Argumen Mentah Pengikut Salafy Yang Merasa Benar Sendiri

Salafy adalah salah satu golongan dalam islam, tentu sebagai suatu golongan mereka mempunyai dasar dan manhaj serta pengikut yang menunjang keberadaan mereka. Tidak ada masalah dengan mau bagaimana orang meyakini sesuatu. Yang jadi masalah adalah sikap kita dengan orang lain dan apa yang diyakininya.

Salafy menunjukkan sikap seolah-olah hanya mereka yang benar. Tidak jarang mereka menyatakan sesat kepada kelompok lain seperti Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Tidak jarang pula mereka mengumbar-ngumbar fatwa yang cukup mencengangkan orang islam pada umumnya seperti Baca lebih lanjut