Kedudukan Hadis “Manusia Yang Paling Dicintai Rasulullah Adalah Fatimah dan Ali”

Kedudukan Hadis “Manusia Yang Paling Dicintai Rasulullah SAW Adalah Fatimah dan Ali”

كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ، و من الرجال علي

Wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah Fatimah dan dari kalangan laki-laki adalah Ali.

Hadis Shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi hadis no 3868 dan Al Hakim dalam Mustadrak As Shahihain hadis no 4735 dari Ja’far bin Ziyad Al Ahmar dari Abdullah bin Atha’ dari Abdullah bin Buraidah dari Ayahnya. Imam Tirmidzi menyatkan bahwa hadis ini hasan dan Al Hakim mengatakan kalau hadis ini shahih. Adz Dzahabi dalam Talkhis Al Mustadrak juga menshahihkan hadis ini. Baca lebih lanjut