Kedudukan Hadis “Allah Tidak Akan Menyiksa Fathimah dan Anak-anaknya”

Kedudukan Hadis “Allah Tidak Akan Menyiksa Fathimah dan Anak-anaknya”

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لفاطمة رضي الله عنها إن الله غير معذبك ولا ولدك

Dari Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Fathimah, ”Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksamu dan juga anak-anakmu”.


Hadis shahih. Dikeluarkan oleh Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir 11/ 263 hadis no 11685 dan disebutkan pula oleh As Suyuthi dalam Jam’ al Jawami’ dan beliau sandarkan pada Ath Thabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi tsiqat atau terpercaya. Al Haitsami dalam Majma’ Az Zawaid 9/326 hadis no 15198 menuliskan hadis ini dan berkata

رواه الطبراني ورجاله ثقات
Hadis riwayat Thabrani dan para perawinya tsiqat atau terpercaya.


Iklan

Kedudukan Hadis “Memandang Ali Adalah Ibadah”

Kedudukan Hadis “Memandang Ali Adalah Ibadah”

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى علي عبادة

Rasulullah SAW bersabda “Memandang Ali Adalah Ibadah”

Hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat di antaranya, Abdullah bin Mas’ud RA, Abu Bakar RA, Aisyah RA, Usman bin Affan RA, Jabir bin Abdullah RA, Muadz RA, Imran bin Hushain RA, Abu Hurairah RA dan lain-lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak 3/141 hadis Imran bin Hushain no 4681, hadis Ibnu Mas’ud no 4682 dan 4683. Al Hakim berkata pada hadis Imran bin Hushain Baca lebih lanjut