Kontroversi Hadis Madinatul Ilmi

Maafkan kalau tulisan ini lumayan panjang

Tulisan ini tidak mewakili siapapun kecuali pandangan kami sendiri 😉

.

Muqaddimah

Hadis Madinatul Ilmi

Hadis Madinatul Ilmi Shahih

  • Al Hakim
  • Yahya bin Main
  • Ibnu Jarir Ath Thabari
  • Ali Muttaqi Al Hindi dan Al Hafiz As Suyuthi
  • Hafidz Ahmad bin Shiddiq Al Maghribi

Hadis Madinatul Ilmi Maudhu’

  • Bukhari dan Tirmidzi
  • Al Hakim dan Adz Dzahabi
  • Pendapat Daruquthni
  • Penolakan Hadis Madinatul Ilmi Palsu

Hadis Madinatul Ilmi Hasan

Pandangan Kami

Bantahan Terhadap Kemungkaran Hadis Madinatul Ilmi

. Baca lebih lanjut