetapi juga pada sahabat2 Nabi yg disbutkan baik secara umum maupun khusus dlm Al-Qur’an dan Sunnah.

  tentang hadits tsaqolain dan al-ahzab; 33 sdh sring dibhas di sini, dan trnyata pengertian bisa berbeda-beda… yg jelas bukan hanya itu nash2 yg ada dlm qur’an maupun hadits…

  Tolong bedakan antara sahabat, kaum munafik dan kafir… siapa-siapa sahabat sudah tercatat dalam kitab-kitab rijal para ulama ahlul hadits… dan tentunya pencatatannya tidaklah maen-maen tetapi dg kaidah2 ilmiah…

  Ah mas, klaim lagi. Bagaimana mas bisa mengklaim tanpa berpikir jernih lebih dulu? Bagaimana mas bisa menjelaskan perselisihan-perselisihan antara Fatimah-Ali dengan Abubakar, penolakan baiat Imam Ali terhadap Abubakar, pembunuhan Umar, pembunuhan Utsman, peperangan Imam Ali dan Muawiyyah, peperangan Imam Ali dan Siti ‘Aisyah, pembunuhan Imam Husein, dll pembunuhan? Apakah itu semua menunjukkan umat yang satu dan sebagai “Khairu Ummat”?

  Kalo anda melihatnya dengan kacamata orientalis ya memang spt itu… :mrgreen:

  (1) Siapa yang menyatakan bahwa Muawiyyah menjadi pemimpin perangnya? Di tulisan itu tidak ada satu kalimatpun seperti yang mas sebutkan.
  (2) Hingga mas mampu menunjukkan bahwa Muawiyyah juga turut berperang, membunuh musuh (dan mati dalam peperangan) bukan cuman ngantar, maka saya “terpaksa” memujinya. Namun jika mas belum bisa menunjukkan, maka “terpaksa” saya masih meragukan keikutsertaan Muawiyyah dalam perang yang dimaksud. Sehingga link ini belum memberikan hujjag yang kuat.

  Berperang kok ngantar sih, aneh ya logika anda ini :mrgreen: kalo anda perhatikan peperangan model skrg beda dg dulu bro… kalo skrg komandan tinggal beri komando dr jauh anak buahnya yg di front depan, tetapi kalo perang jaman dulu komandannya seringkali di depan dan terlibat peperangan… kalo gugur ato selamat itu lain lagi urusannya…Ga usah jauh-jauh cek saja di wekipedia mengenai Mu’awiyah… kalo anda masih ga yakin buka kitab2 sejarah yg mu’tabar… jika masih ga yakin juga ya ga pa2… 😆

  Salam damai selalu…

  @mujahidahwanita

  Terima kasih atas nasehatnya…

  Salam damai selalu…

 53. @almirza
  wah apa kabar masbro, lama tak besua. jauh sih jauh tapi yah blognya update dong 😆

  Duh duh duh baru ingat,,,,”FP”??? temanmu yang waktu itukah

  Iya bener yang Mas bilang “sok jaim” itu 😆

  mirza masih di luar kota belum bisa balik ke Palembang but
  “I’m Back” 😆

  Hmm kita lihat saja ya :mrgreen:

  @mila

  soegi dan second ini jangan-jangan orang yang sama, kok sedikit-sedikit bilang “salam damai” , gak ada kosakata lain ya bung?

  waduh ini lagi, komentar-komentar seperti ini bagi saya cuma “kurang kerjaan” aliass capeee deeeeeeeh

  @Oezie
  Sebenarnya saya sangat tidak suka disamakan dengan siapapun. Saya adalah saya :mrgreen:
  *gaya mode on*

  @armand
  wah gak perlu berlebihan Mas
  biasa aja kok, kalau Mas sudah ketemu saya yakin deh gak gitu-gitu amat :mrgreen: .Kalau FP, hmm kayaknya dia yang beruntung bertemu orang seperti saya 😆

  @soegi

  Thx tanggapannya bro..cuma saya akan tanggapi yg perlu aza ya… o iya itu saya link-kan ebook tinggal download aza utk menjawab sebagian pertanyaan anda bro…

  terimakasih link nya dan buku itu sudah saya baca, gak jauh beda dengan yang ada di Bidayah Ibnu Katsir. sudah saya baca dengan teliti dan ternyata tidak menjawab pertanyaan saya. btw kalau saya sempat, saya mau beri catatan sedikit tentang tulisan itu 🙂

  Menurut anda kelompok mana di zaman sekarang ini yang mengikuti ahlul bait dengan baik dan benar mas? Tunjukkan… tunjukan… kepada saya, saya mau mengikutinya…
  *serius mode on*

  Keliru Mas, kan yang harus kita pegang teguh itu adalah Al Quran dan Ahlul Bait bukan kelompok-kelompok tertentu.

  Kayaknya dah saya titipin ke mas Armand dech mas sedikit contohnya… pake link lagi… 🙂

  Oooh link yang itu saya sudah baca sebelumnya. Hmm jadi itu yang dimaksud perjuangan Muawiyah. ah tidak sesuai harapan saya 😛

  Mu’awiyah saat itu adalah pemimpin penduduk Syam, keputusan ada di tangannya dan dia menganggap pembaiatan Imam Ali oleh sebagian kaum muslimin di Madinah belum sah tanpa baiat penduduk Syam dan sekitarnya,

  Hmm memangnya ada syarat beginian ya, baru tahu saya 🙂

  sehingga dia menuntut diselesaikan dulu urusan darah Utsman baru dia bersedia berbaiat kepada Imam Ali ato siapapun yg diputuskan dlm musyawarah. Makanya baca donk mas ebooknya… 🙂

  Saya pribadi udah baca lho, disana ada riwayat shahih yang mengatakan kalau Imam Ali tidak mengetahui siapa tepatnya yang membunuh Usman. So kok Muawiyah menuntutnya ke Imam Ali, makin tidak mengerti saya.

  padahal Allah saja membedakan tingkatan2 sahabat pada waktu itu

  apa maksudnya yang terdahulu masuk islam 🙂

  dan Nabi pun mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah pada masa beliau kemudian sesudahnya dan sesudahnya. yaitu sampai masa tabi’ut tabi’in.

  Tapi Nabi SAW juga bilang pada hadis yang shahih bahwa ada jenis manusia yang lebih baik dari sahabat Nabi SAW

  Sekarang logikanya, apakah sama hasilnya orang yg belajar langsung dg guru yg ada dihadapannya dg org yg belajar secara tidak langsung? Apalagi terpisahkan jarak ribuan tahun… 🙄

  apalagi kalau yang ternyata belajar langsung itu malah menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan Rasul :mrgreen:

  tentang hadits tsaqolain dan al-ahzab; 33 sdh sring dibhas di sini, dan trnyata pengertian bisa berbeda-beda… yg jelas bukan hanya itu nash2 yg ada dlm qur’an maupun hadits…

  segalanya kan bisa dibeda-bedakan dan kalau memang seperti itu maka tidak ada bedanya kelompok manapun karena mereka hanya beda pengertian semata, ya kan. so gak ada artinya “mendapat petunjuk” dan “berada dalam kesesatan” kan pengertiannya bisa beda-beda :mrgreen:

  Tolong bedakan antara sahabat, kaum munafik dan kafir…

  Hmm mungkin Mas Armand dan Mas Soegi itu beda pengertian :mrgreen:

  siapa-siapa sahabat sudah tercatat dalam kitab-kitab rijal para ulama ahlul hadits… dan tentunya pencatatannya tidaklah maen-maen tetapi dg kaidah2 ilmiah…

  ho ho usil dikit nih Mas, ini sekedar keyakinan Mas atau memang sudah Mas buktikan sendiri. Intinya siapapun mudah untuk membangga-banggakan kelompoknya, benar kan. Tahu tidak Mas, justru karena saya membaca kitab-kitab Rijal makanya saya punya catatan khusus dengan ebook yang Mas berikan 🙂

  Kalo anda melihatnya dengan kacamata orientalis ya memang spt itu…

  Tidak mengerti ah, persoalan antara Sayyidah Fatimah, Ali dan Abu Bakar atau Umar, Perang Jamal, Shiffin dan Karbala adalah masalah Umat Islam bukan masalah orientalis.
  Salam damai

  @mujahidah wanita

  Jangan jadikan perbedaan menjadi suatu perpecahan,tetapi jadikanlah perbedaan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat

  Cuma beda pendapat kok Mbak gak perlu pakai perpecahan 🙂

  Maaf kalau ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya tulis 🙂

  Salam Damai penuh Cinta di dalam Rahmat dan Ridho_Nya

  terimakasih banyak dan tentu saya sangat berkenan 🙂

  Wanita yang fakir

  Bagi saya, Mbak wanita yang benar-benar kaya 🙂
  Salam

 54. @Soegi
  Sudah cukup apa yang ingin saya tanyakan dan dengar dari mas. Kayaknya komen SP terakhir sebagai penutupnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan lain. Mohon ma’af jika mas tidak berkenan dan terima kasih 🙂

  @SP
  Wah mas kayaknya salah paham deh. Komen saya untuk SP dan FP maksudnya agar mas berdua bersyukur bisa terlahir di jaman saya :mrgreen:
  *hehehehe*

  @mujahidahwanita
  Salam damai juga

  Salam

 55. Sebagai penutup saya sedikit ingin menanggapi mas SP

  terimakasih link nya dan buku itu sudah saya baca, gak jauh beda dengan yang ada di Bidayah Ibnu Katsir. sudah saya baca dengan teliti dan ternyata tidak menjawab pertanyaan saya. btw kalau saya sempat, saya mau beri catatan sedikit tentang tulisan itu

  Terima kasih, hanya itu yg bisa saya sampaikan, jika kurang memuaskan ya mohon maaf aza…

  Keliru Mas, kan yang harus kita pegang teguh itu adalah Al Quran dan Ahlul Bait bukan kelompok-kelompok tertentu.

  Lebih tepatnya Al-Qur’an, As-Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam yang di dalam nya terdapat Ahlul Bait dan Sahabat Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam…

  Seandainya benar kata mas, trs bgmn cara kita mengikuti ahlul bait saat ini? lewat jalur manakah? apakah dengan sekedar keyakinan saja bahwa ahlul bait menjadi pedoman umat sudah cukup?

  Oooh link yang itu saya sudah baca sebelumnya. Hmm jadi itu yang dimaksud perjuangan Muawiyah. ah tidak sesuai harapan saya

  Maafkan maafkan kalo tidak sesuai dg harapan mas..

  Tapi Nabi SAW juga bilang pada hadis yang shahih bahwa ada jenis manusia yang lebih baik dari sahabat Nabi SAW

  kalopun ada hadits yg mengatakan manusia setelah sahabat ada yg lebih utama dr sahabat, itu adlah jenis keutamaan tersendiri dan tentunya tidak bisa menghapus keutamaan2 yg ada pada generasi awal Islam.

  apalagi kalau yang ternyata belajar langsung itu malah menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan Rasul

  saya maklum… karena yang menilai seperti itu adalah yang belajar tidak langsung dan terpisahkan ribuan tahun… 🙂

  segalanya kan bisa dibeda-bedakan dan kalau memang seperti itu maka tidak ada bedanya kelompok manapun karena mereka hanya beda pengertian semata, ya kan. so gak ada artinya “mendapat petunjuk” dan “berada dalam kesesatan” kan pengertiannya bisa beda-beda

  memang… itu subyektif… 🙂 setiap orang bisa aza menganggap diri yg benar dg menjustifikasi dalil2 yg ada…

  Hmm mungkin Mas Armand dan Mas Soegi itu beda pengertian

  Yups…

  ho ho usil dikit nih Mas, ini sekedar keyakinan Mas atau memang sudah Mas buktikan sendiri. Intinya siapapun mudah untuk membangga-banggakan kelompoknya, benar kan. Tahu tidak Mas, justru karena saya membaca kitab-kitab Rijal makanya saya punya catatan khusus dengan ebook yang Mas berikan

  Ya itu memang keyakinan saya… soalnya ketika saya sedikit cari tahu dari mazhab yg mengaku mazhab ahlul bait ternyata tidak-lah lebih baik, masak sama kitab2 pegangan sendiri ga PeDe, trs katanya mengikut ahlul bait tetapi ternyata riwayat2-nya banyak yg tidak sampai kepada ahlul bait, sedangkan mazhab yg tidak melabel mazhabnya dg mazhab ahlul bait, kitab2 pegangannya malah lebih banyak menyebutkan riwayat sampai kepada ahlul bait utama Nabi… bahkan yang mengaku pengikut ahlul bait pun ternyata mencari-cari dalil pembenaran di kitab2 mazhab ini… 🙂

  Tidak mengerti ah, persoalan antara Sayyidah Fatimah, Ali dan Abu Bakar atau Umar, Perang Jamal, Shiffin dan Karbala adalah masalah Umat Islam bukan masalah orientalis.

  Anda benar… memang sejarah Islam adalah masalah umat Islam, tetapi kenapa banyak yg melihat sejarah Islam dari sudut pandang kaum orientalis? bukan sudut pandang kita sendiri yg tentunya menilainya dg tanpa melepaskan ruh keislaman itu sendiri pada sejarah tsb?

  Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dokter sbg pemilik blok… semoga epidemi virus dengue kefaratizm itu segera dapat dipatahkan :mrgreen:

  dan juga terima kasih buat mas Armand, maaf kalo ada kata2 yg kurang berkenan…

  see u in next sessions

  Salam damai selalu…

 56. klo ini maksudnya apa yah ??

  ” Mu’awiyah saat itu adalah pemimpin penduduk Syam, keputusan ada di tangannya dan dia menganggap pembaiatan Imam Ali oleh sebagian kaum muslimin di Madinah belum sah tanpa baiat penduduk Syam dan sekitarnya ”

  terus kalau Pembaiatan Khalifah ke 1tanpa keluarga Rasul gimana yah…

  mohon pencerahannya mas soegi…

  damai selalu.

 57. @soegi
  Dibuka lagi… 😀

  soegi, di/pada Desember 26th, 2008 pada 10:26 pm Dikatakan:

  1. Yang digambarkan orang zaman sekarang, kebanyakan mereka memproyeksikan perselisihan yg terjadi saat itu spt yg terjadi pada zaman sekarang, hanya masalah perebutan kekuasaan dan politik tanpa ada ruh agamanya, padahal jauh dari yg seperti itu… mereka berselisih karena mempertahankan ijtihad mereka masing2.

  Mereka buka berselisih mas, mereka berperang. Terus terang saya terkaget2 bahwa:
  1. Mas soegi menyepelekan peperangan itu seolah2 hanya sebagai perselisihan kecil, apakah mas soegi tidak peduli dg nyawa umat islam awal yg terbunuh.
  2. Apakah bagi mas soegi perbedaan ijtihad sah2 saja diselesaikan dg perang..??.
  3. Apakah mas soegi begitu naif shg menerima versi yg merendahkan sahabat dg menyimpulkan bhw sahabat bisa berperang (bunuh membunuh) hanya karena beda ijtihad??
  4. Apa kira2 penilaian Rasulullah tentang peperangan ini?? Apakah Rasulullah akan mengatakan Muawiyah dapat 1 pahala krn mengangkat pedang dan menyebabkan sekian banyak umat islam terbunuh?? Beginikah Islam menurut mas soegi??

  2. Dalam satu hadits dikatakan bahwa Hakim jika berijtihad, jika benar ijtihadnya dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala… tentunya mereka adalah orang2 yg memang berhak untuk berijtihad Ali dan Mu’awiyah adalah orang2 yang berhak untuk berijtihad…

  Begitu simple kah? ribuan sahabat terbunuh hanya krn perbedaan ijtihad?? logika macam apa ini?? Dapat pahala pulaa???
  Kenapa tidak duduk yang baik sesuai yang Rasulullah SAW ajarkan. Apakah mas soegi akan katakan juga bahwa cara menyelesaikan perbedaan dg berperang juga dapat pahala krn merupakan ijtihad.
  Apakah tidak cukup kemuliaan Imam Ali, penghormatan Khalifah Abu Bakar & Umar atas ketinggian ilmu Imam Ali shg mereka menganggap Imam Ali sbg penasihat mereka.
  Sangat jelas jadinya kenapa mas soegi tdk bisa memahami sikap Imam Ali ketika menolak kepemimpinan Abu Bakar (apakah cara muawiyah yg mas soegi bayangkan??).

  4. Justru karena saya yakin anda dengan mudah dapat menemukannya, makanya saya sarankan ke anda… dan supaya tidak terlalu banyak space di blog ini yg kemakan oleh saya…

  Hihihihihi…. maaf saya cuma bisa tertawa… :D, ilimu ngelesnya kirang elegan…

  5. Jika anda yakin bahwa Ahlul Bait punya keutamaan, maka anda pun seharusnya yakin bahwa para sahabat pun mempunyai keutamaan… karena mereka adalah satu umat saat itu sebagai “Khairu Ummat”

  Kayaknya tidak ada yang menolak bahwa (sebagian) sahabat memiliki keutamaan. Yang diperamasalahkan adalah pukul rata cara mas soegi ini yg tdk masuk akal. Jika semua sahabat mulia, maka:
  1. tidak ada perselisihan antar mereka.
  2. tidak peperangan antar mereka.
  3. tidak ada penolakan antar mereka.
  4. tidak khalifah terbunuh antar mereka.
  5. tidak ada ayat ttg munafiqun.
  6. tidak ada hadits ttg munafiqun yg tdk diketahui oleh Rasulullah kemunafikannya (bagi Rasul mrk adalah sahabat).
  7. dll.
  Kesimpulan diantara “sahabat” ada yang jujur, adil, taat mencintai keluarga Rasul, namun ada juga yang berdusta, dzalim, membangkang, benci kpd keluarga Rasul.

  Wassalam

 58. @atasku

  Anda ingin tahu jawabannya? mohon download dan baca carefully ebook di link berikut ini:

  http://www.salafishare.com/21FDX5G8PBI7/UA4XEYX.zip

  Salam damai selalu…

 59. @soegi
  Hehehheehe…
  Apakah anda tidak punya sikap? Apakah sikap anda adalah skap buku2?
  Tidaklah logis cara diskusi ini, sebaiknya anda sampaikan saja siapa orang yg representatif menjawab (pengarang buku tsb atau siapa saja yg anda anggap sanggup mewakili buku tsb).
  Maaf mas soegi saya hanya bisa menyimpulkan bahwa mas soegi hanyalah produk doktrin dari buku2/ustad2 anda.

  Saya pikir saya sedang berdiskusi dg seorang yang berajti diri soegi. Saya tidak sedang mengupas/bedah buku.
  Pemikiran/pemahaman/logika mas soegi bukanlah barang baru, jenis2 buku yg mas soegi promosikan pun bukan barang baru (kecuali mas soegi bisa buktikan ada yg baru disitu).
  Ketertarikan saya mengomentari adalah pada pemahaman mas soegi yg saya anggap berbeda dengan saya dalam menyikapi suatu kasus/masalah yang sama.
  Cara mas soegi untuk menjawab (mengelak/ngeles) pun juga bukan barang baru, sehingga apa yg mas soegi lakukan hanyalah menambah daftar panjang korban dogma.

  Maaf..maaf…semoga bermanfaat bagi kita semua…

  Wassalam

  Wassalam.

 60. Sulit utk difahami mengapa dgn segala dalil yg dibentangkan, masih aja ada yg sulit menerima bahawa bukan semua sahabat adil dan jujur.. Cuba berdiri pada garis neutral dan menilai kembali ttg sahabat..pasti kita bisa menarik benang merahnya

  Salam

 61. @hadi
  Pada saat yang bersamaan kita harus bisa menerima ini sebagai keniscayaan, bahwa para penguasa telah mewariskan konsep ini untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Satu2nya cara adalah menurunkan derajat mereka yang berhak, dan mensejajarkan semua sahabat dalam satu derajat. Sehingga masyarakat/awam melupakan hak yang berhak dan menerima musuh yang berhak sbg manusia2 yang mempunyai derajat yg sejajar dg yang berhak.
  Jangankan kita yang hidup ribuan tahun setelah mereka. Mereka2 yang sejaman denga Rasulullah pun tidak bisa berbuat banyak ketika kekuasaan dengan terang benderang mencaci maki sang maula dalam mimbar2 jum’at.
  ketika datang jaman seperti jaman yang sekarang kita hidup ini, dimana semua orang dapat mengakses informasi, dari informasi yang umum hingga yang rahasia, maka mulailah muncul masalah. Karena awam yang tidak sebijak khusus tidak bisa mengerti kejanggalan2 ini. Tak ada yang bisa dilakukan oleh mereka pewaris kedengkian ini selain mempertahankan doktrin lama dengan doktrin baru, sejarah lama dihapus oleh sejarah baru.
  Jika Rasulullah saja mereka tinggalkan di perang Uhud, begitu jugalah ahlul bayt.
  Jika Rasulullah saja diragukan & ditentang di perjanjian Hudaibiyah, begitu pula Imam Aliketika memimpin.
  PS: tulisan ini 100 % analisa pribadi yang berarti tidak terlepas dari potensi spekulatif, namun mudah2an tidak menyalahi kaidah2.

  Wassalam

 62. Revisi yg sebelumny (administrator silakan hapus yang sebelumnya):
  @hadi
  ketika kita mempertanyakan kejanggalan ini, maka pada saat yang bersamaan kita juga harus bisa menerima kenyataan ini sebagai suatu keniscayaan, yaitu bahwa para penguasa telah mewariskan konsep/doktrin ini untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Salah satu cara para penguasa tsb adalah menurunkan derajat mereka yang berhak (ahl bayt), dan mensejajarkan semua “sahabat” dalam satu derajat (tanpa kecuali). Sehingga masyarakat/awam melupakan hak (ahl bayt) yang berhak dan menerima musuh ahl bayt sebagai yang berhak sekaligus menganggap mereka sbg manusia2 yang mempunyai derajat yg sejajar dg yang berhak (ahl bayt).
  Jangankan kita yang hidup ribuan tahun setelah mereka. Mereka2 yang sejaman dengan Rasulullah pun tidak bisa berbuat banyak ketika kekuasaan dengan terang benderang mencaci maki sang maula dalam mimbar2 jum’at.
  Sehingga ketika datang jaman seperti jaman yang sekarang kita hidup ini, dimana semua orang dapat mengakses informasi, dari informasi yang umum hingga yang rahasia, maka mulailah muncul masalah. Karena awam yang tidak sebijak manusia2 khusus tidak bisa mengerti kejanggalan2 ini. Tak ada yang bisa dilakukan oleh mereka para pewaris kedengkian ini selain mempertahankan doktrin lama dengan doktrin baru, sejarah lama dihapus oleh sejarah baru.
  Jika Rasulullah saja mereka tinggalkan di perang Uhud, begitu jugalah ahlul bayt.
  Jika Rasulullah saja diragukan & ditentang di perjanjian Hudaibiyah, begitu pula Imam Aliketika memimpin.
  PS: tulisan ini 100 % analisa pribadi yang berarti tidak terlepas dari potensi spekulatif, namun mudah2an tidak menyalahi kaidah2.

  Wassalam

 63. Salam Mas Truthseeker

  Anda benar…namun kenapa ya, golongan pembela ‘sahabat’ ini begitu tegar dgn dalih dan bukan dalil?
  Saya tidak melihat langsung dalil dari mereka dlm hal ini..yg ada cuma pembenaran, bukan kebenaran.
  Semoga mereka mau berfikir jernih dan kritis

 64. @hadi

  Sayangnya mas, dalam kamus mereka tidak ada itu “berfikir jernih & kritis” 😦
  Harapan mas sepertinya ingin meraih bintang di langit.

  Salam

 65. Salam Mas Armand

  Hehe…mmg payah ya mau meraih bintang di langit? Namun saya berharap agar mereka tidak bersikap angkuh dan melulu dlm menghujat…tampak jelas sikap fanatisme dan minimnya pengetahuan mereka ttg sumber mereka sendiri. Atas dasar inilah saya beralih mazhab

  Salam

 66. @truthseeker

  Hehehheehe…
  Apakah anda tidak punya sikap? Apakah sikap anda adalah skap buku2?
  Tidaklah logis cara diskusi ini, sebaiknya anda sampaikan saja siapa orang yg representatif menjawab (pengarang buku tsb atau siapa saja yg anda anggap sanggup mewakili buku tsb).

  Maaf mas soegi saya hanya bisa menyimpulkan bahwa mas soegi hanyalah produk doktrin dari buku2/ustad2 anda.

  Jika anda bener2 truthseeker sejati…maka anda seharusnya berlapang dada utk membacanya dan jangan lihat dulu siapa yg menulisnya… maka bacalah terlebih dahulu sebelum berkomentar… jgn apriori dulu… sudahkah anda baca dan pahami fitnah yg berkecamuk saat itu apa blom?… fitnah yg hampir2 membuat hilang akal2 orang yg berilmu…jika anda hidup diantara mereka saat terjadinya fitnah tsb… saya yakin anda tidak akan membuat kesimpulan2 yg spt itu… sudah panjang lebar saya kira sikap yg saya sdh ungkapkan sebelumnya di atas…

  silahkan anda simpulkan apa aza ttg diri saya, sebaliknya saya pun terpaksa simpulkan bahwa pemahaman anda itu bukanlah barang baru tetapi pemahaman yg sdh usang dan anda hanyalah seorang yg terdoktrin parah… tetapi mengaku-aku sbg truthseeker… 🙂 maaf kalo agak menyinggung…

  Salam damai selalu…

  @hadi

  Sulit utk difahami mengapa dgn segala dalil yg dibentangkan, masih aja ada yg sulit menerima bahawa bukan semua sahabat adil dan jujur.. Cuba berdiri pada garis neutral dan menilai kembali ttg sahabat..pasti kita bisa menarik benang merahnya

  Demikian juga saya, sulit memahami, mengapa dengan segala dalil yg dibentangkan, masih aja ada yg sulit menerima bahwa sahabat dan ahlul bait itu sebenarnya satu umat pada masa itu, semua perselisihan2 diantara mereka sudah selesai di tahun persatuan… dan sahabat Nabi (tentu bukan munafik dan sahabat di sini adalah termasuk juga ahlul bait di dalamnya) adalah adil dan jujur dalam meriwayatkan ajaran2 yg mereka terima dari Rasul Shalallahu ‘alaihi wassalam…

  kalo anda bisa memahami kompleksitas yg ada pada diri tiap manusia, saya yakin anda akan mengerti… bahwa manusia itu tidak bisa dihukumi dg hitam saja atau putih saja… karena hitam dan putih itu ada pada diri manusia… manusia bukan malaikat tetapi kadang bisa melebihi malaikat dan manusia pun bukanlah Iblis, tetapi bisa melebihi Iblis… cobalah tengok diri kita sendiri… apakah kita tidak pernah berbuat kesalahan sedikitpun? atau sebaliknya kita tidak pernah berbuat kebaikan sedikitpun? ataukah jika kita pernah berbuat khilaf dlm satu hal maka kita akan terima jika orang lain menghukumi kita sebagai seorang yg tidak pernah berbuat benar sedikitpun? maka dari itu saya termasuk orang yg tidak percaya ada manusia yg tidak pernah berbuat kesalahan… kecuali tentunya para Nabi dan Rasul yg memang mereka selalu dijaga oleh Allah… Nah, demikian juga dengan ahlul bait dan sahabat Nabi, mereka adalah orang2 yg dipilih Allah untuk menemani rasul-Nya untuk berjuang menegakkan risalah-Nya… dari sini saja jelas itu adalah keutamaan, seandainya ada kekurangan pada diri mereka sebagai manusia tidaklah akan pernah bisa menutupi keutamaan mereka sampai kapanpun juga…

  Terus anda mau kemanakan dalil-dalil tentang keutamaan sahabat yang telah dibentangkan sebegitu banyak? Dizerokan begitu sajakah?

  Saya dukung jika anda mencoba berdiri di garis neutral… dan saya yakin jika anda bisa benar2 seperti itu, anda akan menarik benang merah itu dan bisa menilai generasi terdahulu Islam dengan fair dan adil… semoga…

  Hehe…mmg payah ya mau meraih bintang di langit? Namun saya berharap agar mereka tidak bersikap angkuh dan melulu dlm menghujat…tampak jelas sikap fanatisme dan minimnya pengetahuan mereka ttg sumber mereka sendiri. Atas dasar inilah saya beralih mazhab

  Sekarang saya mau tanya kepada anda, seberapa pahamkah anda dengan sumber yg anda pegang saat ini? beri alasan kepada saya untuk mempercayai sumber yg anda pegang saat ini… beri saya pencerahan…

  Salam damai selalu…

 67. @soegi

  Jika anda bener2 truthseeker sejati…

  Saya tidak pernah berfikir saya truthseeker sejati atau tidak, anda mengklaim saya bukan truthseeker pun tidak masalah. Saya punya cara saya sendiri dalam mencari kebenaran. Keinginan saya berdiskusi dengan anda menurut saya adalah dikarenakan saya ingin mencari kebenaran dari pemahaman anda (bukan buku2 yang anda baca). Tentunya untuk itu saya akan terus menguji semua pemahaman yang ada dengan akal & pemahaman saya. Tidak hanya kepada anda namun kepada semua pemahaman yang saya tertarik (ketertarikan saya dibatasi oleh kecilnya kapasitas saya).

  maka anda seharusnya berlapang dada utk membacanya dan jangan lihat dulu siapa yg menulisnya… maka bacalah terlebih dahulu sebelum berkomentar…jgn apriori dulu…

  Apakah saya pernah menyatakan bahwa saya sedang membahas/mempertanyakan buku tsb? Apakah saya pernah mengomentari buku tsb? Harap anda baca sekali lagi kritik saya, kritik saya bukan saya tujukan kepada buku tsb. Kritik saya saya tujukan kepada metoda anda dalam berdiskusi. Anda menyibukkan kita semua dg link2 yang belum tentu kita tertarik. Apakah ada keharusan saya membacanya? Jika tidak konsisten dan menerima begitu saja permintaan anda, maka hidup saya hanya akan habis dengan membaca buku2 yang disodorkan oleh kawan diskusi saya (maaf saya tidak sanggup). Jika seolah saya apriori thd buku tsb.. maaf, saya hanya apriori dengan tawaran anda membaca buku tsb.

  sudahkah anda baca dan pahami fitnah yg berkecamuk saat itu apa blom?… fitnah yg hampir2 membuat hilang akal2 orang yg berilmu…jika anda hidup diantara mereka saat terjadinya fitnah tsb… saya yakin anda tidak akan membuat kesimpulan2 yg spt itu… sudah panjang lebar saya kira sikap yg saya sdh ungkapkan sebelumnya di atas…

  Pertanyaan yang semestinya tidak perlu ditanyakan. Apakah saya memamhami fitnah yang berkecamuk saat itu???. Pertanyaan yang sama bisa saya tanyakan kepada anda. Bahkan pertanyaan tsb selayaknya ditujukan kepada anda, karena saya merasa anda tidak memahami terjadinya banyak fitnah saat itu (namun saya tidak menanyakannya krn memang tidak layak ditanyakan).
  Saya tidak sedang mempertanyakan sikap anda koq. Salah sekali jika anda menganggap saya mempertanyakan sikap anda. Saya tidak berminat menanyakan sikap anda, bukan karena sikap anda pun sudah jelas. Anda harus paham bahwa dalam diskusi bukanlah sikap yang diuji, namun argumen2 yang mendasari sikap tsb. Pmungkin saja ini yang menyebabkan anda terjebak dalam kecurigaan2 tak berdasar, krn anda lebih tertarik pada sikap bukan pada argumen yang mendasari sikap tsb.

  silahkan anda simpulkan apa aza ttg diri saya, sebaliknya saya pun terpaksa simpulkan bahwa pemahaman anda itu bukanlah barang baru tetapi pemahaman yg sdh usang dan anda hanyalah seorang yg terdoktrin parah… tetapi mengaku-aku sbg truthseeker… 🙂 maaf kalo agak menyinggung…

  Saya tidak sedang menyimpulkan pribadi anda, saya sedang mencari kebenaran dari dasar2 pemikiran. Analisa saya ttg diri anda hanyalah untuk menggugah anda mengutarakan logika/pemahaman anda (mohon jangan lagi menyuguhkan pemahaman orang/buku).
  Pada saat saya mengutarakan pemahaman anda bukan baru, tidak berarti pasti salah, hanya saja kata2 itu saya sampaikan agar anda tidak perlu memaksa saya (kami) membaca buku tsb. Dan jika saya pemikiran/pemahaman saya bukan baru, saya juga sangat bersyukur karena saya memang mencoba mencari pemahaman para ahlul bayt (lama) dan mencoba mencontohnya.
  Saya anggap kata tsb sebagai pujian, jadi tidak usah kuatir saya tersinggung… 🙂
  Semoga anda tidak lagi mengutarakan sikap anda, ataupun sikap orang lain. Saya menunggu untuk bisa melihat kebenaran dalam argumen2 anda.
  Maaf jika kata2 saya tidak berkenan.

  Wassalam

 68. @SP
  Komentar2 SP thd komentar2 FP koq subjektif banget.. 😛
  Yang lain gak pakai dikasi nilai, khusus FP dikasi nilai.
  FP gak ngambek dibilang ngambek.
  FP gak sok cool, malah dibilang sok cool.
  Kayaknya di alam nyata SP sering membuat FP sebal ..hehehe.

  Kesimpulan:
  FP sering membuat SP sebal tanpa FP sengaja melakukannya, sedang FP sering sebal kepada SP karena SP melakukannya (membalas) dengan sengaja…
  *mudah2an gak diblack list*
  *menjura yang dalam sambil siap2 ambil langkah seribu*

 69. Salam Mas Soegi

  Mengapa anda memasukkan Ahlul Bayt dlm kelompok sahabat? Apa para isteri Nabi saaw juga adalah sahabat?
  Dari sisi apa aja ya sahabat itu terhitung jujur secara kolektif?
  Setelah saya temukan dalil2 dari sumber sunni yg membenarkan pemahaman mazhab ahlul bayt, makanya saya jadi yakin kok.
  Lagian, Mas SP telah membawakan artikel2 dari sumber sunni yg membenarkan kepercayaan saya, makanya saya berpegang pada firman Allah: ‘..yg mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yg paling baik di antaranya. Mereka itulah org2 yg telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah org2 yg mempunyai akal’ QS Az Zumar:18

  Maaf kalau mengguris

  Salam

 70. Apakah saya pernah menyatakan bahwa saya sedang membahas/mempertanyakan buku tsb? Apakah saya pernah mengomentari buku tsb? Harap anda baca sekali lagi kritik saya, kritik saya bukan saya tujukan kepada buku tsb. Kritik saya saya tujukan kepada metoda anda dalam berdiskusi. Anda menyibukkan kita semua dg link2 yang belum tentu kita tertarik. Apakah ada keharusan saya membacanya?

  Coba anda lihat lagi sebagian pertanyaan2 anda sebelumnya :

  Mereka buka berselisih mas, mereka berperang. Terus terang saya terkaget2 bahwa:
  1. Mas soegi menyepelekan peperangan itu seolah2 hanya sebagai perselisihan kecil, apakah mas soegi tidak peduli dg nyawa umat islam awal yg terbunuh.
  2. Apakah bagi mas soegi perbedaan ijtihad sah2 saja diselesaikan dg perang..??.
  3. Apakah mas soegi begitu naif shg menerima versi yg merendahkan sahabat dg menyimpulkan bhw sahabat bisa berperang (bunuh membunuh) hanya karena beda ijtihad??
  4. Apa kira2 penilaian Rasulullah tentang peperangan ini?? Apakah Rasulullah akan mengatakan Muawiyah dapat 1 pahala krn mengangkat pedang dan menyebabkan sekian banyak umat islam terbunuh?? Beginikah Islam menurut mas soegi??

  dr pertanyaan2 anda di atas, tampak anda belum memahami benar fitnah yg berkecamuk saat itu sehingga fitnah tsb mengakibatkan terjadinya perang dan korban jiwa… makanya saya minta (bukan maksa lho) anda meluangkan waktu bbrp menit saja utk membacanya… (kalopun anda sudah dptkan dr sumber lain, paling tidak dg membaca tsb anda akan memahami pemahaman saya dan diskusi akan lebih nyambung) bisa aja saya jawab pertanyaan2 anda di atas (sebenarnya sudah ada jawaban2 saya di komen2 sy sblmnya kalo anda mau perhatikan) tetapi spt yg saya bilang bahwa hal ini akan memakan space yg byk di blog ini (tapi mnrt anda saya ngeles), makanya saya kasih link2 biar efisien dan efektif… baru kita akan diskusikan jika ada yg perlu didiskusikan…

  Jika tidak konsisten dan menerima begitu saja permintaan anda, maka hidup saya hanya akan habis dengan membaca buku2 yang disodorkan oleh kawan diskusi saya (maaf saya tidak sanggup). Jika seolah saya apriori thd buku tsb.. maaf, saya hanya apriori dengan tawaran anda membaca buku tsb.

  Hayyah… terlalu berapologia dan berlebihan banget anda ini… seolah-olah saya telah memberikan banyak buku kepada anda dan itu menghabiskan waktu anda dlm hidup ini… biasa aza dech :mrgreen:

  Saya tidak sedang mempertanyakan sikap anda koq. Salah sekali jika anda menganggap saya mempertanyakan sikap anda. Saya tidak berminat menanyakan sikap anda, bukan karena sikap anda pun sudah jelas.

  bandingkan dg komen anda sebelumnya 🙂

  Hehehheehe…
  Apakah anda tidak punya sikap? Apakah sikap anda adalah skap buku2?

  🙄

  hanya saja kata2 itu saya sampaikan agar anda tidak perlu memaksa saya (kami) membaca buku tsb

  Hayyah siapa yg maksa seh mas… sakit tau kalo dipaksa 😆

  Dan jika saya pemikiran/pemahaman saya bukan baru, saya juga sangat bersyukur karena saya memang mencoba mencari pemahaman para ahlul bayt (lama) dan mencoba mencontohnya.

  Saya pun bersyukur akhirnya anda telah mengakuinya… jadinya saya ya maklum aza… :-)… btw mencari pemahaman para ahlul bayt (lama) lewat jalur mana mas?

  Salam damai selalu…

 71. @hadi

  Mengapa anda memasukkan Ahlul Bayt dlm kelompok sahabat? Apa para isteri Nabi saaw juga adalah sahabat?

  Ya begitulah yg lazim di mazhab sunni… karena memang mereka satu umat mas… kalo ga mereka saling bersinergi saat itu… kayaknya agama ini ga bakalan dech sampai ke tempat kita berpijak saat ini… ingatlah mas Allah banyak sekali berfirman tentang keutamaan generasi awal Islam dan Umat Islam saat itu bukan hanya ahlul bait thok, tetapi juga sahabat2 Nabi… maka sungguh logika yg sulit diterima jika Islam yg diberitakan dalam Al-Qur’an akan kemenangannya drpada agama2 lain dan kenyataan sudah terbukti saat itu, eh ternyata generasi awalnya / perintisnya adalah bobrok spt yg didongengkan orang2 yg ga jelas saat ini… maka sekuat apa pun usaha mereka dalam rangka mencemarkan nama baik generasi awal Islam… InsyaAllah tidak akan berhasil illa yaumiddin 🙂

  Sedangkan istri-istri Nabi disamping mereka adalah ahlul bait Nabi… mereka termasuk kategori shahabiyah dlm mazhab sunni…

  Dari sisi apa aja ya sahabat itu terhitung jujur secara kolektif?

  Ya kalo anda percaya Al-Qur’an, Hadits Tsaqolain, Hadits Ghadirkum, dan hadits2 yg lainnya… maka anda pun harus percaya juga bahwa yg meriwayatkan adalah orang2 yg jujur…

  contoh satu aza ya… sahabat Abu Hurairah… oleh mazhab syi’ah dia termasuk sahabat yg sering didiskreditkan, bahkan dianggap sbagai salah satu pemalsu hadits-nya Mu’awiyah, tetapi beliau ini meriwayatkan juga hadits2 tentang keutamaan ahlul bait spt berikut ini :

  Hadits riwayat Abu Hurairah tentang keutamaan Ali ra :
  “Aku benar-benar akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah memenangkan melalui tangan-nya” (Shahih Muslim)

  Abu Hurairah juga meriwayatkan hadits Rasulullah yang berbunyi : “Sesungguhnya Fatimah adalah pemimpin wanita umatku” (HR Bukhari dalam Tharikh al-Kabir 1/232)

  Abu Hurairah berkata, “Al-Hasan bin Ali berdiri sambil berjalan, sedangkan di lehernya terdapat kalung, lalu Nabi melakukan dengan tangannya demikian (dalam riwayat lain memeluk dan menciumnya, pen) maka Hasan pun melakukan hal yang sama, lalu berkata: “Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya maka cintailah dia, dan cintailah orang yang mencintainya.
  Abu Hurairah mengatakan, “maka tidak ada seorang yang paling aku cintai dari Al-Hasan bin Ali, setelah Rasulullah mengucapkannya”. (HR Bukhari, Kitab Al-Libas, Bab As-Shikhab lis Shibyan: 5435, Muslim: Kitab Fadhail As-Shahabah: 4445, 4446)

  Dan banyak lagi hadits2 tentang keutamaan ahlul bait yg diriwayatkan olehnya… seandainya benar tuduhan syi’ah bahwa Abu Hurairah ini adalah pemalsu haditsnya Mu’awiyah dan benci kepada ahlul bait, mengapa beliau tetap meriwayatkan hadits2 spt di atas?? Itulah mas salah satu contoh kejujuran dan keadilan para sahabat Rasulullah… mereka tidak akan pernah mendustakan apa2 yg mereka dapatkan dari Rasulullah.

  Setelah saya temukan dalil2 dari sumber sunni yg membenarkan pemahaman mazhab ahlul bayt, makanya saya jadi yakin kok.

  Dalil-dalil yang mana mas? Apakah dalil2 tentang keutamaan ahlul bait? Kalo itu mah bejibun mas di mazhab sunni… dan saya kira sunni pun mengakui keutamaan ahlul bait dan tidak ada yg mengingkarinya… tetapi bedanya, sunni tidak pilih2 kasih, ato melebihkan yg satu kmdn menjatuhkan yg lain… soalnya banyak juga hadits2 keutamaan sahabat2 yg bukan ahlul bait… dan mereka adalah satu umat saat itu. Ini bukan dalih lho mas… silahkan anda cari sendiri dalilnya… sebaliknya bagaimana dg dalil2 dari mazhab ahlul bait sendiri? Coba yakinkan saya…

  Kemudian pemahaman mazhab ahlul bait yg mana yg dibenarkan oleh sumber sunni?

  Lagian, Mas SP telah membawakan artikel2 dari sumber sunni yg membenarkan kepercayaan saya

  Ya itulah… sayangnya mas SP hanya membawakan artikel2 dari sumber sunni aza… coba jika beliau membahas tuntas juga sumber2 mazhab ahlul bait… dan sumber2 sunni yg tidak membenarkan kepercayaan anda *berharap mode on*

  Yah saya maklum aza, mungkin pengikut mazhab ahlul bait ga pada PeDe dg sumber2 pegangannya sendiri kali, shg harus mencari pembenaran dari mazhab lain yg lebih komplet dan kokoh isinya :mrgreen: sehingga banyak lho para pengikut mazhab ahlul bait yg lebih faqih dlm mazhab lain drpada mazhabnya sendiri, shg ketika ditanya sumber2 mazhabnya sendiri pada ga bisa jawab *heran mode on*

  makanya saya berpegang pada firman Allah: ‘..yg mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yg paling baik di antaranya. Mereka itulah org2 yg telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah org2 yg mempunyai akal’ QS Az Zumar:18

  Eh, jangan percaya begitu aza dg ayat di atas mas! Siapa tahu ayat trsebut adalah hasil gubahan para sahabat :mrgreen:

  Salam damai selalu…

 72. Mas Soegi

  1. Anda kata mmg lazim dlm mazhab sunni memasukkan ahlul bayt dlm lelompok sahabat. Benar? Bisa anda bawakan dalilnya?

  2. Anda masih tegar mempertahankan Muawiyah sbg sahabat dan org yg mendapat 1 pahala hasil ‘ijtihad’ yg salah…sedangkan Mas SP, FP, Armand, Truthseeker telah membawakan dalil2 membantahnya, mau kemana aja anda?

  3. Anda kata Muawiyah hanya mau menuntut darah Uthman…lalu apa yg berlaku? Mengapa darah beribu org lain yg menjadi korban? Dan mengapa saat dia memerintah, semboyan menuntut darah Uthman tidak diteruskan?

  4. Anda setuju dgn hadis ini : ‘Tidak mencintai Ali kecuali mukmin dan tidak membencinya kecuali munafik’.? Apa kata anda bila Muawiyah menjadikan satu tradisi melaknat Imam Ali di mimbar2 masjid di seluruh wilayah kekuasaannya. Apa itu juga ijtihad yg keliru? Apa dia layak bergelar sahabat? Setiap org akan dibangkitkan dgn org yg dicintainya…iyakan?

  5. Mas SP membawakan dalil2 sunni sbg satu kritik syiahphobia..dan hujjah lawan adalah sebaik baik hujjah dlm membuktikan kebenaran.

  6. Mas..walaupun Abu Hurairah(gimana ya dia mendapat gelar ini?) meriwayatkan ttg kelebihan Ahlul Bayt, itu tidak menjamin bahawa dia sentiasa jujur(mengapa ya ilmu jarh tidak diberlakukan atas ‘sahabat’?). Dia juga berdusta banyak atas nama Rasul saaw…

  7.Mas Soegi…al quran tiak saja sampai lewat sahabat, bahkan ia lebih terjamin bersanding dgn Ahlul Bayt…spt hadis tsaqalain..lalu anda ragu? Hati2 Mas…anda tidak ragu2 pada hadis dhaif namun meragukan al quran ya?

  Salam Damai

  5.

 73. @hadi

  1. Itu hanya pengkategorian secara umum saja…

  2. Ya jelas tegar lah…Saya mempertahankan juga berdasarkan dalil kok… ya ga usah kemana-mana di sini aza… 🙂

  3. Download dan bacalah ebook yg saya link kan… ga ada rugi kok…

  4. Setuju… Apakah anda tau isi hati Mu’awiyah mas? apakah benar Mu’awiyah mentradisikan utk melaknat Ali di mimbar2?

  5. Mas SP kan bukan syi’ah sebagaimana pengakuan beliau sendiri… shg wajar donk kalo saya berharap beliau juga mau mengcounter sunniphobia dan salafyphobia disamping syiahphobia…

  6. Kalo anda pakai logika yg sehat saya kira itu sdh cukup utk menunjukkan keadilan beliau… sebaliknya anda menuduh Abu Hurairah berdusta atas nama Rasul apa jaminan anda? .. Allah & Rasul-Nya yg menta’dil generasi awal Islam… cukuplah itu bagi saya… saya juga mau tanya, bgmna anda yakin yg anda pegang sekarang ini adalah bener2 dari ahlul bait? Buktikan kalo mazhab yg anda pegang saat ini adalah mazhabnya Imam Ali…

  7. sama tidak Al-Qur’an ahlul bait dengan Al-Qur’an Sahabat? jika sama… tdk bisa dipungkiri berarti memang mereka adalah satu umat saat itu… :mrgreen: Jika anda ga ragu dg Al-Qur’an seharusnya anda juga tidak ragu dg sahabat Nabi… itu logika yang sehat…

  Salam damai selalu…

 74. Mas Soegi

  1. Dalilnya Mas? Apa ini hasil ijtihad Mas?

  2. Tegar lagi…dalilnya Mas? Anda tidak membawakan dalil yg mendukung pendapat anda

  3. Professor Masudul Hasan, di dalam kitabnya Hazrat Ali al-Murtadha, halaman. 248 mengatakan :

  “Kendati Muawiyah menangis untuk membalas dendam atas darah Utsman, terbuktyi tidak melakukan apa pun, sebaliknya malah melakukan persekutuan dengan laki-laki yang pada kenyataannya telah menimbulkan pemberontakan terhadap Utsman. Kendati Amr bin Ash adalah orang yang paling keras melawan Utsman semasa hidupnya, terlihat seperti orang yang tidak melakukan satu kesalahan dan bergabung (bersama Muawiyah) menjadi kelompok orang-orang yang menuntut balas atas darah Utsman yang padahal dia sendiri terlibat secara langsung atau tidak langsung atas pembunuhannya.”

  4.Isi hatinya diterjemahkan lewat perilakunya. Anda butuh bukti?
  MUAWIYAH TELAH MENGUTUK SAYYIDINA ALI PADA SETIAP KHOTBAH JUMAT DAN HAL INI MENJADI BID’AH YANG TERUS MENTRADISI SELAMA 90 TAHUN SAMPAI BERKUASANYA UMAR BIN ABDUL AZIZ YANG BIJAK

  1. Ibn Abi al Hadid di dalam syarah atau komentarnya atas kitab Nahjul Balaghah Jil. 1 hlm. 464 menyatakan : “Pada akhir khotbah Jumat, Muawiyah mengatakan : “Ya Allah, laknatlah Abu Turab, dia yang telah menentang agama-Mu dan jalan-Mu, laknat dia dan hukum dia di neraka!” Muawiyah inilah yang memperkenalkan bid’ah terbesar dan terburuk ini kepada khalayak umat Islam pada masa kekuasaannya hingga masa Umar bin Abdul Aziz.”

  2. Di dalam kitab Mu’jam al-Buldan Jil. 1, hlm 191, ‘Allamah Yaquut Hamawi menyatakan : “Atas perintah Mu’awiyyah, ‘Ali dilaknat selama masa kekuasaan Bani Umayyah dari Masyrik (Timur) hingga Maghrib (Barat) dari mimbar-mimbar Masjid.”

  3. Masih di dalam kitab yang sama, Mu’jam al-Buldan Jil. 5, hlm. 35, Hamawi mengatakan : “Salah satu perubahan (bid’ah) terburuk yang telah dimulai sejak awal mula pemerintahan Muawiyah adalah bahwa Muawiyah sendiri dan dengan perintah kepada gubernurnya, membiasakan menghina Imam Ali saat berkhotbah di Masjid. Hal ini bahkan dilakukan di mimbar masjid Nabi di hadapan makam Nabi Muhammad Saw, sampai sahabat-sahabat terdekat Nabi, keluarga dan kerabat terdekat Imam Ali mendengar sumpah serapah ini.”

  4. Di dalam kitab Al-Aqd al-Farid Jil. 1 hlm. 246, Anda bisa membaca : “Setelah kematian ‘Ali dan Hasan, Muawiyah memerintahkan sebuah titah ke seluruh masjid termasuk masjid Nabawi agar semua orang turut melaknat ‘Ali!”

  5. Di dalam kitab yang sama, Al-Aqd al-Farid Jil. 2 hlm. 300 anda bisa membaca isi surat Ummu Salamah, isteri Rasulullah Saw, yang menulis kepada Muawiyah : “…Engkau sedang mengutuk Allah dan Rasul-Nya di mimbarmu karena engkau mengutuk Ali bin Abi Thalib. Barangsiapa yang mencintai Ali, aku bersaksi bahwa Allah dan Rasul-Nya mencintainya.” Tetapi tak seorang pun memperhatikan ucapannya.

  6. Di dalam kitab al-Nasa’ih al-Kafiyah hlm. 77, Anda juga bisa membaca : “Praktek (pelaknatan) yang berlangsung sekian lama ini memunculkan sebuah asumsi bahwa apabila seseorang tidak melakukan pelaknatan tersebut maka shalat Jumat-nya tidaklah dianggap sah!”

  7. Seorang alim dari Pakistan yang bermazhab Hanafi, Maulana Raghib Rahmani, di dalam kitabnya tentang “Hazrat Umar bin Abdul Aziz”, Khalifatul Zahid, hlm. 246 menyampaikan komentarnya dengan tajam : “(Praktek pelaknatan) ini tentu saja tidak menguntungkan, karena ini adalah bid’ah yang telah diperkenalkan ke masyarakat yang telah “memotong hidung” (memalukan) kota-kota, di mana bid’ah ini bahkan dilakukan di mimbar-mibar masjid, bahkan tanpa malu sampai juga ke “telinga” masjid Nabawi. Inilah bid’ah yang diperkenalkan oleh Amir Muawiyah!”

  8. Di dalam bukunya Al-Khilafah wal Mulk yang sempat menggemparkan dunia Islam, Abul A’la al-Maududi, seorang alim Pakistan bermazhab Hanafi, menulis :

  “Ketika pada zaman Muawiyah dimulai kebiasaan mengutuk Sayyidina Ali dari atas mimbar-mimbar dan pencaci-makian serta pencercaan terhadap pribadinya secara terang-terangan, di siang hari maupun di malam hari, kaum muslimin di mana-mana merasa sedih dan sakit hati sungguh pun mereka terpaksa harus berdiam diri menekan perasaannya itu. Kecuali Hujur bin Adi, yang tidak dapat menyabarkan dirinya…” (Abul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, hlm. 209-210, Penerbit Mizan, Cet. VII, 1998, Bandung)

  Dan akhirnya, Muawiyah menyuruh Ziyad untuk membunuh Hujur bin ‘Adi, salah seorang sahabat besar Nabi yang zahid, abid, dan termasuk di antara tokoh-tokoh umat terbaik. Di dalam surat perintahnya, Muawiyah menulis : “Bunuhlah orang ini (Hujur) dengan cara yang seburuk-buruknya.” Maka Ziyad mengubur Hujur dalam keadaan hidup-hidup. (Abul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, hlm. 211, Penerbit Mizan, Cet. VII, 1998, Bandung)

  “Kisah terperinci mengenai cobaan berat yang dialami oleh Hujur bin ‘Adi itu banyak terdapat di dalam buku-buku yang ditulis oleh para ahli hadis maupun para ahli sejarah, baik yang sudah tersebar luas maupun yang tidak disebarkan,” Begitu tulis Thaha Husain di dalam bukunya yang terkenal al-Fitnah al-Kubra yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Malapetaka Terbesar Dalam Sejarah Islam pada hlm. 624, yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya, Cet. I, Tahun 1985

  5. Itu mohon aja dari Mas SP

  6. Mengenai Abu Hurairah:
  Bukankah Abu Hurairah yang dikatakan oleh Umar bin Khatab sebagai musuh Allah dengan ucapannya: “Wahai musuh Allah dan musuh kitab-Nya, engkau telah mencuri harta Allah”? (ya ‘aduwallah wa ‘aduwa kitabihi saraqta maalallah). (Lihat: at-Tabaqot al-Kubra Jil:4 Hal:335, Siar a’alam an-Nubala’ Jil:2 Hal:612)
  Aisyah pernah mengatakan: “Apakah gerangan hadis-hadis yang telah engkau sampaikan atas nama Nabi ini? Bukankah apa yang telah engkau dengar juga sebagaimana yang telah kami dengar? Dan bukankah yang telah engkau lihat juga telah kami lihat?” (Lihat: Siar a’lam an-Nubala’ Jil:2 Hal:604/612/613, at-Tabaqot al-Kubra Jil:4 Hal:335)
  Bukankah Abu Hurairah juga terkenal sebagai periwayat hadis-hadis yang merendahkan martabat para nabi Allah? Sebagai contoh, hadis yang menyatakan bahwa nabi Ibrahim as pernah berbohong sebanyak tiga kali; “Ibrahim tiada pernah berbohong kecuali sebanyak tiga kali” (Shahih Bukhari Jil:4 Hal:112). Atau hadis tentang peristiwa nabi Musa berlari dalam keadaan bugil dihadapan Bani Israil sehingga nampak kemaluannya oleh mereka, itu beliau lakukan hanya bertujuan untuk menangkal sangkaan buruk mereka terhadap beliau. (Shahih Bukhari Jil:4 Hal:126 dan pada bab Bad’u al-Khalq Jil:2 Hal:247)…dsb, yang semuanya merupakan kisah-kisah penghinaan atas pribadi para nabi Allah. Dari situlah akhirnya Fakhru ar-Razi dalam at-Tafsir al-Kabir menyatakan: “tiada layak dihukumi pribadi yang berbohong atas nama para nabi kecuali dengan sebutan Zindiq”. Dalam kesempatan lain ia menyatakan: “Menyatakan bohong atas perawi hadis tadi (yaitu: Abu Hurairah) lebih tidak berbeban ketimbang menyandarkannya (kebohongan) pada khalil ar-Rahman (yaitu: Ibrahim as)”. (Lihat: at-Tafsir al-Kabir Jil:22 Hal:186 dan Jil:26 Hal:148)
  Bukankah Ibrahim an-Nakha’I pernah menyatakan: “Golongan kita (ashabuna) mereka meninggalkan hadis yang datang dari Abu Hurairah”? Atau pada kesempatan lain ia pernah menyatakan: “Mereka tiada mengambil riwayat dari Abu Hurairah kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan sorga dan neraka saja”. (Lihat: Siar a’alam an-Nubala’ Jil:2 Hal:609, Tarikh Ibn Asakir Jil:19 Hal:122)

  7.Anda sendiri yakin Mas bahawa mazhab anda saat ini tidak menyimpang dari apa yg dibawa Rasul saaw?
  8. Al Quran yg sama tidak membuktikan mereka umat yg satu Mas…logika ini paling sehat

  Salam Musibah Asyura buat Imam al Mahdi as dan seluruh umat yg berkabung buat Imam Husain as

  P/s..trimas buat Mas Qitori atas artikel ttg Muawiyah di atas

 75. 1. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu adalah pengkategorian ulama hadits mazhab sunni saja dan bukan ijtihad saya, karena definisi shahabat di sini adalah siapa saja yg bertemu dg Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman dan tentunya ahlul bait masuk dalam definisi ini, contoh silahkan anda buka Al-Mustadrak-nya Al-Hakim, beliau membagi-bagi shahabat dalam beberapa tingkatan yg pertama Para sahabat yang masuk Islam di Mekkah, sebelum melakukan hijrah, disebutkan diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid (Istri Nabi) kemudian Ali bin Abi Thalib (sepupu, menantu dan termasuk ahlul bait Nabi) dan seterusnya… kalo kita mau kategorikan yg lebih spesifik lg ya ga ada masalah… missal sahabat yg termasuk khulafa’ur rasyidin siapa saja, sahabat yg termasuk ahlul bait siapa saja… gitu aza kok repot 🙂

  seperti ayat : “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku dan sujud…” [QS. Al-Fath: 29]

  menurut anda siapakah orang2 yg bersama Rasulullah tsb? Apakah ahlul bait aza? Ato juga sahabat2 yg lain, itulah salah satu yg menunjukkan bahwa mereka adalah satu umat?

  2. Dalil yg manakah maksud anda? Tentang Mu’awiyah sebagai salah satu sahabat Nabi? Jelas sekali Mu’awiyah adalah sahabat Rasulullah, banyak kok dalilnya, selain hadits di atas masih ada lagi kok beberapa hadits Rasul tentang Mu’awiyah, atau tentang Ijtihad hakim yg salah dapat 1 pahala? Itupun juga ada haditsnya kok… apa lagi?

  3. Menurut saya pribadi karena Mu’awiyah sudah berdamai dengan Imam Ali diperistiwa Tahkim dan Para pembunuh Utsman yg membelot dari pasukan Imam Ali dan menjadi kelompok yg disebut Khawarij sudah ditumpas oleh Imam Ali di Nahrawan, disamping itu Mu’awiyah sudah berhasil menumpas sebagian pemberontak yg berperan dalam pembunuhan Utsman…kemudian Jika anda baca ebook yg saya link-kan, karena Mu’awiyah sudah berdamai dengan Al-Hasan bin Ali. Allahu A’lam.

  4. Bagaimana status riwayat2 yg anda sampaikan itu mas?

  5. Sudah sering mas…

  6.

  Bukankah Abu Hurairah yang dikatakan oleh Umar bin Khatab sebagai musuh Allah dengan ucapannya: “Wahai musuh Allah dan musuh kitab-Nya, engkau telah mencuri harta Allah”? (ya ‘aduwallah wa ‘aduwa kitabihi saraqta maalallah). (Lihat: at-Tabaqot al-Kubra Jil:4 Hal:335, Siar a’alam an-Nubala’ Jil:2 Hal:612)

  Mas, itu memang cara/sikap yang diterapkan Umar ra kepada para bawahannya yaitu keras dan tegas bukan hanya kepada Abu Hurairah Ra saja (Abu Hurairah sebagai Gubernur Bahrain waktu itu), tetapi juga kepada Abu Musa Al Asy’ari Ra dan Al- Haarits bin Wahb ra agar para bawahannya tidak memanfaatkan jabatan yang disandangnya. Kisah itu dimulai ketika Abu Hurairah baru kembali dari Bahrain dg membawa uang yang cukup banyak.

  Kenapa Anda tidak teruskan lagi riwayat di atas, padahal kan ada terusannya yaitu jawaban Abu Hurairah kepada Umar : “Aku bukan musuh Allah dan bukan musuh kitab-Nya. Akan tetapi aku adalah musuh bagi yang menentang keduanya dan aku tidak mencuri harta Allah” Umar bertanya kembali : “darimana terkumpul untukmu uang sejumlah 10.000 dirham?” kemudian Abu Hurairah pun menjelaskan harta tersebut dari mana yaitu sebagian dari hasil ternak dan sahamnya. Justru di sini menunjukkan Umar Ra begitu mencintai para Sahabatnya agar tidak terjerumus mendapatkan harta dari hal yang syubhat.

  Umar Ra tidak mencurigai dan menuduh Abu Hurairah mengambil harta. Hal ini dibuktikan dengan keinginannya mengangkat kembali Abu Hurairah untuk kedua kalinya, tetapi Abu Hurairah Ra menolaknya. Seandainya Umar Ra. telah mengetahui Abu Hurairah pernah berkhianat niscaya dia tidak akan memakainya sama sekali dan tidak akan memanggilnya untuk kedua kalinya. (Lihat Al Amwal, oleh Ibnu Ubaid, hlm. 269 dengan sanad yang shahih dari jalan Yazid bin Ibrahim At Tasaturi dari Ibnu Sirin dan Al Mustadrak, 11/347 dan Uyunu Al Atsar, 1/53

  Aisyah pernah mengatakan: “Apakah gerangan hadis-hadis yang telah engkau sampaikan atas nama Nabi ini? Bukankah apa yang telah engkau dengar juga sebagaimana yang telah kami dengar? Dan bukankah yang telah engkau lihat juga telah kami lihat?” (Lihat: Siar a’lam an-Nubala’ Jil:2 Hal:604/612/613, at-Tabaqot al-Kubra Jil:4 Hal:335)

  Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah Ra jumlahnya paling banyak daripada yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain termasuk Ummul Mukminin Aisyah ra. Hal ini disebabkan intensitas beliau bersama dengan Nabi melebihi yang lainnya, tentunya ketika Nabi ada di luar rumah, maka tentunya suatu hal yang wajar apabila ada hadits yang Aisyah ra tidak mengetahuinya, dan tentunya pada hadits tertentu saja dan sangat jarang sekali terjadi. Dan ini tidak menunjukkan bahwa Aisyah menyangsikan Abu Hurairah ra dalam meriwayatkan hadits, Bahkan Aisyah ra. Menerima dan membenarkan periwayatan Abu Hurairah, sebagaimana contoh dalam hadits Khabab yang bertanya kepada Ibnu umar : “Wahai, Abdullah bin Umar, Tidakkah engkau mendengar yang disampaikan Abu Hurairah, bahwa ia mendengar Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang keluar bersama jenasah dari rumahnya dan menshalatkannya, kemudian mengiringinya sampai di kubur, maka dia mendapat pahala dua qirath. Setiap qirath seperti Gunung Uhud. Barangsiapa yang menshalatkan jenazah kemudian pulang maka mendapat pahala seperti Gunung Uhud”. Lalu Ibnu Umar mengutus Khabab kepada Aisyah untuk menanyakan perkataan Abu Hurairah tersebut, kemudian kembali kepadanya memberitahukan pernyataan Aisyah, Lalu Ibnu Umar mengambil segenggam kerikil masjid yang ia bolak-balikan di tangannya sampai datang utusannya tersebut. Lalu utusan itu berkata: Aisyah berkata, “Benar Abu Hurairah” lalu Ibnu Umar membuang kerikil-kerikil yang ada di tangannya ke tanah, kemudian berkata: “Kita telah kehilangan banyak qirath”.(Shahih Muslim, Kitab Al Janaiz)

  Seandainya ada peringatan dan pengingkaran para sahabat terhadap banyaknya riwayat Abu Hurairah ra, ini menunjukkan kepada kita, bahwa mereka selalu mengutamakan kehati-hatian, ketelitian dan kejelian dalam meriwayatkan dan menyandarkan cara periwayatannya. Mereka tidak memperbanyak (menyampaikan hadits), karena takut terjatuh pada kekeliruan. Dan hal itu adalah hal yg sangat wajar bro…

  Bukankah Abu Hurairah juga terkenal sebagai periwayat hadis-hadis yang merendahkan martabat para nabi Allah? Sebagai contoh, hadis yang menyatakan bahwa nabi Ibrahim as pernah berbohong sebanyak tiga kali; “Ibrahim tiada pernah berbohong kecuali sebanyak tiga kali” (Shahih Bukhari Jil:4 Hal:112).

  Kalau ternyata bener memang itu sabda Nabi gimana mas? Kalau Nabi Muhammad yg bersabda demikian sih saya percaya aza… dan itu bukan berarti merendahkan kok, ya itu terserah kepada persepsi masing2… kalo saya dalam memahami hadits tsb spt saya memahami apa yg pernah terjadi pada Nabi Adam dan Hawa di Surga… itu aza… tanpa mengurangi sedikitpun tingginya kedudukan mereka para Nabi dan Rasul…

  7. Absolutely…

  8. Lho gimana seh lha wong Allah sendiri memuji mereka sebagai khairu ummah kok… logika yg aneh…

  Wah jadi makan banyak space bener nich… nyesel aku… 😦

  Salam damai selalu…

 76. Banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Thx alot. Mau nanya boleh ga?

  Katanya Syiah tidak percaya kepada Umar bin Khottob dan Aisyah, tapi kok menukil ucapan mereka?

  Setahu saya neh, Bukhori tidak pernah mengklaim kitabnya pasti benar, beliau hanya mengklaim kitabnya shoheh menurut penelitiannya.

  Pengertian shoheh bukan pasti benar. Sudah banyak di internet dibahas pengertian shoheh dalam istilah hadits (mushtholah hadits).

  Shoheh kan ada dua yaitu sanad dan matan. Bukhori meneliti dari segi sanad. Adapun matan, mau dikritisi lagi juga gak papa kok.

  Setahu saya juga neh, ulama-ulama sunni mau diajak diskusi bila ingin mengkritisi lagi Shoheh Bukhori dan Shoheh Muslim, tentu dengan cara-cara ilmiah.

  Tapi menarik juga kalimat Mas Soegi:

  Kalau ternyata bener memang itu sabda Nabi gimana mas? Kalau Nabi Muhammad yg bersabda demikian sih saya percaya aza… dan itu bukan berarti merendahkan kok, ya itu terserah kepada persepsi masing2… kalo saya dalam memahami hadits tsb spt saya memahami apa yg pernah terjadi pada Nabi Adam dan Hawa di Surga… itu aza… tanpa mengurangi sedikitpun tingginya kedudukan mereka para Nabi dan Rasul…

  Salam damai selalu.

 77. Mas Soegi

  1.Ayat al Quran yg anda petik itu benar, tapi ia tidak meliputi semua ‘sahabat’ spt keinginan anda. Apa benar ‘sahabat2’ itu semuanya saling berkasih sayang sesama mereka?

  2. Ada banyak lagi hadis ttg ‘kelebihan’ Muawiyah ya? Bisa dikongsi satu aja Mas?

  3.Ucapan ‘menurut saya pribadi’ bukan hujjah Mas. Apa jaminan bahawa anda tidak bias? Dan sepertinya anda tahu pembunuh2 Uthman itu siapa aja. Apa benar mereka itu berada dlm kelompok Imam Ali? Bisa sebutkan satu dari mereka yg dibantai Muawiyah?

  4. Mas, riwayat ttg Muawiyah melaknat Imam Ali itu benar kok. Muslim juga meriwayatkan dlm shahihnya ttg itu.

  5. Apa pendapat anda ttg hadis ini: Nabi saaw bersabda: ‘Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ammar mengajak mereka kepada Allah dan mereka mengajaknya ke neraka’- Shahih Bukhari, jilid 4, hadis 67. Kelompok mana ya yg membunuh Ammar?

  6. Ttg Abu Hurairah, elok kita kemudiankan. Kita tuntaskan dulu soal Muawiyah.

  7. Absolutely? This is not even close to a posivite argumemtative answer. Is this kind of answer, your area of expertise? Your answer may deliberately be used as a parody you know

  8. Namun Allah, dlm ayat2 lain turut mencela sebagian mereka..mau di kemanakan ayat2 itu? Illogical response

  9. Penerimaan anda bulat2 terhadap hadis yg diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas amatlah lemah alasannya. Saya guna kembali kaedah anda…apa anda benar2 kenal Ibrahim al Khalil as?

  Salam

 78. @hadi

  1. Kalo menurut Pak Cik sendiri gimana?

  2. Dan sungguh telah meriwayatkan Imam Muslim didalam Shahihnya dari hadits Ikrimah bin Ammar, dari Abi Zamil Sammak bin Walid dari Ibnu Abbas bahwasanya Abu sufyan Berkata : Wahai Rasulullah berikanlah tiga perkara kepadaku? Rasulullah menjawab: “ya”. Beliau berkata: perintahkanlah aku supaya memerangi orang-orang kafir sebagaimana dulu aku memerangi orang-orang Islam., Rasulullah menjawab: “ya”, Beliau berkata lagi: dan Muawiyah engkau jadikan sebagai penulis disisimu? Rasulullah menjawab: “ya”.

  3. silahkan baca ebook yg saya link-kan InsyaAllah anda akan temukan jawabannya

  4.Mohon dikongsikan siapa tau kita berbeda interpretasi mengenainya…

  5. Anda baca aja pendapat saudara anda satu negeri ni, dan saya setuju dengan pendapatnya, di sini :

  http://www.hafizfirdaus.com/ebook/Risalah4/Himpunan%20Risalah%204%20Topik%206.htm

  6. monggo kerso…

  7. what kind of response do u like? just remind u, tht u did’nt even answer my previous question…

  8. ayat2 yg mana? tolong sebutkan…

  9. Kalo anda lebih mengenal Ibrahim as dibandingkan Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam dan Abu Hurairah, silahkan kasih saya pencerahan mas…

  Salam damai selalu…

 79. @soegi
  ah maaf kalau saya menyela diskusi dengan Mas hadi, silakan
  saya cuma komentari yang ini nih soal no 4

  Bagaimana status riwayat2 yg anda sampaikan itu mas?

  Setahu saya sih shahih

  4.Mohon dikongsikan siapa tau kita berbeda interpretasi mengenainya…

  Ah saya bisa menduga ke arah mana nih larinya, interpretasi Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim :mrgreen:
  btw, ada riwayat shahih lain yang gak butuh interpretasi lagi lho, sangat jelas :mrgreen:

 80. @soegi

  Kalau ternyata bener memang itu sabda Nabi gimana mas? Kalau Nabi Muhammad yg bersabda demikian sih saya percaya aza… dan itu bukan berarti merendahkan kok, ya itu terserah kepada persepsi masing2… kalo saya dalam memahami hadits tsb spt saya memahami apa yg pernah terjadi pada Nabi Adam dan Hawa di Surga… itu aza… tanpa mengurangi sedikitpun tingginya kedudukan mereka para Nabi dan Rasul…

  Apakah itu berarti seorang Nabi bisa juga berdusta atau berbohong 🙂 . contoh lain, Pokoknya walaupun Nabi itu melaknat seseorang yang tidak pantas dilaknat maka ia tetaplah mulia, begitukah?
  kalau memang ada riwayat seperti itu bukannya lebih enak memilih perawi hadisnya yang berbohong. Sebenarnya saya juga bingung :mrgreen:
  *just selingan doang*

 81. @SP

  Jadi Muawiyyah lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Muawiyyah dilaknat oleh Nabi saw tapi dibela mati-matian. Nabi Daud dicela oleh Abu Hurairah diamini dengan polosnya.

  *bingung campur perih*

 82. Salam Mas SP

  Terima kasih ya atas komentarnya

  Salam Mas Armand

  Saya juga tidak habis fikir nih ttg itu…jadi semakin yakin dgn apa yg dikata sama org ttg ciri2 kelompok pembela ‘sahabat’

 83. Mas Soegi

  Kita tuntaskan soal Muawiyah dulu ya.
  Menurut Mas, Mas yakin dgn hadis Nabi saaw, makanya Mas juga pasti yakin dgn hadis Bukhari ttg Ammar bin Yasir di atas, bukan? Maka jelaslah bahawa ‘ijtihad’ mereka tidak ada sandaran, sbb andai apa yg Mas sebutkan bahawa Muawiyah ‘meraih 1 pahala’, masakan hadis itu menyebut ‘ dan mereka menyerunya ke neraka’?

  Salam

 84. Oh ya Mas, mengenai Hafiz Firdaus, cuba anda buka jihadwahabi.blogspot.com dan lihat komentarnya ttg bolehnya memakai kasut kulit babi…hehe, dan anda jadikan dia sbg hujjah kebenaran Muawiyah?

  Salam

 85. @SP

  Terima kasih atas selingannya mas 🙂 sebenarnya yg dimaksud berbohongnya Nabi Ibrahim di sini bukanlah bohong dalam arti negatif seperti bohongnya manusia seperti kita, kalo anda perhatikan lanjutan hadits Abu Hurairah tsb dijelaskan dlm hal apa saja beliau berbohong yaitu 1. dlm surat Al-anbiya:63 “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya,” 2. dlm surat Ash-shaffat : 89 “Sesungguhnya aku sakit.” dan

  3. ketika ia berjalan bersama Sarah isterinya melewati daerah kekuasaan seorang penguasa lalim, maka kaki tangan penguasa lalim tersebut memberitahukan kepada atasannya, “Bahwasanya telah masuk di daerah kekuasaan paduka seseorang yang bersamanya seorang wanita tercantik di dunia.”

  Maka penguasa lalim itu pun mengutus utusannya untuk menemui Ibrahim agar ia menghadap kepadanya. Maka setelah Ibrahim di depan penguasa lalim tersebut, sang penguasa berkata, “Siapakah wanita yang bersamamu?”

  “Ia adalah saudara perempuanku.” Jawab Ibrahim.

  “Datangkanlah ia ke sini.”

  Maka Ibrahim pun kembali ke tempatnya dan memberitahukan kepada Sarah dengan berkata, “Penguasa lalim itu menanyakan kepadaku tentang kamu, dan aku pun mengatakan bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Maka apabila nanti ia bertanya kepadamu, maka janganlah kamu mendustakanku. Kerana engkau adalah benar-benar saudaraku dalam Kitabullah (saudara seagama). Padahal di dunia ini tidak ada orang muslim kecuali aku dan engkau.”

  Silahkan anda sekalian menilainya sendiri tentang jenis kebohongan tsb… lalu saya mau tanya bagaimana kita menilai ahlul bait versi syi’ah yg berbohong dalam rangka taqiyah?

  @armand

  seperti biasa anda terlalu mudah menyimpulkan sesuatu… maklum dech… 🙂

  @hadi

  Saya yakin dg hadits tentang terbunuhnya Ammar bin Yasir dan penjelasannya mgkin sdh anda baca dr tulisannya Hafiz Firdaus, dalam masalah perselisihan Mu’awiyah dg Imam Ali jelas kebenaran berada di pihak Imam Ali sbgmana yg prnah saya sampaikan sebelumnya, tetapi bukan berarti kita kemudian menafikan kedudukan dan keutamaan Mu’awiyah sebagai sahabat Nabi, bukankah sudah disebutkan bbrp hadits mengenai Mu’awiyah dan mengenai pertempuran shiffin? yang menurut istilah Nabi mereka yg berselisih adalah kaum muslimin dan didamaikan oleh cucu beliau sayyidina Hasan, dan juga hadits berikut ini bgmn mnrt anda :

  “Tidak akan datang Hari Kiamat sehingga dua kumpulan yang besar saling berperang. Berlaku antara kedua-duanya pembunuhan yang dahsyat padahal seruan kedua-dua kumpulan tersebut adalah satu (yakni kebaikan Islam dan umatnya).” [Shahih Muslim – hadis no: 157]

  Menurut saya pribadi, memang benar Ammar terbunuh di peperangn Shiffin tetapi kan tidak ada satu riwayatpun yang menyebutkan siapa sebenarnya pembunuh beliau yg disebut kelompok pembrontak/pendurhaka tsb… salah satu contoh aza ya, spt Zubair, beliau diriwayatkan, setelah teringat akan hadits mengenai Ammar ini beliau memutuskan untuk keluar dari peperangan jamal… tetapi beliau diikuti oleh seseorang dan akhirnya beliaupun dibunuh saat sedang tidur…

  dan menurut saya pribadi para pembrontak yg membunuh Utsman, Zubair (dan juga pembunuh Ali nantinya) yg kemudian membelot dari pasukan Ali yg kemudian disebut Khawarij-lah yang layak disebut kelompok pembrontak/pendurhaka dlm hadits tsb… wallahu ‘alam…

  Mengenai Kasut Babi, elok kita kemudiankan dan kita selesaikan bahasan kita terlebih dahulu… dan saya pikir2 kok ga ada relasinya ya :mrgreen:

  Salam damai selalu…

 86. @ soegi
  terimakasih penjelasan soal berbohongnya itu :mrgreen:
  komentar Mas yang ini

  Menurut saya pribadi, memang benar Ammar terbunuh di peperangn Shiffin tetapi kan tidak ada satu riwayatpun yang menyebutkan siapa sebenarnya pembunuh beliau yg disebut kelompok pembrontak/pendurhaka tsb…

  Hmm bukannya malah sangat jelas kan, Ammar RA itu kan ada di kelompok Imam Ali AS terus kelompok yang membunuh Ammar itu ya kelompok Muawiyah

  salah satu contoh aza ya, spt Zubair, beliau diriwayatkan, setelah teringat akan hadits mengenai Ammar ini beliau memutuskan untuk keluar dari peperangan jamal… tetapi beliau diikuti oleh seseorang dan akhirnya beliaupun dibunuh saat sedang tidur…

  Kalau memang benar yang Mas katakan maka itu membuktikan bahwa Zubair saat perang Jamal takut menjadi kelompok yang dimaksud karena ia melihat Ammar berada pada kelompok Ali. Faktanya, Ammar tidak terbunuh pada perang Jamal.

  dan menurut saya pribadi para pembrontak yg membunuh Utsman, Zubair (dan juga pembunuh Ali nantinya) yg kemudian membelot dari pasukan Ali yg kemudian disebut Khawarij-lah yang layak disebut kelompok pembrontak/pendurhaka dlm hadits tsb… wallahu ‘alam…

  Apa kelompok yang Mas maksud yaitu pemberontak yang membunuh Usman dan Zubair adalah kelompok yang membunuh Ammar? aneh sekali hal yang sudah jelas malah dibuat kabur.
  Salam

 87. Salam Mas Soegi

  1. Hadis Bukhari yg saya bawakan itu jelas menyatakan bahawa Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak dan mereka mengajaknya ke neraka..maknanya siapapun mereka yg berseberangan dgn Ammar ra hingga syahidnya beliau, itulah kelompok yg dimaksudkan Nabi saaw. Bukankah Muawiyah pemimpin mereka? Mengapa anda menakwilnya dan tidak utk hadis Ibrahim al Khalil as ya?

  2. Mas, menurut anda apa sebabnya Muawiyah dan antek2nya mencerca dan melaknat Amirul Mukminin Ali as dan mentradisikannya? Jika membenci Ali aja sudah munafik, lalu apa hukumnya memerangi, mencerca dan melaknat beliau as?

  Di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal Jil. 6, hlm. 33, diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw yang kita cintai telah bersabda, “Barangsiapa yang mengutuk Ali sesungguhnya ia telah mengutukku. Barangsiapa yang berani mengutukku berarti ia telah mengutuk Allah. Barangsiapa yang telah mengutuk Allah, maka Allah akan melemparkannya ke neraka Jahannam!”

  “Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya” (Al-Quran Surah Al-Nisaa [4] ayat 52)

  3. Mas, anda mengatakan bahawa org munafik tidak terhitung sbg sahabat, tapi Bukhari meriwayatkan yg berseberangan dgn kehendak anda

  We read in Sahih al Bukhari Volume 6, Book 60, Number 428:
  Narrated Jabir bin ‘Abdullah:
  We were in a Ghazwa (Sufyan once said, in an army) and a man from the emigrants kicked an Ansari man (on the buttocks with his foot). The Ansari man said, “O the Ansar! (Help!)” and the emigrant said. “O the emigrants! (Help!) Allah’s Apostle heard that and said, “What is this call for, which is characteristic of the period of ignorance?” They said, “O Allah’s Apostle! A man from the emigrants kicked one of the Ansar (on the buttocks with his foot).” Allah’s Apostle said, “Leave it (that call) as is a detestable thing.” ‘Abdullah bin Ubai heard that and said, ‘Have the (the emigrants) done so? By Allah, if we return Medina, surely, the more honorable will expel therefrom the meaner.” When this statement reached the Prophet. ‘Umar got up an, said, “O Allah’s Apostle! Let me chop off the head of this hypocrite (‘Abdullah bin Ubai)!” The Prophet said “Leave him, lest the people say that Muhammad kills his companions.” The Ansar were then more in number than the emigrants when the latter came to Medina, but later on the emigrant increased.

  Dalam hadis ini, ibnu Ubay yg terang2 munafik, masih masuk kelompok sahabat, iya kan? Lalu apa anda tidak ‘beriman’ dgn hadis ini?

  Jelas, kan?

  4. Oh…saya tidak bermaksud menarik fokus Mas ttg kasut babi itu, tapi ttg org yg menghalalkannya, yg Mas suruh saya baca dalihnya dan Mas membenarkannya. Dgn apa yg dia pelopori itu, kalau dlm ilmu jarh wa ta’dil, ulama rijal akan ke manakan aja dia ya? Ada relasinya, iya kan?

  Selamat merenung

  Salam

 88. Satu lagi Mas

  Mengenai hadis Ummu Harram yg Mas jadikan dalih membanggakan Muawiyah…terasa ada yg tak beres ya tth hadis itu

  Hadits Bahwa Rasulullah SAW Tidur Di Pangkuan Ummu Haram
  Dari Anas bahwa Nabi saw. masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan dan beliau diberi makan. Ummu Haram adalah stri Ubadah bin Shamit, dan Ummu Haram membersihkan kepala beliau (dari kutu) lalu Rasulullah SAW tertidur …` (HR Bukhari dalam Kitabul jihad Was-Sair bab Ad-du`au biljihadi Wasysyahadatu lirrijali wannisa` no. 2580 dan Kitabul Isithsan no. 5810).

  Dari Anas dari bibinya Ummu Haram binti Milhan, Ummu Haram berkata,`Rasulullah SAW tidur di dekat aku lalu bangun dan tersenyum …(HR Bukhari dalam Kitab Al-Jihadu Wassair bab Fadhlu Man Yusri`u Fi sabilillah… no. 2590).

  Hadis Sahih Bukhari Volume 4, Buku 52, Nomer 47:
  Dikisahkan oleh Anas bin Malik:
  Rasul Allah biasa mendatangi Um-Haram bint Milhan yang kemudian menawarkan makanan baginya. Um-Haram adalah istri Ubada bin As-Samit. Rasul Allah suatu waktu mengunjunginya dan dia menyediakan makanan baginya dan mulai mencari kutu di kepalanya. Lalu Rasul Allah tidur, dan lalu bangun sambil tersenyum. Um-Haram bertanya, “Apa yang membuatmu tersenyum, O Rasul Allah?” Dia berkata, “(Dalam mimpi) beberapa pengikutku tampak di hadapanku sebagai pejuang2 bagi Allah berada di atas kapal di tengah laut dan ini membuatku tersenyum, mereka bagaikan raja2 di atas singgasana.” Um-Haram berkata,”O, Rasul Allah! Mohonlah pada Allah agar aku termasuk salah satu dari para pejuang itu.” Rasul Allah memohon Allah baginya dan lalu tidur lagi dan bangun sambil tersenyum. Sekali lagi Um-Haram bertanya,”Apa yang membuatmu tersenyum, O Rasul Allah?” Dia menjawab,”Beberapa pengikutku tampak di hadapanku sebagai pejuang2 bagi Allah,’ katanya mengulangi mimpi yang sama. Um-Haram berkata,”O Rasul Allah! Mohonlah pada Allah agar aku termasuk salah satu dari para pejuang itu.” Rasul berkata,”Kau adalah diantara mereka yang pertama.” Lalu suatu saat Um-Haram berlayar di laut di masa Kalifah Mu’awlya bin Abi Sufyan, dan setelah dia turun dari kapal, dia terjatuh dari binatang tunggangannya dan lalu mati.

  Mas…apa Nabi saaw membiarkan seorang wanita bukan mahram menyentuh Baginda saaw tanpa sbb darurat? Dan utk mencari kutu?

  Apa anda fikir Nabi saaw seorang yg pengotor apa?
  Dan anda mengimani hadis ini dan membanggakannya? ya ampun…

  Salam

 89. @Soegi
  Thanks juga atas penjelasan mas mengenai Nabi Ibrahim 🙂 Jawaban ini yang baru bisa diterima.

  Salam

 90. @SP

  Hmm bukannya malah sangat jelas kan, Ammar RA itu kan ada di kelompok Imam Ali AS terus kelompok yang membunuh Ammar itu ya kelompok Muawiyah

  Memang jelas Ammar berada di kelompok Imam Ali dan banyak riwayat yg menyebutkan, tetapi siapa sebenarnya pembunuh Ammar sendiri saya belum pernah mendengarnya… karena bagaimanapun juga kelompok pembunuh Utsman dan Ali adalah sangat layak disebut kelompok pembangkang juga… dan fitnah tidak akan terjadi kecuali disebabkan oleh mereka itu…

  Kalau memang benar yang Mas katakan maka itu membuktikan bahwa Zubair saat perang Jamal takut menjadi kelompok yang dimaksud karena ia melihat Ammar berada pada kelompok Ali. Faktanya, Ammar tidak terbunuh pada perang Jamal.

  Memang benar, justru hal itu membuktikan bahwa di saat fitnah melanda, beberapa sahabat terlupa dengan hadits2 Rasulullah mengenai fitnah tsb, sedangkan kita tahu bahwa perang Jamal adalah insiden yang tidak diharapkan baik pihak Ali maupun pihak Zubair, Thalhah dan Aisyah… karena sebelumnya mereka sudah mengadakan kesepakatan… saya yakin jika kaum muslimin ingat akan hadits2 tentang fitnah, InsyaAllah tidak akan terjadi peperangan diantara mereka, dan menurut riwayat sebagian besar sahabat Rasulullah tidak ikut dalam perselisihan tsb dan memilih tinggal di rumah2 mereka sebagaimana yg diperintahkan oleh Rasulullah jika nantinya terjadi fitnah, contohnya adalah Ibnu Umar dan sebagian besar sahabat2 yg lain, tetapi karena para sahabat sudah berpencar di berbagai daerah yg luas, informasi tidak tersebar dg baik, itulah salah satu pemicu fitnah yg dimanfaatkan oleh musuh2 Islam saat itu…

  Apa kelompok yang Mas maksud yaitu pemberontak yang membunuh Usman dan Zubair adalah kelompok yang membunuh Ammar? aneh sekali hal yang sudah jelas malah dibuat kabur.

  Bisa jadi mas… dalam masa fitnah memang hampir2 semuanya mjd kabur dan ga jelas, makanya Imam Ali saja sampai pernah berkata kepada Al-Hasan ‘Wahai Hasan, alangkah baik sekiranya ayahmu mati dua puluh tahun sebelum hari ini’… Wallahu A’lam

  @hadi

  1. Tetapi Rasulullah sendiri mengatakan mereka yg berselisih adalah dua kelompok kaum muslimin, seruan mereka satu dan salah satu kelompok memang lebih mendekati kebenaran… sedangkan pembunuh Ammar adalah pasti dari kelompok pembangkang sebagaimana yg disabdakan Rasulullah, tetapi kita tidak tahu siapakah sebenarnya pembunuh Ammar… karena saat itu juga ada kelompok yg sangat layak disebut kelompok pembangkang yang merekalah yg telah menyalakan api fitnah dengan membunuh Utsman bin Affan ra., dan kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib juga.

  2. Sebagaimana yang dikatakan Mu’awiyah sendiri, dia memerangi Ali dalam rangka menuntut darah Utsman, dan jika itu sudah dilaksanakan dia akan berbaiat kepada Ali…

  3. Tampaknya anda belum paham terhadap hadits tsb, justru dlm hadits tsb menunjukkan bahwa Abdullah bin Saba’ adalah seorang munafik, dan Rasulullah melarang Umar membunuhnya karena dikhawatirkan mudharatnya, karena kelompok di luar Islam taunya Abdullah bin Ubay ini adalah sahabat Rasulullah, jika dia dibunuh, dikira nantinya Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri… hal ini akan berpengaruh thd da’wah Islam juga masalah siyasah, karena akan terlihat Islam berpecah saat itu dll… secara pengertian bahasa sahabat rasulullah adalah seluruh manusia yang ada di sekitar Rasulullah saat itu, baik mukmin maupun munafik, tetapi secara istilah syar’i sahabat Rasulullah adalah orang2 yg bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam dan beriman… wallahu ‘alam

  4. 😆 😆 😆

  Mengenai Ummu Haram ada beberapa pendapat ulama:

  Ibnu Abdil Barr berkata, “Saya kira Ummu Haram itu dahulunya menyusui Rasulullah saw. (waktu kecil), atau saudaranya yaitu Ummu Sulaim, sehingga masing-masing berkedudukan “sebagai ibu susuan” atau bibi susuan bagi Rasulullah saw.. Karena itu,
  beliau tidur di sisinya, dan dia lakukan terhadap Rasulullah apa yang layak dilakukan oleh mahram.”

  Selanjutnya Ibnu Abdil Barr membawakan riwayat dengan sanadnya yang menunjukkan bahwa Ummu Haram mempunyai hubungan mahram dengan Rasul dari jurusan bibi (saudara ibunya), sebab ibu Abdul Muthalib, kakek Nabi, adalah dari
  Bani Najjar …

  Al-Hafizh Ad-Dimyati membantah pendapat tsb, tetapi beliau lebih berpegang kepada hadits lain, beliau berkata, “Apabila sudah tetap yang demikian, maka terdapat riwayat dalam ash-Shahih yang menceritakan bahwa Nabi saw. tidak pernah masuk ke tempat wanita selain istri-istri beliau, kecuali kepada Ummu Sulaim. Lalu beliau ditanya mengenai masalah itu, dan beliau menjawab, ‘Saya kasihan kepadanya, saudaranya terbunuh dalam peperangan bersama saya.’ Yakni Haram bin Milhan, yang terbunuh pada waktu peperangan Bi’r Ma’unah.”

  Apabila hadits ini mengkhususkan pengecualian untuk Ummu Sulaim, maka demikian pula halnya dengan Ummu Haram tersebut. Karena keduanya adalah bersaudara dan hidup didalam satu rumah, sedangkan Haram bin Milhan adalah
  saudara mereka berdua. Maka ‘illat (hukumnya) adalah sama diantara keduanya, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar.

  Dan ditambahkan pula kepada ‘illat tersebut bahwa Ummu Sulaim adalah ibu Anas, pelayan Nabi saw., sedangkan telah berlaku kebiasaan pergaulan antara pelayan, yang dilayani, serta keluarganya, serta ditiadakan kekhawatiran yang terjadi diantara orang-orang luar.

  Kemudian ad-Dimyati berkata, “Tetapi hadits itu tidak menunjukkan terjadinya khalwat antara Nabi saw. dengan Ummu Haram, kemungkinan pada waktu itu disertai oleh anak, pembantu, suami, atau pendamping.”

  Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Sebaik-baik jawaban mengenai masalah ini ialah dengan menganggapnya sebagai kekhususan, dan hal ini tidak dapat ditolak oleh keberadaanya yang tidak ditetapkan kecuali dengan dalil, karena dalil mengenai hal ini sudah jelas.” (Fathul Bari 13: 230-231. dengan beberapa perubahan susunan redaksional)

  Ada atsar sahabat sbb:
  Abdullah bin Zubair mengambil pembantu wanita tua untuk merawatnya, maka wanita itu mengusapnya dengan tangannya dan membersihkan kepalanya dari kutu (Lihat al-Ikhtiar li Mukhtar fi Fiqhil Hanafyah, 4: 156-157)

  Sedangkan saya sendiri condong dengan pendapat bahwa Ummu Haram dan Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wa sallam baik apabila dihubungkan dengan sepersusuan ataupun dikaitkan dengan nasab. baca juga kitab Nisaa’ Haular Rasuul, karya Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Musthafa Abu an-Nashr asy-Syalabi.

  Wallahu A’lam bishowab…

  Mas…apa Nabi saaw membiarkan seorang wanita bukan mahram menyentuh Baginda saaw tanpa sbb darurat? Dan utk mencari kutu?

  Apa anda fikir Nabi saaw seorang yg pengotor apa?
  Dan anda mengimani hadis ini dan membanggakannya? ya ampun…

  Hati-hati ya mas kalau anda bicara mengenai pribadi Nabi Shalallahu ‘Alaihi wassalam yang terjaga… dengan tanpa pengetahuan…

  @armand

  Tumben…. apa karena sedikit nyinggung taqiyah? 😆 tetapi lupain aza dech… sama-sama thx juga 🙂

  Salam damai selalu…

 91. Mas Soegi

  1. Coba anda baca dgn extra teliti lagi hadis itu. Sabda Nabi saaw ‘AMMAR AKAN DIBUNUH OLEH KELOMPOK PEMBERONTAK’, tanpa peduli siapa pun org yg membunuhnya, kerna hadis itu diakhiri dgn ‘MEREKA MENGAJAKNYA KE NERAKA’. Apa ada yg eksklusif di sini?

  2. Sebagaimana yg dikatakan Muawiyah? Nah, berikut ini juga kata2 Muawiyah:

  a. ‘Wahai penduduk Kufah, apakah kalian fikir aku memerangi kalian kerna shalat, zakat atau haji?’ Aku tahu kalian menunaikan shalat, membayar zakat dan melaksanakan haji. Aku memerangi kalian utk menguasai dan memerintah atas kalian, dan kini Allah telah kabulkan buatku penguasaan, walaupun kalian tidak menyukainya’
  -Syed Qutb, Keadilan Sosial dlm Islam, h 237
  -Bidayah, jilid 8, h 974

  b. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Amir Shu’bi bahawa sebelum meletusnya perang Siffin, Amirul Mukminin Ali telah mengirim Jarir bin Abdullah al Bajli kpd Muawiyah menuntut bai’ah. Namun Muawiyah memberitahu Jarir: ‘Jika Ali melantikku sbg gabenor ke atas Syria dan Mesir dgn syarat selepas beliau, tidaklah wajib atasku utk memberi bai’ah kepada org lain, aku akan berbai’ah kpdnya’.
  -Bidayah, jilid 8, h 138

  Lalu mana semboyan menuntut darahnya Uthman, buktinya kan sewaktu dia memerintah dia langsung tidak berinisiatif ttg hal itu?

  3. Maka secara istilah syar’i spt yg anda mahukan itu, Muawiyah pun terkeluarlah dari senarai sahabat:

  a. Sabda Nabi saaw: ‘Jika engkau melihat Muawiyah di mimbarku, bunuhlah dia’.
  -Mizan al I’tidal, jilid 2, h17& 129
  -Bidayah waal Nihayah, jilid 8, h74
  -Tahzib at Tahzib, jilid 5, h 110

  b. Sabda Nabi saaw: ‘Wahai Ali! Akan dtg sekelompok pemberontak yg bangkit menentangmu, dan engkau berada pada kebenaran. Siapa yg tidak mendukungmu pada saat itu, bukanlah dari kami’
  -Kanzul Ummal memetik ibnu Asakir, hadis 32970

  c. Amirul Mukminin Ali berkata: ‘Jamaah kami adalah jamaah Allah dan yg menentang kami adalah kelompok syaitan. Yang menganggap mereka setara, bukanlah dari kami’.
  -Kanzul Ummal, jilid 6, h 89

  d. Imam Hasan mengingatkan Muawiyah pada peristiwa ‘ketika ayahmu menunggang unta merah, engkau di depannya dan saudaramu Utbah menarik unta itu. Pada peristiwa itu Rasulullah saaw melaknat ayahmu, saudaramu dan dirimu’
  -Maqatil Husain, h117 bagian 4

  Apa menurut Mas, Muawiyah masih berpredikat sahabat?

  4. Mas..anda juga harus berhati hati jika anda yakin bahawa pribadi mulia Nabi saaw spt yg disebutkan dlm hadis itu…berkutu…juga dgn tanpa mengetahui bahawa kutu adalah lambang kekotoran dan kekotoran adalah lambang ketidakbersihan diri.
  anda ingat hadis umum ini ‘Kebersihan adalah lambang keimanan’

  Salam Damai juga

 92. @hadi

  1. anda seharusnya yg baca dengan extra teliti komen saya sebelumnya

  2.Ini saya bawakan juga perkataan Mu’awiyah, silahkan pilih sendiri mana yg disuka…

  Sebelum pertempuran antara dua sahabat; Ali dengan Mu’awiyah terjadi, banyak pihak berusaha agar peperangan Siffin itu tidak terjadi. Diantara yang berusaha mendamaikan kedua belah pihak ialah dua orang tokoh sahabat yang mashyur Abu Umamah al-Bahili dan Abu Darda’ yang datang menemui Mu`awiyah dan berkata: “Wahai Mu`awiyah! Apakah alasanmu memerangi `Ali? Demi Allah! Sesungguhnya dia lebih dahulu menganut Islam daripadamu dan ayahmu. Dia lebih dekat hubungannya dengan Rasulullah dan lebih berhak daripadamu dalam urusan pemerintahan”.
  Jawab Mu`awiyah: “Aku memeranginya karena darah Utsman dan sesungguhnya Ali telah melindungi pembunuhnya. Kamu berdua pergi kepadanya dan beritahu dia, laksanakan hukuman Qishas terhadap pembunuh Utsman niscaya akulah orang Syam yang pertama berbai`ah (janji taat) dengannya”.

  Maka Abu Umamah dan Abu Darda’ pun pergi menemui Ali, dan menyatakan kepadanya seperti yang diminta oleh Mu`awiyah. Saiyyidina Ali pun menunjukkan kepada mereka sejumlah pasukan yang ramai yang menyebut: “Kami adalah pembunuh `Utsman, siapa yang mau, silakan serang kami”. Akhirnya Abu Umamah dan Abu Darda’ pun pulang dan mengambil keputusan untuk tidak melibatkan diri di dalam peperangan.(Ibn Kathir, al-Bidayah wa al-Nihayah, 7/270).

  Begitu juga Abu Muslim al-Khaulani dan mereka yang bersama dengannya, pernah datang menemui Mu`awiyah dan bertanya: “Engkau memerangi Ali, apakah engkau ini setaraf dengannya?”.
  Jawab Mu`awiyah: “Demi Allah, aku benar-benar tahu bahwa dia lebih baik dan afdhal serta lebih berhak di dalam pemerintahan daripadaku. Namun kamu semua tahu bahwa Utsman dibunuh secara zalim dan aku adalah sepupunya. Aku menuntut darah Utsman. Beritahu Ali, serahkan pembunuh Utsman kepadaku niscaya aku menyerahkan urusan ini kepadanya.” (Ibid 8/132)

  3. ga juga… buktinya Rasulullah memberitakan surga bagi pasukan laut pertama Islam… dan kenyataan Mu’awiyahlah pemimpinnya..

  عن أم حرام قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ” أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا”

  Dari Umu Haram ra beliau berkata, Rasulullah saw bersabda : “Pasukan pertama dari ummatku yang perang di lautan maka wajib baginya (surga).” [HR Bukhari : 2924]

  Ibnu Hajar mengatakan : “Al-Muhallab berkata : “hadits ini menjelaskan keutamaan Mu’awiyah karena beliaulah orang pertama yang berperang di lautan.” Adapun lafazh “qod aujabu” (maka wajib atasnya) maksudnya adalah : melakukan perbuatan yang wajib atasnya surga.” [al-Fath VI : 120].

  silahkan anda dan yg sepaham dg anda mengeluarkan Mu’awiyah dari jajaran sahabat Nabi, tetapi bagi saya itu terlalu dipaksakan…

  Nabi Shallalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :

  ” اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب “. أخرجه أحمد وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة/ 3227)

  “Ya Alloh, anugerahkanlah kepada Mu’awiyah ilmu al-Kitab (al-Qur`an) dan al-Hisab (ilmu hitung) serta jauhkanlah beliau dari adzab.” (HR Ahmad dan dishahihkan oleh al-Albani dalam as-Silsilah ash-Shahihah : 3227).

  Kepada siapakah Nabi Shallalallahu ‘alaihi wa Sallam mendoakan kebaikan jika tidak kepada sahabatnya?

  Ali bin Abi Thalib ra. berkata sepulangnya dari Perang
  Shiffin, “Wahai manusia, janganlah kalian membenci kepemimpinan Mu’awiyah, seandainya kalian kehilangan dia, niscaya kalian akan melihat kepala kepala bergelantungan dari badannya (banyak pembunuhan)” (Kitab Al Bidayah 8/134 oleh Ibnu Katsir)

  Muawiyah juga merupakan seorang sahabat yang dihormati oleh para sahabat yang lain. Beliau diangkat menjadi gabenor di Syam semasa zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar dan Usman. Pada zaman pemerintahan beliau sendiri, pernah seorang mengadu kepada Ibn Abbas radhiallahu ‘anh bahawa Muawiyah melaksanakan solat witir dengan hanya satu rakaat. Ibn Abbas menjawab: “(Biarkan), sesungguhnya dia seorang yang faqih (faham agama).” [Shahih al-Bukhari – hadis no: 3765]

  Sedangkan Ibn Abbas berpihak kepada Ali ketika terjadi perselisihan dengan Mu’awiyah.

  sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang meramalkan terjadinya Perang Siffin:

  “Tidak akan datang Hari Kiamat sehingga dua kumpulan yang besar saling berperang. Berlaku antara kedua-duanya pembunuhan yang dahsyat padahal seruan kedua-dua kumpulan tersebut adalah satu (yakni kebaikan Islam dan umatnya).” [Shahih Muslim – hadis no: 157]

  “Sesungguhnya cucuku ini adalah Sayyid, semoga Allah mendamaikan dengannya dua kumpulan umat Islam yang sedang berselisih.” [Shahih al-Bukhari – hadis no: 3629]

  Apa menurut Mas, Muawiyah masih berpredikat sahabat?

  Absolutely…

  4. Ah.. ternyata anda nie suka mengada-ada… mungkin di pikiran anda Nabi itu bukan dari jenis manusia tetapi dari jenis malaikat ya? 🙂 justru beliau sedang mengamalkan hadits tsb dengan minta dibersihkan rambut beliau dari kutu… udah-lah komen2 lucu anda model gini ga usah diperpanjang lg key…

  Salam damai selalu…

 93. mas soegi, bagaimana anda tahu bahwa beberapa sahabat bisa lupa tentang hadits fitnah itu.

  apakah ada catatan atau keterangan-keterangan. kan sahabat ga pernah lupa mas.

  damai..damai…

 94. Salam Mas Soegi

  1. Subhanallah…saya menarik anda pada hadis shahih Nabi saaw, malah anda menyuruh saya memperhatikan komen anda? Apa anda mentakwil hadis tersebut? Untuk apa? Bagi membela Muawiyah?

  2. Anda lagi2 membawa dalih bahawa Muawiyah ingin menuntut bela darah Uthman. Itukan ulah Muawiyah, apa anda bisa bawakan dalil dia benar2 menuntut qisas semasa pemerintahannya?

  Nah, saya sajikan buat anda apa kata ahli:

  Professor Masudul Hasan, di dalam kitabnya Hazrat Ali al-Murtadha, halaman. 248 mengatakan :

  “Kendati Muawiyah menangis untuk membalas dendam atas darah Utsman, terbukti tidak melakukan apa pun, sebaliknya malah melakukan persekutuan dengan laki-laki yang pada kenyataannya telah menimbulkan pemberontakan terhadap Utsman. Kendati Amr bin Ash adalah orang yang paling keras melawan Utsman semasa hidupnya, terlihat seperti orang yang tidak melakukan satu kesalahan dan bergabung (bersama Muawiyah) menjadi kelompok orang-orang yang menuntut balas atas darah Utsman yang padahal dia sendiri terlibat secara langsung atau tidak langsung atas pembunuhannya.”

  Shah Abdul Aziz al-Dahlawi, di dalam kitab fatwanya, Fatwa Azizi, Bab 8, Bab Marwan, hlm. 161, membuat pernyataan :

  “Para sarjana ahli hadis telah menyimpulkan bahwa tindakan Muawiyah (melawan Ali bin Abi Thalib) didasarkan pada dendam pribadinya dan hawa nafsunya, bukan karena permusuhan yang telah ada antara kaum Quraisy dengan Bani Umayyah menyusul dengan terbunuhnya khalifah Dzun Nurayn (Utsman). Yang sebenarnya adalah bahwa dia (Muawiyah) adalah seorang pelaku dosa-dosa besar, pendurhaka (baghy), pemberontak dan seorang yang fasiq!”
  Apa masih samar buat anda motif perlawanan Muawiyah menentang Amirul Mukminin Ali as?

  3. Anda kelihatannya cukup berminat dgn hadis Ummu Haram, malang sekalli ia tidak memasukkan Muawiyah dlm kelompok itu kerna di akhir riwayat, ia berbunyi…’dan ia berlaku semasa pemerintahan Muawiyah’, itu saja. Cubaan anda terlalu dipaksakan.

  3. Mas, anda boleh membawa semua ‘dalil’ anda ttg keutamaan Muawiyah, namun inilah jawaban utk semua ‘dalil’ tersebut (dari situs ibnu jakfari)

  Semua Hadis Keutamaan Mu’awiyah Palsu

  1) Ibnu al-Jawzi (w. 507H)

  Setelah menyebutkan beberapa contoh hadis palsu buatan kaum munafikun yang memuji Mu’awiyah, Ibnu al- Jawzi mengakhirinya dengan menyebutkan pernyataan Ishaq ibn Rahawaih sebagai bukti penguat bahwa tidak satupu hadis fadhâil Mu’awiyah yang shahih.

  Dengan sanad bersambung kepada Ya’qub ibn Yusuf, ia berkata, “Aku mendengar Ishaq ibn Ibrahim al-Handhali (Ibnu Râhawaih) berkata:

  لا يَصِحُّ عن النبي (ص) فِيْ فضلِ معاوية بن أبي سفيان شيْيٌْ.

  “Tidak shahih sesuatu apapun dari Nabi saw. tentang keutamaan Mu’awiyah.”

  Kemudian ia mendukungnya dengan penegasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang membongkar latar belakang pemalsuan atas nama Nabi saw. untuk memuji Mu’awiyah.

  Abdullah putra Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, “Apa pendapatmu tentang Ali dan Mu’awiyah? Lalu ia menundukkan kepalanya sejenak kemudian berkata:

  إيشْ أقول فيهِما. إنَّ علِيُّا عليه اللسلام كان كثيرَ الأَعداء، فَفَتَّشَ أَعداْؤه لَهُ عيبًا فلَمْ يَجِدُوه، فَجاءُوا إلى رجُلٍ قد حاربَهُ و قاتلَهُ فَأَطروه كيادًا منهم لهُ.

  “Apa yang harus aku katakan tentang keduanya? Sesunggguhnya Ali (‘Alaihis Salam) adalah seorang yang banyak musuhnya, maka musuh-musuhnya mencari-cari kesalahanya, namun mereka tidak menemukannya, lalu mereka menuju kepada seorang yang telah memeranginya untuk mereka puji sebagai makar jahat mereka terhadap Ali.” (Baca al-Mawdhû’at; Ibnu al Jawzi,1/335)

  Inilah khitam miski, penutup yang indah yang disebutkan Ibnu al-Jawzi ketika menutup rangkaian pembuktian kepalsuan hadis-hadis keutamaan Mu’awiyah.

  Dan pada pernyataan Imam Ahmad di atas terlihat jelas bagi kita motivasi pemalsuan hadis keutamaan Mu’awiyah atas nama Nabi saw. atau pujian lain dari para sahabat atau lainnya. Ia hanya murni kepalsuan yang dimotivasi oleh kedengkian…. Dan kedengkian itu sekarang diwarisi oleh para pendengki dan musuh-musuh Imam Ali as, dengan memuji Mu’awiyah dan membela kesesatannya.

  2) Al-Aini

  Dalam syarah Bukharinya, al-‘Aini menegaskan, “Jika Anda berkata, ‘Telah datang banyak hadis tentang fadhîlah/keutamaan Mu’awiyah’, maka saya akan menjawabnya, ‘Ya, benar, akan tetapi tidak satupun yang shahih dari sisi sanadnya. Demikian nashsha, ditegaskan oleh Ibnu Râhawai dan an-Nasa’i serta ulama lainnya. Karenanya Bukhari dalam Shahihnya berkata, ‘Bab yang menyebut Mu’awiyah’ beliau tidak mengatakan bab tentang keutamaan atau keistimewaan.!

  3) Ibnu Hajar al-Asqallani (w. 852H)

  Ibnu Hajar al-Asqallâni mempertegas masalah ini ketika ia menjelaskan alasan penamaan bab dengan Bab Dzikru Mu’awiyah (sebutan Mu’awiyah) oleh Bukahri…. ia menyebutkan mengapa Imam Bukhari tidak menyebut nama bab itu dengan bab keutamaan Mu’awiyah? Sebab keutamaan tidak dapat disimpulkan dari hadis dalam bab tersebut….

  Ibnu Hajar juga menyebutkan antek-antek Mu’awiyah dan Bani Umayyah yang dengan tanpa rasa malu menulis buku yang menghimpun hadis-hadis palsu keutamaan Mu’awiyah. Para antek tersebut adalah Ibnu Abu ‘Âshim, Abu Umar, Gulam Tsa’lab dan Abu Bakar an-Naqqâsy.

  Setelahnya, Ibnu Hajar mengutip penegasan Ishaq ibn Râhawaih seperti yang dikutip Ibnu al-Jawzi dan juga penegasan Imam Ahmad. Dan setelahnya Ibnu Hajar menjelaskan bahwa pernyataan Imam Ahmad itu menunjuk kepada hadis-hadis palsu yan diproduksi para pemalsu. Setelahnya Ibnu Hajar mempertegas dengan mengatakan:

  وقَد ورد في فضائل معاوية أحاديثُ كثيرةٌ لكن ليسَ فيها ما يَصِحُّ من طريق الإسناد، و بذلكَ جزمَ إسحاق بن راهويه و النسائي و غيرُهما.

  “Dan telah datang banyak hadis tentang keutamaan Mua’wiyah akan tetapi tidak satupun yang shahih dasi sisi sanad. Dan dengan ini Ibnu Râhawaih dan an-Nasa’i serta lainnya menegaskan.” (Baca Fath al-Bâri,14/254-255)

  Di sini Anda saksikan bahwa Ibnu Hajar –Khatimatul Huffâdz, penutup para pakar hadis, korektor ulung sunnah- telah memastikan bahwa demikianlah pendapat Ishaq ibn Râhawai, an-Nasa’i dan beberapa ulama lain. Ia tidak sedikit pun mengesankan adanya keraguan pada kebenaran penukilan ucapan dan pandangan itu!

  4) As Suyuthi (w.911 H)

  Dalam kitab al-La’âli al-Mashnû’ah, Jalaluddin as-Suyuthi menukil penegasan Ishaq ibn Râhawaih dengaan tanpa sedikit pun mengisyaratkan adanya cacat pada jalur penukilannya. Bahkan penegasan itu ia sebutkan sebagai bukti kebenaran kesimpulan yang ia yakini. (baca al-La’âli al-Mashnû’ah,1/424. Maktabah at-Tijâriyah-Mesir)

  5) Asy-Syaukâni (w.1250 H)

  Dalam kitab al-Fawâid al-Majmû’ah, Asy-Syaukâni juga menukil pernyataan Ishaq ibn Râhawaih ketika menutup serangkaian pembuktian kepalsuan hadis-hadis keutamaan Mu’awiyah, dan beliau tidak sedikitpun mempermasalahkan para perawi dalam sanad penukilan tersebut. (Baca al-Fawâid al-Majmû’ah:407. Dar al-Kotob al-Ilmiyah-Beirut)

  6) Al Mubârakfûri (w. 1353H)

  Dalam at-uhfah al-Ahwadzi yang ditulis untuk mensyarahkan kitab Sunan at-Turmudzi, penulisnya; al-Mubârakfûri menegaskan, “Ketahuilah bahwa telah datang banyak hadis tentang keutamaan Mu’awiyah, akan tetapi tidak satupun darinya yang shahih dari sisi sanad. Dan dengan ini Ibnu Râhawaih dan an-Nasa’i serta lainnya menegaskan.”

  Kemudian beliau menyebutkan pernyataan Ishaq ibn Râhawaih dan Imam Ahmad sebagai dikutip Ibnu al-Jawzi, tanpa sediktipun meragukan keshahihan penukilan tersebut!

  Bahkan lebih dari itu, dua hadis yang dibawakan at-Turmudi tentang keutamaan Mu’awiyah ia tegakan sebagai tidak shahih.

  Hadis pertama:

  Dari Nabi saw. beliau bersabda:

  “Ya Allah jadikan Mu’awiyah seorang pemberi petunjuk dan diberi ia petunjuk dan berilah petunjuk orang lain dengannya.”

  Tentang hadis ini ia menegaskan, “Al-Hâfidz berkata, ‘Sanadnya tidak shahih.’”

  Hadis kedua:

  “Ya Allah berilah petunjuk orang dengan Mu’awiyah.”

  Hadis ini ia pastikan bahwa pada mata rantai periwayatannya terdapat seorang yang bernama Amr ibn Wâqid ad-Dimasyqi, ia matrûk/harus dibuang hadisnya. (Baca at-Tuhfah al-Ahwadzi,10/ 339-340. al-Maktabab as-Salafiyah- Madinah munawwarah).

  Makanya, ‘dalil2’ yg anda bawakan itu semuanya tertolak Mas..maaf ya

  4. Mas, justru komen anda yg lucu dan mengada ada. Soal Nabi tidak sama dgn manusia biasa mungkin akan kita kupas di masa lain, tapi bukankah Nabi memiliki 9 istri utk merapi Baginda saaw, lalu mengapa pada wanita lain? Ya udah berhenti di sini soal Nabi.

  Salam Damai

 95. Oh ya, kasus Muawiyah kita olah…kita susun premis dan kesimpulan yuk

  A
  Premis 1: Di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal Jil. 6, hlm. 33, diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw yang kita cintai telah bersabda, “Barangsiapa yang mengutuk Ali sesungguhnya ia telah mengutukku. Barangsiapa yang berani mengutukku berarti ia telah mengutuk Allah. Barangsiapa yang telah mengutuk Allah, maka Allah akan melemparkannya ke neraka Jahannam!”
  Premis 2: Ibn Abi al Hadid di dalam syarah atau komentarnya atas kitab Nahjul Balaghah Jil. 1 hlm. 464 menyatakan : “Pada akhir khotbah Jumat, Muawiyah mengatakan : “Ya Allah, laknatlah Abu Turab, dia yang telah menentang agama-Mu dan jalan-Mu, laknat dia dan hukum dia di neraka!” Muawiyah inilah yang memperkenalkan bid’ah terbesar dan terburuk ini kepada khalayak umat Islam pada masa kekuasaannya hingga masa Umar bin Abdul Aziz.”
  Kesimpulannya: Muawiyah adalah…..

  B
  Premis 1: Rasulullah Saw bersabda kepada Ali, Fathimah, Hasan dan Husain as: “Aku memerangi orang yang memerangi kalian…” (Shahih Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak al-Hakim, Musnad Ahmad, dll).
  Premis 2: Sabda Nabi saaw: ‘Wahai Ali! Akan dtg sekelompok pemberontak yg bangkit menentangmu, dan engkau berada pada kebenaran. Siapa yg tidak mendukungmu pada saat itu, bukanlah dari kami’
  -Kanzul Ummal memetik ibnu Asakir, hadis 32970
  Kesimpulannya: Muawiyah adalah…

  C
  Premis 1: Nabi saaw bersabda: ‘Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ammar mengajak mereka kepada Allah dan mereka mengajaknya ke neraka’- Shahih Bukhari, jilid 4, hadis 67.
  Premis 2: Ammar ra syahid dlm perang Siffin menentang kelompok Muawiyah
  Kesimpulannya: Muawiyah adalah…

  Mas Soegi..apa masih kurang jelas? Kalau ya, baca aja komentar saudara A_Lee dlm artikel Mas SP ttg Muawiyah mengutuk Imam Ali as.

  Salam

 96. @hadi
  Terima kasih Bung Hadi…. sangat mencerahkan..
  Jadi ingat sevait syair:

  BAYANGAN AKAN HILANG
  KETIKA BENDA DILETAKKAN DALAM KEGELAPAN
  SEBALIKNYA KETIKA SINAR MEMANCAR
  BAYANGAN AKAN NAMPAK JELAS

  SEPERTI JUGA BAYANGAN,
  AKAL BUDI AKAN HILANG
  KETIKA KITA HIDUP DALAM KEHIDUPAN

  TUGAS MULIA CERDIK PANDAI
  UNTUK MEMBAWA CAHAYA DALAM KEHIDUPAN
  MESKIPUN DEMIKIAN
  MEMBAWA TERANG DALAM KEGELAPAN
  BUKANLAH TANPA RESIKO

  JIKA ANDA TERLALU LAMA DALAM KEGELAPAN
  ANDA AKAN TAKUT MELIHAT CAHAYA
  SEHINGGA PEMBAWA CAHAYA
  AKAN DIANGGAP SEBAGAI PENGUNDANG BAHAYA

  Untuk pengingat bagi kita semua (termasuk diriku yang faqir)..

  Wassalam

 97. @hadi

  1. kan sudah saya jelaskan mengenai hadits tsb, bahkan saya sertakan link-nya penjelasan dr Hafiz Firdaus, masa saya hrs ulang lg seh…

  2. itupun juga sudah saya jawab di komen sebelumnya, silahkan jika anda percaya kepada riwayat tsb, tetapi saya lebih percaya dg riwayat yg saya bawakan sebelumnya bahwa Mu’awiyah berselisih dengan Ali dalam hal menuntut darah Utsman…

  3. Menurut banyak riwayat Mu’awiyahlah pemimpin pasukan tsb… bacalah perkataan Ibnu Hajar mengenai hadits tsb…

  Semua Hadis Keutamaan Mu’awiyah Palsu

  Saya maklum memang banyak hadits2 palsu mengenai keutamaan Mu’awiyah tetapi tidak semua… jangankan untuk hadits keutamaan Mu’awiyah, hadits tentang keutamaan ahlul bait-pun ada banyak yang palsu kok… tetapi banyak juga yg shahih… sedangkan perkataan Ishaq Ibn Rahawaih adalah umum sifatnya…

  saya sudah menyebutkan hadits2 tentang Mu’awiyah sebelumnya dimana letak kepalsuannya?…

  sedangkan hadits yg menjadi thread di sini, ada juga kok ulama yg menshahihkannya, dan saya sudah ikut berkomentar mengenai hal ini sebelumnya.. silahkan tinggal anda pilih… anda menolaknya ya ga pa2, tetapi saya menerimanya kok…

  4. yo wis…

  Kasus Mu’awiyah silahkan diolah…

  A
  Premis 1 : Mengutuk di sini beda ga dengan menyalahkan? Kalo mnrt saya mengutuk dlm hadits tsb adalah terhadap pribadi Imam Ali dan itulah yg dilarang, bukan artinya menyalahkan ijtihad/pendapat beliau, sedangkan kita tahu antara Mu’awiyah dan Ali berselisih, artinya berbeda pendapat dalam satu masalah, jadi pasti mereka menganggap pendapatnya benar dan menganggap pendapat lawannya yang salah… kalo itu mah wajar kalo orang lagi berselisih… dan tdk termasuk dlm hadits tsb saya kira, kita sering temui kan perbedaan pendapat di kalangan sahabat? Sedangkan Rasulullah sendiri memberitakan bahwa cucunya akan mendamaikan dua golongan kaum muslimin yang berselisih. Kalau memang itu berlaku kepada kelompok Mu’awiyah, Rasulullah tidak akan mengatakan bahwa kelompok tsb adalah bagian dari kaum muslimin, justru hadits itu menunjukkan mereka berselisih dan berperang karena perbedaan ijtihad..
  Premis 2 : terus terang saya kurang yakin dgn syarah nahjul balaghah soalnya tidak bersanad dan byk ulama yg meragukannya…
  Jadi Mu’awiyah tidaklah seperti yg anda bayangkan…

  B
  Premis 1 : Tetapi dalam kasus perselisihan antara Mu’awiyah dan Imam Ali, Rasulullah mengatakan bahwa dua kelompok tersebut dari kalangan umat Islam dan seruan mereka adalah satu, maka perang ini adalah perkecualian, dan lebih pantas untuk kaum khawarij yg diperangi oleh Imam Ali saat itu dan juga yg telah membunuh beliau…
  Premis 2 : Pembrontak ini pun cocoknya untuk kelompok pembunuh Utsman dan Ali…
  Kesimpulannya : Mu’awiyah tidaklah yg spt anda bayangkan…

  C
  Premis 1 : dan kita tidak tahu siapakah pembunuh Ammar sebenarnya, sedangkan kelompok yg paling layak menyandang gelar pembrontak adalah kelompok yg membunuh Utsman, Ali dan mengobarkan fitnah saat itu (ini tidak diragukan lagi, dikemanakan mereka?), jika Mu’awiyah & pasukannya adalah kelompok pembrontak, Imam Ali tidak akan bersedia berdamai dengan Mu’awiyah, Imam Hasan tidak akan menyerahkan kekuasaan-nya kepada Mu’awiyah.
  Premis 2 : Idem
  Kesimpulannya : Mu’awiyah tidaklah spt yg anda bayangkan…

  Allahu A’lam bishowab.

  Salam damai selalu…

 98. Salam Mas Soegi

  1. Dan saya juga telah ulas ttg Hafiz Firdaus yg menghalalkan kulit babi, dan ini bertentangan dgn syar’i, masakan org spt dia yg dijadikan andalan. Apa harus saya ulangi juga?

  2. Saya tanya, apa ada dalil bahawa Muawiyah menuntut darah Uthman saat dia memerintah? Tolong bawakan dalilnya. Apa yg anda percaya bukanlah hujjah bagi pihak lawan bicara anda (dan sepertinya anda suka guna kata SAYA PERCAYA, MENURUT SAYA…berijtihad ya?)

  3. Mas.. Ibnu Hajar sendiri termasuk yg tidak perccaya ttg keutamaan Muawiyah. Baca juga komentarnya di atas

  4. Mas, bukan Ibnu Rahawaih aja yg menolak semua hadis ‘keutamaan’ Muawiyah, baca lagi tuh..

  5. Mas, lihat di atas lagi…bukan Ibnu Abil Hadid aja yg meriwayatkan Muawiyah melaknat…diulangi..melaknat Amirul Mukminin Ali as. Tuh…Mas SP juga udah buat artikel perbahasannya, mau menakwil ya?

  6. Olahan anda ttg kasus Muawiyah terkesan dipaksa

  A
  Jika Muawiyah cuma menyalahkan Imam Ali as, lalu mengapa Saad jadi marah? Dan istilah ‘menyalahkan’ hanyalah jurus anda aja.
  Kesimpulannya, Muawiyah spt yg dikupas Mas A_Lee

  B
  Mas, seruan apanya yg satu? Amirul Mukminin Ali menyeru Muawiyah agar berbai’ah, sedang Muawiyah ‘menyeru qisas darah Uthman’…ga samakan seruannya.
  Kesimpulannya, Muawiyah spt yg dikupas Mas A_Lee

  C
  Mas, Nabi saaw tidak sedang berbicara ttg Imam Ali as atau siapa pun yg lain…kecuali Ammar. nih..biar saya bantu dgn kata kuncinya:
  1. Mangsanya…Ammar
  2. Peristiwa….dibunuh
  3. Pelaku…puak pemberontak(jamaah bukan individu)
  4. Ammar di kelompok….Imam Ali as
  5. Kelompok pemberontak dipimpin…Muawiyah
  6. Ammar ajak mereka kpd…Allah
  7. Mereka ajak Ammar ke…neraka

  Nah…ada yg kurang jelas?

  Dan hadis ini bermaksud apa ya menurut Mas…maksud saya takwilnya:

  Sabda Nabi saaw: ‘Jika engkau melihat Muawiyah di mimbarku, bunuhlah dia’.
  -Mizan al I’tidal, jilid 2, h17& 129
  -Bidayah waal Nihayah, jilid 8, h74
  -Tahzib at Tahzib, jilid 5, h 110

  Salam Damai

 99. Salam Mas Truthseeker

  Terima kasih buat anda dahulu…saya lagi banyak mendapat pencerahan dari komentar anda dan Mas Armand…juga Mas SP

  Salam Ukhwah

 100. 1. lah emang apa hubungannya, lagian siapa yg bahas soal kasut babi? :mrgreen: kalo apa yg dia katakan bener mengenai hal yg kita bicarakan, apa masalahnya kita terima pendapatnya, lagian bukan dia aja kok yg berpendapat spt itu… silahkan aza anda jarh wa ta’dil dia ala Kitab Rijal Kontemporernya si A-Lee 😆

  2. Saya sudah jelaskan sebelumnya ato anda baca ebook yg saya link-kan, kalo anda ga setuju ya ga pa2… gitu aza kok repot 🙂

  3. Buktinya itu juga komentar beliau…

  4. Mereka kebanyakan ikut beliau…

  5. Sudah baca…

  6. tidak ada yang dipaksa… saya cuma mengikut Rasulullah dalam mendudukkan fitnah tsb… dan Rasul is the best… “Sesungguhnya cucuku ini adalah Sayyid, semoga Allah mendamaikan dengannya dua kumpulan umat Islam yang sedang berselisih.” [Shahih al-Bukhari – hadis no: 3629]

  Dan hadis ini bermaksud apa ya menurut Mas…maksud saya takwilnya:

  Sabda Nabi saaw: ‘Jika engkau melihat Muawiyah di mimbarku, bunuhlah dia’

  Sebagian besar ulama menyatakan hadits tsb batil dan palsu, buat apa dita’wil?

  Salam damai selalu…

 101. Salam Damai Ya Soegi anak didik Imam Nawawi
  🙂

 102. Salam Mas Soegi

  1. Mas…dia mempermainkan hukum, lalu bagaimana hujjah dia bisa diterima? Oh..ada yg berpendapat sptnya ya? Itu yg sejenis dgnnya kok…pencinta Muawiyah.

  2. Ya…saya ga setuju

  3. Maka dlm ilmu jarh wa ta’dil, jarh didahulukan atas ta’dil, makanya penolakan Ibnu Hajar lebih berbobot

  4. Mereka mengikuti beliau justru kerna mereka sependapat kok

  5. Iya mmg Mas udah baca…tapi udah faham ga?

  6. Anda senang sekali ya menjaja hadis Imam Hasan ini guna ‘menyelamatkan’ Muawiyah. Beginilah, kita atur ‘kronologi’ hadis2 yg terkait:

  a. -Sabda Nabi saaw: ‘Aku berperang dgn org yg memerangi kalian dan berdamai dgn org yg berdamai dgn kalian’
  – Muawiyah berperang melawan Imam Ali as lalu berdamai.
  – Makanya dia selamat

  b. – “Sesungguhnya cucuku ini adalah Sayyid, semoga Allah mendamaikan dengannya dua kumpulan umat Islam yang sedang berselisih.” [Shahih al-Bukhari – hadis no: 3629]
  – Muawiyah berdamai dgn Imam Hasan as
  – Makanya dia Islam

  c. -Di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal Jil. 6, hlm. 33, diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw yang kita cintai telah bersabda, “Barangsiapa yang mengutuk Ali sesungguhnya ia telah mengutukku. Barangsiapa yang berani mengutukku berarti ia telah mengutuk Allah. Barangsiapa yang telah mengutuk Allah, maka Allah akan melemparkannya ke neraka Jahannam”
  – . Di dalam kitab Mu’jam al-Buldan Jil. 1, hlm 191, ‘Allamah Yaquut Hamawi menyatakan : “Atas perintah Mu’awiyyah, ‘Ali dilaknat selama masa kekuasaan Bani Umayyah dari Masyrik (Timur) hingga Maghrib (Barat) dari mimbar-mimbar Masjid.”

  -Masih di dalam kitab yang sama, Mu’jam al-Buldan Jil. 5, hlm. 35, Hamawi mengatakan : “Salah satu perubahan (bid’ah) terburuk yang telah dimulai sejak awal mula pemerintahan Muawiyah adalah bahwa Muawiyah sendiri dan dengan perintah kepada gubernurnya, membiasakan menghina Imam Ali saat berkhotbah di Masjid. Hal ini bahkan dilakukan di mimbar masjid Nabi di hadapan makam Nabi Muhammad Saw, sampai sahabat-sahabat terdekat Nabi, keluarga dan kerabat terdekat Imam Ali mendengar sumpah serapah ini.”

  -Di dalam kitab Al-Aqd al-Farid Jil. 1 hlm. 246, Anda bisa membaca : “Setelah kematian ‘Ali dan Hasan, Muawiyah memerintahkan sebuah titah ke seluruh masjid termasuk masjid Nabawi agar semua orang turut melaknat ‘Ali!”
  – Celakanya saat dia menjabat jabatan pemerintah, dia melaknat, memerintahkan org melaknat dan mentradisikannya, maka hadis Imam Hasan as yg anda jadikan talian hayat buat Muawiyah tidak lagi mampu menyelamatkannya dari tertimpa ayat quran(yg dipetik di komentar atas) dan hadis ini…

  Apa Mas masih yakin dia ‘sahabat’ yg mulia dan tak tertandingi oleh kita di akhir zaman ini?

  “Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat Atau siapakah yang jadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah).” (QS. An Nisaâ’[4]:109)

  Salam Damai

 103. […] Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin 1/190, Adz Dzahabi dalam Siyar A’lam An Nubala 8/34, Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad Dimasyq 35/230 dan 59/80 dengan sanad dari Abu Mushir dari Sa’id bin Abdul Aziz dari Rabiah bin Yazid dari Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni. Sanad hadis ini juga dhaif karena Abdurrahman bin Abi Umairah adalah seorang yang majhul seperti yang dikatakan Ibnu Abdil Barr. Kami sudah menceritakan panjang lebar mengenai Abdurrahman dalam pembahasan hadis ini. […]

 104. […] Kedudukan Hadis “Ya Allah Jadikanlah Muawiyah Seorang Yang memberi Petunjuk” […]

 105. Ada bantahan atas tulisan ini: http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/09/takhrij-hadits-ya-allah-jadikanlah.html
  Bisa dijawab balik ngak?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: